6 gedachten over “1910: Parijs onder water

 1. Voila zie… reeds in 1910 was er overstroming in Parijs… ook te wijten aan de klimaatsverandering door de schuld van de mensen zeker ?
  Al Gore & zijn groene aanhang verdienen enorm veel geld aan hun valse beschuldigingen en schrikmakende verklaringen over hel & doem, terwijl àl die sceneria “maar” een tijdelijk verschijnsel zijn.
  Hoéveel jaren werden de goegemeentes niet om de oren geslagen over “het reuzengat” in de ozonlaag (?)… niemand spreekt dààr nog over.
  Tegenwoordig stokpaardje is “het rijzen” van de oceaanpeilen door de opwarming van de aarde…en zelfs onze onnozelaars uit dit onland b doen er aan mee door zich te buigen over plannen om de zeedijken te verhogen, of, minstens ze te beschermen door zandophogingen aan de stranden.
  Wéér een miljoenen- misschien zelfs een miljardenproject dat géén baat zal brengen vermits wij, kustbewoners, telkens merken dat het opgehoogde zand… na iedere serieuse storm… wéér in zee gespoeld is.
  Die kusterosie is er steeds geweest, zelfs in de tijd voordat Julius Ceasar in onze contreien binnenviel: De Menapiërs en de Morinnen zijn nimmer aangevallen geweest (slechts een niet-aanvalsverdrag werd gesloten MITS TOELATING om een klein palenfort te mogen bouwen langs de kust in…wat làter genoemd werd als Oudenburg (bij Oostende) wegens het regelmatig-overstromingsgevaar van het “slikkengebied”.
  Béter gekend is “het Zwin” dat de natuurlijke toegang was tot de “Haven van Brugge” (maar, in latere tijden verzandde)
  De “oudere audenthieke bevolkingen” van de “Oostkust” kennen allemaal de namen van de dorpen die door de zee verzwolgen zijn:
  Knokke: Scarpoord; Heist: Coudekerke; Blankenberge: Reigaerdsvliet
  (dàt gebeurde in de vroege-middeleeuwen. —> en dààr was er, in héél Europa, nog geen sprake van industrie dat verantwoordelijk ZOU geweest zijn van “opwarming”…
  Er is absoluut geen gevaar (zelfs niet in 2100) voor overstroming van de ZEE aan de Westkust… maar eventuele overstroming kàn wel… vanuit het Binnenland —> onze grootouders hebben het meegemaakt in 1914 toen Geraerds, (ingenieur van Bruggen & Wegen) geholpen door Kogge (binnenschipper) de sluizen van “de Ganzenpoot” sloot, zodat het “binnenwater” niet meer AFVLOEIDE naar… ZEE,en aldus de Duitse inval in dat klein stukje “vaderland” stuitte.
  Oef, amen. 🙂

  • Laten we het vooral nog eens over ‘overstroming’ hebben en dammen opbouwen tegen…

  • En de zure regen, Victor, ook verdwenen. Nu nog het verdwijnen van, zoals de redactie opmerkt, en we voelen ons terug thuis.

   • En met de tijd het verdwijnen van de gecultiveerde man door de islam

Reacties zijn gesloten.