Quo vadis, Syria?

Het lijkt wel alsof de rest van de wereld Syrië vergeten is. De media geven af en toe nog een kleine blijk van aandacht, vooral dan om de Syrische regering een veeg uit de pan te geven of om haar bondgenoten een hak te zetten, maar verder is de teneur eerder gelaten. Er wordt zelfs niet voor de Syrische bevolking gebeden.

Gisteren vierden de Syriërs hun onafhankelijkheidsdag: 73 jaar geleden verliet de laatste Franse soldaat het Syrische grondgebied.

Ook de Druzen in de Golanhoogte (video):

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, tekst

1. The Battle of Maysaloun معركة ميسلون
2. The Great Syrian Revolution الثورة السورية الكبرى
3. Birth of the Syrian Constitution ولادة الدستور
4. First Elected President of Syria: Mohamed Ali AlAbed اول رئيس لسورية محمد علي العابد
5. The 60 day Strike and the Franco-Syrian Treaty الاضراب الستيني و المعاهدة الفرنسية
6. The Iskenderun Brigade سلخ لواء إسكندرون
7. Entry of the English troops with the Free French Forces دخول القوات الانكليزية مع قوات فرنسا الحرة
8. Birth of the first Syrian Army ولادة الجيش السوري
9. Evacuation of the last French Soldier from Syrian lands

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Acht jaar lang heb ik de leugens over de oorlog in Syrië ontmaskerd en gesmeekt geen nuttige idioten te zijn in dienst van gewetenloze wapenbazen en oliebaronnen die steeds maar oorlog willen om een onschuldig volk uit  te moorden en een heerlijk land te verwoesten.

Onze strijd tegen deze valse oorlogspropaganda zal nog een tijd moeten doorgaan vooraleer een verantwoorde journalistiek met waarheidsgetrouwe berichten onze taak eindelijk overneemt.

Herhaaldelijk hebben we echter dit perspectief al verruimd (we zitten hier ook op 1250 m boven de zeespiegel!).  We keken naar de ontwrichtingen in de  westerse beschaving (en elders) en de verwarring in de Kerk. Welnu, daar willen we  in de nabije toekomst steeds meer onze aandacht op vestigen. Zovele negatieve aspecten van de huidige samenleving zijn onaanvaardbaar. We moeten allen trachten er iets aan te doen. De menselijke en christelijke waarden van onze beschaving dienen naar boven gehaald te worden opdat mensen zinvol en gelukkig kunnen (samen)leven. Dat zovele mensen  de zin van hun leven verliezen, gedesoriënteerd zijn,  depressief worden en geen enkele vreugde meer kennen, is onaanvaardbaar.

Hierover wil ik een grondige voordracht voorbereiden en met het nodige beeldmateriaal illustreren, in drie delen:  1. Enkele eigenschappen van onze ontwrichte samenleving, 2. de diepere oorzaak, 3. Wat kunnen we concreet daaraan doen? Suggesties en voorstellen hierover zijn  welkom. Er werden reeds enkele voordrachten gepland zodat ik hoop eind mei, begin juni voor enkele weken terug  in België te zijn. Ook Vlaanderen heeft een te rijke erfenis op zoveel gebied, zodat het onverantwoord is de jeugd over te laten aan allerlei vormen van verslaving. En juist nu verschijnt van emeritus paus Benedictus XVI  een  uitvoerige verklaring over de achtergronden en het ontstaan van de  schandalen in  de Kerk  (en de maatschappij). De eerste reacties in onze media zijn klungelig en afwijzend, zoals we konden verwachten. Wie echter de moed heeft hierover ernstig na te denken, zal tot dieper inzicht komen. Benedictus XVI weet wat hij schrijft. En wij willen dit grondig ter harte nemen.

Voor de komende Goede Week wil ik me zelf vrij houden en zal op Goede Vrijdag geen bericht sturen. Er zijn dan trouwens zeer lange liturgische diensten vooral gedurende  de driedaagse, onmiddellijke voorbereiding op Pasen.

Je krijgt nu ruime uitleg over het leven in Mar Yakub, waarna slechts één bezinning over de oorlog tegen Syrië die bijna, maar niet helemaal gedaan is. In de bijgevoegde info en video’s krijg je uitgebreid materiaal over de maatschappelijke, politieke en militaire situatie.

Aan allen wens ik een vruchtbare Goede Week, Moge Pasen dit jaar werkelijk een nieuw begin worden, voor uw persoonlijk leven en voor onze maatschappij.

P. Daniel

Vrijdag 12 april 2019

Flitsen

Vorige donderdag baden we “de grote canon van de boete”  met veel knielen en buigen* tot op de grond.

*Nvdr: Ter illustratie om jullie een idee te geven: deze video van slechte beeldkwaliteit – niet uit Mar Yakub – maar wel uit Mar Afrem in Maaret Saidnaya, de zomerresidentie van de Patriarch der Syriac Orthodoxe Kerk. (Klik hier voor meer info over St. Ephrem de Syriër)

De vrijdagavond werd voor het laatst de uitgebreide akathisthymne gezongen.  Die liturgie heeft iets van een Mariaal volksfeest. Met heel de gemeenschap namen we deel aan deze viering in de parochiekerk, waar een 60-tal mensen actief bij aanwezig waren en die bijna twee uur duurde. Een van de  grotere  meisjes nam de leiding om met de kinderen de Maria icoon onder een baldakijn te versieren met linten, bloemen en kaarsen. Ze waren net  klaar voor de dienst begon. Op de 5e zondag van de vastentijd wordt de heilige Maria, de Egyptische herdacht. Zij was in dienst van de verrijzeniskerk in Jeruzalem en trok dan voor 18 jaar naar de woestijn om daar een leven van gebed en strenge vasten te leiden (5e-6e eeuw). Zij wordt beschouwd als een voorbeeld van boete. Het was voor ons een gelegenheid om ’s avonds met allen de film van haar leven te  bekijken.

Nvdr: Beelden tijdens de vastentijd 2016 in Mar Yakub begeleid met gezang en vertaling naar het Engels:

Een twintigtal jongeren van het Syrisch orthodox seminarie te Seydnaya (zie eerste video bovenaan) kwam zaterdag op  bezoek, allemaal  in dezelfde eenvoudige zwarte toog. Het zijn monniken en enkele seminaristen. Het was een korte maar hartelijke ontmoeting.

Lees verder

Dan toch…

Is ons geliefd landje dan toch samen met Frankrijk aan het konkelfoezen met al-Nusra & co. om een geënsceneerde gifgasaanval in Idlib uit te voeren? (…)

Alain Corvez, gepensioneerd Frans kolonel, gaf meer duidelijkheid over de tactiek van westerse landen om de luchtaanvallen in Syrië onder valse voorwendsels te rechtvaardigen, zodat de politieke oplossing – die ze niet willen – zo lang mogelijk uitgesteld kan worden.

Bij de valse voorwendsels, verspreid via nepnieuws (fake news), staat de beschuldiging van het gebruik van chemische wapens met stip vooraan op de lijst, inclusief een schokkend filmscenario met terroristische groeperingen als hoofdacteurs, waarbij de Syrische regering aan de schandpaal genageld wordt.

“De Russische geheime dienst werkt zeer professioneel; zij heeft bekend gemaakt dat Franse en Belgische geheime diensten in contact zijn met de Witte Helmen en terroristische groepen in Idlib en dat zij een nep chemische aanval in deze regio plannen. De Russische geheime dienst is accuraat en ik geloof dat zij de waarheid bekend gemaakt hebben – dat heeft zij in het verleden al bewezen.”

Alain Corvez herinnerde eraan dat deze waarheid in overeenstemming is met de Franse houding vanaf het begin van de oorlog in Syrië, waarbij Frankrijk de djihadisten ondersteunde bij hun poging de Syrische regering te doen vallen… “een obsessie”, voegt hij eraan toe.

“Vanaf het begin moest de Franse diplomatie de Amerikaanse strategie volgen en zelfs de beste leerling van de klas – beter dan de leraar – worden. En nu zou blijken dat België bereid is aan dit duivels project mee te werken. Maar Duitsland heeft ook al samen met Frankrijk de terroristen gesteund. De bewijzen werden herhaaldelijk door Rusland geleverd.”
“Het is een schande dat de Franse media de bevolking niet informeren en de propaganda van de regering verkopen als humanitaire acties.”

Alain Corvez bevestigde dat nep chemische aanvallen met de hulp van westerse landen door de terroristen uitgevoerd werden en dat Turkije slechts een voorwendsel zoekt om luchtaanvallen uit te voeren op “een overheid die zijn eigen volk vermoordt met verboden chemische wapens”.

“De nep aanvallen werden georganiseerd omdat de westerse strategie, die moest leiden tot “regime change”, niet werkte; dit dankzij de sterke weerstand van het Syrische leger, gesteund door de bevolking onder de leiding van hun president, met de hulp van de ware vrienden van Syrië: Rusland en Iran, die samen naar de overwinning streven.”

Hij bevestigde dat de westerse pogingen zullen mislukken en dat de VSA uiteindelijk Syrië zullen verlaten, ook al is dit niet naar de zin van de “deep state” protagonisten in Washington die niet de Amerikaanse belangen dienen maar wel de Israëlische.

“Trump is een goede vriend van Israël maar tevens een patriot en hij snapt dat het in het belang van de VSA is deze oorlog – en andere in het M.O. – te doen stoppen. Het schept haat t.o.v. de VSA, behalve van enkele leiders, die niet begaan zijn met hun volk en van de Amerikaanse steun afhangen.” (…)

OPCW

Iraakse justitie maakte de bekentenis van Bilal Abdul-Aziz al-Marshouhi, 25, of Abu Fadhil al-Belgiki, bekend, waarin hij o.a. toegeeft dat hij onder meer chemische substanties gebruikt heeft, zoals bv. mortiergranaten gevuld met chloorgas. Initieel vervoegde hij samen met zijn echtgenote al-Nusra, maar daar kreeg hij ambras, zodat hij naar ISIS trok om daar verder aan zijn carrière te timmeren. De Iraakse rechtbank veroordeelde hem tot de doodstraf. (…)

Ter illustratie van de nepfeiten die ons dagelijks door de strot geduwd worden: In onderstaande video vertelt Alain Corvez over de “maakbare” nieuwsverspreiding : de inname van een militaire Syrisch-Iranaanse basis door de djihadisten, die compleet verzonnen, gepland, geregisseerd en gefilmd werd. Hallo… waar zat Vranckx?

Idlibistan, het democratische paradijs…

… waar zgn. “gematigde rebellen” van al-Nusra-allooi de shariawet dicteren

Een korte beschrijving en de bedenking of er wel een verschil is tussen HTS en ISIS:

Lukrake arrestaties, zonder enige uitleg, beschuldiging of proces. Niemand is veilig, zelfs de grootste HTS-fan niet. Blijkbaar was het onder Assad dan toch nog niet zo slecht.

Ziekenhuizen worden aangevallen, medisch personeel gearresteerd. Om diverse redenen: bv. iemand medische zorg verlenen die niet tot HTS behoort of weigeren een neparts in dienst te nemen. Internationale hulp wordt niet uitgedeeld. Medische hulpgoederen worden door HTS in beslag genomen, verkocht aan de hoogst biedende of uitgedeeld aan de HTS-aanhang. De rest van de bevolking mag rustig verrekken.

Vluchtelingen in Idlib moeten hun tenten binnen de 72 uur verlaten omdat ze aan HTS geen “toegang” betaald hebben. Ze hangen helemaal af van humanitaire hulp. Hoe zouden ze voor het neerpoten of gebruik van een tent kunnen betalen? Of voor voedsel, drank, brandstof, medische zorg???

Voor degenen die nu nog niet weten welke vlag de HTS-lading dekt, raden wij onze vorige artikels aan:

Hallo, mr. Trump, er nog werk aan de ISIS-winkel!

Afbeeldingsresultaat voor islamic state return

Vermits u toch van plan was het grootste aantal VSA-militairen vanuit Syrië naar Irak over te brengen op een stand-by positie, kunnen ze daar meteen aan het werk om de naar verluidt uitgeroeide ISIS-terroristen, die blijkbaar een vroege on-bijbelse verrijzenis beleven, daar te vuur en te zwaard definitief naar de eeuwige maagdenhemel te verwijzen. Ter duiding deze beelden, waaruit moet blijken dat ze hun oude vakkennis van onder het stof gehaald hebben om dat te doen, waar ze in uitblinken: dreigen, stelen, roven, mensen verdrijven of erger en zich vervolgens ergens in grotten en holen verschuilen tot er zich een gunstige gelegenheid voordoet om ongelovigen mores te leren.

Huidige militaire stand van zaken in Syrië

Geografisch toont de maand maart weinig verschillen met februari. Met uitzondering van de glorieuze overwinning door de VSA en hun bondgenoten – hoofdzakelijk de SDF (Koerden) – op ISIS. Waarbij de enclave over de westelijke oever van de Eufraat (Palmyra woestijnregio, al-Bukamal regio, al-Suweida vulkaanwoestijn), individuele slaapcellen en de ISIS bendes in Idlib over het hoofd gezien worden. Da’s hun zorg niet. Assad moet zijn plan er maar mee trekken zolang hij hun mensenrechten maar niet schendt. En HTS heeft er geen probleem mee hen te integreren in hun al-Nusra rangen.

Volgens de kaart zou de Syrische overheid 61.88% van het grondgebied in handen hebben. Het SDF (Koerden) heeft de controle van 27.92%, met de belangrijke olievelden. In Idlib verspreiden de “gematigde rebellen” onder de bezielende leiding van HTS, hun democratisch gedachtengoed op 10.3% van het Syrische territorium. Onderaan de kaart, groen ingekleurd, is de door de VSA bezette al-Tanf woestijn, onder de hoede van een verzameld zootje “gematigde rebellen”, met daarin als een soort trofee het al-Rukban vluchtelingenkamp, dat in toekomstige onderhandelingen als wisselmunt kan gebruikt worden. Bovenaan in het blauw ligt Afrin waar de Ottomanen en hun beschermde terroristenbendes de christenen en Koerden verdreven hebben. Gezien de ligging moet het voor Erdogan uiterst verleidelijk zijn Afrin te annexeren in zijn Rijk. De Israëli’s mogen dat ten slotte ook van Uncle Sam. De bezette Golan Hoogte Noord-Israël heeft een apart lichter getint kleurtje.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden,

De “zondeval” en de moord van Caïn op Abel uit Genesis, het eerste Bijbelboek (hoofdstuk 3 en 4), zijn de samenvatting van de hele politieke en maatschappelijke geschiedenis van de mensheid. Een van de meest originele denkers van onze tijd, René Girard (+ 2015) heeft aangetoond dat onze verlangens in feite niet authentiek zijn. Eva mocht van alle vruchtbomen eten maar zich niet voor god zelf uitgeven door te grijpen naar de boom van kennis van goed en kwaad. In plaats van te luisteren naar God die de mensen wil laten delen in zijn geluk, luistert ze naar de slang,  beeld van  Satan. De duivel wil Gods plan tegenwerken  en de mens ongelukkig maken. En Eva neemt gewoon het verlangen van de duivel over. Hetzelfde doet Adam. Hij heeft vruchten in overvloed maar hij neemt het verlangen van zijn vrouw over.

Abel offert het beste van zijn kudde en vindt welbehagen bij God. Caïn wil dit welbehagen ook.  Zijn broer is eerst zijn model en daarna zijn rivaal, die hij vermoordt. Zo werkt het “nabootsend verlangen” en draagt de kiem van het geweld in zich. Alle maatschappijen van de oertijd tot nu toe worstelen met de vraag: Hoe voorkomen dat een samenleving aan dit geweld ten onder gaat? De grote menselijke oplossing is die van de hogepriester Kajafas: Het is beter dat één mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat (cfr.Johannes 11, 50). Dit is het mechanisme van de zondebok. De schuldige wordt gestraft en uitgeschakeld. Zo komt er even rust, totdat het “nabootsend verlangen” weer tot  een spiraal van geweld uitgroeit, waarna  het volgende slachtoffer wordt aangewezen en uitgeschakeld, enzovoort. In de Griekse mythen zien we hoe telkens een onschuldige als slachtoffer algemeen wordt aangewezen. Vijanden worden hierbij vrienden, één in geweld om de onschuldige met de dood te straffen (stenigen, kruisigen, vergiftigen, ophangen, onthoofden…). 

Jezus heeft de profetie van psalm  78, 2 vervuld: “Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting van de  wereld” (Mattheus 13, 35),  nl. dat alle menselijke beschavingen gebouwd zijn op geweld en het offeren van een “zondebok. Zijn Kruisdood is het begin van een geheel nieuwe beschaving. Hij wil geen offers maar barmhartigheid (cf.Mattheus 9, 13):  geen (on)schuldige doden. Hij nam zelf de schuld van anderen op zich en aanvaardde als onschuldige de gruwelijke dood.

In zijn kruisdood zijn alle onschuldige slachtoffers vanaf het begin van de mensengeschiedenis tot het einde der tijden vertegenwoordigd.

Hij heeft de wet van Mozes niet afgeschaft maar op onvoorstelbare wijze vervuld, verruimd, verdiept. Aan de farizeeën die een overspelige vrouw willen stenigen zegt Hij: “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen” (Johannes 8, 7).Zo openbaart Hij verrassend dat ze het kwaad eerst in eigen hart moeten zoeken. Jezus zegt ons nu: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen, door zichzelf te verloochenen,  en zijn kruis op te nemen” (Marcus 8, 34). De huidige wereld (en wijzelf!) heeft nog te veel van de oude al te menselijke beschavingen. We hebben de boodschap van Christus nog niet goed  begrepen en zeker nog niet goed nagevolgd.

Misschien is de lente van het christendom nog maar pas begonnen… en onze wereld heeft er de grootste behoefte aan.

Je krijgt een sfeerbeeld van de grote vasten hier in het oosten, een commentaar op de Belgische militaire aanwezigheid in Syrië en op  de veiligheid van Israël. Daarna volgt weer een ruim aanbod aan info en video’s.

P. Daniel

Vrijdag 5 mei 2019

De  grote vasten, een sfeerbeeld

Naargelang de vasten vordert, worden de  gebeden in de liturgie intenser. Zo baden we gisteren “de grote canon”, een schitterend gebed van meer dan twee uur, waarbij  heel het Oude en Nieuwe Testament overlopen wordt met de vele gelegenheden die om vergeving vragen. En er is nogal wat beweging bij. Voor ieder gebed wordt geknield en gebogen met het hoofd tot op de grond (zeker meer dan 100 keer!). Tevens heerst er een grotere rust en stilte dan anders, afgezien van de  regelmatige explosies van de kinderen. Wekelijks komen ook verschillende  gezinnen om deel te nemen aan de eucharistie of om gebed te vragen voor de genezing van een gezinslid of bevrijding van een van de kinderen die als Syrisch soldaat gekidnapt werd door terroristen en waar men al jaren niets meer van vernam. Het zijn meestal christelijke gezinnen maar ook moslimgezinnen komen af en toe om gebed of genezing vragen.

Nvdr: Deze beelden ter illustratie van de periode voorafgaand aan Pasen in Mar Yakub:

Verder komen wekelijks een vijftiental gehandicapten uit het dorp om zich een dag met ons te amuseren. Dit is altijd een vreugdevolle ontmoeting voor hen en voor ons. Zo integreren zij steeds meer in het gewone leven, wat vroeger hier ondenkbaar was. Het is de bedoeling dat we  de samenwerking met hen nog uitbreiden. En ondertussen hebben we al verschillende dagen een beetje Belgisch weer gehad met ‘s morgens zon en ‘s namiddag regen, wat  hier een zegen is. En daardoor zie je tussen de bomen op het terrein overvloedig het gras met kleine gele bloemetjes  opschieten, waar de schapen zich te goed aan doen. Omdat er in november al regen gevallen is zijn er in het gebergte een soort paddenstoelen (kama) te vinden die door de mensen van het dorp gegeerd zijn. Ondertussen blijven de regelmatige lange perioden van onderbreking van elektriciteit en internet voortduren, maar we trekken onze plan en richten onze dagorde er naar. Wat minderen op dit gebied kan geen kwaad, al is het soms erg vervelend. Trouwens, de  vasten dient om materieel wat minder afhankelijk te worden en geestelijk sterker, waardoor we in staat zijn Jezus’ volgeling te worden  met een voor onze tijd noodzakelijk missionair vuur.

Nvdr: Lente in Oost-Ghouta:

Belgische militaire aanwezigheid in Syrië: onwettig en crimineel

Het hoofd van het Russisch centrum voor verzoening, Maj. Gen. Viktor Kupchiskin meldde  vorige vrijdag dat geheime diensten van Frankrijk en België in Idlib een ontmoeting hebben gehad  met commandanten van de terroristische groepen Hayyuat  Tahrir Al-Sham (het voormalige Al Nousra), Hurras Al-Din alsook met vertegenwoordigers van de Witte Helmen om een chemische aanval te ensceneren en nogmaals de schuld daarvan aan Syrië of Rusland te geven. Tussen 24 en 27 maart 2019  hebben Belgische geheime diensten, volgens hem, Russische bombardementen op wapendepots van terroristen gefilmd om deze achteraf als bewijs te gebruiken voor een chemische aanval. Er zou 100 dollar afgesproken zijn  per persoon die wil meespelen in de opnamen. De Russische militair sluit niet uit dat er ook echt mensen slachtoffer zullen worden van een chemische aanval om het geheel geloofwaardiger te maken. Tegelijk werd, aldus Kupchiskin, chemisch materiaal van Saraqib overgebracht naar de steden Khan Sheikhoun, Maaret Horma en Kafer Zaita (N.O. Idlib).

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Kris-kras door en nieuws over Syrië.

Het weder is wisselvallig.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten
H. Kruiskerk, Damascus,

Damascus kleurde gisteren blauw wegens “internationale dag”. Als u het ons vraagt, zou zwart passender geweest zijn wegens de “internationale sancties”.

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht en buiten

Leedvermaak over de Turkse verkiezingsuitslag bij Syrische media:

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Met 3 dode en 3 gekwetste Turkse soldaten kan hij niet lachen. Erdogan beloofde na de verkiezingen met de Syrische problemen komaf te maken. (…)

SDF zou naar verluidt een militaire operatie plannen om Afrin te bevrijden van de Ottomanen en hun vrienden, die begin 2018 de Koerden verdreven. Volgens de Koerdische commandant, Ferhat Abdi Sahin, zouden zowel de YPG als de YPJ (vrouwelijke strijdkrachten) bereid staan.

Bovendien verklaarde de commandant van de SDF dat zij niet van plan zijn zich af te scheuren van Syrië, bovendien een verzoening en definitieve oplossing met de Syrische regering nastreven. (…)

Zwarte humor:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Geen grap: Nu Israëls grondgebiedsuitbreiding officieel erkend en goedgekeurd is door de VSA, wil het land snel werk maken van nieuwe nederzettingen. Tegen 2048 zouden 250.000 nieuwe Golanbewoners er kunnen neerstrijken. Men rekent op 45.000 nieuwe jobs in zowel de toeristische als de transportsector. Vooraf moeten de mijnenvelden nog verwijderd worden. (…) Het is niet voor het eerst dat de joden de regio willen bevolken. Al in 1894 probeerde de joodse bankier Edmond de Rothschild de Golan Hoogte te koloniseren, maar dit streven werd gedwarsboomd door Arabische en Ottomaanse wetten, die verboden dat vreemdelingen zich in de regio neerlieten.

Ook geen grap: het Syrische leger moet zich volgens Israël terugtrekken uit het stuk Golan Hoogte dat nog steeds in Syrische handen is.

De 600 jaar oude Armeense kathedraal van Aleppo werd zaterdag na uitvoerige restauratiewerken feestelijk heringewijd:

Reusachtige witte truffels uit de Deir-Ezzor regio… wat er nu zo staatsgevaarlijk of opruiend, schokkend of politiek-incorrect aan truffels is weten we niet. Feit is dat de video met truffels zo groot als een voetbal blijkbaar op de verboden lijst van facebook staan… De ingesloten film werd ongeschikt geacht om in te sluiten. Evenmin is ons niet bekend wat er schort aan de twee andere video’s die uw gevoelige ogen niet mogen gezien hebben.

De vrije-handelszone aan de Syrisch-Jordaanse grensovergangen van Nasib en Jaber wordt binnenkort heropend:

Wie meent te weten waar het ISIS-opperhoofd, de illustere meneer al-Baghdadi, momenteel gastvrijheid geniet mag dit melden bij de zgn. Internationale Alliantie o.l.v. de VSA. U wordt beloond met 25 miljoen dollar. Si non è vero è ben trovato…

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

500 Vrachtwagens met wapens en toebehoren op weg naar SDF, gebied ten oosten van de Eufraat waar de Koerden dringend gevangenissen gaan bouwen om de niet ontsnapte ISIS-terroristen onder te brengen:

Tientallen ISIS-terroristen zouden naar Libanon gevlucht zijn en zitten daar ergens geïnfiltreerd in Palestijnse vluchtelingenkampen. Ze zouden grote sommen betaald hebben aan wat men de “maffia” noemt. De informatie werd doorgesluisd via het al-Hol kamp in NO-Syrië, dichtbij de Iraakse grens, waar de Koerden de lakens uitdelen. Duizenden vrouwen en kinderen van ISIS-terroristen vertrokken voor hun mannen, die toen al-Baghouz nog niet wilden opgeven. (…)

Het Syrische Leger bewaakt de Eufraat met argusogen. En elimineert een ISIS-bende. (…)

SDF is er blijkbaar ook niet gerust in. Ze vermoeden dat er nog steeds ISIS-terroristen zich verschuild houden in grotten en tunnels in de omgeving:

ISIS is volgens Trump van de kaart geveegd. Hij vergat de kaart van het Syrisch regeringsgebied te lezen. Daar bevinden zich wel nog enclaves verstopt in de buurt van Pälmyra en in de grotten, in de vulkanische woestijn van al-Suweida. Als de VSA & bondgenoten zich nuttig willen maken kunnen ze misschien daar een handje toesteken?

Intussen blijven de “gematigde rebellen” de burgerbevolking over de oostelijke, westelijke en zuidelijke grenzen van Idlibistan terroriseren. (…)  (…) Het Syrische leger en de Russische luchtmacht beantwoordden het geschut.

Een misviering voor de slachtoffers van de aanvallen vanuit Idlibistan:

HTS wil geen vluchtelingenkampen in Idlibistan… tenzij ervoor betaald wordt. Humanitaire hulp is pas toegestaan als er taks of huur voor een tent voor betaald wordt:

Groene vindingrijkheid:

Het begint te dagen…

“Gematigde rebellen”? In Nederland is justitie het niet eens met buitenlandse zaken.

Afbeeldingsresultaat voor gematigde rebellen cartoon

Voor het eerst heeft de Nederlandse rechter uitspraak gedaan over de aard van de Syrische strijdgroep Ahrar al-Sham. De rechtbank in Rotterdam bestempelde de beweging in een zaak tegen twee Syriëgangers vandaag als ‘terroristisch’. Het ministerie van buitenlandse zaken typeerde Ahrar al-Sham juist als ‘gematigd’. De Nederlandse regering steunde in de afgelopen jaren ook verschillende strijdgroepen in Syrië die militair samenwerkten en nauwe banden onderhielden met Ahrar al-Sham.

Deze strijdgroep was tot voor kort een van de machtigste jihadistische bewegingen in Syrië. Ahrar al Sham bevond zich jarenlang in een ‘grijs gebied’: de groepering staat niet op internationale terreurlijsten, maar sommige landen, zoals Duitsland, beschouwen de strijdgroep wel als terroristisch. De groepering werkte samen met Al-Qaida, maar ook met door Nederland gesteunde strijdgroepen. Lees verder…

Het Nederlandse buitenministerie volgde trouw de marsbevelen van de VSA:

Intussen heeft Ahrar al-Sham eieren voor hun geld gekozen en zich bij HTS (al-Nusra) aangesloten. Wat jaren geleden verontwaardigd van de hand gewezen werd, maar nu uit noodzaak – ze voerden een privé oorlogje tegen elkaar – dan toch een feit is (Meer info in een reeds geplaatst artikel i.v.m. “concurrent” HTS, zie onderaan). Iets wat nog niet tot het Nederlandse buitenministerie doorgedrongen is.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een ongewapende volksopstand van een moe getergd volk, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal regime onder leiding van een gruwelijke dictator, waaruit een burgeroorlog ontstaat. Wat een door de CIA  over Syrië puur verzonnen verhaal was en door de media wereldwijd acht jaar lang herhaald,  zien we nu in Frankrijk voor onze ogen werkelijkheid worden! Een regime van blinde terreur waarbij alle middelen goed zijn met als resultaat: één dode, 200 zwaar gewonden, bij 22 mensen werd een oog uitgerukt, bij vijf een hand afgerukt. Verder wordt de rechtspraak zo gemanipuleerd dat ze de buitensporige repressie moet steunen. Bovendien worden de media als waakhonden strikt gecontroleerd om zogenaamd orde en veiligheid te verzekeren. De fiere Franse democratie verglijdt naar een dictatuur met staatsterrorisme tegen het volk ten voordele van een elite en het groot kapitaal. Frankrijk, de “oudste dochter van de Kerk” verkeert in een diepe identiteitscrisis. Ook de Europese Unie, die nooit een identiteit had, verkeert in crisis. De soevereiniteit van de landen wordt ondergraven, de  grenzen weggevaagd, een oncontroleerbare immigratie opgezet (i.p.v. te zorgen dat mensen veilig in eigen land kunnen blijven zonder oorlog), de eigenheid van huwelijk en gezin ondermijnd, de eerbied voor het menselijk leven  verloochend.

Pessimisme en nihilisme blijven groeien samen met een dictatuur van het relativisme waarbij ieder zijn waarheid  verkondigt zodat leugen en waarheid, goed en kwaad met elkaar verwisseld worden. Een decadente beschaving valt ten prooi aan een barbarendom: de dictatuur van een totalitaire islam. Amerika had al bijna twee decennia eerder de democratie afgeschaft met de Patriot Act (26 oktober 2001), waardoor de regering verregaande bevoegdheden kreeg voor het controleren van burgers en zelfs van buitenlandse regeringen. Deze bevoegdheden werden steeds meer uitgebreid. En de grote motor achter de zelfvervreemding van de mensenfamilie is “de nieuwe wereldorde”, onder de stuwing van Amerika, Engeland en het zionistische Israël, waarbij deze laatste voor zichzelf de status van volledige straffeloosheid verworven heeft. Het zionistisch Israël mag al decennia lang inpalmen,  bezetten, een volk verjagen, zijn bezittingen afnemen,  uitmoorden, andere landen bombarderen,  ontwrichten of zijn grondstoffen stelen, ongewenste leiders overal ter wereld uitschakelen… Zelfs evangelische christenen zijn verrukt over de onvoorwaardelijke steun vanwege de VS  en kijken opgewonden uit naar de glorierijke overwinning van het aardse koninkrijk van het grote Israël.  Zij  beschouwen het als een goddelijke zending voor de eindtijd. De rauwe werkelijkheid is echter dat we volop meegesleurd worden door het duivelse werk van  de antichrist, die het laatste greintje van Jezus’ Evangelie tracht te vernietigen.

Zonder de waarachtige God van Jezus Christus is er geen waardigheid voor de mens en geen toekomst, geen hoop, geen vreugde, geen vrijheid.

Trek weg uit het ziekmakend moeras en zoek de Bron op van zuiver water. Ijver voor een herstel van de soevereiniteit van landen en grenzen, de eigenheid van hun cultuur, de  kracht van het onwrikbaar huwelijk en gezin, de creatieve rijkdom van de  seksuele verscheidenheid van man en vrouw, de eerbied voor het leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de zorg voor de zwaksten als waardemeter van de beschaving. Er zijn  onverschrokken vrijwilligers nodigen die uit de huidige chaos een nieuwe, waarachtige christelijke samenleving  opbouwen met een totaal andere grondstof : met de liefde van God, de Vader, het verlossingswerk van Jezus Christus en de kracht van de heilige Geest en met Maria.

Na enkele flitsen uit de gemeenschap geven we een Bijbelse en apocalyptische meditatie rond het feest van 25 maart, als vervolg op wat we hoger schreven. Daarna vermelden we de gigantische clandestiene oorlog tegen Syrië, die voor onze journalisten nog steeds totaal onbekend schijnt te zijn. En tenslotte weer een overvloed aan info en video’s, waarbij ik uit de eerste link het interview van De Stille Waarheid durf aanbevelen en de erg boeiende video over “de Spekpater”.

P. Daniel

Vrijdag 29 maart 2019

Flitsen uit de gemeenschap

Van munitiekisten naar boekenkasten

Onze streek had een volkscentrum nodig voor onthaal, retraites  en conferenties. De ruwbouw van dit nieuwe gebouw van Mar Yakub was net klaar toen de oorlog tegen Syrië uitbrak.  Meubels waren er nog niet. Geleidelijk werd het een en ander gemaakt of aangeschaft. Nu zijn er 12 munitiekisten, die her en der nog rondslingeren proper gemaakt, van het deksel ontdaan en geschilderd. Met twee schapjes er in zijn het nette boekenkastjes. Ze kunnen nu de geestelijke munitie voor schietgebeden opslaan.

Lees verder