Bij nader inzien…

… kunt u het best het gepubliceerde V.N.-onderzoek eens onder de loep nemen

Afbeeldingsresultaat voor STEAMING BRAIN

Er werd nl. nog een ander onderzoek uitgevoerd. Niet door de V.N., die hebben daar de ballen niet voor. Een onderzoek naar de intelligentie van staten en/of bevolkingsgroepen. En hoe de werking van de hersencellen beïnvloed wordt door externe factoren, zoals nationale politiek, poco media én geografische woonplaats. Blijkt dat een warm klimaat een merkbaar slechte invloed heeft op het I.Q. der inwoners. Er wordt echter benadrukt dat dit absoluut niets met ras of erfelijke factoren te maken heeft. Een blanke oorspronkelijke Mechelaar zou, na langdurig verblijf in Botswana even minder intelligent zijn als een geboren en getogen Bosjesman.

En dàt is bijzonder verontrustend bij de komende opwarming van de aarde. Of niet? Iedereen even slim dom. Als je niet weet dat je iets niet weet…

Raadpleeg hier de I.Q.-cijfers ingedeeld volgens land, inkomen, onderwijsbudget en temperatuur.

Rood tot donkerrood: het laagste I.Q./ blauw tot donkerblauw: de bollebozen der wereld