Als het vertegenwoordigende systeem de belangen van de bevolking niet meer dient…

… In ons systeem wordt dit gezag overgedragen op gekozen politici. Het onderliggend principe is hetzelfde maar er volgen hieruit, politiek gezien, twee opties. Je kunt je politieke energie positief richten op de mensen waarmee jij het eens bent: campagne voeren voor de politici die je ziet als de vertegenwoordigers van jouw belangen en idealen. Echter indien je als burger structureel ondervindt dat dit vanwege uitsluitingscoalities geen effect heeft, dan blijft er weinig keuze over dan je politieke energie in negatieve zin te richten tégen de politici die de macht vertegenwoordigen. Hieraan kan de politiek niet voorbij en dit verklaart hoe het komt dat doorheen de hele geschiedenis talloze revoluties, staatsgrepen en burgeroorlogen plaatsvonden…”

Lees: ‘Winner takes all’ ondermijnt vreedzame democratie, auteur: Sid Lukassen