Alarmerend Rutte’s ‘ziek’ beleid

Afbeeldingsresultaat voor tekort ziekenhuisbedden nederland cartoon

De paniek die is uitgebroken rond het Corona virus is te wijten aan het beleid van de regering Rutte. In enkele jaren tijd werd de capaciteit van de intensieve zorg om bezuinigingsredenen bijna gehalveerd. Gebrek aan capaciteit zal vele slachtoffers vergen.

Ik heb onderzocht hoe de grondwetzorg was het laatste jaar voordat Rutte premier werd en hoe die in 2017 is georganiseerd. Dat is het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn. Het aantal verpleegdagen is van 10.8 miljoen gedaald naar 8.5 miljoen. Het aantal bedden is gedaald van 44.800 naar 37.700. M.a.w. alle twee met een kleine 20%. Het aantal intensive care bedden, dat is bijna helemaal afbroken: gedaald van 1900 naar 1200 onder het kabinet Rutte. Je moet daarbij wel beseffen dat de bevolking in Nederland de afgelopen 10 jaar is gegroeid en bovendien ouder is geworden. Er zijn dus eigenlijk alleen maar redenen om aan te nemen dat het aantal had moeten stijgen. Een vergelijking met het buitenland, het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners:

Duitsland 8.1

Frankrijk 6.1

België 5.01

G.B. 3.6

Nederland 2.3

De conclusie hoef ik niet meer te trekken. Dat kunt u zelf ook doen