Syrische vluchteling vlucht naar Syrië

Afbeeldingsresultaat voor love for syria“In het vrije Europa gaven die mensen de toon aan voor wie ik uit Syrië gevlucht ben.”

Oostenrijk bleek voor hem, een christen, te gevaarlijk.  Hij besloot terug te keren naar zijn moeder in Syrië.  Eigenlijk had hij haar willen laten overkomen, maar nu is hij blij terug thuis te zijn.  Hij is weer aan het werk bij de televisie en voelt zich prima.

“Vele van mijn collega’s denken hetzelfde als ik, maar durven het niet te zeggen.  Het is niet goed dat EUropa voor iedereen open staat.  I.S. en Al Nusra willen de lakens uitdelen, alles vernietigen, ook bij jullie.  Als jullie dat niet (willen) begrijpen, dan ben ik pessimistisch over de toekomst van Europa.”

Hij had het zich een jaar geleden niet kunnen voorstellen dat hij zich in Damascus veiliger zou voelen dan tussen de ‘vluchtelingen’ in EUropa.

Dat hij geen alleenstaand geval is, mogen onderstaande video’s bewijzen.  Er circuleren zo talrijke bewijzen van de christenvervolging door moslims in onze landen.  Zelfs de moslimkinderen in de scholen geloven in hun eigen superioriteit.

Marion van San heeft gelijk…

Afbeeldingsresultaat voor marion van san onderzoekDe geschiedenis van de immigratie in ons land is een opeenstapeling van verschrikkelijke vergissingen’, zegt de Brusselse socioloog Mark Elchardus in Knack. ‘Om te beginnen dacht men dat cultuur en religie geen rol speelden bij de integratie van nieuwkomers. De tweede stommiteit was dat men dacht dat die mensen zouden terugkeren.’  

‘Ik heb ooit onderzoek gedaan waaruit bleek dat een op de twee islamitische jongeren antisemiet is. Maar denkt dat iemand zich toen afvroeg wat we daaraan kunnen doen? Niemand.’

‘Het is onzinnig om te denken dat alle moslims seculier zullen worden als ze niet meer achtergesteld zijn.’

”Er is een groot probleem. Moslims doen het niet goed op school en op de arbeidsmarkt, en mede door die twee doen ze het wel uitstekend in de criminaliteit, in de gevangenissen.’

Lees meer…

Marion van San in ere hersteld

Sesto San Giovanni geeft de toon aan

Sesto San Giovanni – StemmaDe burgemeester van Sesto San Giovanni wil van zijn stad – een voorstad van Milaan –  geen tweede Mekka maken.  Tenslotte staat de stad onder bescherming van de patroonheilige Johannes de Doper.  “Vluchtelingen” zijn niet welkom en moslim vluchtelingen al helemaal niet.  Een grote moskee?  Vergeet het maar.  Camera’s met gezichtsherkenning aan alle invalswegen volgens het Israëlisch model, nummerplaten-, en vingerafdrukregistratie moeten de toestroom een halt toezeggen.

En zij hopen dat de volgende regering hun voorbeeld volgt.

 

 

Actualiteit in Syrië: Oost-Ghouta e.a.

Map of control of Eastern GhoutaVan dag tot dag, van uur tot uur verandert de toestand in de veelbesproken regio in de nabijheid van de Syrische hoofdstad, Damascus.  En ja, bisschop Bonny heeft gelijk: de Syrische regering heeft geen keuze:  de moslimextremisten (volgens onze media ‘rebellen’ genaamd) moeten daar weg.  Zolang de terroristen de burgerbevolking van Damascus lukraak beschieten, heeft niemand rust.  Iedereen, elke man, elke vrouw, elk kind kan op elk moment het slachtoffer worden van de moordlust der moslim terroristen.

Hierbij beeldmateriaal van de toestand ter plaatse.  Bovenaan vindt u een vermoedelijke locatie van de terroristen (Bron: IrinNews).  Rusland heeft hen in ruil voor de veiligheid van de burgerbevolking een veilige aftocht aangeboden.

Rania Khalek, van Libanese oorsprong, onafhankelijke Amerikaanse journaliste en politieke analyste,  doet in vier minuten heel de zaak uit de doeken.  Iets dat wij tot vervelens toe geprobeerd hebben uit te leggen.  En de poco politici / media doen verder alsof hun democratische neus bloedt…

Treka, een Syrische humorist en tv-bekendheid, vertelt hetzelfde:

Onze contact(en) ter plaatse werden nog maar eens voor een maand van facebook gegooid.  De waarheid mag niet aan het licht komen.  Via, via… vernemen we dat in navolging van Filip Dewinter (VB), een delegatie van de Duitse AfD in Damascus aangekomen is.  U kan het reisverslag van Dr. Christian Blex hier lezen.  Hij werd o.a. ontvangen door de grootmoefti die benadrukt hoe belangrijk de scheiding van kerk en staat is (foto1).   En hij wil naar Berlijn komen om de Syrische vluchtelingen te overhalen terug naar hun vaderland te keren.  Ook bij de plaatsvervanger van de patriarch der Syrisch-Orthodoxe kerk werd hij voor een audiëntie uitgenodigd.  Deze herhaalde dat Syrië een voorbeeldrol speelt voor de verdraagzaamheid en samenleven van verschillende religies (foto2).  Ook stond een afspraak met dr. Dr. Ali Haidar, minister voor nationale verzoening, op het programma.  Deze benadrukte dat meer dan 100.000 voormalige vijandige strijders amnestie kregen en reïntegreerd werden in de samenleving. (foto3)

foto van Dr. Christian Blex.foto van Dr. Christian Blex.

foto van Dr. Christian Blex.

Tot slot noteer hoe president Assad ‘gehaat’ wordt.  U ziet een uitgelaten menigte en een hymne voor Assad (jan.’18)… het leger staat er echt niet met geweren bij om hen bij de zaak te houden…

 

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor terugblikPater Werenfried werd in 1913 in Nederland geboren als Flip van Straaten. Hij trad in bij de norbertijnen in Tongerlo (Westerlo).

Tijdens een bezoek aan Duitsland raakte hij onder de indruk van het lot van de Duitsers die in Midden- en Oost-Europa werden vervolgd en waren gevlucht, de zogenaamde Heimatvertriebenen.

Terug in België riep hij op tot solidariteit, maar geld had de naoorlogse landelijke bevolking niet.

Wel spek, gerookt in de schouw. Veel spek. In enkele maanden tijd werd 50 ton vlees ingezameld voor de 2.500 priesters die actief waren in Oost-Duitse gebieden. Het leverde de pater de levenslange bijnaam ‘spekpater’ op. Van Straaten reisde doorheen Vlaanderen, waar hij tijdens honderden toespraken opriep tot solidariteit. (…)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Met enkele dagen vertraging volgt hierbij de wekelijkse nieuwsbrief van pater Daniel.  Onze redactie vult aan met refererend en actueel beeldmateriaal. 

Goede Vrienden,

De strijd tegen het terrorisme in Syrië is voorbij en werd gewonnen door het Syrische leger en zijn bondgenoten. Deze strijd  wordt nu door westerse mogendheden nog wel als voor-wendsel gebruikt om een wereldoorlog te ontketenen. De tot heden onbetwiste Angelsaksische wereldoverheersing van VS-Israël-UK-NAVO en Co loopt ten einde maar tracht zich krampachtig en met groot militair geweld te herstellen.

Het Amerikaans Imperium staat op instorten. De “Russiagate” of zogenaamde Russische pogingen om Amerika te ontwrichten, dienen slechts om de diepe politieke, economische en sociale crisis toe te dekken. Ondertussen worden tegen verschillende (bij voorkeur olierijke) landen tegelijk “burgeroorlogen” gevoerd om “de democratie” te herstellen. Ieder land en iedere handeling die deze westerse wereldoverheersing niet aanvaardt, wordt onwettig genoemd en als zodanig bestreden tegen alle internationaal recht in. Amerika kent geen gelijkwaardige staten, alleen maar vazallen. Rusland, China en opkomende grootmachten willen daarentegen geen confrontatie maar samenwerking tussen landen die elkaars soevereiniteit erkennen. Steeds meer landen zullen zich hierbij aansluiten. Zij zullen steeds meer gezag krijgen en de westerse grootmachten uiteindelijk dwingen tot respect voor het internationaal recht.

Drie decennia geleden beleefden we de instorting van de Sovjet Unie. Rusland is herrezen en heeft zijn onverwoestbare christelijke wortels erkend en de eigenheid van zijn volk en land. Gisteren sprak Poetin in zijn rede tot de regering (Douma en Senaat) over de belangrijke steun aan de gezinnen. Omdat onze pers verblind is door de mogelijkheid van het herstel van een westerse wereldoverheersing, werd deze  cruciale steun  niet eens het vermelden waard geacht. Moge de instorting van het Amerikaans Imperium met zo weinig mogelijk lijden gepaard gaan, ook voor andere volken. En moge dit alles helpen om God als centrum te erkennen en Jezus Christus als Koning van alle volken. Dat is onze hoop, onze verwachting en ons gebed.

P. Daniel

Vrijdag 2 februari 2018

Flitsen

Vorige zondag kon onze byzantijnse pastoor van Qara  niet komen zodat we ’s avonds plechtig de Latijnse ritus van de tweede zondag van de vasten vierden. We maakten er een gezamenlijke gemeenschapsdag van en ’s avonds keken we allen naar een stichtende film, nl. over de ramp in Copiapo, in de koper- en goudmijn van San Jose in de woestijn van Chili, waar op 5 augustus 2010 een instorting 33 mijnwerkers samen dreef totdat ze na meer dan twee maanden (op 13 oktober) allen, een voor een werden gered. Een getuigenis van solidariteit. Hierna eindigden we de dag met de uitgebreide completen van de vasten.

Deze week komen geen vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient omdat ze allen gaan helpen bij de restauratie van het Krak des Chévaliers.

Wel komen een zevental vrouwen voor breiwerk. Er is namelijk extra werk omdat onze Zwitserse vrienden een bestelling gevraagd hebben. Op dit ogenblik zijn er in Qâra, Yabroed en Ma’aloula samen ‘n 200 vrouwen die hiermee hun kost verdienen. Het zijn vooral weduwen die, nadat hun man in de oorlog als soldaat is omgekomen, met hun gezin een onderkomen zochten bij hun (schoon)ouders. Verder zijn er vier chauffeurs met hun ambulances (uit Catalunya!) die van Aleppo over Homs, bij ons twee dagen komen rusten om dan naar Zahlé (Libanon) en terug naar Aleppo te rijden. We zorgen er voor dat ze goed kunnen slapen en eten. Ze zijn ook zeer dankbaar voor hun telkens geheel onverwachte opvang. Er is veel medische zorg nodig. Daarom konden we naast vele ambulances niet minder dan 11 “hospitainers” inzetten, nl. rijdende hospitalen, waarvan onze Franse vriend chirurg zei dat er geen enkele operatie is die hierin niet kan uitgevoerd worden. Dank…

Het terrein met zijn vele honderden vruchtbomen wordt nu systematisch van water voorzien. Als er elektriciteit is stroomt het water van heel diep in een kanaaltje. Het water is tussen lauw en heet, dus echt warm.  Telkens worden nieuwe greppels gegraven totdat heel het terrein van voldoende water voorzien is. En zo trachten we deze vasten ook als gemeenschap en persoonlijk de nodige voorbereidingen te treffen om als mens en als christen geestelijke vruchten te kunnen voortbrengen.

Het kind van waarheid en de huurmoordenaar van leugen

De westerse media doen hun uiterste best om de huidige  dramatische toestand voor de bevolking van Oost Ghouta, nabij Damascus  te beschrijven.

Lees verder

Waarom? Daarom!

Afbeeldingsresultaat voor syria loveWaarom moet Ghouta / Idlib door het Syrisch leger bevrijd worden?

Opdat de rakettenregen op de burgerbevolking van Damascus zou ophouden.  Opdat de burgerbevolking van Ghouta / Idlib terug een normaal leven zou kunnen leiden.  Omdat de terroristen een blijvende dreiging voor de samenleving vormen.  Beelden die u nergens bij de poco media te zien krijgt, ons bezorgd via Kevork Amassian, een Armeense Syriër (zie onderaan).  De vrolijke madammen van al Nusra en consoorten, genoeglijk “gematigde rebellen” genaamd, laten zich niet onbetuigd bij hun strijd vanuit Oost-Ghouta voor een zuiver islamitisch Syrië.

 

Zo hoort u het eens van een (Armeense) Syriër

 

 

Waarom? Daarom!

Afbeeldingsresultaat voor cheeseburger jewsWaarom eten orthodoxe joden geen cheese-burger?

Vlees en zuivelproducten mogen niet tegelijkertijd gegeten worden. Hoewel joden niet echt een bepaalde tijd moeten wachten om vlees te eten na het eten / drinken van zuivelproducten, is het omgekeerde wel het geval. Na het eten van vlees moeten ze verschillende uren geduld oefenen eer zuivel mag aan bod komen.

Dus: geen milkshake bij een burger (…we zouden sowieso nooit op dat idee komen…), geen room in kippen- of andere soep, geen Boeuf Stroganoff. En bijgevolg een absoluut verbod op cheeseburgers.  Gelukkig werd er een alternatief gevonden met kaas van soyamelk.

Meer info over de Kashrut: