5 gedachten over “Alzheimer bij de N-VA?

 1. Van die NVA bende valt niets positiefs voor Vlaanderen en de Vlamingen te verwachten en van die onbetrouwbare Boerzwam al helemaal niets, een grotere windhaan moet nog gemaakt worden.
  Zolang Vlamingen voor dergelijke laffe verraders blijven stemmen zolang zullen de Vlamingen beroofd en bestolen blijven.
  Wj zullen onze mening a.g. uiten zodra er kopvodden aan een loket zitten, wij zullen ons dan demonstratief omdraaien en weggaan want wij willen nergens in contact komen met barbaren.

 2. Homans: “Geen hoofddoekenverbod Vlaamse ambtenaren aan het loket” !
  Ook niet voor mannelijke Islamieten die ……. anders zijn !
  Nog even geduld en we zien Homans met hoofddoek !

 3. Het gaat hier helemaal niet om Alzheimer, maar om zuiver verraad!!!
  Welke prijzen heeft de NVA nog al moeten betalen om mee aan de regeringstafel te mogen zitten??
  Bij dit hoofddoek gaat in de eerste plaats om een signaal, van het door links en de loge geïmporteerd islamitische kiesvee, zeggende : “Wij zijn hier baas, en wij stellen hier de wet”. De NVA collaboreert dan ook met deze vreemdelingen bezetters.
  Het is bij manier van spreken niet het eerste lijk dat uit de kast valt, maar zeker ook niet het laatste.
  Wat een zelfvernedering en zelfverachting. Het zal nog enkel een kwestie van weken zijn alvorens de NVA alles , maar ook alles, zal verkocht, verraden en opgeofferd hebben. Wat blijft er nadien nog over ? De ezel stamp???
  Dit alles dan gevolgd door een val van de regering en nieuwe verkiezingen om de NVA definitief af te maken.
  In het Pallieterke dd. 10.12.2014 pagina 7, is er al de veelzeggende titel :”Valt de regering in 2018″ met een verwijzing naar de geheime toenadering tussen de MR en de PS.
  Hierbij dient men wel te weten dat zowel binnen de PS als de MR de loge(=Groot-Oosten) de dominante factor is, en dit geldt ten andere ook voor de VLD. Bovendien zijn er zowel binnen de CD&V als de NVA “loge-mollen”.
  Het is dan ook uiteindelijk de “loge” die de touwtjes in handen heeft en alles “regisseert”, met als doel =één vijand =alles wat Vlaams en rechts is.
  We worden momenteel dan ook geconfronteerd met een onnoemlijke “komedie” opgevoerd door zowel de zo gezegde meerderheidspartijen als door de zo gezegde democratische oppositie. Ondertussen wordt Vlaanderen verder gesaboteerd en geplunderd.
  Nog een ander detail over dit verraad van de NVA : Het interview met Thierry Debels in het Pallieterke van 03.12.2014, pagina 11. Ik citeer :”Filip sloot met de NVA een koehandel om die partij aan de macht te brengen indien zij vijf jaar over het koninklijke geld zou zwijgen”(=einde citaat).
  Wat zit die NVA in die regering dan te doen??? Kan deze NVA dan nog 1 punt opnoemen waar ze niet moet zwijgen, niet gerold is, niet gechanteerd wordt….enz…
  Deze NVA staat dan ook voor de :”Nieuwe verraders alliantie”.
  Terwijl er zich op Europees en wereldniveau tal van onrustwekkende gebeurtenissen voordoen, met dramatische gevolgen, ook voor Vlaanderen, werkt een zo gezegde Vlaamse partij volop mee aan de ondergang van Vlaanderen via o.a. de steun aan de massale immigratie en de EUSSR.
  Waarvoor hebben de echte Vlamingen dit alles verdiend..??

Reacties zijn gesloten.