BUIG DE WAANZIN OM .

Teveden moslim

Zij die de hoofddoek, de boerka aanvaarden overschrijden een morele grens.  Het zijn de mollen die tegenwoordig meer macht trachten te veroveren op de rug van de slachtoffers van de islam, de vrouwen !  Daaraan verbonden wordt het debat over deze vormen van onderdrukking (kledij) in de kiem gesmoord door wetten die het zwijgen opleggen.  Degene die zich bovendien  tegen de weldenkenden verzet krijgt de stempel “racist” op het voorhoofd gedrukt.
Om tegenstanders van het islamextremisme de mond te snoeren heeft ‘links’ een mechanisme uitgewerkt waarin een aantal taboes ons worden opgedrongen en die bij overtreding tot een veroordeling kunnen leiden.  U bent “racist” als u tegen de mislukte immigratie en daaruit volgend tegen immigranten bent. Dus strafbaar ! Dat is de uiterst simpele redenering van socialisten, groenen en de rest van het politiek, correcte kardinalen.
Rechts , dient aan te tonen dat er geen “gematigde islam” kan zijn. Niet zo moeilijk eigenlijk met de koran als getuige. Daarin staat dat een moslim die de koran zelfs maar deels afwijst een “afvallige” is en dient gedood te worden.
Niettegenstaande deze kennis wil het weldenkend zootje ons de zegening van de “multiculturele samenleving” blijven door de strot duwen.  De media doet er lustig aan mee, meer nog; zij zijn naast de politieke partijen de promotoren ervan. Zij blijven dag in , dag uit, de kijker, de lezer en toehoorder hersenspoelen. Zo wordt bewust de ernst van de problemen en het gevaar van het moslimextremisme vergoelijkt door collaborerende huichelaars.   Rechts is racisme, waarmee ze terreur en de onderdrukking van de islam trachten te verdoezelen.  Racisme wat in feite niet bestaat aangezien volgens de weldenkenden geen rassen bestaan, is het wapen waarmee links het debat in de kiem smoort.
Via onderzoek is bewezen dat in elke mens een racist schuilt. Vandaar spreekwoorden als ” hemdje nader dan het rokje” . In elke natie schuilt het principe ” eigen volk eerst” . Het wordt nooit openlijk uitgesproken , behalve door het Vlaams Belang,  maar overal ter wereld toegepast.
Taal is het middel om te elkaar te verstaan maar vooral te begrijpen. De laatste decennia zijn in Vlaanderen honderdduizenden ons komen vervoegen met wie we geen gesprek, bij gebrek aan kennis van onze taal kunnen voeren.  De Vlaamse overheid spaart moeite noch kosten om deze inwijkelingen alle mogelijke faciliteiten te bieden om zich hier in te burgeren. Alles tevergeefs ! Hoe langer,  en hoe meer vreemden hier ons komen vervoegen, hoe meer hier de apartheid begint hoogtij te vieren. Ook door diezelfde overheid gefinancierd, via moskeeën en laatst via aparte jeugdvereniging . Een gemeenschappelijke cultuur ( multiculti) waar de linkse machthebbers zo hoog mee van toren blazen wordt op die manier door henzelf vernietigd.  Het met elkaar respectvol omgaan dient gezocht in een seculiere maatschappij waar het individu de vrijheid heeft zijn godsdienst te beleven, maar dan totaal los van staat en zeker van de politiek.

Maar hoe kan apartheid in een land of volk vermeden worden waar tal van verschillende culturen samenhokken . Onmogelijk. Het tegenovergestelde heeft Zuid Afrika bewezen dat apartheid in een multiculturele maatschappij, de beste van de slechte oplossingen was. In die tijd was Zuid Afrika een veel minder gevaarlijk land dan vandaag, waar moord en doodslag hoogtij vieren. Vandaag wordt in alle talen over de moordpartijen ginds gezwegen.
Hier en daar hoor je zwakke geluiden, zelfs bij links, dat de multikultuur niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Dat een samenleving van tal van verschillende volkeren en culturen onmogelijk is en uitmondt in een verzameling van groepen die elkaar niet verstaan, laat staan begrijpen.  Het samenraapsel van groepen die nooit of te nimmer een natie zullen kunnen vormen. Tijd verlies en vooral geldverspilling op grote schaal.
Maar zo ziet links dat niet ! Die lopen rond , hun ‘racistische trekjes ‘ verbergend achter een uitgestreken gezicht, als verdraagzame lieden. Maar steeds eerst en vooral goed voor zichzelf zorgend , voor een goed postje , leuk huisje en tuintje. Liefst niet in de nabijheid van het multiculturele gezelschap, hetwelke ze ten hemel prijzen heel graag in de schijnwerper van de tv- camera !
Een zeer eigenaardig pervert fenomeen doet zich de laatste tientallen jaren in gans West- Europa voor. Zij die de ware en gevaarlijke aard van het islamo-fascisme aan de kaak stellen door de oorzaken op te zoeken en te benoemen worden de mond gesnoerd. Het zijn precies diegenen die de stempel ‘fascist, racist’ worden opgeplakt . Een onderdeel van ‘de taboe-techniek’ van links waarmee men het ‘islam of multikuldebat tracht te smoren nog voor het begint! Een jaren-oude truuk waar ‘rechts’ nog steeds geen voldoende antwoord op heeft.  Rechts doet veel teveel aan zelfmatiging ! Iets waar links geen last van ondervindt .
Door dat alles leven we in ons eigen Vlaanderen stilaan als vreemdelingen . Een Vlaanderen dat we liefhebben en willen terugzien als decennia geleden omdat onze kinderen er hun leven moeten in opbouwen.  Des te schaamtelozer is de collaboratie van links die voor de vele vreemden, die hier geen enkele band willen smeden,  de rode loper uitrollen. Die met hun gezeik over “racisme” hun eigen volk in de steek laten ! Meer nog overleveren aan de gevaarlijke islam. Autochtone mensen die noodgedwongen  in een achterstandswijk woonden en wonen worden niet gehoord . Worden ze dat wel, worden hun klachten als ‘racistische praatjes’ bestempeld door heren die je er nooit ziet tenzij met de camera’s in hun kielzog. En hier bedoel ik de politiek correcte ‘ democraten. Niet een Filip De Winter . Voor de aangespoelden wordt daarentegen alle begrip opgebracht , voor hen staat de élite bij voorrang gereed, altijd met ons geld !
Verder hoef je maar eens de geneugten van de multikul na te gaan. In de steden waar in vervlogen tijden de kleinhandel levendig bloeide, zijn de ‘winkelstraten en straatjes’ herschapen in een ware puinhoop.  Winkeliers die vroeger hun beste beentje voorzetten om zo goed mogelijke produkten aan de man te brengen zijn vervangen door rommelige verzamelplaatsen van allerlei produkten waar de overheid geen controles op uitvoert of durft uit te voeren.  Café-uitbater welke het aandurft om nog een cigaretje te laten roken worden bedacht met fenomenale boetes. Ik kan u tal van zaken in steden aanwijzen waar allochtonen , open en bloot voor het venster zitten te paffen dat het een lieve lust is.   Maar zaken van eigen mensen worden aan de lopende band gesloten , gepest door allerlei inspecties. Later gaan ze weer open maar uitgebaat door exoten, die zich van geen belasting of inspectie ook maar  ene  moer aantrekken.
Wie zijn dan de échte racisten ?
Naar mijn mening, zij die omwille van postjes en het smeer het eigen volk in de steek laten. Zij die hier aanbelanden en alle mogelijke faciliteiten kregen en krijgen en er misbruik van maken, geholpen door een nooit geziene collaboratie.
Uiteraard de vreemdelingen allemaal over dezelfde kam scheren zou heel wat van die hardwerkenden onrecht aandoen. Velen hebben hier een nieuw leven opgebouwd in een gewoon gezin. Dat zijn zeker niet de profiteurs van ons sociaal stelsel of herrieschoppers. Ok dàt moet gezegd ! Zoals de misbruiken moeten kunnen aangeklaagd en bestraft worden. Maar juist dat laatste wordt door de collabo’s tegengewerkt. De politieke collaborateurs die niet om deze mensen bekommerd zijn maar om hun stem en om “eigen macht” !
Het wordt tijd dat we het verschil onderkennen tussen ‘tolerantie’ en het tolerant omgaan van weerzijden met elkaar. Dat we die zogenaamde ” verdraagzaamheid” terug ombuigen naar zijn oorspronkelijke betekenis. Naar een maatschappij met rechten en plichten voor eenieder . Naar wederzijds respekt voor hen die respekt verdienen.  Ook voor hen die hier van onze gastvrijheid gebruik komen maken. Ik zeg nadrukkelijk ” gebruik” en niet “misbruik”.

Professor

( ge-inspireerd door Martien Pennings: ‘Aan de obscurantisten’)

3 gedachten over “BUIG DE WAANZIN OM .

Reacties zijn gesloten.