“Baargeschikte lichamen”

Die Linke Ballon - Fotos | IMAGO

Donderdag, 4 maart, diende de partij Die Linke een voorstel in bij de Bundestag, het Duitse federale parlement, met als hoofding “Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, reproduktive Gerechtigkeit ermöglichen“ (recht op lichamelijke en seksuele zelfbeschikking, reproductieve gerechtigheid mogelijk maken).

U kan waarschijnlijk al raden wat hiermee bedoeld is. Paragrafen 218, 218a, b en c, bovendien paragrafen 219, 219 a en b moeten uit het strafwetboek verwijderd worden. M.a.w. abortus moet quasi tot 5 minuten voor de geboorte (… geef ons enige dichterlijke vrijheid… het kan ook tot 50 minuten of 5 uur zijn…) mogelijk gemaakt worden. Daar bovenop nog enkele eisen: de federale regering moet een wetsontwerp voor “een wet op de reproductieve rechten” voorleggen, die de wetgeving omtrent het zwangerschapsconflict vervangt. Bovendien moeten anti-conceptiemiddelen die slechts mits een doktersrecept kunnen gekregen worden én operatieve ingrepen ter voorkoming van een zwangerschap – zonder leeftijds- en/of symptoombeperkingen door het ziekenfonds gedragen worden. Bovendien moeten de receptvrije anti-conceptiemiddelen gratis worden. En zwangerschapsonderbrekingen en de nazorg moeten als gezondheidsbehandeling in de sociale wetgeving opgenomen worden en de kosten – vanzelfsprekend – door het ziekenfonds gedragen worden.

M.a.w. een zwangerschap is als een kankerende tumor, die omwille van de gezondheid van de patiënt moet verwijderd worden op kosten van de maatschappij. Verbazen doet ons dit al een hele tijd niet meer. Echter wel de terminologie, zoals „Menschen, die schwanger werden können, in der überwiegenden Mehrzahl Frauen“ en „gebärfähigen Körpern, in der überwiegenden Mehrzahl Frauenkörper“ “mensen, die zwanger kunnen worden, met een grote meerderheid vrouwen” en “baargeschikte lichamen, in de grote meerderheid vrouwenlichamen”.

Bovendien wordt in de tekst duidelijk gemaakt dat „die biologischen Eltern immer mehr an Bedeutung verlieren“… dat “de biologische ouders steeds meer aan belang verliezen”.

Of Die Linken “steeds meer aan gezond verstand verliezen”???

Beatrix von Storch, plaatsvervangende AfD-fractie woordvoerster:

„Wie müssen die Linken ihre eigenen Mütter hassen, um sie derart zu entmenschlichen? Von Kindeswohl ist kein einziges Mal zu lesen, dieses existiert in der kranken, kaputten linken Welt überhaupt nicht mehr. Für die Linken sind Kinder Katalogware kulturloser Großstadt-Neurotiker, die nach Kiffen, LSD und Darkroom ihre innere Leere mit einem Kind füllen wollen.“

“Wat moeten de Linken hun eigen moeder haten om haar op dergelijke wijze te ontmenselijken? Over het kinderwelzijn wordt niets geschreven; die bestaat in de zieke, kapotte linkse wereld helemaal niet meer. Voor de Linken zijn kinderen cataloogartikelen van cultuurloze grootstad-neuroten, die na het blowen, LSD en darkroom hun binnenste leegte met een kind willen opvullen.”

Dit en nog veel meer in haar tussenkomst:

De Duitse linkse kerk heeft geen exclusiviteitsrecht op dit thema: