Quo vadis, Syria?

Wie niet met oogkleppen rondloopt, ziet al lang wat er gaande is in Syrië.  De VSA – en in hun schaduw de zgn. coalitie – maken er zelfs geen geheim van:  Syrië moet en zal ontwricht en opgedeeld blijven.  De toestand te stabiliseren kan alleen op voorwaarde dat Rusland, Iran, Hezbollah en Assad zich uit het gebeuren terugtrekken.  Slechts Uncle Sam en zijn vriendjes mogen daar de lakens uitdelen en een vergiftigde vredespijp aanbieden.

US Air Force Brig. Gen. Leah Lauderback verklaarde deze week tijdens een militaire conferentie in Washington dat Rusland Syrië wil stabiliseren door de olievelden, die momenteel door de Koerden en de VSA ten oosten van de Eufraat bezet worden, te heroveren. “Economisch gezien willen ze de olievelden heroveren, ze verwachten biedingen en contracten om Syrië’s infrastructuur te ontwikkelen en zo Syrië op lange termijn te stabiliseren… Wij kunnen dat niet toestaan…” (video)

Logisch toch?  Het gaat om Syrisch grondgebied, zoals ook Idlib Syrisch grondgebied is.  De olievelden behoren aan de Syrische staat, aan het Syrische volk, niet aan Uncle Sam, die als een zetbaas de Koerden daar als oppas geïnstalleerd heeft.  Wat een arrogantie!

Ze zouden daar beter eens komaf maken met de ISIS-enclave, die slechts af en toe – quasi als bezigheidstherapie – door de VSA en YPG aangevallen wordt.  Van verdrijving is geen sprake, integendeel, het grondgebied der enclave werd zelfs uitgebreid. (…)  Als die enclave er niet meer is, dan verdwijnt meteen de reden van de Amerikaanse aanwezig-heid.  Naar verluidt, zo verklaarde Poetin, zou ISIS zelfs ca. 700 buitenlandse gijzelaars (waarbij Europeanen en Amerikanen) ontvoerd hebben, die nu met de dood bedreigd worden, tenzij ISIS’ eisen ingewilligd worden.  Zo niet, zullen ze er 10 per dag doodschieten.  Dat ze hun bedreiging zullen uitvoeren wilden ze duidelijk maken door er om te beginnen al 10 te vermoorden. Benieuwd of hierover ooit de waarheid over het inwilligen van de chantage zullen vernemen. (…)

Wie ze wel aanvallen is de burgerbevolking.  Opnieuw, na 13 oktober toen Hajin (ten oosten van Deir Ezzor) aangevallen werd met de internationaal verboden witte zwavel, kreeg een stad in de regio, al-Swseh, onwelkom bezoek uit de lucht van de internationale coalitie.  Verschillende luchtaanvallen, talrijke doden en veel schade.

De burgerbevolking van het nieuwe district van Aleppo werd opnieuw bestookt door de “gematigde rebellen” vanuit Idlibistan.  Of de getroffen burgerbevolking ook overtuigd is van hun gematigde politieke doeleinden?  (…)   Waarmee bewezen wordt dat Idlibistan moet opgekuist worden.  Geen enkele stad kan leven onder de voortdurende bedreiging van raketten.  Rusland en Turkije geven de terroristen meer tijd om de afgesproken gedemilitariseerde zone te ontruimen.  Gematigd applaus vanuit de VN. (video)

In de eerbiedwaardige VN veroordeelde de Russische permanente vertegenwoordiger, Vasily Nebenzia, opnieuw de sancties, die tegen de internationale wetten indruisen en die alle pogingen om een politieke oplossing te bereiken verhinderen.  Tijdens een zitting van de Veiligheidsraad over de situatie in het M.O., deed Nebenzia beroep op de internationale gemeenschap om de heropbouw in Syrië te steunen en de terugkeer van de gevluchte Syriërs mogelijk te maken.  Terwijl de Astana-vergaderingen “hun werk voortzetten om een politieke oplossing voor de Syrische crisis te vinden, probeert de zgn. “mini groep over Syrië” bevelen op te leggen en een oplossing te verhinderen.”  Hij had het ook over het Idlib-akkoord (gedemilitariseerde zone, terugtrekking van mankrachten en zware wapens), die volgens hem goed opschiet en dat al-Nusra (de grootste niet zo gematigde rebellengroep) dit niet in de weg mag staan (… door hun weigering).  Hij voegde eraan toe dat alle internationale partijen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië én eender welke regio in Syrië niet mogen als een apart deel met een eigen identiteit beschouwen.  En herhaalt dat de Russische militairen zich op vraag van de Syrische regering legitiem in Syrië bevinden om hen te helpen bij hun strijd tegen terrorisme.  “Ik vraag de Amerikaanse vertegenwoordiger naar de reden voor de aanwezigheid van de Amerikaanse strijdkrachten in Syrië… Is het om het terrorisme te bestrijden of om het land te verdelen en een koloniale politiek op te leggen?”  En verwijst naar de b.g. luchtaanvallen op de burgerbevolking met internationaal verboden wapens.

Zijn Iraanse collega, Es’haq Al-e Habib, sloot zich hierbij aan.

Verder wordt er ook binnen het Syrische leger werk gemaakt van de verzoening.  Een boodschap, die hier door niemand gehoord wordt: “Wij hebben herhaaldelijk de nadruk gelegd op de nationale verzoening bij de bevrijding van Syrische steden en gemeenten.  Talrijke Syriërs in de voorheen door ISIS bezette steden verzetten zich gewapenderhand tegen deze terroristen. Zij waren verplicht dit buiten het Syrische leger te doen omdat hun steden en families onder directe bedreiging leefden en hadden geen dubbele agenda, behalve hun stad en thuis te verdedigen. Deze mensen, mannen en vrouwen, waren de eersten om tot het SAA (Syrische leger) en Syrische para-militaire groepen toe te treden nadat ze hun wapens neergelegd hadden en het verzoeningsproces doorlopen hadden.  We zijn verbaasd dat menigeen binnen en buiten Syrië niet akkoord ging met de aanvaarding van hen binnen de SAA rangen; velen van hen hadden zelfs nog nooit een wapen in hun handen gehad en waren misleid door de poco media.  Het is noch ongrondwettelijk, noch ethisch, en – wat belangrijker is – noch patriottisch iedereen die buiten het SAA de wapens opnam als terrorist te brandmerken. Talrijke SAA militairen deserteerden omdat ze geen keuze hadden, wegens de bedreigingen door de terroristen aan hun gezinnen, en zij keerden terug binnen de SAA rangen zodra de bedreiging opgeheven werd.  En ja, zij werden elk individueel door een militaire rechtbank onderzocht en desgevallend bestraft, maar onder geen enkel beding kan men hen ervan verdenken op hetzelfde niveau te staan als de terroristische organisaties.  Wie het verdient zal echter gestraft worden. Zoals criminele feiten, als rooftochten, brandstichting, marteling, verkrachting, ontvoering…”

Onze redactie heeft als eerste over de nieuwe wet aangaande militaire amnestie voor deserteurs bericht.  En onmiddellijk aan de oude amnestie-eis in het land b herinnerd.  Iets wat hier onbespreekbaar was… is.

Bedenking: een hele bevolking kan gebombardeerd, uitgehongerd, bezet, verdreven, gedood worden… een dagelijks nieuwtje waar niemand van wakker ligt… maar één Saoedische journalist wordt vermist, waarschijnlijk vermoord, en heel de wereld ligt er wakker van.  Iedereen, behalve Trump, die nog altijd op bewijzen zit te wachten.  De bewijzen voor de zgn. gifgasaanvallen van Assads leger had hij echter niet nodig om Israël te plezieren.

Dat het S-300 afweersysteem werkt mag duidelijk wezen.  Naar verluidt zijn de VSA op zoek naar hun opstelling met drones.  Ze zouden in Kreta opgestegen zijn. Israëlische vliegtuigen hebben geen luchtaanvallen meer uitgevoerd.  Ze komen wel aardig in de buurt in het Libanese luchtruim, maar riskeren toch liever niet afgeschoten te worden.  (…)

Intussen, tot spijt van wie het benijdt, komt er een duidelijk signaal uit Egypte: daar zijn vanaf 15 t/m 26 oktober gemeenschappelijke militaire oefeningen der para’s met Rusland aan de gang, onder het motto “Verdediging van vriendschap 2018”.  (video)

 

 

 

Quo vadis, Syria?

Kris-kras nieuws uit Syrië

Ook in Syrië krijgen vrouwen borstkanker.  De SARC (Syrische Rode Halve Maan) neemt deel aan de nationale campagne voor de vroege detectie van borstkanker.  In 7 medische centra kunnen vrouwen gratis een mammografie laten uitvoeren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Kindjes nemen deel aan de internationale propere handendag.

Maak kennis met de Al-Sferah industriële bakkerij in Aleppo: drie productiebanden met  een capaciteit van 36 ton brood per dag.  Het levert brood aan het oostelijke platteland van Aleppo.

In het noorden van Syrië, daar waar de zgn. “gematigde rebellen” hun tenten opgeslagen hebben onder de hoge bescherming van de Ottomanen, de Trumpianen, de Macronezen en de filmploeg der Witte Helmen wordt er aan archeologie gedaan.

Afbeeldingsresultaat voor jebel khalid syriaIn Manbij, ten NO van Aleppo, zoals op talrijke andere archeologische eeuwenoude plaatsen, zijn de littekens van rovers duidelijk zichtbaar.   Culturele schatten werden gestolen of verwoest.  Of het nu in naam van de I.S. is of van de zgn. oppositie, maakt niet uit.  Manbij gaat terug tot de Griekse en Romeinse tijden.  Toen was het bekend onder de naam Hierapolis, “de heilige stad”.  Nu is ze ontheiligd.

De stad is, resp. was, rijk aan archeologische plaatsen uit verschillende historische periodes: bv. de Jabal Khaled site, de Shas regio en al-Hamadat.  Overal wordt er gegraven zonder rekening te houden met beschadigingen.  Of eigendomsrecht.  Mozaïeken  zijn geliefd; ze kunnen in puzzelstukjes verhandeld worden.  Buitenlandse rebellen doen hun best om het Syrische archeologische leven te verzilveren.  Of vernielen.  Gevluchte burgers uit Idlib bevestigen dat “buitenlandse experts” samen met de door Turkije beschermde terroristen de bodem omwoelen in de Afrin regio en al-Nabi Houri site; idem dito in de buurt van Raqqa.  Er werd een enorme schade aangericht die nooit meer te herstellen valt.  Wat wil je?  Van barbaren kan je geen heren maken.  Wil je meer weten over het oude verleden van Syrië?  Op papier/internet kan je het nog bekijken.  Klik op Monuments of Syria.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buitenVredig strandje bij Latakia aan de Mid. Zee:

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, lucht, wolk, buiten, natuur en water

De eigenaar van dit zwembad in Aleppo moest alle herstellingswerken zelf betalen.  Hij zag zich gedwongen het zwembad 6 jaar geleden te sluiten.  Toen hij uiteindelijk terugkwam, na de bevrijding, was het één grote ruïne. (schakel ondertiteling en vertaalmodus in)

De recent geopende grensovergang tussen Syrië en Jordanië begint stilaan op volle toeren te draaien.

Als het van al-Nusra, de grootste groep terroristen, afhangt wordt er nog verder gevochten in de Idlib provincie.  Zij  weigeren zich immers terug te trekken uit de demilitariseerde zone, noch afstand te doen van hun zware wapens.  De uiterste datum is drie dagen geleden verstreken.  Integendeel, zij hitsen de andere “rebellen”groepen op om niet toe te geven.  Waarschijnlijk rekenen ze op hun medestanders, de Witte Helmen, om een gifgasaanval te ensceneren zodat het dolgedraaide Westen opnieuw bommen kan gooien op Syrische doelwitten in regeringsgebied.    Volgens het Westen zijn het deugnieten die aan de keukentafel wat zitten te knutselen  Turkije heeft alvast versterkingen gestuurd.

Naar verluidt zouden de “rebellen”groepen in Idlib zich stilaan uit de voeten maken richting Irak en Oekraïne.  Van Oekraïne gaat Vrfstdt hen hoogstwaarschijnlijk persoonlijk oppikken om hen naar onze contreien over te brengen.  Trump valt in herhaling.  Wie Syrië helpt bij de heropbouw mag zich aan sancties verwachten.  Israël zou samen met hun beschermheren het nieuw geïnstalleerde S 300-raketafweersysteem willen gaan testen in Oekraïne.  Waarbij wij ons de vraag stellen of de Russen vrijwillig gaan meewerken om afgeschoten te worden.  Ach… ze krijgen sowieso de zwarte piet toegespeeld.

Wordt vervolgd.  Momenteel heeft onze redactie een medisch probleem thuis  Dus moeten we vandaag ermee ophouden.  Dank voor uw begrip.

 

 

 

 

Dank u, Israël! Dank u, Trump!

Hoera!  Ze zijn op komst.  Eindelijk mogen we de filmploeg der Witte Helmen binnenkort welkom heten.  Billal Fallah en Adil El Arbi wrijven alvast in hun handen.  Kassucces verzekerd!

Ca. 300 mannelijke reïncarnaties van Florence Nightingale hebben Jordanië verlaten om in onze contreien de veiligheidsdiensten de acteursbond te vervoegen.  En dat hebben we allemaal te danken aan Israël die hen bij nacht en ontij over de grens van de Golan Hoogte naar het Beloofde Land smokkelde.  Niet om hen te houden, maar om hen uit pure goedertierenheid te delen met het Westen.

Dank u, Israël!  Dank u, Trump! (…)

Witte Helmen worden beloond voor hun diensten

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een goede vriend zou mij graag eens tekenen als een ridder die te paard ten strijde trekt. Inderdaad, valse overtuigingen in de openbare opinie, die een grote negatieve invloed hebben, wil ik bestrijden. Zo begon het met de strijd tegen de leugens over Syrië om het volk en het land te beschermen. Maar er zijn nog veel ander bedrog.  Sigmund Freud (+ 1939) wordt beschouwd als een van de grote wetenschappers van de 20e eeuw. Met de verering van Freud werd het christelijk geloof in feite uitgeschakeld. “De Weense kwakzalver”, zo noemt de Amsterdamse psychologiehistoricus Han Israëls hem in zijn minutieuze studie over honderd jaar Freud en de freudianen (Prometheus Uitgeverij 1999), omwille zijn vele vervalsingen. De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Victor Frankl (+ 1997) stichtte de “logotherapie”, de therapie van de zin van het leven en heeft aangetoond dat Freud in zijn zoektocht naar de diepe menselijke strevingen halverwege is blijven steken. Dank zij deze “Weense kwakzalver”  zitten wij nu met een menigte psychologen, psychiaters, -peuten en –logen, die geen flauw benul hebben van de diepste geestelijke dimensie van de mens, nl. zijn onuitroeibaar verlangen naar algeheel geluk en liefde, welke hier op aarde nooit geheel vervuld kunnen worden, doch alleen maar in vereniging met God.  Laat dit maar een inleiding zijn, waarover we nu niet verder uitweiden. Al jaren ligt het me zwaar op de maag dat wij vooral omwille van het christelijk geloof moeten spreken over “de duistere middeleeuwen”, die dan opgevolgd worden door de schitterende periode van “de Verlichting” (de rede) met als hoogtepunt de Franse Revolutie die ons de grote waarden van de westerse beschaving zou geleverd hebben. Als hier onze identiteit ligt, moeten we niet verwonderd zijn over de ontwrichtingen van onze tijd, de ontwortelde mensen en samenlevingen.

De “Verlichting” heeft ons helemaal geen licht gebracht maar een dikke mist, waar we nog lang niet van verlost zijn. Toch wil ik eerst iets vertellen over het leven in de gemeenschap en  vervolgens ook nog enkele beschouwingen geven over de toestand in Syrië met de nodige bijgevoegde documentatie.

Van harte

P.  Daniel

P.S. Het onweer van vrijdagmorgen kwam ’s namiddags  en ‘s avonds terug. Daarom (of om een andere reden?) was er geen internet en ook zaterdag tot in de namiddag  tot nu  toe, zodat ik mijn bericht niet eerder kon versturen.

Vrijdag 12 oktober 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Sergius en Bacchus

Zaterdag was het groot feest in het oude Grieks-orthodox kerkje van Qâra ter ere van de heilige martelaren Sergius en Bacchus. Deze hoge Syrische officieren in het Romeinse leger weigerden hun geloof in Jezus Christus af te zweren en werden daarom zwaar gemarteld en uiteindelijk gedood (eind 3e en begin 4e eeuw). Ze worden in heel het Midden Oosten vereerd.

Voor deze gelegenheid ging abouna Paisios van Deir Atieh voor in de heilige liturgie. Het uitstekende koor van 20 jonge mannen en vrouwen van de Grieks-orthodoxe kathedraal van Damascus verzorgde de zang. En dit was inderdaad bijzonder. De dienst is ongeveer dezelfde als onze Grieks-katholieke eucharistie maar de gezangen worden ietwat anders uitgevoerd. Het koor zong uit volle borst, zeer gearticuleerd, bijna staccato. Het was afgewerkt. Indrukwekkend. De dienst duurde meer  dan 2  uur. Er is altijd een bijzondere vreugde  wanneer  orthodoxen en katholieken van Qâra, samen met onze gemeenschap hier de liturgie vieren. Abouna Paisios drukte hiervoor ook zijn oprechte dankbaarheid uit.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Rusland heeft opnieuw gewaarschuwd voor het gebruik van chemische wapens door de terroristen in Idlib.  De Russische buitenminister beschuldigde het Westen: de westerse landen zijn verantwoordelijk voor de levering (en gebruik) van chemische substanties, waarop het Westen dan uit pure menselijkheid opnieuw kan aanvallen.  Gen. Vladimir Savchenko, bevoegd voor het ministerie van verzoening,  verklaarde woensdag dat de westerse staten van plan zijn hun “gematigde rebellen” in Idlib in te schakelen bij een opgezette chemische aanval, opdat ze zich dan opnieuw volledig kunnen laten gaan nadat ze hun afschuw geuit hebben over de beestachtige praktijken van het Syrische leger…  Hij beschuldigde hen er bovendien van deze giftige stoffen aan ISIS bezorgd te hebben.  Zijn verklaring kwam niet toevallig.  Woensdag avond viel een “rebellengroep” Jabhat al-Nusra aan in de buurt van al-Latamina, ten noorden van Hama, en kwam in het bezit van een bepaalde hoeveel giftige stoffen.  Bovendien stelde hij vast dat een aantal WH deel uitmaakten van de terroristen; ontkennen had geen zin nadat hun lijken ter plaatse gevonden werden.  Twee cilinders chloorgas zouden door de aanvallende terroristen gepikt zijn.   Vervolgens werden deze naar het platteland ten zuiden van Aleppo gebracht en overhandigd aan een andere “rebellen”groep Hurras al-Din (De bewakers van het geloof), een filiaal van ISIS. (…)

Waarmee duidelijk gemaakt werd dat Jabhat al-Nusra wel degelijk in het bezit was van chloor gas… was… is… we hebben het raden naar andere opslagplaatsen en hoeveelheden. (…)

Waar hier niemand van wakker ligt, is wel het feit dat Russische militairen ook hun leven wagen bij de bevrijding van Syrië.  En zelfs niet alleen op het Syrische grondgebied lopen ze gevaar, maar zelfs in het verre Siberië.  De federale Russische veiligheidsdienst maakte woensdag bekend dat een slaapcel van de moslim terroristen In de Tomsk regio (Siberië) opgerold kon worden, die van plan was de familieleden van Russische piloten, die momenteel in Syrië ingezet zijn, te schaken. (…)

De VSA hebben een reusachtig konvooi met meer dan 300 vrachtwagens, bewapende voertuigen, munitie en logistieke steun aan de YPG (Koerden) in het NO van Syrië bezorgd.  Officiële uitleg: om hen te steunen in hun strijd tegen I.S.  Erdogan zal weer niet blij zijn. (…)

En hiermee zal Erdogan ook niet kunnen lachen: De YPG voerde een aanval uit tegen de door Turkije gesteunde “rebellen” in de Afrin regio, ten NW van Aleppo.  Een YPG slaapcel liet een bermbom ontploffen waardoor een militair voertuig van Erdogans geadopteerde rebellen de lucht in gejaagd werd.  -2 terroristen, rebellen. (…)

Dit werd vooraf gegaan door een hinderlaag die de YPG-deugnieten opgesteld hadden,  waarbij de stand -4 terroristen rebellen naar beneden dook.  (…)

Netanyahu daarentegen mag in zijn handen wrijven.  Zijn buitenminister Yval Rotem dankte Mike Pompeo voor diens openbare erkenning van Israëls “recht” pro-Iran krachten, de Hezbollah,  in Syrië aan te vallen.  M.a.w.  Israël kreeg carte blanche het buurland te bombarderen… want daar zit het vol met Iraanse heksenmeesters die zoals algemeen bekend via telepathische lijnen dood en verderf zaaien in Israël.  (…)
De relatie VSA-Israël zit goed, meer dan goed.  De USS Ross, een destroyer met lange afstandsraketten, legde aan in Ashdod als teken van vriendschap en diepe verbondenheid.  Het was het eerste Amerikaanse oorlogsschip dat Israël bezocht in 20 jaar.
En opnieuw hebben “gematigde rebellen” vanuit Idlibistan raketten afgevuurd op de burgerbevolking van Aleppo.  Waarschijnlijk is het bij hen nog niet doorgedrongen dat dit echt niet kàn vanuit een “demilitariseerde zone”.  Naar verluidt viel er één slachtoffer en is er melding van materiële schade aan huizen en andere eigendommen.  (…)

Een duizendtal terroristen zou de demilitariseerde zone in Idib intussen verlaten hebben; ze hebben van hun zwaar materiaal afstand moeten doen.   Al-Nusra zou de zone helemaal moeten verlaten.  Waarmee het probleem verplaatst en uitgesteld wordt.  Waar ze ook heen trekken, ze zullen niet als bij wonder gederadiciliseerd zijn tot koorjongens en gewillig tot een vreedzaam burgerleven terugkeren.  Er gaan stemmen op hen te verplaatsen naar Irak, waar er een juichend ontvangstcomité hen zal staan opwachten…

De Oeigoeren denken er zelfs niet aan hun zware wapens op te geven en zich uit de gedemilitariseerde zone te verwijderen.  Of toch… ze deden een poging om uit te breken in regeringsgebied, wat niet de bedoeling van het akkoord was.  (…)

Deze Syrische christen legt uit waarom hij met een aantal vrijwilligers het Syrische leger een handje toesteekt.  “Zodra ze zich tot mensen hervormd hebben, zodra Europa en de VSA stoppen met hun steun, zodra de Golfstaten hen niet meer financieren en het jihadisme in hun hoofden steken, zullen we met hen een akkoord sluiten.”.  Hij is duidelijk: het westen maakt deel uit van een samenzwering om Syrië te vernietigen. En waarschuwt dat de terroristen ook in onze landen het kwaad zullen verspreiden…. alsof we dat nog niet ondervonden hebben!

En dan is er nog de slechte graanoogst: de kleinste in 30 jaar, slechts 1.2 miljoen ton.  Ter vergelijking 4.1 ton gemiddeld in gelukkiger jaren met een export van 1.5 miljoen ton.  Niet alleen bij ons was het erg droog, ook in Syrië, waar er op vele landbouwgronden door de oorlog niets kon gewonnen worden.

Een probleem voor de regering, want brood is een hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding.  Bovendien vreest men dat graanhandelaars zullen verkopen aan de hoogstbiedende, zelfs in Turkije of Irak.  Een situatie die ook in Tunesië voor problemen zorgde.  De rijke Libiërs kochten alles op aan woekerprijzen.  De modale Tunesiër had het nakijken.

De Syrische regering zal zich verplicht zien graan in te voeren; men plant de import van 1.5 miljoen ton vooral uit Rusland.  Voorlopig zijn de beste landbouwgronden in het noorden bezet door de “gematigde rebellen” en Turkije.  En dan is er nog een groot tekort aan landbouwmachines, die ofwel slecht onderhouden, verouderd of verwoest zijn door de oorlog. (…)

Afsluitend een optimistische noot:

Intussen werd er hard gewerkt aan de Syrisch-Jordaanse grensovergang Jaber Nasib.  Doel: de handel tussen beide landen te reactiveren.  Als alles volgens plan gelopen is, dan ging de grensovergang eergisteren terug open.  De gebouwen voor de grensformaliteiten zijn terug in orde, 5000 Jordaanse vrachtwagens staan te wachten op lading.  Jordanië kijkt ernaar uit de handel met Syrië en andere landen te hernemen.  Hun handelsbalans kan een heropleving dringend gebruiken.

Voor het eerst in jaren werd er ondanks de zichtbare beschadigingen een mis gevierd in de kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart in het van terrorisme bevrijde Zabadani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.S. zond zijn zonen uit

Wat het Westen absoluut niet wil waar hebben – alle vluchtelingen zijn immers getraumatiseerde lieverdjes – wordt naar verluidt stilaan duidelijk in het Moria vluchtelingenkamp op Lesbos.

I.S.- terroristen delen daar volgens de reportage van de Deutsche Welle de lakens uit, bedreigen de anderen, dringen hun eigen geloofsbeleving en -voorschriften op, beroven, stelen, verkopen drugs, verkrachten… of erger.

Vluchtelingen zijn er in alle maten en gewichten.  Mensen die hun huis of levensonderhoud kwijt geraakten, mensen die gewoon aan het oorlogsgeweld wilden ontkomen, mensen die niet in het krankzinnige wereldbeeld van de shariastaat wilden leven, mensen die angst hadden omdat ze een andere geloof praktiseerden, dienstplichtigen die hun leven niet wilden riskeren voor hun vaderland, gelukzoekers, profiteurs en… I.S. terroristen die een veilig onderkomen zochten in het goedmensendomme Westen.

Of is alles slechts schijn?  Om druk op de ketel te zetten?  Opdat het opvangkamp geruimd, naar het Griekse vasteland verhuisd wordt?  Opdat ze een ticket richting Westen krijgen.  Gaat het in werkelijkheid om chantage, waarvoor de Merkelzender zich gewillig liet lenen?

Alle b.g. opties zijn mogelijk.  Ook al zijn de boeven inderdaad I.S strijders zullen ze volgens de EU recht hebben op een asielaanvraag en -onderzoek.  En… volgens Merkels redenering mogen ze dan blijven… omdat ze in Syrië gevaar lopen…

Via ondertiteling en vertaling kan u de tekst in het geautomatiseerd Nederlands volgen.

Vertwijfelde “vluchtelingen”…

Quo vadis, Syria?

Er is nogal wat opschudding ontstaan (vooral in het buiten-land) over een nieuw wetsvoorstel, voorgelegd door het Syrische ministerie dat zich met geloofsgerelateerde zaken en hiervan afhangende financiële middelen bezig houdt. Bedoeling is extremistische ideeën met alle daarmee verwante ideologieën aan banden te leggen om zo de nationale solidariteit tegen het gevaar van bv. wahabisme, ikhwanisme en andere extreme groeperingen te beschermen.

In par. 4 staat dat de dd. minister verantwoordelijk is, het uiteindelijk zeggen heeft, over de practica en het budget. Kortom: de minister is de eindverantwoordelijke voor islamitische geloofsbeleving en de financiering ervan in Syrië.

In par. 6 wordt gestipuleerd dat er een wetenschappelijke en wetgevende commissie zal opgericht worden onder voorzitterschap van de minister, met de moefti, experts en religieuze afgevaardigden uit alle geloofsgemeenschappen als commissieleden. Ook uit alle christelijke gemeenschappen, die zullen aangeduid worden door hun geestelijke leider.

Het meest opvallende in het wetsvoorstel is wel de verminderde macht van de Syrische groot-moefti. Par. 37-A vermeldt dat de benoeming van de groot-moefti, zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegekend worden door de minister voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen met nog eens drie jaar.

In het verleden werd de moefti’s benoeming door een presidentieel decreet beslist, niet voor een beperkte periode, maar voor het leven, zonder dat een minister hierbij iets te zeggen had. De nieuwe wet geeft in par. 51-A nieuwe macht aan de minister en vermindert de rol van de moefti. In de oude wet waren zakat en goede doelfondsen inbegrepen; in de nieuwe wet echter zal een financieel onafhankelijke expert, benoemd door de minister, zich hierover buigen. (…)

Minister Mohammad Zuheir Kharboutli (energie) ontving woensdag een delegatie uit Iran om de elektriciteitsvoorziening uit te bouwen, resp. te herstellen. Iraanse bedrijven krijgen prioriteit bij de toekenning van de contracten.  (…)

De levering van de 49 Russische S-300 systemen werd voltooid.  De training van de bevoegde militairen zal ongeveer 3 maanden duren.  Voor de VSA en Israël verandert er naar verluidt niets, Israël blijft bij zijn belofte Syrië te blijven beschieten, en  – wat een toeval! – door de VSA (bij monde van hun afgevaardigde bij de NAVO) werd ermee gedreigd eventueel tot een preventieve aanval tegen Rusland te kunnen overgaan.  Dit heeft uiteraard niets met de toestand in Syrië, in Oekraïne, in Iran, in Macedonië, in China … te maken. (…)  

Er verandert inderdaad niets.  De  Amerikaanse luchtmacht overweegt de inzet van de F-22 stealth en de F-16CJ Vipers te gebruiken….euh… te blijven gebruiken…  (…)

Onrustwekkend is de opbouw van het SNA, het “rebellen”amalgaam onder Turkse bescherming in het noorden van Syrië en het akkoord dat de Syrische tak van Al Qaeda met Turkije zou gesloten hebben.  De VSA zouden het Turkse leger trainingslessen gegeven hebben om rond Manbij te patrouilleren.  Erdogan is echter niet zo gelukkig, want volgens hem zouden de VSA hun beloftes i.v.m. de Koerdische aanwezigheid, lees verwijdering, niet waar gemaakt hebben.

De Jordaanse regering is gesprekken begonnen met Rusland over de ontmanteling van het Al-Rukban vluchtelingenkamp in de door de VSA bezette Al-Tanf regio op de Jordaans-Syrische grens opdat de Syriërs terug naar huis kunnen keren.  Er zouden zich daar ca. 70.000 mensen in zeer slechte omstandigheden bevinden.  Er is een tekort aan voedsel en medicijnen. (…)

De dag nadat de christelijke stad, Al Skeilbiyyeh in de nabije regio Idlibistan, door “gematigde rebellen”, gesteund door het Westen,  beschoten werd met internationaal verboden clusterbommen, werd deze boodschap opgenomen.  Een kreet voor hulp…

De gewone burgers willen dat het stopt, dat het westen ophoudt het “kwaad” te ondersteunen.

Zij willen vrede.  De heropbouw van hun land.  Beelden van een tentoonstelling over de heropbouw met de deelname van 270 bedrijven uit 29 landen.  De westerse politieke wereld laat verstek gaan…

Ook dit is Syrië:

Geen idee waarover de burgers een onderonsje met president Assad hadden.  Hij lijkt in elk geval een pak toegankelijker dan Macron die op zijn strepen stond tegenover een jonge sympathisant “Je suis Le Président!…”

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Het ziet er niet naar uit dat de geplande militaire escalatie van westerse mogendheden tegen Syrië zal doorgaan om de terroristen in Idlib te beschermen en een laatste kans te wagen om Syrië te ontwrichten. De veilige zone van Abou al-Dohour zorgt er in principe voor dat burgers het door terroristen beheerste Idlib kunnen ontvluchten. Daarvoor zorgde grotendeels de overeenkomst tussen Rusland en Turkije. En Poetin schijnt van heel Syrië een no-fly zone te maken!

Goed zo. Inmiddels blijven de Syriërs bijzonder ijverig werken aan het herstel van hun land en samenleving.

Nvdr: De eerste S-300 werd eergisteren geleverd in Latakia aan boord van een Russisch An-124-100 vrachtvliegtuig.  Ter bescherming tegen Israëlische luchtaanvallen patrouilleerden 10 Russische Su-30/35s over het Syrische luchtruim.

 

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten

Niet alleen Trump, maar ook Netanyahu kreeg de lachers op zijn hand tijdens zijn toespraak in de VN: naar verluidt zou de getoonde afbeelding van een opslagplaats van kernwapens een bedrijf voor de reiniging van tapijten voorstellen… Iraniërs plaatsen nu foto’s, afbeeldingen, memes, cartoons van zichzelf, met kernraketten gestuurde vliegende tapijten op het internet…

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lopende mensen en buiten

Midhat Pasha Souk is een historische souk die de westelijke helft van de zgn. Rechte Straat vormt binnen de oude ommuurde stad Damascus.

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Tentoonstelling in het Kunstforum Centrum in Sweida: van Naser Obeid, de Syrische schilder die Fairuz’ beroemde liedjes omvormde in mooie schilderijen

Na het fantastische verloop van de 60e jaarbeurs, werd vorige vrijdag een “marathon van de  vrede” georganiseerd om hen die werken voor het einde van de oorlog en het herstel van de  vrede te steunen. Deze marathon werd gelopen in Hama, Homs, Latakia, Tartous en Sweida.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht en buiten

Gisteren in Aleppo met de “Jongeren Vrijwilligersploeg”

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, menigte en buiten

Tegelijk was er in Damascus een beperkte wielerwedstrijd georganiseerd voor 200 renners die vanaf de Ommayade moskee doorheen de stad reden.

In Qara lag al jaren één kruispunt vol puin. Het was de plaats waar in 2013 het hardst gevochten werd. Welnu, het puin is nu eindelijk opgeruimd. En tussen het klooster en het Anti-Libanon gebergte is de laatste tijd hard gewerkt. De zogenaamde Qara 4 gasbron is nu operationeel. Ze levert iedere dag 120.000 kubieke meter gas en 100 barrels geconden-seerd. We bidden en hopen dat er ooit een definitief einde komt aan deze oorlog en het Syrische volk zijn identiteit ten volle kan ontplooien.

Je krijgt nu enig nieuws over de gemeenschap, een bedenking over de diepere oorzaken van het vluchtelingenprobleem en een waarschuwing in verband met het “officiële nep-nieuws”. Zelf gaan we als gemeenschap een ernstige retraite  houden. Daarover hoop ik volgende keer iets te vertellen. Voor de rest wil ik me deze keer met het oorlogsgebeuren rondom ons niet bemoeien, om tijd en energie te besteden aan de “innerlijke strijd”. Dus volgende week geen oorlogsbericht over Syrië maar over de strijd van woestijnmonniken tegen… zichzelf.

P. Daniel

Vrijdag 28 september 2018

Flitsen

Voorbereiding

We willen in de gemeenschap een stille retraite houden en daarvoor is enige voorbereiding getroffen. Maandag zijn we nog met enkele zusters en een gast op bezoek geweest in Sadad en de Syrisch orthodoxe gemeenschap waarmee we inmiddels nauwe contacten onderhouden. We bezochten nogmaals de “martelares” van het dorp, het oude vrouwtje dat moederziel alleen is, door terroristen voor dood werd achtergelaten maar herstelde. Ze kreeg een schuurtje dat nu tot een woning met twee kamers wordt omgebouwd, wat ze ons fier toonde. We baden samen in de kerk en bezochten nog een aantal dorpelingen. De pastoor, abou Michaiel en de christenen rekenen er op dat we hen ook financieel blijven helpen. Het gaat vooral om de aanschaf van materiaal voor de heropbouw, het werk zullen ze zelf wel doen. Dinsdag en woensdag waren nog voorbereidingsdagen om op donderdag met een echte stille retraite voor heel de gemeenschap te kunnen beginnen. Daarover hopelijk volgende keer meer. En dan krijg je geen bericht over de oorlog buiten ons, we leggen ons toe op de strijd in onszelf.

Lees verder

Terugblik

Gerelateerde afbeeldingTerroristen… activisten… vrijheidsstrijders… rebellen…

Men denkt vandaag dan aan moslim extremisten, die hun wensdroom willen omzetten in werkelijkheid zonder rekening te houden met  – zelfs niet met hun eigen – mensenlevens.   De geschiedenis leert ons dat in velen van ons latent, actief of gedwongen een kantje zit dat bereid is – letterlijk – over lijken te gaan om een ideaal te verwezenlijken.

Met uitzondering van… joden? Kunnen joden terroristen zijn? Volgens een 70 jaar oud verslag van de VN-Veiligheidsraad kan dit wel degelijk.

Een terugblik:
Met de moord van de VN-bemiddelaar in Palestina, Folke Bernadotte, probeerden joodse terroristen (… kies zelf een andere passende beschrijving indien u dit stoort) een vredesregeling te verhinderen, die niet uitsluitend de Israëlische maar ook de Arabische belangen diende. Een moord die nu nog steeds nawerkingen heeft.

Als kleinzoon van de toenmalige Zweedse en Noorse koning, Oskar II, stonden de op 2 januari 1895 in Stockholm geboren Folke Bernadotte, graaf von Wisborg, talrijke carrièremogelijkheden open. Oorspronkelijk koos hij voor een loopbaan als cavalerie-officier. Vervolgens bekleedde hij (intussen majoor) functies als Zweedse generaal-commissaris op de N.Y. Wereldtentoonstelling en als directeur van de Zweedse Scoutsvereniging. Op 1 september 1943 werd Bernadotte ondervoorzitter van het Zweedse Rode Kruis (SRK) benoemd. Met deze bevoegdheid bekommerde hij zich om de krijgsgevangenenruil en reisde, ondanks de bommenregen der geallieerden, in de lente van 1945 naar Duitsland. Daar voerde hij persoonlijk onderhandelingen met SS-leider, Heinrich Himmler. Mét resultaat: 31.000 gevangenen uit de concentratiekampenwerden vrij gelaten, in witte autobussen met het RK-embleem naar Zweden vervoerd. 8.000 van hen afkomstig uit Scandinavische landen, de rest uit andere Europese landen, daaronder ca. 5.000 joden.
Na het einde van de oorlog nam Bernadotte de leiding op zich van SRK-hulpmissies  naar Duitsland, Oostenrijk en enkele Oost-Europese staten, werd tot voorzitter van het SRK benoemd en tot voorzitter van de permanente commissie van het Internationale RK en Halve Maanbeweging.

Omwille van zijn intussen wereldwijde reputatie werd Bernadotte op 20 mei 1948 tot de hoofdbemiddelaar van de VN gekozen en naar Palestina gestuurd. Daar moest hij voor de omzetting van de VN-resolutie 186 van 14 mei voor de veiligheid van de burgerbevolking, de heilige plaatsen en een vredesoplossing zorgen. Zijn inzet bleek broodnodig nadat een burgeroorlog na de bekendmaking van het VN-verdelingsplan voor Palestina van 29.11.47, en het begin van de eerste Arabisch-Israëlische oorlog als gevolg van de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring van 14.5.48, uitgebroken was.

Met het doel het conflict te beëindigen, nadat ca. 750.000 Palestijnse Arabieren gevlucht of verdreven werden terwijl ongeveer een gelijk aantal joden de Arabische buurlanden dienden te verlaten en in Israël toestroomden, legde Bernadotte op 28.6.48 en 16.9.48 twee bemiddelingsvoorstellen op tafel, die bovendien ook ondertekend werden door zijn plaatsvervanger, de zwarte Amerikaanse diplomaat en voormalig geheime dienstlid, Ralph Bunche.

De voorstellen omvatten het daadwerkelijk bestaan van de joodse staat Israël op het grondgebied van het voormalig Brits mandaatsgebied Palestina, waarbij de definitieve grenzen en de status van Jeruzalem nog door de VN dienden bepaald te worden. Daar bovenop werd het recht op terugkeer van de Palestijnse Arabieren en een passende schadeloosstelling voor eventueel eigendomsverlies gestipuleerd.
Citaat uit Bernadotte’s verslag aan de VN-vergadering: “Het zou een inbreuk tegen de principes van elementaire gerechtigheid zijn indien deze onschuldige slachtoffers van het conflict het recht zou geweigerd worden naar hun thuisland terug te keren, terwijl joodse immigranten in Palestina toestromen en minstens het gevaar van een definitieve vervanging der Arabische vluchtelingen dreigt, die sinds eeuwen in hun land wortels hebben.”

De Israëlische onderhandelingspartners toonden geen enkele bereidwilligheid op Bernadotte’s voorstellen in te gaan – een houding die Israël tot op heden niet gewijzigd heeft.

Alhoewel de Israëlische regering dus onwrikbaar bleef, vreesden radicale zionisten dat Bernadotte uiteindelijk succes zou hebben. Daarom besloot de joodse terreurgroep Lochamei Cherut Jisrael (Lechi) hem zo snel mogelijk te liquideren. De concrete beslissing werd door Icchak Jaziernicki alias Jitzchak Schamir, Israels premier in 1983, 1984 und 1986 bis 1992, Nathan Yellin-Mor alias Nathan Friedman en Israel Scheib alias Israel Eldad genomen. De aanslag werd geleid door Yehoshua Cohen, Yitzhak Ben-Moshe, Avraham Steinberg en Meshulam Makover.

Het viertal trad op 17.9.48 in actie, gekleed in Israëlische militaire uniformen en richtte in het Jeruzalem staddistrict Kataman een controlepost op, waar de onbeschermde autokolonne met Bernadotte en de commandant van het Franse contingent der VN-vredesmissie ter bewaking van de wapenstilstand in het M.O. (UNTSO), kolonel André Serot, tot stilstand gebracht werd.
Cohen vuurde met zijn volautomatische MP 40 door het raam van de Chrysler limousine waarin Bernadotte en Serot zaten en vermoordde hen alle twee met in totaal 24 schoten, ondanks de pogingen van de chauffeur, de Amerikaanse kolonel Frank Begley, de schutter te ontwapenen.

De daders ontkwamen; in het Hadassah Mount Scopus Hospital kon men slechts de dood van de VN-bemiddelaar vaststellen. De volgende dag veroordeelde de VN Veiligheidsraad de moord met deze woorden: “een laffe daad die blijkbaar uitgevoerd werd door een criminele groep terroristen in Jeruzalem, terwijl de VN-afgevaardigde zijn vredesmissie aan het uitoefenen was in het Heilig Land”. 

Bernadotte kreeg een staatsbegrafenis in Zweden; hij ligt begraven in de Norra Begravningsplatsen, Solna, Stockholm.  Israël stuurde een vertegenwoordiger naar de begrafenis, Abba Eban.

De Israëlische overheid ondernam geen intensieve inspanningen om de moordenaars van Bernadotte te arresteren of ten minste te identificeren. Om die reden kon Cohen later tot lijfwacht en vertrouweling van premier David Ben-Gurion, die de moord officieel had afgekeurd, doorstoten. Zijn betrokkenheid tot de aanslag geraakte pas in 1977 bekend, terwijl het moordwapen zelfs nog tot februari 2018 rustig stof lag te vergaren in een bewijzenopslagplaats van de Israëlische politie.

Meer info vindt u o.a. hier.

 

Quo vadis, Syria?

Wil men weten wat er zich in Syrië écht afspeelt, dan zijn onze westerse media niet de meest geschikte bronnen.  Onze redactie beroept zich op informatie die verstrekt wordt door contacten ter plaatse en o.a. op  Al Masdar, dat meestal goed geïnformeerd is.  Vandaag vernamen we het volgende:

In Noord-Syrië, waar de zgn. rebellen zich noodgedwongen neergelaten hebben, vechten de verschillende clans hun geschillen uit.  Op het platteland in west Aleppo, dichtbij Kafr Naseh,  werd een zgn. commandant van de beruchte Nour al-Din al-Zenki groep, lid van het door Erdogan opgerichte amalgaam, het NLF, het Nationaal Bevrijdingsfront, waarin ook Free Syrian Army (FSA) en Harakat Ahrar Al-Sham opgenomen werden, samen met zijn bodyguard vermoord door onbekende onverlaten.  Hij was niet de eerste en hij zal niet de laatste zijn.  Zijn groep houdt zich momenteel bezig met het arresteren (… of elimineren, wie zal het zeggen?) van tientallen Hay’at Tahrir al-Sham terroristen (… nogmaals, voor wie het nog niet weet, voormalig al Qaeda, voormalig al Nusra…) Die waren nl. betrapt toen ze in een door Nour al-Din al-Zenki gecontroleerde regio een bermbom plaatsten.  En in ruil moesten hun belagers het ontgelden. (…)

Map of Syria with Latakia highlightedIn het noorden van de Latakia provincie, dichtbij de stad Kabbani in de Koerdische bergen,  werd het Syrische leger verrast door een aanval door de Hay’at Tahrir Al-Sham terroristen.  Vier Syrische militairen zouden gedood zijn, vijf gewond.  De terroristen trokken zich snel terug in hun arendsnest Kabbani, waar hen nadien als antwoord een groot aantal raketten ten deel viel.  (…)

Voor degenen die stilaan niet meer weten hoe de vork aan de steel zit: Hay’at Tahrir Al-Sham wordt door iedereen, ook door het door Erdogan beschermde NLF, als vijand beschouwd.  Het NLF is niets anders dan verlengde arm van Erdogan, die de noordelijke grensstreek helemaal wil inpalmen.  Volgens het NLF zijn de drie te overwinnen tegenstanders: de Koerden, het Syrische Leger en ISIS; de lieverdjes van Hay’at Tahrir Al-Sham zijn een toemaatje…  Voor zover de Russen het toestaan dat Erdogan het niet al te gortig maakt.

Woensdag konden uiteindelijk – ze werden met mortieren beschoten – meer dan 400 personen Idlibistan verlaten via een humanitaire corridor van Abu Duhur.  Onrustwekkend is wel dat naar schatting slechts de helft vluchtelingen waren die de veiligheid opzochten.  De rest zou eigenlijk uit zelfstandige ondernemers dieven bestaan, die in het regeringsgebied hun buit willen verkopen.  De door Erdogan gesponsorde tv-zenders ontraden de vlucht naar regeringsgebied omdat de vluchtelingen aan de grensovergang “zouden beroofd worden”.

Van het YPG hoort u niet veel meer.  Sinds ze door hun grote beschermheer, de VSA, in de steek gelaten werden (… hoe kan men het anders noemen nadat de Turken Noord-Syrië ongehinderd mochten binnentrekken en de Koerden verdrijven?) zien ze zich genoodzaakt met kat-en-muis aanvallen de bezetters het leven zuur te maken.  (…)

Dat de Turken niet van plan zijn zich eerstdaags terug te trekken is overdudelijk:

De VSA doen hun uiterste best om de onderhandelingen over een gedeeltelijke autonomie binnen de republiek Syrië tussen de Koerden en de Syrische overheid te boycotten.

Dat de Koerden geen lieverdjes zijn (… we hebben al bericht over huisuitzettingen van christenen in door Koerden bezet gebied; mag blijken uit dit verslag over de christenen in Qamishli, oorspronkelijk gevlucht voor de Ottomanen, veiligheid gevonden in Syrië, nu opnieuw het doelwit van de Koerden, omdat deze in grote mate de Syrische regering ondersteunen.  De Koerden willen de regio “koerdiseren”, de christenen verdrijven of verplicht assimileren door hun christelijke scholen en gebedshuizen te boycotten.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Intussen maken Israël en grote broer VSA zich zorgen om de beloofde Russische levering van het anti-rakettensysteem S-300 aan Syrië.  Het zou naar verluidt de veiligheid in de regio in het gedrang brengen.  Met een gemeenschappelijke bizarre zin voor humor verklaarden beide landen dat de streek alleen maar instabieler zou worden mocht de Syrische overheid in staat zijn de Israëlische en westerse raketten te beletten op Syrische grondgebied te belanden.  Netanyahu heeft zijn leger al opdracht gegeven Syrië te blijven beschieten (…)   en Iran heeft gedreigd met tegenmaatregelen indien Syrië opnieuw aangevallen wordt.  (…)

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

De aanleiding was het onvrijwillig neerhalen door het oude S-200 systeem van een Russisch IL-20 vliegtuig:

Eergisteren, zo meldde ons één van onze contacten, was het weer bijna prijs.  Twee Israëlische jets probeerden nog maar eens opnieuw via het Libanese luchtruim, gedekt door het Anti-Libanongebergte, in het Syrische luchtruim binnen te dringen.  Twee Russische jets SU-34 hebben hen boven Libanon onderschept en tot terugkeer gedwongen zonder één schot te lossen.  Libanon zou naar verluidt drie maanden geleden een economisch samenwerkingsakkoord met Rusland gesloten hebben, o.a. over de gasleiding uit het Leviathianveld, de opening en gebruik van de Libanese havens en luchtruim.  Zo ziet u maar dat het weer om grondstoffen, macht en geld draait.  De capaciteit der Syrische havens Tartous en Latakia zijn overbelast.  Tripoli en Beiroet idem dito, zodat een gemeenschappelijke coördinatie en de bouw van nieuwe installaties door Rusland afgesproken werden.  Daar bovenop zou er een Russische militaire basis in Libanon opgericht worden.  Met de levering en plaatsing van het afweersysteem S-300 is ook het Libanese luchtruim tot in het zuiden gedekt.

De Libanese president Michel Aoun verwijt Israël het M.O. te willen opsplitsen in een  lappendeken van seculiere en religieus-geïnspireerde entiteiten als quasi zelfstandige staten volgens het motto “verdeel en heers”. (…)

Map of Syria with al-Suwayda Governorate highlightedIn het zuiden wordt de strijd tegen de laatste I.S. terroristen in de vulkanische Al Safa (Oost-Sweida) regio voortgezet.  De Russen bombarderen, roken hen uit de talrijke schuilplaatsen in de grotten, waarop dan het Syrische leger hen door hun overmacht wil overtuigen zich over te geven of eventueel een gratis ritje naar Idlibistan te overwegen.  De regio is onherbergzaam, een woestijn, in het verleden dikwijls door Druzen gebruikt als men hen naar het leven stond.  (…)

De buitenministers van Rusland, Iran en Turkije ontmoetten elkaar opnieuw om de actuele toestand in Syrië te bespreken:

Ter vergelijking met bovenstaande info, een artikel van 6 maanden geleden. Noteer tevens dat er opnieuw video’s niet meer beschikbaar zijn omdat de abonnee niet meer voldoet aan de YT-richtlijnen:

Quo vadis, Syria?