Quo vadis, Syria?

Julian Assange zei ooit:

“The overwhelming majority of information is classified to protect political security, not national security,”

“De overweldigende meerderheid van informatie wordt geheim gehouden om politieke veiligheid te beschermen, niet de nationale veiligheid.”

U kent zijn lot. Beerputten moeten afgedekt blijven, zo niet komt de stank naar boven. Wat er nu aan het licht komt – wat eigenlijk heel de tijd geweten was – over de Amerikaanse vredesmissie in Afghanistan, is het verhaal van Irak, van Syrië, van… Als de Amerikanen hun zin niet krijgen, dan verzinnen ze wel een of andere reden om “de democratie te redden”, steunen ze “vrijheidsgezinde rebellen”, boycotten ze de economie, nemen tegoeden in beslag, vaardigen embargo’s en sancties uit en spannen bondgenoten, mondiale “neutrale” organisaties én financiële instellingen voor hun kar, die op hun beurt bedreigd worden als ze niet in het gareel lopen. N.a.v. de onthullingen, die door de Washington Post (… horresco referens… werd de redactie geïnfiltreerd door Russische spionnen?…) openbaar gemaakt werden, kwam er deze reactie van prof. Max Abrahms, die een studie wijdde aan terrorisme, schrijver van o.a.: Rules for Rebels:

I’m waiting for something like the #AfghanistanPapers to be released about U.S. involvement in Syria.

The story won’t be one about corruption and false reports of progress but of knowingly helping Al Qaeda, its radical rebel friends, even ISIS.

— Max Abrahms (@MaxAbrahms) December 10, 2019

Vert.: Ik wacht op het vrijgeven van iets zoals de Afghanistan Papers over de VS betrokkenheid in Syrië. Het verhaal zal er geen zijn van corruptie en valse vooruitgangsrapporten maar wel over willens en wetens helpen van al-Qaeda, diens radicale rebellen-vrienden, zelfs ISIS.

Afbeeldingsresultaat voor the avengers

Druppelsgewijs dringt de waarheid ook bij poco media door. Zoals de waarheid over de geënsceneerde gifgasaanval in Douma, met een Hollywoodscenario: de VSA & bondgenoten in de rol van de The Avengers.

Er zou echter een échte gifgasaanval gepland worden. Volgens locale bronnen zouden al-Nusra terroristen i.s.m. de Witte Helmen (die zorgden voor het vervoer), onder het goedkeurend oog van Turkse en Europese experten (Frans en Belgisch) chloorgas naar Saraqib en Ma’arat al-Numan in Z-Idlib gebracht hebben. De cylinders zouden woensdag aangekomen zijn.

Astana: Een afsluitende conclusie van de 14de ronde der Astana-bijeenkomst bevestigde de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit van Syrië. Een separatistiche agenda werd verworpen. De illegale diefstal en transport van olie werd aangeklaagd. De grondstoffen zijn eigendom van het Syrische volk. De Israëlische militaire aanvallen in Syrië zijn een inbreuk op internationale wetten, op humanitaire internationale wetten; ze ondermijnen de soevereiniteit van Syrië en buurlanden; ze brengen de stabiliteit en veiligheid van de regio in gevaar. De toestand in Idlib werd in detail besproken; de nood tot rust op het terrein benadrukt door de uitvoering van de vorige akkoorden, vooral het memorandum van 17.9.18. De samenwerking om ISIS, al-Nusra en soortgenoten uit te roeien werd bevestigd. De conclusie maakte duidelijk dat er geen militaire oplossing voor de Syrische crisis is en bevestigde opnieuw de inzet om tot een leefbare en blijvende politieke oplossing te komen volgens resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad, dit onder Syrische leiding. Het werk van de Grondwets-commissie wordt gesteund, onder de leiding van Geir Pedersen, zonder buitenlandse inmenging en door buitenstaanders opgelegde tijdslimiet. Verder werd de nood aan een veilige en vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woonplaats in Syrië, van zodra de mogelijkheid zich aanbiedt, besproken.

In telegramstijl Tijdens de Astana-bijeenkomst kon HTS opnieuw terrein winnen dat het Syrische leger nog maar net heroverd had in Idlib. De autosnelweg M4 is nu helemaal in handen van het Syrische leger. Turkije en Rusland patrouilleren samen in de N-grensstreek. Het probleem in N-Latakia blijft onveranderd: de “rebellen” kunnen onveranderd rekenen op aanvoer van wapens vanuit Turkije.

Vluchtelingenkamp(en) overspoeld door hevige regenval in N-Syrië.

Intussen maakt Erdogan werk van zijn plan: de verdrijving van Syrische vluchtelingen naar hun vaderland… net over de grens, naar de regio waar hij de Koerden verdreven heeft, niet naar de woonplaatsen waar ze vandaan komen. (zie ook Astana-conclusie bovenaan)

Het Russische leger voor het eerst in Raqqa, deelt humanitaire hulp uit:

Terugkeer vluchtelingen uit Libanon:

en uit Jordanië:

Syrische studente verdedigt haar master in doventaal:

Homs bereidt zich voor op Kerstmis met de hulp van de bezige bijen Chrétiens d’Orient:

Herstel van de straten in Aleppo:

Heropening katholiek-Armeense kathedraal in Aleppo:

Opening universiteits hartkliniek in Aleppo:

In de grootste grot van Hama werd een kerststal ingericht:

En Kerstbeleving in Damascus:

Kerst in Latakia:

Assad: “EU…vluchtelingen…eigen schuld”

Afbeeldingsresultaat voor syria logo

Het lijkt wel dat de Syrische president Assad het de laatste weken bijzonder druk heeft met persinterviews. Ditmaal maakte een Italiaanse journaliste van TV zender Rai News 24 haar opwachting en vroeg naar de huidige situatie in Syrië, naar de gevolgen voor Europa met de vluchtelingenopvang en samenlevingsproblemen, met de terugkeer van I.S.-strijders naar EU-landen, enz. Assad stelde dat de EUropese landen het probleem aan zichzelf te wijten hebben. Zij hebben de terroristen (in poco taal: “gematigde rebellen”… al dooft die beschrijving stilaan uit) gesteund.

“Waarom hebben jullie vluchtelingen in Europa? Heel eenvoudig: omdat Europa de terroristen gesteund heeft!… Europa was de belangrijkste speler bij het creëren van chaos in Syrië. Loontje komt om zijn boontje.”

Het gesprek werd opgenomen op 26 november en werd voor 2 december geprogrammeerd. Echter… de zender weigerde het uit te zenden. Het Syrische nieuwsagentschap SANA zond het uit op 9 december – Engels gesproken, met de volledige uitgeschreven tekst (Arabisch). Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Al moeten we het van de daken schreeuwen…

Gerelateerde afbeelding

We schreven, schrijven en blijven erover schrijven: hoe het OPCW zich leende tot een aangepast verslag over een vermoedelijke gifgasaanval in Douma, Syrië, dat als alibi moest dienen om Syrië te bombarderen. Nu ook bij Café Weltschmerz:

In 1997 besloten vrijwel alle landen ter wereld chemische wapens te verbieden. Ze vormden samen de ‘Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens’ (OPCW). De OPCW is gevestigd in Den Haag en is de organisatie die daarop toeziet. De OPCW heeft het incident van 7 april 2018 in Douma Syrië onderzocht en stelde in haar rapport dat: “chloor, of een andere reactieve chloorhoudende chemische stof, waarschijnlijk is vrijgekomen”. Een interne OPCW e-mail in antwoord op dat rapport stelde dat die conclusie: “zeer misleidend is en niet door de feiten wordt ondersteund”. Schrijver en journalist Peter Hitchens uit Londen heeft het Syrische conflict en het Douma-incident op de voet gevolgd. Hij heeft onlangs de OPCW-klokkenluiders bezocht en bespreekt nu met Rico Brouwer in café Weltschmerz wat er is gebeurd in Douma en wat er op het spel staat met dit misleidende OPCW-rapport. Niet alleen in Syrië, maar ook met onze regeringen, de internationale rechtsorde en de geldigheid van de OPCW .

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een geschenk van Sinterklaas of eerder een rapport van Zwarte Piet?

Een jaarverslag over de katholieke kerk in België, 2018. ‘n Half miljoen Belgen schijnen nog naar een  Kerstviering te gaan maar niet de helft daarvan gaat nog naar de wekelijkse zondagsviering of jaar na jaar steeds minder. Er is een drastische vermindering van het sacramentele leven (doopsel, vormsel, huwelijk, kerkelijke begrafenis…) en een sterke daling van het aantal priesters (nog 4347) en religieuzen (nog 9560, een priester-religieus telt dan nog in de twee mee!). De kerkafbraak wordt aldus mooi verwoord: aan de eredienst werden 31 kerken onttrokken en 39 parochies werden opgeheven. Ja, het wordt een “keuzechristendom” met een sterke “vervrouwelijking”. Steeds meer vrouwen delen in de pastoraal en nemen de leiding (niet vermeld wordt het “Jezebel-effect”, nl een vrouw die naast de verantwoordelijke priester staat en feitelijk onterecht de leiding neemt). Dan volgen de positieve aspecten in crescendo: de maatschappelijke rol van de kerk blijft overeind,  het museumbezoek aan de kathedralen blijft op peil en de zes Belgische abdijen die trappist brouwen blijven onverstoord hun edel vocht produceren en verkopen. Het eindresultaat is overduidelijk: onze zogenaamde “multireligieuze” maatschappij wordt in feite heel erg “mini-religieus”.

We kunnen de volgende jaren nog meer van dergelijke Sinterklaasrapporten verwachten, waarin haarfijn wordt berekend hoe sterk de vermindering weer verminderd is. Zal dit blijven zakken tot het nulpunt? Neen. Er is iets aan te doen, maar daarvoor heb je goede (geen uitzonderlijke!) hersens nodig, een stevige ruggengraat en een degelijk geweten, nl. de “gewone” eigenschappen van een mens die uit het karkas van het maatschappelijk “correcte denken” durft stappen.

Friedrich Nietzsche bestreed fanatiek het christendom. Dat was voor hem een godsdienst van zwakkelingen en verliezers, ieder mens op aarde onwaardig. Indien hij nu  nog zou leven en de ingestorte westerse beschaving overschouwen, zou hij met zijn scherpe geest opmerken dat alle kracht van de westerse beschaving juist uit dit katholieke geloof kwam. Mogelijk zou hij degene zijn die oproept tot een dringend herstel van het christelijk geloof (zie onze bezinning hierover verderop).

Terwijl bij ons de ene eeuwenoude kerk na de andere wordt gesloten, afgebroken, verkocht, omgebouwd tot museum of supermarkt, heeft de orthodoxe patriarch Kirill in 2011 beslist om in Moskou alleen al 200 nieuwe kerken en centra te bouwen om aan de nood van het zich uitbreidend  kerkelijk leven te voldoen. Eén vierde hiervan is  al voltooid,  tientallen zijn nog in opbouw!

*******

We geven  enkele eenvoudige berichten uit het dagelijkse leven van de gemeenschap. Daarna  bieden we een reeks merkwaardige berichten aan die je in onze media niet zult vinden of wat niet in de openbare opinie kan/mag gezegd worden.

Voor een zicht op de situatie in Syrië en in de  wereld kan ik weer (dank zij wat vrienden me toesturen) een uitgebreid gamma voorleggen van info en video’s, waaruit je rustig uw interesses kunt  kiezen. Er is ook flink wat bij in Nederlandse taal.

P. Daniel

Vrijdag 6 december 2019

Flitsen

Terwijl in de Latijnse liturgie de Advent begint, is de voorbereiding op de geboorte van Jezus in de byzantijnse liturgie al eerder begonnen en omvat ook een vasten zoals voor Pasen. Concreet nemen we daaraan deel door om beurt een dag persoonlijke “retraite” te houden: in eenzaamheid en stilte zich terugtrekken, met extra gebed, geestelijke lezing en handenarbeid. De fraters maken hierbij dankbaar gebruik van de kluis op het terrein, sommigen zelfs ’s nachts.

Iedere zaterdag komen een 15-tal “minder validen” uit het dorp een dag doorbrengen met ons. De grote mooie zaal aan de ingang is dan voor hen. Het zijn jongens en meisjes en wel van alle leeftijden. Er is een moslima bij die altijd even vriendelijk is en die haar kindje draagt dat niet kan gaan of staan. Ze is ook altijd bereid haar kindje, dat Maria heet,  te geven aan wie het wil koesteren. Deze vrouw en zovelen zoals zij, behoren tot  de eigenlijke “groten” in de geschiedenis van de mensheid: groot in toewijding en trouw, groot in totale gave van zichzelf. Zij beleven de authentieke waarden van onze westerse beschaving, die eens ontstaan is uit het christendom.  

Lees verder

Oekraïense neo-nazi’s in Hong Kong

Die Oekraïners toch! Je zou denken dat ze thuis wel genoeg zorgen hebben. Maar neen, hoor, het zgn. Azov Bataljon spreidt haar vleugels uit en stort zich “uit solidariteit” en “voor de vrijheid” in het Hong Kongse plaatsvervangende strijdgewoel. Als het niet tégen, resp. in Rusland kan, dan maar in Hong Kong tégen China.


Van een wapenstilstand in eigen land willen ze niet weten. Hun nieuwe president kan – wat hen betreft – de hoogste boom in. Toekomstige reisplannen naar de VSA kunnen ze best opbergen. De kans is groot dat ze op de lijst van terroristische organisaties komen te staan:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De relaties tussen de landen zijn wereldwijd grondig veranderd zonder dat het westen, onder leiding van de VS in staat is dit te erkennen en nog minder er zich aan aan te passen. De westerse geopolitiek na WO II was er een van overheersing, uitbuiting, plundering en vernietiging.

Dit gaat onverminderd voort. De VS, Turkije en de zionisten mogen zelfs openlijk Syrië plunderen en vernietigen. Inmiddels zijn er echter andere spelers op het wereldtoneel verschenen die een heel andere politiek voeren. Het Chinese en Russische model is er nu een van win-win relaties met andere landen. China, het rijk van het midden, dat de zijde, het porselein, de drukpers en het kompas heeft uitgevonden, heeft de opiumoorlog en de koloniale overheersing van 1839 tot 1949 goed in zijn geheugen geprent als “de eeuw van de vernedering”. Uncle Sam zal de draak niet meer op de knieën krijgen.

Tot de nieuwe zijderoute zijn niet minder dan 150 landen en internationale organisaties toegetreden in Azië, Afrika, Europa en Zuid-Amerika. De illegale sancties en vijandelijkheden van de VS en hun bondgenoten tegenover Iran worden openlijk afgewezen door China, Rusland en Indië alsook door de in 2001 gestichte organisatie van samenwerking van Shanghai (OCS). Het Aziatisch model van win-win verbetert het leven van miljarden mensen. Het is een menswaardig alternatief voor de westerse politiek.

Dit geeft ook hoop voor het nu woelige Libanon. Protesteren op zijn Libanees is altijd een beetje volksfeest, maar tevens ook tragisch en zonder veel uitzicht. De (Saoedische) eerste minister Hariri is afgetreden maar heeft van de VS een lijst van 50 namen gekregen met de opdracht een regering van technocraten te maken. Ondertussen is heel de wereld zich aan het moeien met de regering van Libanon. Hoewel de VS het klaar kregen in de jaren ’70 de christelijke meerderheid te veranderen in een meerderheid van soennitische moslims, om de zionisten te plezieren,  zijn de VS en hun supporters niet in staat de christenen en de Hezbollah uit te schakelen. President Michel Aoun (christen, maroniet) en Hassan Nasrallah (secretaris generaal van Hezbollah) hebben een sterk verbond in dienst van de soevereiniteit van het volk, tegen de andere leiders in, marionetten van de westerse mogendheden die slechts chaos willen zaaien om het land te onderwerpen. Rusland heeft al laten weten dat het geen ontwrichting van Libanon zal dulden en China heeft concrete hulp aangeboden. Al wat de VS en hun bondgenoten er doen is uiteindelijk als een slag in het water die  China,  Rusland en Iran een steeds grotere invloed geeft.

Zal Libanon uiteindelijk in staat zijn toch zijn soevereiniteit te heroveren? We hopen het en bidden er voor. Wanneer je in Libanon komt merk je (bijna) overal dat het land toegewijd is en blijft aan O.L.Vrouw. Heilige Maagd Maria, bescherm uw volk.

P. Daniel

Vrijdag 29 november 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Orthodox bezoek

Zaterdag blijft onze wekelijkse poetsdag. We waren net klaar toen abouna Paisios, de Grieks orthodoxe priester van Deir Atieh ons kwam bezoeken met de Grieks orthodoxe bisschop Mgr. Saba Esbear van Horan, Suweida (Z. Syrië).  Het was een erg aangenaam bezoek. Deze bisschop is  goed  bekend met de kerk in Europa en ook in België, waar hij blijkbaar een aantal professoren kent. Hij zelf doceert Oud Testament. Hij vertelde over de sterke groei van de orthodoxe kerk. Enkele van zijn opmerkingen zijn blijven hangen. Wanneer Rusland  na de val van het communisme zulk een sterke heropleving kende, dan is dit volgens hem voor een flink deel te wijten aan de blijvende invloed van o.a. Serafim van Sarov (+ 1833), een van de grootste Russische mystici, die het christelijk geloof  beleefde in het licht van de vervulling van de heilige Geest.

En wanneer Rusland nu door het westen zozeer wordt gedemoniseerd is dit niet alleen omwille van het feit dat het terug een grootmacht geworden is, maar vooral omdat het zulk een sterk en vitaal orthodox christendom kent, wat door het decadente en goddeloze westen met alle middelen wordt bestreden. Ook de Katholieke Kerk, die een behoorlijke crisis doormaakt, zou veel kunnen leren van de vitale orthodoxe kerken en in het bijzonder van de “patriarchale” structuur (met behoud van het Petrusambt). De orthodoxe kerken zijn overigens in Syrië eveneens over het algemeen vitaler en sterker dan de katholieke kerken.

Arbeidsongeval en verzorging

Lees verder

Je moet maar durven!

Abderrahim Lahlali, samen met Mohamed Ozdemir, advocaat voor de twee gerepatrieerde zwarte madammen van I.S., de terrorista’s Fatima en Rahma Benzemmian uit Borgerocco, moet nog bekijken of hij in beroep gaat tegen de veroordelingen bij verstek van vijf jaar hechtenis. Intussen wil hij dat zijn “cliënten” (wie betaalt zijn ereloon en eventuele proceskosten???) psychologische bijstand krijgen wegens de “problematische stress-situatie” die ze achter de rug hebben in de kampen, waar ze “in onmenselijke omstandigheden” zouden verbleven hebben. (…)

Bij de repressie was er geen sprake van psychologische bijstand. Integendeel.

De BBC maakte een parodie over de zwarte madammen “The Real Housewives of ISIS”. En dat viel niet in halal aarde…