Waarom zouden we die moordmachines naar hier halen?

Afbeeldingsresultaat voor isis

Filip Dewinter ontmoet Syrische ambassadeur over berechtiging IS-strijders

“Er dient helemaal niets te worden onderzocht: Irak en Syrië zijn klaar om IS-strijders te berechten”

Het is moeilijk nog een lijn te vinden in het bochtenparcours dat Bart De Wever de afgelopen dagen maakte over de berechtiging van ‘Belgische’ IS-strijders. Vrijdag klonk het nog uit de mond van de N-VA-voorzitter dat IS-strijders dienden te worden teruggehaald om hier te worden berecht. Francken had het in het VTM-nieuws dan weer over het ontnemen van de nationaliteit om vandaag tot slot opnieuw een ander standpunt in te nemen bij monde van De Wever. Dat luidt dat België de berechtiging van IS-strijders in Irak of Syrië moet laten onderzoeken.

Volgens Kamerlid Filip Dewinter zit hij daarmee eindelijk op de lijn van het Vlaams Belang. “Ik verdedig dat standpunt al jaren”, aldus Dewinter. Volgens Dewinter weigerde de N-VA-regering echter om die stap te zetten. “Het is cynisch dat de N-VA vandaag een standpunt verdedigt dat ze jarenlang heeft bekampt. Blijkbaar zorgt de verkiezingskoorts voor nieuwe inzichten.”

Dewinter verwijst concreet naar de halsstarrige weigering van minister van Buitenlandse Zaken, Reynders om de berechtiging van ‘Belgische’ IS-strijders te laten plaatsvinden in Syrië of Irak. “België is steeds op de rem gaan staan omwille van de mogelijkheid tot doodstraf.” Volgens het Vlaams Belang-Kamerlid dient er overigens niets te worden onderzocht. “Syrië en Irak zijn zelf vragende partij om hen te berechten. Het is enkel een kwestie van politieke wil langs Belgische zijde. In de verschillende ontmoetingen met Iraakse en Syrische ministers en staatshoofden in 2015, 2017 en 2018 hebben wij dat standpunt steeds met succes bepleit. Ik heb hierover deze week nog een ontmoeting met de Syrische en Iraakse ambassadeur.”
Klaas Slootmans, persverantwoordelijke Vlaams Belang

Nvdr: Moeten we nog in herinnering brengen hoe de belgische justitie met onze jongens en mannen omgegaan is die op verzoek van de preekstoel naar het Oostfront trokken om de bosjevistische duivel te gaan bestrijden? Met hun vrouwen, dochters, zusters en andere familieleden?

Moest het niet zijn dat onze redactie niet in de doodstraf gelooft, dan zouden we ervoor pleiten de IS-beesten daar ter plaatse te executeren.

Men vergelijke met Irma Laplasse (video) en dr. August Borms (video). En talrijke anderen, die slechts omwille van hun Vlaams idealisme vervolgd, uit hun rechten gezet en zelfs geëxecuteerd werden door de belgische onstaat. (terechtgestelden)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Namens  het Syrisch ministerie van Buitenlandse zaken heeft minister Faisal Miqdal maandag laten weten dat alle plannen voor de heropbouw, opgesteld in Beiroet, in de golfstaten of in Brussel zonder goedkeuring van Syrië zelf,  categoriek zullen verworpen worden. De heropbouw van Syrië is begonnen en contracten daarvoor zijn  gegeven aan Iran, Rusland en China. Terecht stelt ook Maria Zakharova, woordvoerster van Moskou, dat Erdogan – indien hij een veilige zone wil installeren – daarvoor de toestemming van Damascus nodig heeft. Syrië heeft genoeg van de niet aflatende bemoeizucht van  de westerse en andere mandarijnen die hun keizerrijk willen opleggen om onder de schone schijn van humanitaire hulp het land toch nog aan hun belangen te onderwerpen.

Amerika zou beter iets doen voor de groeiende massa armen in eigen land, de zionisten zouden beter leren menswaardig samen te leven met het Palestijnse volk in het land dat ze nog steeds onrechtmatig  bezetten, de Franse zonnekoning kan beter leren voor zijn volk iets te doen dan slaaf te blijven van een rijke elite en daarvoor zijn land in een dictatuur omvormen, en de Europese luidsprekers kunnen beter eens raad vragen aan Viktor Orban, eerste minister van Hongarije, die zondag in zijn jaarlijkse toespraak voor het volk aangekondigd heeft dat moeders die vier kinderen opvoeden geen belastingen meer moeten betalen, naast andere voordelen voor de (grote) gezinnen.

De promotors van ons neoliberaal kapitalistisch paradijs zouden overigens op deze wijze de economie een veel grotere dienst bewijzen dan door  krampachtig propaganda te blijven voeren voor hun doodcultuur. En dan maar klagen dat het ziekteverzuim, de  agressie, de verslaving en de depressie onrustwekkend blijven toenemen! Het hele westen zou beter eens voor eigen deur keren dan altijd maar bezig te zijn met het manipuleren van andere landen en ondertussen de morele afbraak in eigen land verder te organiseren. Wil je de wereld veranderen,  begin met jezelf. Vergeten we niet: wanneer niets meer heilig is, is ook niets meer veilig.

We geven eerst enig nieuws over de wijze waarop wij aan het herstel van het klooster werken en daarna geven we een ernstige bezinning  over de islam en het christelijk geloof. Hierna volgt weer een hele reeks info die ik ontving, over de situatie in Syrië,  in de  wereld en …in de Kerk.

P. Daniel

Vrijdag 15 februari 2019

Restaureren en verbouwen

We gaan er van uit dat we niet meer onverwachts aangevallen worden of verraderlijke projectielen op ons dak krijgen en dus best aan de restauratiewerken beginnen. Eindelijk werd deze week een nieuwe grote voordeur geplaatst. In  november 2013 werd  de vorige (hout met brons bekleed) door een bom weggeblazen samen  met alles wat er zich achter in de hal bevond. Plots zagen we niets meer dan een dikke stofwolk. Als bij wonder werd niemand  getroffen, al  was een zuster een seconde vroeger daar nog gepasseerd. In deze hal achter de voordeur is bijna altijd iemand.  We komen er samen  of gaan vandaar naar de kerk en de  refter. Bij de ontploffing was bij toeval juist niemand daar. Bovendien bleef die nacht alles open, terwijl er duizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde mannen rondom ons waren, tot in onze tuin. Pas de volgende dag konden we opruimen en de  grote opening met cementblokken afsluiten. Nu staat er dus een nieuwe voordeur, die voorlopig alleen aan de binnenkant te zien. Tegelijk werden enkele nieuwe deuren  van ingemaakte kasten aangebracht.

Verder hebben de fraters hun bezigheid gehad met het bouwen van een ruimte op het dak van de nieuwbouw voor de waterketel. Alles in de stijl van de rest van het klooster. Hoe dat gaat? Vier maal zijn  ze met tractor en aanhangwagen rondgereden op het terrein om gepaste rotsblokken te verzamelen. Met een katrol en een emmer werden die naar boven getrokken. Daar werden er vier muurtjes van gemaakt. Er moet nog een dak op en de stenen worden nu opgevuld met een mengsel van cement, zand en water, wat eveneens naar boven wordt getrokken. Vandaar heb je een goed zicht op het klooster zelf. Zo kunnen we hier mooi bouwen zonder één steen te moeten betalen. Je moet het wel zelf doen, met de hulp van een deskundige metser.

Zang en beelden van februari 2016:

Ondertussen komen enkele S.O.S. Chrétiens d’Orient ons wekelijks helpen om hulpgoederen klaar te maken. De zusters hebben hun eigen werk. Zij dragen ook zorg voor 3 meisjes (15-16 j) terwijl wij zorgen voor de ene jongen (10 j). Tijdens   schooldagen (zondag tot en met donderdag) zijn ze op school en werken thuis aan hun schoolwerk maar ze hebben ook hun eigen taken bij afwas en poetsen. Bovendien krijgen ze regelmatig een goede catechese.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

In Sochi kwamen de zgn. guarantor states, (voogden) Rusland, Turkije en Iran, voor de vierde keer bijeen om nogmaals een strategie te bespreken over de toekomst van Syrië. Poetin blijft herhalen dat de oplossing voor het NO van Syrië, Idlib, er slechts kan komen met inachtneming van de territoriale integriteit en soevereiniteitsrechten van de Syrische staat.

En Erdoğan bleef op zijn nagel kloppen: de “terroristen”, verwijzende naar de YPG, de Koerden, moeten weg van de Turkse grens, zowel ten westen als ten oosten van de Eufraat.

De Iraanse president Rouhani toonde begrip voor de Turkse zorgen en vindt dat de VSA terugtrekking “geluk aan het Syrische volk zal brengen.”

Erdoğan verklaarde dat zijn land zowel met de VSA als met Rusland onderhandelt over de zgn. “veiligheidszone” en hoopt dat dit in samenwerking met Rusland kan georganiseerd worden. Deze opmerking volgde op een Russisch standpunt dat Turkije eerst Assads goedkeuring (…) over een de facto bezette zone binnen het Syrische grondgebied moet krijgen. Citaat van woordvoerster Zakharova: “Het probleem over de aanwezigheid van een militaire eenheid, handelend in naam van een derde land op het grondgebied van een onafhankelijk land, – m.n. Syrië -, moet rechtstreeks door Damascus beslist worden.” Dat de Syrische overheid zo’n “safe zone”, een poco woord voor een bezettingszone, radicaal van de hand wijst, zal niemand verbazen. (…)

Image: Iranian President Hassan Rouhani, shakes hands with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin during a meeting in Sochi, Russia, on Feb. 14, 2019.

De vergadering van de drie leiders duurde iets meer dan een uur. Het Turkse staatspersagentschap Anadolu verklaarde – in een gemeenschappelijke mededeling van de drie actoren – dat de leiders er de nadruk op legden dat een VSA terugtrekking uit NO Syrië zou bijdragen tot stabiliteit en veiligheid in de regio àls deze zou doorgaan en herhaalden hun bereidheid veiligheidsacties in het NO van Syrië te coördineren, met nadruk op hun vaste wil separatische agenda’s in het land te zullen tegenwerken.

Zo wollig deze persmededeling ook mag klinken: ze maakt duidelijk dat de Koerdische onafhankelijkheid verder wegdeemstert. En ook dat er van een gezamenlijk militair offensief – Rusland, Turkije, Iran – om de terroristen in Idlibistan uit te roken (voorlopig?) geen sprake kan zijn. Zolang Erdoğan zijn Ottomaanse uitbreidingsplannen niet opbergt, zijn de handen van Rusland (en Iran) gebonden. Opvallend: er werd slechts over de VSA terugtrekking in NO Syrië gesproken. De andere VSA bases in Syrië zijn blijkbaar niet prioritair al werd wel benadrukt dat de VSA troepen zo snel mogelijk het land moeten verlaten en dat het Syrische volk moet beslissen over haar eigen toekomst. (…)

Bekijk hier het video verslag.

Over coördinatie gesproken: voor het eerst sinds het begin van dit 8 jaar lang durende conflict betrad het Russische leger een zgn. Turkse militaire zone in N Syrië. De Russische militaire politie zou naar verluidt begonnen zijn te patrouilleren in de Turks-bezette gebieden rond de stad Manbij. En wat later vervoegden Turkse militairen de SAA (Syrische leger) gebieden rond Manbij om samen met de Russische militaire politie te patrouilleren. (video)

Erdoğan bevestigde dat Turkije al het mogelijke doet om terroristische aanslagen op de Russische militaire basis in Syrië, Hmeymim, te voorkomen, eveneens “op een gecoördineerde wijze”. Deze verklaring gebeurde niet toevallig, want in januari had Al-Nusra nog aanvallen gepleegd. Rusland noteerde verleden jaar talrijke drone aanvallen op de luchtmachtbasis. (…)

“Al het mogelijke”? Verleden jaar nog werden 3 Turkse HTS-terroristen, die in Syrië mee wilden vechten, door een Turkse rechtbank vrijgesproken en -gelaten. (…)

En een ISIS-cel in Adana, de grensstreek, kan vrij en onbezorgd haar bezigheden ontplooien. (…)

De Syrische overheid slaagde erin een grote smokkelactie via Jordanië van historische artefacten naar Saoedi-Arabië te voorkomen. (…)

HTS (Al-Nusra) deden een poging hun reputatie te verzachten. Alle opruiende borden, met haatboodschappen aan de sjiieten, oproep tot de djihad en verplichting tot het dragen van de hijab, werden overschilderd. “Gematigde rebellen”, toch? (…)

Tegelijkertijd doen hun quasi dagelijkse aanvallen – over de grenzen van Idlibistan – het “gematigde” imago geen goed. Een dichtbevolkte buurt van Aleppo kreeg weer een rakettenregen te verwerken, afgevuurd door dezelfde HTS. (video)

Een groot militair konvooi van het Syrische leger (SAA) trok via de Damascus-Aleppo snelweg naar het noorden van de Hama regio. (…) Dit volgde op de verplaatsing van het 5de Korps en de 9de gewapende divisie. In afwachting van de bereikte onderhandelingsresultaten bereidt het Syrische leger zich voor op een uitgebreid offensief om de zgn. “20 km gedemilitariseerde zone” te heroveren op de frontlijnen van Hama, Idlib, Latakia en Aleppo. Eigenlijk was de bedoeling dat deze strook helemaal van zware wapens en terroristen zou ontruimd worden, maar HTS (Al-Nusra) weigerde zich hieraan te houden en probeert dagelijks vanuit deze zone uit te breken in regeringsgebied, waarbij telkens slachtoffers vallen. (…)

In Idlibistan lijdt de bevolking onder de HTS (Al-Nusra) dictatuur (scholen worden verplicht te sluiten omdat ze niet voldoen aan de strenge islamregels (video), hulpgoederen in beslag genomen en tegen woekerprijzen verkocht), westerse landen worden stilaan wakker en stoppen met medische en andere steun:

Irak heeft intussen beloofd alle in Syrië gevangen genomen Iraakse terroristen te zullen repatriëren en in Irak voor de rechtbank te brengen. Het zou om zo’n 20.000 lieverdjes gaan. (…)

De laatste ISIS-enclave in Baghouz, (Deir Ezzor regio), wordt eerstdaags door de Koerden ingenomen. Vele terroristen en hun gezinnen gaven zich over, de uithongering nabij. Vrouwen, kinderen werden gescheiden van de mannen. Enkele honderden terroristen, de meesten van buitenlandse nationaliteit, vechten tot ter dood vanuit hun bastion op de Iraakse grens. In totaal zouden een 1000tal van geen ophouden willen weten. Baghouz heeft een uitgebreid tunnelnetwerk; verschillende zelfmoordterroristen – waaronder ook vrouwen – pleegden wanhopige aanslagen.

De VSA-coalitie bombardeert regelmatig; talrijke burgerslachtoffers worden via verschillende kanalen herhaaldelijk gemeld. (…) Syrië protesteerde herhaaldelijk bij der VN Veiligheidsraad en wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. (…)

De verstandhouding onder de terroristen is zoek; buitenlandse djihadi’s weten niet waarheen en strijden tot ze hun opwachting in de maagdenhemel mogen maken – de binnenlandse terroristen scheren hun baarden af en proberen onder de burgerbevolking te verdwijnen. Algemeen wordt verwacht dat de VSA eerstdaags de totale VSA-overwinning op ISIS zullen van de daken schreeuwen. (…)

Het Syrische leger doodde een aantal resterende ISIS terroristen in Badyah (Palmyra), neemt wapens en voertuigen in beslag (video). (…)

Ook in de zgn. Damascus woestijn moet het Syrische leger nog steeds ISIS cellen uitroeien. Het Syrische leger zond versterkingen naar de Golan Hoogte, waar Israël opnieuw toesloeg. Ook een autobus die Iraanse militairen vervoerde werd geraakt.

Syrië en Irak bespreken de voorbereidingen van de heropening der Al-Bukamal-Husseibeh grensovergang. Tevens op de agenda: de verbetering der bilaterale relaties en coördinatie tussen Syrië en Irak. (…)

Tot slot deze film van RT over de impact van de Syrische oorlog op kinderen: “de verloren kindertijd”.

Abdullah Öcalan, martelaar voor het leven

Afbeeldingsresultaat voor Ocalan martyr

Morgen zal het 20 jaar geleden zijn dat Abdullah Öcalan, leider van de separatistische PKK (Koerdische Arbeiderspartij), gearresteerd werd bij de Griekse ambassade in Nairobi, Kenia, door de Turkse geheime dienst, die daarbij naar verluidt een handje geholpen werd door de Israëlische Mossad. De PKK werd door hem opgericht in 1978 samen met andere studenten die ijverden voor Koerdische autonomie; zowel door Turkije, de VSA en EU werd de PKK op de lijst van terroristische organisaties geplaatst.

Vanaf 1984 bewapende de PKK zich om hun doel te bereiken. Naar schatting zouden meer dan 40.000 mensen gestorven zijn enerzijds door acties van de PKK en anderzijds door reacties van de Turkse overheid. Of vice versa.

Voorafgaand aan zijn arrestatie verbleef Öcalan in exiel in Syrië, tot de Syrische en Turkse overheid in 1998 hierover een akkoord bereikten, waardoor Öcalan verplicht werd het land te verlaten. Öcalan werd door een Turkse rechtbank tot de dood veroordeeld, een vonnis dat in levenslang omgezet werd. (video) Hij verblijft sindsdien in de beruchte gevangenis op het eiland Imrali, dichtbij Istanboel, in complete afzondering en ondanks dit feit blijft hij het idool van de Koerdische toekomstdroom, niet alleen in Turkije maar in heel de regio. (video Imrali)

De PKK kreeg door zijn arrestatie een geweldige klap, bovendien zorgde zijn uitspraak op het proces, waarbij hij opriep de oorlog te stoppen – m.a.w. de droom van onafhankelijkheid – voor verwarring.
In 2013 riep hij vanuit de gevangenis via de HDP (pro Koerdische Volks Democratische Partij) op de wapens neer te leggen om vredesonderhandelingen tussen de Turkse regering en hem een kans op een politiek akkoord te geven. In 2015 hield de fragiele wapenstilstand op te bestaan; beelden van wrede aanvallen door het Turkse leger op de burgerbevolking in het NO van Turkije gingen de wereld rond.

Na de operettenputsch van 2016 schakelde Erdogan een versnelling hoger onder de noemer “strijd tegen terrorisme”: Öcalan werd officieel van de buitenwereld afgesloten. Eender welk bezoek aan Imrali werd verboden, zowel van advocaten als van familie (dixit Ibrahim Bilmez, één van zijn raadsmannen). Maar Öcalan had sinds 2011 al geen contact meer gehad met zijn advocaten!

Meer dan 300 gevangenen en politici/actievoerders zijn in hongerstaking gegaan en pleitten ervoor dat Öcalan bezoek van zijn advocaten en familie zou mogen hebben. Om hen milder te stemmen (… en vooral de buitenlandse media en politici zand in de ogen te strooien… Leyla Güven is in levensgevaar) hebben de Turkse autoriteiten uiteindelijk toegestemd in januari met het bezoek van Öcalans broer, Mehmet, voor het eerst sinds 2016. Volgens Mehmet stelt Öcalan het “goed”. (video)

Afbeeldingsresultaat voor Ocalan martyr

Terugkijkend heeft de arrestatie en eenzame opsluiting van Öcalan de PKK meer drijfkracht gegeven en is dankzij de levende “martelaar” nu populairder dan ten tijde van zijn arrestatie 20 jaar geleden. Ook buiten Turkije trouwens. Zijn volgelingen noemen hem “Apo” or “Serok” (chef); in noord-Syrië hangen zijn affiches in de door de YPG gecontroleerde regio van Syrië.

Gezien de herhaalde dreiging van Erdogan aan het adres van de YPG en zijn wens een zone in Noord-Syrië te bezetten (zgn. veiligheidszone) is het bijzonder moeilijk zich voor te stellen dat hij met een “terrorist”, Öcalan, zou willen onderhandelen over een modus vivendi met de Koerden in Turkije. Zijn adagio is en blijft: een goede Koerd is een dode Koerd. En daar zal een petitie voor Öcalans vrijlating met meer dan 1 miljoen handtekeningen niets aan veranderen. (video Koerdisch Instituut in Brussel)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De westerse beschaving is in verval en in haar kielzog bevinden zich het zionisme,  de  Europese Unie met de NAVO. Dit  “westers imperium” probeert alles te doen om zijn unipolaire wereldheerschappij te herwinnen in een wereld die al multipolair geworden is. Inmiddels is het westen een rijk geworden van leugen en onrecht, criminaliteit en moreel verval. Hierin neemt Amerika de leiding.  In de nasleep van de aanslag van 9/11 verklaarde de adviseur van W. Bush in 1990: “Wij  zijn nu een imperium, wij handelen en wij scheppen onze eigen werkelijkheid”. Ze  beschouwen zich als een uitzonderlijk volk met een soort religieuze roeping, alsof ze de engelen van de Apocalyps zijn die namens God de anderen moeten straffen. En zo kunnen ze in de  hele wereld doen wat ze willen. En dat doen ze al decennia. Zij erkennen geen internationaal recht. Een regering die niet voor hen  buigt noemen ze onwettig en zullen ze omverwerpen, diplomatiek, politiek en/of militair, onder voorwendsel van het brengen van de  democratie of de bevrijding van het volk. Landen die ze niet kunnen onderwerpen zoals Rusland en China zullen ze met alle criminele middelen bestrijden. De bondgenoten doen als vazallen mee. Waarheid, rechtvaardigheid of internationaal recht spelen hierbij geen enkele rol. Alleen de brute macht van de sterkste, de wet van de  jungle is hier van toepassing. En het grote wapen nu is de strijd tegen “Fake News”, zoals de Britse uitgever Collins het noemde.  De zogenaamde “strijd tegen drugs” bracht de drugshandel pas goed op gang en met de strijd tegen het terrorisme konden ze IS oprichten en uitbouwen. Met de strijd tegen fake news hopen ze de waarheid de kop in te  drukken en zelf alle gewenste monsterleugens als enige officiële berichtgeving te doen erkennen. Gelukkig begint de  bevolking wereldwijd steeds meer wakker te worden.

Syrië is nu het land en het volk dat een leidende rol speelt in de weerstand tegen deze  brute wereldheerschappij. De “internationale gemeenschap” blijft alles doen om de oorlog hier zo lang mogelijk te laten voortduren en de heropbouw van het land zo sterk mogelijk tegen te werken. Toch gaat de heropstanding van het volk gestaag verder**. En daar willen we ook met al onze mogelijkheden, hoe beperkt ook, aan meewerken. Gelukkig komt er vanuit de andere volken zelf steeds meer begrip voor de werkelijke toestand in Syrië en de dubbelzinnigheid van het westen.

Je krijgt een weinig nieuws vanuit de  gemeenschap en een nabeschouwing over de vrijzinnigheid onder te titel: Durven leven en gelukkig zijn. Hierna krijg je weer een  overvloed aan info en video’s over de toestand in  Syrië en de wereld.

P. Daniel

**Een getuigenis van Eerwaarde Nawras Sammour, aan het hoofd van het Vluchtelingenwerk der Jezuïeten in Syrië: “Zoals Europa herboren werd na WOII, zullen ook wij herstellen.”

Durf leven en gelukkig zijn

In onze tijd wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het “durven denken” en “zelf beslissen”, anders dan vroeger. Nu kun je een klein kind in een speelgoedwinkel zien rondlopen  en de moeder er achter die telkens vraagt: “Moet je dit hebben?”, waarop de kleine keihard roept “nee”! Dat noemt men nu een sterke persoonlijkheid.

Vroeger kreeg dit kind een flinke pedagogische klap. “Vroeger” wordt echter beschouwd als een donkere tijd van autoritarisme en religieuze blindheid, “de onze tijd” als een progressieve tijd van verlichting, bevrijding, zelfontplooiing en zelfbeslissing over alles.

En zo zijn we gekomen tot het ontkennen van de werkelijkheid, waarbij we onze onwetendheid verdoezelen onder mooie voorwendsels. Abortus is dan geen doden van een onschuldig mensenleven maar de juiste zelfbeslissing, euthanasie geen zelfdoding of hulp bij zelfdoding maar een “waardig sterven”, een transgender is niet iemand die op zijn  kop wil lopen maar een moedige “outing”, vrij experimenteren met embryo’s is geen nazipraktijk die we vol afschuw afwijzen, maar wetenschappelijke vooruitgang om ziektes te voorkomen, hoewel de huidige gruwel veel erger is dan wat de nazi’s ooit tijdens W.O. II hebben uitgespookt. Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven  tot nieuwe “rechten van de  mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen.

We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in  het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. Waarom is onze samenleving zo geobsedeerd door zelfbeschikking en kan ze zo moeilijk eenvoudig leven en gelukkig zijn? Laat me om te beginnen slechts één element aanhalen.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

De gebeurtenissen in Syrië herhalen zich week na week. HTS (Al-Nusra) in Idlibistan probeert quasi dagelijks uit te breken naar regeringsgebied. Geen enkele grens is veilig. (…)

Opnieuw werd een massagraf van burgers gevonden, ditmaal bij het Al-Rahba kasteel. Zij werden vermoord door ISIS; in de buurt hadden zij een trainingskamp, een tunnelnetwerk en een atelier voor de productie van explosieven en mijnen. (…)

Op dinsdag en op vrijdag ontploften landmijnen, achtergelaten door ISIS, in en nabij het dorp Rasm Al-Ahmar (Salamiya platteland, met resp. 5 en 7 burgerslachtoffers en 9 en 1 gewonden. (…)

Rond Palmyra werd een mijnenveld ontdekt en opgedoekt.

Turkije blijft de soevereiniteit van Syrië bedreigen onder het mom van terrorismebestrijding en zelfverdediging. “Wij zijn bereid… en er klaar voor om de verantwoordelijkheid der VSA over te nemen, ” verklaarde Erdogan. (…)

De Turkse (en van zijn “gematigde rebellistische beschermelingen”) hete adem in de nek noopte Arabische en Koerdische politieke en stammenleiders in Noord-Syrië tot een bijeenkomst om een oplossing/akkoord te bereiken met de Syrische regering in de hoop dat de regio gespaard zal blijven van een nietsontziende oorlog en verwoesting. De commentaar is duidelijk: liever met Assad zoete broodjes bakken, dan onder de Ottomaanse en terroristische knoet.

Bovendien zouden de Ottomanen er naar verluidt geen graten in zien HTS (Al-Nusra) het officiële statuut van oppositiebeweging te geven, zoals Hezbollah bv. Ze zouden dan deel uitmaken van de verzameling gematigde rebellen die al onder het toeziend oog van Erdogan “opereren”, zoals dat heet. En vervolgens zouden ze dan samen met dit amalgaam een leger te vormen in de zgn. “veiligheidszone”. Die man barst van de ideeën: laat de terroristen maar komaf maken met de Koerden. Plaatsvervangende oorlog, zoals de VSA/Israël met Iran in Syrië. (…)

De VSA coalitie bombardeerden het Syrische leger in de Deir Ezzor regio… hetzelfde Syrische leger dat de bevriende VSA-Koerden ter hulp geschoten was tegen ISIS.

Volgens de Wall Street Journal zouden de VSA troepen tegen eind april hun biezen gepakt hebben. Als er niets tussenkomt… zoals bv. een toevallige gifgasaanval…

Immers… Naar verluidt heeft de terroristengroep Jabhat Fateh al-Sham (Al-Nusra) vaten met chloor naar een stad in het NW van de Idlib provincie gebracht met voertuigen van de Witte Helmen. In de ziekenhuizen in de regio zouden camera’s geïnstalleerd zijn. Tevens zouden verschillende chloorvaten van het NW, Jisr al-Shugur naar de stad Khan Shaykhun in het zuiden van de Idlib provincie vervoerd zijn in twee ziekenwagens. Dit in coördinatie en samenwerking met de Witte Helmen en de Jabhat Fateh al-Sham terroristen. (…)

Met het oog op de komende Sochi conferentie van 14 februari, bespreekt Poetin vandaag in de VN Veiligheidsraad de situatie in Syrië. (…)

De WHO (World Health Organization) bezocht met een delegatie een aantal medische hulpposten in de Quneitra regio. Men wil daar de medische zorg uitbouwen.

In heel Syrië worden 2.7 miljoen kinderen onder de 5 jaar ingeënt tegen polio.

Via de Al-Tahia grensdoorgang keerden vluchtelingen vanuit de Manbij regio terug naar hun bevrijde dorpen op het platteland ten oosten van Aleppo. De autoriteiten zorgden voor voedsel en medische hulp.

Via de Nassib-Jaber grensovergang met Jordanië keerde weer een groep Syrische vluchtelingen uit de kampen woensdag terug naar hun dorpen en steden. De overheid zorgde voor transport en medische zorg. (…)

De Russische buitenminister Lavrow klaagde de politisering van humanitaire hulp aan. In een verklaring stelde hij dat Rusland er alles aan doet om de leefomstandigheden te verbeteren zodat vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun oude leven. Tevens voegde hij eraan toe dat de westerse landen de heropbouw van Syrië niet wensen en dat ze slechts hulp sturen naar de regio onder terroristisch bestuur.

Armenië daarentegen zond een omvangrijke humanitaire missie naar Aleppo: een groep van 83 met ontmijners, artsen, veiligheidspersoneel. Zij zullen het Syrische en Russische leger bijstaan bij het ontmijnen en de bevolking medische hulp verstrekken. Aleppo kent een Armeense bevolkingsgroep in de Al-Midan en Al-Suleimaniyeh wijken, die dicht bij het front liggen. Velen van hen beschermden niet alleen hun eigen wijken maar waren ook lid van een burgerbeschermingsgroep met taken bij de brandweer en medische hulp. (…)

De Tsjechiche premier Andrej Babis kondigde aan dat zijn land een weeshuis met een oppervlakte van meer dan 1000 m2 zal oprichten in Syrië. Om te beginnen worden 50 kinderen opgevangen, later meer. “Syrische bedrijven zullen het bouwen volgens de plannen van een Syrisch architect en de Tsjechische Republiek zal de kosten voor het eerste jaar dragen”. Dit in samenwerking met het Tsjechische Rode Kruis en de Syrische Rode Halve Maan. Tevens werd het plan voor de bouw van ander weeshuis, ditmaal in Damascus, besproken; het zou gefinancierd en gedragen worden door Tsjechische zakenlui. (…)

Gespleten tongen

Het vooruitzicht van de VSA terugtrekking uit Syrië heeft de dubbele moraal-uitspraken van bekschuimende neocons en hun “democratische” waterdragers op een hoger niveau getild.
Hierbij een overzicht van enkele der meest gebruikte suggestieve termen en hun echte betekenis, samen met een gids van verboden begrippen in de westerse poco media en beleidskringen.

Entrenched“, ingeworteld, eng verbonden.. Zoals in bv. “We moeten verhinderen dat Iran zich nog meer ingraaft in Syrië.” Betekenis: “Supportive”, ondersteunend. Zonder de Iraanse en Hezbollah steun aan de Syrische regering zouden ISIS en Al-Qaeda nu in Syrië de lakens uitdelen.
Daar tegenover… Zeg niet: “Israël vestigt zich meer en meer op de westelijke Jordaanoever en Golan.”

Engagement“, zoals in “Ambassadeur Jeffrey is de ministeriële afgezant voor de inzet in Syrië.” Betekenis: “Disengagement”. Non-inzet. Tot zijn grote spijt is deze prototypische havik door de voorspelde terugtocht plotseling zijn tong kwijt geraakt.

Vacuüm“, zoals in “De VSA zullen een vacuüm achterlaten als de militairen zich terugtrekken”. Betekenis: “Herstel van wetten en orde. Vanaf het ogenblik dat de VSA niet meer in de weg van de Syrische regering staan zal deze terugkeren door de huidige door de VSA bezette regio’s en ISIS de wacht aanzeggen, zoals het doet in de rest van Syrië, en het Turkije buiten haar grondgebied houden.

Syrië“. “Door de terugtrekking geeft hij Syrië over aan de Russen en de Iraniërs.” Betekenis: Anderhalve provincie, Hasakeh en een gedeelte van Deir Ezzor, vallen momenteel onder de controle van de VSA. Toogstrategen met oogkleppen zien niet dat Rusland en Iran nu al behoorlijk veel invloed hebben in een groot gedeelte van het land onder controle van de Syrische regering.

Land bridge“, bruggenhoofd. “We moeten Iran tegenhouden bij de verwezenlijking van een bruggenhoofd doorheen Syrië en daarom onze troepen in Al-Tanf houden.” Betekenis: We weten dat journalisten te lui zijn om een landkaart te bekijken – dus negeren we het feit dat Irak quasi door de VSA bezet wordt. Trump is daar zelfs trots op: zijn verklaring dat de VSA een soort spionnencentrum zullen behouden in Irak als wig tussen Iran en Syrië laat niets aan de verbeelding over. Trouwens Iran zou perfect andere toevoerroutes kunnen gebruiken als het de bevoorrading van Hezbollah door de lucht niet meer ziet zitten.

Lose“, verliezen. “Hoe de VSA Syrië verloren.” Betekenis: “wonnen”. Syrië was nooit “van ons”, zoals president Trump hulpvaardig toelichtte. Door te vertrekken doen de VSA zichzelf een groot plezier; ze vermijden een herhaling van 19 jaar oorlog, zoals in Afghanistan.

Malign“, slecht, fout, kwaadaardig. “Pompeo haalde uit naar Irans kwaadaardige houding die daardoor de regio destabiliseerde.” Betekenis: hulpvaardig, liefdadig. Zonder Iran en Hezbollah zou Syrië niet bijna helemaal verlost zijn van ISIS.

For“, voor. “Bij dit kruispunt in tijd hebben we een ernstige politiek nodig voor Syrië.” Betekenis: Quasi altijd hebben degenen die een politiek voor een ander land willen iets slechts in gedachten. Zelfs goedmenende mensen kunnen onbewust afglijden in een neerbuigende neo-imperialistische houding. Zeg nooit: “Ik vraag me af of Syrië een politiek voor het V.K., dat nogal onstabiel lijkt te zijn, in petto heeft.”

Regime“, regering. “Het Syrische regime”. Betekenis: regering. Zeg nooit: “Het Saoedische regime”, behalve in de naslaap van een bijzonder gruwelijke moord op een criticus met westerse connecties.

Stabilise“, stabiliseren, ontdoen van onrustwekkende factoren en invloeden. “Ons programma steunt plaatselijke overheden met het doel hen bij te staan bij het stabiliseren van de regio’s buiten de controle van de Syrische regering.” Betekenis: destabiliseren, aanmoedigen van onrust en geschillen, een steuntje in de rug bij de opsplitsing.

Destabilise“, destabiliseren, olie op het vuur gieten. “De Russische levering van de S-300 raketten (raketafweersysteem) zal de situatie met Israël destabiliseren.” Betekenis: stabiliseren. Deze puur defensieve raketten zullen overmoedige politici met de hardlijners blazend in hun nek afschrikken nog meer luchtaanvallen op Syrië te laten uitvoeren.

Safe zone“, veilige zone. “Turkije wil een veilige zone van 20 mijlen langs de grens diep in Syrië.” Betekenis: gevarenzone. Momenteel is de grens rustig. Een Turkse inval of poging hiertoe zou tot een bloedige weerstand van de Koerden leiden. De Syrische regering kan de rust in de regio verzekeren – als deze daartoe de kans krijgt.

Embolden“, aansporen, aanmoedigen. “De VSA terugtrekking zal Iran en Rusland aanmoedigen.” Betekenis: het tegenovergestelde van de hielen likken der VSA overheersing. Zeg nooit: “De westerse steun aan de Israëlische bombardementen in Syrië heeft Netanyahu aangemoedigd.”

En tot slot: enkele enthousiaste verspreiders van b.g. termen:
“Think Tank”, denktank. Zoals: The likes of Washington Institute for the Middle East, Heritage Foundation, Henry Jackson Society, Chatham House, RUSI. Betekenis: bilge tank, de tank van een schip onder de waterlijn. Wordt genereus gefinancierd door neocons tussen “regime change” opdrachten en huurling-academici, die met-de-natte-vinger voorspellingen doen, die achteraf steeds bewezen weerlegd worden en die hiervoor beloond worden met nieuwe opdrachten.

Auteur: Peter Ford, voormalig Britse ambassadeur in Syrië (2003-2006) en Bahrein (1999-2002). (…)

Op Youtube vindt u talrijke videogesprekken met Peter Ford: wij kozen dit korte fragment:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Wat is er nodig voor het herstel van de vrede in Syrië? Vassily Nebenzya, Russisch permanent vertegenwoordiger zei het woensdag voor de VN Veiligheidsraad nog eens duidelijk: alle gebieden moeten onder gezag van de Syrische staat komen, de heropbouw moet gesteund worden en de terugkeer van de vluchtelingen vergemakkelijkt, humanitaire hulp moet in afspraak met de Syrische regering geleverd worden en mag niet gepolitiseerd worden, de economische sancties moeten opgeheven worden.

Het westen blijft het tegendeel doen. Macron wil een “politiek proces” volgens kolonialistische voorwaarden. Hij heeft echter te veel Syrisch bloed aan zijn handen om de Syriërs de les te spellen en zou overigens beter naar zijn eigen land kijken en president van het volk worden in plaats van een rijke elite te dienen tegen het volk in. Ook in de VS schijnen de neoconservatieven weer de overhand te krijgen met nieuwe impulsen voor het Amerikaans imperialisme en interventionisme. Ze steunen volop de agressie van de zionisten. Ze bereiden zich voor om in Venezuela (het “kleine Venetië!”) en alle andere landen van de Caraïben ontwrichting te brengen en de bodemrijkdommen te stelen, nu het in Syrië niet gelukt is. Ondertussen voeren ze een genadeloze strijd tegen Rusland en China. Heeft D. Trump de moed en de kracht verloren om deze mensonwaardige politiek te veranderen?

Ondanks alle “internationale” tegenwerking gaat de heropbouw van Syrië toch gestadig verder. Weer werd een massa wapens gevonden in Daraa, Damascus en Homs. Vluchtelingen blijven terugkeren uit Jordanië en Libanon. Meer dan 3000 soldaten uit W-Daraa, die in het begin van de oorlog overliepen, keerden dinsdag terug naar het Syrische leger. De banden met Rusland en Iran worden steeds nauwer, alsook met Jordanië en Irak. Steeds meer landen willen contact met Damascus. Het festival van “Made in Syria” gaat verder.

Het Wereld Economisch Forum in Davos (Zwitserland, 22-25 jan. 2019) heeft aangetoond dat er iets schort aan de solidariteit en gelijke verdeling van de lasten. Met 1.500 privéjets kwamen de miljardairs naar daar gevlogen om tijdens deze hoogmis de gewone mensen te vertellen hoe ze zich nog beter kunnen inzetten voor het paradijs (van de elite). De verrassend kritische interventie van de Nederlandse historicus Rutger Bregman ging de wereld rond. Inderdaad, wanneer 1% van de wereldbevolking meer rijkdom bezit dan de 99% overigen (volgens de Argentijnse professor Atilio A. Boron) wordt het tijd dat er een anti-imperialistische wereldbeweging komt. De mogelijke ineenstorting van het Amerikaanse-Israëlische-Britse imperium zou dit proces kunnen bespoedigen. Hopelijk brengt dit ondertussen niet te veel ellende mee. We beleven in ieder geval het einde van een tijdperk en de geboorte van een nieuw tijdperk. Of gaan we echt naar het einde van het einde der tijden?

Je krijgt een verslag van een hartverwarmende oecumenische ontmoeting, enkele commentaren op reacties en zeer uitgebreide info en video’s over Syrië en de geopolitiek. Voor het hoofdgedeelte heb ik me zelf uitgenodigd voor een ingebeelde dialoog met de nu overleden Etienne Vermeersch, die blijkbaar beschouwd wordt als de kerkvader van vrijzinnig België.

P. Daniel

Vrijdag 1 februari 2019

Ware oecumene


Voor de oorlog kwamen de priesters van de omgeving, katholieken en orthodoxen, regelmatig samen. De jonge Syrisch-katholieke priester van de parochie van Mar Moussa in Anabek, abouna Said, heeft deze regelmatige ontmoetingen zelf niet gekend, maar koesterde het verlangen om deze terug op te starten. Zo waren we vorige zaterdag met een 15-tal in zijn pastorie aanwezig. Ongeveer de helft van de aanwezige clerus is gehuwd, wat hier mogelijk is. Hij gaf ons een afbeelding van de barmhartige Samaritaan met daarop het gebed voor de eenheid van alle christenen, dat we samen baden. Om het delen met elkaar in te zetten, sprak abouna Said een vurig welkom uit in deze zin. Vijf maanden heb ik nagedacht over het belang van dit samenzijn. Verschillende priesters en vele gelovigen zijn wegens de oorlog gevlucht. Vele jongeren willen een diploma en een goed werk en verlangen in het buitenland op zoek te gaan. Wij zijn gebleven. Er zijn mogelijk nog slechts 250.000 christenen in Syrië. Wij, Syrisch katholieken, Syrisch orthodoxen, Grieks-melchitische katholieken, Grieks orthodoxen… we hebben allemaal dezelfde problemen en wij zijn moe. We hebben bemoediging nodig en wij willen volhouden. Er is nood aan goede en vurige priesters, die elkaar steunen.

Hierna werd gedeeld. De vraag kwam of er geen gezamenlijke christelijke tv-zender kan opgezet worden. Er is in dit overwegend moslimland wel een welwillendheid tegenover christenen. Met Kerstmis en Pasen geven de officiële zenders uitgebreide uitzendingen over de vieringen (in tegenstelling tot ons “christelijk”’ westen waar de officiële uitzendingen over feestelijke Kerst- of Pasenvieringen bijzonder kort zijn of één aspect zo sterk benadrukken dat het kritiek kan uitlokken!) Toch zijn christelijke jongeren zo door een moslimwereld opgeslorpt dat ze maar weinig kans hebben voor een goede opvoeding in de rijkdom van het christelijk geloof en leven. Hiervoor moeten vooral de universitairen benaderd worden. Er zijn moeilijkheden met protestanten die orthodoxen en katholieken opzoeken en opnieuw dopen. Grote moeilijkheden zijn er met bepaalde sluwe sekteleiders, die sinds drie decennia vanuit het buitenland geld krijgt om de kerken hier te ondermijnen. Zij hebben van alle kerken al gelovigen weten te winnen en zelfs ook enkele priesters.
Allen waren het er over eens om voortaan Pasen samen trachten te vieren op de oosterse datum en niet op de westerse. Op verschillende plaatsen is dit al gebeurd. Er zijn ook katholieke bisschoppen die samen met orthodoxen zo Pasen vierden. Het verloopt echter overal niet even vlot. Er werd een brief opgesteld die eensgezind werd ondertekend om zo Pasen samen te vieren.
Abouna Said toonde zich een goede en hartelijke gastheer. Hij bood ons een eenvoudig maar lekker middagmaal aan. Terug in de ontvangstzaal werd voor overvloedig fruit gezorgd. De volgende ontmoeting volgende maand zal ook op een zaterdag plaats vinden en dan zullen wij met de gemeenschap Mar Yakub gastheer zijn. De concrete datum zal later afgesproken worden. Deze ontmoeting gaf alvast een waardige en bemoedigende oecumenische impuls.

Gemiste dialoog met een geëerd vrijzinnig filosoof

Op 18 januari 2019 is Etienne Vermeersch (°1935) uit onze samenleving gestapt. Samen met Leo Apostel en Jaap Kruithof was hij het gezicht en het gezag van vrijzinnig intellectueel Vlaanderen. Hij was klassiek filoloog, filosoof, ethicus, scepticus, polemist, hoogleraar en ere-vicerector van de Universiteit van Gent. Tot zijn 25e jaar was hij vroom katholiek en begon zelfs zijn noviciaat bij de paters Jezuïeten in Drongen. Daarna brak hij met het geloof en werd vanaf de jaren  ’60 een heftige atheist en materialist. Zijn belangstgelling ging vlug over van de filosofie naar maatschappelijke problemen. Hij werd voorzitter van het raadgevend comité voor bio-ethiek en was de voornaamste promotor van abortus en  euthanasie. De overbevolking en de zorg voor het milieu waren voor hem  de  grootste problemen  en zelf bleef hij ook gewild kinderloos. Na de gedwongen uitwijzing van  de Nigeriaanse azielzoekster Samira Adamu in 1998, die hierbij de dood vond, heeft hij zich sterk ingezet voor een menselijke uitwijzing. Hij kloeg over het “Lourdes-effekt” of de wonderlijke genezingen met vage foto’s en feiten die niet kunnen gecontroleerrd worden.  Hij bleek een onwankelbaar geloof te hebben in het niet bestaan van God, dat hij met grote passie verkondigde.  

Deze  man heb ik nooit ontmoet en heb ook nooit iets van hem gelezen. Na zijn dood zag en hoorde ik het interview  dat anderhalf jaar eerder was opgenomen en las ik enkele commentaren, die hem beschouwen als zowat de kerkvader van het vrijzinnig genootschap van ons land. Hij komt mij over als een enorm gedreven man, altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen om uit te werken, met een bepaalde mate van eerlijkheid, menselijkheid en relativering van zichzelf. Eerlijk gezegd, er is toch maar weinig dat mij aantrekt in de persoon en het denken van deze  filosoof. Dat ligt natuurlijk aan mij. Ook wat de pers ons meegeeft als zijn laatste raadgevingen omtrent het geheim voor “een goed en  lang leven” (“bega geen stommiteiten”) kan mij niet bekoren. Missen is zo menselijk. Ons leven is soms een aaneenschakeling van kleine en  minder kleine vergissingen. Als we te zeer geobsedeerd zijn  door het vermijden van iedere verkeerde beslissing of daad, zo meen ik, zouden we wel eens het gevaar kunnen lopen dat heel ons leven één stommiteit wordt. Natuurlijk moeten we trachten flaters te vermijden, maar als we er toch een begaan is dit niet het einde van de wereld. Een persoonlijke  katastroof  kan  in ons krachten opwekken waarvan we vooraf niet eens wisten dat we ze hadden.  Hoevele mensen hebben na een door eigen schuld veroorzaakte dramatische periode, een nieuwe levenskracht ervaren zoals ze voorheen nooit gekend hebben? Onze filosoof denkt wellicht aan stommiteiten  die een leven vernietigen. Ik denk aan de wijze waarop we hiermee omgaan, aan het enorme potentieel van onze wil en de bijna onbeperkte creativiteit van het leven. Overigens, gaat ons diepste verlangen niet eerder uit naar een gelukkig leven dan naar een lang en goed leven?

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Onze redactie probeert regelmatig een stand van zaken te geven over de militaire en politieke toestand in Syrië. In tegenstelling tot de poco media copiëren wij niet de algemeen gangbare retoriek, die in de meeste gevallen gepubliceerd wordt door het éénmansobservatorium van terroristische rechten in Londen, maar proberen wij plaatselijke bronnen aan te boren. Proberen. Een overzicht van de situatie is niet evident en neemt verschillende uren in beslag. Enerzijds omwille van de vertaling naar het Nederlands, anderzijds omdat wij een nieuwtje niet klakkeloos als waarheid willen verkondigen. Het nagaan van bepaalde feiten, het zoeken naar bevestiging of ontkenning is niet voor de hand liggend. Gelukkig hebben we intussen een behoorlijk aantal contacten ter plaatse. Hier gaan we weer:

Ca. 400 Syrische Koerden (YPG) in 30 voertuigen zouden zich sinds 1 januari uit de Manbij regio teruggetrokken hebben om plaats te maken voor het Syrische leger. (…)

Volgens de Wall Street Journal, die zich baseert op anonieme bronnen, zouden de VSA proberen Australië, Frankrijk en G.B. warm te maken om de 32 km lange, door Erdogan geambieerde bufferzone in het noorden van Syrië, te bezetten. Omwille van dezelfde redenen als Erdogan: een blijvende bezetting van een deel van Syrië, een blijvende vinger in de pap en het vermijden dat de Koerden tot een akkoord komen met de regering. (…)  

De Verenigde Arabische Emiraten zouden volgens Aleppo Today TV geweigerd hebben eraan deel te nemen.

We hebben al bericht dat er 400 à 600 VSA militairen naar Syrië zouden gestuurd worden om de verhuis van VSA bases te regelen. Het éénmansobservatorium wist te melden dat een groot konvooi met vrachtwagens vanuit Irak Noord-Syrië binnengereden was. (…)

Trump blijft erbij: de oorlogen in Syrië en Afghanistan hebben te veel geld gekost. Zijn militairen moeten daar weg.

Donald J. Trump

Donald J. Trump‏Geverifieerd account @realDonaldTrump

….after 18 long years. Syria was loaded with ISIS until I came along. We will soon have destroyed 100% of the Caliphate, but will be watching them closely. It is now time to start coming home and, after many years, spending our money wisely. Certain people must get smart! 05:35 – 1 feb. 2019

Donald J. Trump

Donald J. Trump‏Geverifieerd account @realDonaldTrump

I inherited a total mess in Syria and Afghanistan, the “Endless Wars” of unlimited spending and death. During my campaign I said, very strongly, that these wars must finally end. We spend $50 Billion a year in Afghanistan and have hit them so hard that we are now talking peace…

Ca. 3500 Syrische deserteurs uit de Daraa regio kregen amnestie. (…)

HTS (al Nusra) heeft alle wegen in het noorden onder controle en verhindert het verkeer tenzij er voor de doorgang betaald wordt. NGO’s hebben hun werk daar stopgezet. De bevolking wordt wanhopig. Wie Duits begrijpt kan via het facebookprofiel van Majd Abboud vernemen hoe Al Nusra elke concurrentie in Idlib uitschakelt.

De situatie in het vluchtelingenkamp van Al-Hol (Qamishli, Noord-Syrië) is schrijnend: kinderen sterven van de kou.

Al Nusra geeft iedereen die erom vraagt een wapentoelating… maar dan moeten ze ook hun rangen vervoegen en vechten tegen het Syrische leger. In Maarat al Numan zouden de Witte Helmen aangekomen zijn nadat al Nusra de stad veroverd had op de door Turkije gesteunde rebellen. Rusland waarschuwt opnieuw voor een georkestreerde gifgasaanval. (…) Al Nusra blijft de grensgebieden van Idlibistan aanvallen, zelfs tot in de omgeving van Aleppo. (…)

Dat ze niet met een katapult schieten, mag blijken uit de trots toen ze deze eigen video geplaatst hebben op het net:

Droge commentaarstem op de achtergrond: “De situatie in de de-escalatiezone escaleert…”

Familieleden en sympathisanten van ISIS zijn de wanhoop nabij:

Nog steeds vindt de overheid overal in de heroverde gebieden grote wapenopslagplaatsen en medicijnen, afkomstig uit Israël en westerse landen. (…)

Open brief van een Syrische vluchteling aan Angela Merkel

Gerelateerde afbeelding

Majd Abboud heeft aan Angela Merkel een brief geschreven. Sinds maanden probeert hij deze in de media gepubliceerd te krijgen. In de Duitse en Zwitserse media. Meestal kreeg hij zelfs geen antwoord van de redacties. Via Karin Leukefeld (geaccrediteerde onafhankelijke journaliste) kwam deze brief in ons bezit. U vindt hieronder de vertaling.


Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up

Majd Abboud is 42, tandarts, kwam in 2015 naar Merkelland en woont momenteel in Saarbrücken. Hij verwijt Merkel dat de integratie – ook na drie jaar – quasi onbestaande is. Reden: Duitsland is te toegevend aan de nieuwkomers en – vooral – zet islamisten niet op hun plaats. Ook de houding van de regering t.o.v. de oorlog in Syrië is, op zijn zachtst gezegd, eerder tendentieus, want de zgn. “rebellen” werden, resp. worden, eenzijdig de hemel in geprezen.

“Geachte mevrouw bondskanselier

Daar het einde van Uw ambtstijd in zicht komt, zou ik dit als aanleiding willen nemen U hartelijk te willen bedanken dat U mij en mijn landgenoten in nood hulp aangeboden hebt en Uw land geopend hebt voor mensen op de vlucht voor oorlog en terreur. Daardoor hebt U ons veel leed bespaard; wij zijn hier in veiligheid en hebben de mogelijkheid in vrede te leven. Bovendien heb ik het altijd als een grote kans voor ons, Syriërs, gevonden door het contact met Europeanen een nieuwe cultuur te leren kennen, die ons nieuwe perspectieven opent en het ons mogelijk maakt onze horizon te verbreden.

Ik heb echter moeten vaststellen dat de voorwaarden voor een echte integratie quasi onbestaande waren en ook nu, na drie jaar, niet voorhanden zijn. Eigenlijk ondervond ik de zgn. integratie als een éénrichtingsstraat: Duitsland kwam de vluchtelingen zeer grootmoedig tegemoet, eiste echter van hen niets in ruil. Daar bovenop is de Duitse identiteit moeilijk te herkennen is voor vluchtelingen. Het is alsof het land zich ervoor schaamt en het daarom moeilijk vindt haar eigen waarden over te maken. Daar tegenover staat dat vele vluchtelingen een alles overheersend, dikwijls radicaal samenhorigheidsgevoel met de islam hebben, die dikwijls al in Syrië voor problemen in de staat en de maatschappij gezorgd hebben. Ik had de goede hoop, mevrouw Merkel, dat U erin zou slagen een vreedzaam samenleven met de nieuw aangekomenen mogelijk te maken, iets waarin wij in Syrië omwille van de toenemende radicalisering en de westerse investering in de politieke islam, niet geslaagd zijn.

Over Uw motieven werd veel geraadseld; meestal werd ervan uit gegaan dat U uit menselijkheid en christelijke naastenliefde gehandelt hebt. Maar als het om menselijkheid gaat, dan had U de recent verlengde sancties tegen Syrië moeten beëindigen. Want daaronder lijden sinds jaren nog steeds miljoenen mensen, die hun vaderland niet kunnen of willen verlaten. Tenslotte hebben ook deze mensen naastenliefde verdiend. Ook in een echte democratie, die u steeds weer uitdraagt, mogen deze mensen hun politieke mening hebben, zonder daarvoor bestraft te worden.
Onder de sancties vallen o.a. medicijnen en medische hulpmiddelen zoals protheses, die na een oorlog dringend nodig zijn. Ook de kinderen, die elke dag in Jemen verhongeren of door geweld omkomen, mogen niet verzwegen worden. En – in plaats van hen levensmiddelen of medicijnen te sturen, staat U – bewust en bereidwillig – toe tanks en granaten te leveren en laat u zelfs de Saoedische soldaten door Duitse experten opleiden, zodat ze daar nog meer mensen kunn
en doden.

Is dat een christelijke politiek, zoals uit uw partijnaam moet blijken? Blijkbaar zijn voor de Duitse regering de winsten der Duitse militaire bedrijven belangrijker dan de christelijke waarden, waarmee men zo graag uitpakt.

Met groot interesse heb ik einde september in de Westfälischen Zeitung gelezen, dat in Düsseldorf een aanhanger van de FSA, die door de westerse media graag als “gematigd” bestempeld wordt, als oorlogsmisdadiger veroordeeld werd. Hij had in Aleppo als lid van een militie mensen ontvoerd, gefolterd en vermoord. Ik ben opgetogen dat er eindelijk maatregelen genomen worden om de terroristen die naar dit land gevlucht zijn te identificeren. Gelooft U echt, mevrouw Merkel, dat hij een alleenstaand geval is?

Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat er zich talrijke criminelen met radicale ideeën onder de vluchtelingen bevinden en dat Duitsland snel moet ingrijpen. Want, juist als men van een interculturele ontmoeting spreekt, bieden de radicalen en de misdadigers een ernstig gevaar voor de integratie en het gastland. Zij beschadigen de goede naam van de vreedzame migranten, wakkeren vooroordelen aan en bemoeilijken de integratie-gewillige vluchtelingen en de van oudsher hier wonenden het leven.
De Duitse regering heeft veel te lang hiervoor haar ogen gesloten en deze radicale ingesteldheid – zowel in Duitsland als in Syrië – goed gepraat. Daardoor heeft het de radicalen de boodschap gegeven dat zij op westerse steun kunnen rekenen, dat zij in Syrië elke misdaad kunnen begaan en desondanks nog altijd bescherming in Duitsland kunnen krijgen. Duitsland is daardoor dé vluchtbestemming bij uitstek geworden voor criminelen.
Is het dat, wat U wou “schaffen”?

Recent uitte U Uw bezorgdheid over de situatie der mensen in Idlib. Men moet hierbij vermelden, dat in Idlib de ergste djihadisten zitten, die tot op heden niet bereid zijn hun wapens neer te leggen. Met name: FSA, al-Nusra, I.S., maar ook strijders en djihadisten uit Afghanistan, Tsjetsjenië en ca. 3000 Chinese Oeigoeren. En juist deze terroristen hebben op zaterdag, 24 november 2018, het noord-westelijke deel van Aleppo met chemische wapens aangevallen. Daarbij werden volgens de recentste cijfers minstens 107 mensen gekwetst. In september hebben deze groepen bovendien het grotendeels christelijke stadje Mhardeh, in de buurt van Idlib, aangevallen, waarbij 12 mensen gedood werden.

En, in plaats van ons te helpen deze groepen te ontwapenen, stuurt U hen 50 miljoen euro Duits belastinggeld, om hen te steunen zodat ze nog meer gruweldaden kunnen begaan.

Vermoedelijk heeft de Bundesregering voorheen ook niet vernomen dat deze “rebellen” christelijke kerken in Aleppo en Homs vernietigd en ontheiligd hebben, dat zij in 2013 dorpen van minderheden (Alawieten) in de provincie Latakia en de arbeidersstad Adra aangevallen en veroverd hebben, de mannen onthoofd en de vrouwen tot slavinnen genomen hebben. Al in 2013 werden twee priesters uit Aleppo door “rebellen” ontvoerd; tot op heden is hun verblijf onbekend.

Het is meer dan duidelijk dat de Duitse regering zich aan de kant van de islamitische “rebellen” in Syrië geschaard heeft. Dit wordt duidelijk in de media. Uit Ramstein werden ook wapens aan de “rebellen” geleverd. Bij deze zgn. “rebellen” gaat het niet om strijders voor vrijheid of democratie, maar wel om islamisten, die de sharia uitdragen en geen enkele afwijkende mening of levenswijze dulden, integendeel, hard bestraffen. Het gaat om daders, die zich als slachtoffers aanbieden en door het westen ook zo voorgesteld worden.

De steun aan deze “rebellengroepen” wordt dikwijls beredeneerd met de zgz. uitgevoerde of dreigende aanvallen op de burgerbevolking. Als bewijs een reeks video’s en foto’s. Echter hebben vele gevallen in het verleden – zoals in Chemnitz – aangetoond dat men dergelijk materiaal onder een vergrootglas moet nemen en grondig controleren.

In Syrië gaat het quasi altijd om dezelfde bron, het zgn. Syrisch Observatorium voor mensenrechten (SOHR). Daarbij gaat het om één enkele man, een exiel-Syriër, die sinds 2010 in Londen woont, met de Moslimbroederschap sympathiseert en het beeldmateriaal aan de media verdeelt. Daardoor werd de maatschappij in Syrië doelbewust gespleten. Mensen werden sektarisch tegen elkaar opgeruid en uitgespeeld. Zou het niet zinvol zijn deze “bewijzen” kritisch te bekijken vooraleer men die verstrekkkende beslissing neemt toe te treden tot een internationale coalitie, en zich op deze wijze in een oorlog stort, die tegen het volkerenrecht ingaat?

Ook bij de vermoedelijke “massavernietigingswapens” in Irak, die volgens Colin Powell en Tony Blair zonder enige twijfel voorhanden waren, had men – het verleden indachtig – een les kunnen trekken. Het is tijd toe te geven dat de Bundesrepublik de foute politieke lijn in Syrië volgt en voor de verkeerde kant partij gekozen heeft. De reden daarvoor, vindt U, is dat – en dat is op zich bijzonder treurig – dat de Bundesregierung verplicht is Amerikaanse belangen te vertegenwoordigen en te verdedigen. Dat voor Duitsland slechts een bepaalde rol voorzien is, dat Duitsland geen zelfstandige en zelfbewuste buitenlandse politiek heeft, dat noem ik de moeder van alle problemen.

Geachte mevrouw Merkel
Ik weet dat ik hier slechts een Syriër met een asielvergunning ben. Mijn verblijf hier in Duitsland is een “collateral damage” van een onzinnige oorlog; mijn stem is alles wat ik nu heb.
En ik weet niet of deze boodschap U ooit zal bereiken. Maar als U echt om het welzijn der Syriërs in binnen- en buitenland bezorgd bent, dan heft U de sancties – aub – tegen Syrië op. Verstel de wissels als aanmoediging van een westerse – Nabije-Oosten-vriendschap.

Beëindig de wittebroodsweken met de radicalen, met de terroristen, maar ook met de zgn. politieke islam, zowel binnen als buiten de Duitse grenzen. Het zijn de foute gesprekspartners en dat is meer dan duidelijk. Stop met de wapenleveringen in oorlogsgebieden en stuur de mensen in het Nabije Oosten en de wereld liefde, opleiding en cultuur vanuit het hart van Europa – en geen conflicten en oorlogstuig.

Mevrouw Merkel, de wereld is veranderd, de machtsposities hebben zich verschoven. Neem nota van deze verandering en zorg ervoor dat Duitsland in de toekomst de juiste positie inneemt.

Met vriendelijke groeten

Majd Abboud
Saarbrücken, 10.01.2019″

Audio hier

U kan hem op facebook volgen.