Wij zijn het probleem…

Van beroep is de man artistiek leider van de ‘sociaalartistieke werkplaats Victoria Deluxe’. Duidelijk geen zware baan, want hij heeft tijd zat om zich met andere dingen bezig te houden. Overal duikt zijn naam op (als slecht geld). Hart boven hard, krakerssteungroep ‘recht op wonen’, solidariteitsacties voor de ‘vluchtelingen’ van Calais… Noem maar op. Als het uiterst links is, is Dominique Willaert van de partij.  Lees verder bij ‘t Pallieterke

 

 

 

Hoed u voor Vlaamse bossen

Afbeeldingsresultaat voor woods animated gifEen Vlaams bos kan alle gestaltes aannemen: van beschermd natuurdomein tot een drietal onverwacht in de groei geschoten recupereerde kerstbomen.

De polemiek over bomen kappen werd in gang gezet met de discussie tussen Joke Schauvlieghe en Natuurpunt, die verantwoordelijk is voor het omkappen van het grootste aantal bomen.  Natuurpunt ontkent niet en ‘beheert’ vlijtig verder zonder enige verplichting van elders voor elke verwijderde boom een nieuwe te planten.  Niet dat een boom van pakweg 100 jaar oud te vervangen is door een mager twijgje van 2 jaar goedkope houtsoort.

Voor Natuurpunt is elke reden goed: ofwel zijn de bomen hier ‘vreemd’, ofwel moet er juist daar, midden in een bos, een poel voor een uitgestorven salamandersoort, zeldzame kikkers en onmisbare libelles gegraven worden, ofwel moeten de bomen weg om de heide ‘een kans te geven’.

Natuurpunt geeft toe de grootste ontbosser te zijn. “Maar we kappen die bomen om de échte natuur opnieuw vrij spel te geven” .

Echte natuur.  Natuurpunt als ‘apartheidsstrijder’ van Vlaanderens flora.  Geen vreemde bomen in Vlaamse bossen.  De voorbeelden zijn talrijk.  Niet te schatten hoeveel hectaren oude Amerikaanse eiken gekapt werden in Vlaanderen.  Niet toevallig waardevol hout waaraan Natuurpunt een behoorlijke cent verdient.  Om te vervangen door echte natuur… niets.  In de Kempen om het ‘oude heidelandschap in eer te herstellen’.

Niemand staat erbij stil dat de vogels (… maken die dan geen deel uit van de natuur?) het eerste slachtoffer zijn.    En dan laten ze de vrijgekomen woestenij begrazen door een oer-Vlaams schaap dat dan toch nog niet helemaal uitgestorven blijkt te zijn.  Jonge vegetatie dat daar toch hun kans waagt belandt in de magen van de magere schapen.  Want… Natuurpunt ‘vergeet’ wel eens bij te voederen.  En dan hebben we het nog niet over de ‘natuur’lijke bewoners van de bossen gehad, de reeën, die geen voedsel meer vinden vermits… de bossen en de ondergroei deskundig door Natuurpunt naar de kl… geholpen zijn én door de concurrentie van de schapen, die een afgebakend gebied toegekend kregen waar de reeën niet meer welkom zijn.

Of er ooit heide zal groeien is nog maar de vraag vermits … er meestal geen heide geplant wordt.  De heide moet er volgens Natuurpunt vanzelf groeien.
Natuurpunt als eigen-bomen-eerst champetter.   Kan de importsecretaris hen niet inlijven op zijn kabinet?

Voor een gewone burger ziet de toestand er enigszins anders uit.  Ook al staan die bomen op eigen terrein.  Bomen (mogen) rooien is geen sinecure.  Officieel aanvragen op het gemeentehuis, wordt behandeld op de gemeenteraad, wordt een kleine twee maand geafficheerd aan de plaats des onheils.    Want de natuur moet beschermd worden, ook al gaat het om waaibomenhout, dat een gevaar vormt of er niet thuis hoort.  Voor de bomenbeotiër: dit zijn boompjes die via de natuurlijke weg ergens aangewaaid zijn door de wind of door dieren.

Buurman bv.  – de man is intussen 84 – erfde samen met zijn broers gronden van zijn ouders.  Boeren met een erf en weiden.  De boerderij verdween, de weiden werden verkaveld en bouwgrond ergens einde ’60 begin ’70er jaren.   Buurman had dus een tiental percelen van elk ca. 1000 m2 bouwgrond geërfd – voormalige weidegrond.  Op één perceel bouwde hij zelf een woning, twee percelen gingen naar zijn dochter, de andere percelen werden verkocht aan geïnteresseerden en woningen erop gebouwd.  Op één perceel na.  Eentje hield hij achter de hand als buffer van zijn woning.  En plantte er jonge kerstboompjes op, opdat die lap grond toch iets zou opbrengen.  Elk jaar verkocht hij kerstboompjes, fris uitgegraven.  Tot ze bijna allemaal verkocht waren.  En toen kwam de bomenpolitie.  Want… zijn bouwgrond, die eeuwenlang weideland geweest was, bleek intussen ingekleurd te zijn als bos.  Ook al was deze grond historisch weide, ook al lag deze bouwgrond al jaren in een woonzone.  En bomen rooien in een bos is verboden, tenzij officieel toegelaten.   Kortom, er was geen ontsnappen aan, buurman kreeg een boete, moest een gelijk aantal bomen elders planten ter compensatie.  Resultaat:  buurman heeft bomen moeten planten op een weide, die hij normaal laat begrazen door enkele vet te mesten koeien, geen bouwgrond dus, om tegemoet te komen aan de eisen van de bomenpolitie.  Waarna deze weide nu dus ook ingekleurd zal worden als bosgrond en buurmans weide opnieuw miraculeus in waardeloos bosgebied zal muteren.

Of wat dacht u van het verhaal van een andere buurman die braafjes in zijn eigen tuin een dertigtal streekeigen boompjes plantte en die een klacht van de bomenpolitie aan zijn broek kreeg… omdat hij zijn kippen ertussen liet scharrelen?  Die zouden nl. een ‘bedreiging’ voor de bomen vormen…  Gelukkig bleek er toch nog iemand over een greintje gezond verstand te beschikken; de klacht werd geseponeerd.

Waarmee we beland zijn bij een nieuw hoofdstuk van de Vlaamse bossensage.   Wie had kunnen vermoeden dat Vlaanderen beschikt over zo’n grote oppervlakte ‘zonevreemde bossen’?.  We wisten zelfs niet dat we zoveel bossen hadden. 15.001 bossen zonder papieren.  En die moeten geregulariseerd worden.  Zonder hakbijl.  Voor de bomen, niet voor de eigenaars.

Wie zei ook weer: “Wat we zelf doen, doen we beter?”

Een oproep uit 2008 van de Vlaamse regering:

Binnenkort belastingaftrek voor niet-kijken?

Gerelateerde afbeeldingIn het Vlaams Parlement werd gedebatteerd over het doelgericht kijken van tv-programma’s.  Er werd immers vastgesteld dat de mondige kijker meer en meer selectief omgaat met de afstandsbediening en duidingsprogramma’s over de actualiteit voor bekeken houdt.  M.a.w. het nieuws, politieke praat-voor-de-vaak debatten, interpretatie-programma’s en andere richtinggevende actualiteit gewoon links laat liggen.

In het raam van het federale regeerakkoord is de Vlaamse regering niet te beroerd om  dankzij de haar eigen Vlaamse bevoegdheden een duit uit het zakje te doen door een belastingaftrek aan te bieden voor het niet-kijken.
Over de modaliteiten zal de Commissie Media binnenkort een voorstel uitwerken.  Alleszins betekent dit een extra code op de belastingaangifte.  Niet dat die ene bovenop de 885 codes iets uitmaakt.  Voor een aftrek is er altijd plaats.

Se non è vero, è ben trovato…   In werkelijkheid wordt er ‘onderzocht’ hoe ze meer geld uit onze zakken kunnen kloppen.

Binnenkort bijbetalen als u tv-reclame wilt doorspoelen?

Zenders worstelen met dalende inkomsten en zoeken samen naar oplossing
Een van de ideeën om het probleem rond uitgesteld kijken op te lossen zou kunnen zijn om de mensen opnieuw verplicht naar reclamespotjes te laten kijken. Wie een programma opvraagt bij VTM, moet dat nu al doen. Maar wie programma’s opneemt via zijn digicorder, kan altijd alles doorspoelen. Dat opnieuw blokkeren is echter niet evident en heeft weinig voorstanders.  Lees meer…

Tom VG is vroeg “wakker op zondag”

Nvdr: Niet morgen: vandaag.  Morgen is het maandag en dan is Tom ook vroeg wakker maar is dan niet present bij de rode Antwerpse zender.  We zijn een beetje laat met de kennisgeving, maar u kan de uitzending zonder enig probleem op uw pc herbekijken.  Onze redactie was vrijdag aanwezig bij de boekvoorstelling in Edegem – om 23.00 uur naar huis gegaan en toen stonden nog aanwezigen aan te schuiven om hun boek te laten signeren.  Klasse, Tom!

https://atv.be/programmas/wakker-op-zondag

  • In Wakker op Zondag ontvangt Karl Apers Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken over de toekomst van zijn partij.
  • Rector Herman Van Goethem over kleur aan zijn Universiteit Antwerpen. U herinnert zich de Vlaamse verontwaardiging over de te witte aula’s.
  • VUB professor Professor Malaika Brengman is gespecialiseerd in ons consumentengedrag.
  • En kunstenaar Thomas Verstraeten komt uw medewerking vragen voor een groot project!
  • En we debatteren over de opkomst en het succes van de burgerbewegingen.


 

VNZ – persmededeling

Afbeeldingsresultaat voor VNZ

“Ondanks miljardentransferten uit Vlaanderen: meer dan één vijfde van de Waalse bevolking in armoede; in Brussel bijna 1 op 3!”

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Het VNZ stelt vast dat de consumptieverschillen – niettegenstaande de toenemende vergrijzing in Vlaanderen – voor 2016 nog steeds significant zijn, maar wel afnemen ten opzichte van de laatste 5 jaren.

Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.188,49) en een Waal (€ 2.272,75) bedroeg in 2016 nog 84,26 euro per persoon.

Uitgaven gezondheidszorgen 2016:
  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 224.859 395.151.160 2.188,49
Wallonië 253.827 467.445.243 2.272,75
Brussel 48.416 80.833.175 2.100,71
(niet toewijsbaar) 227.263.431
Totaal 527.102 1.170.693.009 2.221,00
 

 

Lees verder

“Tom Van Grieken heeft gelijk”

Afbeeldingsresultaat voor toekomst in eigen handen

“Zet dat maar in de kop: Tom Van Grieken heeft gelijk”
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (30) vindt dat we zijn partij nog niet mogen afschrijven
Hij is de man die Vlaams Belang uit het cordon sanitaire moet halen. Met een nieuw boek, dat wordt ingeleid door VUB-prof Jonathan Holslag, probeert Tom Van Grieken het imago van zijn partij op te poetsen en te verbreden. “Weet u wat? Ik zal eens een nieuw 70-puntenplan schrijven.” Een gesprek over racisme, patriottisme en cynisme.  Meer. bij De Morgen…

Een voorsmaakje: “Een migratiestop van minstens tien jaar. Dat geeft ons de kans om de vreemdelingen die er nu zijn, te integreren of assimileren. Het is zoals een kopje thee: als je daar een klontje suiker in doet, wordt het smakelijker. Maar met twintig klontjes suiker is het niet meer drinkbaar. Zo heeft Vlaanderen het saturatiepunt bereikt. We hebben een time-out nodig, zodat we het Vlaanderen van morgen kunnen opbouwen met de mensen die er nu zijn. Op voorwaarde dat criminelen, profiteurs en extreme moslims het land verlaten.”

Maak kennis tijdens de boekvoorstelling in uw provincie: https://www.vlaamsbelang.org/tag/toekomst-in-eigen-handen/

Prof. Holslag schrijft voorwoord in nieuw boek Tom Van Grieken

“Na een wat turbulente week en aan de vooravond van een hopelijk mooi weekend, nog even het volgende. Ik heb de voorbije dagen natuurlijk nagedacht of het de juiste beslissing was om een voorwoord te schrijven en voorlopig blijf ik bij mijn punt. Meer nog: het lijkt me erg zinvol om de komende maanden eens grondig en met een open vizier het debat te voeren over hoe we omgaan met zaken als Europese integratie, patriottisme, migratie, de islam, etc.

Verder ben ik eigenlijk opgetogen over de reacties na het artikel over mijn voorwoord bij het boek van Tom Van Grieken in de Morgen van vorige zaterdag. Uiteraard was niet iedereen het met mij eens. Dat hoeft ook niet. Ik kreeg talrijke berichten vanuit alle partijen – CD&V, Groen, SP.A, N-VA, VLD, Vlaams Belang – en ze waren alle zeer waardig. Interessant: er hebben me ook best wat “allochtonen” gemaild, aangesproken en begrip getoond voor mijn keuze. Via sociale media was de interactie overwegend hoffelijk.

Het sterkt mij in de overtuiging dat een respectvolle houding kan leiden tot een respectvolle dialoog.

Na het stuk van Eric Corijn leek het alsof mijn universiteit, de VUB, zich tegen mij keerde, maar dat is zeker niet gebeurd. Opnieuw: niet iedereen gaf me gelijk. Maar van mijn studenten tot onze academische overheid heb ik best wat schouderklopjes ontvangen. Zelfs met Kristien Hemmerechts en Bart Schols, die door velen bekritiseerd werden voor vooringenomenheid, heb ik na de uitzending van de Afspraak nog een fijn openhartig gesprek gevoerd. Het was dus niet allemaal zo zuur en vijandig als het leek.

Ieder heeft zijn standpunten en vooringenomenheid. Soms komen andere meningen als een schok. Laten we dus vooral wat minder in de loopgraven kruipen, de discussie met een open geest voeren en vooral een beetje vriendelijk zijn voor elkaar.

Bedankt aan iedereen voor de aanmoedigingen en een fijn weekend!”

De Redactie: Holslag: “We hebben hek rond Vlaams Belang gezet, maar hun ideeën zijn mainstream geworden” met beeldmateriaal.

 

 

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor anna bijnsMisschien vragen zich enkelen af wie die Anna Bijns toch was. 

Anna Bijns, een onafhankelijke geest, (niet) toevallig gekozen als alias door een trouwe lezeres van Golfbrekers.  Waarmee wij geen religieus of radicaal-feministisch verband willen suggereren met de échte Anna Bijns.

Anna Bijns (Antwerpen, 14931575) was een Antwerps (Brabants) refreindichteres, en ‘schoolmeesteres’. Zij bleef lesgeven tot ze 80 jaar oud was en verdedigde tijdens de reformatie de katholieke ‘moederkerk’ tegen wat zij als ketterse veranderingen beschouwde. Met name Maarten Luther zag zij als de baarlijke duivel. De bijzonder orthodox katholieke Bijns dichtte in de trant van de rederijkers maar mocht geen lid van dat genootschap worden omdat zij een vrouw was. Anna Bijns was de eerste auteur in de Nederlandse literatuur die haar grote succes vooral dankte aan de drukpers. Haar kenspreuk was: “Meer suers dan soets”Verneem meer..

undefined

Een voorbeeld van een ‘refrein’ uit “‘t Is al vrouwenwerk”:

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man
Het waar goed huwen, maar ‘t zorgen is de plage
Ongebonden best, weeldig man zonder wijf
Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen
Nooit man en geraakte aan vuilder laudate
Dus doende brengt zij den tijd vast deure
Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten!
In ‘t scheiden wenen wij traankens snot ellenlang
Uit vreugden wilt over de hekel springen
‘t Is beter geveesten dan kwalijk gevaren
Die bij serpenten gaat, krijgt van den venijne
Priesters zijn ook mensen als ander liên
‘t Zijn aardse duivels, die de mensen kwellen
Dit zijn de mirakelen die Luther doet
Is zonde deugd, de Lutheranen zijn santen
En onder ‘t schijn van deugden zoekt gij der liên kiste
Zulk zoekt de goei nachten en verliest de goei dagen
Nog schijnt Merten van Rossom de beste van tween
Een heb ik verkoren, ik en zal ‘s niet laten
d’Weigeren staat den meiskens met allen wel
Wat liefs te derven es grote pijne
Gij blijft in ‘t harte, al zijdij uit den ogen
Meer zuurs dan zoets moet ik eenpaarlijk drinken
Hoe blijder verzamen, hoe droever scheiden
Dat dure gekocht es, werdt node verloren
Mijns liefs troost en mag mij niet meer gebeuren
Ik moet leren sterven, zuchten en zwijgen
Veel lijdens gebeurt mij alle den dag
Mijn trouwe werdt met ontrouwen geloond/Onttelt hij u een trapken, onttelt er viere
Geen beter vriend dan geldeken in de hand
d’Aandenken der dood veel zonden laten doet
‘t Is misselijk, waaromme dat ik dus trure
O dood, hoe bitter is uw gedinken!
Here, als ‘t mij al afgaat, wilt mij dan bijstaan

Literatuur als wapen in de zestiende eeuw: Anna Bijns en haar strijd tegen Maarten Luther