Wordt Jezus vervangen door Mohammed?

De bronafbeelding bekijkenZowel de katholieke als de protestantse kerken hebben ernstige problemen om gelovigen te motiveren en nieuwe gelovigen aan te trekken.

In plaats van als een rots in de branding de huidige ontaarde alles-kan-alles-mag levensstijl tegenwerk te bieden slaan beide christelijke kerkgemeenschappen een totaal verkeerde weg in.  De grootste tegenstanders van de christenen worden met een rode loper binnengehaald… u weet wel, de blinde christelijke naastenliefde die zal leiden tot een collectieve zelfmoord van het christelijk geloof.

Het bisdom Osnabrück gebruikt zelfs een citaat van een gerenommeerde pedofiel en onrustzaaier, de genaamde Mohammed, die als 52-jarige een 9-jarig kind tot vrouw nam:

“De mens heeft begeleiders, voor en achter zich, die hem behoeden in de naam van Allah.”

Iets waar wij, als christenen, als Europeanen, als Vlamingen slechts van kunnen dromen. Zowel door onze politici als door de kerk worden we verraden.  Wij herinneren ons ook nog een citaat, van Jezus: “Eer de haan kraait, zult gij mij drie maal verloochenen.”  De haan is hees van het kraaien, maar noch de Kerk noch de politiek willen hem horen.

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Idlib (N Syrië) huisvest nu naar schatting tussen 70 en 100.000 terroristen. Indien er geen overeenkomst met hen mogelijk is, zal het leger dit laatste bolwerk ongetwijfeld militair zuiveren. De overwinnaars van deze oorlog zijn het Syrische volk, zijn leger en zijn president met hun bondgenoten Rusland en Iran. De grote verliezers zijn VS, Israël, NAVO en bondgenoten. Zij doen nu alles om de eindoverwinning  tegen te houden door zoveel mogelijk te beletten dat het Syrische leger heel zijn grondgebied terug in handen neemt, de terugkeer van de vluchtelingen te  beletten, een politieke oplossing te boycotten.

Kortom de VS willen hun wereldoverheersing, die al voorbij is, toch nog in stand  houden. In die zin is Jeffrey Feltman, voormalige adviseur van Hillary Clinton, er in geslaagd om aan alle UNO organisaties iedere samenwerking voor de vrede in en de heropbouw van Syrië te  verbieden, d. i. precies het  tegendeel van dat waarvoor de UNO werd opgericht. Hij kon dit gemene spel regelen buiten de VN Veiligheidsraad en buiten de secretaris-generaal om. (What Makes the West Reject Russia’s Syria Reconstruction Initiative?)  En Parijs, Londen en Washington laten nu weten dat ze krachtdadig zullen reageren wanneer er in Syrië nogmaals een chemische aanval plaats vindt. Syrië heeft in deze oorlog nooit chemische wapens gebruikt. Het waren telkens de rebellen met hulp van buitenlandse mogendheden, maar omdat er geen bewijzen zijn tegen Syrië, blijven deze aanslagen tot heden ongestraft. De zogenaamde aanslag van dit jaar in Douma was een door de Witte [Sc]Helmen, een afdeling van Al Qaida, geveinsde aanslag, waarvoor ze kinderen hadden omgekocht. Dit was voor Parijs, Londen en Washington genoeg om Syrië te bombarderen. Met de huidige verklaring mogen we verwachten dat ze weer een aanval aan het voorbereiden zijn, waarvan de Russen overigens al de aanwijzingen gegeven hebben. Al staat de eindoverwinning vast, de “internationale gemeenschap” kan de lijdensweg van het Syrische volk nog erg verzwaren.

Ondertussen zal onze gemeenschap MSJM (Monastère Saint Jacques le Mutilé  Projecten) met haar vele medewerkers verder zorgen voor hulpverlening aan de bevolking van gans Syrië, vooral aan hen die het meest in nood zijn, met kleding en voeding, vele tienduizenden warme maaltijden (per dag, 5 dagen in de week) in verschillende megakeukens, mobile dispensaria, ‘hospitainers’ en ambulances met medisch personeel… Deze hulpverlening is mogelijk dank zij de samenwerking met verschillende organisaties, en vooral dank zij jullie milde steun. Moge de Heer Jezus het jullie veelvoudig vergelden (IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB ; Abdijlaan 16,  B-2400 MOL-POSTEL, Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel)

Nvdr: Hieronder enkele beelden. Neem ook eens een kijkje op facebook naar de ‘atelier  ‘eigen gehaakte kleding, topjes, mutsen, handschoenen, en andere hebbedingetjes’…Qara – Handmade Syria: https://www.facebook.com/qaraproject/

Hospit-80517-1

8.5.17: Inwijding hospitainer bij Mar Yakub (mobiel ziekenhuis)

Hospit-80517-2

Hospit-80517-4

Pater Daniel en Zr. Agnes Mariam verwelkomen provinciegouverneur

Atelier d'alphabétisation

Alfabetiseringsklas

Na enkele flitsen uit de gemeenschap krijg je een verslag van een scoutskamp door fr. Jean. Onze VRT blijft  de grootste kwakkels leveren. Nu krijgen we  weer een artikel over de gifgasaanval in Ghouta, 5 jaar geleden, met journalistieke onzin, zonder enige band met de werkelijkheid. Daarom een protest tegen deze laffe wijze van blijven meeheulen met de moordenaars van Syrië. “En dit nog” geeft je weer een overvloed aan video’s over de oorlog en het herstel.

P. Daniel

Vrijdag 24 augustus 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Diploma-uitreiking

De cursus Project Management  werd al vroeger afgesloten maar vorige vrijdagavond vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats in de ‘volksmarkt’. Het was een uitgebreide ceremonie. Iedereen werd met een zwarte toga bekleed en nam plaats tussen het panel, bestaande uit de coach, abou Zaki, de kolonel, zr. Claire-Marie en ik. Ze kregen hun diploma en er werd een foto genomen terwijl de gediplomeerde fier zijn/haar diploma toonde. De coach sloot af met een dankwoord aan het adres van de gemeenschap. Al ben ik zelf moslim, zo zei hij, ik geef deze cursus geheel in eenheid met de geest van deze gemeenschap. En dat is ook werkelijk waar. We hadden de gelegenheid om het project van verschillenden eens nader in te zien: de opvang van gehandicapten, van weeskinderen, eenzame vrouwen… (allemaal enorm toegenomen wegens deze oorlog). Sommigen hebben het tot een heel boek uitgewerkt. Tot onze verassing zien we dat we er regelmatig in vermeld staan… als geldschieter, dus in feite jullie als weldoeners. Ze rekenen op enige steun bij het begin.

Verrassende oecumenische gastvrijheid

Zondagmorgen rijden drie zusters, Ibrahim, onze ingenieur en ik naar abouna Michaiel van Sadad. Deze jonge, gehuwde, Syrisch-orthodoxe priester heeft met vrijwilligers een soort medisch centrum opgericht, waarvoor wij hem het nodige materiaal konden bezorgen. Hij is een erg dynamisch en sympathiek man. Ook het dorp Sadad, slechts een 25 km van hier, is een heel bijzonder dorp omdat er alleen maar christenen wonen, ‘n 13.000. Ze weten allemaal dat hun dorp tweemaal in het Oude Testament vermeld wordt (Numeri 34,8 en Ezechiël 47, 16). Er zijn acht kerken, op één na, allen Syrisch-orthodox. Moslims hebben ooit gevraagd er een moskee te mogen bouwen maar de bevolking verkoos homogeen christen te blijven met kerken zonder  moskee. Je ziet ook nergens een vrouw of een meisje met een sluier en vele huizen zijn getekend met een kruisbeeld of een Mariabeeld. Je hebt soms de indruk dat je in een christelijk dorp in Libanon bent.

Lees verder

In de brievenbus: Links is Averechts

De bronafbeelding bekijkenLinks is Averechts

 • Linksen zijn tegen dierenleed, maar… voor ritueel slachten.
 • Linksen zijn voor gelijkheid van man en vrouw, maar… verwelkomen de vrouw onderdrukkende muzelmannen.
 • Links is tegen antisemitisme, maar… importeert miljoenen antisemieten in Europa.
 • Links is voor holebirechten, maar… importeert miljoenen homohaters in Europa.
 • Linksen zijn tegen politiek geweld, maar… voor de gewelddadige Antifa.
 • Links steunt de zwarte boeren in pakweg Tanzania, maar… is blind voor degenocide op blanke Boeren in Zuid-Afrika.
 • Linksen zijn voor geboortebeperking, maar niet… in de onderontwikkelde landen waar nochtans een bevolkingsexplosie gaande is.
 • Links is tegen discriminatie, maar… voor het cordon sanitaire.
 • Links bevocht de macht van de katholieke kerk, maar… faciliteert nu de islam.
 • … vul aan…
 • Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en buiten
 • Links is tegen het gebruik van plastic, maar gebruikt zelf een spandoek in de verboden materie… met daarop bovendien een taalfout.  Dilettanten!
 • Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten

 

Statistieken zijn meer dan cijfertjes

De bronafbeelding bekijkenCijfers kunnen op verschillende manier geanalyseerd worden opdat de gewenste conclusie à la tête du client als resultaat wordt gepresenteerd.

Ulla Jelpke van de Linke in Merkelland heeft cijfermateriaal gevonden dat ze gebruikt om de geliefde vluchtelingen in een slachtofferrol te kunnen blijven plaatsen. Ze heeft het zelfs over een “ondraaglijke toestand”… zó dikwijls worden ze – volgens haar geschokte gevolgtrekkingen – aangevallen in woord en daad door de vermaledijde rechtse bio-Duitsers. Ulla’s interpretatie verbergt de werkelijkheid, nl. dat asielzoekers dikwijls het slachtoffer worden van misdrijven… die hoofdzakelijk door andere soortgenoten begaan worden. Slechts 15% gaat voor rekening van Duitsers (die dan ook nog buitenlandse wortels kunnen hebben). Bijgevolg is 85% der andere bescherming zoekenden verantwoordelijk voor de “ondraaglijke toestand” t.o.v. lotgenoten, waarover de Linke zich zorgen maakt.
(BKA „Bundeslagebild 2017“)

Omgekeerd zien de cijfers er enigszins anders uit. Bij misdrijven begaan door immigranten was 41% der slachtoffers Duitsers, bij seksuele misdrijven zelfs 72%. Ondraaglijke toestand? Als Duitsers het slachtoffer zijn, wordt door de Linkse partij wijselijk gezwegen.
Deze cijfers zullen beter in haar kraam passen. Volgens de federale regering kwam 87% der antisemitische wetsovertredingen in de eerste helft van 2018 uit rechtsextremistische hoek: nl. 349 van 401.

Juicht, linksen, juicht. Van “geïmporteerde jodenhaat” kan bijgevolg geen sprake zijn. De islam, de godsdienst van de vrede, toch? Vrijheid, blijheid, de zon schijnt voor iedereen. Merkelland is en blijft Naziland, of? Eigenaardig is wel dat de getuigenissen van joden een heel ander verhaal vertellen dan de federale cijfertjes. Ze durven zelfs het woord “leugen”, of het hedendaagse “fakenews” in de mond nemen. Volgens hen is de groei van het antisemitisme recht evenredig met toenemende import van gewelddadige islamisten. Ach, wat weten joden over “jodenhaat”? Deze analyse en gewenste conclusie moeten ze aan de statistiekenbedrijven laten – zij zorgen wel dat de cijfers in de gewenste richting gesmukt worden. Heel eenvoudig: elke antisemitische strafdaad, waarvan de dader niet kan geïdentificeerd worden, wordt automatisch in de kolom “rechtsextremisme” geboekt. Zodra een djihadist “onherkenbaar” vanuit de massa “Joden aan het gas” brult en daarop ‘s nachts een hakenkruis op de muren van de joodse school schildert, stijgt het Duitse rechtsextremisme met twee strafpunten, hebben immigranten bijgevolg weer meer redenen om de racistische Duitsers te vrezen en wordt de lijst met argumenten om meer belastinggeld aan de linksextreme strijd tegen rechts uitgebreid.
Eigenlijk is heel de stemmingmakerij tegen de zgn. Duitse jodenhaters overbodig. Dat wordt automatisch in de realiteit omgezet door Merkels grote aantallen “gasten” die ongehinderd het Duitse Gutmenschenreich overspoelen.

Theo Sarrazins “Deutschland schafft sich ab” van 2010 werd werkelijkheid. Zo graag de rode kameraden hem ook uit de partij willen gooien, het lukt niet. Vrijwillig gaat hij niet en de rechtbank heeft hem gelijk gegeven: de SPD mocht hem niet buiten gooien. En nu komt zijn nieuw boek eraan: op 30 augustus, met de onthullende titel: “Feindliche Übernahme – wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht” – kortom, Sarazzin heeft het over een vijandige bezetting, de islam die de vooruitgang verhindert en de maatschappij bedreigt. Wordt zonder enige twijfel met enige ongerustheid afgewacht. Theo Sarrazin kan op zijn twee oren slapen: de verkoopcijfers zullen er niet om liegen. Tenslotte kon hij zich geen betere reclame wensen dan heel de heisa die eraan voorafging. Als een SPD-boegbeeld de eigen boom niet alleen snoeit, maar zelfs vanonder aan de stam begint te zagen, dan helpt een boombezweerder niet meer. Misschien zit er een trilogie aan te komen, met als derde deel een in memoriam der SPD.

Komen we terug bij Ulla Jelpke… het gekende riedeltje… het ligt aan “het gebrek aan kansen”, aan “het sociale beleid”… en de even gekende retoriek over de vermoedelijke intenties der AfD “angst verspreiden”:

Ulla Jelpke… De AfD stelt haar graag en herhaaldelijk vragen in het parlement.  Pijnlijke vragen, waarop Ulla zich niet vergewaardigt te antwoorden, zoals o.a.  heeft de vervolging van homo’s, de onderdrukking van vrouwen… iets met de islam te maken?

En als uitsmijter: de bescherming van de grondwet is het probleem.  Mocht Julla het voor het zeggen hebben: afschaffen die boel, de Linke aan de macht:

We passen ons aan

Sinds maanden hangt boven het portaal van de St. Paulus kathedraal in Münster een spandoek tussen twee glasplaten met de tekst „As-salamu ’alaikum“ – voor de Arabisch-onkundigen “Vrede zij met jullie”.
Deze actie wordt aan het Gutmenschen’dom’ verkocht als een origineel ideetje dat deel uitmaakt van een tentoonstelling “Biete Frieden”, “Bied vrede (aan)”, in het raam van de “Katholiekendag” met 14 kunstenaars-deenemers, die loopt tot 2 september.

https://charismatismus.files.wordpress.com/2018/08/img_4179.jpg?w=584

Men kan zich afvragen waarom gelovige katholieken “verwelkomd” worden in hun Huis van God met een islamitische groet. Zwarte humor? Een slag in het gezicht van de wereldwijd door islamisten vervolgde christenen.

Ach ja, onverdraagzame criticasters kregen het antwoord dat de christelijke “Vrede zij met u” -wens ook bij de joodse synagoge te lezen is. Maar “vergeten” erbij te vermelden dat een uitwisselingsspandoek met een joodse vredeswens „Shalom aleichem“ door de “Ditip” moskee bij het station van Münster geweigerd werd. Er werd echter na lang palaberen een alternatief geboden in de vorm van de kleine, lokale, minder opvallende „at-Tawba” moskee aan de Lütkenbecker Weg, waar de vredeswens geen hond opvalt en waar hij even onopvallend kan verdwijnen.

Christliches Forum

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het gevoel van veiligheid blijft in heel onze streek toenemen en we bewegen ons ook vrijer dan ooit voorheen tijdens deze oorlog. Toch blijven we voorzichtig. “Slapende cellen”  waren er niet  alleen vroeger in de kerk tijdens de zondagspreek, nu schijnen ze nog in heel het land aanwezig. De geschiedenis van de “islamitische staat” is voorbij maar IS strijders kunnen zowat overal voorlopig nog onverwachts toeslaan.

Vooral de provincie Idlib herbergt nu de grootste terroristenbases ter wereld (Al Qaida, Tahrir al-Cham…). Ze zijn blijkbaar nog met vele tienduizenden. In bijgevoegde video’s kun je enkelen van hen aan het woord horen. Zowel de Syrische regering als majoor-generaal Alexei Tsygankov (hoofd van het Russisch centrum voor Syrische verzoening*) zullen er alles aan doen om met hen tot een overeenkomst te komen.

* Verslag van een vergadering van gisteren over de terugkeer / verzoening van vluchtelingen (in het Engels):

“17.08.2018 (14:50)

Russian Centre for Refugee Affairs holds session with Syrian Coordination Committee on repatriation of refugee

The Centre for the Reception, Allocation and Accommodation of Refugees (Centre for Refugee Affairs) and Joint Coordination Committee in Syria held another joint session on repatriation of Syrian refugees in Damascus.

The head of the Centre for Refugee Affairs, heads of Centre’s offices in al-Salhiyah Colonel Alexey Pervov and Baniyas Lieutenant Colonel Dmitry Brukov made reports at the session.

During the meeting, the representative of the Joint Coordination Center, Colonel Alexey Posunko reported:

Over the past day, in total 117 people (35 women and 59 children) left Lebanon for Syria via the Jaydet-Yabus , and al-Qusayr.

Since July 18, 2018, in total 7,093 refugees have left Lebanon, with 3,008 of them – via the Zemrani CP, Jaydet-Yabus – 3,042 people, 644 people via al-Dabusiyah and 399 people via the al-Qusayr. In total 318 people have passed via the Nasib CP from Jordan.

Since September 30, 2015, in total 236,691 Syrians have returned back to their homes from abroad (71,004 women, 120,711 children).

Negotiations with a representative of the Turkish Joint Coordination Centre Brigade General Chetyn Koklu took place to discuss organization of evacuation of internally displaced persons from the Idlib de-escalation zone.

A working meeting took place with the UN representatives on humanitarian situation in the Southwest de-escalation zone and situation in the Idlib de-escalation zone.

A humanitarian action was held in Daraa province. They delivered 650 food sets with a total weight of 2.8 tons.

They control repatriation of refugees in Arbin and rehabilitation of infrastructure in the area.

Despite the extended scale of work done, the efforts to rebuild the civilian infrastructure must be continually stepped up in order to successfully meet the challenges ahead, demonstrating to Syrian refugees Syria’s readiness to ensure all necessary conditions in legal, economic, social and domestic spheres for the citizens of the Republic wishing to return to their homeland “.

A representative of the Syrian Centre for Refugee Affairs, Ali Asa, reported on the work done on the repatriation of refugees:

The Syrian leadership continues working on repatriation of Syrian refugees and reaffirms the readiness to ensure security guarantees, employment, housing, assistance in document re-issuance, as well as humanitarian and other aid for Syrian refugees returning back from abroad.

It is reported that 542 Syrians returned back to:

Homs province – 202 people, in total – 28,719 people;

Eastern Ghouta – 225 people, in total – 75,578 people.

In Khusham (Deir ez-Zor province), 20 people were accommodated in recovered houses, since January 1, 2018 – 39,561 people.

In total since March 4, 2018 Besides, 26,642 people, 3,869 vehicles and 42,558 heads of cattle left the Idlib de-escalation zone.

There are 497,650 places arranged to receive and accommodate refugees in 117 settlements less affected by the combat actions.

Over the past day, they cleared 5 ha of territory, two buildings and 3km of road in Eyn-Zayt, al-Rastan, Sem-Ali (Homs province).

They found and defused 51 explosive devices including 21 improvised explosive devices.

In total in Homs province, they cleared up 237.6ha of the territory, 737 buildings and 48.8km of roads.”

Meer weten?  Klik hier.(Engels)

Als dit niet lukt, zullen ze bezoek krijgen van de Syrische generaal Souhail al-Hassan**, bijgenaamd de tijger. We mogen verwachten dat ook deze militaire operatie dan zal eindigen op een klinkende Syrische overwinning, hoewel de grote offers die dit zal meebrengen niet te voorzien zijn. Deze “moeder van alle oorlogen” zal dan in de hele westerse pers (dagbladen, radio, TV) weer voorgesteld worden als de grootste oorlogsmisdaden van de Syrische president en zijn leger, terwijl het volk hen als de ware bevrijders zal toejuichen.

**Nvdr: Hier spreekt hij zijn troepen toe voor de gevechten in Daraa:

Ondertussen onderhandelen de Koerden, voorheen gesteund door de VS, met Damascus en Macron haast zich om van Poetin een rol te krijgen en opnieuw te mogen meespelen, nu Frankrijk alle krediet in Syrië verloren heeft. Trump speelt de keizerlijke tiran en tegelijk de marionet-clown, wiens woorden en daden met elkaar geen verband hebben.

En de VS hebben deze week meer dan 250 vrachtwagens vol militair materiaal aangevoerd voor hun bases ten oosten van de Eufraat.

Lees verder

“Zij geloven in de sharia. Ik geloof in de menselijkheid.”

Afbeeldingsresultaat voor yezidiTer herinnering aan de volkerenmoord op de Yezidi’s in Irak vier jaar geleden.

Vian Dakhil is parlementslid in Irak.  Het enige vrouwelijke parlementslid dat haar volk, de Yezidi’s vertegenwoordigt.  ISIS heeft een prijs op haar hoofd gezet.

Ze getuigde over Yezidi vrouwen die de ontvoering, foltering, verkrachting overleefd hebben.

O.a. een gevangen genomen vrouw laat men dagenlang verdorsten en uithongeren.  Uiteindelijk krijgt ze een bord met rijst en een vleesgerecht.  Als haar bord leeg is, krijgt ze te horen dat ze haar éénjarig zoontje bereid hebben en dat zij dat gegeten heeft.

Een ander meisje vertelde over haar zusje van tien dat voor de ogen van haar vader en andere zes zusters zolang verkracht werd tot ze stierf.  Of een vrouw die binnen een maand acht keer verkocht werd als slavin.

Vian Dakhil vraagt zich af “Waarom?  Wat hebben wij misdaan dat die beesten dit ons aangedaan hebben?”

Vian Dakhil kocht met haar eigen geld verschillende sexslavinnen terug van ISIS.  Zij trok de wereld rond, op zoek naar hulp, tot bij Obama, tot bij de VN.

Heeft u ook schade aan uw ziel opgelopen?

Berlin-Kreuzberg. Protestantse Heilig-Kreuz-Kirche aan de Blücherplatz.
Spandoek met de tekst „Rechtspopulismus schadet der Seele“ – rechts populisme is schadelijk voor de ziel. Over links populisme of kaviaar-socialisme geen woord. Brengt waarschijnlijk je ziel niet in gevaar.

De zielenherder als bewaker van je geestelijke en innerlijke waarden. Wie de poco retoriek niet onderschrijft is een gevaar voor zichzelf en je medemensen. Zouden ze daar ook voor berouwvolle zielen een exorcismebehandeling aanbieden?