Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië beweert dat zijn bevolking nog steeds vrij is van iedere besmetting van het coronavirus, wat door de Wereld Gezondheidsorganisatie bevestigd wordt. Ondertussen zijn wel uit voorzorgsmaatregel de scholen gesloten. In Qâra schijnt niemand zich te bekommeren om besmetting. Er zijn geen verdere maatregelen en niemand draagt een masker. En zo leven wij als Noë met zijn familie (en het gedierte) in de ark, in strikte afzondering, te midden van een plaatselijke samenleving die gewoon verder draait.

Nvdr: dezelfde waarschuwingen om besmetting te vermijden als bij ons, grootschalige ontsmettende maatregelen:

Het is mogelijk dat Qara niet besmet wordt.  Anderzijds moeten we er rekening mee houden dat in normale omstandigheden hier mensen komen uit de hele wereld, die de besmetting kunnen overdragen. Wanneer het virus zich eenmaal vast gezet heeft in de longen is het te laat om nog maatregelen te nemen. Europa blijkt inmiddels het epicentrum te zijn van de besmetting met draconische maatregelen. En D. Trump roept zo hard dat het virus uit China komt, dat je er flink aan kunt twijfelen. Er zijn inderdaad steeds meer aanduidingen dat het van Amerikaanse soldaten komt tijdens de militaire wereldspelen in Wuhan, eind oktober 2019. De reacties van de verschillenden regeringen lijken soms erg chaotisch, van een maar laten begaan, nat houden een aanpappen tot de meest dictatoriale dwangmaatregelen, waarbij men zelfs geen luchtje meer mag gaan scheppen, alleen in het park.

Vanuit de kerk groeien creatieve initiatieven van processies met het Allerheiligste Sacrament, misvieringen, gebedsacties, meditaties  online… Wij trachten deze situatie te beleven als een oproep tot grondige bekering. We worden teruggebracht naar de grond van ons bestaan. De grond (‘humus’ en “humilité”, bescheidenheid) waaruit de mens gevormd werd. Heel de wereld wordt tot de beleving van de vastentijd gevoerd, door middel van een klein virusje.

In de geschiedenis was er voortdurend een dergelijke verrassende ommekeer. Vele oorlogen werden niet gewonnen door grote generaals maar door een minuscule bacterie, die plots een heel leger letterlijk met zijn achterwerk tegen de grond zette. Onze westerse beschaving heeft arrogant en goddeloos de natuur als schepping verworpen en wil met een vrijmetselaarsgeest alles naar eigen grillen omvormen, nl. misvormen. Wanneer de heiligheid van het menselijk leven, de eigenheid van het menselijk huwelijk, de natuur van het tweevoud van de seksuele verscheidenheid van man en vrouw enzovoort, radicaal worden miskend, dan is dit een opstapeling van ellende die op ons eigen hoofd terecht komt. Waar God niet als Schepper en Vader erkend wordt, waar Christus niet als Verlosser en Bevrijder aanbeden wordt, is er geen geluk voor de mens. De wereldwijde catastrofe van de coronavirus met verregaande maatschappelijke, economische, financiële, politieke en geopolitieke gevolgen is een oproep tot radicale bekering. Ondertussen heeft het coronavirus zelf al ontelbare levens gered o.m. doordat de abortushuizen sluiten. Laten we echter zelf het kwaad beëindigen en niet wachten  totdat een catastrofe ons daartoe dwingt.

P. Daniel

Vrijdag 20 maart 2020

Afgesloten

Op deze derde zondag van veertigdagentijd wordt in de byzantijnse liturgie op bijzondere wijze  het heilig Kruis vereerd. Samen met 14 september, het feest van de  verheffing van het heilig Kruis, zijn dit de twee speciale vieringen om het Kruis van Jezus te vereren. Ze herinneren er ons aan dat onze redding enkel ligt in de navolging van Jezus’ levensoffer. Vermits we echter al in vrijwillige en totale quarantaine leefden, konden we ook de parochiepriester niet uitnodigen, zodat we in hoofdzaak de Latijnse viering volgden die ons Jezus voorstelt als de bron van levend water, aangevuld met een processie van het heilig Kruis.

Nvdr: enkele wetenswaardigheden over het H. Kruis:

Inderdaad, op het einde van vorige week werd beslist dat ook wij ons zouden afsluiten om ons te beschermen tegen de coronavirus. Er zijn vele Ngo’s die met ons samenwerken voor de hulpverlening aan het Syrische volk (medische zorg, ‘hospitainers’ en ambulances, megakeukens…). Vertegenwoordigers hiervan uit verschillende landen nemen regelmatig contact op met ons. Voortdurend komen mensen uit alle hoeken van de wereld, waardoor afzondering dringend lijkt.

Lees verder

Alarmerend Rutte’s ‘ziek’ beleid

Afbeeldingsresultaat voor tekort ziekenhuisbedden nederland cartoon

De paniek die is uitgebroken rond het Corona virus is te wijten aan het beleid van de regering Rutte. In enkele jaren tijd werd de capaciteit van de intensieve zorg om bezuinigingsredenen bijna gehalveerd. Gebrek aan capaciteit zal vele slachtoffers vergen.

Ik heb onderzocht hoe de grondwetzorg was het laatste jaar voordat Rutte premier werd en hoe die in 2017 is georganiseerd. Dat is het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn. Het aantal verpleegdagen is van 10.8 miljoen gedaald naar 8.5 miljoen. Het aantal bedden is gedaald van 44.800 naar 37.700. M.a.w. alle twee met een kleine 20%. Het aantal intensive care bedden, dat is bijna helemaal afbroken: gedaald van 1900 naar 1200 onder het kabinet Rutte. Je moet daarbij wel beseffen dat de bevolking in Nederland de afgelopen 10 jaar is gegroeid en bovendien ouder is geworden. Er zijn dus eigenlijk alleen maar redenen om aan te nemen dat het aantal had moeten stijgen. Een vergelijking met het buitenland, het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners:

Duitsland 8.1

Frankrijk 6.1

België 5.01

G.B. 3.6

Nederland 2.3

De conclusie hoef ik niet meer te trekken. Dat kunt u zelf ook doen

Ziek land (6)

Open brief aan Wilmès Sophie

Geachte mevrouw Wilmès

Allereerst mijn excuses dat ik u niet aanspreek met ‘mevrouw de Premier’. U begrijpt dat dit als Vlaming momenteel nogal gevoelig ligt. Dat deze nieuwe vorm van Vlaamse onderdanigheid nog niet helemaal doorgedrongen is. Ik betwijfel eerlijk gezegd dat ik de woorden ‘mevrouw de Premier’ gevolgd door uw naam ooit over de lippen zal krijgen. Ik hoop dat ik jou, of jouw 16000 kiezers.. hier niet teveel mee schoffeer. Beschaving boven alles, niet?

Mag ik u allereerst feliciteren met het vertrouwen dat u vandaag gekregen heeft voor uw regering- Wilmès II in de Kamer. Na de eedaflegging van uw regering -Wilmès II dinsdag, een gitzwarte dag voor de Vlaamse, en ja ook de Belgische democratie, mogen we vandaag gerust spreken van een donkerblauwe donderdag. Deze minderheidsregering bestaat vandaag uit een ploeg die electoraal zo zwaar boven haar gewicht bokst, dat je er zelfs geen smurfendorp mee kan runnen. Ook al zien deze wezentjes allemaal blauw. Hoe heeft u dit toch allemaal voor elkaar gesmurft? Hoe bent u de Grote Smurf kunnen worden van dit status-quo land België? Uiteraard, uw smurfen-outfit als grote smurf is niet maagdelijk wit. U wordt gekleed door een Waalse rode stof, symbolischer kan haast niet, maar toch. De sluikse manier waarmee u aan de macht gekomen bent is zo Gargameliaans dat elke smurf in het dorp dit doorziet en niet in de val trapt. Zelfs pers en media in dit land, laat ons ze even laconiek de brilsmurfen noemen (verregaand politiek correct en meestal links getint) krijgen hun verontwaardiging niet meer onderdrukt. Een smurfenlied zo vals gezongen als dat van u en uw liberale smurfenvrienden.. welke wetstraat- trommelvliezen kunnen zoiets aan?

Toch is blijkbaar de eerste smurfenhit reeds een feit. Als cadeautje wordt moppersmurf Zakia Khattabi (ex voorzitster Ecolo) nu vrijdag door de Senaat benoemd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Een functie die haar na twee eerdere weigeringen dan toch plotsklaps wordt toebedeeld. Belgische koehandel ten top. U zal het mij wel niet kwalijk nemen, dat ik de moed heb haar moppersmurf te noemen. U herinnert zich naar alle waarschijnlijk mevrouw Khattabi ook nog wel als de partijvoorzitter die weigerde Bart De Wever een hand te geven. Zich zelfs niet in dezelfde ruimte wil bevinden als Mr De Wever. Meneer De Wever, u kent hem wel. Die Vlaamse politicus die maar een schamele 242.386 voorkeursstemmen genoot. Een vijftienvoud van uw kiezers. But who’s counting today, right?Zij vond het trouwens ook wel ok destijds wanneer Ecolo- jongeren Theo Francken afbeeldden in nazi-uniform. Stel u voor dat de N-VA jongeren mevrouw Khattabi zouden afbeelden zwaaiend met een IS vlag.. De poppen, excuseer, de Waalse smurfen zouden nogal aan het dansen gaan. Maar humor is belangrijk in het leven, niet?

Dus laat ons onder dit stukje verhaal maar een lachband plaatsen en verder gaan. In de geschiedenis blijven hangen, u bent het ongetwijfeld met mij eens, daar hebben we vandaag geen baat bij, noch tijd voor.

Veel schrijnender is dat er vandaag in uw ploeg een klungelsmurf zit, op het departement volksgezondheid dan nog wel. Helaas komt een ongeluk nooit alleen en worden wij juist nu met zijn allen geconfronteerd met wat misschien wel eens de grootste gezondheidscrisis zou kunnen zijn van de voorbije eeuw(en). Ministers van Volksgezondheid in andere landen hebben zich de voorbije maanden schrap gezet (ongetwijfeld de onze ook, alle negen..) voor wat op komst was, nl het coronavirus. Ze lichtten hun burgers hierover in op een adequate manier. Onze federale minister geraakte helaas niet verder dan het sloganeske ‘blijft in uw kot, ik meen het he’..’

Alle smurfen nog aan toe. Wat hebben we toen gelachen. Want hoe kan je deze verwittiging, gebracht alsof we een bende kleuters waren, nu serieus nemen? Aangezien de fysieke verschijning van onze Klungel een op zijn zachtst gezegd Bourgondische levensstijl verraadt, waren de mopjes over frietkoten e.d. nooit ver af. Maar het lachen verging ons snel. Want ook al mag humor dan wel belangrijk zijn in het leven, het coronavirus is absoluut niet grappig! Terwijl wij met zijn allen eerst in ‘shockdown’ modus moesten voor we blijkbaar mentaal klaar waren voor de daarop volgende lockdown, lukte het deze minister niet eens om voldoende mondmaskers bijeen te smurfen. Dit terwijl ze op 02/03/2020 haarzelf nog profileerde als potige smurf in de krant De Tijd. Zij verklaarde toen, en ik citeer: ‘ Er is veel paniekzaaierij. Ons land is klaar om het coronavirus op te vangen. Maar als ik dat zeg, doen sommigen alsof ik de mensen wat wijsmaak.’

Laat dit even bezinken mevrouw Wilmès, en begrijp dan dat dit dezelfde uit de kluiten gewassen smurf betreft die niet eens onze zorgverstrekkers van de nodige mondmaskers kon voorzien. Sterker nog, voor de bestelling blijkbaar door een partijgenoot (luilaksmurf) om het tuintje geleid werd. Deze man verzaakte aan te doen waarvoor hij betaald werd. Hierdoor werden onze zorgverstrekkers zwaar in de steek gelaten. Een klein onderzoek naar deze man op voorhand had dit kunnen voorkomen. De handelsstatuten van zijn firma leren ons algauw dat er 1001 mogelijke activiteiten in vermeld staan. Maar niet eentje die zijn activiteiten in het verhandelen van mondmaskers zou kunnen verklaren.

Er ging dus helaas veel tijd verloren. Tijd, die niet diende verloren te gaan als haar kabinet eerst het nodige opzoekwerk had verricht i.p.v. paniekerig met miljoenen euro’s staan te zwaaien voor wie ‘last minute’ mondmaskers kon bezorgen. Schrijnend. Kan je haar misschien niet laten focussen op andere bevoegdheden die ze in portefeuille heeft? Haar taken overhevelen naar misschien een van de andere 8 ministers van Volksgezondheid in dit land?

Sta me toe even mee te denken. Wat heeft ze nog in portefeuille? Asiel en migratie? Laat haar misschien daar op focussen? Of nee, doe toch maar liever niet. Draag die bevoegdheid ook maar over naar iemand anders. Want het lijkt wel dat, hoe meer deze minister smurft in een bepaald departement, hoe meer er stuk gaat. Dat heeft ze op asiel en migratie ook al bewezen.

Weet u mevrouw Wilmès, ook al heeft u en uw liberale club op een Gargameliaanse, slinkse wijze de Vlaamse/ Belgische democratie gekaapt, toch wens ik u voorlopig veel succes in het bestrijden van dit virus samen met ons, het volk. Of zoals u het zo mooi formuleerde: ‘nu samenwerken in nationale eenheid’. Al had ik in uw plaats eerder voor ‘Stay strong together’ gekozen aangezien u met het vormen van deze regering de Belgische natie in de praktijk al onherroepelijk gesplitst heeft.

Mevrouw Wilmès, onze strijd om zelfbestuur in Vlaanderen kan en zal wel even on hold gezet worden. Maar vergeet niet dat je met een regeringsploeg als Wilmès II.. een draak die democratisch alle verbeelding tart.. iets onomkeerbaar in gang hebt gezet. Het venijn zit hem namelijk altijd in de staart. Alle smurfen weten dat. Daarom ook dat ze altijd een gaatje knippen in hun witte broekje. Om het staartje te respecteren.. Vriendelijke groeten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, staande mensen, de tekst 'MR MR MR MR MR MR MR MR N-VA: 1.086.787 stemmen VB: 810.177 stemmen MR: 512.825 stemmen'

Geleend bij facebook Geef 43,3 % van de vlaamse kiezers de regering waar ze recht op hebben

Open brief aan onze VRT

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd,  bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze  gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; www.geotrendslines.nlwww.ericvandebeek.nl; www.novini.nlwww.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië);Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, economist in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen  het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, congreslid (voor Hawai) Tulsi Gabbard, de Britse journaliste Beeley Vanessa, die de hele mainstream pers in haar hemd zette en vooral de Witte Helmen als terroristengroep  ontmaskerde, de eminente Canadese professor Michel Chossudovsky  en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een  kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte met zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden incluis!). In  2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen.  In 2009 kreeg de Syrische president  de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn  volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen  beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende  bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het  ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar  hun kinderen. Ze herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet.  Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven,  moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land en zijn  territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om  een kleine super rijke elite  van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken,  door het gewone volk  toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.                20/03/2020                 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

Ziek land (5)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

Ook een land in crisis heeft het recht niet om de democratie te negeren. Groen, CD&V, sp.a en Open Vld laten zich ten koste van de democratie meesleuren in een Waals discours van misprijzen voor een Vlaamse meerderheid. Ze verkopen hun ziel aan een minderheidsregering mét een Vlaamse minderheid. Het is voor mij zelfs ongezien en onbegrijpelijk dat socialisten en ecologisten applaudisseren voor een regering met tien liberale ministers. Hun enige verbindingslijm is het slijm van een griepvirus.

Cyclus

APATHIE  EN DEFAITISME

Het onderwerp van deze verhandeling was al gepland voor de corona-crisis.  Het gaat over de apathie en het defaitisme dat bij de Vlamingen, ook uit de V.B., heerst, ondanks  de voorspelling dat de V-partijen een meerderheid kunnen halen.

Apathie is het gevoelloos worden, afgestompt zijn, waardoor ieder idealisme en vaste hoop gerelativeerd wordt.  Op de wijze van: we zullen wel zien of er nog iets van komt.

Defaitisme is een ander woord voor moedeloosheid; het betwijfelen of men niet alsnog naar grote nederla(a)gen gaat. 

Ik stel vast, in vergelijking met de opkomst van de Vlaamse Beweging (zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw) er geenszins optimisme, strijdlust en fierheid over eigen kunnen heerst.  De meeste Vlamingen, ook uit de Beweging, durven zich zelfs geen Vlaams-nationalist meer tonen!

Intussen is de corona-ramp over ons gekomen.  Hierbij wil ik enkele niet-poco vragen opwerpen.  

  • Het corona-virus zou ontstaan zijn in Wuhan, China.  Niemand schijnt zich de vraag te stellen waar dit virus zo ineens vandaan komt.  Hoogstwaarschijnlijk komt deze uit een onzorgvuldige handeling in een virus-labo.  Waarbij zelfs geenszins gezegd wordt dat dit wel uit een Chinese bron zou zijn.

Men moet, parellel met de misdadige politiek in Irak/Syrië, stellen dat de geheime diensten van de USA, Israel en Saoedië-Arabie voor een afgrond aan leed en misdadigheid in de wereld hebben gezorgd.  Trump is geenszins de “witte ridder”; de politieke tegenstelling demo-republi in Amerika is wat ze in Frankrijk zeggen  “du bonnet blanc et du blanc bonnet”.

  • Het zou dus om een soort virus gaan; maar is dat dan wel een variant griep-virus?  Mijn stelling luidt dat het op onnatuurlijke wijze ontstaan is.  De verantwoordelijke leiders in de wereld van de NWO (nieuwe wereld orde) dienen voor een krijgstribunaal te verschijnen.  Verscheidene onder hen voorspelden al jaren geleden een pandemie, zoals bv.  ex-minister Jacques Attali in Frankrijk.  Deze pandemie zou dan het doel van een wereldregering moeten bevorderen.

Dit artikel ging echter over de waarschuwing om, vanuit mijn partijpolitiek ongebonden oogpunt, te waarschuwen voor een onoordeelkundige inschatting van de toekomst.  (Nvdr: Lees vooral ook Jacques Attali’s mening over de huidige coronacrisis onderaan dit opiniestuk) De euforie van de geachte Tom van Grieken en vele van zijn medestanders is misplaatst.  Weliswaar is het quasi zeker dat het Vlaams Belang de leidende partij in Vlaanderen wordt.  Maar het gaat niet enkel daarom, maar wel wat er daarna zal gebeuren.  Heel politiek Vlaanderen staat al klaar om het Vlaams Belang in een grandioze val te lokken. Is er overigens al één politieke stem die het “cordon sanitaire” in vraag gesteld heeft?

Even de mentaliteit van de belgicistische krachten in herinnering brengen: welke score de Vlaams-nationalisten ook halen, voor hen zijn ze “quantité negligeable”. Een verwaarloosbaar aantal.  Een bende geestelijk gestoorden, dixit Herman De Croo.  Deze stemmen moeten enkel vakkundig onschadelijk worden gemaakt.  De optie in 2024 is Van Grieken een bijzonder oneervol compromis te doen sluiten; evtl. eerst voorafgegaan door een belgicistische campagne zonder weerga.  Men misbruikt er zelfs de corona-crisis mee om een onwettige regering op de been te brengen  en daarrond tricolore propaganda te maken(Tous ensemble, belgicains) !!

De lezer zal opmerken: dit is toch defaitisme.  Geenszins : ik beroep me in mijn vurige strijd op de voorbeelden van Mark Grammens (1933-2017), Clem de Ridder (1920-2013), Lieven van Gerven  (1928-2002) en Anton van Wilderode  (1918-1998) die met vele anderen het ZELFRESPECT hadden zich van oneervolle compromissen af te wenden.  Zoals Mark Grammens durfden ze vol strijdlust terug de leegte intrekken, om essentiële principes te  verdedigen of redden.

De geschiedenis van de politieke Vlaamse Beweging na W.O. II (ik ben geenszins anti-politiek) staat bol van strategische nederlagen.  Telkens werd er bij akkoorden uitgegaan van de fairplay van de politieke tegenstanders. Om één voorbeeld te geven : het taalgrens-akkoord in 1962 werd nauwkeurig nageleefd, op alle punten, door de Vlamingen.  De Walen  en belgicisten hebben dit  steeds naast zich neergelegd, zoals de doodsbedreigingen in Voeren, het veroveren door de francofonie van de zes randgemeenten en de raciale minorisering van de Vlamingen in Brussel laten zien.  Vandaag staan politici, zoals de hele VLD en Groen, klaar om primo alle verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling te zetten en secundo bij een coalitie-vorming de Vlaams-nationalisten een smadelijk compromis aan te smeren!!

Moeten we dan ook niet in apathie vervallen, zoals de steeds maar minder commentaren in de blogs laten zien.

De Vlaams-nationalisten moeten een globale machtspolitiek ontwikkelen.  Zij dienen klaar en duidelijk te stellen, dat ze van een volstrekte meerderheid gebruik zullen maken, om verregaande onafhankelijkheid uit te roepen.  De zwakte in hun positie moeten ze bestrijden door:

  • De dringende scholing van de doorsnee Vlaming richting Vlaams-nationalisme.  Op alle mogelijke wijzen moeten ze een (continu) staatsdragend discours houden.  Ze dienen de Vlamingen tot bewuste volksgenoten te maken; zoniet is hun evtl. macht op drijfzand gebouwd.
  • De Vlaamsnationalisten moeten intern en extern zonder verwijlen bondgenoten zoeken.  Dit kan in de eerste plaats bij Nederland en andere volksnationale Europese groepen  (??).  Dit vraagteken of Catalonië of Schotland wel over de wederzijdse brug komen.  Belangrijk is de steun en sympathie van de Viségrad-landen (Polen, Hongarije en Tsjechië), Oostenrijkse, Duitse, Italiaanse en Franse identiteits-partijen.
  • Zoals de geachte prof. A.K. Evrard in zijn brochure zegt : “Van een spontaan oproer tijdens de opvoering van de Stomme van Portici was geen sprake….. Alexandre Gendebien liet rechtstreeks op Frans aangeven revolutie-plakkaten aanbrengen…….  In 1831 stuurde Frankrijk een 60.000 man sterk legioen naar ons om de “Hollanders” te verdrijven (zelfs in strijd met de zgn. Belgische grondwet). (Nvdr: u kan hier heel het b.g. artikel lezen)

KORTOM, DIT LAND IS ONGRONDWETTELIJK ONTSTAAN!

  • Men moet openlijk durven stelling nemen, tegen de vele gezwollen uitingen van belgicisme, ook in de media.  O.a. het aan de kaak stellen dat de zenders VRT en VTM netwerken zijn om het belgicisme te promoten.

We beleven nu een zware wereld-crisis,waarbij deze onderwerpen voor futiel  (vnl. onbelangrijk) kunnen aanzien worden.  Maar terwijl deze crisis duurt, hebben de stalinisten van de PS en Ecolo de macht naar zich toe getrokken.  Met de steun van het Koningshuis (van Sachsen-Coburg und Gotha) en de onzichtbare top van de Belgische geldmachten en de Vrijmetselarij.  Daaruit blijkt dat de stalinisten en de neo-liberalen niet van elkaar te scheiden zijn.

De Vlaamse Beweging moet niet zo beaat kijken, naar wat de politieke partijen voor ons allemaal in petto hebben.  We zullen zelf een rebelse macht moeten vormen,  die zich niet door apathie en defaitisme laat weerhouden. 

Daarom de oproep van ondertekende veldwerker – strijder in de Vlaamse Beweging :  kom toch uit uw kot met uw Vlaams-nationale of heelnederlandse overtuiging!

Jos Wouters, Boom 

… D’une part, agir massivement sur les éléments les plus directs de la crise : Il nous faut plus d’hygiène individuelle, et collective ; plus de médecins, d’infirmières, d’équipements hospitaliers, de moyens de soins intensifs ; plus de moyens de recherche fondamentale et appliquée. Il nous faut enfin réguler les systèmes financiers et défaire les folles pyramides de dettes qui nous ont emmené là où nous sommes aujourd’hui.

D’autre part, tirer le meilleur des nouvelles pratiques que cette crise, quelle que soit sa gravité, nous aura imposé : se respecter, se laver, se surveiller ; passer plus de temps avec les siens, avec ses amis, et avec la nature ; cuisiner et passer du temps à table ; sélectionner les déplacements les plus utiles ; découvrir les vertus du télétravail ; réduire la durée et le nombre de participants des réunions, réelles ou virtuelles ; utiliser vraiment ces nouvelles technologies pour bien écouter de la musique, pour informer, pour enseigner et pour diagnostiquer. Produire autrement, avec une division géographique du travail beaucoup moins dispersée et fragile. Et, en conséquence, promouvoir un tout nouveau mode de croissance, et de nouveaux secteurs économiques jusqu’ici, pour certains, négligés. Surtout ceux de la santé et de l’éducation, dans toutes leurs dimensions. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que Wall Street regroupe certaines de ces entreprises dans un nouvel index, indice dit Stay Home, où on retrouve, à coté de Netflix, 33 entreprises directement bénéficiaires de cette crise, aussi diverses que Activision Blizzard, Slack, Teladoc, New York Times, Sonos, Amazon, Blue Apron, Alibaba, Campbell Soup, Central Garden and Pet Co.

Plus généralement, cela nous apprendra à prendre au sérieux la seule chose dans le monde qui est vraiment rare, qui a vraiment de la valeur : le temps. Le bon temps. Celui de notre vie quotidienne, qu’on ne doit plus perdre dans des activités futiles. Celui de notre vie personnelle, qu’on peut allonger en y consacrant plus de moyens. Celui de notre civilisation enfin, qu’on peut préserver, en cessant de vivre dans l’agitation, la superficialité, et la solitude. Dans un tout nouvel équilibre entre nomadisme et sédentarité…

De volledige tekst vindt u hier: La pandémie permettra peut-être de comprendre que seul vaut le temps..

Ziek land (4)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

“Die feiten zijn nauwkeurig en clean beschreven (DS 16 maart). De werkelijkheid was vunzig. Terwijl het volk naar het scherm keek, waren de leepste partijvoorzitters bezig met macabere machtsspelletjes. Politieke deontologie of goed bestuur waren in geen velden of wegen te bekennen. Het ging om de macht. Nog nooit heb ik zoveel leugens, bedrog, postjesjagerij en politiek gekonkel gezien in één week tijd.De burgers krijgen niet de volwaardigeregering waarop ze al een jaar recht hebben, zelfs geen noodregering.

Wat nog rest van de anderhalf jaar geleden ingestorte en door de kiezers afgekeurde regering, wordt weer op het schild gehesen en krijgt volmachten. Dat is het beste wat de partijleiders dit land te bieden hebben. Daarmee moeten de burgers het stellen…..

Sinds eind jaren 70 volg ik het politieke leven. Ik heb geregeld goed beleid gezien en heel af en toe echt politiek leiderschap. Vaak zag ik steekvlambeleid, ­partijgekonkel en slecht bestuur. Ik heb het malgoverno gezien in 1977-1981, toen de opeenvolgende federale regeringen om de haverklap vielen.

Ik heb PS-ministers gezien die staakten en de regering verlamden, zoals hun kameraden bedrijven platlegden.

Ik heb de staatsschuld zien groeien, omdat de politiek de tering niet naar de nering kon zetten.Ik heb de periode van de wafelijzers gekend: als landsdeel A iets kreeg, moest landsdeel B evenveel krijgen, desnoods met overbodige openbare werken.

Ik heb het land bijna zien barsten door de communautaire gevechten over het Vlaamse dorpje Voeren en over de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Ik heb decennialang het gebrek aan moed gezien om gerecht en politie effi­ciënt te organiseren, tot het volk in de Dutrouxperiode de politiek dwong. Ik heb vreselijke politieke manipulaties gezien tijdens de dioxinecrisis.

Ik heb een partij zien ontstaan die teert op vreemdelingenhaat en die deze daarom aanwakkert.

Ik heb partijen gezien die vooral stemmen ronselen door zich af te zetten tegen het andere landsdeel of door een partij te demoniseren.

Ik dacht dat ik het absolute politieke dieptepunt gezien had in de afgelopen regeerperiode, toen federale regeringspartijen vier jaar lang kibbelend over de straat rolden. Maar het echte dieptepunt kwam pas de voorbije week. Niet ‘Eendracht maakt macht’ was het motto van de leepste onder de Belgische machthebbers, maar ‘Onenigheid en vuile trucs leveren mij postjes en macht’.”

Guy Tegenbos in Onenigheid maakt macht (DS)

Quo vadis, Syria?

In Idlib is de situatie ver van opgelost. Het staakt-het-vuren en hertekening van de grens tussen rebellenbezetting en regeringsgebied tot 6 km ten noorden van de snelweg M4 en ten westen van de M5 is voorlopig slechts een vrome wens. “Gematigde rebellen” zijn het niet eens. Eigenlijk zijn ze het met niemand eens, zelfs niet onder bevriende, lees “concurrerende” ongematigde collega-“rebellen”.

Ze vallen elkaar aan, ze vallen de Koerden aan, ze vallen de Russen aan, ze vallen de Turken aan, ze vallen de Amerikanen aan, en ja, ze vallen de Syrische legertroepen aan. Uit democratische wanhoop. Niemand begrijpt hun verlangen naar een pure shariasamenleving, waar alles loopt zoals Mo het voorgeschreven heeft.

Van de afgesproken gezamenlijke Russisch-Turkse patrouilles op de M4 komt voorlopig niet veel in huis. Erdogans huurlingen weigeren hun biezen te pakken. Integendeel ze hebben de snelweg onbruikbaar gemaakt: een groot gat erin geblazen, autobanden in brand gestoken, een aarden/steengruis wal neergepoot en iedereen opgeroepen daarheen te trekken om er “vreedzaam” te protesteren. Poetin kan er niet mee lachen. Hij heeft zijn Turkse collega een termijn gesteld waarin hij zijn beschermelingen naar het noorden moet zien te laten verhuizen. Zo niet… zal het met onzachte dwang gebeuren!

Op het hoofd van deze Russische journalist, “embedded” bij de Russische eenheden, werd een beloning van 50.000 dollar gezet en wie erin slaagt een Russische soldaat te ontvoeren mag rekenen op het dubbele: hij geeft duiding hoe de terroristen alles in het werk stellen om het Poetin-Erdogan akkoord te doen kelderen. HTS belooft de Russische militaire politie aan te vallen; al-Joulani (al-Qaeda, al-Nusra, HTS) heeft het jachtseizoen op Russische soldaten in Idlib geopend verklaard. Er werd door de terroristen een algemene oproep aan scherpschutters, anti-tankraket-lanceerders… gelanceerd met het doel de Russische militairen én journalisten aan te vallen. Wat tot de conclusie leidt dat Turkije hun beschermelingen niet kan of wil tot de orde roepen. Erdogan heeft het nochtans met Poetin afgesproken: Turkije zou ervoor instaan dat de terroristen zich tot 6 km ten noorden van de M4 terugtrekken; alles wat daaronder ligt zal onder controle van het Syrische leger komen. De geschiedenis herhaalt zich. Soortgelijk akkoord, soortgelijke belofte werd al gedaan tijdens de Sochi-akkoorden. HTS en de Oeigoeren lappen alle afspraken aan hun laars. Integendeel, de terroristen maken gebruik van het staakt-het-vuren om zich te hergroeperen, te herbewapenen, zich in te graven, mijnenvelden aan te leggen… Men kan zich de vraag stellen of het Turkse leger, dat slechts enkele weken geleden nog aan de kant van de terroristen tégen het Syrische/Russische leger vocht, zich nu wel 180° kan omdraaien… van terroristen-bondgenoot tot terroristen-vijand. Hoe geloofwaardig is dat? Stel, dat de Turkse militairen gewoon de recentste bevelen volgen van hun Verheven Leider, samen met de Russische militaire politie tégen de terroristenbelangen ingaan, dan worden ze door de terroristen als verraders aanzien. En omgekeerd, als Erdogan zijn kar weer keert, idem dito. Kortom: Erdogan is voor geen meter te vertrouwen. De terroristen ook niet, maar die tekenen geen akkoorden.

Lees verder