Evolutie

Het niveau van Vlaamse leerlingen voor begrijpend lezen is in 10 jaar tijd sterk gedaald.