1 gedachte op “Actualiteit in de VB-studio

 1. De Islam terreur !!!

  En het gelul over de “radicale islam”, alsof er een andere zou zijn. Wat we in het Westen zien , zijn in feite ketterijen die geduld worden om de bevolking te misleiden. Ze noemen zoiets als :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya

  Flup, man, had je nu werkelijk gedacht dat met de Covid 19(84) terreur, het Islamterrorisme zo verdwenen zijn ??
  Het volstaat al te kijken naar de allochtone straatterreur die geduld werd en wordt door Vivaldi, de communistische logemaffia bende, afgezien van deze van Antifa e.d.
  En bij deze islamterreur dienen we een onderscheid te maken tussen het Islam – wapen en diegenen die dit wapen hanteren.

  En hier begint al het probleem, want dan komen we terecht bij het Coudenhove Kalergi plan, en diegenen die hier achter schuil gaan, zijnde de 2 Olifanten in de kamer.
  Zij rollen hier de rode loper uit voor de invasies, met daarbij de Islam in de hoofdrol, een bloedig terreur systeem verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, een aantal dat elke dag verder oploopt. Hieraan moeten dan ook geen woorden meer verspild worden.

  Het zijn de “Importateurs” die moeten aangepakt worden, en diegenen die de “geïmporteerde” gebruiken als wapen tegen de autochtone bevolking, om onze westerse beschaving te vernietigen.
  En als men dan begint te lullen over “Islam terrorisme” dan moet men ook de moed hebben te spreken over de werkelijke opdrachtgevers, en dan komen we terecht bij “The Usual Suspects”, met daarbij dan de fenomenen van de “”False flag” en “psyops” terreur. Als men dat niet durft, dan kan men beter zwijgen, want niet iedereen is een idioot.

  Wie er in alle geval al mededader dan medeplichtig is, is het Belgische corrupte regime, gezien dit regime er voor zorgt dat de Islam hier ongehinderd kan zijn gangen gaan. Op alle mogelijke manieren wordt de “rode loper” uitgerold, en wordt het verzet hiertegen gecriminaliseerd, zie het recente proces tegen Voorpost. En regime dat o.a. ook de aanslagen van maart 2016 in Brussel en Zaventem had kunnen voorkomen, door gewoon de waarheid te zeggen over Parijs, dat kort daarvoor plaatsvond, en de werkelijke opdrachtgevers te ontmaskeren, maar men zweeg en stak een nieuwe pamper.

  We zitten dan ook opgescheept met het Islam Paard van Troje, dat ons de dolksteek in de rug zal geven als WO 3 uitbreekt, en zoals voorzien in de brief van Pike aan Mazzini.
  De aanwezigheid van dit Paard van Troje en ook van de 5de colonne, kan dan ook niet losgezien worden van andere gebeurtenissen die zich voordoen in de evolutie naar een communistische NWO dictatuur en terreurregime met het WEF van Schwab momenteel in een hoofdrol. Agenda 21 – 30 en het recentere Covid 19(84) complot maken immers ook deel uit van deze oorlog tegen onze westerse beschaving.

  Het is dan ook van belang om voor een goed begrip te vertrekken van het totale beeld, met vermelding van alle onderdelen, en waarbij de aandacht wordt getrokken op de verborgen agenda’s van de samenzweerders en hun collaborateurs, die dan ook moeten ontmaskerd worden met naam en toenaam.

  Als men alle ingezette wapens bekijkt en wie er allemaal aan meewerkt, en als er geen verzet komt die naam waardig, dan kunnen we het in 2030 vergeten.
  En dit verzet dient in de eerste plaats te komen van diegenen die verkozen werden en er voor betaald worden.
  Ik had dan ook van de Flup op zijn minst willen horen dat Vivaldi, de communistische logemaffia bende, mededader is bij misdrijven gepleegd door de opgerolde bende in Antwerpen op basis van artikel 66 2de lid van het S.W. :

  “ HOOFDSTUK VII. – DEELNEMING VAN VERSCHEIDENE PERSONEN AAN EENZELFDE MISDAAD OF WANBEDRIJF.

  Art. 66. Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt;
  Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd;” (=einde citaat).
  Het is immers Vivaldi dat er voor gezorgd heeft dat de bende in het land is kunnen blijven, ondanks dat er al verschillende gekend waren. Het voormelde artikel 66, 2de lid , is immers meer dan duidelijk.

Reacties zijn gesloten.