“1984” nadert met rasse schreden

Het WEF (World Economic Forum) ijverde recent voor chip implantaten die ons aller gezondheid en levenskwaliteit zouden moeten verbeteren – of als hulpmiddel voor doven, voor depressieven en… als locatieverklikker van kinderen.

Het lijkt wel alsof we binnenkort, zoals honden, een chip zullen moeten laten inplanten zodat we perfect vind- en regelbaar zullen worden.

Het WEF noemt dit AR (Augmented Reality), waarmee de computergestuurde uitbreiding van de realiteit bedoeld wordt. Op 16 augustus werd zonder meer, alsof het de normaalste zaak ter wereld is, voor het “Big Brother is watching you”-scenario als een verbetering van ons leven, gepleit. Lees: Augmented tech can change the way we live, but only with the right support and vision.

We worden verondersteld dit kleinood te omarmen zoals we een bril of een hoorapparaat accepteren om het leven aangenamer te maken. We citeren:

“Zo angstwekkend chip implantaten ook mogen klinken, zijn ze toch deel van een natuurlijke ontwikkeling, die “wearables” ooit meemaakten. Hoorapparaten en brillen worden niet meer gestigmatiseerd. Ze zijn accessoires en worden zelfs als mode-artikel gewaardeerd. Op een gelijkaardige manier zullen implantaten zich tot een gebruiksvoorwerp ontwikkelen. Ook als het onwaarschijnlijk klinkt, denk dan aan de alternatieven die we momenteel gebruiken. Medicijnen tonen dikwijls ongewenste bijwerkingen, omdat ze meerdere biologische processen tegelijkertijd beïnvloeden. Iemand die gedurende lange tijd medicijnen neemt, zou plaatsvervangend een implantaat, dat zeer nauwkeurige elektrische of optische impulsen zendt, kunnen willen proberen.”

Het WEF maakt dus reclame voor chip implantaten als doodnormale gebruiksvoorwerpen, zij het als een mode-accessoire of om van de vervelende medicijnen vanaf te geraken. De vraag is wie van de meer dan 1000 globale bedrijven, resp. NGO’s, mediaconcernen, regeringen… met dewelke het WEF samenwerkt, erachter steken, welke mecenas hier profijt wil uit halen. Dat het bedoeld is om ons een beter leven te gunnen, gelooft toch niemand…

Als het WEF een reclamecampagne voor “Augmented Reality” op poten zet, dan moet je ervan uitgaan dat vooral iemands “Financial Reality” erdoor “augmented” zal worden.

We gaan ervan uit dat een chip bij bepaalde medische problemen dé oplossing kan bieden, maar als er in één adem onderstaande voorspelling geuit wordt, dan worden we eerder wantrouwig:

“De uitbreidingstechnologie zal in alle levensstadia behulpzijn zijn: voor kinderen in de leeromgeving, voor werkenden bij hun baan, voor oudere mensen met ambitie. Er zijn veel mogelijkheden.”

En als voorbeeld:

“Sommige kinderen met aandachtsproblemen in de school krijgen bijkomende lessen of worden apart in een klas ondergebracht. Met bijkomende visuele of akoestische ondersteuning, die overbodige prikkels blokkeert, kan een dergelijk gehandicapt kind in een normale school terechtkomen…”

Dat het WEF ons zonder meer richting totale controle wil sturen, mag duidelijk wezen, ook al kunnen bepaalde toepassingen medische hulp bieden. Er wordt immers overwogen of men “zijn kind een locatiechip zou moeten inplanten?” Er kunnen immers niet te weerleggen rationele redenen aangevoerd worden, zoals bv. veiligheidsredenen…

Onderstaande paragraaf moet alle alarmklokken laten luiden:

“Ethiek mag niet vanuit een academische ivoren toren gepredikt worden. Overkoepelende en onafhankelijke instituten zouden de politieke besluitvormers en wetenschappers in een “uitgebreide gezelschap” een oriënterende hulp voor her doen en laten bieden en hen helpen het ethische kader voor de maatschappelijke aspecten der “Augmented Reality Technologie” te vormen.”

Wie en wat zijn die “Overkoepelende en onafhankelijke instituten”? Het WEF zelf??? Of andere “stichtingen”??? En waarom zouden zij meer te zeggen hebben dan de politieke besluitvormers???

www.achgut.com/