Bij de islam gaat het erom wie de baas zal zijn

Afbeeldingsresultaat voor vrijheid van meningsuiting“Vrijheid van meningsuiting is bepalend voor wat wij zijn en voor de toekomst van onze kinderen.

Indien islamitische vrouwen hun weerzin voor onze zeden willen uitdrukken door boerkini’s te dragen, dan kan dat slechts om objectiveerbaar goede redenen verboden worden: hygiëne (in zwembaden?), openbare orde en dergelijke.

Alle rechten kennen hun beperkingen, maar de uitdrukking van de mening zelf kan niet verboden worden. Er zijn overigens veel ‘agressievere’ meningsuitingen dan kledij. Denk maar aan sommige betogingen!”

“Mustafa Akyol, een gelovige en praktiserende Turkse journalist, schreef op 3 februari een opinie in de New York Times, ‘How Politics Has Poisoned Islam’. Een gerespecteerde columnist van een gerespecteerde krant.

Zijn stelling komt erop neer dat waar de vroegchristelijke conflicten en moordpartijen gingen over theologie, die binnen de islam gingen over wie de baas zou zijn, en dat al van sinds de weduwe van Mohammed 1.300 jaar geleden oorlog voerde met diens schoonzoon.

Duizenden stierven in oorlogen die aanleiding gaven tot conflicten tussen soennieten en sjiieten die vandaag nog het Midden-Oosten beheersen, en tussen Perzen, Turken, Arabieren, Koerden en andere volkeren.”

Lees het opiniestuk ‘Een poging tot onderscheid’ van Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Businessschool, bij De Tijd

2 gedachten over “Bij de islam gaat het erom wie de baas zal zijn

  1. In het blad van BESA – The Begin-Sadat Center for Strategic Studies in Israël, schreef Efraim Inbar ‘The continuing existence of IS serves a strategic purpose. The destruction of Islamic State is a strategic mistake it will enhance the power of the Moscow-Tehran-Damascus axis. The West should seek the further weakening of the Islamic State, but not its destruction.’ (De voortzetting van het bestaan van IS dient een strategisch doel/plan. De vernietiging van de Islamitische Staat is een strategische fout. en zal de as Moskou-Teheran-Damascus versterken. Het westen moet zoeken naar een verdere verzwakking van IS maar niet naar zijn vernietiging)
    Hiermee hebben de zetbazen gesproken. Als het Westen IS wat verzwakt, maar niet vernietigt behoudt Israël zijn sterke positie in het M.O en kan Syrië verder worden aangevallen. Vandaag ook door Israël omdat een project in de Golanhoogte terecht kwam. Israël wist niet van wie het kwam, maar schoot toch maar op de regeringstroepen.

  2. Het moet niet altijd Erdogan en Turkije zijn.

    Wat moet je van het volgende denken?
    Bij de Balad partij (Arabisch-Israélische partij) die de twee-landen staat verdedigt werden zondag meer dan twintig afgevaardigden en medewerkers aangehouden. De aanklacht is dat de partij de origine van donaties aan de partij verborgen heeft gehouden. Balad verzekert dat de beschuldigingen ongegrond en een fabricatie zijn en de aanhoudingen passen in een vervolgingscampagne.
    Drie afgevaardigden werden reeds bij het begin van het jaar respectievelijk tot 4 maanden en 2 maanden gevangenis veroordeeld, omdat ze een bezoek hadden gebracht aan Palestijnse families van overledenen.

Reacties zijn gesloten.