Hoe is het met Duitsland?

Afbeeldingsresultaat voor deutschland abgeschafftSlecht.  Maar er is hoop: het kan nog slechter worden. 

Zuster Hatune Dogan, talrijke doodsbedreigingen in verschillende talen werden haar bezorgd, geeft uitleg in een nieuwe compilatie van oudere videoclips die herhaaldelijk door YT ‘verwijderd’ werden.

Geautomatiseerde ondertiteling en vertaling via icooontjes onderaan.

 

 

In de brievenbus

‘Onze islam is niet die van de terreur’ (volg bruggetje)

Merkwaardig.  Dit is een betalend artikel, uitsluitend toegankelijk voor abonnees.  Maar dit mag u toch ‘gratis’ lezen van de kwaliteitskrant DS.  Omdat het in de poco kraam past. Dank u “niet toevalllig” De Standaard.

VSA: Maine Democraten willen geen wet tegen genitale verminking

Afbeeldingsresultaat voor fgm religionIn de VSA is de strijd tegen genitale verminking ontbrand. In Maine is een wetsvoorstel, die deze vrouwenverminking (female genital mutilation, kort: FGM) wil strafbaar maken, in de senaat geweigerd door de partijgenoten van de lieftallige Hillary, de alom geprezen liberale en progressieve Democraten.

De Democraten doen hun uiterste best om deze – eigenlijk vanzelfsprekende – wet tegen te houden. Ze argumenteren – ook onder druk van de American Civil Liberties Union (ACLU) – tegen de ‘criminalisering’ van vrouwenverminking die ze schokschouderend een milde ‘besnijdenis’ noemen.

Het probleem steeg ten top toen in april twee moslim artsen Fakhruddin Attar en Jumana Nagarwala in Detroit gearresteerd werden omdat ze twee zevenjarige Somalische meisjes uit Minnesota volgens de wens van de ouders in een ziekenhuis genitaal verminkt zouden hebben.
De advocaten van de moslim geneesvrouw, Dr. Jumana Nagarwala, beroepen zich op de godsdienstvrijheid, waardoor hun klant het recht zou hebben deze ‘ingreep’ uit te voeren. Het zou deel uitmaken van het geloof en wordt “bijgevolg door de Amerikaanse grondwet gedekt”.

Onderzoekers gaan ervan uit dat de twee betroffen meisjes slechts het topje van de ijsberg zijn en rekenen met minstens 100 slachtoffertjes.

In de VSA is genitale verminking bij vrouwen onder 18 sinds 1997 verboden (federale wet).

Als het wetsvoorstel in Maine goedgekeurd wordt dan is deze staat de volgende in een rijtje van 24 met een speciale wetgeving rond FGM. Maine geldt als één der acht risico-staten, zoals Minnesota en Ohio, omdat daar veel Somalische ‘vluchtelingen’ leven. 99% van alle Somalische vrouwen en meisjes worden de barbaarse snij- en knipprocedure opgedrongen vooraleer ze in het huwelijk treden.
Het geval van de beide Somalische meisjes in Detroit is het eerste dat strafrechtelijk vervolgd wordt. Meer dan een half miljoen meisjes leven in de VSA met het risico genitale verminking te moeten ondergaan. Hun families zijn meestal afkomstig uit de Prachtlanden Soedan, Somalië en Afghanistan. (video’s onderaan)  Somalië leidt met 98% ‘s werelds hoogste percentage vrouwenverminkingen.  Uitgeweken Somali’s staan onder druk om de ‘gewoontes’ van hun vaderland niet te vergeten.

Maar ook Europa blijft niet van deze uiting van godsdienstvrijheid gespaard. In Groot Brittanië werden in 2016 5000 gevallen voor de rechtbank aangeklaagd. De meeste knip-en snijpraktijken beroepen zich op de sharia – een aantal hadithen verwijzen naar Mohammed, die de verminking aanprijst omdat het “de vrouwen minder losbandig zou maken”.

De nieuwe wet in Maine zou van FGM bij meisjes onder 18 een zwaar misdrijf maken, met lange gevangenisstraffen of boetes. De ouders zullen bovendien wegens mishandeling van hun dochters veroordeeld kunnen worden.

Wat als…?

Afbeeldingsresultaat voor joden staat madagascarWat als Madagascar het thuisland van alle Joden geworden was? Zouden de christenen in het M.O. dan een eigen land gehad hebben? Zouden Egypte, Jordanië en Syrië met elkaar op de vuist gegaan zijn? Zouden de Palestijnen dan een intifada tegen moslim ‘bezetters’ voeren? Hoeveel zou er nog van de geboorte- en sterfplaats van Christus over gebleven zijn? Hoeveel woestijn zou er vruchtbaar gemaakt zijn? Hoe sterk zou de Joodse lobby wereldwijd geworden zijn?

Objectief feitenmateriaal is moeilijk te vinden.  Alles is poco gekleurd.  De overwinnaars schrijven de geschiedenis.  Al valt het niet te ontkennen dat het plan niet uitsluitend uit de hersenpan der nazi’s gekomen is.

“Het Madagascarplan, zo blijkt, is niet bedacht door de nazi’s, maar had vele wortels in het verleden.

Reeds in de Middeleeuwen en tijdens de Reformatie zijn de voorstellen om de joden uit Europa te verwijderen en ze op de een of ander eiland te dumpen, niet van de lucht.

Vooral onze eeuw leverde een rijke oogst aan brochures over deze ‘oplossing’ van het ‘joodse vraagstuk’.

Het grote eiland Madagascar gaat dan een rol spelen, dat ruimte voor miljoenen joden biedt en bovendien een slecht klimaat heeft.

De Polen wilden, om een voorbeeld te noemen, in 1937 hun drie miljoen joden naar Madagascar verbannen en onderhandelden daarover met de Franse minister van buitenlandse zaken in goed overleg. Het zou wel duur zijn maar geen nood: de joden zouden het zelf moeten betalen.” (uit HANS JANSEN: Het Madagascarplan. De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar)

Madagaskarplan – Deportatie van Joden naar Afrika

Al lang voor de holocaust plaatsvond werd er in Europa uitvoerig gesproken over een manier om van de joden af te komen. Antisemieten uit Engeland, Nederland en Polen spraken al tijdens de Eerste Wereldoorlog over een deportatie van de joden. De bedoeling was om hen naar Madagascar te sturen.  Lees verder…

Of neem een kijkje bij KIJK.

De eerste video geeft ‘feiten’ in telegramstijl – sec.  De tweede video geeft meteen de gangbare ‘mening’ als ‘feiten’, maar biedt wel meer details.  Zo zou men zelfs overwogen hebben een federale staat op te richten, ingedeeld in gewesten volgens de verschillende oorsprong der Joden.  Gedankenspielerei.

En in deze video leren we dat de Joden in Israël slechts halve Joden zijn; de 100% Joden – zeg maar de originele Joden – stammen uit Madagascar.

Beestjes bekijken in Safaripark van Montreal

Afbeeldingsresultaat voor safari park montreal muslims… suggestie van een kijker: “Moeten we nu de leeuwen en tijgers in een moskee steken?”

Zo kennen we hen.  Overal, te pas en te onpas, moeten ze hun religie van de vrede uitdragen… tot zelfs in een dierentuin.  Niet iedereen is er opgetogen over.

People calling for boycott of Parc Safari after it reserved space for Muslim prayer

Quebec zoo visitors irked by Muslim group who prayed on premises

Scheiding van Kerk en Staat afgeschaft in Zweden?

Afbeeldingsresultaat voor scheiding kerk en staatDe Zweedse premier Stefan Lofven heeft aangekondigd dat hij alle Zweedse priesters zal dwingen holebi koppels te trouwen.

“Geen enkele priester van een Zweedse kerk mag weigeren holebi’s in de echt te verbinden.” Immers… “als je beroep vroedvrouw/man is dan mag je ook niet weigeren abortussen uit te voeren. Datzelfde principe telt voor priesters – als dat je niet aanstaat, moet je maar een ander beroep kiezen.”

Tot nu toe heeft slechts de evangelisch-lutheriaanse Zweedse kerk toegestemd. Hoewel ze officieel over deze eis hun zegen gegeven hebben, liet de kerk aan hun priesters de mogelijkheid open te weigeren als dit niet met hun overtuiging of geweten in overeenstemming was.

Premier Stefan Lofven bindt nu samen met zijn sociaal-democratische partij de strijd aan tegen religieuze onverdraagzaamheid. Benieuwd hoe de imams op het goede nieuws van de premier zullen reageren.

In Zweden mogen holebi’s sinds 2009 trouwen. De Zweedse kerk geldt als de meest link(s)e en progressieve ter wereld. Hun lesbische bisschopin, Eva Brunne, bestond het te eisen dat alle kruisen van de kerken verwijderd worden want “ze zijn een belediging voor de moslims”.

Journalistenwatch

Een minuscule minderheid…

… die de wereld gijzelt!

De aanslagen… het werk van een zeer kleine fundamentalistische minderheid?

Het zal wel iedereen opgevallen zijn. Na elke aanslag die de laatste tijd West Europa heeft getroffen, werd  in onze media wel een of ander islamiet opgevoerd die bereid gevonden werd om er in het openbaar zijn afschuw over uit spreken. Telkens werd dan op min of meer subtiele wijze gesuggereerd dat hij de mening van een immens grote meerderheid van zijn geloofsgenoten vertolkte. Waarna we dan ook steeds weer te horen kregen dat we toch niet mochten gaan denken dat elke aanhanger van de islam zich tot het plegen van dodelijke aanslagen geroepen voelt. Mensen met een slecht karakter en een vranke tong repliceerden hier wel eens op dat dit wel klopte, maar dat ze toch niet buiten de vaststelling konden dat de daders van al die aanslagen stuk voor stuk islamieten waren. Dit laatste vanzelfsprekend bij wijze van boutade want het zou inderdaad te gek zijn om er van uit te gaan dat elke moslim een potentiële terrorist is. Dit neemt echter niet weg dat het de moeite loont na te gaan of die steeds herhaalde mantra van de uiterst kleine minderheid die achter de ‘jihad tegen het Westen’ staat, wel met de werkelijkheid strookt.

Een minuscule minderheid die de wereld overspant…

Laat ons dan ook eventjes nagaan in welke landen jihadisten actief zijn en beginnen met de opsomming van deze waar radicale islamisten aan het bewind zijn: Iran, Saoedi-Arabië, de Malediven, Somalië, Noord-Soedan, Mauritanië… Daarbij komt nog dat zoals in de vorige Nieuwsbrief aangetoond werd Indonesië, het grootste islamitisch land ter wereld, ook vrij snel in die richting aan het opschuiven is. We weten uiteraard ook dat al die regimes niet op een en dezelfde lijn staan. Het botert bijvoorbeeld niet tussen Iran en Saoedi-Arabië. Maar dat ze allemaal radicaal islamitisch zijn, staat wel buiten kijf
Er zijn daarnaast ook de landen waar islamisten bij een burgeroorlog betrokken zijn en een deel van het grondgebied bezetten: Nigeria, Mali, Niger, Libië, Libanon, Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, de Filippijnen…

Tenslotte al de landen waar ze al van uit de clandestiniteit aanslagen hebben gepleegd en/of militaire operaties uitgevoerd zonder dat ze een eigen territorium hebben veroverd: Canada, de USA, Kenya, Egypte, China, Thailand, India, Australië, Turkije, Rusland, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Marokko, Tunesië, Zuid-Soedan  en Indonesië. Wat dit laatste betreft, denken we in het bijzonder aan het hindoeïstische eiland Bali dat al een paar keer zwaar getroffen werd.
In totaal dus meer dan dertig landen waaronder de drie grootste van de wereld – Rusland, China,en de VS. Niet slecht voor zo een minderheid die naar men ons vertelt extreem klein is.

Van Mohamed naar Mao

Maar er is erger. Mao Zedong, die omtrent het voeren van een revolutionaire oorlog een aardig stukje kon mee praten, heeft ooit ergens geschreven dat ”een revolutionair zich in het volk moet kunnen bewegen zoals een vis in het water”. Dat dit klopt, hebben terroristische groeperingen zoals bij voorbeeld de Rote Armee Fraktion in Duitsland of de CCC bij ons aan den lijve ondervonden. Zij kregen weinig of geen steun van de bevolking en hebben hun campagnes dan ook niet kunnen volhouden. Met het islamitisch terrorisme gaat het er heel anders aan toe. Het slaagt er niet alleen in om nog altijd vrijwilligers te rekruteren om in Syrië in de rangen van IS gaan te vechten maar vindt ook nog steeds vrij gemakkelijk mensen die tot het plegen van een zelfmoordaanslag bereid zijn. Geen kerels die hiervoor speciaal van het Midden-Oosten naar hier gestuurd werden, maar mannen en soms ook vrouwen die hier geboren en getogen zijn en waarvan niemand er ooit de veiligheidsdiensten van op de hoogte heeft gebracht dat ze aan het ‘radicaliseren’ waren. Iets dat hun omgeving toch moet opgevallen zijn. Volhouden dat de dader bijna telkens een onevenwichtige ‘lone wolf’ is, zoals de media het een tijdje hebben geprobeerd, gaat ook al niet want het gebeurt maar al te vaak dat een politieonderzoek achteraf aan het licht brengt dat hij of zij op de logistieke steun kon rekenen van een aantal medeplichtigen die bij een al dan niet spontaan opgerichte geheime groepering  (een ‘cel’ in het geijkte jargon) thuis horen. Het komt er dus op neer dat, om bij de beeldspraak van Mao te blijven, de huidige islamitische terrorist een vis is die nog steeds over voldoende water beschikt om te kunnen zwemmen.

Dit laatste blijkt uit het wegblijven van massale afkeuringreacties vanwege de moslimgemeenschappen uit West-Europa. Stel u voor dat we plots zouden geconfronteerd worden met een aantal moorddadige bomaanslagen die gepleegd zouden zijn door een paar onverlaten die beweren dat ze uit Vlaamse overtuiging handelen.. Er zou niet alleen een massa vlammende protestmededelingen door alle mogelijke Vlaamse organisaties en clubs aan de media worden bezorgd, maar er zouden ook binnen de kortste tijd duizenden Vlaamsgezinden in een tegen hen gerichte betoging opstappen om er zich zo duidelijk mogelijk van te distantiëren.. Niets daarvan bij onze lokale moslims. Verenigingen zoals Kif-Kif en zo veel andere multiculturele propagandaclubs  ontvangen nochtans ruim voldoende subsidies om zo iets op het getouw te zetten. Sommige van onze beleidsvoerders kennende, zouden ze er waarschijnlijk een bijzondere projectfinanciering voor kunnen bekomen. Maar van dat front géén nieuws. Zou het kunnen dat ze er van overtuigd zijn dat hun initiatief waarschijnlijk minder volk dan verwacht op de been zou brengen?*

Conclusie: het zal wel kloppen dat een meerderheid van de moslims niet achter de aanslagen staat. Dit belet echter niet dat de minderheid die dat wel doet veel groter is, als wat men ons probeert op de mouw te spellen

*Er was op 17 juli een betoging van die aard in Keulen gepland. De organisatoren hadden circa tienduizend  deelnemers verwacht. Ze moesten zich met een paar honderd tevreden stellen.

Francis Van den Eynde

Met dank geleend bij Nieuwsbrief Knooppunt Delta nr. 117

* Nvdr: De moslims gingen niet betogen omdat ze zich niet aangesproken voelden.  Er gingen wel potentiële slachtoffers mee.

Een minuut stilte die anders uitpakte

Afbeeldingsresultaat voor was heisst hier wahrheitTijdens de evangelische Kirchentag onder het motto “Was heißt hier Wahrheit?” werd opgeroepen een minuut stilte te houden als eerbetoon en respect voor de ‘vluchtelingen’ die tijdens hun reis naar de beloofde EU omkwamen.  Iedereen staat recht, buigt het hoofd, kijkt in zijn ziel op zoek naar de eeuwige Duitse erfzonde.  Tot een man luidkeels roept “Ich schweige nicht”…

Hij motiveert achteraf: “Bij deze bijeenkomst ging het niet om de vluchtelingen, maar wel om het moreel gevoel der aanwezigen. als betrokken moreel hoger staande Gutmenschen.  Ik stond vroeger er ook zo bij en heb geprobeerd mij betrokken te voelen.”

Hij is schoolmeester en riskeert zijn job te verliezen.