Belofte

Dinsdag wordt Pierre Weymans (27) in Alphen a/d Rijn begraven. Op 14 december werd hij neergestoken.  Inmiddels werd een verdachte (22) aangehouden: “een bekende van de politie”.
Inwoners hebben een waarschuwing achtergelaten op de plaats waar hij kennis maakte met het dodelijk mes.  Ze beloven wraak:

FT

6 gedachten over “Belofte

 1. Rood en groen zullen blijkbaar geschokt zijn , omdat de dader werd omschreven als “Marokkaans varken” . Wat nog erger is , zij willen wraak , ze willen die mensch , dat krapuul , “vleugeltjes” geven wat ik interpreteer , dat ze er , met een bepaalde zekerheid , geen engeltje van willen maken . Dat past natuurlijk niet in onze beschaafde westerse justitie . Tenslotte zijn er psychiaters en nog een legertje van dat soort , advocaten , rechters en rechtsgeleerden en het zijn DEZE HEREN , die gaan beslissen hoe het verder moet , voorlopig nemen ze dat monster , onder hun hoede en bescherming . Ze pompen er geld , tijd en voedsel in , halal uiteraard , want zijn Geloofsovertuiging moet Gerespecteerd worden . Het wordt allemaal te veel !! Integratie , immigratie , imitatie , Allahtatie ….maar als ge minder minder minder durft scanderen bestaat de kans dat ge vervolgd wordt , wegens opzetten van de ene beschaving tegen de achterlijke beschaving …. . Wat de plannen van de nabestaanden en hun dorpsgenoten ook moge zijn . Ik wens hun van harte alle geluk toe en veel success !! Mijn medeleven in uw immens verdriet is oprecht

  • Wij willen benadrukken dat dit artikel louter geplaatst werd voor zijn nieuwswaarde en om de vrienden en kennissen in Vlaanderen de kans te geven aan de begrafenis deel te nemen. Het mag geenszins geïnterpreteerd worden als een oproep tot haat en geweld, als opruiing en discriminatie.

   • Uiteraard , wij moeten ten alle tijden begripvol en verdraagzaam zijn Voor haat , geweld , opruiing en discriminatie daar zorgen onze exotische broeders voor !

   • Het getuigt niet van fatsoen dat wij Marokkaanse auto’s in brand steken, nachtwinkels plunderen en vernielen.
    Neen wij zijn beschaafde mensen en doen zulks niet. Wij gaan die achterlijken die nooit iets wilden leren uit onze beschaving iets doen dat ze niet graag hebben…..toch?

 2. Het is altijd positief dat er tekenen van verzet zijn tegen deze misdaadterreur.
  Het was echter veel beter geweest dat er vroeger , in het stemhokje, een duidelijk signaal als teken van verzet, was gegeven, en dit voor het te laat was.
  Zonder afbreuk te doen aan de verpletterende en misdadige verantwoordelijkheid van de dader, dient de aandacht ook getrokken te worden op de mededader, zonder wiens hulp dit misdrijf niet had kunnen gepleegd worden, en dat is het regime dat er voor gezorgd heeft dat dit “krapuul” in Nederland kon komen, blijven en ongehinderd zijn gangen kon gaan!!
  De aanwezigheid van dit “krapuul” is immers geen toeval!! Ik verwijs naar de bijdrage over de Immigratie als massavernietigingswapen.
  Wat voor Nederland geldt, is ook van toepassing op de rest van Europa.
  Marine Le Pen reageerde ook op de “aanslagen met voertuigen in Frankrijk” maar zoals ook uit de reactie van Geronimo blijkt, laat ze wel na deze aanslagen binnen een Europese context te plaatsen, waarbij de immigratie in zijn geheel, met al de daarbij horende problemen en gevaren, een wapen is dat ingezet wordt tegen onze westerse beschaving. Het is dan ook niet voldoende dat men de gevolgen aanklaagt van dit massavernietigingswapen, maar het komt er in de eerste plaats op aan de drijvende krachten achter dit massavernietigingswapen te ontmaskeren en aan te klagen.
  Zoals Geronimo het ook terecht stelde in zijn reactie op Marine Le Pen, is het dan ook van belang dat er klare en duidelijke taal wordt gesproken, over dit massavernietigingswapen. De tijd van, zoals men in het frans zegt : “de mettre les gants…” en van de vaseline aan de poep…. is voorbij.
  Het is bovendien ook hoog tijd om ons voor te bereiden op de “vulkaanuitbarsting…!!” , en zoals eerder reeds gezegd , het zal hard tegen hard zijn.
  Het is een positief gegeven dat er uit de reacties blijkt dat er steeds meer mensen zich rekenschap beginnen te geven van wat ons te wachten staat, en dan ook duidelijke taal spreken. Dit is een begin, waarover ik mij zeker geen denigrerende commentaren veroorloof, maar wel integendeel. Het probleem ligt echter bij diegenen die niet reageren, en als ze dan toch iets doen, zich dan beperken tot stokken in de wielen te steken.
  Ik zie de publicatie dan ook niet als een oproep tot wraak. Het is eerder te beschouwen als een waarschuwing om de bevolking duidelijk te maken wat er gebeurt als de overheid te kort schiet, waardoor er dan pogingen zijn om het recht in eigen handen te nemen. Tevens is het een “uitnodiging” aan de bevolking om het ongenoegen duidelijk te maken via zuiver wettelijke middelen, en dat is het “stemhokje”!!!
  Mijn reactie moet bovendien toelaten alle verantwoordelijken aan te duiden, zodat de respectievelijke verantwoordelijkheden kunnen gelegd worden waar ze thuis horen.

Reacties zijn gesloten.