Scheiding van Kerk en Staat afgeschaft in Zweden?

Afbeeldingsresultaat voor scheiding kerk en staatDe Zweedse premier Stefan Lofven heeft aangekondigd dat hij alle Zweedse priesters zal dwingen holebi koppels te trouwen.

“Geen enkele priester van een Zweedse kerk mag weigeren holebi’s in de echt te verbinden.” Immers… “als je beroep vroedvrouw/man is dan mag je ook niet weigeren abortussen uit te voeren. Datzelfde principe telt voor priesters – als dat je niet aanstaat, moet je maar een ander beroep kiezen.”

Tot nu toe heeft slechts de evangelisch-lutheriaanse Zweedse kerk toegestemd. Hoewel ze officieel over deze eis hun zegen gegeven hebben, liet de kerk aan hun priesters de mogelijkheid open te weigeren als dit niet met hun overtuiging of geweten in overeenstemming was.

Premier Stefan Lofven bindt nu samen met zijn sociaal-democratische partij de strijd aan tegen religieuze onverdraagzaamheid. Benieuwd hoe de imams op het goede nieuws van de premier zullen reageren.

In Zweden mogen holebi’s sinds 2009 trouwen. De Zweedse kerk geldt als de meest link(s)e en progressieve ter wereld. Hun lesbische bisschopin, Eva Brunne, bestond het te eisen dat alle kruisen van de kerken verwijderd worden want “ze zijn een belediging voor de moslims”.

Journalistenwatch

Een minuscule minderheid…

… die de wereld gijzelt!

De aanslagen… het werk van een zeer kleine fundamentalistische minderheid?

Het zal wel iedereen opgevallen zijn. Na elke aanslag die de laatste tijd West Europa heeft getroffen, werd  in onze media wel een of ander islamiet opgevoerd die bereid gevonden werd om er in het openbaar zijn afschuw over uit spreken. Telkens werd dan op min of meer subtiele wijze gesuggereerd dat hij de mening van een immens grote meerderheid van zijn geloofsgenoten vertolkte. Waarna we dan ook steeds weer te horen kregen dat we toch niet mochten gaan denken dat elke aanhanger van de islam zich tot het plegen van dodelijke aanslagen geroepen voelt. Mensen met een slecht karakter en een vranke tong repliceerden hier wel eens op dat dit wel klopte, maar dat ze toch niet buiten de vaststelling konden dat de daders van al die aanslagen stuk voor stuk islamieten waren. Dit laatste vanzelfsprekend bij wijze van boutade want het zou inderdaad te gek zijn om er van uit te gaan dat elke moslim een potentiële terrorist is. Dit neemt echter niet weg dat het de moeite loont na te gaan of die steeds herhaalde mantra van de uiterst kleine minderheid die achter de ‘jihad tegen het Westen’ staat, wel met de werkelijkheid strookt.

Een minuscule minderheid die de wereld overspant…

Laat ons dan ook eventjes nagaan in welke landen jihadisten actief zijn en beginnen met de opsomming van deze waar radicale islamisten aan het bewind zijn: Iran, Saoedi-Arabië, de Malediven, Somalië, Noord-Soedan, Mauritanië… Daarbij komt nog dat zoals in de vorige Nieuwsbrief aangetoond werd Indonesië, het grootste islamitisch land ter wereld, ook vrij snel in die richting aan het opschuiven is. We weten uiteraard ook dat al die regimes niet op een en dezelfde lijn staan. Het botert bijvoorbeeld niet tussen Iran en Saoedi-Arabië. Maar dat ze allemaal radicaal islamitisch zijn, staat wel buiten kijf
Er zijn daarnaast ook de landen waar islamisten bij een burgeroorlog betrokken zijn en een deel van het grondgebied bezetten: Nigeria, Mali, Niger, Libië, Libanon, Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, de Filippijnen…

Tenslotte al de landen waar ze al van uit de clandestiniteit aanslagen hebben gepleegd en/of militaire operaties uitgevoerd zonder dat ze een eigen territorium hebben veroverd: Canada, de USA, Kenya, Egypte, China, Thailand, India, Australië, Turkije, Rusland, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Marokko, Tunesië, Zuid-Soedan  en Indonesië. Wat dit laatste betreft, denken we in het bijzonder aan het hindoeïstische eiland Bali dat al een paar keer zwaar getroffen werd.
In totaal dus meer dan dertig landen waaronder de drie grootste van de wereld – Rusland, China,en de VS. Niet slecht voor zo een minderheid die naar men ons vertelt extreem klein is.

Van Mohamed naar Mao

Maar er is erger. Mao Zedong, die omtrent het voeren van een revolutionaire oorlog een aardig stukje kon mee praten, heeft ooit ergens geschreven dat ”een revolutionair zich in het volk moet kunnen bewegen zoals een vis in het water”. Dat dit klopt, hebben terroristische groeperingen zoals bij voorbeeld de Rote Armee Fraktion in Duitsland of de CCC bij ons aan den lijve ondervonden. Zij kregen weinig of geen steun van de bevolking en hebben hun campagnes dan ook niet kunnen volhouden. Met het islamitisch terrorisme gaat het er heel anders aan toe. Het slaagt er niet alleen in om nog altijd vrijwilligers te rekruteren om in Syrië in de rangen van IS gaan te vechten maar vindt ook nog steeds vrij gemakkelijk mensen die tot het plegen van een zelfmoordaanslag bereid zijn. Geen kerels die hiervoor speciaal van het Midden-Oosten naar hier gestuurd werden, maar mannen en soms ook vrouwen die hier geboren en getogen zijn en waarvan niemand er ooit de veiligheidsdiensten van op de hoogte heeft gebracht dat ze aan het ‘radicaliseren’ waren. Iets dat hun omgeving toch moet opgevallen zijn. Volhouden dat de dader bijna telkens een onevenwichtige ‘lone wolf’ is, zoals de media het een tijdje hebben geprobeerd, gaat ook al niet want het gebeurt maar al te vaak dat een politieonderzoek achteraf aan het licht brengt dat hij of zij op de logistieke steun kon rekenen van een aantal medeplichtigen die bij een al dan niet spontaan opgerichte geheime groepering  (een ‘cel’ in het geijkte jargon) thuis horen. Het komt er dus op neer dat, om bij de beeldspraak van Mao te blijven, de huidige islamitische terrorist een vis is die nog steeds over voldoende water beschikt om te kunnen zwemmen.

Dit laatste blijkt uit het wegblijven van massale afkeuringreacties vanwege de moslimgemeenschappen uit West-Europa. Stel u voor dat we plots zouden geconfronteerd worden met een aantal moorddadige bomaanslagen die gepleegd zouden zijn door een paar onverlaten die beweren dat ze uit Vlaamse overtuiging handelen.. Er zou niet alleen een massa vlammende protestmededelingen door alle mogelijke Vlaamse organisaties en clubs aan de media worden bezorgd, maar er zouden ook binnen de kortste tijd duizenden Vlaamsgezinden in een tegen hen gerichte betoging opstappen om er zich zo duidelijk mogelijk van te distantiëren.. Niets daarvan bij onze lokale moslims. Verenigingen zoals Kif-Kif en zo veel andere multiculturele propagandaclubs  ontvangen nochtans ruim voldoende subsidies om zo iets op het getouw te zetten. Sommige van onze beleidsvoerders kennende, zouden ze er waarschijnlijk een bijzondere projectfinanciering voor kunnen bekomen. Maar van dat front géén nieuws. Zou het kunnen dat ze er van overtuigd zijn dat hun initiatief waarschijnlijk minder volk dan verwacht op de been zou brengen?*

Conclusie: het zal wel kloppen dat een meerderheid van de moslims niet achter de aanslagen staat. Dit belet echter niet dat de minderheid die dat wel doet veel groter is, als wat men ons probeert op de mouw te spellen

*Er was op 17 juli een betoging van die aard in Keulen gepland. De organisatoren hadden circa tienduizend  deelnemers verwacht. Ze moesten zich met een paar honderd tevreden stellen.

Francis Van den Eynde

Met dank geleend bij Nieuwsbrief Knooppunt Delta nr. 117

* Nvdr: De moslims gingen niet betogen omdat ze zich niet aangesproken voelden.  Er gingen wel potentiële slachtoffers mee.

Een minuut stilte die anders uitpakte

Afbeeldingsresultaat voor was heisst hier wahrheitTijdens de evangelische Kirchentag onder het motto “Was heißt hier Wahrheit?” werd opgeroepen een minuut stilte te houden als eerbetoon en respect voor de ‘vluchtelingen’ die tijdens hun reis naar de beloofde EU omkwamen.  Iedereen staat recht, buigt het hoofd, kijkt in zijn ziel op zoek naar de eeuwige Duitse erfzonde.  Tot een man luidkeels roept “Ich schweige nicht”…

Hij motiveert achteraf: “Bij deze bijeenkomst ging het niet om de vluchtelingen, maar wel om het moreel gevoel der aanwezigen. als betrokken moreel hoger staande Gutmenschen.  Ik stond vroeger er ook zo bij en heb geprobeerd mij betrokken te voelen.”

Hij is schoolmeester en riskeert zijn job te verliezen.

 

 

Brekend nieuws

Afbeeldingsresultaat voor brekend nieuwsIn Berlijn werd een moskee voor ‘liberale’ moslims geopend, waar mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben en samen (mogen) bidden en preken. Wat praktisch nergens mogelijk is. De initiatiefneemster is de Duits-Koerdisch-Turkse activiste Seyran Ateş.
Mooi, toch? Ze bestaan dan toch de gematigde, geïntegreerde moslims, denkt u dan. Ware het niet dat die ‘liberale’ moskee deel uit maakt van de evangelische St. Johanneskerk in Berlijn-Moabit. Seyran huurt een gedeelte van de kerkruimte voor haar volgelingen. Ze hoopt echter op een eigen moskee in de niet te verre toekomst. Wat ongetwijfeld zal lukken. De subsidies zullen haar zonder veel moeite in de schoot vallen. Een voorbeeldburger.

Hoe diep kan men buigen voor de islam? Ruimte aanbieden in een christelijk gebedshuis aan ‘s werelds grootste veroveringsideologie. Moet die kerk dan niet ontwijd worden? Of geldt dat alleen voor rooms-katholieke kerken? Volstaat het als de christenen zich laten ontwijden?
Euh… niet belangrijk. Het gaat hier over bruggen bouwen. Over de Bosporus, over de Straat van Gibraltar, over de Middellandse Zee naar de Rode Zee en de Perzische Golf… Goethe wordt in dit verhaal de grote roerganger. Hij deelt zelfs de naam van de islamitische gebedsruimte. Alle moslims, soennieten, sjiieten, alawieten, zwaardieten, schietieten, bomieten, kuffar en domme blondjes, kortom alle mensen van goede wil en liberaal gedachtengoed, zijn welkom om samen Allah te loven.

Benieuwd of de vrolijke Gutmenschin ‘s avonds zonder begeleiding naar het avondgebed durft te gaan.
Het komt nooit meer goed met die Duitsers…

 

Vaticaan verkondigt niet meer de pro-life boodschap, maar wordt pro choice

Afbeeldingsresultaat voor pope kissing baby jesus“Het Vaticaan wordt steeds vijandiger tegenover het leven en steeds liberaler tegenover seksualiteit. Bergoglio doet niets anders dan fervente abortusvoorstanders uitnodigen om te komen spreken in het Vaticaan op klimaatconferenties.”

Bevestigd: Bergoglio heeft commissie aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”.

Lees heel het artikel in Restkerk.

En verneem meer over Dr. Paul Ehrlich, die zijn visie op de mensheid en de planeet bij de Heilige Vader mocht komen uit de doeken doen.  Wij citeren een fragment uit zijn boek, waarbij hij verplichte abortus verdedigt:

 “Indeed, it has been concluded that compulsory population-control laws, even including laws requiring compulsory abortion, could be sustained under the existing Constitution if the population crisis became sufficiently severe to endanger the society.”

Gelukkig zijn er ook nog oorlogen, natuurrampen en terroristen…

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Na enkele weken verblijf in België ben ik, zoals het bij iedere goede vakantie hoort, helemaal uitgeput, maar wel erg blij en heel dankbaar.

Je krijgt er een verslag van, samen met enkele besluiten. En zo zitten we weer veilig en wel op onze vaste stek in de woestijn van Damascus.

We hebben een grote behoefte om heel veel mensen van harte te danken om hun uitnodiging, hun  steun, hun bemoediging, hun meeleven, meebidden en meestrijden en om hun daadwerkelijke hulp.

P. Daniel

Vrijdag 16 juni 2017

Onze vaste stek in de  rotswoestijn van Damascus

Veilig en wel ben ik weer in mijn kamertje beland in de nieuwbouw, te midden van de  fraters in Mar Yakub, Qâra, Qalamoun, Syrië. Acht Vlamingen wilden met me meereizen. Vooreerst drie journalisten. Omdat zij zich als journalisten hadden opgegeven konden ze hun visum niet tijdig krijgen en zullen later komen. Twee broers uit Kortrijk moeten eerst nog hun examens afleggen en komen daarna. Twee mannen hebben nog toestemming nodig om te mogen komen. Een van hen, een Antwerpenaar heeft het nodige op tijd klaar, maar moest  extra betalen voor “Business class” omdat er in de gewone Economy class geen plaats meer was. Tenslotte is er een meisje uit Gent. Zo wilden wij, de Antwerpenaar, het meisje uit Gent en ik op woensdag morgen 14 juni 2017 het luchtruim van Zaventem in, toen bleek dat de Antwerpenaar zijn paspoort vergeten was. Hij vergat wel eens zijn broek, zei hij. We stelden hem voor voortaan zijn paspoort in zijn broek te stoppen en dan zijn paspoort niet te vergeten. Hij komt hopelijk morgen toe. Samen met het meisje kwam ik in Beiroet toe, we ontmoetten moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel in een cafeetje en reden door naar Damascus, waar een van de vertrouwde leken van de gemeenschap ons naar Qâra bracht. Het liep al tegen middernacht. Bij het binnenrijden van Qara was het er nog heel druk. Het is ramadan en de  moslims rammelen dan van honger maar ’s avonds en ’s nachts komen ze des ter meer  tot leven.  In “deir Mar Yakub”  was zowat heel de gemeenschap, behalve de kinderen, nog op de been voor een erg warm onthaal. Omdat het de volgende dag Sacramentsdag was, gold de dagorde van zondag. We ploften op ons bed en bleven er liggen tot tegen donderdagmiddag. Abouna Georges, de priester van Qara kwam ’s middags voor de plechtige byzantijnse eucharistie, waarna we Uitstelling hielden van het Allerheiligste Sacrament tot ’s avonds. Inmiddels was het een bijzonder blij weerzien van de kinderen. De twee meisjes van 13 jaar zijn al echte dames en worden samen met de meisjes van het moslimgezin, dat nog bij ons woont, door de zusters opgevangen. De gemeenschap van de fraters draagt mee zorg voor de drie jongens (8 j en twee van 10 j). Toen we ‘s avonds met tien aan tafel zaten, zag ik met veel voldoening hoe de oudere fraters met vaderlijke zorg de kinderen bedienden. Vanaf het begin heeft de gemeenschap getracht te leven als een familie. En we moeten het  toegeven, ze zijn  ook bereid en in staat om ons op velerlei wijzen te helpen.

Inmiddels is de kersenoogst op het terrein al gedaan. Vele bomen zijn nog moe van de oorlog, waardoor de oogst nog lang niet optimaal is, maar het wordt steeds beter en we zien allen hoopvol uit naar het “volle leven” voor de bomen én de mensen.

Lees verder

Welk nut heeft het vasten?

Gerelateerde afbeelding“Medische voordelen:
Betreffende het fysieke aspect kunnen we verder berichten dat er sommige chemische stoffen in de hersenen zijn die boodschappen overbrengen en gevoelens creëren, neurotransmitters genaamd, die beïnvloed worden door het vasten.

 

Het vasten moedigt het endorfine neurotransmitter systeem (dit heeft te maken met ‘je goed voelen’) en de euforie aan om meer endorfine te produceren en het zorgt er dan voor dat we ons beter ‘voelen’.

Dit is hetzelfde als het effect van lichaams-oefeningen (maar dan zonder het fysieke werk).

Er is ook vermeld door medische experts dat het vasten de fysieke gezondheid op verschillende manieren verbetert.

 

Tijdens het vasten verbruikt het lichaam opgeslagen cholesterol (een soort vet) dat vaak opgeslagen wordt in het bloedsysteem, evenals in andere vettige omgevingen van het lichaam.

Het helpt het lichaam dus sterk te blijven en het minimaliseert het gevaar van hartaanvallen.”

Behalve natuurlijk als men in de buurt komt van moslim terroristen die – zoals bekend – tijdens de Ramadan wel eens in de verleiding komen om ‘ongelovigen’ op overweldige wijze willen overtuigen toe te treden tot de Godsdienst van de Vrede.

Why Do Terrorist Attacks Intensify During Ramadan?

Waarom vasten moslims?

 

Een vos verliest wel zijn haren…

Afbeeldingsresultaat voor een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn strekenEU-Commissie reikte prijs uit aan terrorist

Dinsdag was het weer prijs: een dwaze verwarde eenzaat nam een hamer en viel ermee een agent aan op de trappen van de Notre Dame. Nochtans geen achtergestelde dompelaar die nooit kansen gekregen had.  De media haastten zich om te benadrukken dat hij een ‘a-typisch profiel’ had.  Quod non.  Het grootste gevaar is sluipend aanwezig in de geïntregreerde Trojaanse Paarden van Mekka.  Ter herinnering: op 9/11 hadden de terroristen ook een a-typisch profiel.

De 40 jarige in Parijs doctorerende Algerijn Massip Farid Ikken leefde lang in Zweden en was er werkzaam als journalist.

De EU heeft een boontje voor de bezetters. Vandaar de uitreiking van een prijs voor een  reportage over illegale immigranten, zgn. ‘vluchtelingen’. Massip Farid Ikken mocht de ‘journalistenprijs der EU-commissie tegen discriminatie’ in ontvangst nemen. De EU motiveerde als volgt:

“Massip Farids artikel handelt over asielzoekers zonder recht op medische verzorging (… lees ‘illegalen’), die om die reden zich heimelijk moeten laten soigneren en over het medisch personeel dat hen ondanks alles toch verzorgt”

En dat is volgens de oneindige wijsheid van de EU een bloemetje waard!

Tot de gekroonde illegaliteits-bewonderaar zijn ware aard laat zien…   Wie beschuldigt de EU van schuldig verzuim of mede- verantwoordelijkheid bij het plegen van een islamitische terreuraanslag?