“Auch ich”

Dit groepsgesprek als therapie om “ongewenste intimiteiten op de werkvloer” te verwerken werd geschreven door Loriot, die we sinds jaar en dag in ons hart dragen. We konden niet anders dan aan de “MeToo”-hetze – vooral in de amusementssector – der laatste jaren denken…

U moet ons verontschuldigen: de eigenheid van de Duitse taal laat niet toe dit in het Nederlands te vertalen. Dit fragment toont de vraag naar aandacht der vrouwelijke slachtoffers en de uitvergroting van een “probleem” dat met een lichte tik en eventuele humoristische terechtwijzing hadden kunnen opgelost worden.

Honni soit qui mal y pense…