Ongewenste vakkrachten…

… proberen via een omleiding op de Balkanroute dan toch hun diensten op onze arbeidsmarkt aan te bieden. Voorlopig zitten ze vast en klagen over onmenselijke toestanden. Ze hadden zich EUropa anders voorgesteld… en vergeten gemakshalve dat wij hen niet uitgenodigd hebben.

Ongewenste vakkrachten…

… klagen dat wij hen niet waarderen. Hen: de vakkrachten, de ingenieurs, professoren, IT-experten, juristen, leerkrachten, tolken, artsen, wetenschappers, … maar vergeten gemakshalve te vermelden dat wij hen niet uitgenodigd hebben…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Met grote belangstelling las ik een mij toegestuurd artikel met commentaar over de “Crisis in België” als een bijzonder project van de  vrijmetselarij. Ik wil mij niet mengen in de historische verhoudingen tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en Wallonië. Evenmin moei ik me met de mogelijke politieke oplossingen voor ons  land. Ik wil de onderliggende toon van dit artikel bevestigen: wij leven, naar mijn overtuiging, nog volop in de  geest van de eeuw van de zogenaamde “Verlichting”. Om de geschiedenis grondig te vervalsen wordt nog steeds  de voorgaande  periode bestempeld als “duistere middeleeuwen”.

Toch gaf deze periode ons de  rijkdom van de Europese beschaving: wetenschap, universiteiten, landbouw, technische ontwikkeling, economie, kunst, liefdadigheid. En de grote drijfveren waren het christelijk geloof en de katholieke Kerk. De Franse Revolutie echter moeten we vereren als de moeder van de  rechten van de mens en als de bevrijding van het “duistere” geloof door het licht van de “Rede”. In werkelijkheid was het een terugkeer naar een barbaarse oertijd van massamoorden en verwoestingen van nagenoeg de hele cultuurschat in Frankrijk en Europa. Troon en altaar werden omvergeworpen om de dictatuur van een nieuwe “godsdienst” in te voeren, de grenzeloze aanbidding van de “godin” van de  rede. Dat is nog steeds de geest waarin ons volk dag na dag ondergedompeld wordt. Geloof, Evangelie van Jezus Christus, Kerk moeten als duistere elementen vervangen worden door de “bevrijding” van   pure vrijzinnigheid en  materialisme vanuit een zuiver menselijke rede.

Alle christelijke waarden moeten afgeschaft worden en vervangen door menselijke manipulatie: abortus, euthanasie, onbeperkte kunstmatige bevruchting en oeverloze manipulatie met het menselijk leven. Neen, de mens mag geen  beeld Gods meer zijn maar een fabrieksproduct, gemonteerd met vervangstukken en de handelaars in onderdelen doen er gouden zaken mee terwijl ze de mensen zelf in de diepste depressie achter laten. Welk kind zal spontaan blij zijn wanneer het zijn papa nr 1 en papa nr 2 of mama nr 1 en mama nr 2 als waanzinnigen ziet springen en kronkelen op een voorbijrijdende praalwagen van een gay parade?

Vrijmetselaars van België, geduchte heersers van ons volk, geef ons de  vreugde terug over het wonder van het leven zoals God het ons gaf, de rijkdom van de huwelijksliefde tussen man en vrouw, de geborgenheid van een gezin met kinderen en de eerbied voor het menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Stook uw tempels  af, als je wil. Rook die nesten vol addergebroed uit, maar houd uw handen af van de kostbaarste heiligdommen van de westerse beschaving zoals de Notre Dame van Parijs en zovele andere. Uw “Verlichting” is niets anders dan duisternis, barbaarsheid en deprimerende ellende. Als jullie zelf daarin willen leven, geef tenminste het volk  zijn katholiek geloof en het Evangelie van Jezus Christus terug, opdat het vrij en vol vreugde kan belijden:

“Ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14). Voor een gelukkig volk en een vrij land! Voor een  België, bevrijd van de verstikkende duisternis van de maçonnieke verlichting! (Bedoeld artikel:www.katholiekforum.net/2019/07/04/maconnieke-staat-belgie/)

We geven uitvoerig nieuws vanuit de gemeenschap met een verslag over ramptoerisme, (erg) heet van de naald. Deze keer geen uitleg over de oorlog maar wel  een uitgebreid beeldverslag. Uit  de bijgevoegde info en video’s kun je zelf voldoende “oorlogsverslagen” vinden.

P. Daniel

Vrijdag 26 juli 2019

Viering van de profeet Elia en meer

Elia was de grote profeet en zelfs de “vader” van de profeten in de tijd van koning  Achaz en Izebel in de 9e eeuw voor Christus. Rableh, behorend tot ons bisdom Homs aan de Libanese grens,  heeft  een groot heiligdom ter ere van deze profeet en een miraculeuze icoon. Zijn  feest wordt op 20 juli in de byzantijnse  liturgie gevierd.

Op de vooravond zou onze bisschop voorgaan in de feestelijke eucharistie en nodigde onze gemeenschap uit daaraan deel te nemen. Hij wenste ook dat ik met eigen witte kazuifel mee zou concelebreren.  Vrijdag in de late namiddag reden we met gans de  gemeenschap naar Rableh. Alle leden van de  gemeenschap waren voor deze gelegenheid voorzien van hun grote  witte mantel. Vanaf Qousseir tot Rableh is het zicht langs beide kanten van de weg bijzonder droevig. Huizen en gebouwen, allemaal herleid tot hopen puin van steen en beton, weliswaar afgewisseld met  boomgaarden en groene velden.

Lees verder

Immobiliteit heeft vele gezichten

Afbeeldingsresultaat voor sperm quality humor

Wereldwijd gaat de spermakwaliteit achteruit. In het ene (westerse) land al wat meer dan in het andere. Men heeft eigenlijk geen verklaring. Het zou kunnen dat roken, drinken of andere genotsartikelen, stress, klimaatgerelateerde negatieve invloeden, belastingen, skinny jeans of het openbaar vervoer aan de basis liggen van het stilzwijgende protest der voortplantingszwemmertjes. Het zou… maar men weet het niet met zekerheid. Zegt men…

Eén studie wordt doodgezwegen, de zgn. elektrosmog. M.a.w. de onzichtbare stralen, nodig voor het gebruik van gsm, gps, wifi , microgolven e.d., zouden de zwemmertjes eerder motiveren op een luchtmatras te gaan liggen dan volop voor de zege te gaan.

De video geeft meer duiding: men noteert zelfs een testosteronvermindering. Tja. Zo kan je het succes van de Gay Parade’s ook verklaren. In de onderontwikkelde natuurlijke Prachtlanden hebben ze er blijkbaar geen last van. Ze kweken daar nog altijd als de konijnen zonder dat ze door een opstoot van myxomatose uitgedund worden.

Via de icoontjes onderaan kan u de ondertiteling en de geautomatiseerde vertaling inschakelen.

“Sancties”: van alle tijden…

“…In september 1918 schreef lord Baden-Powell, ‘vader’ van de scoutsbeweging, in het blad Weekly Dispatch onder meer het volgende: ‘De gevolgen van de blokkade zal de criminele Duitse natie pas in de toekomst ten volle te dragen krijgen. Door het gebrek aan de noodzakelijke voedingsmiddelen en vitamines zullen ziektes ontstaan, die zich over heel Duitsland zullen verspreiden. (…) Zonder twijfel zal het Duitse ras hierdoor op termijn verdwijnen. Het geboortecijfer zal teruglopen, en waarschijnlijk zal er rond 1940 enkel nog een Duits ras bestaan dat getekend zal zijn door degeneratie.’

“De tijdens de oorlog door de Britten ingestelde zeeblokkade van de Duitse havens bleef ook na de wapenstilstand gehandhaafd, en werd pas na juni 1919, na de ondertekening van het verdrag van Versailles dus, geleidelijk aan opgeheven. Hoewel de geallieerden verklaarden dat het niet in hun bedoeling lag het Duitse volk aan de hongersnood prijs te geven, was de blokkade na 11 november 1918 tot een uithongeringsblokkade uitgegroeid, zonder dat daarbij enig militair strategisch doel gediend werd…”

“… Het lag vooral in de bedoeling van de Britten om met hun blokkade de Duitse handel met het buitenland zonder pardon de nek om te draaien. Ook de handel van Duitsland met de neutrale landen kwamen hierdoor in het gedrang. Deze maatregel druiste in tegen alle geldende oorlogsverdragen. Nederlandse en Zwitserse protesten bij de Britse overheid haalden niets uit…”

“… In totaal kostte de vooral Britse zeeblokkade van de Duitse havens aan 562.796 burgers het leven; bejaarden, zieken, vrouwen en kinderen werden het slachtoffer van deze uithongeringspolitiek. Een onbekend aantal liep blijvend gezondheidsletsel op. Sommigen zoals de Duitse socioloog en professor (universiteit Bremen) Gunnar Heinsohn bestempelen de Britse zeeblokkade als een oorlogsmisdaad waarvoor het nooit veroordeeld werd. Vae victis is van alle tijden…”

Enkele paragrafen uit ‘De hongerblokkade van Duitsland, 1915-1919’.

Het artikel deed ons meteen denken aan de huidige situatie in landen zoals Syrië, Venezuela, Iran…. De blokkade wordt nu “sancties” genoemd. Een volk wordt gestraft door de VSA & bondgenoten-slippendragers. Niet omdat ze verontwaardigd zijn over een politieke dwingeland die vredelievende buurlanden de oorlog verklaard heeft, maar wel omdat de resp. regering niet bereid is naar de pijpen van de zgn. wereldleider te dansen. Het land wordt opgedeeld, de energiebronnen worden bezet, aangeslagen en verkocht. De aanvoer van olie verboden. En talrijke producten noodzakelijk voor een normaal functionerende staat, zoals o.a. medische hulpgoederen (zie video onderaan).Wie toch wil leveren, moet het bekopen met chantage, bedreigingen en ‘sancties’. Dat Syrië er toch in slaagt stilaan omhoog te krabbelen – behalve in de bezette gebieden ten oosten van de Eufraat en in het noorden, in Idlib, is vooral te danken aan de steun en hulp van Rusland, Iran en de Hezbollah.

U kan het interview bekijken met de chef-arts van het ziekenhuis in Hama, ten zuiden van de grens met de provincie Idlib, waar de door het westen gekoesterde terroristen verblijven en dagelijks de burgerbevolking in regeringsgebied trakteren op granaten en mortieren. Er gaat geen week voorbij zonder dat er kinderen, vrouwen, ouderen en andere bewoners ten zuiden van de Idlibgrens binnengebracht worden – slachtoffers van de zgn. “gematigde rebellen”. Hij vertelt over de problemen met medisch personeel, over tekorten aan bv. bedden, van apparaten, van wisselstukken… bv. voor de levensnoodzakelijke nierdialyse of voor intensieve zorgen. Dit alles als direct gevolg van de straffende sancties. Hij gelooft geen woord van de zgn. aanvallen op ziekenhuizen in Idlib. Straffer: moest de bevolking kunnen, ze bleven geen minuut langer in de door de terroristen bezette Idlibprovincie. Hij ziet twee maten en gewichten in de benadering door het Westen van de Syrische regering en de Idlibterroristen. Als er daar eentje geraakt wordt, staat de wereld in rep en roer. Dat kinderen in Hama niet naar school kunnen, niet buiten kunnen spelen, dat ze geen gewone kindertijd gegund is… uit vrees dat ze geraakt worden door munitie, gemaakt en geleverd door de landen die zogezegd “humanitaire principes en democratie” hoog in het vaandel dragen, daar windt zich niemand over op… Over de WH heeft hij ook zo zijn gedacht: een nep-organisatie, een uitvinding van de Britse geheime dienst, een 5de kolonne die de belangen van de VSA, V.K. en Frankrijk moet dienen…

Kevork Almassian (christen, Syriër van Armeense oorsprong, met vluchtelingenstatuut in Duitsland) geeft duiding over de drooglegging van Syrië. Zijn dossier wordt in Duitsland herbekeken omdat hij propaganda zou voeren voor Assad én op de loonlijst van de AfD zou staan (wat we niet bevestigd konden krijgen). Als klap op de vuurpijl: poco media vinden het verbazingwekkend dat hij “op bier drinken” betrapt is… Als dat geen bewijs is van een valse vluchteling!