10 mei 1940: Eben-Emael, de belgische Titanic

75 jaar geleden werd fort Eben-Emael door 86 Duitse Fallschirmjäger ingenomen.

File:Bundesarchiv Billd 146-1971-011-27, Belgien, Eben Emael, Fallschirmjäger.jpg

Fort Eben-Emael, gelegen in het Belgische Eben-Emael, even ten zuiden van Maastricht, is een voormalig Belgisch militair verdedigingswerk dat deel uitmaakte van de buitenste oostelijk gelegen fortengordel rond Luik, gebouwd in het Interbellum. Dit uniek gelegen en uitstekend bewapend sperfort, met 17 ondergronds met elkaar verbonden bunkers beschouwde men destijds als oninneembaar.

Het Fort Eben-Emael maakte als belangrijke schakel in de Fortengordel rond Luik en de Belgische voorverdediging, naast de KW-stelling en de Stelling van Antwerpen, tot 1940 deel uit van de Belgische verdedigingsstrategie tegen een militaire dreiging uit het Oosten.
De praktijk toonde dat de hoge Belgische verwachtingen van het fort onterecht waren. Op 10 mei 1940 slaagden 86 goed geoefende Duitse Fallschirmjäger er in door verrassing, snelheid en innovatieve militaire technieken (gebruik van zweefvliegtuigen en toepassing van een nieuw wapen: de holle lading) om in een “dode hoek” (namelijk bovenop het fort) te landen en het geschut van het fort in vijftien minuten uit te schakelen. Na anderhalve dag belegering moest het fort (1200 manschappen) capituleren.

De aanval op het Fort Eben-Emael gaf het startsein aan de Achttiendaagse Veldtocht en ruimer gezien de Slag om Frankrijk (van Duitse zijde Fall Gelb en Fall Rot genoemd). Op 22 juni 1940, na amper 6 weken strijd, leidde dit tot de capitulatie van Frankrijk. In de militaire literatuur spreekt men van De meidagen van ’40.  Meer bij Wikipedia.

Schlacht von Eben-Emael

En zeldzame beelden van de zweefvliegtuigen, die ook ingezet werden bij de bezetting van Kreta:

FT

8 gedachten over “10 mei 1940: Eben-Emael, de belgische Titanic

 1. Tja, als je zo inventief bent als de Duitsers, krijg je wel vanzelf een superioriteitsgevoel, en goesting om de hele wereld te onderwerpen ntl.

 2. Een bezoekje aan het fort van Eben Emael staat bij ons nog op de agenda. Ik wil wel eens met eigen ogen zien hoe de belgen zich daar in de pan hebben laten hakken.

 3. Vroeger was er een receptionist op de firma waar ik werkte, die gelegen was in het fort van Eben-Emael ten tijde van de inname. De Duitse soldaten die in de gangen rondliepen werden in eerste instantie aanzien voor geallieerden, zo slecht waren de Belgische soldaten geïnformeerd en voorbereid.

 4. Het fort Eben Emaal illustreert eens te meer dat de top van het belgisch leger de lessen van 1914 inzake het gebruik van de forten niet had begrepen.(of niet had willen begrijpen). In augustus 1914 stonden immers de Duitse troepen op een paar weken al in Brussel, ondanks de forten van Luik. Toen waren er dan nog geen vliegtuigen en parachutisten zoals in mei 1940.
  Hierbij komt nog o.a. het volgende :
  1. Het belgisch leger was in 1939 een “administratie”.. in 1914 was het een veredelde burgerwacht!!
  2.Op gebied van luchtmacht, luchtafweer en pantservoertuigen was het een ramp.
  Over de uitrusting en opleiding van de infanterie zwijgen we nog..
  3.In 1939 zaten we eens te meer met een leger, voor een groot deel bevolkt door Vlaams voetvolk dat ten strijde moest trekken in dienst van de belgische bezetter, een bezetting waar “les sales flamins” nog steeds beschouwd werden als “Üntermenschen”
  4.In de jaren dertig werden we geconfronteerd met de “politiek van het gebroken geweer”, in dienst van Moskou(ook toen al). Er was de alomtegenwoordige linkse straatterreur. Dit alles dan in de hand gewerkt door communistische & socialistische “volksfront regeringen”.
  5. Ook tijdens diezelfde jaren dertig, woedde een door de banksters mafia’s van Wallstreet en The City georganiseerde financiële en economische crisis. (met o.a. faillissement van banken en enorme werkloosheid).
  6. Een geluk dat Franco het gehaald heeft in Spanje, zo niet was het eerste domino die zou zijn gevallen, in dienst van Stalin. De rest was dan gevolgd!!
  7.Het Duitse leger was helemaal niet superieur. Het gebruik van tanks als aanvalswapen, komt van het handboek van de generaal De Gaulle. In Frankrijk heeft men het niet (willen) lezen, in Duitsland wel. Het enige waar het Duitse leger wel superieur was, waren de radio verbindingen, maar dit was niet van doorslaggevend belang.
  8. De beslissende wending was de doorbraak bij Sedan. Jean Van Welkenhuyzen van het toenmalige studiecentrum van de 2de WO heeft daar een grondige studie over gemaakt. Hij kwam tot de conclusie dat het debacle van Sedan toe te schrijven was aan de franse generale staf, die uitblonk door onbekwaamheid, morele lafheid, en dit dan gecompenseerd door een tergende arrogantie en pretentie!!! (waar zien we dit nog!!). Het franse leger was op zijn beurt niet minderwaardig t.o.v. het Duitse leger. En zoals steeds : een vis begint te rotten aan de kop
  Besluit :
  Zoals in 1914 was het belgisch leger in 1940 geen partij voor het Duitse leger.
  Men moest geen “genie” zijn om dit te zien. Van een kunstmatige staat, kan en mag men ook niets anders verwachten.
  De politiek had er dan ook de nodige besluiten dienen uit te trekken, in plaats van ten strijde te trekken in dienst van Frankrijk en de banksters mafia’s. Veel ellende had dan kunnen voorkomen worden.
  De ramp inzake Eben Emaal is niet de val het het fort in mei 1940, maar de overheveling in 1963 naar Wallonië.. het zoveelste Vlaams grondgebied dat ingepalmd werd door de franstaligen.
  Dit is de echte ramp..
  De vergelijking van het fort van Eben Emaal met de Titanic gaat dan ook niet op. Dit is echter stof voor een andere publicatie, die momenteel nog te gevoelig ligt.(toch voor sommigen en ik wil de redactie geen problemen bezorgen).

 5. Ons dappere leger met de vooruitziende blik :
  Majoor Jean F.L. Jottrand had één derde van zijn manschappen (1000 man) naar Wonck/Bassenge verlegd omdat de koude en het vocht de kazematten van het fort onbewoonbaar hadden gemaakt. De overgebleven manschappen huisden in barakken naast de omwallingsloot.

  Door de nachtelijke blitzaanval en de vernielingen vroeg Jottrand via de kabelverbinding de kapitein van het Fort van Luik, Vander Veken om artillerievuur op het eigen fort te komen richten, Duitse bommenwerpers brachten dit geschut rap tot zwijgen.

  Kapitein Eugene Van Trooyen wou kost wat kost Eben- Emael bevrijden, maar eerst om 12 uur kwam een Luitenant met 10 soldaten bij de poterne van het fort aan. Om 17.45 uur volgden dan de manschappen uit Wonck, waarvan vele onnodig het slachtoffer werden van de Duitse luchtaanvallen.

  De luchtaanvallen van de gealliëerden faalden eveneens. Het fort was ‘blind’ gemaakt, de stroom uitgevallen en de munitie op. Jottrand stuurde kapitein Vamecq dan maar met een witte vlag naar de poterne om met Hauptmann Haubold over een eervolle overgave te verhandelen. Terwijl die op elkaar toestapten liep een tweehonderdtal Belgen achter hun rug naar buiten. Tot verhandelingen kwam het niet.

  • Hoe zielig allemaal, maar nog veel zieliger was het lot van het Britse Expeditieleger op het vasteland, dat binnen de kortste keren door de Duitsers weer de zee werd ingejaagd. Dit met achterlating van 1200 stuks veldgeschut, 1250 luchtdoelkanonnen en antitankgeschut, 11.000 machinegeweren, 75.000 voertuigen en een gigantische voorraad munitie.(Wiki)
   Toen al was duidelijk dat Great Britain was verworden tot Little England.

 6. @
  ‘Een geluk dat Franco het gehaald heeft in Spanje’

  Franco heeft wel de zogezegde ‘ eerste Duitse oorlogsmisdaad’, Guernica in de schoenen van het Legion Condor geschoven, hoewel hij beter wist en heeft zijn stem ook later daartegen niet meer verheft.

  Guernica was een stadje van 7000 inwoners, met kleine munitiefabrieken en volgepropt met wapens en rode troepen die zich in de verdedigingstellingen van de ijzeren ring hadden teruggetrokken.
  Volgens document 7179/38 van de Auswertungsstab Rügen/Lüneburg werd op 26 april een luchtmacht aanval op de brug en de straat vertakkingen ten oosten van Guernica bevolen door generaal Sochaga en diens generaal stafchef Vigon. De Spaanse en Italiaanse luchtmacht werkten nauw samen met het Condor Legioen. Na het opstijgen van de twee eersten, kreeg de laatste het bevel om met 7 van zijn honderd vliegtuigen op een hoogte van 2300 meter in één enkele vlucht mee bommen te werpen. Er werden door de 3 luchtmachten samen in het totaal 7950 kg bommen geworpen. De waarnemingen gaven geen enkele treffer. Het zicht was volkomen ontoereikend omdat de stad in rook en brand gehuld was. De aanval duurde iets meer dan 3 uur en begon om 16.30 uur. De Spanjaarden en Italianen vlogen met Duitse machines en wierpen Duitse bommen.

  Wie ooit het genoegen had om een bommenregen van 1000 ton bommenregen mee te maken, kan zich een oordeel vormen over de schade die 8 ton kunnen aanrichten.

  Het bombardement was zo onbeduidend in het dagelijks oorlogsgebeuren van de Spaanse burgeroorlog dat Franco het pas op 28 april via de internationale pers onder ogen kreeg. Hij nam aan dat de aanval de dag voordien had plaats gevonden. Daarom liet hij door zijn propagandachef Salamanca verklaren dat er op 27 april wegens het slechte weer geen nationaal vliegtuig aan het Noordfront was opgestegen. Dat klopte, alleen brandde Guernica niet op 27 maar op 26 april. Volgens Hidalgo Salazar riep hij de Duitse militaire attaché Hans von Funck naar zijn hoofdkwartier om hem te beschuldigen en gaf vervolgens de chef van de luchtmacht Kindélan het bevel dergelijke voorvallen te verhinderen, desnoods door het onklaar maken van de vliegtuigen van de Duitse eenheden.

  Adolf Galland beweert ten stelligste : Geurnica is noch een open stad geweest (gezien de wapen en munitie arsenalen en niet toegankelijk voor vluchtelingen) noch door de Duitsers vernield geworden.

  De officiële Franco propaganda verspreidde later het bericht dat Geurnica door vluchtende roden zelf in brand was gestoken en gedynamiteerd.
  Langs Duitse zijde werd dit bericht sterk betwijfeld : als de sovjets de bedoeling hadden gehad Geurnica in een puinhoop achter te laten, hadden ze de wapen en munitiefabrieken de lucht ingejaagd, maar ze vielen de nationalen in de handen.
  De stad bestond echter voor het grootste deel uit houten huizen die vlug in vlammen opgaan als ergens vuur aan de lont wordt gestoken.
  Bron : Kämpften wir auf der verkehrten Seite? – W. von Oven

  • Anna,
   Als men het over de Spaanse burgeroorlog heeft, dan heeft men het alleen over Guernica. Dit wordt dan opgeblazen zoals Dresden wordt geminimaliseerd.
   Voor een goed begrip van deze “oorlog” is het goed terug te gaan tot de periode voor de oorlog om te zien wat er toen zo al achter de schermen gebeurd is.
   Zie de 2 volgende bruggetjes
   http://www.gutenberg-e.org/kod01/frames/fkod01.html
   http://www.gutenberg-e.org/kod01/frames/fkod23.html
   Hieruit volgt dan ook dat we in eerste instantie terecht komen in Moskou bij Stalin. Ik verwijs naar de teksten voor de details.
   Over de (geo)politieke aspecten van deze oorlog zie hierna :
   http://www.fsmitha.com/h2/ch19sp2.htm
   Hieruit blijkt dat men vooral in Groot Brittannië een bolsjewistische machtsgreep vreesde die zou kunnen uitbreiden naar Frankrijk en verder.. hetgeen de bedoeling was van Stalin, en waarbij Duitsland in geval van een oorlog vastgepind zat in het Westen, zodat Stalin Duitsland dan in de rug kon aanvallen en de Europa volledige inpalmen. De afloop van de burgeroorlog doorkruiste de plannen van Stalin, maar verhinderde niet dat hij toch klaar stond om aan vallen in de zomer van 1941. De operatie Barbarossa verhinderde dit. Deze operatie moet dan ook gezien worden als een wanhoopspoging die gedoemd was om te mislukken. Stalin heeft zich uiteindelijk moeten tevreden stellen met Oost Europa en Berlijn.
   Ik verwijs naar recente Russische bronnen:
   http://www.gnosticliberationfront.com/exposing_stalins%20plan%20to%20conquer%20europe.htm
   met het boek :
   Poslednyaya Respublika (“The Last Republic”), by Viktor Suvorov (Vladimir Rezun). Moscow: TKO ACT, 1996. 470 pages.
   Over de “bloedige exploten” tijdens deze oorlog is er ook het volgende :
   http://www.spectator.co.uk/books/9291252/the-last-stalinist-by-paul-preston-review/
   Ik citeer uit dit bruggetje :
   “During the Spanish civil war the single greatest atrocity perpetrated by the Republicans was known as ‘Paracuellos’. This was the village where an estimated 2,500 prisoners loyal to Franco were executed by leftish militiamen between November and December 1936.”(=einde citaat).
   Een andere bron van Brother Nathanael Kapner , een tot de Russisch orthodoxe bekeerde jood en vurig bewonderaar van Putin :
   http://www.realjewnews.com/?p=89
   Ik citeer deze bron gezien de tekst die ik vond in het boek “Das Schwarze Reich” van E.R.Carmin, in de voetnoot 10 pagina 620, ik citeer in het Duits :
   “In Spanien war Franco von allem Anfang an bemüht, sich eng mit der Kirche zu verbünden. Die Falange Partei war nie mehr als politisches Instrument Francos und hätte kaum wesentliche Machtspositionen inne. Nach Richard Wright in SPD Organ “Vorwärts” vom 01.11.1969 entstammte der Freimaurer und Katholik Franco einer jüdisch konservativen Familien und wurde von dem jüdischen Bankier Juan March finanziert. Tatsächlich liess Franco 1959 für die jüdische Gemeinde in Madrid die erste Synagoge Spaniens seit der Vertreibung der Juden aus dem Land in Jahre 1492 errichten”.(=einde citaat)
   Zoals men kan zien zijn de zaken zelden volledig duidelijk.
   Het is dan ook van belang het verleden te kennen, om het heden te begrijpen.. en te zien waar we naartoe gaan.
   “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”
   George Orwell
   In het licht van het voormelde is het dan ook een geluk dat Franco het gehaald heeft en niet de communisten.
   In mijn eerste reactie ben ik hier niet zo diepgaand kunnen op in gaan, door plaatsgebrek.
   Dit alles verhindert niet dat op 08 mei 1945 de ondergang van Europa werd ingezet, en momenteel zitten we in het laatste stadium.

Reacties zijn gesloten.