Waar gaat de poen van ons pensioen?

Verhofstadt I have dream

Als de EU een democratische organisatie was, luisterend naar de wil van het volk, dan zou er ook respect zijn voor het feit dat de Zwitsers zich via een goed functionerend referendumsysteem vier keer per jaar zelf regeren. Maar de EU kan het niet verkroppen dat het soevereine Zwitserland (in 1990 wilde de Zwitserse regering zich bij de EU aansluiten, maar de Zwitsers stemden dat weg) een eigen koers vaart en komt dus met strafmaatregelen. Bijvoorbeeld als de Zwitsers per referendum afdwingen dat men een stop wil op de immigratie uit de EU. Want, zegt de EU dan, het recht op vrij verkeer is ononderhandelbaar. En ook al maakt Zwitserland geen deel uit van de EU, dan nog moet het gehoorzamen aan de nooit door enige volksmeerderheid ondertekende wetten van het vrije verkeer binnen de EU.
Dit wordt afgedwongen middels een zogeheten guillotine systeem in de onderhandelingen: Trekken de Zwitsers zich terug uit één onderdeel van de overeenkomst met de EU, dan vervalt automatisch de hele overeenkomst. Zo wil de EU Zwitserland in het pact wurgen.
Maar wat als de Europese bevolking massaal eurosceptisch gaat stemmen op 25 mei? Het is duidelijk dat de mensen in heel veel Europese landen voor precies dezelfde immigratiebeperkingen zouden stemmen als ze daartoe, net als bij de Zwitsers, de kans werden gegeven per referendum.
Philip Claeys, a member of the nationalist Flemish party Vlaams Belang, cautioned when he took the floor: “If such a referendum were held in Flanders, France, the Netherlands or Germany, you would get exactly the same result. But that message will probably be delivered on May 25.

”Wat u moet doen? Op 25 mei op de enige Eurocritische partij stemmen natuurlijk, het VB
Als de vakbonden stemadvies mogen geven, dan wij toch ook?
Nog niet overtuigd, dan is het een plicht naar deze opname te kijken en te luisteren, of hoe ze met onze centen goochelen, ons pensioen gaat daar in rook op.
https://www.youtube.com/watch?v=cO4Ayo4mYZg#t=698

4 gedachten over “Waar gaat de poen van ons pensioen?

 1. We worden om de oren geslagen met de kostprijs van de pensioenen door de vergrijzing. Toch een vraagje aan de politici :
  las vandaag 13 overlijdensberichten. 4 Van de overledenen zijn respectievelijk geboren in:
  1956
  1970
  1967
  1953
  dus nog niet pensioen gerechtigd. Hun pensioenbijdragen zijn dus zuivere winst.
  Hetzelfde geldt bij het feit wanneer één van de partners overlijdt. De overheid steekt dan één van de pensioenen in zijn zak.

  • Gewezen rechters en generaals gaan met de hoogste pensioenen lopen: zij krijgen vier tot zes keer zoveel als de doorsneeburger. ‘Een pervers systeem dat almaar meer onbetaalbaar wordt’.
   De socialistische overheidsvakbond ACOD verdedigt die pensioenen van bijna zesduizend euro.
   Terwijl een gewone werknemer het met 1.000 tot hooguit 1.400 euro moet stellen, halen een reeks topambtenaren bedragen over vierduizend tot bijna zesduizend euro, zo blijkt uit het jaarverslag van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). ‘Het maximum is vandaag 5.912,88 euro, die bedragen zijn zo hoog door de hoge weddes van die mensen’. Het gaat om brutobedragen: van dat hoogste bedrag blijft netto 3.100 euro over, wat het verschil met een pensioen uit de privésector al een stuk kleiner maakt.’

   Toch blijven de verschillen groot: beide pensioenen worden berekend op basis van het verdiende loon, maar bij werknemers uit de privésector wordt dat beperkt tot een maximum van zo’n 2.000 euro. Bovendien wordt bij ambtenaren het loon van de laatste vijf jaar van hun carrière in rekening gebracht, terwijl het bij werknemers om het gemiddelde gaat. Ambtenarenpensioenen stijgen ook veel meer.

   Het is een pervers systeem,niet alleen is de basis van die pensioenen veel te hoog, ze stijgen ook veel te sterk. Ze gaan niet alleen met de index omhoog, maar stijgen ook mee met de welvaart: als de ambtenaren opslag krijgen, genieten de gepensioneerden mee. Dat is onbetaalbaar, want een steeds groter deel van ons bruto binnenlands product gaat daarnaar.’

   Ik ken veel zelfstandigen die veertig jaar gewerkt hebben, die het met 650 euro per maand moeten stellen. Die mensen hebben hard gewerkt en altijd hoge bijdragen betaald aan de sociale zekerheid. Onlangs had ik een man bij mij die 44 jaar gewerkt heeft als werknemer en veertien jaar als zelfstandige in bijberoep. Daarvoor heeft hij hoge bijdragen aan betaald, maar die leveren hem slechts 170 euro extra op.’

   De socialistische overheidsvakbond ACOD verdedigt de torenhoge pensioenen van topambtenaren, ze zijn wél vergelijkbaar met de privésector volgens hen, als je er de groepsverzekeringen bijtelt van veel bedrijven, komen ook de kaderleden uit de privé aan heel hoge bedragen, hallo,

   Elio di Rupo heeft ooit voorgesteld de ambtenarenpensioenen licht te verlagen, door ze in de toekomst op tien in plaats van vijf jaar te berekenen. De vakbonden hebben zich ook daartegen gekeerd. ‘Deze heel hoge pensioenen gaan door die maatregel ook niet zo sterk verlagen’, Alleen wie die topfunctie minder dan tien jaar bekleedde, zou er minder pensioen door krijgen.’

   Het voorstel van di Rupo geldt overigens niet voor de huidige of vroegere generaals of rechters : hij spreekt enkel over nieuwe ambtenaren, omdat aan de verworven rechten niet geraakt kan worden.

   Overigens hebben de topambtenaren nog niet de allerhoogste pensioenen: een parlementslid dat 20 jaar zetelt, krijgt zesduizend euro per maand.

 2. Enkele jaren geleden werd door de OESO in een studie vastgesteld dat het pensioenprobleem voor België niet werd veroorzaakt door te lage bijdragen of te hoge pensioenen, maar wel door het feit dat één derde , nooit heeft bijgedragen voor zijn pensioen. Dit kan alleen maar in een repartitiestelsel dat er op gericht is een profitariaat in het leven te roepen dat dient als kiesvee en dan ook kan afgedreigd worden cfr. het motto :” stem voor ons of het is gedaan met het mooie leven” . De drijvende kracht hierachter, zoals achter de sociale zekerheid en de progressieve belastingen, is de vrijmetselarij. De bedoeling is een verdeelde en conflictueuze maatschappij die dan door een occulte minderheid kan gecontroleerd worden cfr. het principe :”verdeel en heers”, en waarbij de middenklasse wordt geplunderd. Deze laatste vormt immers een hinderpaal voor de oplegging van de NWO.
  De oplossing voor de pensioenen is een kapitalisatiestelsel, met maar één pensioenfonds, en waarbij iedereen verplicht een pensioenrekening dient te hebben.
  Alle bijdragen , van wie ook, dienen dan op deze rekening terecht te komen. Het uiteindelijke pensioenbedrag hangt dan enkel af, van wat men heeft afgedragen(+de gekapitaliseerde rente) en de leeftijd waarop men wil met pensioen gaan. Al de rest doet niets meer ten zake, en bovendien wordt een papierberg uitgespaard. De beslissing tot het op pensioen gaan, en het bedrag ervan, hangt dan enkel af van de kandidaat-gepensioneerde, en gebeurt volledig op zijn kosten.
  Dit wil dan wel zeggen, dat iedereen , vanaf het ogenblik dat hij of zij de schoolbanken verlaat met de opbouw van zijn pensioen moet bezig zijn. Dit vraagt echter verantwoordelijkheidszin en zelfdiscipline, twee eigenschappen die in onze “collectivistische maatschappij ” vloeken in de kerk betekenen.
  Voor bepaalde echt sociale gevallen, dient dan een “vergoeding” voorzien te worden die enkel uit belastingopbrengsten mag gefinancierd te worden.(en dus door iedereen, en dus zeker niet uit het pensioenfonds).
  Met een dergelijk kapitalisatiesysteem wordt iedereen, die in staat is te werken, dan ook voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst, cfr het motto :”loon(of pensioen) naar werken”.

Reacties zijn gesloten.