Uitverkoop van Vlaanderen

republiek Vlaanderen

Ondertussen doet Di Rupo waarvoor hij deze uitverkoopregering mocht leiden, uitverkopen aan de bevoorrechte partner in crime, Frankrijk. Nadat de Franstaligen de banken, de energiesector aan Frankrijk letterlijk gratis weggegeven hebben, en de binnenlandse atoomcentrales heeft getreiterd met sluiting wegens barstjes in de koelinstallaties, komen nu de mindere goden aan de beurt. En daar doet de zogenoemde Vlaamse regering lekker aan mee, de tjeven doen alles, ze verkopen zelfs hun ziel om aan de macht te blijven.

Enkele faits d’hivers zomaar tussen de soep en de patatten.

In 2008 besliste de Vlaamse regering om het beheer van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende te veranderen. Dat vertaalde zich in het zogeheten LOM-LEM-decreet. Concreet blijft de overheid via de LOM (luchthavenontwikkelingsmaatschappij) verantwoordelijk voor de infrastructuur van de luchthavens. De commerciële uitbating zou een taak worden van de LEM (luchthavenexploitatiemaatschappij). Daarvoor moest de overheid op zoek naar een privé-partner.

Na een lange en intensieve aanbestedingsprocedure werd de Franse Egis-groep aangeduid als exploitant voor beide luchthavens voor een periode van 25 jaar. 25 jaar dat de volgende Vlaamse regeringscoalitie niet zal kunnen ingrijpen, zelfs, zoals te verwachten valt, de franse groep de luchthavens intern zal kapotmaken.
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_transport/Egis_gaat_Deurne_en_Oostende_uitbaten.9377336-3085.art

En verder;

De kristalfabrikant Val Saint Lambert voert gesprekken over een partnerschap met een Franse onderneming. De onderhandelingen zouden tegen eind september tot een akkoord moeten leiden. http://www.tijd.be/r/t/1/id/9377335.

De parasieten steken het zelfs niet onder stoelen en banken:

Onkelinx: ”Vlamingen zijn zwammen die van binnen uit huizen aantasten tot ze onbewoonbaar worden”

onkelinkxHaat

En wat doet die zwarte “weduwe”: De ministerraad heeft vrijdag beslist het vergelijkend examen kinesitherapie in zijn huidige vorm op te heffen. Alle kine’s die dit jaar hun diploma haalden, zullen daardoor een definitief Riziv-nummer krijgen, waardoor ze een zelfstandige activiteit kunnen starten. De 200 Franstalige kine’s die een voorlopig nummer kregen omdat ze in 2011 en 2012 niet geselecteerd werden voor het examen, krijgen eveneens een definitief nummer. Dat heeft minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Vlaanderen moet zich echter aan de zwaardere vereisten houden. enz,  enz .

Hoe noemen ze dat? Eigen volk eerst.

En dan zijn er Vlamingen die dit onland nog als meerwaarde zien.