Af en toe geschiedt gerechtigheid…

Het is nu wachten op een even uitgebreide berichtgeving in de media als toen Oussama S. meende zich een slachtofferrol te kunnen aanmeten wegens mishandeling door Filip DW …

Vlaams Belang Antwerpen

22u  · Antwerpse raadkamer pleit Filip Dewinter vrij en stelt hem buiten vervolging voor zogenaamde slagen en verwondingen

Oussama S. veroordeeld tot betalen van rechtsplegingsvergoeding van 1.560 euro

Filip Dewinter: “Tevreden met uitspraak rechtbank die duidelijk aantoont dat het om een georganiseerde provocatie van Oussama S. tegen mijn persoon ging”

De Antwerpse raadkamer stelde gisteren Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter buiten vervolging. De raadkamer besliste om de klachten van Oussama S. tegen Filip Dewinter wegens slagen en verwondingen verticaal te klasseren. De opgevraagde camerabeelden (van de Antwerpse politie en die van de veiligheidscamera’s van het Vlaams Belang secretariaat aan de Amerikalei) toonden immers dat Filip Dewinter niets ten laste kon worden gelegd en dat het relaas van de feiten zoals eertijds door Oussama S. en uitgebreid gepubliceerd in de media niet klopten.

Oussama S. beweerde in de media dat hij op dinsdag 8 juni ter hoogte van het Antwerpse Vlaams Belang secretariaat aan de Amerikalei 98 te Antwerpen door Dewinter zou zijn uitgescholden waarna er een vechtpartij zou zijn ontstaan waarbij Dewinter hem een kniestoot gaf.

Oussama S. beweerde toen drie dagen werkonbekwaam te zijn geweest.

De Antwerpse raadkamer besliste gisteren dat de klacht onontvankelijk is en Dewinter niet voor de feiten naar de rechtbank te sturen omdat er uit het onderzoek (o.a. de vele camerabeelden) geen aanwijzingen zijn dat er in hoofde van Filip Dewinter strafbare feiten zijn gepleegd en de door Oussama S. geformuleerde klachten ongegrond zijn.

Oussama S. werd veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingvergoeding van 1560 euro. Dewinter gaf ondertussen opdracht aan zijn advocaat om de rechtsplegingsvergoeding in te vorderen.

Filip Dewinter reageert opgelucht: “De raadkamer geeft mij over de hele lijn gelijk. Oussama S. probeerde in de media (met succes) een nummertje tegen mij op te voeren. Hij wentelde zich in de slachtofferrol terwijl hij de agressor was. Uit de politie- en veiligheidscamerabeelden blijkt duidelijk dat Oussama S, die in het verleden werd veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden effectief, voor zedendelicten met minderjarigen, mij achtervolgde op de fiets tot aan mijn partijsecretariaat, mij uitschold en mij daarna fysiek aanviel. Uiteraard heb ik mij, binnen de grenzen van de wetgeving, verdedigd. Ik ben tevreden dat de valse aantijgingen tegen mijn persoon door de rechtbank weerlegd worden. Het betrof een georganiseerde provocatie om mijn reputatie onderuit te halen. Ik heb altijd een gerust geweten gehad omdat ik wist dat de camerabeelden mij gelijk zouden geven.”

https://www.hln.be/antwerpen/gerecht-stelt-dewinter-buiten-vervolging-voor-vechtpartij-oussama-s-provoceerde-mij~a85594e9/

Oussama S., het lieverdje dat Filip DW op de korrel nam en hoopte hiermee een fikse vergoeding voor doorstane pijn en leed te kunnen incasseren, (https://www.hln.be/antwerpen/oussama-dient-klacht-in-tegen-dewinter-na-vechtpartij-aan-partijlokaal-vlaams-belang-maar-parlementslid-weerlegt-cowboyverhaal-hij-heeft-mij-geprovoceerd~acd98525/) heeft e.e.a. op zijn kerfstok:

Oussama S., de man die betrokken is in een incident met Filip Dewinter (Vlaams Belang) en klacht tegen hem indiende, is in 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar cel waarvan 30 maanden effectief, wegens ernstige zedenfeiten met elf jongens tussen 13 en 16 jaar oud. Lees verder bij…https://palnws.be/2021/06/pvda-militant-die-dewinter-belaagde-is-in-2015-veroordeeld-tot-5-jaar-cel-wegens-zedenfeiten-met-minderjarige-jongens/

https://www.gaysite.nl/actueel/2015/05/moslimjongen-chanteert-voor-homoseks

1 gedachte op “Af en toe geschiedt gerechtigheid…

 1. Gaat het hier om een “spontaan geval van geweld….” , of werd het georganiseerd door derden ??
  De ganse “mise en scène” en de snelle media hetze die er opvolgde, wijzen op het laatste.

  Het incident met de Flup, kan echter niet los gezien worden van de terreur die er momenteel wordt gevoerd door Vivaldi, de communistische logemaffia bende, tegen als wat Vlaams & rechts gezind is, en tegen diegenen die in het verzet staan tegen de Covid 19(84) terreur.
  Er is een reeks processen door de maffia’s van de “broeders” en “kameraden” binnen het gerecht, maar ook de politieterreur bij vreedzame acties op de openbare weg, tegen alles wat Vlaams & rechts gezind is, en in het verzet staat tegen de Covid 9(84) terreur.

  Men mag dan ook het incident met de Flup niet onderschatten. Dit is maar een flauw voorspel van wat de Vlamingen, die naam waardig, te wachten staat.
  De Flup zou natuurlijk, eenmaal als er een gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is, een tegenklacht kunnen indienen voor lasterlijke aangifte, maar dit zal voor de voormelde Nomenklatura van de “broeders” en “kameraden” zeker een brug te ver zijn, en dan ook een geldverspilling.

  Van groter belang is een offensief te openen tegen de logemaffia’s, in alle domeinen van de maatschappij. Een logemaffia die gezien haar bloedige exploten in de loop van de geschiedenis , de kenmerken heeft van een criminele organisatie, cfr. 324 bis van het Strafwetboek.
  Een bron :
  https://www.henrymakow.com/000768.html
  met citaat :
  “Freemasonry: Mankind’s Death Wish – The source of the world’s problems: The Gentile “leadership” has been chosen for its willingness to sell its soul to Cabalist (satanic) Jewish central bankers by joining Freemasonry, which is Judaism for Gentiles. Translated, our “leaders” are opportunists and traitors.

  “Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union. Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” -Juri Lina “ (=einde citaat).
  Zijn vader werd indertijd door de Cheka aangehouden en gedeporteerd en verdween spoorloos in de Gulag.

  In België speelt het Groot Oosten een beslissende rol sinds 1830, en fungeert als filiaal van het Franse Grand Orient, in de rue des Cadets in Parijs. Deze was actief betrokken bij de aanslag in Sarajevo en de Armeense genocide.

  En de “adepten” van een dergelijk bloeddorstig monster zitten nu in de regering Vivaldi.
  Gezien deze loges dan ook buitenlandse vijandige belangen dienen, valt het lidmaatschap ook onder toepassing van artikel 135 bis van het S.W. :
  Art. 135bis. Hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een vreemde persoon of van een vreemde organisatie giften, geschenken, leningen of andere voordelen in enigerlei vorm ontvangt, ten einde geheel of ten dele te worden bestemd of gebruikt tot het voeren of te vergoeden, in België, van een werkzaamheid of een propaganda, die de integriteit, de soevereiniteit of de onafhankelijkheid van het Rijk kunnen aantasten of de trouw die de burgers aan de Staat en aan de instellingen van het Belgische volk zijn verschuldigd, kunnen doen wankelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van duizend [euro] tot twintigduizend [euro].
  In alle gevallen van overtreding van deze bepaling worden de ontvangen zaken verbeurd verklaard [2 …]2. (=einde citaat).

  Dit geldt ten andere ook voor de verraders in dienst van het WEF van Schwab die The Great Reset helpen uitvoeren, en die er op gericht is om onze westerse maatschappij om te vormen tot een communistische New World Order en dito terreurregime.
  https://stateofthenation.co/?p=103652
  met titel : “Klaus Schwab’s Traitors — A More Complete List” (=einde titel).

  Van belang is ook de PS maffia, die door haar criminele activiteiten eveneens de kenmerken heeft van een criminele organisatie.
  Dit is zeker van belang voor het volgende :
  https://doorbraak.be/paul-magnette-wil-het-vlaams-belang-zijn-centen-afpakken-kan-dat-lukken/

  Dat kan zeker lukken, met Vivaldi , een communistische loge maffia bende.

  Het Vlaams Belang heeft er dan ook alle belang bij om in de aanval te gaan. Dit is immers de beste verdediging. En dus niet passief blijven afwachten tot men “gepakt” wordt, want dan zal het te laat zijn.
  Er is , zoals reeds meermaals geschreven, genoeg drek in de Vivaldi beerputten om mee in de aanval te gaan. Als men geconfronteerd wordt met een rot corrupt systeem, dat geen regels eerbiedigt, dan is alles toegelaten, ook slagen onder de gordel en dolksteken in de rug. Nood breekt wet.
  En een citaat van een deskundige : “Het is veiliger gevreesd dan geliefd te zijn” . (Machiavelli).

Reacties zijn gesloten.