“Tribale entiteiten”

Gemeenten map — Région bruxelloise - Brussels Gewest

“Demografisch is Brussel voorbestemd om zich aan te passen aan derdewereldnormen, inclusief een islamisering, terwijl in de Europese wijk de limousines aan en af rijden. Heel deze région à part entière, ontstaan dankzij teveel Vlaamse inschikkelijkheid in verschillende staatshervormingen, is een verloren zaak. Vlaanderen moet zich distantiëren van deze sociologische neerwaartse spiraal, en een eigen versoepelingsregeling uitwerken van zodra de coronacijfers het toelaten. Het is dé gelegenheid voor Jambon en Beke om zich te herpakken na een lange periode van getalm en verstoppertje spelen achter de federale gezondheidslogica.”

Lees: Wat moet dat virus zich amuseren in Bruxelles/Saint-Josse

Enkele voorbeelden van “tribale bezigheden” in het bezette Sint-Joost-ten-Node:

Meer weten over het voormalige Sint Joost-ten-Node?

“Bij zijn ontstaan zag Sint-Joost-ten-Node eruit als een dorp zonder geschiedenis, een plaats waar de adel en de patriciërs die er een “buitenverblijf” gebouwd hadden, verbleven. De bekendste onder hen, Filips de Goede, liet er in 1465 het kasteel van de hertogen van Brabant bouwen. Hij liet er eveneens befaamde wijngaarden aanplanten, wat de aanwezigheid van de druiventros in het wapenschild van de gemeente verklaart.”

“… de sterkste bevolkingsdichtheid (gelijk met die van Bombay), de laagste gemiddelde leeftijd van België, samenleving met het hoogste aantal verschillende nationaliteiten, het laagste cijfer voor wat de bijdrage van de bevolking aan de gemeentelijke inkomsten betreft… meteen al extremen…”

“… De ruwe cijfers zijn beangstigend, meer bepaald het aantal werklozen, een zeer heterogene bevolking die globaal gezien minder opgeleid is dan het gemiddelde. Het persoverzicht liegt er niet om: Sint-Joost komt al te dikwijls negatief in het nieuws…”

Uit: Sint-Joost: gisteren, vandaag, morgen

Vorige publicaties over Sint Joost:

EU omkoopschandaal?

Government authorizes publication of GRECO report - Newsbook

Eén der mogelijk grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van de EU wordt stil gehouden. En omdat het gebeuren zo onaangenaam is houden de meeste zgn. “onafhankelijke” media zich verplicht niets te zien, niets te horen, en vooral niets erover te berichten.

Stella Kyriakides, de EU- “gezondheidscommissaresse”, die de beruchte vaccincontracten getekend heeft, schijnt in een corruptieschandaal van een gigantische omvang verwikkeld te zijn. Sommigen zijn er nu al zeker van dat ze door de farma-industrie omgekocht werd.

Op de gemeenschappelijke rekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot doken namelijk onverwacht 4 miljoen euro op. Nu verdienen ze daar in de EU wel veel geld – te veel volgens menigeen, maar 4 miljoen euro is toch van een heel andere orde. De Cypriotische pers heeft het nu reeds over – we citeren letterlijk “passieve omkoping”.

Het geld belandde via de tweede grootste bankinstelling, de Cyprus Cooperative Bank, die al meermaals met belastinggeld gered moest worden en in feite eigendom van de Cypriotische staat is, op de gezinsrekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot Kyriakos Kyriakidis. Om een schandaal te vermijden probeerde men de overschrijving als een “lening” te camoufleren.

Nogal onwaarschijnlijk, want de EU-gezondheidscommisaresse en echtgenoot hebben geen onderpand om een krediet van deze omvang te kunnen krijgen. Zoals een verslag van het Cypriotische Rekenhof al vastgesteld heeft, zal het echtpaar Kyriakides niet in staat zijn deze gigantische som terug te betalen, noch uit haar loon, noch uit andere bronnen… waarmee we bij het vermoeden terug komen. Gaat het om een neplening als mistgordijn voor corruptie?

Nadat b.g. feiten aan het licht kwamen, probeert Stella Kyriakides zich eruit te praten. Zij probeert – na de publicaties in de Cypriotische media – de situatie op elke denkbare wijze te ontmijnen. Zij probeert het te doen uitschijnen dat het geld niets met de vaccincontracten te maken heeft. Zij probeert met afleidingsmanoeuvres het smeergeldvermoeden te doen vergeten, die in ruil voor de gunstige voorwaarden de intussen beruchte vertraagde, resp. beperkte leveringen mogelijk maakten. Intussen schrijven de terughoudende, voorzichtigere Cypriotische kranten over een passieve omkoping. Het door de EU ingeleide proces tegen AstraZeneca is dan slechts een opvoering voor de galerij en een signaal dat de EU-Commissie de rangen én de lippen gesloten houdt.

Het is niet voor het eerst dat de EU-gezondheidscommisaresse en de Kyriakidesfamilie in een gezondheidsgerelateerd corruptieschandaal verwikkeld zijn. Zij waren het die jaren geleden, verstopt achter de gevel van een bank, de hele oncologische behandeling op Cyprus privatiseerden en vervolgens, zoals gebruikelijk, de kosten van de behandeling opgedreven.

De naam van de familie, die op de kap van kankerpatiënten een vermogen verdiend heeft, werd een begrip in heel het land. Toen de situatie compleet uit de hand liep, kwam de zaak zelfs voor het Cypriotische parlement. Alle volksvertegenwoordigers, met één uitzondering, stemden ervoor de kankerbehandeling te nationaliseren en de prijs voor de behandeling te doen dalen. De ziekte zelf, kanker, nam wel op een heel eigen wijze wraak: mevr. Kyriakides kreeg borstkanker. Met als gevolg dat zij nu als een gezondsheidsgoeroe ten strijde trekt met een EU-versla-kanker-plan.

Stella Kyriakides is dus nu de EU-verantwoordelijke voor de gezondheid van alle EU-onderdanen. Zij heeft de vaccincontracten ondertekend. Zij moet nu verantwoording afleggen hoe 4 miljoen euro op de gezamenlijke bankrekening belandden.

Stella schuift de schuld in de schoenen van haar echtgenoot. In de transparantieverklaring aan het EU-parlement had Stella opgegeven dat haar man een bezige bij / zakenman is. Volgens haar “Verklaring der financiële belangen” draagt hij bij negen verschillende bedrijven de titel van “directeur” of “voorzitter van het bestuur”, bezit echter geen vermogen.

De firma Maralo, waarvoor haar echtgenoot het omstreden krediet zou gekregen hebben, staat niet vermeld in b.g. financiële verklaring dd. januari 2021, alhoewel hij ook daar de titel van “directeur” draagt. Wel staat er vermeld dat hij bij een niet nader genoemde firma aandelen zou hebben – misschien zou het om Maralo kunnen gaan.

Het Cypriotische Rekenhof geldt als één der belangrijkste onafhankelijke instellingen dat optreedt tegen corruptie. Verleden jaar heeft het er toe bijgedragen dat het “gouden paspoort” en “visa”-verkopen in de openbaarheid gebracht werden. Politici werden tot aftreden gedwongen. Haar voorganger-commissaris Stylianides was ook niet onomstreden en zou om die reden niet herbenoemd geweest zijn. De EU zou naar verluidt de zaak onderzoeken.

Bronnen: BorsOnline / Magyar Nemzet

https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Ehemann-von-EU-Impf-Kommissarin-Kyriakides-unter-Korruptionsverdacht,kyriakides100.html

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Traditie Graafschap Vlaanderen: verzet tegen vreemde overheersing

Hetgeen nu gebeurde is zowat het summum aan vrijheidsbeperkingen in de geschiedenis.  Zelfs in iemands huis kan men naar believen binnenvallen  (in de grondwet: onschendbaarheid van de woonst).  Als ik in Mechelen boodschappen doe en mijn mondmasker niet opzet, dan moet ik heel de tijd angst hebben voor de alom aanwezige repressietroepen (politie en boa’s).  Ik ben van een eind na de oorlog, maar ik kan me niet inbeelden dat tijdens WOII de mensen in Mechelen zo met de daver op het lijf moesten rondlopen!

De Graven van Vlaanderen

In het boek “De Graven van Vlaanderen” G.A. Van de kerckhove, Uitgeverij Sintal Leuven, wordt verhaald over de 25 graven van Vlaanderen (met stamboom), van 861 tot 1384.   Maar belangrijk aan dit boek (en ook de Geschiedenis der Nederlanden van Prof. Geyl *) is dat de overheid niet zomaar onbeperkt zijn onderdanen kon onderdrukken.  Het is vooral de vechtstad Gent, maar ook coalities vanuit Vlaanderen en Brabant, die soms met hachelijk resultaat, de tirannie van de vorsten bestreden.  Uiteindelijk is uit deze trant van Keuren en Vrijheden ook het Plakkaat van Verlaetinghe ontstaan, dat in 1581, de Spaanse koning Filip II afzette als heerser. 

Dus onze voorouders, zoals Zannekin, Filips van Artevelde, Evrard ‘’t Serclaes pleegden wel (gerechtvaardigd) verzet tegen hun onderdrukkers (lijst niet volledig).

*Joos Florquin: Ten Huize van Prof. Geyl

Plakkaat van Verlatinghe

We bevinden ons nu in een toestand, dat (gewelddadige) oppositie tegen de regering(en) met alle middelen wordt bestreden.  Het monopolie van het geweld berust in de handen van de koningshuizen, presidenten en regeringen.  In principe is het zelfs niet meer mogelijk een wapen in het bezit te hebben zonder de toelating van de overheid.  Er wordt ten treure toe gezwaaid met een begrip als zouden we in de beste van alle democratieën leven.  Dat hebben we nu gezien – met als voorwendsel corona – om af te schaffen:

a) de onschendbaarheid van de woning; 

b) de lichamelijke integriteit onschendbaar bewaren (bv. betogingen tegen regime in Mechelen, Antwerpen en Terkamerenbos), maar ook indirecte vaccinatiedwang;  vrijheid van eredienst volledig afgeschaft;  censuur kan zogezegd nooit worden ingevoerd  (zie bevel onderzoek vanuit Mechelen bij ’t Scheldt); opheffing recht vreedzaam te vergaderen; onmogelijkheid om nog fysiek een oppositie op te richten (zie Viruswaanzin).

Deze ontwapening van de burgers, stamt vanuit de principes van de Franse Revolutie.  Deze Franse Revolutie, en de kinderen daarvan zoals de Russische Revolutie en de twee Wereldoorlogen, waren bedoeld vanuit de wereldelite, om het volk volledig te verzwakken en te verdelen.  Tijdens een Kerst aan het Front in WOI  verbroederden (terecht) de Duitse en Engelse soldaten.  Ze waren van verwante Germaanse stammen en werden tot een bloedige slachting geleid door de banksters-wereld en de Vrijmetselarij.  In Amerika vinden er zogenaamd heel wat schietpartijen plaats; de Demo-rats willen in dit verband het wapenbezit afschaffen.  Maar een groot deel van deze schietpartijen zijn false-flags, opgezet om de vrijheid om zichzelf te verdedigen van vooral de farmers, af te schaffen.

Hier ga ik in het kort de situatie nog eens analytisch schetsen:  Er is opzettelijk een corona-virus op de mensen losgelaten.  Wat daarmee bedoeld is, kunnen de meesten als de olifant in de kamer niet zien;  m.a.w.  een angstpandemie om maatregelen in te voeren om de Great Reset af te werken.  Als ik de resp. kampen zie (believers en non-believers), dan blijkt dat deze toestand al lang voorbereid werd.  Op twee manieren: primo het kneden van de meerderheid tot volgzame Gutmenschen en secundo in zoveel mogelijke landen het aan de macht brengen van een links-liberale “loge-regering”.  Goede voorbeelden zijn Justin Trudeau in Canada, Emmanuel Macron in Frankrijk en Alexander De Croo in België.

Men rammelt met de volksmassa’’s dat het niet mooi meer is.  Een voorbeeld is de wekendurende discussie over de opening van de terrassen.  De vraag die iedereen echt zou moeten stellen is: wanneer worden de muilkorven afgeschaft en mogen families (bvb. kinderen en ouders) terug samenkomen?  Een heel ander voorbeeld: er is grote beroering rond El Kaouakibi en Zelfa Madhloum, maar vergeet niet dat de echte gevaarlijke, supermachtige leiders van O-VLD zo in de luwte verder hun ding kunnen doen!  Men snapt het toch bij ’t Scheldt: in de cartoon wordt “de Waarheid” (’t Scheldt), gefusilleerd door de Grand Orient de Belgique, de Open VLD, de Politie, en DPG-MEDIA.   Eén pot nat.

Dat men Sihame en andere multi-culturele rolmodellen bijna onbeperkt middelen ging geven; dat is immers het bevel van de echte machthebbers achter de schermen, diegenen die ook deze corona-dictatuur handhaven.  Het traditionele Europa met zijn christelijke beschaving moet immers met alle middelen vernietigd worden.  In het geval van de “Katholieke Kerk” zijn ze al aardig op weg: heel het instituut wordt tot stof verpulverd en het merendeel van zijn leden zijn dociele schapen die zelf de sloophamer mee hanteren.

Voordat dit corona-tijdperk begon, heb ik herhaaldelijk gewaarschuwd en gemiliteerd tegen het dreigende “Belgische machtsoffensief”.  En ook verwezen naar O-VLD en Groen.  Nu luistert men nog steeds niet naar iemand die profetisch optreedt.  Er is heel de tijd gezemel en gesteggel over minuscule details.  Wie legt de grote machtsgreep van de Frans-Belgisch gezinden eens bloot?   Waar zijn onze parlementairen, juristen en mensenrechters, die naam waardig?

Tot slot nogmaals aandacht voor de poging om ’t Scheldt te doen zwijgen.  Zoals uit mijn bovenstaande tekst te lezen is, moet in de strijd voor ‘vrijheid en tegen tirannie” de hoofdzaken en kronkelpaden gescheiden worden gehouden.  Het hoofddoel kan niet anders zijn dan de gecumuleerde tirannie in dit land te laten verdwijnen.  Deze hangt volledig samen met de “probleemstaat België”.   Daarom sympathie voor oprecht activisme met zuivere doelstellingen. 

Jos Wouters, Boom, 27.4.2021

Aanbevolen:

Even minder actief

Het werk in de tuin heeft zijn tol geëist met een peesontsteking van de duim. Rust en ontstekingsremmers moeten de pijn verhelpen. Als er de volgende dagen minder bijdragen geplaatst worden, weet u waarom. U mag gerust een controle-arts sturen.

Probeert Terzake de schuld bij de oppositie te leggen?

Septische put of beerput ruimen - ledigen - Q Clean Ruimingswerken

Wat we op voorhand konden voorspellen is dat BDW er op geen enkele moment aan dacht zijn schepenen, of zichzelf, verantwoording te laten afleggen over de subsidie-generositeit die het Krulkonijn ten deel viel. Terzake’s Annelies Beck deed in de uitzending haar uiterste best om de oppositie een beentje te lichten. Zij hadden maar beter moeten oppassen…

BDW stelt dat hij met de intussen beruchte brief – die het Krulkonijn op aanraden van vriendin Nabilla aan BDW schreef – niets gedaan heeft: “slechts op de hoop gelegd”…. En dat klopt: op de carte blanche-hoop met goedgekeurde subsidies zonder enige controle. DS)

Het probleem is structureel. Het gaat niet enkel over vervalste facturen, het hele systeem zit fout. Wanneer men maar voldoende netwerkt en met het juiste verhaal komt dan kan het niet op, dan krijgt men miljoenen aan subsidies.

Figuren zoals El Kaouakibi zijn de lievelingen van de politieke elite, zij zijn het uithangbord van de diversiteit. Zij moeten de mythe van de multicultuur verkocht krijgen aan de publieke opinie én dan zijn er werkelijk geen grenzen.

Controle moet gebeuren door de bevoegde instanties, maar de politieke verantwoordelijkheid ligt bij het schepencollege. Er moet een politiek signaal komen, zij zijn gefaald, zij hebben dit door de vingers gezien. Dit is de kruisbestuiving van ons kent ons, de vriendjespolitiek die ervoor zorgt dat wanneer men connecties heeft bij het stadsbestuur, bij de burgemeester, bij de schepenen dat er altijd wel mogelijkheden zijn.