Zogezegd

“Parlementsleden beslissen of controleren niets. Dat houdt gevaren in. Als je de controle uitschakelt, dan ben je op een dag op weg naar een reuzengroot incident’, zegt hij fel. Het parlement is volgens Vuye ondergeschikt gemaakt aan de particratie. ‘Geef de partijen dan gewoon een stemknop op het hoofdkwartier. Dat bespaart ons dat tijdrovend ritueel in het parlement.”

…Ik geloof niet in de weg naar het confederalisme van de N-VA. Ze zegt: ‘Het is confederalisme of het is niets.’ Wel, dan is het niets’, zegt voormalig Kamerlid Hendrik Vuye...

… Politiek werkt op een erg rare manier. Een chauffeur verandert een mens. Na het ministerschap weer gewoon parlementslid worden, is heel moeilijk. Ik kan me amper inbeelden dat mensen als Jambon of Zuhal Demir weer als parlementslid kunnen functioneren. Die hebben geproefd van de macht en de bekendheid, want de media focussen op de ministers.’…

Uit: “De belgische machine rammelt langs alle kanten, maar blijft draaien.”

Pleidooi voor ontbelgicisering

Even wat cijfers uit de officiële statistieken van de NMBS en Infrabel zelf. In 2018 hadden alle treinen samen meer dan 3,2 miljoen minuten vertraging, dat is 146 uur per dag, een historisch record. Uit interne niet-gepubliceerde documenten van Infrabel blijkt zelfs dat minder dan de helft van de treinen op tijd aankomt, tijdens de spitsuren zijn er zelfs maar 40 procent stipte treinen. De tevredenheidsindex van de reiziger is ernaar: vier op tien.

Gerelateerde afbeelding

Lees het opiniestuk “Trein richting republiek” van Johan Sanctorum

We passen ons (voorlopig!) aan

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Lees hier het artikel: “Dat wordt hier allemaal getolereerd en dan zou ik nog in fout zijn!”

Boerkini-sage in Wetteren:

14 juli: Met boerkini welkom in Gentse zwembaden

16 juli: Zwemsters in boerkini gevraagd het zwembad te verlaten

18 juli: Zwemmen in boerkini mag niet: op de ligweide liggen mag wel

24 juli: Boerkini wordt “voorlopig” getolereerd

De Juristenkrant gaf duiding in het artikel “Het boerkini-verbod juridisch ont(k)leed”:

Afsluitend citaat: “Of het getuigt van wellevendheid en goede smaak om zich, te midden van westers geklede/ontklede strandgangers te vertonen in een boerkini, is een andere vraag. Maar geen enkel rechtsbeginsel lijkt ons te kunnen verbieden om tegen deze waarden te zondigen.”

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor het vlaamse heir

HET VLAAMSE HEIR MOET WAKKER BLIJVEN, OOK IN DE HETE ZOMER.

Zoals te verwachten kwam er nog geen federale; maar ook geen regionale regeringen. Uitgezonderd in Brussel.  Men kijkt ernaar, zoals bij de verkiezing van de “fantast” Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk.   Alle gevreesde plannen komen uit.

Sedert jaren roepen de Vlamingen: “We laten Brussel niet los!”.  Maar de Vlamingen die er mee onderhandelen; weerom van Groen en de VLD; laten Vlaanderen los.  Ze steunen een nieuwe regering  (ook Défi is erbij) die het absoluut racisme tegen Vlaanderen wil bestendigen.  De Vlamingen uit één stuk, in Brussel, tellen in het beleid niet mee!  Er wordt nu een regeerprogramma naar voor geschoven, dat gedicteerd is in de tempels van de meest rabiate Nieuwe-Wereld-Orde.

De snelheid wordt in heel het Brusselse gewest 30 km/uur; men gaat nog meer sociale programma’s invoeren die de torenhoge werkloosheid en gebrek aan integratie moeten verdoezelen; de zeggenschap van Nederlandstaligen  wordt ondermijnd; plannen worden gesmeed om de pendelaars extra te belasten.  Intussen loopt de werking van deze stad met mondiale allures steeds verder in het honderd.  Dit verhindert hun megalomaan denken niet; ook niet van een Sven Gatz, die de loge-politiek goed mee vorm geeft.

Tijdens de feestelijkheden en bij het begin van de vakantie, werd door onze “Souverain” zwaar ingezet op de vlugge versterking van België.  Bedrijven zoals “Inbev” leggen druk op de politieke fracties; alhoewel ze zelf zo goed als geen belastingen betalen.  Met stip roepen het VBO en de VOKA op om het “Belgisch verhaal” onverkort verder te zetten.  Ze roepen sedert de voorbije regeerperiode dat de staat moet gesaneerd worden; maar hun neo-liberalisme zorgt er juist voor dat het huidige tekort met vier miljard is toegenomen.  Als al deze grote bedrijven werkelijk bekommerd zouden zijn om de staatsfinanciën, dan kunnen ze alvast eens correct belastingen betalen, zoals de midden- en lagere klassen dat moeten doen.

Intussen nadert augustus.  Einde van deze maand vindt de jaarlijkse IJzerwake plaats.  Men heeft vanuit het bestuur – in een geest van samenhorigheid – nog eens alle fracties opgeroepen om present te zijn. 

We moeten er ons voor hoeden om fatalistisch te zijn.  Een blinde kan al zien dat de N-VA verleid wordt om een staatsbehoudend beleid mee uit te voeren.  Voor de voorbije regeerperiode heb ik over hen slechts een vernietigend oordeel kunnen vellen.  Als er nu, na lang wikken en wegen, toch een belgicistisch beleid komt, dan mag daar geen Vlaams-nationalist, die naam waardig, aan meewerken.  Men moet zijn goede intenties bewijzen, door aanwezig te zijn, in Steenstrate, op zondag 25.8.2019.

YW2019 affiche 250px

Affiches en strooibrieven te krijgen via :  www.ijzerwake.org ; of bellen  03/334.63.55.

Opstapplaatsen voor de bussen (5 euro) te zien op bovenvermelde webstek en via link of bovengenaamd nummer inschrijven. 

Bewuste Vlamingen geef een duidelijk signaal, dat dit land niet langer kan voortbestaan.  Laat uw stem horen; ook al wordt deze door de regime-pers  gesmoord.

Jos Wouters, Boom

Antwerpen doktert aan nieuw waarschuwingsbord…

… voorlopig wordt deze boodschap toegevoegd bij het beruchte emissieteken, dat vervuilende auto’s moet weren uit de Koekenstad:

Afbeeldingsresultaat voor betreden op eigen risico

In de Marsstraat (Nvdr: verwijzend naar de planeet, niet naar de oorlogsgod) in Berchem zijn afgelopen nacht vermoedelijk twee granaten ontploft. DOVO kwam ter plaatse, de federale gerechtelijke politie leidt het onderzoek verder. (…)

Zogezegd

“Ik lig wakker van het grote vraagstuk van de migratie. Ik ben politiek mislukt indien heel Vlaanderen zoals Brussel en Antwerpen wordt. Met een bevolking die vooral van vreemde origine is. Nu al is in Antwerpen 70 procent van de kinderen onder de zes jaar van allochtone afkomst. Ik heb niets tegen wat diversiteit, ik ben opgegroeid in een school met diversiteit. Maar het is geen diversiteit meer, autochtonen worden een minderheid in eigen stad. Dat zal consequenties hebben voor de vrijheid van meningsuiting, voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw… Waar het fundamenteel over gaat, is dat burgerlijke wetten ondergeschikt geraken aan religieuze wetten. Dat is een gevaarlijke tendens… Ik denk dat er moeilijkere tijden aankomen. Ik ben een kind van mijn tijd. Mijn generatie is pessimistisch over de toekomst. Maar dat kan geen kwaad. Want makkelijke tijden hebben softe mensen voortgebracht, waardoor we nu in de problemen zitten…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang in “Zeven politieke dromers”