Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Zoals in het verleden, toen pater Daniël even terug in het land was, handhaven we de titel waarmee we wekelijks zijn nieuwsbrief plaatsen en toelichten.

Vrijdag, 24 mei 2019

Goede Vrienden,

Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel. Zondag tegen middernacht vertrok ik uit Deir Mar Yakub. Opvallend hoeveel winkels er om middernacht in Qâra nog open zijn! Hier en daar zitten mannen gezapig te keuvelen. We passeerden de Syrische en Libanese grens* en arriveerden in Beiroet om naar Zaventem te vliegen.

*Nvdr: beelden van de grensstreek

In het vliegtuig zelf kwam een man vragen of ik hem nog kende. Inderdaad, de man uit Libanon die zijn alcoholverslaving had overwonnen en nu een van de vurige leiders was van de charismatische vernieuwing in  Libanon. Toen wij in Qleiat (Libanon) enkele maanden verbleven, heeft hij ons bezocht. Wij hadden twee andere alcoholverslaafden uitgenodigd en sindsdien zijn deze twee ook bevrijd. De ene noemden we “de filosoof van Qleiat”, die in zijn  rechterhand altijd hetzelfde blikje meedroeg, gevuld met Whisky. De andere was de zoon van een christelijk gezin uit de buurt dat we goed kenden. Op mijn vraag hoe het met hen nu gaat, verzekerde hij me dat ze het prima stellen. God zij dank. Hij zelf was destijds wereldwijd verkoper van  Whisky maar nu verkoopt hij koffie en moest daarvoor eventjes naar Brussel en naar  Amsterdam.

Graag wil ik nog Jean Vanier** gedenken, de stichter van de 150 gemeenschappen  voor de allerzwaksten uit onze samenleving. Jean Vanier stierf op 7 mei op bijna 90-jarige leeftijd. Ik heb hem verschillende malen mogen ontmoeten. Hij was de reus van de allerkleinsten, de sterke  van de allerzwaksten, een held in de strijd voor de verdediging van het bedreigde en meest kwetsbare menselijk leven.

**Nvdr: een vraaggesprek en beelden van de begrafenis

Op 22 mei stierf mijn medebroeder, dorpsgenoot, studiegenoot, jaargenoot en voormalige abt Marcel Lasters***, op bijna 81-jarige leeftijd. Hij stierf ‘s middags wanneer ik hem in de namiddag zou komen bezoeken. Tot aan onze priesterwijding hebben we nagenoeg alles samen gedeeld. Daarna zijn onze wegen uit elkaar gegaan. Rond de viering van ons gouden priesterjubileum hebben we terug intens contact genomen en een weldoend gesprek gevoerd. Hij was een waardige, trouwe priester en goede vriend, meer in werkelijkheid dan in woorden.

***Nvdr: u verneemt hier meer over zijn leven en begrafenis.

Gisteravond hebben we doorgebracht met de studenten van de NSV (Nationaal Studenten Vereniging) in de UIA, vurige jongeren die zich nog voor een ideaal kunnen inzetten. Morgen, zaterdag 25  mei houden we een voordracht in Hoogstraten, Hinnenboomgaardstraat 5/B om 18.00 u en volgende  vrijdag 31 mei om, 19.30 u in St. Michiels (Brugge), Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstr 1.

P. Daniel

Vrijdag 24 mei 2019

Van de Syrische oorlog naar de grote crisis van de  westerse  beschaving

De Syrische autoriteiten vervolgen  zeer behoedzaam hun militair en diplomatiek programma. Ze blijven zich verzetten tegen een éénzijdige wereldoverheersing van de  VS, waarbij ze gesteund worden vanaf 4 oktober 2011, het eerste Russisch-Chinees veto. Uiteraard steunen Rusland en China omdat zij het belang beseffen van het bestrijden van het terrorisme in Syrië, vooraleer het zich kan uitbreiden naar  gans Azië. Vervolgens is Iran een belangrijke partner voor Syrië in de strijd tegen de Amerikaans-Zionistische agressie. En zo heeft Syrië zich voor goed gericht naar het oosten.  Turkije zal uiteindelijk moeten kiezen tussen  het Amerikaanse kamp dat Syrië wil ontwrichten en het Russisch-Iranees kamp dat de Syrische soevereiniteit wil bewaren. Iran is een belangrijke versterking van het kamp van de  weerstand. Naast de militaire inzet blijven de  Syrische autoriteiten zich inzetten voor de interne verzoeningsbeweging o.m. door algemene amnestiedecreten. Wij blijven hopen en bidden dat dit alles eins zal leiden naar een algehele vrede in Syrië. Ondertussen blijven we (MSJM: monastery Saint James the Mutilated)  de lijdende bevolking helpen overal waar we de kans  en de middelen  voor krijgen.

Ondertussen gaat de  westerse beschaving naar een nieuwe vorm van dictatuur. Het woord dictatuur komt uit het oude Rome. Sindsdien denken wij vooral aan zwarte,  bruine  of rode vormen van fascisme zoals van Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Toch gaat de westerse beschaving zelf steeds meer naar een nieuwe vorm van dictatuur. Deze omvat: steeds meer inkrimping van de  vrijheid, het afschaffen van de waarheid, het ontkennen van de natuur, het verwerpen van de natuurwet en vervangen door ideologieën, het uitwissen van de eigen geschiedenis en ontkennen van zijn wortels, het creëren van een vijand en het kweken van haat tegen deze vijand, het veranderen van de  betekenis van de woorden en de  taal (misdaden die “persoonlijke rechten” heten), het aanmoedigen van een uniform denken en het kweken van een verlangen naar  een imperium, één alles overheersende macht. Zalig zij de geworteld blijven in Degene die kon zeggen: “Ik ben den Weg, de Waarheid en het Leven”. Jezus zei: ”Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8, 31-32).

En dit nog

P. Daniel

Vanavond: lezing pater Daniël in Antwerpen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, meme en tekst
pUAntwerpenPrinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inleidende boodschap van het NSV:

Beste schachten, sympathisanten & comillito’s,

Het einde van het tweede semester nadert weldra, net als onze laatste activiteit voor de verschrikkelijke examens. Voor deze speciale gelegenheid komt pater Daniël Maes spreken voor de Antwerpse NSV op donderdag 23 mei 2019 om 20u. Vlaamse pater Daniël Maes (79) vertrok in 2010 vanuit Postel naar Syrië om er te helpen om het eeuwenoude klooster van Mar Yacub uit te bouwen tot een spiritueel centrum voor christenen in het Midden-Oosten. Pater Daniël Maes is nog altijd het grootste deel van zijn tijd in Syrië, maar komt regelmatig naar Vlaanderen om zijn ervaringen in Syrië te delen met de jeugd. Als ooggetuige van de burgeroorlog kan hij ons vertellen hoe het leven daar echt aan toe gaat. hij ooggetuige van de burgeroorlog. Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse berichtgeving over het conflict in Syrië. Ook publiceerde deze Vlaamse pater in samenwerking met uitgeverij De Blauwe Tijger twee boeken over zijn ervaringen in het klooster in Syrië.

Commilitones, schachten en sympathisanten zijn welkom vanaf 19u45 in een nog aan te kondigen lokaal van de UAntwerpen. Tot dan!

Ut vivat, crescat, floreat

– Praesidium NSV! Antwerpen 2018 – 2019

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,
Tegen het einde van deze maand hoop ik weer voor enkele weken naar mijn gemeenschap in de abdij van Postel te kunnen terugkeren. Bij die gelegenheid zal ik op verschillende plaatsen een lezing geven.

Geplande lezingen

 1. Voor NSV studenten in UIA Antwerpen, ingang Rodestraat (in een van
  de leslokalen) op donderdag 23 mei om 19.00 u
 2. Zaterdag 25 mei om 18.00 u: Hinnenboomgaardstraat 5/B, 2320 Hoogstraten
 3. Vrijdag 31 mei 19.30 u, Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1,
  St. Michiels – Brugge. (Inschrijven: info@tegenstroom.eu, Info: 0499
  22 39 81
  Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf)
 4. Zondag 2 juni krijgen we een stand op de traditioneel zeer drukke
  ”kaasmarkt” (en vele andere producten!) in Postel. Ik probeer daar gans de dag aanwezig te zijn van na de Eucharistie (11.30 u) tot ’s avonds 17.00 u. (behalve tijdens het middagmaal met de confraters: (12.30 u – 13.15 u).
 5. Donderdag 6 juni in Tilburg, Boerke Mutsaert, Vijverlaan 2
  (Vijverzaal) om 19.30 u. Oproep tot Vredesbeweging met mensen van Goede Wil en Goede Daden door Janneke Monshouwer, wat ik daarna op mijn wijze zal steunen.
 6. Zaterdag 8 juni 19.30 u, lezing in Rafaelzaal, gasthof Postel,
  (Verder nog af te spreken: lezing te Leuven voor geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland (Leo XIII); te Heist-op-den-Berg) Over de inhoud van de lezing De Syrische oorlog heb ik vanaf het begin meegemaakt en schreef daarover wekelijks een bericht. Aanvankelijk kreeg ik heftige tegenstand omdat ik precies het tegendeel vertelde van wat in heel de Atlantische pers over Syrië verscheen. Sindsdien kent onze nieuwsbrief een steeds grotere verspreiding. Deze oorlog heeft ons een andere kijk gegeven op het wereldgebeuren en ons tevens aangespoord om de ellende van de medemensen trachten te verlichten.
  Het klooster van Mar Yakub, Qâra, helpt de meest lijdende bevolking over heel Syrië (MSJM = Monastery Saint James the Mutilated) en is dikwijls het eerste om samen met andere ngo’s dringende humanitaire hulp te verlenen (zoals op dit ogenblik in het vluchtelingenkamp Al-Hol), vooral dank zij de goede organisatie van moeder Agnes-Mariam.
  Van de Syrische oorlog gaat onze aandacht nu naar de diepe crisis in onze samenleving. De christelijke beschaving in Europa en de Europese Kerk staan op instorten. Christenen zijn de meest vervolgde groep in de wereld en in Europa zijn ze niet meer gewenst. En dat is nu juist het teken van de authenticiteit van het christelijk geloof. Dat ondertussen zovele mensen en vooral jongeren ongelukkig zijn, laat ons niet onverschillig. We willen er iets aan doen en vragen ons af: Hoe onze samenleving omvormen met de Blijde boodschap? We volgen de methode van kardinaal Cardijn: zien, oordelen, handelen. In welke wereld leven wij? Hoe moeten we dit alles onderscheiden? Wat kunnen we er aan doen? Ook nu laten we ons niet verblinden door een opgelegd “politiek correcte” denken. Ik heb een tekst uitgeschreven en De Blauwe Tijger zal deze nog voor de eerste lezing uitgeven. De uitgever heeft de titel aangepast: “De kansen van de samenleving en het Evangelie”.
  Met PowerPoint: Mijn lezing wil ik dit deze keer proberen te illustreren met beeldmateriaal, al is mijn PowerPoint slechts amateurswerk. We verwachten wel dat er een beamer en een computer ter beschikking zijn en iemand die het spel deskundig kan bedienen.
  Mensen van goede wil en vooral christenen, word wakker, weest geen nuttige idioten in handen van duistere wereldmachten, die deze kostbare schepping en onze samenleving naar hun hand willen zetten en uiteindelijk vernietigen. Keren we terug naar de wortels, want “no Roots no Fruits”

P. Daniel

Vrijdag 10 mei 2019

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Zondag kwam abouna Georges voor de byzantijnse Eucharistie en had nog een priester bij die afkomstig is uit Aleppo maar al 23 jaar pastoor is in een Romeinse parochie. Hij hield de preek. Na de Eucharistie was er een aangename uitwisseling over het leven in Roma van 55 jaar geleden (toen ik er kwam) en nu. Dezelfde dag kwam een jonge Duitse priester samen met de verantwoordelijke van “Demo für alle” (de tegenhanger van het Franse ‘Manif pour tous’). Deze  beweging verdedigt huwelijk en gezin en verwerpt de genderideologie en de seksualisering van kinderen (www.demofueralle.de). Hij gaf ons ook een exemplaar van hun tijdschrift Der Gerade Weg, Zeitschrift der Katholische Jugendbewegung (van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), die wil meewerken aan de wederopbouw van een christelijke samenleving.

’s Avonds hielden we aan de kluizenarij een erg aangenaam kampvuur, waarbij ieder die wilde ook iets kon eten. Vooraleer maandagvoormiddag te vertrekken celebreerde de Duitse priester nog de traditionele Latijnse mis, werkelijk helemaal in het Latijn terwijl de andere jongen keurig misdienaar was. Deze priester is verantwoordelijk voor de relikwieën  en hij had gaf ons namens de bisschop een authentieke relikwie van onze patroonheilige: Sint Jakobus de Verminkte! Dat deze relikwie van onze Perzische heilige uit de vierde eeuw in Duitsland aangetroffen wordt, kan er op wijzen dat hij werkelijk wereldwijd gekend en vereerd werd. Inmiddels waren weer enkele jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient toegekomen die komen helpen zoals iedere maandag. Omdat ze dit al zo lang trouw doen, werd na de middag een uitstap voorzien naar de bergen, deze keer aan de kant van de gasontginning. Er stond veel wind maar het was een aangename temperatuur. In de verte was een herder met een grote kudde schapen. We zijn er naartoe gegaan en hebben wat bij hem gezeten terwijl de kinderen met zijn ezel speelden. De klassieke afsluiter is het maken van vuur met dorre struiken en wat sprokkelhout en daarmee thee zetten.

Lees verder

800 imams op weg naar Europa

Afbeeldingsresultaat voor islamisering

Bijna 800 Marokkaanse imams zijn naar verschillende Europese landen gestuurd om de gematigde islam te prediken. Het ministerie mobiliseerde 422 imams, Stichting Hassan II selecteerde er 253. De overige 100 werden uitgenodigd door buitenlandse verenigingen. Marokko wordt, samen met Egypte en Turkije, beschouwd als de belangrijkste exporteurs van imams en predikers naar Europa en de rest van de wereld gedurende de Ramadan. Marokkaanse ulema’s zijn bezig met het leiden van het gebed, het geven van lezingen en preken in moskeeën. Meer dan 700 imams, adviseurs en predikers zijn afgelopen vrijdag naar Europa gereisd om religieuze en spirituele preken te geven gedurende de heilige maand.

Marokko beschouwt zichzelf als een oase van religieuze verdraagzaamheid en heeft aangeboden zowel imams als mannelijke, resp. vrouwelijke islam predikanten uit Afrika en Europa op te leiden in wat het zelf de “gematigde islam” noemt.

U hoeft dus niet naar Marokko te trekken om de gematigde islam te leren kennen. Deze komt wel naar u. Iets wat u allicht al zal opgemerkt hebben. Hoeveel van hen hier willen blijven is voorlopig onbekend.

Meer details kan u hier vernemen.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de VS zich laten gelden als de onbetwiste wereldheersers. Met hun meer dan 800 militaire bases over de hele wereldbol verspreid, hebben ze ‘n 50 tal “regeringswissels” georganiseerd, 20 à 30 miljoen mensen gedood met daarbij voor iedere dode ‘n tiental gewonden en gehandicapten, de hongersnood, de vluchtelingenstroom, de verwoestingen van infrastructuur en milieu, het roven van de bodemrijkdom en tenslotte de morele, geestelijke ontwrichting van  het volk. Sommigen voeren onmiddellijk als vergoelijking aan: ze hebben ons van het nazisme-fascisme bevrijd. En dit is maar heel gedeeltelijk waar.  Er zijn ‘n 400.000 Amerikaanse soldaten gesneuveld terwijl Rusland en China een immens hogere prijs aan mensenlevens betaalden, respectievelijk 26 en 20 miljoen!*

*Nvdr: ter illustratie en reflectie:

Voorlopig blijven de VS nog even de machtigste natie op politiek, economisch en militair gebied.  Het internationaal recht en de soevereiniteit van de volken kunnen ze tot heden nog negeren  door hun wet van de jungle,  de wet van de  sterkste.   Er zijn echter belangrijke verschuivingen bezig. Op regionaal vlak spelen andere grootmachten de hoofdrol en de VS zijn  niet meer in staat om hun hegemonie over heel de wereld te handhaven.

Rusland heeft als eerste in Syrië de VS op het slagveld weerstaan. Er is geen twijfel aan dat het ook in Venezuela, Libanon en Oekraïne hetzelfde kan en zal doen, indien nodig. Van een alleenheerschappij gaan we naar een multipolaire wereld. Het Amerikaans imperialisme staat op instorten, al kan dit nog langer dan een decennium duren voor het zo ver is. De NAVO en de EU als vazallen van de VS met hun vastgeroeste  koloniale geest, kijken voorlopig nog de andere kant op en blijven de VS bijna blindelings volgen. Voor de Amerikaanse elite behoren China en Rusland tot de as van het kwaad en brengen het evenwicht en de veiligheid van de wereld (nl. het Amerikaans imperialisme) in gevaar. In plaats van over te gaan naar samenwerking  blijft deze elite onverminderd streven naar een (onmogelijk) herstel van hun overheersing door nog meer dreiging, arrogantie, confrontatie, oorlog, sancties, boycot…  En zo werkt deze elite zonder het te beseffen aan een versnelde zelfdestructie.

Lees verder

Sint Antoniusschool verloor niet alleen “Sint”…

… maar ook elk Vlaams-Europees identiteitsbesef

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Voorpost Antwerpen-Kempen en Vlaams Belang van Zoersel voerden actie aan de Antonius school. Vandaag gingen de leerlingen van het vierde jaar op verplicht moskeebezoek. De ouders kregen een pamflet met daarin onze bezwaren. Wouter Bollansee, voorzitter van het Vlaams Belang Zoersel, hield tot slot een toespraak.

“Beste moedige aanwezigen, actievoerders en toehoorders,

Moedig omdat het anno 2019 zelfs in het semi-landelijke Zoersel nog steeds niet evident is om vrij uit te komen voor onze mening. Zo waren het enkele verontruste ouders die ons het nieuws meldden dat de leerlingen van het vierde jaar van deze school, Antoniusschool in Zoersel, vandaag op moskeebezoek moesten gaan. Mensen die zich wel tot ons durfden te wenden maar niet openlijk hun mening en bezorgdheid tegen de directie wilden uitdrukken. Bang om gestigmatiseerd te worden omwille van hun kritische blik op de islam.

Maar daarom staan wij hier, omdat wij wel uitkomen voor onze mening. Omdat wij ons niet laten bang maken en zeker niet als het gaat over de toekomst van onze kinderen. De moedigen staan hier dus met mij. Door de eeuwen en decennia heen, evolueerden het Christendom gelukkig en laten we ons leven niet meer leiden door een totalitaire geloofsovertuiging. Gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding van kerk en staat, het kunnen verkondigen van een vrije mening ook al gaat die in tegen één of ander heilig boek. We dachten dat deze evidenties verworven waren.

Tot.. tot een andere totalitaire godsdienst langzaam aan in ons Vlaanderen de kop op stak. Tot zelfs in Zoersel één of andere directie het nodig acht om het leerplan dat spreekt over in “dialoog treden met andere godsdiensten” in te vullen als: “Knielen en buigen op een matje voor de islam “

Dit, moedige aanwezigen, is waarom wij hier staan. Niet alleen om duidelijk te maken wat het ware gelaat is van de islam maar al even hard om duidelijk te maken dat onze vaak linkse onderwijsinstellingen maar al te vaak het noorden kwijt zijn. Voor dat ik de pers hoor zeggen dat ik hier maar wat goedkope propaganda lig te verspreiden, werd het beste bewijs gegeven door een leerkracht uit Essen die op de facebookpagina van Vlaams Belang Zoersel naar aanleiding van onze actie vandaag het volgende postte, ik citeer: “Wat is hier het probleem? Is het niet onze taak (in mijn geval) als leerkracht om leerlingen kennis bij te brengen? In dit geval kennis over andere geloven? Mag ik mijn leerlingen ook geen introductieles Engels geven omdat dat niet ‘onze’ taal is…? Heel jammer dit.” Einde citaat.

Beste Darco Driessens, leerkracht uit Essen, weet u wat jammer is. Dat u als onderwijzer in plaats van samen met mij mijn kinderen kritisch leert te denken, dat u het verschil in een debat niet ziet tussen een wereldtaal als Engels of een totalitaire geloofsovertuiging als de islam. Dat is jammer!

Nu we het toch hebben over de kennis van de islam. Een lasser last, een bakker bakt en een onderwijzer onderricht. We gaven de leraar van deze vierdejaars vandaag een brief mee, vlak voor de leerlingen op de bus, hier wat verder, opstapten op weg naar het moskeebezoek. Het kwaad van het moskeebezoek was toch al geschied; dus ik hoop dat de kinderen er nog iets van leren vandaag. Zo heeft de pers al ineens een krantenkop: “Vlaams Belang hoopt dat kinderen iets leren van moskeebezoek.” Constructief zoals we zijn hielpen we de leerkracht dus mee op weg straks de nodige vragen te stellen in de moskee:

1. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waar hier normaal de meisjes en waar hier de jongens moeten zitten?
2. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waarom ze niet samen mogen zitten?
3. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het woord islam letterlijk betekent en wat er met afvalligen moet gebeuren?
4. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat de term Tawhied wil zeggen en hoe dit te rijmen valt met onze wetten? (Centraal staat ook het begrip tawhied, dat letterlijk 'één maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en staat aan de basis van het islamisme, oftewel de politieke islam.)
5. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat er gebeurt met vrouwen die hun man niet trouw zijn, in landen waar de islam is doorgedrongen tot in het rechtssysteem?
6. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen met mensen die kritische vragen durven te stellen over Mohammed en de Koran in islamitische landen?
7. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het verband is tussen de aanslagen van 9/11 in New York, de aanslagen in Zaventem en maalbeek, de aanslagen in de metro van Londen, Madrid,… de aanslagen in Parijs en ga zo maar door…

Ik hoop dus alvast dat de leerkracht van deze vierdejaars, die ik voor alle duidelijkheid niet ken, net zoals jullie de moed heeft deze vragen te stellen. Dat hij in tegenstelling tot de geciteerde leerkracht uit Essen wel kritisch verbanden kan leggen en dat hij in tegenstelling tot de directeur van deze school wel gezond verstand heeft.

Want dat wil ik toch wel even benadrukken. Deze actie is niet even snel snel tot stand gekomen. Alvorens definitief deze actie op poten te zetten, hadden we een gesprek met de directie van de Antoniusschool. Deze directeur verdedigde de beslissing van het bezoek aangezien hij voorstander is leerlingen onderwerpen zoveel mogelijk via uitstappen aanschouwelijk te laten beleven. Zo gaf hij de vergelijking van een bezoek aan een imker. Een directeur die een moskeebezoek verdedigt door te stellen: We gaan toch ook naar een imker. Toen wij probeerden duidelijk te maken dat dit nog wel iets anders is en dat een bezoek bovendien nog iets anders is dan op een matje te moeten gaan zitten en knielen stelde hij: Als we een kerk bezoeken gaan we toch ook op een stoel zitten. Dixit de directeur. Verder stelden we de vraag welke moskee er wordt bezocht en welke strekking van de islam vertegenwoordigt deze moskee? Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ondanks de belofte dit nog te laten weten, hebben we niets meer vernomen.

Beste moedige aanwezigen, deze directeur leidt maar liefst 5 scholen! Wij staan hier dan ook niet alleen om te waarschuwen voor de gevaren van de islam maar ook voor het gevaar van deze linkse indoctrinatie binnen ons onderwijs. Is het linkse naïviteit of domheid? Eigenlijk interesseert het mij niet. Wat ik wel weet dat we steeds maar verder wegzakken met ons onderwijsniveau.

Wij staan hier dan ook samen in Zoersel met één wens. Laat dit het laatste verplichte bezoek zijn van leerlingen aan een moskee in Vlaanderen. Zeker van 9 & 10 jarigen. Laat ons hopen nadat de leerkracht onze vragen heeft gesteld hij samen met ons tot de enige en juiste conclusie komt: Stop met onze jonge kinderen bewust voor de islam te laten buigen. Dit geloof heeft geen enkele toegevoegde waarde in onze westerse samenleving. Niet in het verleden, niet nu, en ook nooit in de toekomst.

Ik sluit af, wij deelden vandaag aan de ouders een oproep tot kritische blik uit. Laat ons samen schouder aan schouder er alles aan doen om onze kinderen te laten opgroeien in een vrije en veilige samenleving zoals wij ze nu nog kennen in Zoersel, maar al lang niet meer in pakweg Molenbeek. Wij staan hier vandaag niet persé tegen de islam, wij staan hier vandaag niet persé tegen deze directie , Maar wij staan hier wel vandaag voor de toekomst van onze kinderen.

Ik dank u.”

“Paasaanbidders”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen
Drie slachtoffers van de moslimhaat: een echtpaar en hun dochtertje die haar 1ste communie deed.

Wanneer men over de slachtoffers van dit zinloos Islamitisch geweld sprak, had men het over “Easter worshippers” of vrij vertaald: Paasaanbidders. Alsof men het niet om vermoorde Christenen ging, maar één of andere anonieme sekte waar nog niemand van gehoord had…

… Zijn Westerlingen dan zo verkrampt over het geloof van hun voorouders, dat ze het woord Christen niet meer kunnen uitspreken? Of hebben ze na jaren van ononderbroken indoctrinatie gewoon angst om in het politiek incorrect vakje verdrongen te worden? Inderdaad, aan jonge Westerlingen heeft men decennialang, en tot vervelens toe, verteld dat de blanke van nature uit “slecht” is en dat ze daarom extra moeite moeten doen om andere volkeren welwillend te zijn. De Westerling moet afstand doen van zijn verleden en cultuur om een wereldburger te worden, vrij van elk vooroordeel of racisme…

Lees: Sri Lanka: over “Easter worshippers” en andere door politici verzonnen sekten

Vandaag: Beloken Pasen

Russische icoon van Sint-Tomas (15e eeuw)

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000 Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).

Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten.

De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom “Witte Zondag” genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd naar de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: Quasi modo geniti infantes… (1 Petrus 2:2)

In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op wereldvlak realiseren duistere machten nu  wat ze in Syrië zonder succes (maar met veel doden en verwoestingen) probeerden. Bij het begin van de oorlog tegen Syrië werd de zoon van de gezaghebbende moefti vermoord. Dan werd een van de meest vooraanstaande christenen in Damascus vermoord, een chirurg. Iets dergelijks werd in heel het land herhaald. De bedoeling van het terrorisme is dat de verschillende religieuze groepen tegen elkaar gaan vechten en elkaar uitroeien ten voordele van de wereldheersers. Hieruit volgde echter in Syrië helemaal geen burgeroorlog. Christenen en moslims protesteerden, zij aan zij, tegen het westers terrorisme. In Christchurch in Nieuw Zeeland werd op 15 maart 2019 minutieus gecoördineerd een aanslag gepleegd op twee moskee ’s met  50 doden en 50 gewonden. Voor fanatieke moslims was het een goed voorwendsel  om een aanslag te plegen op Paasdag op drie kerken en hotels in Sri Lanka, met meer dan 300 doden en 500 gewonden,  christenen en toeristen. Dit werd als wraak voorgesteld. Geen enkele van de  wereldleiders kon hierbij het woord “christen” over  de lippen krijgen.

In Syrië organiseerde het westen een “Arabische lente” met het verzonnen verhaal van een volksopstand, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal regime, waaruit een burgeroorlog zou ontstaan zijn. Allemaal leugens. En Frankrijk krijgt nu zelf de werkelijkheid: een echte volksopstand door een dictatoriaal regime onderdrukt met steeds erger wordend staatsterrorisme. Ondertussen groeit het vandalisme tegen kerken in Frankrijk snel. De Notre-Dame staat in brand op 15 april, bij het begin van de Goede Week. Als staatsgebouw dient het door de regering onderhouden te worden. Dit onderhoud was zo erbarmelijk (evenals voor de andere duizenden Franse kerken) dat er ieder ogenblik kortsluiting kon ontstaan. Le Canard Enchainé zegt dat er bovendien 7 sigarettenpeukjes gevonden zijn! Inmiddels hebben de Franse regeringsleiders al groen licht gegeven voor de restauratie, ‘aangepast aan onze tijd’. Een volgende aanslag tegen de Kerk? Wordt het een multicultureel complex dat kan dienst doen als theater, moskee,  kerk én een tempel voor vrijmetselaars? Deze kathedraal is wel gebouwd in naam van Christus zoals de aartsbisschop van Parijs terecht opmerkt. Jezus zegt ons: “Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal”! (Joh 2, 16) Hoe dan ook, de strijd tegen het christelijk geloof en vooral tegen de katholieke Kerk zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

De grote oorlog is begonnen. Worden het christelijk geloof en de katholieke Kerk weggevaagd of komt er een ongeziene heropleving, zoals André Malraux voor de 21e eeuw voorspelde? Mensen van goede wil en vooral christenen, ontwaakt! Het is algemene mobilisatie. Eind mei en begin juni willen  we enkele weken in de abdij van Postel vertoeven en vandaar conferenties geven in deze zin en bepaald niet in “politiek correcte” stijl. Tegen die tijd zal ik meer concrete gegevens verstrekken.

Lees verder