Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië is langzaam én systematisch zijn land aan het zuiveren van terroristen. Het voormalige Amerikaanse congreslid en presidentskandidaat Ron Paul is hierin heel eerlijk: het zijn Syrië en zijn bondgenoten die de terroristen verslaan ondanks de tegenwerking van de  VS en hun bondgenoten, die geheel onwettig in Syrië zijn. Hij vraagt zich ook af waarom Amerika 9000 km verder een land gaat ontwrichten voor zijn  “nationale veiligheid” (zie video).

Nvdr: geen video bijgevoegd.  We vervangen die door de onderstaande, waarin Ron Paul de vraag stelt waarom de VSA zich nog in Syrië bevinden.  Zou het… misschien… eventueel… om olie kunnen gaan?  En om Iran een hak te zetten?

Steeds meer grondgebied komt onder de veilige bescherming van het Syrische leger, nagenoeg overal wordt gewerkt aan de heropbouw en steeds meer mensen keren terug in vreugde en dankbaarheid: water, elektriciteit, wegen worden hersteld, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen heropgebouwd. Meer dan 500 families vierden deze week met grote vreugde hun terugkeer naar Haran al-Awamid (Damascus). Sinds Damascus bevrijd is blijven er nog drie gevaarlijke gebieden over: Z-Syrië (Deraa en Quneitra), het O. van de Eufraat (Deir ez-Zor) en Idlib. Het ziet er naar uit dat nu de zuivering van het zuiden gaat beginnen. Dit brengt het westen in paniek. De westerse coalitie blijft alles doen om de vrijheid in Syrië te beletten. Zondagnacht voerde het zionistische Israël zijn zoveelste bombardementen uit nabij Abu Kamal (aan de grens met Irak) waarbij meer dan 50 doden vielen.

Ook de media doen er alles aan om hun zeven jaar oude leugens recht te houden en de indruk te blijven geven dat het allemaal de schuld van die baarlijke duivel van een president is om zo het eigen crimineel gedrag in Syrië te rechtvaardigen. De Syriërs zelf weten echter zeer goed wie hun moordenaars en wie hun redders zijn. Ook onze Vlaamse “kwaliteitskrant” meende de terugkeer van miljoenen juichende Syriërs te moeten beschimpen als een valstrik. Het efficiënte antwoord zou moeten zijn dat mensen massaal hun abonnement opzeggen. Een kwakkel van een artikel verdient geen aandacht. Dit belet de verder gaande bevrijding van Syrië. Wees gerust, het westen zal toch ooit een soeverein Syrië moeten erkennen.

We geven wat nieuws uit het dagelijkse leven van de gemeenschap en daarna enkele bredere beschouwingen over onze huidige westerse beschaving. Volgende keer hopen we een vervolg te geven vanuit een evangelisch standpunt.

P. Daniel

P.S. Tot mijn eigen verbazing zie ik dat ik gisteravond gewoon vergat mijn bericht door te sturen. Excuus.

Nvdr: Ter illustratie van het verslag en de huidige toestand in Syrië voegen we enkele video’s bij.

De VSA zijn ongerust over de Syrische aanwezigheid in… Syrië.  Het Syrische leger moet ophouden de ISIS-terroristen in het zuiden (Daraa regio) aan te vallen (zie tweede video).  Nepredenering: het gaat daar om een de-escalatiezone, een zone die slechts erkend werd door… de VSA. Toevallig ligt die bij de Golan Hoogte en Israël.  De VSA “vergeten” erbij te vermelden dat de terroristen, zoals hun collega-terroristen elders in het land, een veilige aftocht aangeboden werden in ruil voor wapenstilstand en -overdracht van zwaar militair materiaal.  Zij weigerden.

Nvdr: 1) VSA en co bombardeerden het Syrische leger in de buurt van At Tanf (het groene gebied in het Z-O bij de Iraakse grens, waar “gematigde rebellen” bescherming genieten van de VSA en co.   2) In de Daraa regio (Z) hebben losse terroristische groepen zich verzameld tégen het Syrische leger.  Deze is erin geslaagd de groene enclave (gemakshalve vermelden we gewoon de kleur op de kaart) in twee te splitsen, een tactiek die ook in Oost-Ghouta succesvol bleek te zijn.  Hun enigste aanvoerlijn is nu nog Israël.

3) in het N zullen de Koerden zich vanaf 4 juli terugtrekken om plaats te maken voor …  de Ottomanen?    Stilaan zal het bij de Koerden toch doorgedrongen zijn dat ze op het verkeerde paard gewed hebben… ze worden laffelijk in de steek gelaten door de VSA, die hen een eigen autonoom land beloofd hebben.

Nvdr: Rond Deir Ezzor  (Eufraat regio) werd 1200 km2 bevrijd van ISIS terroristen.

Nvdr: Het gevaar van slapende ISIS-cellen blijft aanwezig.  Het Syrische leger probeert hen te localiseren en uit te schakelen.  In het N blijft het probleem van lukrake aanvallen op de burgerbevolking in de Latakia (Mid. Zee) en Aleppo provincie door terroristische groepen, zoals in Damascus jarenlang het geval was.  Ooit moet er ook daar ingegrepen worden.   Op 10 juli wordt een vergadering gepland om de grondwet te bespreken; de oppositie en de Koerden zijn ook uitgenodigd.  Probleem blijft: wie van de zgn. “gematigde rebellen” representeert het zootje terroristen dat slechts een neo-IS-kalifaat met de sharia als hoogste “grondwet” wil vormen.    Ze hebben al laten verstaan dat ze niet geïnteresseerd zijn deel uit te maken van de grondwet-commissie.

Vrijdag 22 juni 2018

Flitsen en fratsen

Blits bezoek aan Libanon

De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

De fruitoogst

De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [Sc]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

WK voetbal

Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

Wanneer de levenszin zoek is

De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

De betovering van een aards messianisme

President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

Zonder God geen geluk voor de mens  

Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

En dit nog:

  • Ons vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/
  • 6 video’s over de huidige militaire situatie: https://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/
  • 3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen: https://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/
  • 5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib: https://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/
  • Goed nieuws: ons artikel “ Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige –  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

  • Het Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

P. Daniel

 

 

 

 

Een Muur met éénrichtingstoegang

De Ottomanen zijn met groot vertoon Noord-Syrië binnengetrokken en houden een belangrijk gedeelte bezet.  Zgz. omdat de nationale veiligheid in het gedrang kwam door de Koerdische aanwezigheid. Omgekeerd, richting noorden, moet deze Muur elke ongewenste indringer stoppen.  Windt zich iemand hierover op?

De bronafbeelding bekijken

Waarover men ook niet spreekt: de gedwongen onteigening van de huizen en gronden die zich ‘toevallig’ op de geplande constructieplaats bevinden.

DailyMail

 

De zelfmoord van Europa

De bronafbeelding bekijkenPrager University besteedde een kleine zes minuten-video aan het einde van Europa zoals we het gekend hebben.  Oorzaak en gevolg.  En we hebben het aan onszelf te danken.   We plegen collectief zelfmoord.

Twee hoofdredenen:

  • de massale volksverhuizingen naar Europa.  Sinds het einde van WOII in gang gezet, maar vanaf 2015 een explosieve toename met miljoenen gelukzoekers uit allerlei Prachtlanden.
  • Europa verloor haar zelfvertrouwen, haar overtuiging, tradities en geloof in de rechtmatigheid ervan.

Oorzaken:

Sinds tientallen jaren moedigde Europa arbeidskrachten hoofdzakelijk uit het M.O. en Noord-Afrika aan tijdelijk in Europa te komen werken.  Niemand verwachtte dat zij zouden blijven, maar ze bleven.  Niemand vroeg hen weg te gaan – ook de illegalen niet.  Een Britse minister in 1999: “Verwijdering is te omslachtig en te emotioneel.”.  Waarom zouden ze trouwens weggaan?  Economisch ging het hen hier goed. Ook na de afloop van het arbeidscontract.  Ongekende sociale voorzieningen.  Ze moesten zich zelfs niet aanpassen.  De heilige “multicul” was onaantastbaar.  Tot het te laat was om een andere richting in te slaan.  In 2011 gaven Merkel, Sarkozy en Cameron toe dat de multicul gefaald had.  Immigranten werden toen vriendelijk verzocht zich te assimileren en de westerse waarden te omarmen.  En dan zou alles goed komen – zelfs een terrorisme-aanslag hier en daar zou vergeven en vergeten worden.  Maar dat bleek een wensdroom. En de immigratie nam nog toe.

In 2015 nam zowel de Zweedse als de Duitse bevolking met 2% toe in één jaar tijd.  In 2017 was Mohammed de populairste naam in het V.K.

Waarom beslisten EUropese leiders dan dat Europa iedereen – vanuit heel de wereld – kon opvangen – of ze nu vluchtten voor een oorlog of gewoon op zoek waren naar een beter leven – eender hoe anders of zelfs tegengesteld hun waarden zijn t.o.v. de Europese?  Het antwoord zit (volgens de video) vervat in één woord: “schuld”.  Hebben we hen onderworpen aan Europees imperialisme, hen uitgebuit, zijn wij de oorzaak van hun miserie?  Vooral Duitsland blijft lijden aan de erfzonde.  Iets om over na te denken: door in 2015 1.5 miljoen “vluchtelingen” toegang tot het grondgebied te verlenen bevestigde Merkel aan heel de wereld dat Duitsland, na dé grootste boeman van de 20ste eeuw te zijn geweest, de holocaust-architect, zich verveld had tot dé humanitaire wereldmacht van de 21ste eeuw.

En wie betaalt de prijs?  De gewone man in de straat.  De gewone EUropese burger die criminaliteit en terrorisme massaal zag toenemen.  Zijn vrees en bezorgdheid werd genegeerd, weggelachen, verdoemd of bestraft.  Een voorbeeld, Kassel, waar er gewoon gesteld werd dat wie problemen had met de aanvoer van nieuwe “vluchtelingen”, dan maar zelf zijn biezen moest pakken.  Het probleem lag immers niet bij de nieuwkomers, maar wel bij de bio-bevolking.

Conclusie volgens de video: de zgn. elite is moe, uitgespeeld, ziet het niet meer zitten.  Het EUropese verhaal is ten einde.  Misschien is de wereld een betere plaats zonder ons?  Slechts zij die zich niet realiseren hoeveel geluk zij gehad hebben, kunnen zo’n waangedacht koesteren.  Ironie: het zijn net die immigranten, die zich wel assimileerden, die onze westerse waarden verdedigen en wiens leven in gevaar is, zoals Ayaan Hirsi Ali (Ned.) of Hamed Abdel-Samad (D).

Dit zijn de bestanddelen van zelfmoord, van het zelf-uitgommen van een cultuur.  Het is maar de vraag of de gewone man in de straat zijn leiders kritiekloos blijft volgen of zich ertegen verzet?  Zien we het einde van Europa of mogen we een wedergeboorte verwachten?

Wij hebben ingesloten video naar het Nederlands vertaald.  Onze redactie is met de twee bovenaan vermelden hoofdredenen eens, maar niet helemaal met de achterliggende redenering.  Mocht het zo zijn dat de Europeanen lijden aan een mea culpa-syndroom dan zouden zij niet militair in andere landen ingrijpen met het doel zichzelf te verrijken aan de energiereserves in die landen.  Er is feitelijk niets veranderd sinds de kolonisatie.  Die heeft slechts een andere vorm gekregen.  Regeringen die ons niet aanstaan – voorbeelden genoeg – moeten verwijderd worden opdat ze passen in de westerse behoeftes, kunnen voldoen aan de wensen van de haute finance en o.a. de Sorosleer waarbij het blanke ras moet uitsterven. De zelfmoord van Europa en – in het verlengde – de westerse wereld ligt aan het verval der morele waarden, aan de verdringing van het hinderlijk besef van kwaad en goed, aan de ontoereikende bescherming van het gezin, aan het gebrek aan zelfrespect, aan trots op de eigen identiteit, aan de onbedwingbare drang naar rijkdom en macht, naar een beheersbare, maakbare maatschappij volgens het recht van de sterkste en het dommer maken van de bevolking op diverse wijzen.  En da’s heel iets anders dan een onbedwingbare drang tot boetedoening.

 

 

EU in woelige wateren door immigratie

Orban heeft een waarschuwing aan het adres van Merkels CDU.
Citaat: “I.v.m. de verkiezingen voor het EUropese parlement in 2019 zou het bv. niet zo moeilijk zijn de oprichting door gelijkgezinde Midden-EUropese partijen – of zelfs een Heel-Europese anti-immigratie-formatie – te organiseren. Er bestaat geen twijfel dat deze bij de EUropese verkiezingen van 2019 groot succes zou kunnen hebben. Maar ik stel voor dat wij deze verleiding weerstaan en Helmut Kohls idealen en partijfamilie (EVP, waar ook ‘onze’ CD&V deel van uitmaakt) steunen. I.p.v. vaandelvlucht zouden we de moeilijke opdracht de EUropese volkspartij te vernieuwen moeten aanpakken en haar de helpen haar christendemocratische wortels terug te vinden.” (Nvdr.:  Orban kent duidelijk onze tsjeven niet…)

Orban vindt dat de EU-Commissie geld van de EUropese belastingbetaler aan smokkelaars doorspeelt, die zich als NGO’s vermommen.

Citaat: “Wat betreft het probleem van het nieuwe EUropese begroting. Dit budget is net zoals de EU-Commissie zelf: pro-immigratie en pro-migranten. Het wezenlijke – of, noemt het zoals u wilt, het nieuwe – aan deze begroting is dat het geld van EUropese mensen (belastingbetalers) neemt en het aan migranten en NGO’s geeft. Het is alsof George Soros het (de begroting) op papier gezet heeft – en misschien heeft hij dat ook. De Italianen hebben eindelijk iets bekend gemaakt dat we allemaal weten: dat de NGO’s in werkelijkheid (mensen)smokkelaars zijn. Met de begroting van de EU-Commissie moeten zij gefinancierd worden, wat betekent zij de coalitie van economische en arbeiderssmokkelaars wil ondersteunen.”

Orban blijft erbij dat Fidesz ondanks alle moeilijkheden de EVP trouw blijft. Hij noemt Fidesz de “CSU van de EVP, het rechtse, christendemocratische platform”. Hij gelooft in een christendemocratische renaissance en niet in een anti-populistisch volksfront. (Nvdr: …Kan het VB, Wilders of de AfD anders niet veel van merken…)
Fidesz is lid van de EVP, de grootste fractie in het EUropees parlement. Regelmatig wordt er geëist het Hongaarse Fidesz uit de fractie te gooien. Zo heeft de Nederlandse CDA kritiek op Fidesz, die hen een uitholling van de rechtstaat en een anti-EUropese houding verwijt. Fidesz zou de “partijwaarden” van de EVP ondermijnen. Indien Fidesz na overleg niet bijdraait, dan moeten de Hongaarse christendemocraten maar de EVP verlaten, luidt de boodschap.

De Hongaarse buitenminister Peter Szijjarto vindt dat de EU zich meer om migranten bekommert dan om de bescherming van minderheden. Meer specifiek heeft hij het over de naar schatting 150.000 Hongaren die in West-Oekraïne leven. Tijdens de laatste maanden werden meerdere aanslagen op Hongaarse culturele instellingen gepleegd. Boedapest heeft de Kiev herhaaldelijk gevraagd maatregelen te nemen tegen het geweld die de Hongaarse minderheid treft.

In elk geval hebben de Visegrad-landen unisono beslist niet deel te nemen aan de zgn. mini-asieltop van morgen.

Een steun in de rug van de Duitse binnenminister en Beierse Freistaater Horst Seehofer (CSU).  Benieuwd wie eerst door de knieën gaat.  Merkel zal haar huid duur verkopen.

Thierry Baudet over de EU-superstaat in wording. Een realistisch gevaar: uitholling van de beslissingsmacht der individuele EU-lidstaten.

Filip Dewinter: “De  vraag is: laten we nog asielzoekers van buiten de EU toe in Europa.  We hebben geen opvangplaatsen buiten de EU nodig.  De oplossing is een immigratiestop. Grenzen toe!”

Ook Nigel Farage doet zijn duit in het anti-immigratiezakje.  Elke keer een jong meisje verkracht en/of vermoord wordt stijgen de muiterijgevoelens in het “Wir schaffen es nicht mehr”-land.

DWN

Idlib, niet zo gematigd

De bronafbeelding bekijkenIn Noord-Syrië, de regio Idlib, waar de “gematigde rebellen” peis en vree meenden te kunnen vinden nadat ze in ruil voor een wapenstilstand elders in het binnenland daarheen vervoerd werden, is het huilen met de pet op.

Erger: de situatie escaleert.  De verschillende extremistische terreurgroepen, de “gematigde rebellen” met allerlei strijdvaardige namen die om de haverklap gewijzigd worden telkens een fractie zich afscheurt of in discrediet geraakt, zijn daar aan een intern oorlogje begonnen om de macht over de regio naar zich toe te trekken.  En als toemaatje is er ook een ISIS-afdeling actief.

Idlib: Een zelfmoordterrorist op een moto laat zich ontploffen voor het hoofdkantoor van de Witte Helmen; even verder een zelfde scenario met een autobom bij het Rode Kruis/Halve Maan bureau en het Carlton Hotel.  Resultaat: naar verluidt 8 doden, 34 gewonden, waaronder 1 Witte Helm (volgens laatste info).

Apothekers en artsen hebben het werk neergelegd wegens het gevaar waaraan ze blootgesteld worden. Het is zelfs zo erg dat een groot aantal gezinnen aan de regering gevraagd heeft of ze aub mogen terugkeren naar hun oude stek in de Ghouta-streek, inmiddels weer in regeringshanden. Want ze voelen zich niet veilig tussen hun gematigde heren…

Nochtans wordt de Idlib regio ‘geregeerd’ door de democratische oppositie… (2de video onderaan)

De bronafbeelding bekijkenEn ja hoor, het Westen is nog maar eens verontwaardigd.  Die duivelse Assad toch: stopt zijn oppositie in een “openlucht vluchtelingenkamp”… Idlib.  Te kleine oppervlakte voor het groot aantal bewoners en nieuwkomers.  Die duivelse Assad toch… hij weet perfect dat de ‘rebellen’ elkaar niet kunnen luchten en dat ze elkaar zullen aanvallen.  Die duivelse Assad toch…  de lachende derde. Ze slaan elkaars hoofden wel in.

De VN zijn bezorgd… (video 3 onderaan).  Wij ook, maar om andere redenen.  Waar wordt de volgende gifgasvideo gedraaid?

,

Aleppo herleeft (10)

foto van Syriana Analysis.

De onvermoeibare Chrétiens d’Orient:

Herstelling van historische karavanserai met beelden vroeger en nu:

Onderstaande film geeft weer wat de Syrische stad Aleppo heeft moeten verduren. De menselijke en historische tragedie. Op 19 juli 2012 begon het… Alle inwoners moesten kant kiezen. Niemand zag een tragedie van vier jaar aankomen. In 2013 stonden de ‘gematigde rebellen’ op het punt heel de stad in te nemen. Maar de stad hield stand en in december 2016 kon het Syrische leger de stad bevrijden van de terroristen.

En maar blijven zeveren over opvangcentra in Tunesië

Zowel bij de EU als in de hoogste belgische regeringstorens willen ze ons in slaap wiegen met hun asielbeleidsplannen – volgens De Wever is het zijn “gerijpt” voorstel, volgens Merkel is het haar idee, volgens Macron is het zijn bevel, volgens Tusk een gedragen EU-oplossing – een opvang buiten de EU waar geïnteresseerde vakkrachten zich kunnen aanmelden om daar in alle rust en veiligheid hun vliegtuigticket en arbeidscontract voor EUropa af te wachten.

Er wordt echter vlotjes “vergeten” dat het favoriete Noord-Afrikaanse opvangland, Tunesië, hiermee wel akkoord moet gaan.  Ze zouden wel gek zijn…nu eindelijk het toerisme weer op gang komt.  In Tunesië weet men maar al te goed wat een zootje ongeregeld men in het land haalt als men “vluchtelingen” opvangt.  En men onderschat de aversie van de Tunesische Ali-met-de-pet ten opzichte van onuitgenodigde vreemdelingen.  Ze hebben er daar al genoeg uit zwart Afrika die zijn blijven plakken, in ‘t zwart werken en de schaarse jobs inpikken.  Ook al belijden zij dezelfde godsdienst van de vrede.   Zullen de onderschepte bootjes, die vanuit buurland Libië vertrekken, naar een Tunesische pier in de buurt van de toeristenstranden van Zarzis getrokken worden?  Wat dan met de sprinkhanenplaag vanuit het zuiden?

Heeft er iemand bij de EU al eens over een geschikte locatie in Tunesië nagedacht?  Vergeet de kust, die is voor de toeristen.  Vergeet de landbouwgebieden, die gronden zijn te schaars.  Vergeet de handelscentra, die moeten vreemde valuta binnen brengen.  Vergeet de Algerijnse of Libische grensstreek, daar is een moslimextremistische inval (..en/of bevrijdingsactie…) niet denkbeeldig.  Rest het binnenland met hoge werkloosheid, risico van moslimextremisme, rest de woestijn.  Wie gaat de wegen aanleggen?  Elektriciteit en waterleiding voorzien?  De bouw, de woningen, ziekenhuis, scholen?  Wie is er zo gek om daar tussen het schorremorrie een tijdlang te gaan leven, werken?  Welk leger wordt er ingezet? Het Tunesische kan dit niet aan.  Gaat de Tunesische regering vreemde strijdkrachten op haar grondgebied dulden?   Het zou ons verbazen.  Zo ja, zal de prijs hoog zijn.

Onze redactie probeert al weken, … maanden…, sinds Merkel haar idee van “outsourcing” opperde (…modern taalgebruik, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat de EU-bollebozen een zetbaas willen betalen voor het vuile werk),  bij de Tunesische media ergens informatie te vinden waarbij dit thema aan bod komt, toegejuicht of verworpen wordt.  Niets te vinden.  Noppes.  Onbestaande.  Speelt de Tunesische regering de moeilijk te verleiden maagd, drijft ze de prijs op, houdt ze daarom de boot (!) af… of wil ze er gewoon niet van weten uit angst voor de reactie van de bevolking?

Slechts in de krant Le Soir kwam het thema aan bod.  De krant sprak met de Tunesische ambassadeur bij de EU, de heer Tahar Chérif.  Deze is duidelijk: «C’est non, au plus haut niveau».

Er is maar één oplossing voor de volksverhuizing.  Geef een duidelijk signaal zoals in Australië.  Zonder pardon terug naar herkomstland.

Het woord “vluchteling” dekt intussen zowat elke lading.  Droom je van een politieke carrière?  Kruipt er zand tussen je tenen? Kan je je harem niet onderhouden?  Word je depressief van het regenseizoen?  Of heb je een zonne-allergie? Heb je ambras met je schoonmoeder?  Moet je zoon zijn jaar op school overdoen?  Zijn de sigaretten te duur?  Wil je een nieuw gebit?  Of lukt het zwanger worden niet?  Voel je je aangetrokken tot het zelfde geslacht?  De EU wenkt.  Vergeet vooral je gsm niet.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.