Bochtenwerk en vergeetputten

Wat doet de overheidsmaffia met mensen, die hen aan de kaak stellen?

Lovenaar heeft hierover herhaaldelijk bericht.  Enkele voorbeelden:

Elke regering neemt na haar aanstelling een bocht in de richting die aansluit op de voorgaande regering, een fenomeen dat we sinds WOII constant ondervinden, en waardoor beloftes en het voorop gezette spoorloos en de vergeetput verdwijnen. Ook de regering Michel zal niet anders doen en het spoor dat uitgestippeld wordt door de overheidsmaffia (Bilderberg Groep) volgen, zo niet worden de balorige ministers of mandatarissen hardhandig aangepakt of gerechtelijk vervolgt en gestraft. Mensen uit de weg ruimen kan men op vele wijzen.  Lees verder…

FVE

2 gedachten over “Bochtenwerk en vergeetputten

 1. Wat in het bruggetje staat is maar het topje van de ijsberg.
  De werkelijkheid overtreft mijlenver de fictie.
  In mijn reactie op de bom van Coppieters heb ik al naar de misdadige praktijken verwezen met betrekking op Vlaamse partijen en organisaties.
  Een anekdote :
  Op 04.11.1995 kocht ik op de boekenbeurs in Antwerpen het boek :”De belgische justitie – Een kafkaiaanse nachtmerrie – analyse en remedie” van de advocaat Bruno Schoenaerts(=zoon van ..).
  De schrijver was aanwezig en ik liet mijn exemplaar tekenen. Schoenaerts vroeg naar de reden van mijn belangstelling, en ik gaf in enkele korte woorden wat uitleg.
  Hij vroeg mij ook wat ik er van dacht? Ik heb hem iets geantwoord in de zin :”Dat durf ik je niet zeggen….” Schoenaerts gaf zich blijkbaar geen rekenschap waaraan hij begonnen was.
  Op 01.10.2009 was er op stadhuis van Gent een colloquium n.a.v. de opruststelling van de Gentse vrederechter Freddy Evers, in aanwezigheid van tal van magistraten waaronder de toenmalige eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers!! De deelnemers die er voor betaald hadden, kregen ook het boek “Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid” van Freddy Evers met tientallen bijdragen van mensen uit de gerechtelijke wereld.
  Op pagina 133 is er ook een bijdrage van Bruno Schoenaerts waarin hij in de inleiding stelde dat , na de publicatie van zijn boek, hij het niet aangewezen vond nog een zaak in eigen naam voor de rechter te brengen, en verkoos dossiers “heimelijk” af te werken en vervolgens uit te besteden aan aan andere advocaten!!! Hij heeft ook over zijn “excommunicatie” na de publicatie van zijn boek, door de toenmalige eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Antwerpen.
  De ondertitel van zijn boek had dan ook beter de “Kafkaiaanse mafia” geweest.(en voor hem werd het dan inderdaad een “kafkaiaanse nachtmerrie”.)
  Zijn boek is al bij al nog heel braaf, vergeleken met wat er zich werkelijk afspeelt.
  Blijkbaar was dit al een “godslastering”.
  Hij heeft het dan nog niet gehad over de politieke invloeden en vooral dan over de doorslaggevende rol van de loge. Het boek gaat vooral over de organisatie en de werking van het gerecht.
  Nog een ander geval : dat van de Gentse raadsheer in het hof van beroep :Jan Beirens :zie bruggetje
  https://groups.google.com/forum/#!topic/be.burgerrechten/j2XUSuDN3sg%5B1-25%5D :
  Ik citeer :
  ” magistraat Jan Beirens
  slachtoffer van rivaliteit tussen Loge-broeders? =================================
  Als men DE STANDAARD van zaterdag gelooft, die een interview van een
  volle bladzijde met de besproken Gentse Magistraat Beirens
  publiceert(DS -Weekeind-blz 14), is Jan Beirens een slachtoffer van
  afrekeningen in het Milieu (van de vrijmetselaarsloges) geworden…

  Beirens, zelf een loge-man, voelt zich bedrogen en zegt dat de enige
  figuur met een sociale rol die hem in de gevangenis van Vorst
  daadwerkelijke hulp geboden heeft ene Pater José, een van de
  RK-aalmoezeniers…terwijl zijn eigen logebroeders hem als een
  baksteen lieten vallen…Own comment: Die kennen de werken van
  barmhartigheid waarschijnlijk niet…
  hier een uittreksel:
  =======quote=====
  JB- Iemand heeft het recht van mening te veranderen, vind ik.Ik heb
  gezien wat de loge maar is, wat ze durft, wat ze pretendeert te zijn.
  De loge die allerlei verwijten stuurt aan de Kerk en de
  katholieken..Maar ze zijn veel erger, veel fanatieker. Je ziet dat pas
  na enige tijd. En dan moet je consequent zijn en ermee kappen..”
  en verder:
  DS: Moeten we echt geloven dat de vervolging tegen U steunt op
  rivaliteit tussen logebroeders?
  JB- “Wat moet ik anders denken?….
  =======end of quote=====
  Jan Beirens werd onlangs na 87 dagen voorarrest vrijgesproken door het
  Hof van Beroep in Brussel, van vermeende corruptie-feiten.
  (=einde citaat).
  Hij had het aangedurfd als logeman te stemmen voor de kandidaat van de “katholieken” voor de functie van eerste voorzitter, in plaats van voor de kandidaat van de loge!!! Dit was de grond van de zaak!!!!!
  Het zijn maar een paar voorbeelden over de werking van het “belgische gerecht”.
  Er zijn dus mogelijkheden genoeg om iemand te “neutraliseren”. Als het niet lukt met wettelijke middelen zijn er nog de “ongevallen” en de “zelfmoorden”.

Reacties zijn gesloten.