Asielzoekers moeten mee betalen voor hun asielprocedure

Tip voor de importsecretaris:

Waar er patriotten deel uitmaken van de regering, worden er plotseling maatregelen i.v.m. asielprocedures in het vooruitzicht gesteld, die ons perfect logisch lijken.  In Oostenrijk bepaalt de FPÖ mee de koers.  Zo zullen de verrijkers mee moeten betalen voor de asielprocedure, zullen criminele migranten consequent uitgewezen, ziet de regering er totaal geen probleem in hun privé sfeer te schenden… de inhoud van hun gsm zal niet meer beschermd worden, kwestie van hun waar herkomstland, reisroute en eventuele criminele activiteiten in kaart te brengen.