Het masochisme van de Christenunie

Afbeeldingsresultaat voor masochisme christenenIn het islamitische Midden Oosten worden de christenen massaal gemarginaliseerd, verdreven, afgeslacht. Alleen onder Assad in Syrië is er nog bescherming voor de christelijke minderheid. Als je christen bent in Nederland, dan heb je dus meer dan genoeg reden om huiverig te staan tegenover uitbreiding van de islam hier.

Lees opiniestuk van Joost Niemöller: Segers buigt vandaag diep voor de islam

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

De verslaggever, pater Daniël Maes,  verblijft momenteel in Vlaanderland.  We handhaven de gebruikelijke titel.

Goede Vrienden,

Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel (praktisch het centrum van mijn afwezigheid) en krijg de kans om op verschillende plaatsen te getuigen zowel over wat er werkelijk in Syrië gebeurt als over ons boek “hoe een paus gelijk kreeg”. Inmiddels kan ik vele boodschappen doen voor de gemeenschap Mar Yakub. Het eigenlijke maatschappelijke gebeuren laten we even rusten en bidden dat er toch eens vrede mag komen.

P. Daniel

Vrijdag 19 mei 2017

Qâra – Damascus – Beiroet – Brussel – Postel

Na de eucharistieviering vorige vrijdag namen we samen het ontbijt, waarna ik afscheid nam van de zusters en medebroeders. De burgemeester van Qâra bracht me naar Damascus. De controles onderweg waren veel strenger dan gewoonlijk, hoewel de soldaten vriendelijk bleven. In Damascus was het werkelijk zomers weer en je zag het ook aan het gedrag van de mensen. Op de grasperken zaten groepen jongeren of gezinnen samen. De familie Srour is al eeuwen lang nauw verbonden met ons klooster en zorgt nu nog voor ons. Deze familie is goed vertegenwoordigd in Damascus en in Qâra. Aan het ouderlijk huis, waar moeder leefde en vorig jaar gestorven is, werd ik opgewacht. Een neef met zijn vrouw en twee kleine kinderen bracht mij naar zijn schoonouders in de christelijke wijk van Damascus, Bab Touma. Hier zijn zes dochters en twee zonen. Vier getrouwde dochters met hun kleine kinderen waren thuis. Een leven van jewelste in dit oude, vrij kleine huis met antieke balken. Er werd voor een versnapering gezorgd. De neef vroeg uitdrukkelijk om voor het huis en gans het gezin te bidden, wat we onmiddellijk hebben gedaan. Daarna nodigde hij mij uit om in een restaurantje met nog twee vrienden te gaan eten en hij wilde absoluut niet dat ik financieel zou bijdragen. Het waren jongens die we ook in Deir Atieh bij de voetbal al ontmoet hadden. Hier kwamen vele families eten. Af en slechts zag je een vrouw of een meisje met een hoofddoek. Dit is duidelijk een christelijke wijk.

Rond vijf uur in de namiddag werd voor mij een taxi voorzien die me over de grens naar Beiroet bracht. Alles verliep vlot en zonder moeilijkheden. Ik heb nog van gedachten kunnen wisselen met moeder Agnes-Mariam en zr Carmel, heb een halve nacht goed geslapen. Ik was op tijd in de luchthaven van Beiroet en kwam ook op tijd toe in Zaventem, waar ik opgehaald werd en naar de abdij van Postel gebracht.

Maandag 15 mei mocht ik een lang interview  geven voor de alternatieve nieuwsite “Signs of the Times”  (www.sott.net). Woensdag en donderdag mochten we een avondconferentie geven over de noodzaak om zeer kritisch te staan tegenover de gewone berichtgeving en over ons boek, de echte betekenis van de contraceptie: voor de “tegenstroom” in St. Michiels-Brugge en voor de Belfortgroep in Oostkamp. Het waren zeer geïnteresseerde toehoorders met een erg levendige interactie. Hartelijk dank aan de organisatoren.

 

 

De Duitse katholieken zijn bezorgd

Niet moeilijk, zou je dan denken, niet moeilijk met de tsunami van Allahaanbidders in  Merkelland.  Niet moeilijk, want de jacht op christenen is heel het jaar open.

De Duitse katholieken zijn dus bezorgd.  Niet om de Kerk, niet om het ontkennings-fenomeen, niet om de media die alles wat met het christelijk geloof samenhangt belachelijk maken of aan een pedofilieschandaal proberen te koppelen.  Niet om het lot van de christenen in het Nabije of Midden-Oosten.
Het centrale bestuur der Duitse katholieken is niet bezorgd om de Kopten in Egypte, niet bezorgd om de christenen in Syrië, Irak en andere Prachtlanden.  Niet bezorgd om de leegloop der kerken, de aanbidding van het nihilisme, de verering van mammon… de toestroom van moslims die christenen verachten.

Het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) maakt zich zorgen over de toe- nemende anti-islam stemming bij de bevolking, om de kritiek die stilaan zowat overal in de EU opduikt t.o.v. de islam, de islamisering en de gevolgen ervan op onze samenleving en cultuur.
Zoals vermeld op Islam.de waarschuwt de ZdK-voorzitter, , Thomas Sternberg, uitdrukkelijk voor islamvijandige stromingen in Duitsland: “De stemming tegenover de islam in dit land maakt mij grote zorgen.”

Om de christenen in moslim landen maakt hij zich geen zorgen.  Die redden zich wel.  Of niet?

Thomas Sternberg is CDU-lid en trouwe volgeling van de Merkeldoctrine “Wir schaffen das”... tot de vervulling van de toekomstwens werkelijkheid wordt “Wir schaffen uns ab.”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Volgende zondag hoop ik aanwezig te zijn in de eucharistie van de Postelse gemeenschap in de abdijkerk (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL), waarna ik graag met ieder die wil een tasje koffie drink en een babbel sla. De dagen daarna heb ik tot heden aanvaard enige uitleg te geven over de situatie in Syrië en de noodzaak om kritisch te staan tegenover de gewone berichtgeving. Sommigen worden daardoor opstandig maar velen beginnen in te zien dat we op schandalige wijze bedrogen worden. Voor hen is deze ontdekking een ware bevrijding. Een tweede onderwerp waarover wij zullen spreken is de inhoud van ons boek (Hoe een paus gelijk kreeg) om bij te dragen aan een herstel van een “Cultuur van het Leven”.

Daarover zullen we handelen in “Onze Ark” St. Michielslaan 35,  8200 St Michiels-Brugge op woensdag 17 mei 2017 om 19.30 u; in de bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp om 19.30 u; in de universiteit van Tilburg, prof. Cobbenhagenlaan 19, op dinsdag 13 juni 2017, deze avond begint met een muzikale introductie om 20.00 u.

De officiële voorstelling van ons boek heeft plaats in de  Rafaelzaal van het gasthof van de Abdij van Postel  op vrijdag 2 juni 2017 om 19.30 u. Verder zal ik aanwezig zijn in de debatclub in Hotel de Basiliek in Edegem, Trooststraat 22, samen met prof. Amin  Makar, een Koptische christen (de uitnodiging hiervoor krijg je apart toegestuurd).

Nvdr: De aangekondigde uitnodiging verscheen niet in de aparte mail.  Waarschijnlijk gebrek aan passende software op pater Daniels pc  Hierbij:

De 35 vrouwen in Qâra die ijverig handgebreide kledingstukken en versieringen  maken vragen natuurlijk om enkele spullen mee te nemen, wat we graag doen. Het zijn evenzovele families die zo aan een zekere kostwinning komen. En je zal zien, het zijn mooie spulletjes. En zo gaan we het leven van de gemeenschap Mar Yakub en de politieke ontwikkelingen in Syrië even wat met rust laten. In Qâra zit ik op 1250 m boven de zeespiegel en dat biedt een goed panorama. Er is nog veel te zeggen  maar dat gaan we nu niet doen.  Nu zit ik even in de vlakte van de “Lage Landen” en dat levert een ander zicht op.

P. Daniel

Lees verder

Als het kind maar een naam heeft

Afbeeldingsresultaat voor is gelijk aan tekenEén pot nat.

Bespeuren we enige kritiek realiteitszin bij Johan Leman?  Op zijn facebookprofiel schreef hij gisteren:

“De Grote Moskee – het ICC, niet gans hetzelfde…

Jamal Saleh Momenah is niet langer directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel, zo schrijft De Standaard vrijdag. Hij werd vervangen door Tamer Abou el Saod.

Ter verduidelijking: Directeur zijn van het ICC is niet hetzelfde als imam-directeur zijn van de Grote Moskee.
Nog duidelijker: Jamal Saleh Momenah is eigenlijk nooit imam geweest van de Grote Moskee. Hij is zelfs geen imam, maar een voormalig militair die als beloning voor zijn carrière enkele jaren “Europa” kreeg. Met de islam op zich heeft hij eigenlijk weinig uitstaans. En als men goed kijkt, ziet men dat hij inderdaad niet door een imam vervangen wordt, maar door Tamer Abou el Saod, een Saoudi met Zweeds paspoort die in de wereld van de consultancy zit.

Dat de heer Momenah weinig afwist van het reilen en zeilen in de Grote Moskee hoefde (wat beperkter is dan het ICC, omdat ICC het ruime culturele complex is en de Grote Moskee de plaats van eredienst), kon effectief het geval zijn, tenminste als je ervan mag uitgaan dat het hier een job betreft “voor bewezen diensten”. Misschien krijgt de nieuwe directeur duidelijker instructies… Het zou kunnen.

Iets anders is het feit dat er daar in de Grote Moskee twee imams werkzaam zijn. Die moeten in principe dit reilen en zeilen ‘inhoudelijk’ beter kennen.

En nog iets anders dan ICC en Grote Moskee is de Moslim Executieve. Die had eigenlijk al lang door toedoen van de Belgische overheid haar stek moeten krijgen in de admini-stratieve gebouwen van de Grote Moskee. Maar het lijkt nog niet voor morgen en zelfs niet voor overmorgen. Ik hoop dat ik me vergis.

Is het misschien niet stilaan tijd dat de Belgische overheid die verschillende posities uit elkaar houdt en consequent een beleid uitstippelt?”

Ter herinnering: Directeur Grote Moskee laat parlementsleden perplex achter
Jamal Saleh Momenah, het Saudische hoofd van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel, heeft gisteren in de Kamer de kloof tussen de Grote Moskee en de politiek nog een pak groter gemaakt.
‘Met zo iemand bouw je geen inclusieve samenleving’, concludeerde Christoph D’Haese (N-VA) na de getuigenis van Jamal Saleh Momenah, het Saudische hoofd van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) in Brussel, in de commissie 22/3. ‘Dit is een vijand van onze westerse waarden. Hij kent niet eens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens!’  Lees verder…

Bange liefde

Afbeeldingsresultaat voor bang van allahMoslimjongeren zijn bang van Allah!… Wij ook!

Klik op Bang voor een uitzending van Terzake, waarin bij uitzondering eens niet de godsdienst van de vrede bewierookt werd.  De slotvraag: “Zou God geen God van liefde moeten zijn?” werd beantwoord met “Het is ook liefde, een bange liefde.”

Jihadexpert Montasser AlDe’emeh: “Tienduizenden Belgische moslimjongeren leven in angst en dat is de fout van imams en islamgeleerden”
Imams en korangeleerden zijn het best geplaatst om horrorverhalen te ontkrachten. Toch doen ze het niet. Via hun indoctrinatie creëren ze een angstcultuur.  Lees verder…

En toch blijft de overheid maar toekijken.  Deze man mag zijn boodschap komen uitdragen tijdens de moslim expo in Antwerpen.

Hij wil kinderen beschermen:

Maakt vergelijking met vrouwen “in kampen” in de westerse wereld… zouden die niet liever een concubine zijn?

Meer over dit thema bij YT, kanaal Practical Islam, vervolgens “How to…be a good wife/husband/teenager, wear hijab properly,.”. enz.

 

Ongematigde waarheid over de islam

Afbeeldingsresultaat voor moderate muslim

“Na elke aanslag klinkt het unisono, dat de ‘verschrikkelijke gebeurtenis’ geen waarheids-getrouw beeld weergeeft van de échte islam, dat van de 1.6 biljoen moslims wereldwijd de grote meerderheid bestaat uit wetsgetrouwe burgers zoals u en ik, dat slechts een kleine minderheid al eens buiten de lijntjes durft te kleuren – de lijntjes van de godsdienst van de vrede – dat de grote meerderheid der moslims een ‘gematigd’ zicht heeft op de wereld.

Hoe ‘gematigd’ zijn ‘gematigde’ moslims?

Mijn verhaal: ik groeide op in een middenklasse gezin in Egypte.  Tijdens mijn jeugd hoorde ik dat elke dag die voorbijgaat zonder een kalifaat een zonde is.  Hoorde ik… dat heel de miserie der moslims begon toen die de veroveringen en oorlogen tegen de on- gelovigen opgaven.  Hoorde ik… dat onze welvaart afhangt van de verovering van nieuwe landen en het bekeren van ongelovigen.  Hoorde ik… dat wie het ware geloof verlaat, moet sterven.  Zag ik hoe blij mijn leraren en imams waren na 9/11.

Mijn leefervaring was niet buitengewoon.  Volgens het Pew Research Center vindt 88% der moslims in Egypte, 62% in Pakistan, 86% in Jordanië en 51% in Nigeria dat moslims die Allah verloochenen moeten sterven.  Soortgelijke cijfers over het stenigen van overspeligen (staat niet bij of dit ook voor mannen telt), zware straffen voor het beledigen van de islam, en handen afhakken voor diefstal.  Zoals intussen genoegzaam bekend maken deze strafmaatregelen deel uit de sharia.  En 84% van de moslims in Zuid-Azië, 77% in Zuid-Oost-Azië, 74% in het M.O. en Noord-Afrika, 64% in de Sub-Sahara zijn het eens met de sharia als wetgeving in hun landen.  Gelijkaardige, ietwat minder uitgesproken, percentages bij moslims in de westerse wereld.  Evenzeer vinden ze geweld tegen Israël, daarbij inbegrepen zelfmoordterroristen op bussen en in restaurants, perfect toelaatbaar.

Klinkt dit ‘gematigd’?

Wie dit in het westen durft te vernoemen wordt als islamofoob geklasseerd.

Mijn eigen ervaring spreekt boekdelen.  In februari 2015 werd ik uitgescholden, vervloekt, en tenslotte het spreken verhinderd in het Swarthmore College, Pennsylvania,  door studenten en anderen die het met mij niet eens waren. Sommigen waren moslima’s die helemaal beantwoordden aan het imago van ‘gematigde’, ongesluierde, perfect Engels-sprekende jonge moslim vrouwen.  Een zelfde verhaal in de Temple University de volgende dag  Sommigen waren studenten journalistiek.

Het is niet islamofoob vast te stellen dat nu, in deze tijden, de moslim wereld gedomi- neerd wordt door slechte ideeën en foute veronderstellingen.  En dat is de reden dat miljoenen, zgz. ‘gematigde’ moslims het moslimterrorisme niet verwerpen.  Want ‘gematigd’, zoals wij het interpreteren, bestaat niet.  Als ‘gematigdheid’ betekent het verdragen van vrijheid van meningsuiting, van religie, van de pers, vrouwen- en holebirechten, dan zijn ‘gematigde’ moslims een duidelijke minderheid.  Ze bestaan wel.  Miljoenen zelfs.  Maar ze vertegenwoordigen geen duidelijke massa bij de gelovige moslims.

Westerse waarden en moslim waarden, zoals ze gepraktiseerd worden in het M.O., Noord-Afrika en Zuid-Azië, en toenemend zelfs in Europa, zijn niet compatibel.  Westerse politici kunnen dit ontkennen, maar deze ontkenning verandert niets aan de werkelijkheid.   Het zijn deze slechte ideeën en fout geloof die de bodem is waarop de radicale islam gedijt.  Door dit te negeren kunnen we het islam terrorisme niet effectief bestrijden – tegelijkertijd kwetst het moedige moslims die écht gematigd zijn.

Tot het ogenblik dat we de waarheid zeggen over de islam – op een respectvolle manier – zal er geen oplossing voor moslimterreur zijn.  De oplossing ligt in een hervorming van de islam van binnenuit.  Ik geloof dat dit mogelijk kan zijn, maar dan alleen als het vanuit de islam zelf gebeurt.  Het westen kan dit steunen op voorwaarde dat de waarheid erkent en overeenkomstig erover spreekt.  Hoe sneller, hoe beter, voor ons allemaal.  Ik ben Hussein Aboubakr van Prager University.”

 

We passen ons aan

This is IRN's new Communications AssistantMaak kennis met de charmante “communicatieverantwoordelijke en bruggenbouwster” Leyla Hasic, hét visitekaartje van de  Islamsk Råd Norge, IRN (Islamic Council of Norway), de grootste islamitische organisatie in Noorwegen.
Haar taak bestaat erin de communicatie te bevorderen en bruggen te bouwen met de rest van de samenleving.  Kwestie van de gelijkheid man/vrouw te bevorderen is zij de enige vrouw in het mannenbastion van de IRN.  Wat niet bewezen kan worden vermits ze weggestopt zit onder een boerka.

De IRN is de veilige haven van soennieten in Noorwegen, al bouwt deze geen bruggen maar voornamelijk moskeeën.  Inkomsten blijven binnenstromen via de lucratieve halal etikettering, quasi een kwaliteitsnaam in Noorwegen.  Big business.  (Speisa)

De Noorse financiële wereld past zich ook aan: