Als de vos de passie preekt… (3)

Wat te voorzien was… Libanon bezwijkt voor de buitenlandse druk (… ook van Frankrijk) en zal het akkoord over de maritieme grenzen ondertekenen. Met de dood in het hart, zoals het heet, én met het mes op de keel.

Libanon heeft geen verweer tegen buurland Israël én de VSA. Wie gelooft dat de VSA “slechts” een bemiddelende, neutrale rol spelen, is naïef.

De tekst in het akkoord maakt duidelijk dat Libanon moest opboksen tegen Israël en de VSA. Te vergelijken met een Vlaams Belangpoliticus in een duidingsprogramma, waarbij de zgz. neutrale presentator, samen met een “democratische” politicus mee aan tafel zit om de uitgenodigde VB-politicus in de hoek te drijven.

De volledige tekst (Engels) kan u hier lezen: wij citeren onderstaande paragrafen, waarmee de rol van de schoonmoeder duidelijk gemaakt wordt:

SECTION 3
B. Each Party shall share data on all currently known, and any later identified, cross-MBL resources with the United States, including expecting the relevant operators that operate on either side of the MBL to share such data with the United States. The Parties understand that the United States intends to share this data with the Parties in a timely manner after receipt.

Vert.: “Elke partij zal gegevens over de huidige bekende, en later geïdentificeerde gegevens over de MBL (maritime border line) delen met de VSA, inbegrepen de relevante exploitanten die aan elke kant van de BLM actief zijn. Het is voor beide partijen duidelijk dat de VSA deze gegevens na ontvangst zo snel mogelijk met de partijen zullen delen.”

SECTION 4
A. The Parties intend to resolve any differences concerning the interpretation and implementation of this Agreement through discussion facilitated by the United States. The Parties understand that the United States intends to exert its best efforts working with the Parties to help establish and maintain a positive and constructive atmosphere for conducting discussions and successfully resolving any differences as rapidly as possible.

Vert.: “De partijen zullen elk geschil omtrent de interpretatie en implementatie van dit akkoord oplossen door gesprekken onder de hoede van de VSA. Het is voor de partijen duidelijk dat de VSA hun beste beentje zullen voorzetten bij hun inzet met de partijen om zo een positieve en constructieve sfeer te scheppen, vol te houden en eventuele problemen zo snel mogelijk succesvol op te lossen.”

Israël krijgt hiermee de kans zich nog meer te bemoeien met de Europese energieverzorging. Libanon kan – als de verwachtingen kloppen – hiermee financieel meer ademruimte creëren, wat voor Israël mooi meegenomen is vermits men ervan uitgaat dat Libanon dan minder afhankelijk zal zijn van Iran. Israël verwacht dat het 10 à 15% van het door de EU geïmporteerde Russische gas zal kunnen vervangen. Het levert momenteel 6 à 7 miljard m3 per jaar aan Egypte. Een deel daarvan wordt daar vloeibaar gemaakt tot LPG-gas en op de internationale markt verkocht.

Handelsblatt