Al Andalus is het beste bewijs dat het nooit zal goed komen met die haatideologie

islam-evil
http://www.youtube.com/watch?v=YpM6QKaAgP0

‘Nee… een jood of een christen mag niet worden toegestaan om zich te kleden als een aristocraat of een jurist, noch als een rijk persoon; in tegendeel, ze moeten veracht worden en vermeden. (…) In werkelijkheid heeft Satan bezit van hen genomen.”

Deze uitspraak van de prominente Andalusische moslimjurist Ibn Abdun (- 1134) staat haaks op het ideaalbeeld dat moslims, en in hun kielzog nogal wat goedwillende niet-islamieten in het Westen, ophangen van zeven eeuwen islamitische heerschappij in Al-Andalus (Moors Spanje). Deze periode, tussen de 8ste en 15de eeuw, wordt bejubeld om zijn convivencia, het in harmonie samenleven van christenen, joden en moslims.
…Dit neemt niet weg dat in Al-Andalus christenen en de joden als tweederangsburgers (dhimmis) werden beschouwd en behandeld: ze dienden afwijkende kleding te dragen, moesten extra belasting betalen, mochten geen kerken of synagoges bouwen, en bezaten geen vrijheid van meningsuiting. Joden dienden in getto’s te wonen en hadden, net als christenen trouwens,geen politieke macht.
…..In Al-Andalus leefden de drie geloofsgemeenschappen tijdenlang vreedzaam, ofschoon strict gescheiden, naast elkaar. Wat niet wil zeggen dat christenen en joden niet bij vlagen te lijden hadden van vervolgingen en onderdrukking. In feite was dit al vanaf het begin het geval. Toen Tariq ibn Ziyad in 710 met zijn Berbers Spanje vanuit het zuiden binnendrong en een einde maakte aan het rijk van de christelijke Visi-Goten, ging dit gepaard met massale plunderingen, deportaties en moordpartijen. Zo werd in 730 in het stadje Septimania, bij Barcelona, de plaatselijke bisschop levend verbrand. De latere emir Mohammed I (823-886) gooide alle christelijke medewerkers de regering en het leger uit. Een kleine eeuw daarna werden christenen die stiekem steun verleenden aan de christelijke koninkrijkjes in de Pyreneeën publiekelijk gekruisigd.
In 1066 slachtten moslims in Granada 3000 joden af. En onder de fundamentalistische Almoraviden (1090-1147) en Almohaden (1147-1232) kwam het onder de joodse bevolking opnieuw tot moord, doodslag en gedwongen bekeringen, aldus kroniekschrijver Abraham Ibn Daud. Als gevolg daarvan moest de latere grote joodse filosoof en arts Maimonides in 1148 -hij was toen dertien- met zijn familie van Cordoba naar Fez en later naar Cairo vluchten. Veel geloofsgenoten in Spanje trokken naar christelijk gebied. Waar ze het niet veel beter kregen.
De christenen werden evenmin gespaard, getuige het in 1126 massaal deporteren van christenen naar Marokko.

 

1 gedachte op “Al Andalus is het beste bewijs dat het nooit zal goed komen met die haatideologie

  1. De geschiedenis herhaald zich , enkel een bisschop levend verbranden is heden ten dage niet meer up to date Voor het overige is er weinig verschil ,behalve dat de islam nu subsidies krijgt van het land dat zij willen veroveren . Na een grondige studie van diverse universiteiten waaronder die van Bommerskonte is de Islam code , eindelijk doorbroken , Islam … Islamieten …..Islamisering , (het woordje zegt het zelf) = Islam-miserie . Inderdaad heel dat Islam circus heeft al meer miserie teweeggebracht dan wat ook ter wereld ! Idem het Christendom maar dat is al eeuwen geleden . Laten we hopen dat de voorspelling van Nostradamus , waarheid zal worden . Oorlog tussen Christenen en Moslims zal uiteindelijk gewonnen worden door de Christenen ! Dan kunnen die baardapen haatpredikkers en hersenloze islam-zombies , aanhangers ons opnieuw een tijdje gerust laten en de beschaving en een betere samenleving , weer wat kansen geven

Reacties zijn gesloten.