Bart Laeremans: “Alles binnen gehaald?”

IMG_9043 eurostadion“Beste vrienden,

Tijdens onze vakantietrip naar Polen (met een boeiende 51ste Europeade voor Volkskunst in Kielce) trad de Vlaamse regeringsvorming in een stroomversnelling. Sinds afgelopen weekend beschikt Vlaanderen over een ‘centrumrechtse’ regering, die zware offers zal vragen van de Vlaamse middenklasse en van de gezinnen: drastische verlaging van de kinderbijslag voor gezinnen vanaf twee kinderen, hogere onderwijskosten, hogere water- en energiekosten, fors verlaagde woonaftrek, ….

Deze nieuwe regering wordt weliswaar geleid door de N-VA, maar vreemd genoeg liggen de Vlaamse ambities nu veel lager dan vroeger. Terwijl er in de regeerakkoorden (of annexen) van 2004 en 2009 uitgebreide passages te lezen waren over de noodzakelijke uitbreiding van de Vlaamse autonomie, lezen we daarover vandaag niets meer. Het lijkt wel alsof alles is binnengehaald.

Onafhankelijke waarnemers zijn hierover bijzonder scherp. Zo schreef Pieter Bauwens, hoofdredacteur van de website Doorbraak op 26 juli: “In het regeerakkoord van 2014 is het vruchteloos zoeken naar zo’n passage. Gezien de vorige regeerakkoorden die de N-VA kon sluiten mét een duidelijke visie op meer Vlaanderen is dit een stap achteruit. Deze regering heeft geen gemeenschappelijke visie op het verder institutioneel versterken van de eigen deelstaat. Waarvan akte. De repliek dat zoiets niet thuishoort in een Vlaams regeerakkoord is gezien het verleden een zwakke verdediging. We hadden van een V-partij als leidende partij meer verwacht.”

Bauwens voegt eraan toe: “Misschien zijn er wel andere bakens verzet? Misschien helpt de N-VA een Belgische regering op de been die de levensverwachting van België niet verkort maar verlengt? Misschien toont de N-VA hier wel frisjes aan, dat het Belgische systeem flexibel genoeg is en toch werkt? En dan kan dit kamikaze-systeem een volgende keer ook eens in het nadeel van de huidige Vlaams-Zweedse coalitie spelen.”

In een interview in De Standaard van 29 juli verklaarde Professor Bart Maddens (KUL) over de geringe Vlaamse ambities: “En dan is er ook het ontbreken van elke verwijzing naar een nieuwe staatshervorming. Dat is de grootste teleurstelling. Voor het eerst legt een Vlaamse regering zich neer bij het institutionele status-quo. Historisch. De regeringen-Van den Brande en alle regeringen die daarop volgden, hebben wel communautaire ambities geformuleerd.”

 Vlaams-Brabant

Ook inzake de Vlaamse Rand zie ik geen echte ommekeer ten goede. De drie bladzijden hierover in het Vlaams regeerakkoord munten uit in vaagheden en algemeenheden. Zelfs een kanttekening bij de oprichting van de ‘Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel’ bleek te veel. Zal de regering-Bourgeois daaraan echt meewerken?

Een van de weinige echt concrete doelstellingen is dat men in onze streek tegen het einde van de regeerperiode 1.000 hectare bijkomend ‘toegankelijk groen’ zal realiseren (parken, bossen, natuurgebieden). Dat lijkt ambitieus, maar de aanzet daartoe was vroeger reeds gegeven. Bovendien kan dit in belangrijke mate slaan op bestaande private groengebieden die een wat meer openbaar karakter krijgen.

Wanneer het gaat over de échte hefbomen waarmee het Nederlandstalig karakter kan versterkt worden, zien we weinig concreets. De Vlaamse regering lijkt in ieder geval zelf niet van plan om een doortastend woonbeleid te zullen voeren in onze streek. Hoewel de provincies overal ontvet worden, blijft Vlabinvest (dat jaarlijks enkele betaalbare woningen bouwt voor Nederlandstaligen) vastgeklonken op provinciaal niveau. Nochtans voert de provincie Vlaams-Brabant (bestuurd door een tripartite met Groen) helemaal geen ambitieus woonbeleid. De Vlaamse regering lijkt zich daarbij neer te leggen.

Nergens lees ik dat men inspanningen zal doen om hoogbouw in Vlaams-Brabant tegen te gaan. Het verstedelijkingsbeleid zal dus worden voortgezet. Een groot vraagteken is trouwens wat men van plan is met Parking C. Zal de nieuwe Vlaamse regering even slaafs als de vorige de Brusselse oekazes ondergaan inzake het nieuwe stadion? Of zullen Weyts (Vlaamse Rand) en Schauvliege (Ruimtelijke Ordening) respect vragen voor de genomen Vlaamse beslissingen en de moed hebben om dit dwaze plan te verijdelen?

Ook op andere domeinen (onderwijs, cultuurcentra, taalgebruik bedrijfsleven, …) valt weinig of geen concrete vooruitgang of vernieuwing te bespeuren, vergeleken bij de vorige beleidsnota’s.

Die vernieuwing komt er wel op vlak van welzijn: men wil de historische achterstand inzake het welzijns- en gezondheidsaanbod in onze streek eindelijk aanpakken. Hiervoor wordt een nieuw instrument ‘Vlabzorginvest’ opgericht. Op zich is dit een goede zaak, maar ik vrees dat alle bijkomende middelen voor Vlaams-Brabant dáárin geïnvesteerd zullen worden, zodat er weinig of niets zal overblijven voor een beleid dat het Nederlandstalig karakter van onze streek opnieuw versterkt.

 Mag ik eindigen met een constructief voorstel voor de Vlaamse regering? Schrap de overbodige en peperdure tramlijn tussen Brussel en Willebroek en vervang die door een busbaan op de pechstrook van de A12. Het uitgespaarde geld (300 miljoen euro enkel voor de aanleg!) kan dan geïnvesteerd worden in een verstandig woonbeleid voor jonge Vlaamse gezinnen.

 Ik wens u van harte nog een zonnige en ontspannende vakantiemaand toe.

 Bart”

8 gedachten over “Bart Laeremans: “Alles binnen gehaald?”

 1. Een goede uiteenzetting maar helaas zal er niets veranderen dank? aan de N-VA

 2. Belast de huuropbrengsten! (Laat de VLD maar eens bloeden)

  Belast de vakantiejobs fatsoenlijk! (een jobstudent verdient nu veel meer dan zijn vaste collega) en schaf het idiote vakantiegeld voor jobstudenten af!

 3. Socialist van dienst bij de N-VA , S. Bracke, had het toch voor de verkiezingen duidelijk gezegd: we gaan enkel voor een sociaal-economische regering, zonder Vlaamse eisen of wat dan ook. Waarvoor hij trouwens “pour les besoins de la cause” “sito presto” teruggefloten werd door zijn voorzitter. Oei, oei, was dat even verschieten, zeg !

  En kijk, oh wonder, nu blijkt dat onze “VRT-strikjes-drager” toen wel degelijk de waarheid had gesproken, niet zomaar een verspreking waardoor slecht begrepen, maar gewoon uit dommigheid, of noem het misschien overmoed, want dat is altijd een beetje synoniem, zijn mond had voorbij geklapt. En zoiets is nooit plezant als de Vlamingen er nog moeten in blijven geloven, alhoewel, met Vlamingen…

  Er zijn er nu nog altijd die geloven in de “Vlaamse strategie” van de N-VA ! Uitleggen kunnen ze het wel niet goed, dat zie je op diverse blogs, maar ja, dien BDW is dan ook genen gewone in hun ogen. Dus afwachten is de blijde boodschap, ‘t is nu nog niet duidelijk, maar het zal uiteindelijk wel “strategisch” gaan kloppen. Met BDW kan het immers niet anders.
  Allé, kort van geheugen zijn heeft ook zo zijn goede kanten, want het vult o.m. veel rapper een Vlaamse kinderhand. En die is al met zo weinig tevreden.

  Veel beloven en weinig geven doet … nog altijd in vrede leven, nietwaar.

  • Bracke heeft helemaal niet zijn mond voorbij gepraat. Hij moest de kiezer erop voorbereiden. Alles gepland.

 4. @redactie

  Beste redactie,

  Voor zover ik mij goed herinner, werd hij daarin dus teruggefloten door BDW. Onmiddellijk nog wel. Waarom zou die laatste dat doen, als het de bedoeling was om de kiezer er op voor te bereiden? Bovendien, in alles wat BDW voor de verkiezingen zei, was het altijd Vlaanderen dit en Vlaanderen dat…
  Nu is Vlaanderen ineens van geen tel meer voor de N-VA. Voor mij heeft Bracke dus daar wel degelijk zijn mond voorbij gesproken. Het past overigens volkomen in de strategie; ook al tijdens de campagne daarvoor, van de N-VA om telkens voor de verkiezingen de welmenende Vlamingen om te tuin te leiden met een uitermate Vlaams discours, om dan weer zonder enige morele Vlaamse scrupules over te gaan tot een louter Belgische agenda van de dag. Macht omwille van de macht, principeloos.

  • Uiteraard werd hij teruggefloten. Nadat het zaad gezaaid was. Bracke heeft een ingestudeerd nummertje ‘we zullen ze eens voorbereiden’ opgevoerd, helemaal volgens het scenario.

 5. Bart Laeremans schrijft en zegt dikwijls de juiste dingen, gevat verwoord en goed onderbouwd. Helaas, hij blijft al te vaak een roepende in de woestijn, en wordt m.i. zelfs te weinig gesteund in eigen partij.

  Ja, Parking C… met “Jupilerië” in ons achterhoofd, wordt dat elke dag knokken in het Vlaams en het federaal parlement. Elke VB-tussenkomst eindigt best met een statement over het ongewenste NATIONAAL voetbalstadion.

  In verband hiermee ook een constructief voorstel aan de nieuwe minister van media. Kan voetbal- & festivalnieuws op de VRT niet afgezonderd worden van het echte nieuws Voor, tussen, halverwege als ‘lokker’ voor straks moet ons kond gedaan worden over onoverzienbare transfersommen, duizelingwekkende voetbalweddes, geniale of ontslagen trainers, kapsels van voetballers, tatoeages van voetballers, spelfouten op die tatoeages, het wereldschokkende belang van een 2-3-5 of 4-3-3 opstelling; springende & zuipende tieners van 15 tot 55 jaar op een TE warme of een door onweer verzopen festivalweide A, B, C tot Z. Dient daar het Journaal voor? Bijna elk nieuwsoverzicht begint te gelijken op een herhaling van FC De Kampioenen. Met die uitgewonnen zendminuten kan er dan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan de zorgwekkende vervolging van de christenen in Syrië en Irak… of de ware bedoelingen van het EU-conflict Oekraïne versus Rusland. Waarom zijn er plots gevechten uitgebroken rondom het onbereikbare wrak MH17: welke partij moet wat verdoezelen?

  • Wij zenden dagelijks onze ’embedded’ reporter naar allerlei ambtswoningen, naar de verschillende parlementen, echter zonder enige respons. Hij heeft geen nagels meer om af te bijten…

Reacties zijn gesloten.