Niet de post is belangrijk…

De bronafbeelding bekijkenZo kennen we Bart Laeremans.  Een man die zijn eigen ambitie en dromen ondergeschikt maakt aan het Vlaams belang.  Hoed af, Bart, je bent een grote mijnheer!

“…wel het werk dat we gaan doen

Via deze weg wens ik publiek te maken dat ik als lijsttrekker van Vernieuwing, de grootste formatie in het nieuwe Grimbergse gemeentebestuur, tijdens de komende zes jaar een schepenambt zal opnemen en daarbij de bevoegdheden ruimtelijke ordening, wonen, Vlaams karakter en integratie op mij zal nemen. Het burgemeesterschap gaat naar de lijsttrekker van de tweede partij, Chris Selleslagh.

Dit zal voor velen overkomen als een verrassing en vraagt bijgevolg een woordje uitleg.

Al gedurende een aantal weken was er bereidheid om met Vernieuwing te spreken, maar mijn partijpolitieke verleden bleek voor sommigen een te groot obstakel om een voordracht als burgemeester te ondersteunen.

We stonden daarbij voor de duidelijke keuze: ofwel opnieuw in de oppositie blijven ofwel de kans grijpen om een nieuw bestuur vorm te geven, met belangrijke bevoegdheids-pakketten, ook al zou daarbij de sjerp van burgemeester aan mij voorbijgaan. Ik heb daarbij gekozen in het belang van onze ploeg van Vernieuwing en van een beter beleid voor Grimbergen.

Mijn bevoegdheden als schepen zullen mij de kans te geven om hard te werken rond te thema’s waar een ommekeer in het beleid absoluut noodzakelijk is. We hadden in onze campagne precies van het falend beleid inzake wonen en ruimtelijke ordening onze speerpunten gemaakt.

Over alle andere bevoegdheidspakketten en schepenposten zal pas later beslist worden, nadat een inhoudelijk akkoord op tafel ligt.

Dit alles maakt deel uit van het akkoord dat zondag werd gesloten. Op basis van de electorale verhoudingen werd maandag vastgelegd dat Vernieuwing in totaal zal beschikken over drie schepenambten en het voorzitterschap van de gemeenteraad. Open VLD krijgt naast de burgemeester twee schepenambten en de overige twee schepenambten worden toebedeeld aan N-VA.   

De bronafbeelding bekijkenIk durf hopen dat de Grimbergenaars begrip zullen hebben voor deze keuze. Er was immers geen andere.  

Bart Laeremans”

Persbericht 16 oktober 2018

 

In de brievenbus: Waarom…

Afbeeldingsresultaat voor eerst onze mensen vlaams belang…ik zondag voor het Vlaams Belang stem

Omdat de Vlaamse belangen en eisen niet in een koelkast thuis horen maar wel in het parlement.
Omdat ik voluit ga voor een onafhankelijk Vlaanderen niet voor een confederalisme. Trouwens voor een confederalisme heeft men eerst twee of meer ONAFHANKELIJKE staten nodig.
Omdat ik er van overtuigd ben dat de grenzen toe moeten en niet onze parkings.
Omdat de islamisering moet gestopt worden. Dus o.m. geen islamschool in Genk. School die er komt ondanks een vernietigend rapport van de staatsveiligheid. Rapport dat Theo Franken naast zich neerlegde.
Omdat deze regering een asociale regering is die miljoenen uitgeeft aan vluchtelingen die geen vluchtelingen zijn maar economische graaiers die hier ons sociaal stelsel komen uitzuigen en onder druk zetten. Zo dat onze eigen mensen (soms letterlijk) in de kou blijven staan.
Omdat deze regering een asociale regering is die de belastingen de hoogte injaagt o.m. benzine en diesel en energie.
Omdat ik hou van mijn volk en van Vlaanderen van onze cultuur en onze tradities. Omdat ze met hun poten van onze Zwarte Piet moeten blijven ( in Antwerpen onder burgemeester Bart De Wever van N-VA al minstens drie jaar veegpieten bij de blijde intrede van de Sint) van onze Paaseieren, van onze kerstmarkten enz.
Omdat ik, mijn kinderen en mijn kleinkinderen in een veilig Vlaanderen willen wonen.
Omdat Vlaanderen van ONS is. Ook Borgerhout ook de Sleepstraat in Gent en ook het Maximiliaanpark in Brussel.
En dan is er maar één partij die in aanmerking komt om er mijn stem aan te geven en dat is het: Vlaams Belang

Luc Vermeulen

De grote immigratiequiz…

Afbeeldingsresultaat voor de grote immigratiequiz… of een ongewenste waarheid onder ogen durven zien

Vlaams Belang heeft een quiz gelanceerd, ‘de grote immigratiequiz’, waarmee ze naar eigen zeggen de bevolking op een interactieve manier willen confronteren met de cijfers die het falende migratiebeleid pijnlijk blootleggen. “Het fake news omtrent immigratie mag nu wel eens stoppen. Als we het probleem willen aanpakken, moeten we eerst de cijfers onder ogen durven zien en daarna de juiste stappen ondernemen om het probleem in te dijken.”

 

Er is niets veranderd

We geloven niet in toeval.  Zolang het Vlaams Belang ergens op de achtergrond wegdeemsterde werd er niet veel aandacht aan besteed.

Echter…

De te verwachten verkiezingsresultaten zouden voor het Vlaams Belang niets minder dan een wedergeboorte inluiden.

  • Zouden… want dan moet er ingegrepen worden.  Zoals met het wansmakelijk artikel in HLN, dat foto’s van VB-kandidaten presenteerde alsof ze de grootste misdadigers zijn.  Mankeert nog slechts de titel “Gezocht, dood of levend”, met vermelding van een “prijs” voor elke goede tip die tot een uiteindelijke eliminering kan leiden.

Gisteravond op televisie werd geprobeerd Tom Van Grieken te naaien.  Eerst lief-zalvend een huisbezoek van Phara de Aguirre in Schoten (… “want die – Tom – heeft iets uit te leggen”…, gesprek met papa Van Grieken, aantrekkelijke verloofde Félice in beeld, vervolgens in de studio… met prof. De Vos… hoe kan het anders, boem patat, het nazismespook mocht weer uit het doosje springen om Tom en Filip Dewinter snel nog een vriendschappelijk mes in de rug te kunnen steken.  Want… Tom vinden de poco media eigenlijk wel best te pruimen, maar ja, die Filip Dewinter, he, daar moest hij zo snel mogelijk vanaf.    Gerolf Annemans werd een oude knar genoemd… Gerolf?  We hebben hem zaterdag nog in Halle-Zoersel aan het woord gehoord… De meesten kunnen er nog lesjes van leren.  Een man met een ingebouwde harde schijf vol met parate kennis.

  • Zouden… want dan moet er ingegrepen worden.  Zoals toen Tom in het “vluchtelingenpark” de kersen van Franckens taart haalde met de publicatie van zijn (gratis) boekje “Francken faalt”.

We hebben het hier voor ons liggen.  Op blz. 19 vindt u de bevestiging van de sprekende titel uit onverdachte bronnen:

“VLD-fractieleider Patrick Dewael: “Waarom telkens weer lichtjes euforisch tweeten als een anders-gekleurde mens wordt teruggestuurd?  Waarom op de foto gaan met een ambassadeur van een dictatoriaal regime? Dat brengt niets bij aan het asielbeleid, terwijl dat beleid zelf andere cijfers laat zien.  Het aantal erkenningen is nog nooit zo hoog geweest.” (HLN 11.1.18)   CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zit op dezelfde lijn: “Cijfers liegen niet.  We sturen niet gretig terug.” (DS 11.1.18)

Zo mogelijk opvallender nog zijn bepaalde uitspraken van Jan Hertogen, een linkse socioloog (KUL), die al jaren de massa-immigratie naar België in kaart brengt.  In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van zijn collega’s heeft Hertogen de omvang van de cijfers nooit verbloemd.  Als marxist juicht hij de massa-immigratie openlijk toe als een voortzetting van de politiek met andere middelen.  Op zijn website Npdata schreef Hertogen op 21.2.18: “De laatste 30 jaar waren de grenzen nog nooit zo open, waren er nog nooit zoveel erkenningen als vluchteling, was de immigratie op zo’n peil dat de erkende vluchtelingen nog geen 10% van de immigratie uitmaken, hebben we nog nooit een staatssecretaris gehad die enkel langs harde maatregelen in de marge zijn gezicht van hardliner probeert te redden, maar de geschiedenis en de statistieken zal ingaan als de Moeder Theresa van de vluchtelingen.”

“Francken faalt” is gratis te krijgen of u kan het ook via dit bruggetje on line lezen.  Verplichte literatuur!

 

 

Anton van Wilderode: tentoonstelling Bormshuis

Gerelateerde afbeeldingIn  Vlaanderen is het stil.  Té stil.  Een zgz. Vlaams-nationale partij kon de kiezers overtuigen tot de noodzaak van een stilte… een communautaire stilte… die niet alleen op het federale – het belgische niveau – maar ook op het Vlaamse, alle betrachtingen der Vlaamse Beweging begroef onder een omerta.  Vlamingen werden bier-en-mayonaise tricolore vendelzwaaiers.  Belgisch-gerecupereerd dankzij de N-VA, dat er geen graten zal inzien de communautaire diepvries nog een legislatuur langer te laten draaien om het land b te redden.

Tentoonstelling Van Wilderode

In het Bormshuis werd een nieuwe tentoonstelling ingeluid over Anton van Wilderode.  De Vlaamse Staat lijkt verder weg dan ooit.  Laten we ook niet vergeten dat de “vluchtelingentrein” geen Vlaamse nationalisten met zich meebrengt, maar wel nieuwe belgen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

In de brievenbus: standpunt i.v.m. gemeentelijke verkiezingen

Gemeentelijke verkiezingen: een standpunt

Opdat de geest van Mark Grammens, Clem de Ridder en zovelen niet teloorgaat, pleeg ik toch dit artikel.

Zoals Guy Tegenbos  (de Standaard) deze week in zijn vroeger blad schreef: de partijen gelijken sterk op elkaar inzake thematiek .Van alle zijden worden de ecologische onderwerpen sterk aangekaart, Groen achterna.  Hierbij observeer ik dat de partijen bijzonder dicht tot elkaar bewegen, in een neo-liberale geest.  De CD&V is niet religieus meer, de SP-A is er niet voor de kleine werkman, Groen brengt ecologische thema’s als het niet het unitarisme schaadt en de N-VA is niet Vlaamsgezind.  De VLD is echter wel neo-liberaal, zoals de anderen: het individu staat centraal en de Verlichting leert ons dat er geen absolute waarheden zijn:  niets dat een volk zijn cohesie geeft is heilig.

Intussen staat deze VLD echter vrij dicht bij die thema’s die op milieu-vlak politiek correct zijn.  Bart Tommelein verdedigt de uitstap uit de atoom-energie.  Bart Somers  heeft een sterke coalitie-band met Groen.  Alle partijen verdringen zich trouwens om het “anders gaan leven” van het vroegere Agalev tot het hunne te maken.  Propere lucht, verplicht fietsen, auto’s uit de steden (vooral diesels), geen houtkachels meer, maatschappijleer in de scholen over het milieu; het kan niet op….

De partij Groen wordt door het establishment gepromoot als de partij, die moet winnen!  Bemerk de krioelende thema’s over het milieu bij onze “Lügen-zenders” en de rest van de “Lügenpresse”.  Deze partij moet en zal het debat beheersen, omdat ze de politiek-correcte dictatuur het best tot uitvoering brengen.  Het neo-liberale zorgt er dan voor, dat er een grote soepelheid is van de vijf machtspartijen, om economisch en propagandistisch uit te voeren, wat achter de schermen, in de denktanks, beslist wordt.

Het grote gevaar is dat de gemeenten ook in de toekomst verder een dictatoriale politiek-correcte lijn gaan voeren.  Twee voorbeelden : in Antwerpen hebben Straten-Generaal en Ringland  haast mythische macht.  Niemand durft te tornen aan hun uitgewerkte voorstellen.

In Gent kan schepen Watteeuw (Groen) heel de stad op zijn kop zetten met zijn circulatieplan.  Alleen een aantal verspreide burgers mort!!

Deze dictatuur is politiek-correct: enkele voorbeelden :

  • De maatschappij De Lijn moet mee de mobiliteits-problemen helpen oplossen.  Zij kampen echter met financiële zorgen. Die worden meest veroorzaakt omdat bepaalde groepen massaal zwartrijden.  (Eigen controle en anonieme getuigenissen van chauffeurs).  Alleen in afgelegen streken in Limburg klaagt men over repressieve controles.  Uit politiek-correcte redenen wordt er  op sommige lijnen niet gecontroleerd.  Diezelfde doelgroep van zwartrijders betaalt dan ook nog eens de boetes niet, als ze die “toevallig” krijgen.  “Mobiliteit is een gemeentelijk onderwerp.”
  • Er worden massaal, in sommige grote steden, controle- en bewakings-camera’sgeplaatst.  Dit o.a. in de strijd voor “propere lucht”.  De kwaliteit van de lucht is de laatste decennia al veel verbeterd.  Nu ineens moet deze lucht in ijltempo proper worden: door controles waarbij kwistig boetes worden uitgedeeld.  Weerom: diegenen die deze boetes betalen zijn de brave burgers; een bepaalde groep betaalt die boetes niet.   Bovendien wordt de privacy van de burgers volledig met de voeten getreden.  Bespieding langs alle hoeken en kanten, dag en nacht.  “Een gezonde omgeving is een gemeentelijk onderwerp.”
  • Eén van de toenemende problemen is de reusachtige vervuiling in en rond bepaalde wijken, door sluikstorten en illegale lozingen.  Weliswaar wordt er wanhopig getracht toch bepaalde daders op te sporen.  Maar het fenomeen, veroorzaakt door die welbepaalde groep, vermindert niet!  Weerom, hoe zit het dan met het betalen van de forse boetes? Hoeveel staan er nog open? “Properheid en openbare hygiëne is een gemeentelijk onderwerp”.

De grootste problemen zijn m.i. echter enerzijds de schuldensanering van de gemeenten; men belooft nu weer allerlei aan de burgers: dit zijn echter ‘sigaren uit eigen doos”.  Het is een neo-liberale eigenschap een beleid te voeren, gestoeld op een systeem  van leningen (ook van prestige-projecten).  Het meest profiteert daar de linkerzijde van, die via allerhande instellingen gesubsidieerd worden.  Door de ongebreidelde immigratie en daaruit volgende bevolkingstoename komen de OCMW’s steeds onder zwaardere druk te staan.  De brave burger betaalt al die “sigaren” die men daar aan de halve wereld verstrekt.

Anderzijds is het probleem van de groei van de onderwereld en haar greep op de maatschappij onrustwekkend.  Eén van de spilproblemen is het verhandelen en gebruik van drugs.  De gemeenten moeten in de Wetstraat zelfs een grondwetaanpassing verkrijgen; zoniet dreigt heel de maatschappij in een maffieus inferno terecht te komen.  De groei van parallelle maffiaclans, binnen bepaalde bevolkingsgroepen, zal de slagkracht van de politie te boven gaan, indien men nu geen maatregelen treft.

Hoezeer men het ook misbruikt : de eigenheid en authenticiteit van onze gemeenten staat onder druk.  Het systeem sluit die partij(en) en individuele personen uit, die wel zeggen waar het op staat.  De machtsuitoefening die gaat tot in de gemeenten, wordt door de politiek-correcte parallelstaat, mee bewaakt.  Het is geen toeval en hangt samen dat de criminalisering van het vierkant Vlaams-nationaal zijn verder gaat.  Uitspraken van Bert Bultinck :”Vlamingen zijn racisten”. En Herman De Croo: “Vlaamsnationalisten zijn geestelijk gestoorden”, zijn geen toeval.

De doorsnee Vlaming heeft al geen greintje “zelfrespect” inzake volksbewustzijn.  De cluster van neo-liberale partijen kijkt gretig naar de uitslag van de verkiezingen.  Eén van de doelen is de N-VA terug te dringen.  Alhoewel deze niet meer Vlaams-nationaal reageren, staan ze toch in de weg om het belgicisme terug op het voorplan te brengen.  Gwendolyn Rutten en Kristof Calvo kunnen hun belgicistisch orgasme zelfs niet meer verbergen.

Voor ons zelfrespect als Vlamingen is het nodig dat de mensen in het kieshok een neus zetten naar de cluster van staatsbehoudende partijen.  Want dit politiek-correct beleid voeren deze partijen ook uit op gemeentelijk vlak.  Denk bv. maar aan de verplichting om overal holebi-vlaggen en symbolen te gebruiken.   Alleen personen en partijen die echt “völkisch” denken en handelen verdienen een stem.  Dat houdt ook in dat grote en kleine dictators, ook in gemeenten, weerwoord en waarheidsvinding aanvaarden van rebelse raadsleden.  De tijd dat in gemeenten individuele VU-leden veelvuldig een averechts geluid lieten horen moet terugkomen.

De a.s. gemeenteraadsverkiezing moet vooral een afrekening zijn, met de grootheidswaan en de dictatuur van de linkse kerk.  Deze wordt ook uitgeoefend door liberalen en het gevaarlijkst zijn de stalinisten van Groen.  Alle volkse krachten moeten op 12 oktober een daad van verzet plegen, tegen diegenen die tot in de gemeenten toe onze Vrijheid aan banden willen leggen.  En deze vrijheid is niet de “Liberté” van de Franse Revolutie!!!!

Jos Wouters – Boom

Wie wil er nog uitgaan in Antwerpen?

De bronafbeelding bekijkenVroeger, toen wij nog uitgingen in Antwerpen, stond er een buitenwipper aan de deur van drukbezochte dancings.  Die man, meestal breedgeschouderd, moest ervoor zorgen dat er geen ongewenste individuen binnenkwamen.  Ongewenst… zoals in bv. “vrouwen-lastig-vallende, niks verterende gastarbeiders, die niet alleen de lieven van de Vlamingen probeerden af te pakken maar bovendien hun pinten leegdronken terwijl deze op de dansvloer of de wc waren…”

Messentrekkers in een dancing? Bestond niet.  In het Antwerpen van mijn jeugdjaren gingen we eerst naar de cinema in het statiekwartier, een hapje eten en vervolgens dansen tot we met de eerste bus bij het krieken van de zondagochtend naar huis keerden.  De buschauffeur maakte ons wel wakker bij de thuishalte…

En in het huidige Antwerpen beklaagt een buitenlander zich erover dat er geen beveiligingsmensen aangesteld worden in een zgn. nachtclub waar messentrekkers hun ding doen, er geen hulp geboden wordt en dat de politie niet opduikt, voor zover ze überhaupt opgeroepen werd.  Ook een manier om de criminaliteitscijfers te doen dalen… gewoon niet registreren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst