“Deugpronken” mag niet van facebook

Meisje met de parel

U kent allicht “Het meisje met de parel” van Vermeer.

Het tijdschrift Opzij meende het schilderij te kunnen gebruiken om met “inclusiviteit op een niet gestuurde manier” te kunnen uitpakken. Kàn niet, oordeelde facebook, de promotie werd geweigerd omdat ze in strijd zou zijn met de “community” regels.

Opzij had immers het blanke gezichtje vervangen door een gekleurde versie, compleet met opvallend rode lippen en een oorring. Nochtans viel op de dame in kwestie – Abbie Vandivere – niets aan te merken: zij werkt als schilderijen-restauratrice in het Mauritshuis en zou zelfs de wereldpers gehaald hebben met ontdekkingen tijdens de restauratie van het bewuste schilderij. (…)

Cover van Opzij op Facebook geweigerd | Binnenland | Telegraaf.nl

cover-van-opzij-op-facebook-geweigerd

Facebook is niet aan zijn proefstuk. In het verleden werden aankondigingen/affiches van tentoonstellingen, van musea, van archeologische vondsten gecensureerd wegens “aanstootgevend”… te bloot. Zelfs de iconische foto van het wegrennend Vietnamees meisje, bekroond met de Pulitzer Price, moest eraan geloven: de foto was volgens facebook omwille van 2 criteria niet aanvaardbaar, nl. “blote genitaliën” en “aanzet tot geweld”.

Of een moeder die de borst geeft aan haar boreling. Of een Grieks marmeren beeld… werden in het verleden ook al geweerd wegens aanstootgevende pornografische beelden.

Phan Thi Kim Phuc - Wikipedia

De onderhuidse censuur is echter veel omvattender. Alles wat niet binnen het politiek-correcte plaatje past wordt geweigerd wegens bv. “oproep tot geweld”. Zelfs het doorsturen van een verwijzing naar een artikel op een kritische webstek wordt gewoon geweigerd, of na een dag gecensureerd. Herhaalt zich de zonde, dan wordt de facebook-gebruiker voor een bepaalde tijd de toegang ontzegd. Sancties…

Facebook heeft zijn censuurpolitie niet in de hand

Een getuigenis:

Zuid-Afrikaanse toestanden in Seattle (VSA)

Zwarte BLM betogers en Antifa-oproerkraaiers eisen dat blanke huiseigenaars hun biezen pakken en hun woningen aan de gekleurde meute “teruggeven”.

Wanneer zeggen wij: “genoeg”?

Zie hoe Jezus daar loopt ppt download

In het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een juweeltje: het museum Ons’ Lieve Heer op Solder, na het Rijksmuseum het oudste museum van de stad. Het is een 17de eeuws goed bewaard grachtenhuis met smalle gangen en trappen, die leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes én – als kers op de taart – een kerk(je) op zolder.

De huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder illustreert de wijze waarop men in de zeventiende eeuw omging met verschillende religies in Amsterdam. Katholieke Amsterdammers mochten de mis niet in het openbaar vieren, maar wel in de huiselijke kring. Ook lutheranen en doopsgezinden moesten hun toevlucht nemen tot verscholen gebedshuizen. De geschiedenis roept de vraag op hoe vrij je eigenlijk bent als je niet openlijk kunt uitkomen voor datgene wat je gelooft. En: hoe gaat dat in hedendaags Amsterdam?

Middenin de rosse buurt van de Wallen, tussen toeristen en rode lichtjes, vind je deze schuilkerk met oud-roze interieur. In 2018 vierde het museum nog het 130-jarig bestaan.

Echter, zoals we ook in Antwerpen gezien hebben met kleine musea die al jaren geen bezoek meer mochten ontvangen wegens te duur (‘t Stad geeft liever geld uit aan sportevenementen die heel de stad lam leggen), heeft dit merkwaardig gebouw geen waarde voor de stad Amsterdam. Dat blijkt uit de boodschap van het AFK, het fonds voor de kunsten, dat subsidies verstrekt omdat museum gefaald heeft in de diversiteitspolitiek. Het had nl. al lang personeel moeten aannemen van diverse culturen: ‘De commissie vindt dat de voornemens ten aanzien van de diversiteit van personeel overtuigingskracht en concreetheid missen.’ ‘Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie’.

Het museum moet de deuren sluiten. De meest romantische trouwlocatie van Amsterdam zal verdwijnen.

Meer weten? Ga naar de webstek zolang die nog bestaat.

Verbijstering nu sluiting dreigt voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Schofterig Amsterdam trekt volledige subsidie in van museum Ons’ Lieve Heer op Solder wegens ‘te wit’ personeel

Hoe de Amerikaanse poco media de BLM-storm aanmoedigden…

… om de herverkiezing van Trump te saboteren

Enkele koppen van bekende kranten met een vrije, niet politiek-correcte, vertaling:

“When black people are in pain, white people just join book clubs” Geeuw.

“Black Activists Wonder: Is Protesting Just Trendy for White People?” Modeverschijnsel zoals “a little black dress”.

“To White People Who Want to Be ‘One of the Good Ones’” Dashreclame.

“America’s Enduring Caste System: Our founding ideals promise liberty and equality for all. Our reality is an enduring racial hierarchy that has persisted for centuries.” Het voortdurende Amerikaanse kastesysteem: onze stichtingsidealen beloofden vrijheid en gelijkheid voor iedereen. De werkelijkheid is een voortdurende rassendiscriminatie die na eeuwen geleid heeft tot een zwarte president. Deze laatste bijdrage gaat om een opiniestuk waarbij het Amerikaanse “kastesysteem” vergeleken wordt met nazi-Duitsland.

Lees: How the Media Led the Great Racial Awakening

Sam laat niet over zich heen lopen

GIF mikey - animated GIF on GIFER - by Kazrasar

Sam Van Rooy is niet van plan zich als een gewillig schaap naar de slachtbank te laten leiden. Dat er een stukje uit zijn 11-julitoespraak geknipt en misbruikt werd, dat hij daardoor door de poco media-pennenlikkers beschuldigd wordt van racisme, dat moet nu maar eens eindelijk recht gezet worden, vindt hij. Dat een zgn. “factchecker”, een nieuwe-waarheid deskundige die onverlaten met een andere mening van kwalijke praktijken en leugens beschuldigt, dat moet en zal wereldkundig gemaakt worden, zegt hij. En hij heeft gelijk.

Sam van Rooy is Vlaams Parlementslid en Antwerps fractieleider voor het Vlaams Belang. In deze vrije tribune klaagt van Rooy een recent incident op Twitter aan, waarbij een citaat uit zijn 11 juli-toespraak van hem werd vervalst en volledig uit de context werd gerukt door activist Yassine Boubout. Van Rooy kondigt aan dat hij klacht zal indienen wegens laster. “Fake news is blijkbaar geen probleem wanneer het over politiek incorrecte politici gaat,” stelt hij.

Lees: Sam van Rooy (VB) dient klacht in tegen Yassine Boubout

Van zulke politici, verlos ons Heer

Fox News - In an interview, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez ...

U heeft het allicht wel vernomen, de “progressieve” volksvertegenwoordigster Alexandria Ocasio-Cortez, nam onze Pater Damiaan op de korrel als blanke onderdrukker. Is zij zo onwetend, dom of ziet ze haar heil in het neerhalen van alles wat blank, katholiek of gewoon een man is?

Deze “progressieve” gifkikker zou wel eens de toekomstige “running mate” van Joe Biden kunnen zijn… en, mocht Bidens gezondheid ingehaald wordt door zijn leeftijd, de toekomstige presidente der VSA: “Het is niet jouw leeftijd die telt, maar wel de leeftijd van je ideeën,” vindt ze.

Pater Damiaan stierf op 49-jarige leeftijd nadat hij zijn leven gewijd en opgeofferd had aan de melaatsen op Molokai. Waren zijn ideeën – christelijke naastenliefde en opoffering – “progressief” genoeg? Hij stelde immers dat ook het leven van leprozen ertoe deed. En handelde ernaar. Iets wat de voormalige cocktailserveerster zelfs in haar stoutste BLM-dromen nooit zal nadoen.

Bisschop Robert Barron is verontwaardigd en reageert:

Pater Damiaan in het Capitool: “Door juist zijn standbeeld te bekritiseren slaat Amerikaanse politica de bal mis”

“Zwart op wit”-pandemie

Steve Hofmeyr klaagt de eenzijdige BLM-beweging, -berichtgeving, poco -solidariteit aan.

Wat met de blanken in Zuid-Afrika? Als zij verdreven, beroofd, vermoord worden door de meerderheid – negers – is dat dan geen racisme? Doen die levens er niet toe?

Lees de reacties onderaan.

Gemiddeld wordt er om de vijf dagen een blanke boer vermoord.
Dagelijks of meerdere malen per dag worden er boerderijen met geweld in beslag genomen.

Wat in Zuid-Afrika gebeurt krijgt geen wereldaandacht, vermits het “slechts” om blanken gaat. En blanken kunnen niet lijden onder racisme, want je kan niet lijden door iets onbestaands. Hoe moeten we de slachtpartij met voorafgaande folteringen, die Elisabie en haar ouders Dani en Breggie meemaakten, dan noemen? Hopelijk heeft u een sterke maag…

Verneem meer…