Cyclus

Shackle Stockvectors, rechtenvrije Shackle illustraties ...

DE TYRANNIE VERDRIJVEN……

Stilaan zullen we het onderwerp van “de Covid-plaag” wat moeten afbouwen.  Veel van wat kon en moest gezegd worden, hebben we gedaan.  In ’t meervoud want er zijn toch enkele onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging  (bv. op Doorstroming) die tegengeluiden verspreid hebben.

Ik reken het tot het palmares van de hardnekkige Vlaamse Beweging, dat er juist bij ons dissidente stemmen zijn gehoord.  Zelden werd er zo’n verpletterende censuur gepleegd, als in de Belgische pers (99,9 % voor de officiële versie).  Ondanks enkele versoepelingen gaat de dictatuur aan maatregelen; de staat van beleg; gewoon door.  Voorbeelden zijn het verbod om aan zee te komen; de grens met Nederland en Frankrijk te overschrijden en het dragen van muilkorven tezamen met de 1,5 meter.

We zullen echter ook niet zwijgen; er zijn bvb al. 100.000 boetes uitgedeeld.  Benieuwd hoeveel in Wallonië en hoeveel in Vlaanderen.  Een groot aantal zijn uitgevoerd als grove schendingen van de grondwet.  Hierover zegt bvb. Wim Voermans, specialist recht Univ. Leiden : “Uitzonderingsmaatregelen kunnen slechts uiterst beperkt in tijd een omvang uitgevoerd worden (en niet maandenlang) en ze moeten onder parlementaire controle staan”. (Gesprek Ab Gietelink met Wim Voermans Café Weltschmerz). 

Bij de oppositie tegen al deze vrijheidsrechten is gebleken hoe zwak het verzet van politieke partijen daartegen was, niet enkel in België.  Het doet de vraag stellen naar de exacte staat van de democratie in partijen.  Enkel in Oostenrijk (FPÖ) en zwakjes in Duitsland (AfD) zijn partijen in het verweer!  Het schouwspel van onze V-partijen in deze doet ook de vraag rijzen naar het vermogen om een intellectuele discussie over grondproblemen aan te gaan.  Men moet toch beseffen dat op wetenschappelijk vlak bepaalde zekerheden maar kunnen veroverd worden door de mogelijkheid tot tegenspraak.  Stellingen moeten de toets van kritiek doorstaan.  Zo niet belanden we terug bij oekazes, zoals de aarde die vlak is.  Over de evolutietheorie van Darwin mogen overigens ook geen twijfels geuit worden. 

België Archives - Wicked Truths

Intussen bereidt men achter de schermen in dit land de verdere “coup” van Magnette voor.  Slechts zijn uitgangspunt is het vertrekpunt.  Ik zie los van de opiniepeilingen (bv. nu 23.5 dS) twee ontwikkelingen: eerstens het sluipende offensief van de belgicisten, dat al lang bezig is.  Ze bedienen zich daarbij van takiyya, het bedrieglijk ageren dat ze geleerd hebben bij de islam en de Loge.  Met Egbert Lachaert, de stropop van Alexander De Croo zal er geen vermindering van belgicistisch ageren komen.  Men moet daarbij zelfs vaststellen dat dit streven naar unitarisme het eerste programmapunt van VLD en Groen geworden is.  Kristof Calvo wordt op dit vlak in Groen niet tegengesproken!  Tweedens is er de bijna-meerderheid voor de V-partijen, bij verkiezingen en peilingen. 

De volgende vaststellingen zijn daarbij te maken: de 2 V-partijen lijken communicerende vaten.  Maar er is amper winst vanuit de andere helft van het electoraat.  De V-partijen hebben grotendeels verzuimd een campagne te voeren om de Vlamingen volksbewust te maken.  Bvb. door de hopeloze situatie van het Belgisch feit uit te leggen. Ondanks een schijnbaar blok van Vlaamsbewusten, ziet men sinds de verkiezingen daar nergens in Vlaanderen enig effect van.  Door de verplettering van de “Lügenpresse” staan de Vlamingen elke dag bloot aan unitaire cliché’s.  Daarbij valt op met welke toon we door de nieuwsredactie van VRT worden toegesproken: Martine Tanghe en Goedele Wachters  spreken precies tot papkinderen.  De VTM is niet beter: een commerciële zender (neo-liberaal) met extreem-linkse nieuwsredactie.

Er waart dus een “parfum van tyrannie” door Vlaanderen.  Dit maakt dat in bedrijven, scholen, instellingen Vlamingen angstvallig verbergen Vlaamsbewust te zijn.  Zoals bij een regering in september de kleurpartijen Vlaanderen zullen verraden, zo zijn de V-partijen schuldig aan het feit dat Vlamingen geen enkele moed van overtuiging hebben.  Eén van de lichtgevende punten is dat op de blogs een aantal mensen eindelijk begrijpen dat de Vlaming in België als een soort “Untermensch” aanzien wordt.  Hier wordt dan ook herhaald dat Bart De Wever verscheidene belangrijke verklaringen deed zoals: “De Vlaamse Beweging is overbodig geworden” en “De Vlaamse symbolen zijn gans besmet!”.  Hij heeft dat nooit herroepen.  Het Vlaams Belang van haar kant, staat sinds midden tachtiger jaren, in het teken van de vreemdelingen-problemen.  De andere thema’s zoals Vlaamse onafhankelijkheid stond daar steeds voor in de schaduw en de ethische standpunten zijn grotendeels afgeschaft.    De manier waarop heeft hen in een cordon sanitaire (dat kennen we nu allemaal) geplaatst, waardoor niemand van weldenkend Vlaanderen in hun gezelschap wil gezien worden.

Dus nogmaals mijn aanbeveling doen: de Vlaamse partijpolitiek moet inzetten op het identitair Vlaamsbewust maken van de massa.  Vooral de jongeren komen daarvoor in aanmerking!  Tweede punt is dat ze dringend hun echte medestanders moeten “verzorgen”, zijnde vrijheidslievend midden-Europa, de identitaire partijen in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland.  Derde punt is dat ze, tegen hun particratie in, durven opstaan tegen de schendingen van mensenrechten en het francofoon etnoracisme en de zaken met name benoemen.

Velen zullen het woord “tyrannie” in de titel gezwollen taal vinden.  Maar de Vlamingen zijn, net als de inwoners van de “Ostgebieden” in Duitsland, meermaals slachtoffer van “decimering” geworden (het uitdunnen van de bevolking).  Paul Beliën schreef ooit in een artikel in Doorbraak 2003: “Tussen 1850 en 1950 verlieten één miljoen Vlamingen hun vaderland.  Dat was een enorme aderlating voor een volk dat gedurende deze periode slechts een vijf miljoen leden telde.”  Daaraan ging vooraf  de massale uittocht, tijdens de periode van Alva en de Reformatie (16e euw), waarbij handelaars en vaklieden massaal wegvluchtten.  Maar ook de etnische schandplek, die ons Brussel is, heeft in de Belgische periode honderdduizenden Vlamingen van volksgenoten tot volksvijanden gemaakt.

Elke moedige stem heeft zijn gewicht!  Vooral bij de voortdurende schending van de vrijheden in dit land nu!  In Nederland, waar veel harder verzet geboden wordt, zijn de maatregelen bijlange zo zwaar niet.  Met excuses moet ik de meeste bronnen van verzet, weer uit de Duitse, Zwitserse en Nederlandse hoek komen.  Met medestander Lovenaar  hoop ik ook uit de aanbevolen lectuur, de geheime achtergronden verder mee te duiden.

Jos Wouters, Boom

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Volgens de officiële cijfers van de UNO én de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) stierven er de laatste vier maanden (van 1 jan. tot 1 mei 2020) wereldwijd 237.469 mensen aan het coronavirus, 327.267 aan malaria, 357.785 door zelfdoding, 450.388 in een verkeersongeval, 2.740.193 aan kanker, 3.731.427 aan ondervoeding, 4.331.251 aan infectieziekten en 14.184.388 door abortus. (…)

décès dans le monde 1er janvier-1er mai 2020

Zijn er in onze wereld duistere krachten werkzaam die het leven en het geluk van de mensen veranderen in dood en ongeluk door abortus en euthanasie, oorlogen, dodende sancties juist voor volken en landen die al door terroristen werden uitgemoord en vernietigd, hevige angst waardoor zelfmoord verhoogt, algemeen verplichte lockdown  waardoor hongersnood en ondervoeding spectaculair toenemen, vereenzaming van ouderen door bezoek van hun kinderen te verbieden, vereenzaming van grootouders die hun kleinkinderen niet mogen ontvangen, door het verhinderen van alle gezonde menselijke relaties en tenslotte door een eenvoudig, goedkoop en efficiënt middel tegen corona te verbieden?

Kortom, het is het tegendeel van wat we de bescherming van de burgerbevolking noemen.

Door het creëren van angst met monsterleugens in de media (“er zullen miljoenen doden vallen…!) kon de wereldbevolking als in een ijzeren harnas worden opgesloten met afschaffing van de meest elementaire rechten. Wordt de wereld na deze mensonwaardige militarisering voorbereid voor een algemeen verplichte en nog gevaarlijkere vaccinatie? Het is tijd voor een opstand van volkeren die zich bewust zijn  van hun burgerrechten  en menselijke waardigheid.

De goed gefundeerde en dringende noodkreet van dr Pascal Sacré i.v.m. de algemene mobilisatie voor een vaccin tegen het coronavirus, vatten wij (te) kort aldus samen: Terwijl de rijken ziek worden van vaccins, sterven de armen van honger!

Onze media bezorgen ons weer een straf staaltje van genderpropaganda.

Hierop heb ik een passend antwoord geschreven: Pandemie van de genderideologie. Al zullen deze klanken in de openbare opinie deskundig gedoofd worden, het lijkt me beter    dergelijke tegenstemmen meer te laten horen en te verspreiden.

Onder “En dit nog” krijg je weer een gevarieerde rijkdom aan degelijke informatie.

P. Daniel

Flitsen

Op de zesde Paaszondag zet de oosterse liturgie de genezing en het vrijmoedig getuigenis van de blindgeborene in het volle licht. De Latijnse liturgie benadrukt  de openheid voor de komst van de hl Geest. Vorige week hielden we de grote processie rond de gebouwen en het terrein om de bescherming van allerlei plagen en de beestjes-plaag af te smeken.  Het is niet aangenaam als ’s avonds de vloer van uw kamer zwart ziet van beestjes, ook al heb je de deur dicht en is er geen elektriciteit. Na twee dagen waren alle beestjes weg uit Mar Yakub, uit Qâra en uit Syrië. Vo vertrouwen hielden we maandag-dinsdag-woensdag  de kruisdagen om zegen te vragen voor een goede oogst. Eerst gingen we naar de grote velden aan het einde van het terrein, daarna naar het andere uiteinde, de oude boerderij en waterbassin en tenslotte naar de kruidentuinen, waarbij we ook de kluis zegenden. We volgden niet helemaal de Latijnse liturgie door de processie te beëindigen met de passende eucharistie. Neen, we blijven de dag beginnen met de ruim 2 uur gebed: eucharistie, stille aanbidding en lauden. Overigens, een lange processie door deze rots- en woestijngrond is vermoeiend. Gelukkig, de kleine Yakub zorgt voor passend vervoer: de ezel. Woensdagmorgen zongen we voor het laatst de plechtige lauden met alle paasgezangen om ’s avonds, na de laatste kruisprocessie de feestelijke vespers  van O.H. Hemelvaart te zingen. Het is de triomf van Jezus die, één met de Vader en de  Geest, mét zijn verheerlijkt Lichaam plaatst neemt op de Troon van zijn Glorie. Door onze éénheid met de Verrezen Heer vormen wij het Mystiek Lichaam van Christus. Zo is zijn Hemelvaart ook voor ons een dag van triomf. Wij moeten het “volgeling zijn” en de vorming van het beeld van de gestorven en verrezen Christus op aarde in ons eigen leven echter nog (laten) voltooien. Onze uitnodiging ligt echter klaar en we worden verwacht bij Hem.

Nvdr: De Chrétiens d’Orient plaatsten deze video op hun YT-kanaal. Het geeft u een idee – voor zover nog nodig – wat er in Mar Yakub zoal gaande is. Zuster Claire-Marie leidt u rond.

Vaccinatiehysterie voor de rijken,  hongerdood voor de armen

Ziehier de noodkreet van een Belgische arts specialist Pascal Sacré, met grondige verantwoording van al zijn beweringen: Vaccinaties voor iedereen, maar aan watergebrek wordt niets gedaan.

Lees verder

Hebben de VN niets anders te doen?

Harmonization of Language Learning and Assessment | HR Portal

De VN hebben zich ontpopt tot een ware taalpolitie. Alle woorden, die het geslacht sinds het begin der mensheid benoemen, moeten geweerd worden.

Volgens de VN bestaan er geen geslachten. Er bestaan mensen. Neutrale wezens, die vanaf hun verwekking tot hun einddatum van biologische samenstelling en uitzicht zonder meer kunnen veranderen. Iemand “man” of “vrouw”, “vader” of “moeder”, “echtgenoot” of “echtgenote”, “vriend” of “vriendin” noemen is pure discriminatie tegenover de miljoenen geslachtsontkennende, -twijfelende, -transformerende… wezens, bovendien zeer kortzichtig en kwetsend. En dat moet u ten allen prijze vermijden. Benieuwd wat ze voor de dieren gaan uitvinden.

Voorlopig beperken de VN zich tot de Engelstalige creaturen. De gebruikers van andere talen moeten nog heropgevoed worden. Daar zijn de problemen van een andere orde vermits de woorden – buiten de biologische beschrijving – ook nog eens een eigen specifieke geslachtsbepaling hebben, waarop de spraakkunst, spelling en betekenis gebouwd is.

In een tweet deelden de VN mee: Wat u zegt is belangrijk. Help mee te bouwen aan meer gelijkheid in de wereld door geslachtsneutrale taal te gebruiken als u niet zeker bent tot welk geslacht iemand behoort of als u een groep aanspreekt:

What you say matters. Help create a more equal world by using gender-neutral language if you’re unsure about someone’s gender or are referring to a group. https://unwomen.org/en#GenerationEquality via @UN_Women

Afbeelding

Coronabonds-XXXL

Drawing Europe': 28 leading cartoonists comment | Comment ...

Over het twijfelachtige voorstel van het “dynamische duo” Merkel-Macron om de Europese Unie na de pandemie uit het economische moeras te trekken:

Is dit de volgende fundamentele bocht van de kanselierster? Maandag ll. verkondigen Merkel en Macron een initiatief “ter economische redding van Europa na de coronacrisis” (… zij bedoelen de Europese Unie en misbruiken bewust “Europa”). Beide protagonisten stellen concreet voor dat de EU en de financiële markten 500 miljard euro voorzien om daarmee een fonds te spijzen ten voordele van de sterkst getroffen sectoren en regio’s.

Dikke adder onder het gras: in tegenstelling tot de huidige maatregelen voor noodlijdende staatshuishoudens in de EU en in de Euro-zone moeten deze financiële middelen niet als krediet uitgereikt worden, maar wel als een niet terug te betalen subsidiecheque. En zo wordt de corona-pandemie als een economische natuurramp behandeld, waarbij de getroffen nationale economieën ‘zonder eigen schuld’ in nood geraakt zijn. Inderdaad dringen opnieuw bepaalde landen op een “EUropese oplossing” aan… bepaalde landen, die sinds jaren hun financies niet in toom konden, resp. wilden, houden, die niet als een goede huisvader “de tering naar de nering zetten” en bij elke passende gelegenheid (… hun fantasie kent zoals hun schuldenput hierbij geen grenzen) op “gemeenschappelijke schulden” aandringen, kwestie van solidair mee te gaan in het “kan-niet-op”-verhaal.

Tot de dag dat het Merkel-Macron-duo uit een ander vaatje tapte, had de Duitse kanselierster Merkel de boot voor alle hiervoor uitgetekende voorstellen – in huidige jargon “coronabonds” – ver van de Duitse kust gehouden. Merkel kon deze ogenschijnlijk harde koers aanhouden daar de resp. landen door het staatsleningen-opkoopprogramma van de ECB nog altijd aan het nodige geld konden geraken. Echter, na het vonnis van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat ging dwars liggen bij de uitvoering van het ECB-plan, is deze financieringsmogelijkheid in troebel water geraakt. Of de Merkel-Macron démarche ermee samenhangt? Het is niet onwaarschijnlijk. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit.
Of het Duitse Grondwettelijk Hof hierin dan geen graten zal zien? In elk geval is het in strijd met de EU-akkoorden waarbij een lidstaat niet kan verantwoordelijk gehouden worden voor de schulden van een andere lidstaat… In het land b is dit echter sinds jaar en dag schering en inslag voor de inter-gewestelijke solidariteit.

Union-partner, CSU, blies koud en warm tegelijk: een gekende tjeventruk: “hou me tegen of…”

Moest het fonds inderdaad tot leven gewekt worden, dan weegt die véél zwaarder dan de “coronabonds” ooit zouden gedaan hebben. Die hadden ten minste nog de hypothetische kans dat het geleende geld ooit zou terugbetaald moeten, resp. kunnen worden. Maar als de 500 miljard euro zomaar – als gift – overhandigd worden, wie van de EU-lidstaten ziet zich dan nog verplicht zich aan de financiële discipline (max. tekort op lidstaat-balans) te houden? Logisch dat Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken er ronduit tégen zijn. Die zijn voor leningen en niet voor geschenken.

Wie of wat bezielt Merkel tot deze zeer merkwaardige bocht met niet te overziene gevolgen? Bij Macron stellen we ons die vraag niet, bij Merkel echter… Duitsland zit tenslotte aan de betalende kant. En eender hoeveel er als fonds, als bonds, als giften, als leningen… uitgereikt wordt… het zal nooit genoeg zijn. Vlaanderen als grootste netto betaler, waar geen Waalse haan of EUrofiel naar kraait of bezwaar tegen uit, heeft daar ervaring mee. Dat zowel Michel als Reynders de hoogste EU-ambten mochten bekleden, dat we een blauw franstalig konijn als première voorgeschoteld kregen, is geen toeval.

Waar eindigen de ‘speciale volmachten”…

… van de rest-coronaregering-met speciale bevoegdheden-zonder lastige inmenging van het parlement?

Réalisations — CARTE BLANCHE

Prof. Grondwettelijk Recht (UA) waarschuwde: “Heel de grondwettelijke orde wordt omgekeerd bij een bijzondere machtenwet; .. Ze kunnen beleid voeren dat nog jaren zeer zwaar op onze begroting kan wegen en de economie en volksgezondheid ingrijpend kan regelen. Maar, en dat is een beetje typisch Belgisch, het is grondwettig… Het hangt er ook vanaf wat er in die bijzondere volmachten gaat staan…” (klik hier voor uitgebreider info)

‘Dit zijn geen bijzondere machten, dit is de installatie van een voorzittersbewind. De particratie regeert het land, openlijker dan ooit tevoren’, schreven Veerle Wouters en Hendrik Vuye over de volmachtenwet. (Meer hier)

Viktor Orban werd als het ware door de zelfverklaarde democratische politici, door de EU-bollebozen en de media als een landsmenner beschreven en verwenst omdat ook hij tijdelijke volmachten in de strijd tegen de coronaverspreiding vroeg en kreeg. Een korte bloemlezing van de balk-in-eigen-oog-ontkenners:

  • Hongaarse premier Orban maakt handig gebruik van coronacrisis om macht te verstevigen, Europa reageert bezorgd (…)
  • Orban gebruikt coronacrisis voor machtsgreep (…)
  • Ook Johan Leman kroop in zijn pen: Orbans volmachten voor onbepaalde tijd. Hallo, commissaris Reynders? (…)

Terwijl in bijna elk andere EU-lidstaat gelijkaardige maatregelen genomen werden is Orban, met zijn volwaardige gekozen regering, de staatsleider die sneller dan de criticasters de speciale bevoegdheden zal teruggeven aan het parlement. (…)

EU ontwikkelt zich tot dictatuur

Autor David Engels über den Untergang der EU - VN Heimat

David Engels is afkomstig uit de Duitstalige Gemeenschap en is onderzoeksprofessor aan het Instytut Zachodni in Poznań. In 2013 publiceerde Engels een cultuurkritische monografie over de huidige identiteitscrisis van de Europese Unie, geworteld in de historisch-filosofische traditie van Oswald Spengler en Arnold J. Toynbee en gericht op een breed publiek. De monografie draagt de titel Le déclin. Aan de hand van twaalf indicatoren vergelijkt Engels verschillende aspecten van de identiteitsconstructie van de Europese Unie met de crisissymptomen van de ondergaande Romeinse Republiek. In 2014 gaf Europa Verlag Berlin een aanzienlijk uitgebreide door Engels in het Duits vertaalde versie van de monografie in boekvorm uit. Het boek heet Auf dem Weg ins Imperium en werd door de Süddeutsche Zeitung en de Norddeutscher Rundfunk tot het beste non-fictieboek van september 2014 uitgeroepen. In 2017 werd het boek in het Kroatisch en Hongaars vertaald. Sinds 2013 geeft Engels ook voordrachten voor verschillende maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke instanties waaronder de Europese sociaal-democraten en de Europese Volkspartij. (Meer over prof. David Engels: klik hier en op zijn YT-kanaal)

Bij de verschijning van de vertaling van ‘Op weg naar het imperium’ interviewt Henk-Jan Prosman prof. dr. David Engels. Prosman redigeerde de vertaling en was verbijsterd over de originaliteit van het boek en de verbluffende synchroniteit tussen de Romeinse Republiek en de EU van onze jaren.

In dit verband schreef ook Gerolf Annemans het boek “De ontvoering van Europa”:

Toevallig is ene Sadiq Khan er burgemeester

London's Trocadero could become a mosque

Een icoon van een gebouw, de Trocadero, (42.000 m2) zou een herbestemming krijgen die past bij de multiculturele invulling van het huidige Londen. Een moskee met plaats voor niet minder dan 1000 gelovigen. Er wordt getracht – gehoopt – deze plannen te kunnen dwarsbomen door massaal een petitie te laten tekenen met proteststemmen. De Trocadero is in handen van Asif Aziz, 7de rijkste man van het V.K., oprichter van de de Aziz Foundation (2015), , een liefdadigheidsinstelling om minder bevoorrechte groepen van de samenleving te ondersteunen. (…)

Liefdadigheid is echter niet voor iedereen. Wie nu de huur niet kan betalen van een handelszaak, eigendom van Aziz, wordt zonder meer eruit gezet en/of voor de rechtbank gedaagd. (…) U zal intussen wel begrepen hebben wie wel op hulp van de Aziz Foundation. mag rekenen. Op hun webstek staat dit klaar en duidelijk:

The Aziz Foundation is a family charitable foundation established to make strategic interventions to catalyse and energise change and development. The focus of our work is to nurture confident, articulate public leaders of Muslim background who are able to critically engage with public narratives and address the social challenges facing British Muslim communities and wider society.

NGO-ferries moeten zich verantwoorden in Den Haag

De in Italië aanmerende schepen der verschillende buitenlandse NGO’s spelen een essentiële rol in de illegale mensenhandel. Zij zijn de facto de laatste schakel van de ketting, die in de thuislanden der illegalen begint om uiteindelijk voet aan Italiaanse wal te zetten.

Ergo: een “contract” met illegale voorwaarden, menen twee Milanese advocaten, Giuseppe Pellegrino end Alberto Ferrari, die beslist hebben bij het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, gelijk te gaan halen. Ze zijn de eersten die tegen deze “handel” met immigranten de verwerpelijke rol van de NGO-rederijen willen aanklagen.

Giuseppe Pellegrino: “Het was een logische tijdsontwikkeling. Ons uitgangspunt waren de verklaringen van ca. 50 migranten uit West-Afrikaanse landen: nl. Senegal, Gambia, Guinea Conakry en Guinea Bissau, Mali, Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Slechts enkelen hadden in het verleden iets te maken gehad met bewapende conflicten of lokale opstanden. Het midden van het web, het kruispunt van hun “reisplan”, is ergens te vinden bij criminele organisaties, privé reisbegeleiders, elkaar bestrijdende stammen én nationale strijdkrachten én de permissiviteit der diplomatieke afgevaardigden van de EU. Het azimut is een niet nader bepaalde plaats ergens in de Mid. Zee-regio, waar de NGO’s zgn. “zoek- en reddingsacties” uitvoeren, die men correcter “berging en transport” zou noemen, om de transfer naar Europa te verzekeren.

Alle NGO’s die vanaf september 2019 “bergings- en transport”opdrachten doorgevoerd hebben werden aangeklaagd. Op dit ogenblik zijn het er zes: Salvamento Marítimo Humanitario, Sea-Eye, Mediterranea Saving Humans, Mission Lifeline, SOS Méditerranée en Sea-Watch. Met uitzondering van Casarini zijn het allemaal buitenlanders: Duitsers, Spanjaarden en Fransen.

De mensenhandel toont twee gemeenschappelijke eigenschappen: slavenhandel en het vervoer van een persoon van een bepaalde plaats naar een andere – het eerste staat in functie van het tweede. Men kan zo lang getransporteerd worden als men daarvoor een prijs betaalt en de prijs is slaverij. Immers, de passagier kan het zich niet veroorloven het vervoerticket op voorhand te betalen – en dit niet alleen omwille van economische redenen. Hij kan het niet doen omdat de mensenhandelaars anders geen belang in zijn overleven zouden hebben en niet zouden aarzelen hem ergens – in de loop van de “reis” – aan zijn lot over te laten of hem te verkopen om nog meer geld te kunnen verdienen.

Bovendien kan de “reiziger” het zich niet veroorloven het geld voor zijn “reis” mee te nemen daar hij dan wel een te gemakkelijk doelwit voor zijn “gidsen” zou worden – niet uitsluitend voor hen maar ook voor wanhopige “medereizigers” die geen moment zullen aarzelen om hen zijn geld afhandig te maken. Bijgevolg is de “reiziger” gedwongen onderweg op de een of andere manier aan geld te geraken. Twee opties: zijn familie maakt geld over of hij verdient beetje bij beetje de volgende etappe op zijn “reis” door te werken – seksuele of criminele bezigheden bv. – waarbij slaafse onderdanigheid voorop staat.

Andere mogelijkheden bieden zich ook aan. Zoals de geldtransfers tussen collega-mensenhandelaars. Zo kan “stroomafwaartse” mensenhandelaar onderweg een collega die zich “stroomopwaarts” beweegt ter hulp schieten door zijn klanten over te nemen en hiervoor cash te betalen. De mens wordt dan een vrij verhandelbaar mobiel goed. Voor de mensenhandelaar biedt zich de opportuniteit en/of de keuze: de familie van de “reiziger” te chanteren of de “reiziger” te dwingen zijn “reis” te betalen door prostitutie of een andere profijtopbrengende bezigheid. Zijn deze mogelijkheden uitgeput, dan kan de “reiziger” nog altijd dienst doen als aanmoedigend middel om de rest van het reisgezelschap in toom te houden en hen ervan te overtuigen dat betalen de minst slechte mogelijkheid is: een vinger, een schouder, een arm, een voet, een been wordt eventjes geknakt of gehakt – succes gegarandeerd – de geur van brandend vlees verricht wonderen. Wie dan nog wil vluchten, wie dan nog niet in staat is het losgeld los te peuteren van de familie in het thuisland is gewoon van slechte wil en verdient het niet naar het EUropese manna vervoerd te worden.

Dat de familieleden in de Afrikaanse landen niet overweg kunnen met credit-cards, swift-betalingen e.d. is geen reden om niet te voldoen aan de financiële eisen. De in Libië gestationeerde “reisorganisaties” hebben filialen in de thuislanden der “reizigers”, met handelsvertegenwoordigers die hoogstpersoonlijk het uitstaande saldo in contact geld kunnen gaan incasseren bij de familie.

En dat is de motivatie van de klacht der advocaten in Den Haag: mensenhandel, die aan de oorsprong ligt van een hele rij daaruit voortvloeiende criminele strafdaden zoals moord, verkrachting, foltering, uitbuiting. Niet alleen een (inter)nationaal misdrijf maar bovendien een misdrijf tegen de menselijkheid, zoals gestipuleerd bij het Internationaal Gerechtshof.

Enkele citaten van de advocaten:

“Het internationale misdrijf, waarbij het in de vier belangrijkste gevallen om volkerenmoord, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en lichaamsverminking, gaat is een fenomeen dat de individuele verantwoordelijkheid van de dader overschrijdt en de hele hieraan en hiermee verbonden collectieve gemeenschap, die de dader helpt zonder op het voorplan te treden, mede verantwoordelijk houdt… Wil Italië afglijden tot een beschavingsgraad die de uitbuiting – juridisch, politiek, historisch – op haar grondgebied goedpraat en verder duldt?”

“NGO’s beroepen zich op de noodtoestand en de plicht “levens op zee te redden”. Is dat echt zo? Zijn migranten altijd “schipbreukelingen”?”

“Redding op zee is een taak van soevereine staten met hun eigen structuren en geschoold personeel. Redding door privé personen is slechts accidenteel – quasi per toevallige hoogdringendheid – voorzien bij transport op zee van goederen of personen, maar niet het transport van schipbreukelingen.”

“Opmerkelijk: sinds de corona-pandemie uitbrak waren er voor de Libische kust geen zinkende bootjes met schipbreukelingen meer te bespreuren tot… twee van de NGO-ferries, de Aita Mari van de Spaanse NGO Salvamento Maritimo Humanitario en de Alan Kurdi van de Duitse Sea-Eye, er hun reddingsmissie opnieuw opstarten.”

“De overtocht van de Mid. Zee van de Libische naar de Italiaanse kust in een door de mensenhandelaars voorziene opblaasbare gummiboot is de facto onmogelijk zonder de steun van de “zoek- en reddingsacties” der NGO.”

“Dit betekent dat het “reiscontract”, die de overtocht van de Mid. Zee garandeert, niets anders dan een activiteit der objectieve en bewuste ondersteuning van de slavenhandel is, die systematisch door de in scène gezette schipbreuk plaats vindt, om het zgz. levensgevaar, de verdrinkingsdood, te motiveren.”

In werkelijkheid is dit niets anders dan slavenhandel, zowel door de criminele organisaties als de NGO’s doelbewust gepland en georganiseerd – al zijn de doelstellingen niet dezelfde.

Tijdens de laatste weken werden vijftien klachten over landingen in de havens van Lampedusa, Pozzallo, Taranto en Messina gedurende de afgelopen zes maanden door de zes genoemde NGO’s overgemaakt.

De advocaten verwachten niet dat men hen in Den Haag met open armen zal ontvangen. De Italiaanse hoogste rechtbank heeft het gras voor hun voeten weggemaaid door de erkenning van de noodtoestand bij de “reddingsactiviteiten” der NGO’s. (…)