Geslachtsflexibiliteit, de oorlog tegen het ‘normale’

Genderneutraliteit: een nieuw stokpaardje van weldenkend links en de hilarische aspecten hiervan

Het stond er al een tijd aan te komen, weldenkend links heeft een nieuwe dada: namelijk de zogenaamde genderneutraliteit en u kan er van op aan dat al wie voor politiek correct wilt doorgaan nu al stevig aan het werk is om die overal in te voeren. Er werd zelfs een naam voor bedacht: de genderrevolutie en zij die deze prediken doen dit, zoals vaak bij links gebeurt, met dermate veel ijver dat ze niet merken dat ze zich af en toe behoorlijk tegenspreken en dat hun voorstellen eerder lachwekkend dan overtuigend zijn. Zo was de weekendbijlage van De Morgen van zaterdag 11 februari voor een groot deel aan genderneutraliteit gewijd. Dit werd niet alleen een week lang op voorhand aangekondigd in reclamespots van Radio 1 maar ook op de dag zelf op de voorpagina van het dagblad en wel met volgende in het groot gedrukte uitspraak “Wat betekent man of vrouw zijn? Ik zou het niet weten. Ik ben een mens”. Merkwaardig maar in het editoriaal van die zelfde krant stond dan weer te lezen dat “het zo vreselijk jammer is dat vrouwen zo beschamend ondervertegenwoordigd zijn in de federale regering”.

Zouden ze bij de redactie van De Morgen misschien van mening zijn dat ministers en staatssecretarissen geen mensen zijn en dat bij hen het geslacht er dus wel toe doet?

Maar het was pas bij het kennis nemen van de voorstellen inzake genderneutraliteit, die in die met zo veel poeha aangekondigde bijzondere bijlage geformuleerd werden, dat de pret niet meer op kon!

Enkele voorbeelden:

Nu de geslachtsspecifieke toiletten onder de druk van de genderlobby stilaan afgeschaft worden, is het hoog tijd om pashokjes in de winkels genderneutraal te maken. Voor mij niet gelaten maar waarom ook niet eisen dat de douches van zwembaden en sportclubs aan dezelfde norm worden onderworpen? De voyeurs zouden er dan ook iets aan hebben.

De recreatieve sportorganisaties kregen overigens al van Sport Vlaanderen het advies “open te staan voor de voorkeur van ‘transpersonen’ die zo het recht krijgen hun gender uit te drukken op een manier die niet conform is aan de stereotiepe beelden die we van mannen en vrouwen hebben”. Het komt er op neer dat die organisaties er toe aangezet worden mannen dit dat wensen in damesploegen op te nemen en omgekeerd.

Op taalvlak wordt gepleit voor een genderneutraal voornaamwoord wanneer het om een persoon gaat zodat het gender van deze laatste niet wordt onthuld wanneer het over “het” gaat. Bent u ook niet van mening dat dit slechts een minimalistische maatregel betreft? Wij hebben het geluk dat er in ons Nederlands naast mannelijke en vrouwelijke woorden ook onzijdige bestaan. Zouden we dit laatste niet beter uitbreiden naar onze volledige woordenschat zodat die volledig genderneutraal wordt?

De woorden papa en mama of vader en moeder zijn niet genderneutraal  en ze zouden dan ook conform de wensen van De Morgen moeten vervangen worden door ouder 1 en ouder 2. Voor mij niet gelaten maar zal de indruk zo niet ontstaan (ook al is het niet de bedoeling) dat ouder 1 de voornaamste van beide is. Laat ons dus die cijfers weglaten. Er bestaat dan tussen beide helemaal geen onderscheid meer.  Dit kan wel voor enige verwarring zorgen maar de gendergelijkheid zal gegarandeerd zijn. En is er iets belangrijker dan dat?

De publiciteit bepaalt voor een deel het milieu waarin we leven. Ook zij moet dus de genderneutraliteit bevorderen. Het komt erop neer dat ze voortaan niet langer specifiek op mannen of op vrouwen mag gericht zijn. Het wordt wel leuk wanneer met het oog hierop lingeriemerken in de toekomst ook op mannelijke modellen beroep zullen doen om zich in beha te laten fotograferen. Maar ook in dit verband bezondigt De Morgen zich aan een zeker minimalisme want zou er niet beter geijverd worden voor het kordaat verbieden van het produceren en van de verkoop van lingerie? Die niemendalletjes zijn immers typisch vrouwelijk en dus genderbevestigend.

Tenslotte nog een suggestie van onze redactie: zou het in het raam van de genderrevolutie geen aanbeveling verdienen om in de toekomst de kinderen niet langer een meisjes- of jongensnaam te geven en die te vervangen door genderneutrale voornamen zoals daar zijn, Dominique of Pascal. De keuze zal kleiner worden maar de genderneutraliteit des te groter….

Een toemaatje: elke revolutie ontwikkelt een eigen vocabulaire. Dat is bij de genderrevolutie niet anders. Weet u wat een cisgender is? Dat is iemand wiens genderidentiteit overeen komt met zijn geboortegeslacht (m.a.w. een reactionair). Een transman is iemand die als meisje geboren is maar zich een mannelijke genderidentiteit heeft aangepast. Een transvrouw is uiteraard het tegenovergestelde. Een non-binair is dan weer iemand die niet past in de stereotype hokjes man/vrouw. Hoogtijd dat u zich die termen eigen maakt want anders loopt u het risico als hopeloos conservatief te worden beschouwd.

Francis Van den Eynde in Tekos

12 gedachten over “Geslachtsflexibiliteit, de oorlog tegen het ‘normale’

 1. Gelukkig hoeft men geen rekening houden (hier, op aarde) met “non-binairen” want de énigen die voldoen aan die term zijn de geslachtsloze ENGELEN. 😉

 2. Als mannelijk of vrouwelijk specimen geboren worden was een verschrikkelijke discriminatie opgelegd door de natuur. Je had niet de minste inbreng, niks geen vrije keuze bij de bepaling van je geslacht. Wat een opluchting dat in de toekomst man/vrouw geen natuurlijk gegeven meer blijft, maar een chirurgische ingreep wordt.

 3. Ik heb het al meermaals gezegd: ‘linksaards’ zijn zwaar geestelijk gehandicapten. Iedereen met een beetje verstand, ziet het. De enigen die het nog altijd niet doorhebben, dat zijn zij zelf. Hoogtijd dan ook dat dit zootje ‘progressieven’ eens deftig op zijn plaats gezet wordt. Gevaarlijke gekken dienen behandeld en beschermd tegen zichzelf. Anders maken zij geleidelijk alles waar het in een normale beschaafde maatschappij van universele waarden om gaat, kapot. Vanuit hun waanzin.

 4. Heeft Links het advies al ingewonnen van de oelama? Is dit wel allemaal halal?

 5. Transgenderprobleem.
  Een transgender moet steeds goed opletten
  Bij zijn keuze tussen dames- en herentoiletten.
  Welk van beide hij ook kiezen mag,
  Er is al vlug sprake van grensoverschrijdend gedrag.
  En welk toilet ik als transgender ook pak,
  De hamvraag is: zit ik hier wel op mijn gemak?

 6. transgenders ?
  ook de politiek zit er vol van,
  naargelang het de portemonnee past, van sos-petjes opzetten naar NVA-petjes naar kamervoorzitter-petjes naar blauw-petjes op de banken,
  de enigen die nooit naar tansgenderschap zullen evolueren zijn de tsjeven, want ze zijn per definitie dragers van alle petjes tegelijk…

Reacties zijn gesloten.