Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Turkse volksvertegenwoordiger Eren Erdem (van de CHP) onthulde destijds dat de massale gifgasaanval in Ghouta van 23 augustus 2013 niet door het Syrische leger werd gepleegd maar door terroristen, geholpen door geheime diensten van het buitenland en dat het gifgas van Turkije kwam met medeweten van de Turkse regering. Hij werd helemaal niet aangeklaagd voor leugen, maar veroordeeld voor hoogverraad en vloog in de gevangenis.

Wie zullen in Amerika vervolgd worden omdat ze de leugens van de recente chemische aanval ontmaskerden? Tulsi Gabbard, het jonge democratische congreslid dat Syrië bezocht en het wangedrag van Amerika aanklaagt?*

Laten we genieten van de vreugde van de Paasweek. Het lenteweer brengt warmte, al hebben we ’s avonds ons houtkacheltje nog nodig, ook voor het avondeten.

Nog een Zalige Paastijd.

P. Daniel

* Nvdr: De Democraten eisen haar ontslag:

Vrijdag 21 april 2017

Pasen: vreugde om het Nieuwe Leven

De paaswake begint met het vuur dat uit stenen geslagen wordt. Niets zo dood als een steen en niets zo verterend als vuur. Dit is het symbool van Jezus’ opstanding uit de dood. Ons verstand stelt vele vragen omtrent de verrijzenis. Zoals het ontstaan van de schepping ons begrijpen overstijgt en wij toch iedere dag leven van de natuur, zo overstijgt de verrijzenis ons verstand en toch leeft de Kerk iedere dag van de verrijzenis. Dit is zeker: de werkelijkheid van de verrijzenis is de enige verklaring voor de explosie van het christelijk geloof in de jaren na Jezus’ kruisiging. Plots waren er over heel de toenmalige wereld groepen mensen die de dood en de verrijzenis van Jezus met hun leven verkondigden. Kan dit afgesproken en georganiseerd zijn door een groepje van op zich onbeduidende en machteloze apostelen, die tijdens Jezus’ leven niet eens tot geloof gekomen waren? De enige betrouwbare verklaring is: dit is het werk van de heilige Geest, precies zoals Jezus gezegd heeft.

Ons terrein toont een echte Arabische Lente, geen westerse van moord en vernieling maar een natuurlijke. Er is deze dagen af en toe extra regen gevallen. De bomen die gedurende jaren leden onder de droogte omdat ze niet verzorgd konden worden door de oorlog, komen opnieuw tot leven. Overal verschijnt er groen.

De houding van Maria Magdalena toont dat de grootste droefheid en de diepste vreugde vooral innerlijk zijn. Daarvoor hoef je niet te schreeuwen, te roepen of in de handen te klappen. Alleen het feit dat Jezus haar bij haar naam noemt, “Maria”, ontketent bij haar een stroom van intense vreugde. Verbonden met de lijdensweg van het Syrische volk, hebben we het paasfeest gevierd. De laatste dagen van de Goede Week zijn in de byzantijnse liturgie als één bijna ononderbroken dienst. Op vrijdag was er geen werk in de keuken en hoefde er alleen ’s avonds voor een beetje eten gezorgd te worden. In de late namiddag namen we deel aan de lange “begrafenisdienst” met de parochie in Qâra. De parochianen waren talrijk aanwezig. De paaswake hebben we helemaal volgens de Latijnse ritus goed voorbereid en gevierd. Op paasavond werd een list verzonnen om abouna Georges naar het klooster te krijgen want we wilden als verrassing zijn verjaardag vieren: er was zogenaamd een speciale delegatie gekomen waarbij hij dringend aanwezig moest zijn! Vrienden en kennissen waren ruimschoots komen opdagen en de kinderen speelden een sketch uit het evangelie: de verschijning van de verrezen Heer aan zijn apostelen. We hebben de tweede paasdag en de dinsdag en nog iets meer nog nodig gehad om tot het gewone ritme terug te keren. Tweede paasdag-, dinsdag- en woensdagavond hebben we met de fraters een soort kampvuur georganiseerd aan de kluis met een stevige bezinning over de betekenis en de mogelijkheden van de 500ste verjaardag van de Protestantse Reformatie en ”de rechtvaardiging door het geloof”. Deze paasweek eindigen de eucharistie, alle vieringen en het gebed na het eten altijd met de drievoudige uitroep “Al Masiechoe qam – Hakkan qam!” = de Messias is verrezen – Hij is waarlijk verrezen. Hierna wordt heel het lied gezongen waarop de kinderen steevast beginnen te dansen.

Verschillende mensen van Qâra hebben al meermaals te kennen gegeven dat ze heel graag Engels zouden kennen. Onze Nigerianen die weliswaar Ibo als moedertaal hebben, kennen vrij goed Engels en hebben ook enige schoolmeester ervaring. Aan hen wordt de zorg toevertrouwd. Er zijn drie groepen, één groep vrouwen en twee groepen jongeren. De nodige voorbereidingen zijn getroffen om volgende week te beginnen. En zo willen we weer iets bijgedragen aan de geestelijke heropbouw van het dorp.

De anatomie van een leugen

Washington heeft een rapport van vier bladzijden gepubliceerd in naam van de NSC (National Security Council) over de recente gifgasaanval in Khan Shaykhun. Het rapport is door niemand ondertekend en geef geen enkel bewijs. Als een refrein klinkt het: De Verenigde Staten van Amerika “zijn overtuigd” dat de gifgasaanval het werk is van de Syrische regering en Rusland. Deze losse en onbewezen beweringen gaan tegen ieder logisch denken in maar worden wereldwijd en zonder enige kritische bedenking als de onwrikbaar evangelische waarheid overgenomen door alle grote nieuwsmedia: NBC, CBS, ABC, CNN, Fox, New York Times … en heel onze Atlantische pers.

Lees verder

Zweedse waanzin

Afbeeldingsresultaat voor sweden morgan johansson isis‘ISIS-supporters hebben recht op vrijheid van meningsuiting’.

Na de aanslag in Stockholm wil hoofdcommissaris van politie in Göteborg, Erik Nord, de verblijfsvergunning van mensen die gewelddadig extremisme ondersteunen, intrekken en het land uitzetten.
Maar minister van justitie Morgan Johansson vindt dat deze mensen gewoon in Zweden kunnen blijven: ‘ISIS-supporters hebben recht op vrijheid van meningsuiting’. Johansson behoort tot de linkervleugel van de Sociaal Democratische Partij.
Johansson zegt ook dat mensen met een verblijfsvergunning deze hebben gekregen omdat ze bescherming nodig hebben. Als ze zouden worden teruggestuurd, lopen ze kans op vervolging.
Maar Nord zegt dat velen van hen een verblijfsvergunning hebben in het kader van gezinshereniging.

Swedish Minister Shuts Down Police Chief for Urging to Deport Pro- ISIS Migrants

Laten we dan meteen maar alle deugden der shariawetgeving in ons rechtssysteem inschrijven.

Nigel Farage heeft er zo zijn mening over:

FriaTyder

Contrast

De evacuatie in  Al Waer, Homs, van de Al Nousra terroristen en hun gezinnen naar Jarablus en vervolgens naar Turkije.  Volgens het akkoord met de Syrische regering mochten zij mét hun wapens naar een bestemming van hun keuze vertrekken.

Dit in schril contrast met de verschrikkelijke behandeling van de burgers uit Kafarya en Foua die het slachtoffer werden van een moordpartij in Rashideen waar een bermbom tot ontploffing werd gebracht door de ‘gematigde’ door de VSA & co. gesteunde ‘rebellen’.

Onduidelijke verantwoordelijkheid.

Onduidelijke verantwoordelijkheid.

Afbeeldingsresultaat voor moderate rebels in syriaEen uitwisseling van ‘rebelse’ en ‘regeringsgezinde’ burgers.    Een bermbom werd tot ontploffing gebracht tijdens een halte van een konvooi bussen die regeringsgezinde burgers en ‘gematigde rebellen-aanhangers’ naar veiliger oorden (resp. regerings- of rebellenterritorium) moesten brengen.  ‘Toevallig’ werden de bussen met de regeringsgezinde families getroffen.  Volgens de poco media werd de ‘verantwoordelijkheid nog niet opgeëist’ of ‘het blijft  onduidelijk wie er verantwoordelijk is’.  Gematigd suggererend dat Assad wel eens opnieuw een aantal slachtoffers op zijn kerfstok zou kunnen toegevoegd hebben.

Tot nader order heeft Trump de ‘rebellen’kampen nog niet laten bombarderen.  Hij wacht waarschijnlijk op een onafhankelijk onderzoek.  Daarom heeft hij deze ‘beautiful babies’ nog niet vernoemd.  De UNO is onbereikbaar: Paasreces.  En Alexander De Croo wacht op de Heilige Geest voor inspiratie.

Lees de reacties onderaan de video.

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In de Latijnse liturgie worden de vieringen van de “Heilige Driedaagse” (Triduum Sacrum”) opgevat als één enkele viering  die plechtig begint met de eucharistie van Witte Donderdag en eindigt met de Paaswake. Daarom kent de eucharistie op Witte Donderdag geen officieel einde,  de viering van de Goede Vrijdag noch begin noch einde en de Paaswake geen officieel begin. Tijdens het Gloria van Witte Donderdag luiden alle klokken en rinkelen alle bellen. Als kind wisten we dat de klokken naar Rome vertrokken en het heel stil zou worden omdat Jezus gestorven was. Geen muziek, geen lawaai, geen bloemen, geen versieringen en vooral geen snoep. Tijdens het Gloria van de Paasviering begonnen de klokken weer volop te luiden en alle bellen te rinkelen. De klokken waren terug en hadden versierde eieren in onze tuin neergelegd, sommigen goed zichtbaar, anderen op een verborgen plekje. Moeder wist ze allemaal liggen en wees ze aan wanneer we ze zelf niet vonden. Eieren zijn het symbool van nieuw leven en een verwijzing naar de verrijzenis van Jezus. De eieren hier zijn soms beschilderd als kleine icoontjes. Laten we deze zinvolle christelijke en ook diep ingewortelde Vlaamse traditie niet vervangen door de sluwe commerce van een onnozele paashaas. En moge het feest van het paaseieren rapen door groot en klein ons blijven herinneren aan de kern van ons geloof en ons leven: de overgang van dood naar leven in Christus. De verrijzenis van ons lichaam is voorbehouden voor de laatste dag. De verrijzenis van ons hart is voor ieder ogenblik.

In dit bericht geven we toch nog enige uitleg over de huidige tragische actualiteit in Syrië. Verder willen we ons boek aankondigen om bij te dragen aan een Cultuur van het Leven.

Aan allen van harte een Zalig Paasfeest toegewenst. Moge de verrezen Heer Jezus de vreugde zijn van u en al de uwen. Hij schenke  U nu reeds de verrijzenis van het hart.

P. Daniel

Goede Vrijdag 14 april 2017

De heiligste Week van het jaar

Tijdens deze week trachten we intens de laatste dagen te beleven van Jezus’ aardse leven om met Hem de weg van lijden en sterven te gaan naar de verrijzenis. Gedurende de zaterdag hebben de kinderen het druk met het verzamelen van olijventakken en het versieren van de kerk voor Palmzondag. Zondagmorgen wordt een pick-nick georganiseerd in de zon op het terrein, samen met de kinderen. De byzantijnse Palmzondagviering is een lange dienst met processie achteraf. Vorig jaar reden we achteraf nog op een (echte) ezel heel het terrein rond, dit jaar is het zonder ezel. Er hangt nu meer politieke spanning in de lucht en we blijven in de buurt van de kloostergebouwen. Er hangt een sfeer van ingetogen- heid. “Het Heilig Triduum” is eigenlijk niets anders dan vanaf de voormiddag tot diep in de nacht gebed en vieringen. De beschrijving hiervan zou een heel boek opleveren en daar hebben we nu de tijd niet voor.

Terug naar eigen braaksel

Met de verkiezingsuitspraken van de nieuwe Amerikaanse president hadden we grote hoop op een grondige politieke verandering: geen militaire interventies meer in andere landen, respect voor de soevereiniteit van de naties, samenwerking met andere grote mogendheden…

Sinds enkele weken komen uit Washington de meest tegenstrijdige tekens, die wijzen op een interne verwoede strijd. De liefhebbers van een Amerika dat heel de wereld militair overheerst schijnen aan de winnende hand. Het bombarderen van de militaire luchtmacht- basis van Sha’irat (Homs) bevestigt dit. Het afvuren van 59 BGM 109 Tomahawk raketten vraagt een grote voorbereiding. Het plan was dus al lang voorheen opgemaakt.

Lees verder

“Wij blijven bij het volk. Wij gaan niet op de loop.”

“Wij zijn niet pro-regime.  Wij zijn pro wetmatige staat en het nationale leger. 

Praten is gemakkelijk, maar als iemand ons aanvalt, hebben we het recht ons te verdedigen.  Syrië werd aangevallen door grote landen. 

Wie wil er ‘democratie’ naar ons exporteren?

Zonder het Syrische leger en Rusland zouden we afgeslacht zijn!”

Jano Battah, een Syrische katholieke bisschop aan het woord:

Als de leugen regeert

Afbeeldingsresultaat voor hoax vergrootglas

De andere klok wordt niet geluid in de hoge torens van het poco gewenste groot gelijk. (DS)

De ene gifgas-aanval is niet zoals de andere.  Als de Amerikaanse coalitie toevallig een gifdepot raakt worden er slechts schouders opgehaald.  Zijn de kranten en tv-zenders nu even verontwaardigd als bij de zgn. gifgas-aanval van het Assad-leger?

Telkens men zich hier beroept op “bronnen”, gaat het om een éénmansbedrijfje, SOHR, het Syrian Observatory of Human Rights – een contradictio in terminis – , in een veilig huisje in Coventry, gevoed door de anti-Assad meute, gefinancierd door  het Westen, met zgn. “informatie”, verstrekt door de niet zo vreedzame gewapende oppositie, of ‘rebellen’, alias voor Al Nousra.  Kortom een islamitische Vranckx met de kleren van de keizer, en een hoog Von Münchhausengehalte. Op facebook noemt hij zichzelf ‘director’ van de SOHR.

“The Syrian Observatory for Human Rights is not associated or linked to any political body.
We are a group of people who believe in Human Rights, from inside and outside the country, documenting the Human Rights situation in Syria and reporting all Human Rights violations, filing reports and spreading it across a broad Human Rights and Media range. We cooperate with Human Rights organisations in Syria, the Arab world and the international community with what goes along with our goals and aspirations.”

Afbeeldingsresultaat voor syrian observatory for human rights cartoon

M.a.w.: dhr. Rami Abdul Rahman, die er nooit een geheim van gemaakt heeft dat hij de zgn. ‘Syrische oppositie’ steunt, werkt uitsluitend samen met gelijkgezinden, wat uiteraard de nieuwsvergaring en -verspreiding vergemakkelijkt.  Hij krijgt telefoontjes van bevriende bronnen, schrijft vervolgens zelf de tekst van een persmededeling, en verspreidt zijn ‘objectief’ nieuws aan bevriende ontvangers.  De westerse media nemen gewoon alles over zonder iets in twijfel te trekken, zonder feitenonderzoek.  Moderne journalistiek.  Bespaart op verplaatsingskosten.  Zelfstandig denken en logica overbodig.

Nu heeft de heer directeur van het SOHR weer een andere invalshoek gevonden, nl. vergiftigde maaltijden.  Wie verder leest, verneemt dan dat het niet om vergiftiging gaat maar wel om “slechte” voeding , “slecht” zoals in rot, beschimmeld, oud.  Als bron verwijst hij naar ‘activisten van het SOHR.    Hij schrijft er niet bij dat het “zijn” ‘activisten’ zijn die hulpgoederen, incl. voedselpakketten, in beslag nemen en voor woekerprijzen verkopen.  Waarschijnlijk opgeslagen in niet ideale omstandigheden: te warm, vochtig, stoffig, uitwerpselen van ongedierte.  Hoofdzaak de perceptie creëren dat voeding bestemd voor de burgerbevolking vergiftigd wordt door… vult u zelf maar verder in.

Floriaan Terbeke, directeur van het Vlaams Verzet tegen Lobotomie

 

 

 

 

Rijpingsproces voor oorlog

In de eerste Golfoorlog 1990 werd de goegemeente opgeschrikt door de couveusekinderen in Koeweit die door Iraakse slachters afgemaakt werden.  Later bleek dat dit een georkestreerd nummertje was om de oorlog aanvaardbaar te maken voor de Amerikaanse bevolking.

In de tweede Golfoorlog 2003 zou Sadam Hoessein over massa vernietigingswapens beschikt hebben.  Leugens, zoals later bleek.

In 2011 wou men het Libische volk ‘beschermen’ voor hun despoot Ghadaffi: “We don’t turn a blind eye…”  De Amerikanen op vredesmissie!

Opvallende analyse van de toenmalige toestand in Libië en een voorspelling van de toekomst in Syrië:

Enkele dagen geleden werd de gifgas beschuldiging aan de regering Assad en diens beschermer Rusland als excuus gebruikt om zonder bewijs, zonder UNO-mandaat, Syrië aan te vallen en te bedreigen met meer aanvallen.

De gifgasaanval wordt “zonder enige twijfel” door alle westerse media en politici aanvaard.  Keren we even terug naar de vorige gifgas beschuldiging.

Een Zweedse artsenorganisatie bracht aan het licht dat de zgn. Witte Helmen, de Hollywoodversie van ‘djihadisten-zonder-grenzen, ofwel kinderen drogeerden en doodden of verkeerde levensreddende handelingen uitvoerden opdat ze als figuranten konden dienen voor filmopnamen geschikt bij de gifgasaanval.

Intussen is Syrië het kind van de Amerikaanse (af)rekening aan Rusland.