Dame blanche in Syrië (3)

Afbeeldingsresultaat voor usa syriaEr doen geruchten de ronde dat tonnen chlorine in het bezit van de “gematigde rebellen” zouden zijn.

De Russische defensieminister gaat zelfs nog een stapje verder: hij meent te weten dat “Amerikaanse raadgevers” “rebellen” zouden training geven om “false flag” chemische aanvallen in Zuid-Syrië uit te voeren. Deze zouden dan moeten dienen om luchtaanvallen op het Syrische leger en militaire infrastructuur (onze contacten ter plaatse hebben het zelfs over een geplande precisieaanval in Damascus) te rechtvaardigen.

“Wij beschikken over betrouwbare informatie dat Amerikaanse raadgevers (instructors) een aantal rebellengroepen in de buurt van de stad At-Tanf een opleiding hebben gegeven om provocaties uit te lokken met o.m. chemische oorlogsmiddelen in Zuid-Syrië,” verklaarde de Russische woordvoerder van de generale staf, generaal Sergey Rudskoy, tijdens een nieuwsoverzicht zaterdag.

“Begin maart werden sabotage groepen ingezet in de zuidelijke de-escalatie zone bij de stad Deraa, waar troepen van het zgn. FSA (Free Syrian Army) gestationeerd zijn… Zij bereiden een aantal explosies met chemische munitie voor. Dit zal dan gebruikt worden om de regeringstroepen de schuld te geven. De grondstoffen om chemische munitie te maken werden al geleverd in de zuidelijke de-escalatiezone onder het mom van humanitaire hulp van een aantal NGO’s.”

“De geplande provocaties zullen breed uitgesmeerd worden in de westerse media en zullen uiteindelijk leiden als de motivatie voor aanvallen op Syrië door de VSA-coalitie,” waarschuwde Rudskoy. “We hebben nu de eerste tekenen van de voorbereiding van de mogelijke aanvallen vastgesteld. Aanvalgroepen van de kruisrakettendragers werden samengesteld in het oosten van de Mid. Zee, de Perzische Golf en de Rode Zee.
Een andere “false flag” chemische aanval wordt voorbereid in de provincie Idlib door Al Nusra in samenwerking met de Witte Helmen… de ‘rebellen’ hebben al 20 containers chlorine ontvangen om het incident uit te voeren.”

Het Amerikaanse leger ontkent de beschuldigingen en noemt het b.g. “extreem absurd”. Zowel Moskou als Damascus hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor nieuwe chemische provocaties en herhaald dat de verboden oorlogswapens door de ‘rebellen’ gebruikt werden. In het begin van de week heeft het Syrische leger in Oost-Ghouta een goed uitgerust chemisch laboratorium ontdekt, met beeldmateriaal als bewijs. De installatie bevatte een modern industriële uitrusting van buitenlandse oorsprong, grote hoeveelheden chemische substanties en grof afgewerkte eigenmaak munitie.

Rusland gaat duidelijk voor de vlucht vooruit.  Is het duidelijk beu als een konijn op een lichtbak te staren.  Onze redactie hoopt dat de Russische defensieminister zich vergist.  Of dat de VSA het lot van de Syrische burgers boven hun eigen politieke strategie stellen (zie onderaan).  Of hoopt gewoon op een wonder…

De beschuldigingen in het verleden “helikopters dropten tonnen chemicaliën over Aleppo” (klassieke bron: het filiaal der ‘rebellen’, ofte het éénmansobservatorium in Londen i;s.m. de Witte Helmen) werden intussen gelogenstraft door de inmiddels bevrijde bevolking van Aleppo.

Poetin verwoordde het veronderstelde chemische wapengebruik van de Syrische regering als volgt:

De vraag die je je als rationeel denkend mens moet stellen is: “Qui bono?”  Waarom zou Assad zijn eigen ruiten inslaan?  Wat heeft hij te winnen als hij – terwijl zijn leger en zijn regering aan de winnende hand zijn – chemische wapens laat gebruiken, goed wetende dat heel de wereld hem zal veroordelen… en bijgevolg een actie zal volgen die zijn positie niet alleen zal verzwakken, maar zelfs onmogelijk maken?  Met het risico dat Syrië opgedeeld zal worden tussen de democratische lijkenpikkers en hun vazallen?

Wat betreft die opdeling.  Geen verzinsel.  De plannen liggen op tafel.  De Libanese krant Al Alkbar pakte op 22 februari 2018 uit met de publicatie van een diplomatiek document, getiteld: “Washington aan zijn coalitie: Laat ons Syrië opdelen”.  De journalisten baseerden zich op een protocol in hun bezit, waarbij verslag gemaakt werd van een vergadering van 11 januari 2018 in Washington.  Kort daarvoor had president Trump toegestemd met een Amerikaanse aanwezigheid-zonder-einde in Syrië en had het buitenministerie (toen nog onder Tillerson) bevriende coalitiepartners uitgenodigd om hen de Amerikaanse Syriëstrategie uit de doeken te doen.  De zgn. “kleine Syriëgroep” moest in de toekomst uitgebreid worden met een groter aantal coalitiepartners, o.a. ook met Duitsland.  Het protocol werd opgesteld door Benjamin Norman, M.O.-expert bij de Britse ambassade in Washington, een vertrouwelijk document, niet bestemd voor ‘andere ogen’.   In het protocol wordt ongegeneerd beslist over het lot van mensen, landen, regio’s.  Volkerenrecht komt er niet aan te pas.

Deelnemers van het petit comité::

 • Benjamin Norman (verslaggever), zie boven.
 • Hugh Clare, leider van de Syriëgroep in het Britse buitenministerie.
 • Jerome Bonnafont, leider afdeling M.O. en Noord-Afrika in het Franse buitenministerie.
 • David Satterfield, VSA- buitenministerie, plaatsvervangende staatssecretaris voor het M.O..
 • Nawaf Wasfi Al-Tal, raadgever van het Jordaanse buitenministerie en (sinds 2011) verantwoordelijk voor de Jordaanse Syriëpolitiek.
 • Brigadegeneraal Jamal al Aqeel, Veiligheidsverantwoordelijke bij het Saoedische binnenministerie..

Wie wil kan de Duitse vertaling van het complotplan hier nalezen.  Wij werden er niet vrolijk van.

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De evolutie in Oost-Ghouta verloopt zoals we enkele weken geleden hadden verwacht en aangekondigd. Het Syrische leger heeft het gebied in drie delen kunnen verdelen en zo de macht van de terroristen gebroken. Hun gebied is nog nauwelijks 30% van het begin. Dit belet hen niet om nog dagelijks een (naar schatting) 35-tal obussen op Damascus te blijven afschieten, waardoor er wekelijks tientallen doden vallen, vele gewonden en een grote materiële schade wordt aangericht.                Bovendien blijven de terroristen de bevolking in Ghouta als menselijk schild gebruiken en mensen die  langs de “veilige zones”  willen vluchten worden door scherpschutters neergeschoten.  Slechts een tiental Al-Nousra strijders heeft op 10 maart de mogelijkheid van evacuatie samen met hun families naar het rebellengebied van Idlib aanvaard. Toch loopt hun horrorrijk ten einde. Gisteren zijn eenheden van het Syrische leger er in geslaagd een werkelijke veilige evacuatiezone te maken langs Hamouriya, waardoor vele duizenden deze hel van de  terroristen konden ontvluchten*. De minister van milieu, Husseien Makhlouf had gezorgd voor een 100-tal autobussen, water en voedsel. Nizar Yazini, minister van volksgezondheid, samen met de gouverneur Alaa Ibrahim boden de nodige humanitaire en medische zorgen aan.

*Nvdr: Aanvullend bij de vlucht via Hamouriya bereikte ons dit bericht: “Donderdag werd Hamouriyah door het Syrisch leger ingenomen.  De inwoners maakten de laatste dagen met Syrische nationale vlaggen en teksten duidelijk dat ze het leger ondersteunden en welkom heetten.  Toen het nieuws zich verspreidde dat het leger ondanks hevig verzet van de terroristen Hamouriyah binnenrukte, hebben zich duizenden uit de omgeving naar Hamouriyah gespoed in de hoop te kunnen vluchten.  De terroristen verkozen het hazenpad te kiezen uit vrees voor het Syrische leger en represailles van de bevolking. Vervolgens kon een vluchtweg naar de regeringsregio ten oosten van Hamouriya open gemaakt worden.  RT voorzag een live stream, zodat iedereen kon vaststellen dat de weg naar veiligheid open lag. 

En ze kwamen met duizenden.  De hele dag door trokken burgers weg uit de omringende dorpen met het doel te kunnen vluchten.    Duizenden.  20.000?  Meer?  Ze berichtten over de terroristen die nog geprobeerd hebben hen te intimideren, te bedreigen met moord en doodslag, maar de mensenmassa was te groot.”

Vanaf het begin van het offensief van het leger, blijven onze media** onverdroten hysterisch alle ellende toeschrijven aan “de misdaden van het leger van Bachar”. Het artikel van onze vrt van gisteren over de “Grootste vluchtelingenstroom”, weer puttend uit steeds dezelfde bron die aanleunt bij de terroristen, schrijft over de enclave van Oost-Ghouta  dat ze  “sinds 28 februari lijdt onder een moordend offensief van het regeringsleger met steun van Russische troepen”.

Lees verder

Ondanks alles leeft de hoop in Syrië

 • Afbeeldingsresultaat voor I love syriaDe Tsjechische buitenminister, Martin Stropnicky, kondigde zes humanitaire projecten in Syrië aan, goed voor omgerekend 1.137 miljoen euro. De vice-voorzitter van het Tjechische defensiecomité stelde dat een politieke oplossing de enige manier is om de Syrische crisis te beëindigen en kloeg de Turkse agressie aan in de Afrin Regio. (Sana)
 • Vice premier, tevens minister voor buitenlanders en Syriërs in de diaspora, Walid al-Moallem, ontmoette dinsdag de voorzitter van het inernationale comité van het Rode Kruis (ICRC), Peter Maurer en zijn begeleidende delegatie.
  De gesprekken gingen over de blijvende samenwerking tussen Syrië en het ICRC, de mogelijkheden om de humanitaire situatie te verbeteren en hulp te bieden aan de Syriërs getroffen door de terroristen en de opgelegde sancties. Walid al-Moallem benadrukte de dankbaarheid voor de hulp van het ICRC en samenwerking met hun Syrische collega’s van de Rode Halve Maan (SARC) en bevestigde de wil van de Syrische regering voor samenwerking met beide b.g. hulporganisaties.
  Op zijn beurt dankte Maurer de Syrische regering voor de samenwerking om humanitaire hulp te verstrekken waar nodig en uitte zijn waardering voor de lange verstandhouding. Minister Fayssal Mikdad had ook een gesprek met Peter Maurer, waarbij ze bilaterale samenwerking én de mogelijke uitbreiding bespraken. Mikdad stelde dat Syrië bereid is verder samen te werken met het ICRC in het kader van neutraal en transparant werk, waarbij hij de constante ontwikkeling van de samenwerking aan beide kanten loofde. Intenties die door Peter Maurer bevestigd werden. (Sana)
 • Merkwaardig.  Als burgers uit Oost-Ghouta kunnen vluchten, dan wordt steevast in de poco media de rol van het Syrische leger / regering ‘vergeten’.  Men verwijst telkens naar het éénmansobservatorium, het filiaal der ‘rebellen’,  in Londen als bron.  Onze redactie heeft herhaaldelijk kunnen vaststellen dat wij dit publiceerden dagen vooraleer de nullenzender (of enige andere pers) er gewag van maakte.

 • Getuigenis: “We leefden niet in Oost-Ghouta.  We leefden in een gevangenis.”

 • “Gematigd” moet plaats maken voor… “radicaal”… niet te verwarren met “extreem” of “terroristisch”.  De media hebben de bocht nog niet genomen.

 • Ontwikkeling: De Syrische first lady, echtgenote van president Assad, filosofeert over de ontwikkeling van Syrië.  Ze kijkt terug in het verleden en richt haar blik naar de toekomst.

 • Het sportcentrum in Latakia (badstad) bruist van leven:

 • Nieuwe kraampjes, sommige eerder amateuristisch: het leven gaat voort:

 • Men vierde ‘lerarendag’:

 • Aleppo. Vrede.  Rust.

 • Sportfestival

 • Tot slot stemde de EU-praatbarak een niet bindende resolutie, waarbij Turkije vriendelijk doch dringend verzocht werd zich terug te trekken uit Syrië.  Erdogan kreeg prompt een lachkramp.

 

Syrische vluchteling vlucht naar Syrië

Afbeeldingsresultaat voor love for syria“In het vrije Europa gaven die mensen de toon aan voor wie ik uit Syrië gevlucht ben.”

Oostenrijk bleek voor hem, een christen, te gevaarlijk.  Hij besloot terug te keren naar zijn moeder in Syrië.  Eigenlijk had hij haar willen laten overkomen, maar nu is hij blij terug thuis te zijn.  Hij is weer aan het werk bij de televisie en voelt zich prima.

“Vele van mijn collega’s denken hetzelfde als ik, maar durven het niet te zeggen.  Het is niet goed dat EUropa voor iedereen open staat.  I.S. en Al Nusra willen de lakens uitdelen, alles vernietigen, ook bij jullie.  Als jullie dat niet (willen) begrijpen, dan ben ik pessimistisch over de toekomst van Europa.”

Hij had het zich een jaar geleden niet kunnen voorstellen dat hij zich in Damascus veiliger zou voelen dan tussen de ‘vluchtelingen’ in EUropa.

Dat hij geen alleenstaand geval is, mogen onderstaande video’s bewijzen.  Er circuleren zo talrijke bewijzen van de christenvervolging door moslims in onze landen.  Zelfs de moslimkinderen in de scholen geloven in hun eigen superioriteit.

Dame blanche in Syrië (2)

Gerelateerde afbeeldingZoals in het vorige artikel vermeld, heeft de lieftallige Nikki Haley opnieuw haar glazen bol geraadpleegd en een blik in de toekomst geworpen.  En zoals in het verleden voorspelde zij gezwind een chemische aanval van de Assad-onverlaten op onschuldige burgers, die de VSA met hand en tand zal verdedigen.  Zo kennen we Uncle Sam: altijd in de bres voor de zwaksten, zonder enige bijbedoeling.

Bashar Ja’afari, de Syrische ambassadeur bij de Verenigde Leugenaars, antwoordde met o.a. een citaat van de schrijver Najib Mahfouz “Het zijn leugenaars.  En zij weten dat zij leugenaars zijn.  En zij weten dat wij weten dat zij leugenaars zijn.  En toch blijven zij luidop liegen.”

Rusland zal het niet over zijn kant laten gaan:

Oost-Ghouta werd intussen in drie verdeeld, de aanvoerlijn van nieuwe wapens voor de moslim terroristen onderbroken.  Zoals onze redactie dagen geleden wist te melden werd hen een vrije aftocht aangeboden naar Idlib, waar Erdogan goed bevriend is met de resterende terroristen van allerlei terroristisch allooi.  Waarna de miserie daar verder gezet kan worden.  Maar Damascus en de regio zal weer veilig kunnen slapen.

Naar verluidt zouden ‘rebellen’ nu onder elkaar beginnen vechten zijn… een meningsverschil over het vertrek uit Oost-Ghouta:

In de bevrijde regio vindt het leger een wapenfabriekje met de mogelijkheid de raketten te laden met chemische gassen/vloeistoffen. (Ondertiteling onderaan inschakelen)

Zoals voorheen in Aleppo komen stilaan de tongen los van de bevrijde burgerbevolking.  Ze bevestigen dat de burgers als levend schild gehouden werden, voeding en medicamenten voor woekerprijzen verkocht werden, burgers gedood werden die zich in veiligheid wilden brengen.

Wordt – tot onze spijt – vervolgd.  Laat ons hopen dat de nieuwe draaideurminister der VSA het hoofd koel houdt…

 

 

 

 

Dame blanche in Syrië

Afbeeldingsresultaat voor future animated gifJe kan er gif op nemen (sic…): telkens het Syrische leger terrein wint, de ‘gematigde rebellen’ de aftocht moeten blazen, wordt er met de betrouwbaarheid van een dame blanche in een kermiskraam voorspeld – en bijgevolg gedreigd met wraakacties – dat Assad ‘s morgens bij het verorberen van zijn lichtgekookt eitje, de opperbevelhebber van zijn leger tot zich zal roepen met de opdracht zijn eigen volk te bestoken met gifgasraketten.

Het scenario is bekend, kan niet meer verrassen, maar zoals in een goedkope  spaghettiwestern mag de favoriete acteur zijn tegenstander ongestraft een kogel in de rug jagen.  Fairplay is voor mietjes.   Ook al ontbreekt elke logica.  Als het Syrische leger aan de winnende hand is, wat is dan de meerwaarde van een gifgasaanval?  Qui bono?

Het begint met een waarschuwing, of eerder een “selffulfilling prophecy”, kwestie van een reden bij de hand te hebben om het Syrische leger aan te vallen.

Telkens in bevrijde gebieden, daar waar de ‘gematigde rebellen’ enkele jaren de bevolking democratisch tiranniseerden, chemische wapens of opslagplaatsen gevonden werden, mocht dit niet bekend gemaakt worden. Gecensureerd.  Onder de poco mat geveegd.

Onze redactie moet de laatste weken (… maanden) vaststellen dat wij steeds moeilijker aan YT-video’s en/of facebook informatie geraken die een ander beeld geven dan de poco media en westerse regeringen willen bekend maken.  Wij hebben steeds ons best gedaan om ons en u terdege te informeren vanuit neutrale bronnen, maar het wordt steeds moeilijker.  Slechts RT blijft stabiel; onze Syrische contacten werden en worden gedwarsboomd door YT en facebook.  Wij moeten en zullen gehersenspoeld worden.

Ook al zijn er witte raven die een ander zicht op de feiten geven:

 

 

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op 18 september 2015 sprak Vladimir Poetin de 70e algemene vergadering van de VN in New York toe en hield een beeld voor van het Midden-Oosten en Noord Afrika: in plaats van hervorming, vooruitgang, vrijheid, welvaart en democratie wordt alom schrijnende armoede, sociale ellende, dood en vernieling gebracht, waarbij mensenrechten, soevereiniteit van landen en zelfs recht op leven met voeten worden getreden. Hierbij worden tienduizenden fanatieke terroristen getraind, bewapend en betaald om de gruwelijkste misdaden te bedrijven.

Hij schetste in feite de verwoestende heerschappij van VS-Israël-NAVO-golfstaten over zovele landen. “Wij kunnen de huidige toestand van zaken in de wereld niet meer verdragen”. Syrië was hierbij de spreekwoordelijke druppel. Poetin is geen tafelspringer maar een staatsman, die doet wat hij zegt. Nauwelijks twee dagen later bestookten Russische vliegtuigen de terroristen in Syrië en hielpen het Syrische leger om uiteindelijk IS uit te roeien. Op 1 maart sprak hij in Moskou zijn “State of the Union” uit voor de federale vergadering van de Douma, het Russisch parlement. Tot stomme verbazing van de  wereldleiders, de VS incluis, openbaarde hij gloednieuwe wapens, ook atoomwapens, die voor het nucleair arsenaal van de VS ongenaakbaar zijn (terwijl hun militair budget voor dit jaar 700 miljard bedraagt en dat van Rusland slechts 70!). Poetin maakt duidelijk dat hij geen enkel land zal aanvallen en met alle landen wil samenwerken. Hij aanvaardt evenwel niet meer dat een macht over alle anderen onbeperkt en straffeloos kan heersen en daarbij het internationaal recht met voeten treedt. (Nvdr: voor de volledige toespraak van Poetin,  klik hier)

Sinds enkele weken hebben de terroristen in Oost-Ghouta hun terreur over de bevolking ter plaatse en over Damascus met de steun van de westerse mogendheden sterk kunnen opdrijven. Zij zaaien dood en vernieling alom. Tegelijk overspoelen de westerse media ons met de grofste aanklachten tegen Syrië in een tot heden ongekende oorlogspropaganda opdat Syrië toch maar verder zou vernietigd worden.

Uit de vele toegevoegde getuigenissen en video’s moge blijken dat de main stream media nu een dieptepunt hebben bereikt. “De vrije westerse pers” openbaart zich als een kwaadaardig gezwel. Het wordt tijd dat het open barst en  wordt weggesneden.

P. Daniel

Nvdr: Getuigenissen uit Damascus die hier niet (mogen) getoond worden.

Vrijdag 9 maart 2018

Flitsen

De vrijwilligers van S.O.S. zijn na hun werken aan de  Krak des Chevaliers weer terug, 2 jongens  en 2 meisjes. Een van de meisjes is zelfs een Syrische. Ook kregen we weer drie chauffeurs van ambulances, 2 uit Aleppo en een uit Afrin. Er is een Koerd bij, een vader van tien kinderen. We trachten hen goed te verzorgen en het zijn ook aangename kerels. Van de bezoekers moeten we vooral drie sjeiks met hun gevolg uit Tartoes vermelden. De sjeiks droegen een witte tulband, wat er op wijst dat het sjiieten zijn (de zwarte band wijst op de afstamming van Mohamed). Zij wilden een uitgebreide kennis-making omdat ze vernomen hadden dat hier een huis was “waar God aanbeden wordt” en waar gebeden wordt voor het land. In de kerk baden we het Onze Vader voor hen en een van de sjeiks bad (gekeerd naar Mekka. Kerken zijn georiënteerd, moskeeën ge-mekka-niseerd!)  daarna uitvoerig voor ons. Twee sjeiks wilden een indrukwekkende afscheidsrede houden: in islam en christendom aanbidden wij God die vrede en liefde is, waar geweld en haat is, daar is niet de echte islam, wij leven in onderlinge vrede met elkaar. Al kunnen we niet mee gaan met de gelijkheid van de godsdiensten, hun toespraak maakt nogmaals duidelijk hoe het Syrische volk een harmonieuze samenleving is en wil blijven. Pogingen van buitenlandse mogendheden om dit land te breken door een zogenaamde “burgeroorlog” uit te lokken, worden door het volk krachtdadig afgewezen.

Lees verder

Marion van San heeft gelijk…

Afbeeldingsresultaat voor marion van san onderzoekDe geschiedenis van de immigratie in ons land is een opeenstapeling van verschrikkelijke vergissingen’, zegt de Brusselse socioloog Mark Elchardus in Knack. ‘Om te beginnen dacht men dat cultuur en religie geen rol speelden bij de integratie van nieuwkomers. De tweede stommiteit was dat men dacht dat die mensen zouden terugkeren.’  

‘Ik heb ooit onderzoek gedaan waaruit bleek dat een op de twee islamitische jongeren antisemiet is. Maar denkt dat iemand zich toen afvroeg wat we daaraan kunnen doen? Niemand.’

‘Het is onzinnig om te denken dat alle moslims seculier zullen worden als ze niet meer achtergesteld zijn.’

”Er is een groot probleem. Moslims doen het niet goed op school en op de arbeidsmarkt, en mede door die twee doen ze het wel uitstekend in de criminaliteit, in de gevangenissen.’

Lees meer…

Marion van San in ere hersteld