(B)EU

Grieken beloven alles te zullen doen om te bewijzen dat het plan niet zal werken. Intussen werden de bankautomaten voorzien met versgedrukt geld, mag er voor een groter bedrag gepind worden, gaan de banken terug open.       86 miljard weggegooid geld.  Om de EU(ro) te redden.

In het democratische koninkrijk der belgen mag er zelfs niet over gestemd worden in de Kamer.  Een mini-debatje met een spreektijd van 5 minuten moet volstaan.  Stemming?  Overbodig vindt de N-VA bij monde van Hendrik Vuye: “Wie gaat er tegen akkoord stemmen? Niemand toch!”

Zo ver zijn we gekomen.  Een meerderheidspartij bepaalt hoe de oppositie moet stemmen… euh… niet mag stemmen!

De poco pers heeft het over een “pittig debat”.  Een debat waarbij duidelijk is dat de Van Rompuy junior ook een graventitel verdient (…woehaha… “over de redenen waarom iemand een adelijke titel verdient wordt niets bekend gemaakt!)” .  Noteer de luttele seconden zendtijd die Barbara Pas toebedeeld kreeg.  Nieuwsblad + video

FVE

10 gedachten over “(B)EU

 1. ‘mag er voor een groter bedrag gepind worden, gaan de banken terug open’.
  Waarom hebben ze daar nog zoveel cash nodig? De winkels, de benzine, de tandarts, enz betaal je toch met je kaart? Cafés, restaurantjes, coiffeur en pedicure mss niet, maar daar blijf je dan maar weg in tijden van crisis.

 2. De FBI onderzoekt of hij het vuur opende vanuit een terroristisch motief. Volgens de inlichtingendienst is het te vroeg om daar al uitspraken over te doen.
  En de media hier bv: HLN in (belgie) Vlaanderen houdt dit ook zoveel mogelijk stil (klein artikeltje Buitenland meer niet).
  Natuurlijk gebeurt deze waanzin in de naam van de godsdienst van de vrede en zij prediken vooral Terrorisme Racisme Fascisme, ja en onze linkse medemens staat daar achter zij schurken zich aan tegen deze Ideologie van de waanzin

  http://www.liveleak.com/view?i=5e3_1437083103

 3. En intussen hebben de Grieken voor het parlement vredig geprotesteerd. Niet op de manier van Pegida, maar op die van antifa, wat inhoudt dat er met molotow cocktails en stenen werd gegooid, zoals dat in een democratie past.
  Wat een democratie voorstelt werd je in Brussel nog maar eens duidelijk gemaakt, O, O, O, + een spinnentutter.

 4. Die bende van-RAMP-aaaai verdiend uiteraard iets maar geen titel (sowieso waardeloos omdat het komt van en totaal waardeloze instelling) ze verdienen de strop met E.T. als eerste.

 5. En het Griekse volk?
  Het referendum toont aan dat een duidelijke meerderheid tegen sanering is. Een meerderheid die de toestand anders ziet, andere verwachtingen, andere aanspraken op de buitenwereld heeft en een andere voorstelling van wat juist en legitiem is. Deze instelling van de Grieken is zichtbaar geworden. Ze staat boven partijen, generaties en omvat stedelijke en landelijke gebieden. Een reform bereidheid is niet in zicht. Een reform zet een innerlijke aanvaarding vooruit, anders zijn er enkel maatregelen die meer of minder aangenomen worden maar als een van buitenaf komende dwang ondervonden worden. Rustig zullen ze onder die dwang niet blijven.
  Het verschil tussen een zuidelijk en noordelijk temperament komt hier aan bod.

  • Grieken zijn een onregeerbaar volk dat daarenboven zelf geen goede regenten voorbrengt. Maar wat de vele miljarden hulp betreft: wanneer ik een lening van 100 miljard terugbetaal met het geld van een nieuwe lening van 100 miljard, heb ik weliswaar 200 miljard geleend, maar ik ben nog slechts 100 miljard schuldig. Het is in feite een verlenging van de 1e lening, een schuldherschikking dus.

 6. Het gaat niet alleen om 86 miljard euro aan leningen, maar er worden ook nog 35 miljard subsidies gegeven uit diverse EUSSR fondsen, die tot nu toe naar Oost-Europa gingen. (Bron : Het Nieuwsblad pagina 3 dd. 14.07.2015).
  Over de andere maatregelen die de Grieken moeten nemen, gaat het om maatregelen die ze al van veel vroeger moesten nemen, maar niet gedaan hebben. Het gaat hier dan om maatregelen die in andere EUSSR landen al jaren zijn doorgevoerd.
  Het “gelul” over de democratie die in Griekenland zou zijn vermoord, is dan ook meer dan schijnheilig. Waar het in Griekenland omgaat(zoals trouwens in de rest van de EUSSR) is de particratie, de oligarchie en vooral de ochlocratie of duidelijker gezegd = de terreur van het schuim van de straat.:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ochlocratie
  Over de toestand in Griekenland nog enkele bruggetjes :
  http://news.nationalpost.com/news/world/greece-zakyntos-island-of-the-blind-scam-822595
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3149640/Mimi-Big-T-s-buffoon-leaders-milked-EU-Taki-Theodoracopulos-veteran-Greek-commentator-spectator-columnist.html
  Deze geven een beeld van wat er zich werkelijk afspeelt in Griekenland.(o.a. door een Griek zelf).
  Een duidelijke analyse van het “diktat” leest men ook in de volgende :
  http://www.wissensmanufaktur.net/media/pdf/griechenland-staatsschulden.pdf
  http://staatsstreich.at/the-euro-was-a-coup-detat-from-the-very-start-greece-groupies.html
  Een zaak is wel zeker : al het geld dat er werd ingestopt en nog gaat worden, zijn we onherroepelijk kwijt.
  Griekenland moet in de EUSSR blijven omwille van de geopolitieke en energie belangen van de VSA, maar ook om het ganse bancair systeem in de EUSSR drijvende te houden. Over de “gevaren” van een schuldherschikking is er een analyse in het volgende bruggetje :
  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-16/why-germany-would-prefer-grexit-debt-forgiveness
  Er is nog een andere zaak zeker , en dat is dat uiteindelijk de belastingbetaler in Noord Europa er moet voor opdraaien( en de Vlamingen staan hierbij op de eerste rij). Waar zit de N-BA!!!!
  Afgezien van de voormelde elementen past deze financiële crisis, ook in de verborgen agenda van de drijvende krachten achter de NWO. Het doel is het veroorzaken van chaos, die dan wordt aangegrepen om verder te evolueren naar deze NWO, zijnde een zuiver communistisch systeem.
  Dit blijkt ook uit het volgende bruggetje :
  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-15/shocking-2008-aig-report-laying-out-motives-behind-europes-perpetual-crisis-and-deat
  Ik citeer uit dit laatste bruggetje :
  “Which brings us to the final question: What Europe Wants?
  Here is Connolly’s answer:
  To use global issues as excuses to extend its power:
  – environmental issues: increase control over member countries; advance idea of global governance
  – terrorism: use excuse for greater control over police and judicial issues; increase extent of surveillance
  – global financial crisis: kill two birds (free market; Anglo-Saxon economies) with one stone (Europe-wide regulator; attempts at global financial governance)
  – EMU: create a crisis to force introduction of “European economic government”
  (=einde citaat).
  De vreemdelingen invasies maken ook deel van deze strategie. Deze invasies zijn geen toeval, en kunnen dan ook niet los gezien worden van deze opzettelijk veroorzaakte financiële crisis.
  Eens te meer komen we dus terecht bij Gramsci, de Frankfurter Schule en Coudenhove-Kalergi.
  Het is dan ook geen toeval dat alles wat links en franstalig is, in België partij kiest voor de Grieken, om niet alleen de schulden kwijt te schelden maar op de koop toe er nog blanco cheques bij te geven en dit onder het motto “soort zoekt soort , en soort verdedigt soort” waarbij men dan de grote jan gaat uithangen met andermans geld.(=dat van de werkende en of belasting betalende Vlamingen).
  (met soort bedoel ik hier : rot corrupte parasieten).
  In feite kan de ganse verrottingsstrategie van de NWO samengevat worden in een 20 tal punten :
  (heb alleen de Engelstalige versie) :
  0 Place our agents and helpers everywhere
  1 Take control of the media and use it in propaganda for our plans
  2 Start fights between different races, classes and religions
  3 Use bribery, threats, blackmail, lies and deception to get our way
  4 Use Freemasonic Lodges to attract potential public officials
  5 Appeal to successful people’s egos
  6 Appoint puppet leaders who can be controlled by blackmail
  7 Replace royal rule with socialist rule, then communism, then despotism
  8 Abolish all rights and freedoms, except the right of force by us
  9 Sacrifice people (including Jews sometimes) when necessary
  10 Eliminate religion; replace it with science and materialism
  11 Control the education system to spread deception and destroy intellect
  12 Rewrite history to our benefit
  13 Use our media to create entertaining distractions
  14 Corrupt minds with filth and perversion
  15 Encourage people to spy on one another
  16 Keep the masses in poverty and perpetual labor
  17 Take possession of all wealth, property and [especially] gold
  18 Use gold to manipulate the markets
  19 Introduce a progressive tax on wealth
  20 Replace sound investment with speculation
  21 Make long-term interest-bearing loans to governments
  22 Give bad advice to governments and everyone else
  23 Blame the victim
  Verdere commentaar is hier overbodig!!

 7. Vermits Van Overtveldt, in het Grieks drama voor de niet Griekse belastingbetaler, als een vazal van Duitsland gebrandmerkt wordt, kan hij misschien Merkels regeringsdialoog met het volk na apen, als variant op de bezorgdheid om de Grieken. ‘Goed leven in b(Vlaanderen) – wat voor ons belangrijk is’, is de leuze. Met ons worden wij bedoeld. We zetten even onze natuurlijke achterdocht opzij want als regeerders het goed leven van de burger in de hand willen nemen, moet je op je hoede zijn.
  Het neemt niet weg dat het mooi zou zijn en onze Van Overtveldt kan dan net als Merkel zeggen : we zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierig over wat die burger te zeggen heeft, alhoewel je er eigenlijk zou van mogen uitgaan dat regeerders voldoende tijd hebben gehad om er achter te komen wat die burger wil en die nieuwsgierigheid misplaatst is.
  Maar goed het gaat om het goede leven dat, als zij het promoten zo zeker is als de belofte op mooi weer. De burger zal duidelijk gemaakt worden dat solidariteit met Wallonië en de rest van de wereld, inspanningen, inleveringen, belastingen die de pan uit swingen en risico’s nodig zijn voor zijn geluk.
  Persoonlijke opmerking : zolang de meest natuurlijke verschijnselen zoals doodgaan en geboren worden zo duur moeten blijven, zelf zo duur dat sommigen er een verzekering voor aangaan om begraven te kunnen worden, valt er met die heren niet te klappen.

 8. Een voorspelling :
  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-15/subsidizing-scroungers-germans-knew-how-europe-would-end-back-1997
  Ik citeer uit dit bruggetje:
  “In 1997, Arnulf Baring (of the German-British family of Baring bankers) unleashed the following ‘Nostradamus’-like prediction of how the euro would end (from a German perspective)…
  “They will be subsidizing scroungers, lounging in cafes on the Mediterranean beaches.
  Monetary union, in the end, will result in a gigantic blackmailing operation.
  When we Germans demand monetray discipline, other countries will blame their financial woes on that same discipline, and by extension, on us. More they will perceive us as a kind of economic policeman.
  We risk once again becoming the most hated people in Europe.”
  It appears that Arnulf pretty much ‘nailed it’. (=einde citaat).
  Of hoe de belgische situatie (met de transferten van Vlaanderen naar de franstaligen) ingevoerd werd op niveau van de EUSSR.
  De Duitsers worden nu met dezelfde verwijten, lasterlijke aantijgingen en leugens geconfronteerd als wij Vlamingen, alleen al als we rekenschap durven vragen over wat er met ons geld gebeurt in het Brussels- Waals zwarte gat!!! Het is dan nog geen kwestie van de kraan toe te draaien.
  Het in vraag durven stellen van een schurftig parasitisme is immers een blijk van onverdraagzaamheid, gebrek aan solidariteit, een aanslag op de democratie, een uiting van nazisme en fascisme, en niet te vergeten :racisme, een inbreuk op de rechten van de mens, een daad van vernedering, een eis tot capitulatie, een “diktat…”, een vorm van “een verkapte bezetting….”..enz..enz…
  Fundamenteel zitten we hier in het noorden met de rechtse mier, en in het zuiden met de linkse krekel(en hierbij dan nog de verborgen agenda’s van de NWO buiten beschouwing gelaten).
  Over duidelijker gezegd = de rechts mier in de rol van de “prostituée” en de linkse krekel in de rol van de “pooier”.
  Iedereen weet hoe een pooier zijn prostitué behandelt, en waarvoor ze dient.
  Scroungers : betekenis :
  “To obtain (something) by begging or borrowing with no intention of reparation”
  http://www.thefreedictionary.com/scrounger.

  • De oude kolonie is terug in opmars en Griekenland geeft de aanzet om een kolonie onder het bestuur van de banken te worden. Het geld dat ze schuldig is, is niet voor de werkelijke economie gebruikt maar voor banken trucs.

   Lenen bij mevrouw Leemans, is lenen bij een vriendin. Zo worden mensen gelokt. Men moet geen Griekenland zijn, ook Liesje Janssens trapt in die val. Men ziet op reclame voor kredieten de vrolijke Liesjes die vieren dat ze die na de korte roes vieren zich de komende maanden en jaren de broeksriem zullen moeten aanhalen, omdat het krediet en de intresten moeten afbetaald worden. Na een paar weken roes volgt een lange kater. En dit punt maakt het onderscheid tussen mensen en staten, waarbij de grootste schuldenmakers de democratieën zijn. Bij privaatpersonen komt de deurwaarder aanzetten, de schuldbemiddelaar waarna een persoonlijk failliet kan volgen.
   Bij staten komen nieuwe regeringen, de IWF en het staatbankroet om de hoek kijken die niet één Liesje maar allen de dieperik insleuren.

Reacties zijn gesloten.