Anti-joodse propaganda in Egypte

“Joden organiseerden Franse en Russische revolutie om de wereld te domineren”

De haatpropaganda onder leiding van de Moslim Broederschap jegens de Joden en jegens Israël draait nog steeds op volle toeren. Hoewel  Egypte en Israël in 1979 een vredesakkoord sloten en Egypte het bestaansrecht van Israël erkende, neemt in Egypte de druk om dat akkoord op te zeggen nog steeds toe. Enkel de miljarden dollars steun aan de failliete Egyptische economie, weerhouden het regime er (voorlopig) nog van om een oorlog tegen Israël te beginnen.

egypte-vrijdaggebed2

10 mei 2013

Maar de geesten om dergelijk offensief in de toekomst te verrechtvaardigen voor eigen publiek, worden intussen verder rijp en murw gemaakt door dit soort antisemitische haat die dagelijks de Egyptische huiskamers binnenstroomt.

Een voorbeeld van dergelijke haatprop is dit getoonde gedeelte van een religieus televisieprogramma met de Egyptische geestelijke Sayyed Azab, dat werd uitgezonden op de Egyptische Al-Omma TV op 18 april 2013.

De gekende onzin en leugens over Joden passeren de revue: al het goede komt ‘van ons’, al het slechte van de Joden. Niks nieuws onder de zon dus. Maar in Egypte en de rest van de Arabische wereld geilen ze letterlijk op dit soort verwerpelijke haattroep en de media speelt daar graag en overvloedig op in.
Voor de Nederlandse vertaling: klik hier