Migratiewaanzin mag iets kosten

Afbeeldingsresultaat voor hoogopgeleide vakkrachten migratie cartoon

Een Milanees project heeft op 3 jaar minimum 15 miljoen euro gekost om 120 immigranten aan een job te helpen.

Het Protectie Systeem voor Asielzoekers en Vluchtelingen (SPRAR) is een project, gefinancierd door de overheid, dat asielzoekers in Italië via cursussen aan werk wil helpen.

De op zijn zachtst gezegd povere resultaten kwamen aan het licht na een vraag van de plaatselijke politica Silvia Sardone.

Volgens het verslag wou het “project” werk vinden voor 414 immigranten en werden er 162 een leerplaats aangeboden in 2017, maer slechts 40 (25%) werden aangeworven, hetzelfde percentage als in 2016 toen 32 een baan kregen.

In 2018 volgden 173 immigranten een opleidingsprogramma, maar slechts 52 van hen (30%) werd aangeworven.

Sardone vindt dat de ideeën van links over immigratie en integratie “slechts bestaan in sprookjes”. (…)

Wie zei ook weer dat we dankbaar moesten zijn met de komst van de broodnodige vakkrachten?

Als we alle bajesklanten van buitenlandse komaf konden terugsturen naar eigen land…

Afbeeldingsresultaat voor foreign prisoners cartoon

… dan hadden we plaats en cipiers op overschot.

Het Avondland kent overal dezelfde problemen, die niet mogen genoemd worden. Zoals bomvolle gevangenissen, waarin de buitenlandse gasten een meerderheid vormen.

In Oostenrijk worden momenteel 9400 gasten geherbergd in de gevangenissen. 55% met buitenlandse identiteit. Justitieminister Josef Moser heeft aanpassingen in de strafuitvoering aangekondigd. Een belangrijke ontlasting zou een nieuw uitwijzingsakkoord kunnen zijn. Met Servië zou dit al snel kunnen afgesloten worden. Met 714 maken de Serviërs volgens officiële cijfers de grootste groep vreemdelingen in hechtenis uit, gevolgd door de Roemenen en de Afghanen. Slechts 45% heeft de Oostenrijkse nationaliteit, wat niet wil zeggen dat deze uitsluitend uit bio-Oostenrijkers bestaat.

Servië wil EU-lid worden en dat kan, resp. wil, de justitieminister als drukmiddel gebruiken. Tegen einde mei zou een extra geplande Servisch-Oostenrijkse werkgroep erover beraden welke bajesklanten naar hun thuisland kunnen terugkeren.
Klein detail ter vergelijking: in Servië zitten slechts 5 Oostenrijkers in hechtenis. Het concept “hechtenis in het thuisland” moet ook verder uitgebouwd worden – daar zijn alle Oostenrijkse parlementsfracties het over eens. En bovendien wil men dit ook op EU-niveau forceren. (…)

In Merkelland ziet de toestand er iets rooskleuriger uit: daar zou “slechts” 1 op 3 van buitenlandse komaf zijn. Tendens stijgend. Al kan het natuurlijk ook eraan liggen dat er eerder weggekeken, resp. Gutmenschlich, gevonnist wordt, of men laat hen gewoon ontsnappen. (…) 

In Frankrijk gaat het volgens cijfers van begin 2018 om 22%. Ook zonder rekening te houden met de bio-afkomst.

In Brexitland gaat het slechts om 11%, waarbij men de zgn. “Asians”, een poco woord voor moslims uit bv. Pakistan en Indië, als bio-Britten beschouwt. (…)

In het land b is 1 op 2 uit den vreemde afkomstig, zelfs stijgend tot 57% als men het voorarrest meerekent. Ook hier wordt geen rekening gehouden met de bio-afkomst. Moesten we die eruit kunnen (… mogen) filteren, dan zouden de cijfers wel bijzonder hallucinant zijn. Ook bij de jeugdcriminaliteit – die cijfers worden sowieso streng geheim gehouden – kan men ervan uitgaan ( interne bronnen ) dat de boefjes voor 90% niet hun oorsprong hebben in onze contreien. (…)  De filmopnames van gisteren op tv van de “jongerenbendes” in Lokeren spraken boekdelen.

Zweedse nachtmerrie

Afbeeldingsresultaat voor immigration violence sweden

Ziekenhuizen worden no-go zones.

De multiculdroom van de Zweedse rood-groene minderheidsregering wordt een nachtmerrie voor de bevolking: nu ook in de medische sector. Ziekenhuizen en medische centra lijken wel een opnameset van een wilde-westenfilm: geweld, bedreigingen, chantage zijn er dagelijkse kost. Met als vrijwillige acteurs jonge mannelijke importburgers en hun grote aanhang, die allemaal “hun rechten” eisen, subito. Steeds meer personeel ziet het niet meer zitten.

In de Zweedse media wordt er over bericht, maar – u raadt het – de migratieachtergrond wordt niet vermeld. Alsof de “Zweden” allemaal plotseling lijden aan hondsdolheid; we citeren uit hun verslaggeving: “criminele groepen” of “jonge, criminele mannen”. Journalist, Joakim Lamotte, had een gesprek met een personeelslid in een gemiddeld grote centrumstad.

Zij vertelt hoe haar gewone werkdag eruit ziet:
“Bijna dagelijks komen migranten – onaangemeld – naar de receptie en eisen “hun recht” op een onmiddellijke behandeling. Meestal gaat het om mannen tussen 25 en 30. Als men de regels (afspraak, aanmelden, identiteit, ziekenkas…) uitlegt – voor zover ze Zweeds spreken – dan luisteren ze zelfs niet. Als ze geen Zweeds spreken – wat frequenter voorkomt – dan escaleert de situatie. Want dan is er niet direct iemand die kan vertalen naar … Bedreigingen en geweld hadden we vroeger ook al, maar eerder zelden. En dan nog meestal van psychisch gestoorden of drugsverslaafden. Vandaag behoren stress en bedreiging tot een gewone dag. De medische zorgvoorziening wordt uitgehold; niemand wil deze ondankbare job nog doen. Wie kan, zoekt een andere baan. Overal staan er veiligheidsagenten en worden deuren op slot gedaan.” Zij herkent haar land niet meer.

De Zweedse televisiezender bracht al in 2017 verslag uit over de onhoudbare toestand in ziekenhuizen; ook bij deze reportage hier heerste een absolute stilte over de herkomst der geweldenaars. Zo gaf de zender o.a. mee dat vooral grote mensenverzamelingen, die in het ziekenhuis opduiken bij de behandeling van schotkwetsuren, zeer gevaarlijk zijn. Deze willen met bedreigingen en geweld toegang tot de patiënt in kwestie krijgen. Men ziet zich dikwijls verplicht de afdeling af te sluiten; dan wordt geprobeerd de deuren in te trappen of ze zoeken een andere manier om toegang te krijgen. Het personeel werd door familie, vrienden en rivalen van de gekwetste crimineel bedreigd. Ze komen dikwijls met messen en vuurwapens; sommigen dragen zelfs kogelvrije vesten. Een ziekenhuismedewerker verklaarde voor de camera dat hij angst heeft in het ziekenhuis, tijdens de uitvoering van zijn job, zieke of gekwetste patiënten te helpen, neergeschoten te worden.

Als doekje voor het bloeden draagt het personeel nu – vooral bij de eerste hulpafdeling – anonieme naamschildjes. Voor deze maatregel ingevoerd werd bedekte het ziekenhuispersoneel dikwijls hun naam, wat niet hielp. Ze werden gezocht, gevonden en bedreigd. En nu heeft het personeel beschermende kleding en ze krijgen lessen in zelfverdediging. In de no-go-ziekenhuizen is er meer bewaking dan in een asielcentrum, met speciale veiligheidssloten, camera- en politiebewaking. (…)

Het fenomeen treedt ook bij ons op: Conducteurs bedreigd door verplicht naamplaatje

Zweedse ziekenhuizen hebben binnenkort gewapende bescherming nodig

Geen sporthoofddoek bij Franse Decathlon

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is D0KwXipX0AE9O6H.jpg

Eigenlijk is dit niet het vermelden waard. Het staat elke moslima vrij eender welk sjaaltje, muts, pet, hoed… op haar hoofd aan te brengen als ze aan sport doet. Immers… het is o zo belangrijk dat heel de wereld verneemt dat de sportieve jonge of niet zo jonge dame een trouwe volgelinge van Allah en zijn woordvoerder is.

En toch is dit wel het vermelden waard. Omdat Decathlon een bewuste beslissing genomen heeft: er komt geen jogginghoofddoek in de Franse Decathlon-rekken. In Marokko is het luchtige hebbeding wel te koop. Opvallend: Decathlon woordvoerder Xavier Rivoire én verantwoordelijke van de joggingafdeling, Angélique Thibault, waren slechts enkele dagen geleden dé grote voorstanders van de sporthoofddoek met de bombastische mededeling dat ze de wens hadden “dat elke vrouw in elke wijk, in elke stad, in elk land, eender hoe sportief ze is, eender hoe haar lichaamsvorm of haar inkomen is” moet kunnen lopen zoals zij dat wil.

Een woordvoerster van Macrons regeringspartij – vooruit gedreven door Marine Le Pen – riep Decathlon tot de orde… het bedrijf zou afstand doen van de waarden van la République: “Wie vrouwen in de publieke ruimte slechts dan tolereert als ze zich verstoppen, die waardeert de vrijheid niet.”

Enkele politici zouden intussen oproepen tot een boycot van Decathlon.

Voor de ongeruste moslima’s die dit bericht lezen: verschillende merken bieden dit onmisbare sportaccessoire aan, o.a. Nike. Gewoon even googelen en op het internet bestellen. (…)

Immigration: les demandes d’asile en augmentation en 2018

Airwars

Afbeeldingsresultaat voor syria peace dove bombs

Dit filmpje toont het aantal luchtaanvallen boven Syrië en Irak door de VSA en hun coalitiepartners tijdens de periode 2014 – 2018.

Over het aantal burgerslachtoffers bestaat geen filmpje, vermits de democratieredders die cijfers niet bekend maken.