Als we alle bajesklanten van buitenlandse komaf konden terugsturen naar eigen land…

Afbeeldingsresultaat voor foreign prisoners cartoon

… dan hadden we plaats en cipiers op overschot.

Het Avondland kent overal dezelfde problemen, die niet mogen genoemd worden. Zoals bomvolle gevangenissen, waarin de buitenlandse gasten een meerderheid vormen.

In Oostenrijk worden momenteel 9400 gasten geherbergd in de gevangenissen. 55% met buitenlandse identiteit. Justitieminister Josef Moser heeft aanpassingen in de strafuitvoering aangekondigd. Een belangrijke ontlasting zou een nieuw uitwijzingsakkoord kunnen zijn. Met Servië zou dit al snel kunnen afgesloten worden. Met 714 maken de Serviërs volgens officiële cijfers de grootste groep vreemdelingen in hechtenis uit, gevolgd door de Roemenen en de Afghanen. Slechts 45% heeft de Oostenrijkse nationaliteit, wat niet wil zeggen dat deze uitsluitend uit bio-Oostenrijkers bestaat.

Servië wil EU-lid worden en dat kan, resp. wil, de justitieminister als drukmiddel gebruiken. Tegen einde mei zou een extra geplande Servisch-Oostenrijkse werkgroep erover beraden welke bajesklanten naar hun thuisland kunnen terugkeren.
Klein detail ter vergelijking: in Servië zitten slechts 5 Oostenrijkers in hechtenis. Het concept “hechtenis in het thuisland” moet ook verder uitgebouwd worden – daar zijn alle Oostenrijkse parlementsfracties het over eens. En bovendien wil men dit ook op EU-niveau forceren. (…)

In Merkelland ziet de toestand er iets rooskleuriger uit: daar zou “slechts” 1 op 3 van buitenlandse komaf zijn. Tendens stijgend. Al kan het natuurlijk ook eraan liggen dat er eerder weggekeken, resp. Gutmenschlich, gevonnist wordt, of men laat hen gewoon ontsnappen. (…) 

In Frankrijk gaat het volgens cijfers van begin 2018 om 22%. Ook zonder rekening te houden met de bio-afkomst.

In Brexitland gaat het slechts om 11%, waarbij men de zgn. “Asians”, een poco woord voor moslims uit bv. Pakistan en Indië, als bio-Britten beschouwt. (…)

In het land b is 1 op 2 uit den vreemde afkomstig, zelfs stijgend tot 57% als men het voorarrest meerekent. Ook hier wordt geen rekening gehouden met de bio-afkomst. Moesten we die eruit kunnen (… mogen) filteren, dan zouden de cijfers wel bijzonder hallucinant zijn. Ook bij de jeugdcriminaliteit – die cijfers worden sowieso streng geheim gehouden – kan men ervan uitgaan ( interne bronnen ) dat de boefjes voor 90% niet hun oorsprong hebben in onze contreien. (…)  De filmopnames van gisteren op tv van de “jongerenbendes” in Lokeren spraken boekdelen.