12.5 miljoen euro extra per jaar

Voor de BHV-hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel heeft Antoon Boyen, eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel geen goed woord over.  Hij noemt ze in De Tijd rampzalig en zegt dat ze geen oplossing biedt en dat ze op de koop toe miljoenen euro’s extra zal kosten.

In september vorig jaar zijn er al een reeks vacatures gepubliceerd in het belgisch Staatsblad: in hoofdzaak voor Franstalige rechters.

In de toekomst zullen er slechts 20% Nederlandstalige rechters in Brussel benoemd worden, waar het er tot op vandaag zowat 33% zijn.

De hele verschuiving zal de overheid zowat 12.5 miljoen euro bijkomend per jaar kosten.  Er zijn immers, als de overeenkomst van het Vlinderakkoord wordt toegepast, liefst 198 Nederlandstalige magistraten, griffiers en administratieve medewerkers teveel en die worden op termijn, bij hun oppensioenstelling of hun vertrek niet meer vervangen.  In afwachting treden hun Franstalige collega’s wel in functie en kost het de overheid onnodig veel geld.  Met in bijkomende orde de extra procedurekosten bij de niet onwaarschijnlijke taalverandering van rechtszaken.  In de afgelopen jaren was het Hof van Beroep vragende partij voor de broodnodige extra magistraten, maar die kwamen er niet.

Een voorbeeld van die nodeloze hervorming, opgetekend door journalist Lars Bové: er zijn nu 14 politierechters in Brussel, van wie er elf Nederlandstalig maar eveneens tweetalig zijn.  Er worden meteen acht Franstalige politierechters aangeworven en dan kunnen die (overtallige?) Nederlandstalige of Franstalige rechters met hun vingers draaien.  Door de mogelijk massale kandidaatstelling om rechter te worden, vreest Antoon Boyen voor een gelijktijdige leegloop bij het Brussels parket.

Inmiddels, zo vernemen wij uit De Tijd en het Laatste Nieuws, kost de ontdubbeling al 4.141 miljoen euro voor 2013.  De woordvoerster van minister Turtelboom laat weten dat zij dit geld nodig hebben voor de afgesproken werklastmeting van de magistraten, voor personeelskredieten en voor andere werkingsmiddelen.

Ook de Adviesraad van de Magistratuur, die spreekt namens alle rechters en openbare aanklagers in ons land, zegt dat de werkomstandigheden en het statuut van de magistraten onaanvaardbaar en discriminerend zijn en werden opgelegd zonder overleg.

Bron: De Zes