Als het kind maar een naam heeft

Afbeeldingsresultaat voor is gelijk aan tekenEén pot nat.

Bespeuren we enige kritiek realiteitszin bij Johan Leman?  Op zijn facebookprofiel schreef hij gisteren:

“De Grote Moskee – het ICC, niet gans hetzelfde…

Jamal Saleh Momenah is niet langer directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel, zo schrijft De Standaard vrijdag. Hij werd vervangen door Tamer Abou el Saod.

Ter verduidelijking: Directeur zijn van het ICC is niet hetzelfde als imam-directeur zijn van de Grote Moskee.
Nog duidelijker: Jamal Saleh Momenah is eigenlijk nooit imam geweest van de Grote Moskee. Hij is zelfs geen imam, maar een voormalig militair die als beloning voor zijn carrière enkele jaren “Europa” kreeg. Met de islam op zich heeft hij eigenlijk weinig uitstaans. En als men goed kijkt, ziet men dat hij inderdaad niet door een imam vervangen wordt, maar door Tamer Abou el Saod, een Saoudi met Zweeds paspoort die in de wereld van de consultancy zit.

Dat de heer Momenah weinig afwist van het reilen en zeilen in de Grote Moskee hoefde (wat beperkter is dan het ICC, omdat ICC het ruime culturele complex is en de Grote Moskee de plaats van eredienst), kon effectief het geval zijn, tenminste als je ervan mag uitgaan dat het hier een job betreft “voor bewezen diensten”. Misschien krijgt de nieuwe directeur duidelijker instructies… Het zou kunnen.

Iets anders is het feit dat er daar in de Grote Moskee twee imams werkzaam zijn. Die moeten in principe dit reilen en zeilen ‘inhoudelijk’ beter kennen.

En nog iets anders dan ICC en Grote Moskee is de Moslim Executieve. Die had eigenlijk al lang door toedoen van de Belgische overheid haar stek moeten krijgen in de admini-stratieve gebouwen van de Grote Moskee. Maar het lijkt nog niet voor morgen en zelfs niet voor overmorgen. Ik hoop dat ik me vergis.

Is het misschien niet stilaan tijd dat de Belgische overheid die verschillende posities uit elkaar houdt en consequent een beleid uitstippelt?”

Ter herinnering: Directeur Grote Moskee laat parlementsleden perplex achter
Jamal Saleh Momenah, het Saudische hoofd van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel, heeft gisteren in de Kamer de kloof tussen de Grote Moskee en de politiek nog een pak groter gemaakt.
‘Met zo iemand bouw je geen inclusieve samenleving’, concludeerde Christoph D’Haese (N-VA) na de getuigenis van Jamal Saleh Momenah, het Saudische hoofd van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) in Brussel, in de commissie 22/3. ‘Dit is een vijand van onze westerse waarden. Hij kent niet eens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens!’  Lees verder…

6 gedachten over “Als het kind maar een naam heeft

    • Met een oorveeg van de jufrouw op hunne bruine smoel geeft misschien stof tot nadenken . Het is een oude pedagogische methode , ook zeer populair bij bepaalde Islamscholen

  1. ‘Dit is een vijand van onze westerse waarden. Hij kent niet eens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens!’

    Erg dat dit nu pas begint door te dringen. Hoe naïef en wereldvreemd kan een mens toch zijn. Het ultieme bewijs dat al die islam verdedigers hoegenaamd niet eens beseffen waarmee ze bezig zijn bij gebrek aan de meest elementaire kennis m.b.t. deze perverse ideologie. Hopelijk valt hun euro meteen helemaal, alhoewel ik het betwijfel.

  2. Mensenrechten…en goed om weten:
    “Gesetze, welche den Ausdruck von Meinungen zu historischen Fakten unter Strafe stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, welche die Konvention den Unterzeichnerstaaten hinsichtlich der Respektierung der Meinungs- und Meinungsäusserung auferlegt. Die Konvention erlaubt kein allgemeines Verbot des Ausdrucks einer irrtümlichen Meinung oder einer unrichtigen Interpretation vergangener Geshenisse” (UN-Menschenrechtskonvention, Absatz 49., CCPR/C/GC/34)

    (Wetten, die het uitdrukken van meningen over historische feiten strafbaar stellen, zijn onverenigbaar met de verplichtingen, die de conventie met betrekking op het respecteren van meningen en de vrijheid tot het uiten van meningen, oplegt aan de staten die de conventie ondertekenden. De conventie veroorlooft geen algemeen verbod op het uitdrukken van een verkeerde mening of een onjuiste interpretatie van gebeurtenissen uit het verleden)

Reacties zijn gesloten.