Gedachten in gedichten

Maurice Gilliams (1900-1982) schreef dit wintergedicht bij uitstek. Maar het schetst ook perfect de ‘stilte voor de storm’ in een uithoek in woelige tijden. het twintigste-eeuwse Schilde in de winter = het eenentwintigste-eeuwse Vlaanderen in het oog van de Europese storm.

foto van Vlaamse Volksbeweging.

Winter te Schilde

Het is een vlakte waar geen moeders wonen;
Het sneeuwt en blinder zwellen de moerassen.
De stilte vriest aan ’t warhout der gewassen,
Langs donkre paden naar helle kerkhoven.

Maar wiegeliedren hoort men nergens ruisen,
Geen winteravondzangen brengen vrede.
De natte honden bassen aan hun keten;
De bruine ratten dringen in de huizen.

Daar rusten, donker-weg, de ronde broden,
Het karig voedsel voor de bittre dagen.
En alles wat een mensenziel kan klagen
Verkropt zij in der doden zoete namen.

Het dorp der onverdiende nederlagen
verkleumt en kraakt met hutten zonder kindren.
– “In ’t zand der graven sluimren goede vrienden.
Ginds lag hun woon, waar schuwe vogels slapen.”

Het waanbeeld van de wieren schuilt bevroren
in ’t avondrode ijs der heidebeken.
– “De weemoed zucht in bedden en gebeden.
Gedroomd geweervuur knalt in kalve hoven.”

De stervenspijn van jaarlijks zoveel kruiden
weegt heilig op de rust der zure weiden.
– “Straks barst de kerkhofmuur. Het kruis van ijzer
roest op de torenspits der eenzaamheid.”

Het peinzend verdriet kweekt zijn eigen rozen (met foto’s), Het leven van Maurice Gilliams (1900-1981)

Debat over de verandering door communautaire stilstand

Organisatie NSV Gent

Commilitones, sympathisanten, studenten, VL+ volgers!
Het tweede semester staat voor de deur, de vormingspeiler binnen NSV! zal ook deze keer niet verwaarloosd worden. Wij presenteren u ons openingsdebat. Het thema is: “De verandering werkt”. We evalueren 4 jaar regeringsbeleid in een N-VA gedomineerd landschap. Is de grootste Vlaams-nationale partij de afgelopen jaren geslaagd in haar opzet? Wat met verdere stappen richting Vlaamse autonomie… voor ons Vlaamse onafhankelijkheid?

Moderator: Pieter Bauwens (Doorbraak)
Matthias Diependaele (N-VA) (Vlaams fractieleider en co-voorzitter Objectief V)
Barbara Pas (Vlaams Belang) (Fractieleider kamer)
Hendrik Bogaert (CD&V) (Kamerlid, auteur “De personele unie en een herstelfonds voor Wallonië”)

Waar? Auditorium I, Jan Broeckx (Blandijnberg 2, Gent)
Wanneer? Dinsdag 27 februari 2018, aanvang 20u
Organisatie: NSV! Gent Livestream: VL+ Vlaams-nationale duiding

Alsof het om lepralijders gaat…

Naar aanleiding van onze sociale campagne en de kritiek aan het adres van de regering plande de redactie van Terzake een debat tussen Tom Van Grieken en Peter De Roover of Mathias Diependaele. Opnieuw weigert de partij echter elk debat met het Vlaams Belang. Of hoe de N-VA het blijkbaar steeds moeilijker heeft om haar eigen beleid te verdedigen.
De N-VA-strategie is niet nieuw. Eerder probeerde Terzake al meermaals – maar steeds vruchteloos – een debat te organiseren tussen Theo Francken en Filip Dewinter of tussen Barbara Pas en Peter De Roover. Maar steevast volgt een autoritair njet vanuit het Schoon Verdiep. Ook vanuit andere redacties krijgen we precies dezelfde geluiden te horen. Elke politiek journalist die debatten modereert, weet intussen hoe de vork in de steel zit.

De N-VA heeft er immers een politieke gevechtsleer van gemaakt om debatten met het Vlaams Belang stelselmatig te weigeren. De tactiek is eenvoudig: door niet in debat te gaan met een rechts-nationalistische opponent blijven de pijnlijke cijfers en het zwakke regeringsbeleid op zowel hun communautaire als hun rechterflank onbenoemd. Door anderzijds uitsluitend het verbale duel aan te gaan met de linkerzijde creëert men een kunstmatige context die N-VA en Groen/SP.a tot objectieve bondgenoten maakt. Dat hierdoor een ongezien informatievacuüm ontstaat bij de kiezer zal hen worst wezen.

En laat die artificiële beeldvorming nu net het doel zijn van de N-VA-strategie. Op die manier komt de kiezer immers nauwelijks te weten dat de immi-gratiekraan onder deze regering even wagenwijd openstaat als onder de vorige, de taalwetten even flagrant worden overtreden, elk communautair initiatief naar de prullenmand wordt verwezen, de werkgelegenheidsgraad ongewijzigd is, België de traagste economische groeier is van Europa, enz.  

Of de strategie op lange termijn vruchten afwerpt is echter de vraag. Abraham Lincoln wist het immers al: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” Rest er bovendien nog de eenvoudige vraag wat een politicus of partij waard is, wanneer men het primaat van de democratie – de botsing der ideeën –  actief ondergraaft.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Ter herinnering: “Vlaamse onafhankelijkheid” werd vervangen door “eenvoudigere staatsstructuur” en “confederalisme”.

Zogezegd

Op onze Antwerpse N-VA-lijst geen witte konijnen, maar allemaal Vlaamse reuzen*

Afbeeldingsresultaat voor grinning rabbits

Plaats 1: Bart De Wever, tricolore reddingskonijn
Plaats 2: Annick De Ridder, blauw springkonijn
Plaats 3: Nabilla Ait Daoud, multicolor Mahrebkonijn
Lijstduwers: Ludo Van Campenhout, blauw gemarineerd konijn en Liesbeth Homans, konijnenbeschermvrouwe

*niet te verwarren met geuzen, alhoewel … Ludo’s ‘probleem‘ in aanmerking genomen…

 

Begint de dooi in Zoersel?

Gerelateerde afbeeldingVoorzitter VB-Zoersel, Wouter Bollansée, gaf tekst en uitleg tijdens de nieuwsreceptie van de afdelingen Zoersel, Zandhoven en Malle. Bert Claessens, voorzitter van de N-VA afdeling, werd ook uitgenodigd.  Of de N-VA nationaal een veto zal uitspreken tegen een samenwerking op lokaal vlak?  We hopen van niet, maar vrezen het tegen-overgestelde.  In elk geval plannen beide afdelingen een gezamenlijke avond onder de VVB dekmantel rond de Guldensporenslag op vrijdag 23 januari, 20 uur, in het Koetshuis, Kasteeldreef 55, Zoersel.  Meer info: Stan Meeussen: 03 3834834,  constant.meeussen@telenet.be

Big Brother in de Vlaamse regering

3.3 miljoen euro boete moet Sodexo betalen omdat ze de marsbevelen van de Vlaamse overheid onvoldoende volgt. Sodexo geeft dienstencheques uit waarmee bv. poets- of strijkhulp betaald wordt.
53% der cheques waren verleden jaar elektronisch, nog ver van de contractueel beloofde 95%.

Wat we zelf doen, doen we niet beter. De Vlaamse overheid blinkt uit in wereldvreemdheid en hebzucht. Beschermde monumenten die met Vlaamse subsidies omgebouwd mogen worden tot moskeeën. Een verkeersminister die de Vlaamse kas vult met een flitspalen-invasie, nieuw opgelegde verkeersvoorschriften / rijbewijsvoorwaarden. Openbaar vervoer dat steeds duurder wordt. Heffingen voor het milieu. Bosplannen waardoor zowel huizen als gronden plotseling geen waarde meer hebben. Enz.

Vooral gepensioneerden betalen poets- of andere hulp met dienstencheques. Papieren cheques. Niet iedereen “surft mee op de elektronische golf”, heeft geen pc of slimme telefoon. Kan niet of wil niet. Ook menige poetshulp is er geen voorstander van. Met een papieren cheque, waarvan de klant de datum van de dienstverlening open laat, staat het de indiener vrij deze zelf te bepalen voor het einde van de maand. Een kwestie van het indienen van verlof- of stempeldagen. Zeer begrijpelijk. Tenslotte telt elke euro en behoren ze niet tot de elitaire kaste, die zgz. de persoonsbelasting verlaagt, om ongegeneerd andere taksen en belastingen op te leggen of te verhogen.

Benieuwd wie er in oktober “de kracht van de verandering” naar waarde zal weten te schatten.

In de brievenbus: De Lijn…

DE LIJN: een voorbeeld van samen op weg naar het stalinisme

De Lijn is in het oog van de storm terechtgekomen n.a.v. betalingen aan o.a. de Roma, die in de honderdduizenden euro’s lopen.  Nochtans moet er bij DE LIJN al sedert geruime tijd bespaard worden, omdat deze maatschappij niet bepaald florissant is.    Dat merkt men dan bvb. aan de bussen die vervuild rondrijden, aan regelmatige pannes omdat men het materiaal zo intens mogelijk gebruikt met zo weinig mogelijk kosten.

Maar het grootste schandaal is datgene waarom ik tracht nooit met het openbaar vervoer  te rijden.  Als het gaat om het vervoer in de grotere steden,de randgemeenten  e.d. stel ik vast dat men maar op en af de bus springt zonder dat er enige echte controle is.  Bij verscheidene observaties kan ik niet anders dan vaststellen dat een bepaald publiek zonder enig geldig vervoersbewijs rijdt (in de bussen en ook trams(?); Hiervan heb ik ook anonieme getuigenissen van buschauffeurs.  Die chauffeurs, die de controle op vervoerbewijzen correct zouden toepassen, riskeren zware agressie door het gepeupel.  “Begrijpelijkerwijze” is dan de houding van “de Lijn” zo dat men een soepele houding moet aannemen bij controles.   Dat wil eigenlijk zeggen helemaal geen controles.

Het grootste schandaal is echter de houding van de politieke verantwoordelijken (en benoemingen aan de top?).  Diegenen die hun vervoersbewijs correct gebruiken zijn m.i. een minderheid : het zijn brave volkse Vlamingen, die nog geleerd hebben eerlijk en correct voor diensten en goederen te betalen.  Er worden zelden controles of razzia’s gehouden op die lijnen, waar het misbruik zeer groot is.  Alle partijen aan de macht spelen dit spelletje mee.  Intussen is de  Lijn op deze wijze een emmer zonder bodem, waar nooit voldoende geld kan binnenkomen om de kwaliteit merkelijk te verbeteren.

Intussen heeft Roger Kesteloot, lid van de nomenclatura in dit land, wel aangekondigd een klacht in te dienen tegen diegene(n) die het lek i.v.m. Tom Meeuws hebben veroorzaakt.  Het is net zoals bij de verkeersboetes, waar min. Weyts zo over opschept : 60% wordt gewoon niet betaald.  Zoals met de zwartrijders bij de Lijn gaat het om een groep mensen, die op criminele wijze lak hebben aan alle voorschriften.

En dat is exact waarom het stalinisme ingang begint te vinden :  zoals Alexander Solszjenitsyn en Robert Conquest met feiten hebben bevestigd: tijdens de grote zuiveringen (van 1917 tot ver in de jaren zeventig) werden de criminelen in de Sovjet-Unie ingezet en bevoordeeld om politieke andersdenkenden en miljoenen onschuldigen  te terroriseren.  Het was niet alleen erg genoeg dat men voor jaren in de kampen verdween; daar beroofde het gespuis de mensen ook nog eens van alles wat hen dierbaar was.

Dat is wat exact in deze staat gebeurd : waar regelmatige plundering van staatseigendom door alle partijen aan de macht wordt toegedekt en rechters er nog in slagen het gespuis nog rapper vrij te laten dan dat ze opgepakt worden.

Jos Wouters, Boom

Nvdr: Ter illustratie enkele video’s over De Lijn: