belgische dictatuur

BELGISCHE DICTATUUR EIST 6 MAANDEN CEL TEGEN LUC VERMEULEN EN VOORPOST

Gisteren vond in Mechelen de tweede procesdag plaats van het politieke proces van de belgische staat tegen vier leden van de Vlaamse en Nederlandse nationalistische beweging ‘Voorpost’, waaronder voorman Luc Vermeulen (in het midden op de bannerafbeelding) en actieleider Nick Van Mieghem.

De Belgische staat, vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie, eiste zowaar zes maanden effectieve gevangenisstraf tegen de vaderlandslievende Voorpost-leden, en een boete die opgeteld zou oplopen tot 32.000 euro.

En wat hebben deze mensen dan wel voor ‘misdrijf’ gepleegd? Wel, ze hebben op de markt van Mechelen een spandoek ontvouwd met daarop de tekst ‘stop islamisering’. Dat is het. Niets meer dan dat.

Lees verder…

5 gedachten over “belgische dictatuur

 1. Voor deze toestanden waarschuw ik al jaren.

  Het is een gezamenlijke aktie, die uitgaat van Bart Somers en heel de belgicistische horde, die de VLD is. De rechter die deze uitspraak doet, beantwoordt zo perfect aan de eisen van de machten achter de schermen.

  Zowel de rechter, Somers als Alexander De Croo mogen hier niet mee wegkomen! Sihame el Kaouakibi is de “poulain” geweest van Bart Somers en men dient na te gaan welke “ongebruikelijke” geldstromen er nog naar de islam-lobby zijn gegaan. Denken dat na dit, en Pinxten, en vroeger ook Slangen, en Verhofstadt, enz. dit het laatste akkefietje van de VLD is, zou van naïviteit getuigen. De pers schoffelt dit onder de mat; gooi hen buiten!

  Er moet verwacht worden, dat elke vrijheidslievende parlementair, ook van partijen zoals N-VA of CD-V, dit niet zonder reactie laten; Dit is gewoonweg een stalinistische aanpak van de oppositie!

 2. Met het politiek proces tegen Voorpost zijn we opnieuw beland in een periode die te vergelijken is met de naoorlogse repressie tegen alles wat Vlaams en rechts, ditmaal niet door een Belgisch regime, maar nu door communistische logemaffia bendes, samengesmolten in Vivaldi , in dienst van buitenlandse vijandige machten.
  Er wordt nu een oorlog gevoerd tegen onze westerse beschaving , die moet vernietigd worden en vervangen door een communistische NWO via de inzet van 3 wapens : Het Coudenhove Kalergi plan, Agenda 21- 30 en de Covid19(84) samenzwering.
  Dit alles gebeurt dan in een zelden geziene “Nacht und Nebel” sfeer, waarbij de leugens en het bedrog van de Agitprop uit de toenmalige USSR worden overklast. Alles wat een gevaar betekent voor deze samenzwering en de 3 ingezette wapens , moet meedogenloos bevochten worden. En het grootste gevaar gaat uit van de “boodschappers met de gevaarlijke waarheden”.
  Gevaarlijke boodschappers die dan omschreven worden als : “racisten, nazi’s, fascisten, xenofoben, seksisten, islamofoben, antisemieten, complotdenkers, bedrijvers van nepnieuws en haattaal… enz..” (=niet beperkende opsomming).
  Met dergelijke beschuldigingen dienen de aanvallers over geen concrete argumenten meer te beschikken , de loutere beschuldiging is voldoende, en werkt zoals een aspirine, voor alle “niet politiek correcte kwalen”.
  Als Voorpost zich niet naar de slachtbank wil laten leiden, zoals indertijd het Vlaams Blok in Gent, dan zal er wat steviger uit de hoek moeten gekomen worden cfr. het motto : de aanval is de beste verdediging. Enkele tips, men doet er mee wat men wil :
  1. De actie van Voorpost was een symbolische daad van verzet, maar dan zonder de duizenden moorden en verkrachtingen van tijdens en na WO II . De daders kregen amnestie, decoraties en dikke pensioenen,
  2. Bij deze actie werd het land niet plat gelegd en vernield zoals tijdens de staking tegen de eenheidswet van 1960 door het Franstalige en linkse schuim van de straat. De daders kregen nadien ook amnestie.
  3. De Islam is geen godsdienst en zelfs geen ideologie, maar een bloeddorstig systeem, dat verantwoordelijk is voor ruim 250 miljoen doden, zie ook de Christenvervolgingen met duizenden doden, het aantal stijgt nog elke dag. Als het verzet hiertegen blijk geeft van “haat…”dat moet vervolgd worden, dan dient het verzet van tijdens WO II ook nog de facto aan de schandpaal genageld te worden gezien dit verzet toen ook blijk gaf van haat tegen de bezetter .
  4. Het communisme – marxisme – socialisme – maoïsme e.a., is verantwoordelijk voor ruim 150 miljoen doden.. zie handboek Communisme, en het aantal stijgt nog elke dag. De adepten hier van hebben nog één recht : zwijgen !!!
  5. Vrijmetselarij : een louter criminele organisatie, die al eeuwen samenzweert tegen de Westerse beschaving, en betrokken is bij tal van revolutie en (burger)oorlogen, met honderden miljoenen doden. En het belangrijkste aan deze loge is niet zo zeer het geweld, maar wel het onnoemlijke bedrog.
  Men dient de rechters dan ook te vragen of ze lid zijn van een loge, als ze niet ontkennen of weigeren te antwoorden, dienen ze gewraakt te worden.
  In België is de loge de werkelijke macht in het land, dat ontstaan is uit de loge – collaboratie met de Franse bezetter.. die dan verantwoordelijk was voor ruim 10 à 15% doden, van de toenmalige bevolking, meer dan de burgerlijke en militaire slachtoffers van WO I + WO II te samen.
  Men kan o.a. verwijzen naar het massagraf met 41 skeletten uit 1798 op het kerkhof naast de St Romboutstoren in Mechelen, die opgegraven werden in 2010-2011, en waarbij het gaat om boerenkrijgers die door de Franse bezetter werden geëxecuteerd op 23 oktober 1798. Bron : Het Nieuwsblad 07.09.2011. Met dit proces tegen Voorpost door logemaffia’s worden deze een 2de maal vermoord, dit maal in dienst van de Belgische bezetter van Vlaanderen.
  6. Het optreden van het Antwerps parket bij dit Voorpost proces, zijn daden van verraad, die op zijn minst vallen onder toepassing van artikel 135 bis van het S.W. gezien het meeheulen met buitenlandse vijandige machten. Het bewijs kan hier volgens artikel 443, 3de en 4de lid geleverd worden met alle middelen. Er dient dan ook klacht ingediend te worden tegen het Antwerpse parket bij het parket generaal., en desnoods toepassing maken van artikel 485 en 486 van het wetboek van Strafvordering,
  7. Er kan dan ook wat beroep gedaan worden op schandaaldossiers bij het Antwerpse parket.. om de procedure tegen Voorpost in het juiste perspectief te plaatsen. Ik veronderstel dat deze gekend zijn.
  Het voormelde is een beperkte opsomming. Het zal dus vooral een kwestie zijn van “durven”.. want een “edele reiziger op zoek naar de waarheid” zit immers altijd op een gevaarlijk pad.

 3. En onze regimepolitici gaan dan kritiek geven op het aanstellen van rechters in Polen!!!

 4. Het bewind maakt een mediaspektakel van het proces tegen de anti-islamiseringslogan met de bedoeling een wet in te voeren ter bestraffing van “dissidenten”. Dit is overduidelijk maar het is nodig dat het vermeld wordt voor degenen die nog niet begrijpen hoe de systeempolitiek werkt.

  De federale minister van justitie Vincent Van Quickenborne op Twitter: “Opvallend rekwisitoor van de procureur: “Als er in 1939 wetgeving was geweest om dit te bestraffen, waardoor mensen niet geïndoctrineerd konden worden door pamfletten of spandoeken, dan was er geen Tweede Wereldoorlog geweest.””

  Zeer opvallende uitspraak, Van Quickenborne! Vooral het precieze tijdstip waarop uw procureur zijn uitspraak maakt en u diezelfde publiekelijk citeert, wanneer in de VS de poging gemaakt wordt om “dissidenten” te vervolgen onder de titel “domestiek terrorisme”, in hetzelfde jaar, 2021, dat door de internationale oligarchen gemarkeerd staat voor het uitrollen van hun “Grote Herstart”. Zeer, zeer opvallend.

  Twijfel er niet aan dat dit allemaal stipt gecoördineerd wordt.

  • Theudmer,
   Het verband dat Van Quickenborne legt tussen het symbolische optreden van Voorpost en WO II is ronduit crapuleus , waarbij hij iedereen neemt voor idioten. Dit is wel kenmerkend voor communistische logemaffiosi en politieke psychopaten. Beiden oorlogen werden immers georganiseerd door de banksters van The City en Wallstreet, met behulp van hun operationele arm : de vrijmetselarij. Op de webstek van Henry Makow zijn er met een regelmaat van een klok berichten hierover.
   Wat wel een rol heeft gespeeld bij de ondergang in mei 40 was de jarenlange rode politiek van het gebroken geweer in dienst van Stalin. Na Spanje, als eerste domino, dienden de anderen ook te vallen. Een geluk dat Franco het heeft gehaald, ik verwijs hier naar de analyses van Jules van Rooyen, U wel bekend, op het Katholiek Forum. Bovendien was er nog het geheime Churchill – Stalin pakt, waar de legers van Frankrijk, België en Nederland ook gingen aan meewerken, van verraad gesproken.
   Het optreden van Voorpost tegen de islamisering is dan ook een symbolisch verzet tegen het Coudenhove Kalgeri plan, dat het westen moet meetrekken in een burgeroorlog en uiteindelijk in WO III, zoals ook gepland is, ik verwijs hier naar de beruchte brief van Albert Pike aan Mazzini.
   Als er hier een probleem is, dan is dit in hoofde van de verraders in de politiek, de media, het gerecht, en in de pseudo intellectuele middens, die meewerken aan de voormelde samenzwering en het verzet hier tegen saboteren.
   In tegenstelling tot wat Van Quickenborne beweert, was er wel degelijk een wet in 1939 , en dit is artikel 135 bis maar ik reeds naar verwees :
   Art. 135bis. Hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een vreemde persoon of van een vreemde organisatie giften, geschenken, leningen of andere voordelen in enigerlei vorm ontvangt, ten einde geheel of ten dele te worden bestemd of gebruikt tot het voeren of te vergoeden, in België, van een werkzaamheid of een propaganda, die de integriteit, de soevereiniteit of de onafhankelijkheid van het Rijk kunnen aantasten of de trouw die de burgers aan de Staat en aan de instellingen van het Belgische volk zijn verschuldigd, kunnen doen wankelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van duizend [euro] tot twintigduizend [euro].
   In alle gevallen van overtreding van deze bepaling worden de ontvangen zaken verbeurd verklaard [2 …]2.
   De ontzetting van de uitoefening van de rechten, genoemd in [1 artikel 31, eerste lid]1, of van sommige van die rechten kan worden uitgesproken voor een termijn van vijf jaar tot tien jaar.” (=einde tekst).
   Dit artikel is nu van toepassing op al de verraders en niet op het verzet. Ofwel kent Quickie zijn strafwetboek niet, ofwel liegt hij. Hij zat immers ook in de regering in 2005 toen het geheime pakt met de UNO werd afgesloten over de Covid 19 samenzwering. Dit werd reeds vermeld bij Golfbrekers. En er is o.a. ook De Croo die de deuren gaat platlopen in Davos bij Schwab.
   Het feit dat hij in de wolken is over de vordering van het parket in Mechelen bevestigt dat het hier gaat om een politiek proces gevoerd door verraders in dienst van buitenlandse vijandige machten die oorlog voeren tegen het land.
   Het is onbegrijpelijk dat er aan Vlaamse kant geen echt verzet komt tegen deze samenzweringen en de verraders die er bij betrokken zijn. Als dit er niet snel komt dan is het gedaan, en is er enkel nog “Der Untergang”.

Reacties zijn gesloten.