Amnesty Int’l geeft reisadvies

Afbeeldingsresultaat voor crazy smiley

Enerzijds… Een armlengte afstand kan u niet beschermen in de VSA. Afhankelijk van uw geslachtsidentiteit (… vrij naar keuze in te vullen), ras (… Joden, Palestijnen, Walen…), herkomstland, etnische achtergrond (… blijkbaar is dit iets anders dan ras), seksuele zoektocht (… eventueel een andere invulling dan vermeld op uw paspoort), kan men een hoger risico lopen op kogelgeweld (… zijn kogels gewelddadig?). Kijk uit uw doppen.

Anderzijds… wordt het dragen van een boerka niet als potentieel gevaar voor de samenleving (… wie of wat zit erachter verborgen?), maar wel als reëel gevaar voor de vrijheid der vrouwen gezien. Het valt in dezelfde categorie van verwerpelijke misdrijven tegen de helft der mens(elijk)heid als de dwang om een boerka te dragen.

Met deze (intussen verwijderde) tweet als uitsmijter dat het boerkaverbod “vrouwen hindert hun volledig potentieel te bereiken.” We zijn nieuwsgierig: welk potentieel zit er onder een boerka verborgen? “Mensenrechtenschendingen zoals het boerkaverbod in Nederlandse scholen moet onmiddellijk worden gestopt om armoede te stoppen.” Zouden boerkabedekte vrouwen méér verdienen dan boerkaloze werkneemsters?