Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op 11 november 2019 werd de Armeense katholieke priester Hovsep Betoyan in Deir- Ezzor door IS vermoord (zie verder, onder “En dit nog”). De Armeense gemeenschap interpreteert deze moord als zijnde in opdracht van Turkije. De Ottomanen hebben met de hulp van de Koerden eind 19e en begin 20e eeuw al 1,4 miljoen Armeniërs vermoord, 200.000 Assyriërs en Griekse christenen en  50.000 Assyriërs in Perzië (1914-8) en nog eens 800.000 Armeniërs en Grieken (1919-25) (Statistics of Democide: Genocide en Mass Murder since 1900, R.J.Rummel, Transaction, 1988, 223-235). Daarom trekken de christenen weg uit N.O. Syrië.

De VS gloriëren dat ze Abou Bakr hebben uitgeschakeld, de leider van IS, die ze zelf gesteund en groot gemaakt hebben. Om de strijd tegen IS te bezegelen stelen de VS nu de rijkste oliebronnen van Syrië. Dit heeft niets met de strijd tegen terrorisme te maken. Het is een nieuwe wending van de  Amerikaanse cowboy politiek, die alleen maar militair geweld en onderdrukking kent in een krampachtige poging om hun wereldheerschappij te herwinnen: bezeten door de strijd tegen Syrië en zijn bondgenoten.

De oorlog tegen Syrië loopt ten einde, al is het met voortdurend nieuwe ellende. Abou Bakr is dood en de medeoprichter van de  Witte Helmen ook, James Le Mesurier* (zie verder). We hebben de indruk dat de VS en het westen de sporen van hun misdaden aan het uitwissen zijn.

Deze mensen wisten te veel en hun band met de CIA en de westerse geheime diensten willen ze liever verborgen houden

*Nvdr: Zijn dood was nauwelijks bekend geraakt of Wikipedia censureerde de informatie over Le Mesurier.

*******

We geven enkele flitsen uit het leven van de  gemeenschap. Daarna geven we een aantal gedachten uit het interview van de Syrische president, maar in de bijgevoegde info en video’s heb je een overvloed aan goede (ook Nederlandstalige) informatie over de toestand in Syrië.

Wel geef ik een uitgewerkte bijdrage over de “menselijke ziel” n.a.v. de huidige druk van sommige heethoofden om abortus nog meer te versoepelen.

P. Daniel

Vrijdag 15 november 2019

Flitsen uit de gemeenschap

S.O.S. Chrétiens…op bezinning

Vrijdag kwamen  8  jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient **voor een vierdaagse bezinning, geleid door pater Louis-Marie de Blignières, stichter (1979), prior en generaal overste van de  broederschap van St Vincent Ferrier te Chémeré-le-Roi (Mayenne, Frankrijk), als pauselijk instituut erkend in  1988. Deze S.O.S. jongeren zijn verantwoordelijken voor de verschillende plaatsen in Syrië. Ze willen elkaar beter leren kennen en zich verdiepen. Geestelijke leiding krijgen ze van deze broederschap van St Vincent Ferrier***, die eveneens uit een soort creatieve, Kerk getrouwe, rebellen bestaat, gegrond in de traditionele Dominicaanse ritus. Deze groep had haar eigen gebeden en conferenties. Er was een boeiende uitwisseling met de gemeenschap voorzien op zondag na het middagmaal, waarbij ieder zichzelf even voorstelde. Tevens wilden ze iedere dag een tijd arbeiden met onze gemeenschap of spelen met de kinderen. Het werd én voor hen én voor ons een erg aangename en vruchtbare ontmoeting.

**Nvdr: beeldmateriaal van de hulp die de Chrétiens d’Orient geven in Mar Yakub – febr. ’19:

***Nvdr: Herdenking 600 jaar overlijden St Vincent Ferrier in Vannes

Begrafenis in Yabroed

Zaterdagnamiddag werd een schoonbroer van onze bisschop begraven in Yabroed. Hij had graag dat onze gemeenschap vertegenwoordigd was en zo reed ik met abouna Georges van Qâra mee. Het is een lange ceremonie. Eerst gaan de priesters en de mannen bidden bij de overledene in zijn  huis. Daarna wordt de kist overgebracht naar de kerk, in stoet gevolgd door familie en vrienden. In de kerk zijn er lange gebeden, zegeningen, bewieroking en een sermoen, gehouden door een pater Jezuïet uit Damascus, een zoon van de overledene. Dan volgt de begrafenis, waarbij alleen de mannen  aanwezig zijn. Daarna gaan priesters en mannen terug naar het huis voor enkele gebeden en zegeningen. Hierop volgt de maaltijd. Als we ’s avonds terugkeerden naar Qâra stonden er jongeren met schalen snoep, wat aan iedere voorbijganger en chauffeur werd aangeboden ter ere van de feestdag van de  geboorte van de islamstichter Mohammed. Moge de Heer hun goede bedoelingen zegenen opdat ze eens de volle waarheid mogen erkennen in Christus Jezus.

Lees verder

Denemarken: 1 Boek. 70 branden.

Gekocht op de Boekenbeurs

Betogingen allerhande. Geweld en vernietigingen. Politietussenkomsten. 23 gearresteerden. Aanleiding: twee Denen gooien met een boek naar elkaar. Tot het boek op de grond valt. Kijk wat de gevolgen zijn. Oh ja, dit nog: het boek was een uitgifte van de koran. Met een ander boek, genaamd de Bijbel, mag je je helemaal uitleven. Niemand zal ervoor op straat komen.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Libië*1 is deskundig verwoest (met de hulp van dappere of laffe (?) Belgen), Irak*2 is reeds lang zo goed als verwoest, Syrië is geruïneerd maar heeft zijn soevereiniteit bewaard en nu is Libanon*3 aan de  beurt. Als de zionisten met de hulp van Saoedi-Arabië en Big Brother*4 zoveel mogelijk blijvende chaos kunnen veroorzaken, hopen ze  de “as van de  weerstand” flink te verzwakken. Zo “vieren” ze de 102e verjaardag van de Balfour Verklaring, die het begin werd van de “etnische zuivering” van Palestina. Hoe het ook zij, de onrust in Libanon heeft zware gevolgen voor ons in Syrië, die tot heden heel veel vanuit Libanon konden doen. Dank zij een uitstekende regeling vanwege de mensen die voor onze veiligheid steeds gezorgd hebben, zijn we veilig door Libanon geraakt en weer thuis in Mar Yakub. De hoofdwegen waren afgesloten en op verschillende plaatsen waren er massamanifestaties. Twee stevige kerels, die  Libanon op hun duim kennen, hebben ons door Libanon geloodst, zoals je in ons bericht kan lezen.

Dank zij de gulle gaven van zovele weldoeners kunnen we velen helpen. Uiteraard is men er hier zeer blij en dankbaar om. Moge de Heer Jezus jullie goedheid overvloedig vergelden.

We geven nog een bezinning over de morele decadentie van het westen vanuit de overtuiging dat we de oorlog al lang verloren hebben maar dat we alles hebben om de oorlog te winnen.

Tenslotte nog een overvloed aan info en video’s over de toestand in Syrië en de wereld, alsook nuttige mededelingen.

P. Daniel

Video’s: 1 Libië, 2 verwoesting Irak, 3 analyse Libanon van 20 maanden geleden, 4 resultaat verkiezingen Libanon

*4: Pompeo kon het niet laten “Irak en Libanon verdienen het hun eigen koers te kunnen bepalen zonder bemoeienissen van Iran” Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig… “Eigen koers” of VSA-gestuurde koers?

Secretary Pompeo‏Geverifieerd account @SecPompeo

The Iraqi and Lebanese people want their countries back. They are discovering that the Iranian regime’s top export is corruption, badly disguised as revolution. Iraq and Lebanon deserve to set their own courses free from @khamenei_ir‘s meddling. 14:26 – 5 nov. 2019

Vrijdag 8 november 2019

Langs sluipwegen terug

We zijn weer veilig en wel in Mar Yakub. Normaal verloopt alles in Zaventem  veel stroever terwijl we in Libanon doorgaans  erg vriendelijk en soepel worden ontvangen. Nu was het omgekeerd. Ik heb altijd een of twee valiezen bij van 30 kg. Zo ben ik ook op 9 oktober gekomen. Nu zei het meisje bij het inchecken dat slechts 23 kg toegestaan was. Van wanneer? Vanaf 10 oktober! Met een brede glimlach wilde ze het nu wel toestaan. Ik stond daar in toog en met een kruis. Er stond nog geen volk achter mij aan te schuiven. Onmiddellijk vroeg ze of ik wilde bidden dat ze vlug kon trouwen, wat ik meteen deed. Omdat de beste stuurlui aan wal staan, begon ik ook al wat goede raad te geven. Ze zei dat ze moslima was (hoewel ze geen hoofddoek droeg). Ik antwoordde dat Gods liefde en het geluk voor alle mensen zijn. En zo vertrokken we veilig uit Zaventem. In Beiroet toegekomen stond  een jonge Libanees ons op te wachten met zijn smartphone.  Hij had de foto van mij en Marc bij en herkende ons direct.  Hij bracht ons een eindje verder waar we overstapten in een Syrische wagen van 2 bijzonder sterke Syriërs. Een Syrische wagen mag namelijk niet aan het vliegveld in Libanon komen. Het is uiterlijk wat rustiger in Libanon tegenover de vorige dagen maar de grote banen zijn afgesloten en eigenlijk gaat het heel slecht in het land, wat een grote weerslag zal hebben op ons leven. We bereiden ons daarop voor, zoals we ons op de oorlog tegen Syrië voorbereid hebben. De twee mannen reden ons langs zijwegen, landwegen en zandwegen, waar ik nog nooit geweest ben. Tweemaal stootten we op een massasamenkomst, maar ook daar reden we om heen. Deze twee mannen brachten ons over de twee grensovergangen en daar stond de voormalige burgemeester van Qâra ons met onze auto op te wachten. Hij bracht ons veilig in het klooster waar we hartelijk werden ontvangen ook door onze kleine sloeber, hoewel hij ’s anderendaags naar school moest. Zoals de “drie Koningen” langs een andere weg naar hun land terugkeerden (Matteus 2, 12), zo  zijn ook wij terug naar Syrië en Mar Yakub gereden.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken. Eerstdaags keert hij weer naar zijn tweede thuis, het klooster Mar Yakub.

Goede Vrienden,

Maandag zaten we in de nieuwe studio van De Blauwe Tijger in Groningen voor een gesprek over abortus*, samen met professor Theo Boer, Leontien Bakermans van Schreeuw om leven” en Salome van de Wende (abortusinformatief.nl). Deze laatste droeg een kenteken met de tekst “ik betreur mijn abortus”. Het was geen debat voor en  tegen met veel emotionele explosies zoals gewoonlijk maar een uitwisseling van redelijke argumenten. Voor mij erg beknopt en beperkt, maar wel goed.

*Nvdr: Zonet beschikbaar op YT: Blue Tiger Media: video van dit debat:

Ik wil er nu verder op ingaan in een bijgevoegd artikeltje “One of Us”.

We hebben deze week vooral veel ontmoetingen gehad en bezoeken afgelegd om ons voor te bereiden op de terugkeer naar Syrië. De leider van IS schijnt gedood te zijn, wat vooral als een mega propaganda voor de VS werd voorgesteld. Later zullen we de echte werkelijkheid wel achterhalen. Zoals Osama ben Laden mocht ook Abou Bakr al Baghdadi niet levend gevangen en ondervraagd worden opdat hij de strategie van de CIA niet zouden onthullen.

Afbeeldingsresultaat voor us stealing syrian oil cartoon

De VS trekken weg uit Syrië maar bezetten wel de voornaamste Syrische oliebronnen**, zogenaamd om het volk tegen IS te beschermen maar in feite om de heropbouw van Syrië te beletten. Huichelarij “as usual”. Wij hopen en verwachten dat de VS, Turkije en de Zionisten hun bezetting en diefstal van Syrische grondstoffen uiteindelijk zullen moeten opgeven.

**Nvdr: “Keep the oil!… Maybe we’ll have another chance!” Profetische woorden. Trump had het in deze toespraak over de Iraakse olie. Een tweede en een derde kans… ditmaal in Syrië – in de Golan Hoogte boren de Israëli’s naar de Syrische olie.

Ondertussen is heel Libanon in opstand. Onze journalisten slaan wat uit hun nek en vertellen wat de mensen verwachten en graag horen. Ontevredenheid over de corruptie van de  regering. Inderdaad. Maar wat is de achterliggende oorzaak? Een in grote meerderheid zeer christelijk land werd door Kissinger tot een overwegend soennitisch land gemaakt om de zionisten te plezieren. Christenen werden vanaf 1975 vermoord of verdreven,  omdat Israël zijn “zuiver joodse staat” zou krijgen en zijn soennieten in Libanon zou kunnen droppen.

Dan werd aan Libanon een structuur opgelegd van een draak met vier koppen als een land dat altijd in chaos is, gemakkelijk te onderwerpen: een christen als president (nu de integere Michel Aoun, terecht gesteund door de Hezbollah), een christen aan het hoofd van het leger, een soenniet als eerste minister (in feite een corrupte Saoedi, die nu ontslag nam), een sjiiet aan het hoofd van het parlement. In Libanon is er, zo zegt men, alleen eensgezindheid over het eten en het klaar maken van bepaalde gerechten. Het volk is het moe om bestuurd te worden door corrupte agenten van buitenlandse machten. Het wordt tijd dat Libanon als één volk, zelf en onafhankelijk verkiezingen kan houden en bestuurd worden door zijn eigen meest integere politici en niet door criminele agenten van de VS, de zionisten en de Saoedi’s. Daarvoor is een nieuwe constitutie nodig. Ik hoop dat ik volgende week veilig door de manifestanten met Libanese vlaggen in Beiroet en Libanon geraak op weg naar Syrië.

Aan alle mensen die ik in deze 3 weken mocht ontmoeten en die me heel hartelijk en genereus  hebben geholpen tot vreugde van vele noodlijdenden in Syrië, oprechte dank. Als fervent celibatair priester heb ik echt genoten. Moge God, Vader en Schepper, het jullie veelvoudig vergelden en daarvoor wil ik oprecht bidden.

P. Daniel

Vrijdag 1 november 2019

One of Us

Het ongeboren menselijk leven in de moederschoot behoort reeds tot de grote mensenfamilie en is daarom alle bescherming waard. “One of Us” is een manifest van een groep Europese burgers die aan de Europese instellingen vragen het menselijk leven te  beschermen vanaf de conceptie. Het is een nuchtere en rijk geargumenteerde verklaring over de waardigheid van de menselijke persoon vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. De tekst werd geschreven door Rémi Brague (° 1947), de Franse hoogleraar filosofie (Parijs en München) en de beweging zelf omvat de pro life en pro familie bewegingen van Europese landen die al 2 miljoen handtekeningen verzamelde, glansrijk afgewezen door de Europese autoriteiten. De One of Us Federation werd in september 2013 opgericht. Inderdaad wordt het menselijk leven zeer erg bedreigd door politieke belangen, ideologische en technologische stromingen, relativistische opvattingen en  dictatoriale drijfveren, onwetendheid en onredelijkheid, ontmenselijking en demagogie. Het besef van de heiligheid van het menselijk leven, dat Hippocrates (460-377 vóór Christus!) nog had, is ver weg bij velen die nagenoeg alles weten  van de huidige embryologie.

In België werd abortus wettelijk erkend op 3 april 1990, tegen de wil van koning  Boudewijn*** in, verruimd op 26 juni 2000 en nogmaals op 29 oktober 2018. Nu is abortus hier wettelijk  mogelijk tot de 12e week van de  zwangerschap. Honderden vrouwen schijnen naar Nederland te trekken omdat aldaar abortus wettelijk uitgevoerd wordt tot de 24e week en daarna schijnen Nederlandse vrouwen naar België te komen indien het kind een ernstige afwijking heeft. Ondertussen voeren blauwen, roden, groenen  en anderen actie om de mogelijkheden van abortus in ons land  van de 12e week op te trekken tot de 18e week, de verplichte bezinningstijd veel korter te maken  en abortus steeds meer te laten doorgaan als een “medische behandeling” opdat we de “doden-heer”  gewoon  “geneesheer” zouden blijven noemen. Het ruim 5 blz. tellende “Manifesto Cultural Platform “One of Us” foor a Europe faithful to human dignity” is een sterke rationele verdediging van de waardigheid van het menselijk leven en het verspreiden ruimschoots waard.

***Nvdr: geluidsfragment op BRT:

Wijzen we tenslotte op een ruimer achterliggend perspectief. We leven volop in de tijd van de “duistere” verlichting (in het huidige Vlaamse regeerakkoord, onder de hoofding van het maatschappelijk leven, lees ik driemaal over de “verlichte” normen en waarden als basis van onze samenleving). We leven volop in de tijd van de “dood van God” van Fr. Nietzsche (in feite schreef hij: “wij hebben God vermoord”).  Terwijl de kerktorens zich voorlopig nog verheffen midden in onze dorpskernen, is het openbare leven doordrenkt van de geest van de vrijmetselarij, waarvan Pierre Simon, twee maal grootmeester van de Franse  loge, pionier van “seksuele en reproductieve rechten” het sterke symbool blijft: geen God, geen moraal, geen goed en kwaad. De mens is dan geen schepsel Gods maar een menselijk product dat zoveel mogelijk moet gemanipuleerd worden.

Pierre Simon wilde vrije abortus, vrije euthanasie, vrije homorelaties in onbeperkte vormen, vrije transgender, transhumanisme… Met zijn kompanen bestuurde hij de meest efficiënte methode en vond ze ook. De contraceptie beschouwde hij als de hefboom van Archimedes waarmee hij alle traditionele waarden uit hun voegen kon lichten.****

Afbeeldingsresultaat voor De la vie avant toute chose

**** Nvdr: Citaat uit zijn boek “De la vie avant toute chose”: “

Ce n’est pas la mère seule, c’est la collectivité toute entière qui porte l’enfant en son sein. C’est elle qui décide s’il doit être engendré, s’il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir.

(Vert. Het is niet alleen de moeder, het is heel de gemeenschap die het kind draagt. Deze beslist of het verwekt moet worden, die beslist of het moet leven of sterven, diens rol en toekomst.”

En het verder verloop gaf hem gelijk. Na een zware strijd om contraceptie goedgekeurd te krijgen, werd hem al de rest in de schoot geworpen: abortus, euthanasie, homohuwelijken, manipulatie met het beginnende  leven, transgender… De autoriteiten in Kerk en maatschappij hadden niets gemerkt en zeiden: contraceptie heeft niets te maken met abortus. Ondertussen zijn  contraceptiepillen in feite abortuspillen, waar de verkoop van contraceptie stijgt, stijgt ook het aantal abortussen en de mentaliteit van beide is precies dezelfde. Met het steunen van de contraceptieve roes, hebben we de oorlog  al lang verloren, onze ijver om een veldslag te winnen verandert hier niets aan. Een vriend, die goed thuis is in  het politieke bedrijf, beweert het volgende, wat ik graag onderschrijf. Indien een partij die de christelijke en/of menselijke waarden verdedigt, in 1990 een fonds opgericht had om zwangere vrouwen in nood flink te steunen, zou het aantal abortussen van bij de aanvang pijlsnel gezakt zijn.

En dit nog