Berufsverbot in Duitsland, anno 2022

Ooit liep links storm tegen het Berufsverbot in Duitsland: de Duitse overheid weigerde in volle Koude Oorlog namelijk mensen in overheidsdienst te nemen of te houden, die een communistische partijlidkaart op zak hadden of blijk gaven van communistische sympathieën.

Voltooid verleden tijd, denkt u, dit soort ondemocratische toestanden, waarbij mensen ontslagen worden omwille van politieke overtuigingen?

Het Deutsche Institut für Menschenrechte heeft recent geëist dat ambtenaren die op een verkiezingslijst van AfD staan, worden ontslagen. De overheid moet in deze gevallen “disciplinaire consequenties durven trekken”, heet het in een analyse van de organisatie. De “voortdurende radicalisering van de AfD in zijn geheel” lokte als het ware deze stap uit, zegt het instituut. “Racistische en extreem rechtse stellingen zijn een vast onderdeel van het AfD-programma en van opvattingen van AfD-kaderpersoneel en mandaatdragers. Dezelfde mensen promoten ook geweld als legitiem middel om hun doelstellingen te bereiken”, leest men verder in de studie.

We fantaseren het niet…Wat blijft er over van de Duitse rechtsstaat? Ambtenaren zijn verplicht “met hun optreden de vrijheidslievende en democratische basisordening in de zin van de grondwet uit te stralen”, dit ter bescherming van de rechtsstaat. Die garantie kan volgens het instituut niet komen van mensen die de gelijkheid van de mensen voor de grondwet in twijfel trekken.

Het Deutsche Institut für Menschenrechte, dat een onafhankelijke organisatie beweert te zijn, roept op elk geval afzonderlijk te onderzoeken. AfD-aanhangers zouden het ontslag kunnen vermijden als “de betrokken persoon kan bewijzen dat hij de ‘völkische’ ideeën in het programma van de partij op een ernstige en niet mis te verstane manier binnen de partij heeft bekritiseerd en zich heeft ingezet voor correcties”.

Als er iemand in Duitsland de rechtsstaat ondergraaft, dan zijn het wel organisaties als dit Deutsche Institut für Menschenrechte.

Als AfD’-er ben je sowieso schuldig, tenzij je kan bewijzen dat je niet schuldig bent.

Stel je voor dat élke crimineel op die manier zou worden beoordeeld? Een zoveelste smet op het Duitse blazoen!

Peter Logghe

https://www.n-tv.de/ticker/Deutsches-Institut-fuer-Menschenrechte-fordert-berufliche-Konsequenzen-fuer-Eintritt-in-die-AfD-article23101970.html

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.deutsches-institut-fuer-menschenrechte-gutachten-beamte-duerfen-keine-afd-befuerworter-sein.198756a0-f071-4cf0-bffb-33671d71f64c.html