Weg met dat woord!

Gerelateerde afbeeldingOok dit jaar kan u een woord op de verdwijnlijst zetten.  Een woord dat u haat, dat u belachelijk vindt, dat u ergert, droevig maakt, dat u geen asiel wil geven in het Groene Boekje, dat u weigert in onze Nederlandse taal te aanvaarden, kortom: als overtuigde cultuurracist en taalzuiveraar heeft even de kans op uw taalstrepen te staan.

U kan er alles over vernemen bij http://www.wegmetdatwoord.org/

 

Oproep: ga in’t verzet tegen het Eurostadion

Gerelateerde afbeeldingZowel Bart Laeremans als de Vlaamse Volksbeweging doen een beroep op de bevolking om bezwaar in te dienen tegen het geplande Eurostadion.  De genoemde bijlagen kunnen wij niet invoegen en verwijzen naar de webstek van de VVB, waar u een model bezwaarschrift en de argumentatie kan vinden.

Lees ook het artikel in ‘t Pallieterke met meer info: “Eurostadion: Ghelamco blijft maar goochelen”

Beste vrienden,

Via deze weg roep ik u namens de VVB andermaal op om gemotiveerde bezwaarschriften in te dienen tegen de komst van het Eurostadion en deze oproep verder te verspreiden. 

Bezwaren tegen de aanvraag voor de ‘omgevingsvergunning’ kunnen nog ingediend worden tot en met vrijdag 10 november om 24 uur. Deze dienen dus ten laatste in de loop van volgende week verstuurd te worden.

Het is de Vlaamse regering die hierover een beslissing moet nemen, maar ze worden verzameld door het schepencollege van Grimbergen. Het bezwaar dient bijgevolg gericht te worden aan het Grimbergse gemeentebestuur.

Als u de annexatie door Brussel van een strategisch stukje Vlaanderen wil verhinderen en solidair wil zijn met de Vlaamse Rand,  vragen wij u dus om onverwijld een bezwaarschrift in te dienen tegen deze omgevingsvergunning.

De bezwaren mogen per post verstuurd worden (zie model) of via mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Wanneer u per elektronische post werkt, moet u zeker een digitale ontvangstbevestiging krijgen. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoek ik u in de loop van de komende week opnieuw te proberen. De kans bestaat immers dat de gemeentelijke server dit weekend overstelpt wordt met bezwaren.

In de bijlage vindt u een model dat u kan kopiëren en verder invullen. Zo’n bezwaar is aan weinig vormvoorwaarden onderworpen, maar moet in ieder geval uw naam en voornaam bevatten, uw volledig adres en een datum.

Tevens bezorgen we u in een tweede bijlage een reeks belangrijke argumenten, waarvan u er enkele kan selecteren en kopiëren.

Uiteraard mogen deze argumenten ook worden aangepast of aangevuld met andere, persoonlijke argumenten en ervaringen. Het is immers altijd beter dat een bezwaarschrift overkomt als een persoonlijk document en dat er nieuwe elementen of inzichten worden aangebracht. 

Ook kan u naar believen argumenten overnemen uit het uitgebreid bezwaarschrift van Bart Laeremans dat u eveneens in bijlage vindt. 

Uiteraard is het de bedoeling dat deze oproep naar zoveel mogelijk van uw vrienden, familieleden en kennissen zou worden doorgestuurd.

Stevige dank alvast voor uw inzet,

Bart de Valck

Nationaal Voorzitter VVB

Herdenking Karel Dillen

Afbeeldingsresultaat voor graf karel dillenAfbeeldingsresultaat voor graf karel dillenTien jaar geleden overleed Karel Dillen. Van in zijn jeugd, vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, zette hij zich in voor de heropstanding van het Vlaams-nationalisme. Vlaamse onafhankelijkheid en een waardenmaatschappij waren idealen waar hij niet op toegaf. Veertig jaar terug dwongen de omstandigheden hem tot het stichten van een eigen partij, waarmee hij geschiedenis schreef. Op 30 november brengt het VB met een academische zitting hulde aan de stichter-voorzitter.

foto van Hans Verreyt.

donderdag 30 november van 20:00 tot 23:00
Hotel Ter Elst
Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Inschrijven via http://kareldillen.be/

Sprekers:
Marijke Dillen
Luk van Nieuwenhuysen
Pieter-jan Verstraete
Tom Van Grieken

Nadien wordt u een receptie aangeboden.

Oorspronkelijk stond als locatie de schitterende zaal Athena in het K.A. op de Antwerpse Rooseveltplaats geprogrammeerd.  Nu dus in Hof Ter Elst, wat waarschijnlijk een pak meer geld zal kosten.  De reden van de wijziging?  We kunnen ons er iets bij voorstellen.  Van de kant der ‘verdraagzamen’ kwam er vanzelfsprekend een reactie van Ed Steffens in naam van het AFF: https://www.denaisgazet.be/anti-fascistisch-nieuws-3/2017-1/karel-dillen-colloquium-in-antheneum-antwerpen

Een impressie van de Athena zaal

“Vlaams Belanger word je uit idealisme”

‘Wij zijn in het parlement maar wij zijn nooit van het parlement’.
‘Want wij zijn de hoop van de hopelozen en de macht van de machtelozen.’

Vlaams Belang viert 40ste verjaardag

… en als we het nog niet zouden weten, de nullenzender zit daar niet als moderator of journalist aan tafel, maar wel als politieke tegenstander

Morgen, 1 oktober, verjaardagsfeestje

Partijfeest ’40 jaar Vlaams Belang’

Onze redactie dook in het verleden, een verleden dat ons anno 2017, zoals voorspeld, ingehaald heeft.

1989 over Brussel: met de betreurde Joris Van Hauthem en jonge ‘kopstukken’:

1998:

20 jaar Vlaams Blok… met ‘verdwenen’ partijleden:

1992 … en ‘verdwenen’ zangers:

Congres VB 2008:

“Wie oprecht duidelijk en rechtlijnig is kan na 17 maanden regimecrisis toch maar tot één conclusie komen en die conclusie is dat er voor het geblokkeerde, met chantage en koehandel bij elkaar gehouden België maar één alternatief is: een eigen onafhankelijke Vlaamse Staat!”  dixit ene Karim Van Overmeire, die nu deel uitmaakt van een partij die de Vlaamse Onafhankelijkheid wel nog op haar menukaart heeft staan, maar die het niet kan aanbieden omdat het de ingrediënten nodig voor de bereiding niet meer in huis haalt…  Op zijn c.v. leest u: “Gecharmeerd door de standvastigheid van de N-VA bij de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 2010, groeiden zijn politieke beweging ‘Aalst Anders en Beter’ en de lokale N-VA-afdeling naar elkaar toe.”

En die bovendien haar mandatarissen het zwijgen oplegt.  En toch blijft De Wever beweren tégen het cordon te zijn!

30 jaar Vlaams Blok / Vlaams Belang:

2017: een eloquente knappe voorzitter, Tom Van Grieken:

https://www.vlaamsbelang.org/nieuwe-campagne-geld-is-op-immigratiestop/

Tot morgen!

Niet mijn geschiedenis.

En gelukkig ook niet mijn toekomst.  Tegen dat hier alles compleet om zeep is, zit ik al lang rijstpap met gouden lepeltjes te eten bij Sint Pieter.

Afbeeldingsresultaat voor islam expo ook mijn geschiedenis