Na de koeien…

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

… zijn de astmapatiënten kop van jut

In een blijk van verstikkende arrogantie heeft een nieuw Brits overheidsrapport voorgesteld dat astmapatiënten hun negatieve invloed op het klimaat kunnen verkleinen door over te schakelen naar “groenere” medicijnen. De suggestie valt niet goed bij de publieke opinie.

Van de 50 miljoen voorgeschreven puffertjes in het V.K. (cijfers 2017) voor de pakweg 5 miljoen astmapatiënten, bevatten 7 op 10 hydrofluoroalkane, als aandrijfkracht om het werkbare medicijn in de longen te transporteren.

Een nieuw medisch onderzoek, uitgevoerd door de univ. van Cambridge, concludeert dat indien alle luchtwegenpatiënten zouden overschakelen naar een “groene” puffer, het klimaat even veel zou gebaat zijn als wanneer deze vegetariërs zou worden. Met in de kantlijn dat men dit niet lichtvaardig mag beslissen: eerst doktersadvies inwinnen.

De milieu-terroristische puffers zijn goed voor 4% van de broekasgassen van het NHS (National Health Services – publieke gezondheidszorg) en de experten stellen dat indien men slechts 1 op 10 van deze puffers zou vervangen door een droge poeder-variante de CO2-uitstoot met ca. 58 kiloton zou doen krimpen of – ter vergelijking – 180.000 autoritten van Londen naar Edinburgh (650km).

Per persoon zou het neerkomen op het compleet verzaken aan het eten van vlees; waarmee de Aarde 150 à 400 kg broeikasgas bespaard blijft.

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

De verontwaardigde reacties op sociale media logen er niet om: “Zullen we maar meteen gewoon stoppen met ademen?” Velen toonden hun boosheid “zieke mensen behandelen zoals multinationale bedrijven” is er vèr over! “Gaan we nu achter astmapatiënten aan om de aarde te redden?” Of: “Moet ik me nu verontschuldigen omdat ik met deze xxx longen geboren ben?”
Immers: wie zo’n puffer gebruikt, nodig heeft, nooit de deur uitgaat zonder puffer in zijn zak of handtas, die weet dat dit geen luxe hebbeding is zoals een gsm of een lippenstift. En dat overschakelen op de poedervariante, waarbij men heel diep moet inademen om de poeder in zijn longen te krijgen, niet voor de hand liggend is. Als je geen adem meer kan halen, dan kàn je gewoon niet meer de kracht opbrengen om het poeder in je longen te krijgen. Meestal blijft die ergens in je keel of in je luchtpijp zitten, wordt je ademgebrek juist groter omdat je moet hoesten. Hoesten dat weer kracht vraagt, kracht die je niet hebt omdat je luchtwegen dichtgeknepen worden.

Wereldwijd zouden 339 miljoen mensen aan astma lijden. In het V.K. noteerde men een stijging met 20% gedurende de laatste vijf jaren; 65% had kunnen voorkomen worden met de juiste behandeling. (…) Een behandeling die liefst afgeschaft wordt.

Volgens de klimaatbollebozen zijn de egoïstische astmapatiënten (ongewild?) mee verantwoordelijk voor de ondergang van de aarde.

Gelukkig krijgen de klimaatmeisjes op hun zeilboot genoeg frisse lucht…

“Behandeling”

Eergisteren in de 7de Dag op de nullenzender: een debat tussen “behandelings”voorstanders” en “kindermoord”tegenstanders. Abortus staat opnieuw op de politieke agenda. Er lijkt een parlementaire meerderheid – van liberalen, socialisten, de PVDA en groenen – in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren, op te trekken van 12 naar 18 weken. Die 18 weken, die zijn dan zelfs een toegeving want idealiter zou het volgens de initiatiefnemers gerust 22 of nog uitgebreider mogen zijn.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Abortus. Zwangerschapsonderbreking. Uitgelokte miskraam. Verschillende woorden voor het opzettelijk doden van een ongeboren kind omdat het “niet gepland” was. Carine Vrancken (vzw Luna, vereniging van abortuscentra) ging een stapje verder in het gebruik van de poco woordenschat… Van “versoepeling abortusregeling” naar “behandeling“. Alsof een steenpuist open geprikt wordt…

Marijke Dillen stelde dat zij de advocaat van het ongeboren kind is. En toonde een poppetje dat de grootte had van een kindje dat, als de “versoepeling” erdoor komt “behandeld” mag worden omdat het niet “gepland” was.

In de bioscoop zou dit najaar de film “Unplanned” getoond worden. Donderdagavond 23 oktober vond de première plaats in de Basiliek te Veenendaal. Stichting Schreeuw om Leven heeft in samenwerking met de Belgische uitgever Neema de film naar Europa gehaald en de rechten gekocht om deze in de Benelux te vertonen.

De film zelf laat de rauwe werkelijkheid zien van wat er achter de deuren van abortusklinieken gebeurt. Abby Johnson was acht jaar lang directrice, maar kende zelf de realiteit niet. Daar kwam een einde aan toen zij door een collega werd gevraagd om te assisteren bij het uitvoeren van een abortus. Johnson bediende de echoscoop en zag met eigen ogen het te aborteren kindje bewegen en tegenstribbelen om uiteindelijk weggezogen te worden uit de baarmoeder.Meer info: Unplanned toont rauwe werkelijkheid van de abortuspraktijk


Quo vadis, Syria?

Dat Trump het bevel gaf tot deze interventie is in eerste instantie met de bedoeling zijn geschonden imago (Oekraïne-gate, verraad aan Koerden) in de VSA op te poetsen. In dat perspectief is deze interventie een absolute knaller, maar wat draagt het bij tot de vrede in Syrië? Als er iets zonder meer onomstotelijk vast staat is het wel dat al-Baghdadi zich in de provincie Idlib, dichtbij de Turkse grens, veilig voelde. Veilig omringd door “gematigde rebellen” en met Turkije op zijn noordelijke flank. Veiliger dan elders in de regio. Iets dat het Westen nu ook moet erkennen. Zelfs in de meest rebelvriendelijke media wordt nu onomwonden geopperd dat de “gematigdheid” der “rebellen” omgekeerd evenredig staat met hun islamitisch-extremistische ideologie en moordlust.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
“It can help pay for our small commitment…” (zie video)

Promises, promises… Trump kondigt bij herhaling aan dat hij de “eindeloze oorlogen” beu is en dat hij “onze jongens naar huis zal halen”. In werkelijkheid trekken ze vanuit Noord-Syrië naar Irak, waarvoor ze slechts een “trans”toestemming krijgen voor een tijdelijk verblijf. Trump laat hen, resp. bijkomende troepen, echter terugkeren naar Syrië, naar de olievelden, die de Koerden tot nader order mochten bewaken. Tégen I.S.? Maak dat de ganzen wijs. Toen de Koerden probeerden via de Eufraat met riviertankers olie te leveren aan de Syrische regering werd deze door de “internationale coalitie” beschoten.

Dat de Syrische olie via een Israëlisch makelaarskantoor op de internationale markt verkocht wordt, geraakte geruime tijd geleden bekend (klik hier voor details). Trump ziet er blijkbaar geen graten in de Syrische olie te confisqueren – Israël doet het tenslotte met zijn toestemming ook in de Golan Hoogte – . In zijn tv-toespraak over de uitschakeling van al-Baghdadi vermeldde hij dat hij eventueel Exxon opdracht zou geven de productie daar in goede banen te leiden, vermits er veel kapot gegaan was tijdens de oorlog. Ach. Wil hij zijn Koerdische bondgenoten troosten bij het verlies van de Turks-Syrische grensstreek? Niet echt. En kan dat dan zomaar? Als wij bij de buren de aardappelen rooien, de worteltjes, kolen, prei… uit de bedden halen, ermee naar de markt trekken en verkopen… dan legt onze buurman klacht neer wegens diefstal.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Niet geldig bij Uncle Sam, die heeft het recht van de sterkste aan zijn kant. Volgens Newsweek zou de helft van een bataljon van een VSA-tankbrigade (een tankbrigade beschikt over 90 tanks, een brigade bestaat uit 3 bataljons), m.a.w. 15 Abrams tanks en bijhorende militairen naar de regio bevolen worden. En de Koerden, die “mogen” op de uitkijk blijven staan om te verhinderen dat de in het noorden ter hulp geroepen en gekomen Assads regeringstroepen aanstalten zouden maken een Syrische oliedruppel op te eisen voor eigen Syrisch gebruik.

De oliediefstal is inderdaad al langer bekend. Boeren geraken amper aan diesel voor hun tractoren. Satellietfoto’s geven de olietransporten met vrachtwagens naar een verzamelplaats voor verdere bewerking in Daman, 42 km ten oosten van de provincie Deir Ezzor (dd.23.8.19) Dat de verkoop van de gestolen olie niet gehinderd wordt door sancties had u wellicht al begrepen.

Посмотреть изображение в Твиттере

We blijven op dezelfde nagel kloppen. Kijk nog maar eens naar deze uitspraak van gen. Wesley Clark over de ware reden van de VSA-oorlogen in het M.O.

We gaan aan de slag in 7 landen binnen de volgende 5 jaar, beginnend met Irak… Syrië, Libië, Somalië, Soedan en afsluitend Iran. De waarheid over het M.O. is: zonder geen olie, dan zou het zoals in Afrika geweest – niemand dreigt met tussenkomsten in Afrika. Het probleem is het tegenovergestelde… “

Arm kind

Gerelateerde afbeelding

Een rechtbank vonniste, tegen de wil van de vader, dat de moeder het recht had een geslachtsverandering te laten gebeuren. De vader moet voor de kosten instaan.

Het zoontje, James, 7 jaar oud, kijkt graag naar de film Frozen. Waarop de moeder oordeelde dat er eigenlijk een meisje in het lichaam van James zit. Papa protesteert: James is een jongen. Mama trekt naar de rechtbank. Rechter geeft haar gelijk: James is een meisje en een geslachtswijzigende hormonale behandeling mag opgestart worden, m.n. chemische castratie. James heeft angst dat zijn mama niet meer van hem zal houden als hij geen meisje wordt… Het chemisch bereide dochtertje heeft zelfs al een naam: Luna.

Als 7 jarige is het verboden te roken, te drinken, te stemmen, auto te rijden, alleen te reizen en te vrijen, maar je mag wel van geslacht veranderen!

Waanzinnige wereld!

Volg hier: “Save James”

Invoer zwarte parels zouden moeten verboden worden

Afbeeldingsresultaat voor zwarte parels invoer

U hebt het zich wellicht niet gerealiseerd, maar de toevloed van Afrikaanse vakkrachten moet stoppen. Wij zeggen dat al jààren, maar nu krijgen we gelijk van een eerbiedwaardige instelling, m.n. de VN.

De inhoud in telegramstijl: tijdens een onderzoek van de V.N. naar de “vlucht”redenen van Afrikaanse emigranten zou aan het licht gekomen zijn dat wij de Afrikaanse Prachtlanden leegzuigen, beroven van hun meest belovende, hoogst-opgeleide, getalenteerde vakkrachten. En dàt moet stoppen!

Gemiddeld zijn de hier belande “vluchtelingen” minstens drie jaar langer naar school geweest dan leeftijdgenoten in hun thuisland. M.a.w. de “Masters” zitten hier, de “Bachelors” zijn daar gebleven. De “Masters” vonden dat de loonkloof tussen hen en de “Bachelors” te klein was – vandaar hun “vlucht” naar betere arbeidscontracten.
Naar verluidt zouden “gevluchte” vrouwelijke parels hier ca. 11% meer verdienen dan hun mannelijke “vluchteling”-collega’s. Over de studierichting (fysica, neuro-chirurgie, aero-dynamica…???) werd bij het onderzoek niets bekend gemaakt.

Men ging niet over één dag ijs: er werden 1970 onmisbare vakkrachten uit 39 Afrikaanse landen, residerend in 13 EUropese staten, geraadpleegd. 93% beklemtoonde het gevaar waaraan ze blootgesteld waren tijdens hun “reis”, 100% bereikte onze gewesten via een illegale weg. Nochtans zou slechts 2% de verre reis niet ondernomen hebben indien ze op voorhand de moeilijkheidsgraad hadden kunnen voorzien. M.a.w. het was uiteindelijk toch de moeite waard.

Velen willen slechts tijdelijk in EUropa blijven, geld verdienen en dit aan hun familie thuis opsturen. Hoofdreden om niet terug te keren? Neen, niet de OCMW-vetpotten, maar wel de schaamte als ze het hier niet tot het directieniveau van een bloeiend bedrijf geschopt hebben. 78% van hen sturen geld naar huis – gemiddeld 1/3 van hun inkomen, wat omgerekend 85% is van het loon dat ze in Afrika zouden verdiend hebben. Elke 6de woont in een opvang; ca. 10% is dakloos.

Gerelateerde afbeelding

De VN-studie besluit met het goede nieuws: “Hoe gemakkelijker immigranten hier werk vinden en geld verdienen, des te groter is de kans dat ze naar hun thuisland terugkeren.”

… tenzij… (… het spreekwoordelijk addertje onder het gras…) ze intussen hun sippe hebben laten overkomen in het kader van gezinshereniging.

Tot zover het Liegebeest-vertelselke van vakkrachten, pensioenredders, belastingbetalers…

(Welt)

Beschaving?

Afbeeldingsresultaat voor abortus kindermoord

Zwangerschapsonderbreking. Abortus. Wetsvoorstel voor versoepeling. Ingreep. Seksexperte Goedele Liekens als vrouwen’rechten’goeroe. Je kan het ook een vooraf geplande moord op een ongeboren kind noemen. Maar niemand zegt dit. Niemand vindt dit belangrijk. Niemand treurt om een ongewenst levend wezen dat niet de kans had te groeien, het levenslicht te zien, liefde te geven én … geliefd te worden. Blijkbaar is een zwangerschap een ziekte geworden, een ziekte waarvoor je even naar een “genees”heer/mevrouw gaat die het probleem zal oplossen. Doén oplossen.

Een kind laten verdwijnen is tot een dossiernummer – wetsvoorstel, meerderheid parlement – in de politieke mallemolen geworden.

Wie ongewild een gewenst kind heeft verloren – miskraam, vroeggeboorte… – wie jarenlang tevergeefs probeert een kinderwens in vervulling te laten gaan, wordt door deze weggooi-maatschappij nogmaals getroffen. Zij denken aan hun gemiste, vermiste, te vroeg gestorven of nooit verwekte kinderen, aan doopsels, communies, nieuwjaarsbrieven, huwelijken, die door een speling van het lot nooit konden plaats vinden. En de gelukkigen, die dit alles wel beschoren hadden kunnen zijn… zij gooien dit weg. Sinds wanneer zijn vrouwen geen moeders meer?

Terwijl heel Vlaanderen wekenlang geld verzamelde om één kindje, Pia, een kans op genezing te geven, worden er snode plannen gesmeed om andere kindjes in de moederschoot te doden.

Beschaving? Ach…

Zo ziet een kindje van 18 weken eruit – men noemt het opzettelijk-afstandelijk “foetus” – dat als het van “liberale” vooruitstrevende vrouwen afhangt niet zal geboren worden indien het niet gewenst is. Immers, laat ons wel wezen, mochten de vrouwelijke volksvertegenwoordigers in het halfrond zich hiertegen verzetten dan was noch van een voorstel, noch van een wet sprake.

Er lijkt een parlementaire meerderheid in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren, op te trekken van 12 naar 18 weken. Meerdere partijen dienden al wetsvoorstellen in die zin in. Lees verder…

Afbeeldingsresultaat voor foetus 18 weken

We zijn niet alleen met onze mening: Mark Geleyn schreef in Doorbraak:

Maar ooit, in een nabije of verdere toekomst, zal het onmogelijk worden te ontkennen dat abortus geweld op kinderen is. Ooit zal een generatie met verbijstering terugkijken naar onze tijd en naar onze brutale omgang met abortus. Het soort afschuw waarmee wij terugkijken op vroegere slavenhouders, op gerechtelijke folter of op rassenwaan, zal ooit ons eigen tijdvak te beurt vallen. En dan gaan ze die omgang niet goedpraten als een vergeeflijke blunder van mensen die niet beter wisten.

Roem is vergankelijk…

Afbeeldingsresultaat voor revolving doors animated gif

… zelfs voor een “Koninklijke Nobele Gezellin”… niet te verwarren met een tijdelijke islamitische echtgenote – Het verhaal van een legerverpleegster, persoonlijke ‘lijf’wacht, gelauwerde concubine die nu door haar koninklijke aanhouder terug verwezen wordt naar haar oorspronkelijk onkoninklijk leventje. Wie geeft haar asiel?

Kritiek op de Thaise koning Rama X is uit den boze, maar zelf is hij behoorlijk expliciet over de verhoudingen binnen het paleis. In een verklaring van twee pagina’s werd maandag bekendgemaakt dat zijn Koninklijke Nobele Gezellin, Sineenatra Wongvajirapakdi (34), uit haar titels en militaire rang is ontheven. (…)

Lees meer in de Bangkok Post

Beelden uit gelukkiger tijden: het sprookje duurde drie maanden.

Toekomst in Merkelland: werken tot 69 jaar en 4 maanden

In navolging van financiëel-economische experten en politici concludeert de Duitse nationale bank in haar recent maandelijks verslag dat werken tot bijna 70 geen taboe mag zijn, vermits de levensverwachting ook stijgt. Kwestie van het pensioenniveau niet te laten dalen.

Sinds 2012 wordt de leeftijdsgrens voor het wettelijk pensioen stapsgewijs tegen het jaar 2031 van 65 naar 67 jaar verhoogd. Experten menen echter dat deze maatregel niet voldoende is, omdat vanaf de 2020-jaren een heleboel Merkellanders op pensioen gaan. Vandaar de wens van de Bundesbank de pensioenleeftijd tegen 2070 naar 69 jaar en 4 maanden te verhogen. Ook internationale organisaties zoals de EU-commissie, het IWF en de OECD zouden voorstander zijn “de pensioenleeftijd in samenklang met de levensverwachting te verhogen”. (…)

Als afscheidsgeschenk van de werkvloer zou de werkgever zijn uitgebluste werknemer een waardebon voor een korting uit een doodskistencataloog aanbieden.

Over de pensioenredders, resp. de vakkrachten, waarvan 75% van sociale steun leeft, geen of slechts een gedeeltelijke baan heeft, ergo niets bijdraagt aan de pensioen-spaarpot, zwijgt de Bundesbank in alle talen.