Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Met enkele dagen vertraging wegens een stakende pc.

Goede Vrienden, 

Op 19 december 2018 kondigt president Donald Trump aan dat hij de VS troepen terugtrekt, helemaal uit Syrië en gedeeltelijk uit Afghanistan. Een donderslag bij klare hemel in binnen- en buitenland. Protest alom. Jim Mattis, secretaris van landsverdediging nam ontslag. Als militair wil hij vooral een sterke band behouden met de bondgenoten, wat Trump als zakenman niet veel kan schelen, zelfs al zou dit uiteindelijk leiden tot de ontbinding van de NAVO. De eer van de grootste wereldeconomie heeft Amerika al moeten afstaan aan China en die van sterkste militaire macht aan Rusland. Dat Rusland nu de hele wereld gaat overheersen, hoeven we niet direct te vrezen. De militaire macht van Rusland is in omvang nauwelijks 1/3e van die van de VS en Rusland heeft amper militaire bases buiten  zijn eigen land. Het gevaar voor een dwaze wereldoorlog komt nog steeds van de Amerikaanse haviken, die hun verloren  hegemonie wanhopig willen herwinnen.

Syrië, Rusland en Iran hebben al gewonnen en de 114 zelfverklaarde “vrienden van Syrië” samen met de zogenaamde “internationale gemeenschap” hebben verloren. Verder is een eenzijdig onwettig uitgeroepen onafhankelijk Koerdistan in Syrië (zoals destijds met de staat Israël gebeurde) niet meer mogelijk. Ook de zionistische droom van een “uitgebreid Midden-Oosten” als een lappendeken van ontwrichte staten vol ellende, waarbij de zionisten de lakens uitdelen, is in Syrië vervlogen. En hun bombardementen op Syrië zullen vanaf nu gepast beantwoord worden. De straffeloze terreur van de VS loopt ten einde en die van de zionisten zal ook eens eindigen. John Pilger, een van de allergrootste, meest kritische en professionele journalisten ter  wereld, schrijft in navolging van de Israëlische historicus Ilan Pappe: “… Israël is opgevat als een gevangenis voor de autochtone bevolking, de Palestijnen. Heel de huichelarij van het westen bevindt zich in Israël. Bachar al-Assad werd afgeschilderd als een monster, maar Benjamin Netanyahu, een werkelijk “monstre suprême” geniet straffeloosheid om de Palestijnen te controleren en in ruime mate ook het Amerikaanse congres, het Witte Huis en het parlement in Londen” (https://www.mondialisation.ca/nouvelle-guerre-froide-et-menaces-imminentes/5629774).

Inmiddels vieren de christenen in heel Syrië uitbundig Kerstmis en de andere Syriërs doen mee. In Damascus werd daags voor Kerstmis een optocht gehouden van de christelijke wijk Bab Touma naar het Abbasiyen plein, waar een kerstboom van 30 meter werd opgericht. In Aleppo werd zondag in het al-Assad stadium de 2e verjaardag van de  bevrijding gevierd met een militaire parade, volksdans, ballet, poëzie en sport (ook voor gehandicapten). En het grote kerstfeest van de orthodoxe christenen, Epiphanie, moet nog komen, nl. op 6 januari.De hele Atlantische pers zwijgt in alle talen over het uitbundig feest van vrede in Syrië om niet herinnerd te worden aan eigen misdaden. Ondertussen blijft het Syrische leger de ene opslagplaats na de andere vinden van westerse wapens en Israëlisch medisch materiaal voor de terroristen en blijven vluchtelingen  terugkeren. Een bloedend en zwaar gewond volk langs de baan herneemt zijn weg.
We vertellen hoe we Kerstmis vierden en voegen er een kerstbezinning bij. Over de oorlogssituatie krijg je weer een overvloed aan informatie met video’s.
Aan allen van harte een Gezegend 2019

P. Daniel

Vrijdag 28 december 2019
Kerstvieringen
Vorige zondag namen we weer deel aan de misviering van de parochie in Qâra. De volgende dag, maandag 23 december kwam abouna Georges om bij ons de byzantijnse eucharistie te vieren nadat we de “koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Konstantinopel hierbij de keizer aanwezig was) en de “paramonie” (vigilie, vespers van Kerstmis) gezongen hadden. De koninklijke uren zijn de “kleine uurtjes” van ons getijdengebed met telkens drie psalmen, twee lezingen en een evangelie, afgewisseld met gebeden, gezangen en zegeningen. In de vespers is een processie voorzien. De eucharistie die daarop volgt is die van de heilige Basilius. En na de eucharistie is er zegening van het brood, waarbij ieder gezalfd wordt met olie en een stuk brood in wijn gedompeld ontvangt. We begonnen de dienst om kwart voor 11 en eindigden om half twee. Na de maaltijd was er een ruimde tijd vrij tot ’s avonds, hoewel enkelen inmiddels naar de parochie gingen voor de eucharistie met de kinderen.

Nvdr: In het christelijke Maaloula: kerstliederen in het Aramees

Om 20.15 u begon de lange kerstviering die eindigde om half een. Ook de gasten en het moslimgezin, medeverantwoordelijk voor het terrein, hebben het tot op het einde meegemaakt. Het begon met een bezinning bij de kerststal door moeder Agnes Mariam. Daarop volgde de zogenaamde “caminata”, een traditie uit de Spaanse Carmel. Moeder Agnes-Mariam met het beeld van Maria en ik met het beeld van de hl Jozef gingen aankloppen van deur tot deur om te vragen of de bewoner/ster bereid was Maria en Jozef te ontvangen om het Kind Jezus te laten geboren worden. Ondertussen worden de vele strofen gezongen in het Spaans, Frans en Arabisch. Het is een zeer ritmische melodie waarbij iedereen iets heeft om de zang met muziek te ondersteunen: castagnetten, cymbalen, tamtam, iets dat rammelt of geluid maakt. Zo gingen we alle kamers af van de zusters, de fraters, de gasten en allen die bij ons verblijven. En inderdaad, ieder had eigen kamer netjes en proper gemaakt voor het bezoek. Voor de kinderen kon dat niet lang genoeg duren. We eindigden in de kleine kapel van de nieuwbouw.

Lees verder

Cyclus

De bronafbeelding bekijken

28. december 2018

JAARWENDE

Vandaag is het feestdag van de “Onschuldige Kinderen”, 2000 jaren voor de grote hecatombe, geofferd door Herodes.  Gedenk de onschuldige slachtoffers van abortus!

Tijd van voornemens!  Mijn voornemen in deze “cyclus” is u kortere teksten aan te bieden.  En, belangrijk, ook af en toe een optimistische noot te laten horen.  Vandaag vervang ik mijn gedachten door deze van voorgangers, waar ik me door laten leiden: daarom een aantal  quotes van verzets-mensen.  Mensen die zich verzetten tegen de lafheid en inertie van de massa.

“Het Volk heeft het vertrouwen van de Regering beschaamd.   Zou het niet eenvoudiger zijn dat de Regering dat volk afschaft en er een ander uitkiest?!?”      Bertold Brecht

“Wanneer Vrijheid überhaupt echt iets inhoudt, dan is het het Recht de Mensen datgene te zeggen wat ze niet willen horen!”    George Orwell

“Zelfs de allerslechtste christelijke wereld, zou ik willen uitverkiezen boven de heidense, omdat het in een christelijke wereld plaats geeft voor diegenen, die de heidense geen ruimte geeft; voor kreupelen en zieken, ouden en zwakken.  En meer nog als ruimte geeft ze voor hen LIEFDE !    Liefde voor diegenen, die voor een heidense en goddeloze wereld als totaal nutteloos overkomen.”                 Heinrich Böll

“De feiten en feitelijkheid verdwijnen niet in het niets, als men doet of ze niet bestaan!” Aldous Huxley

“Het geheim van genialiteit is het behouden van een kinderlijke ingesteldheid tot aan de verre ouderdom;  wat eigenlijk betekent nooit je enthousiasme kwijt te spelen.”  Aldous Huxley”

“Was het maar zo eenvoudig….Als men de inherent slechten die onnoembare wandaden verrichten, van alle anderen kon scheiden.  Maar de lijn die Goed en Kwaad verdeelt,, loopt door het hart van elk menselijk wezen.  De braafste mens bezit nog een stukje verborgen kwaad en de grootste misdadiger een restje goedheid in zijn hart.”  Aleksander Solzjenitsyn

“We dwalen niet omdat de Waarheid moeilijk te onderscheiden is.  Ze is in een oogopslag zichtbaar.  We dwalen omdat het comfortabeler is de Waarheid te negeren.” Aleksander Solzjenitsyn

“U moet goed verstaan, de leidende Bolsjevieken die Ruslands bestuur overnamen waren geen Russen.  Zij haatten Russen.  Zij haatten Christenen.  Gedreven door een ethnische haat folterden en slachtten zij miljoenen Russen af, zonder een greintje menselijke wroeging.  Dit kan niet over het hoofd gezien worden! Het  bolsjevisme  pleegde de grootste menselijke slachtpartij van alle tijden.  Het feit dat zowat heel de wereld hier niet vanaf weet of het zich niet aantrekt, is het bewijs dat de globale media (in de wereld) in de handen zijn van medeplichtigen en ideologische verwanten.”  Aleksander Solzjenitsyn

In mijn strijd voor een völkisch en onafhankelijk Europa zal ik me mee laten leiden door de boodschap en offers van Aleksander Solzjenitsyn en Andreï Sacharov.  Uit grote liefde voor het Vlaams/Nederlandse en het Russische volk.

Als we ons niet met alle kracht tegen de nomenclatura in Belgie verzetten, dreigen we door het culturele marxisme, de linkse Kerk, ook in een volgende Goelag terecht te komen!!!

Jos Wouters, Boom

Calimero in het Heilig Land

Afbeeldingsresultaat voor hypocriet calimero

Enerzijds… anderzijds…
Seth Frantzmann, (Jerusalem Post en Middle East Forum) beklaagt zich over de twee maten en gewichtenpolitiek t.o.v. Turkije en Israël.

Hij stelt vast dat de internationale wereld opvallend stil is over de Turkse militaire invasie van Noord-Syrië… maar het niet kan laten Israël voor elke tussenkomst op Palestijnse of Syrische bodem op de vingers te tikken. Dubbele moraal, vindt hij.
Turkije beschouwt de PYD in Syrië als een bedreiging van de nationale veiligheid en vindt dat het dan gerechtigd is een minderheid in een buurland aan te vallen en hun grondgebied te bezetten. Maar als Israël de bedreiging van Israëlische veiligheid wil uitschakelen… Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon, resp. Syrië… dan is het kot te klein.

We geven het toe – een omvangrijker opiniestuk vervat in een simplistische samenvatting van enkele lijntjes. We lichten Seths redenering verder toe:

In 2016 vielen de Turken Jarabulus aan en in januari van dit jaar Afrin, installeerden er hun bevriende “gematigde rebellen”, verdreven (of erger) Koerden en christenen, kwam er protest? Na een bemoedigend telefoontje met Trump kreeg Erdogan carte blanche om de bezetting van Noord-Syrië uit te breiden. Maar als Israël op de westelijke Jordaanoever Israëlische nederzettingen plant, op vrijdag terugschiet naar Gaza-betogers, in Zuid-Libanon ingegrepen wordt na de ontdekking van tunnels, of Iraanse steunpunten in Syrië dan is ‘s werelds goegemeente verontwaardigd…. en dat is niet eerlijk…

Seth stelt dan ook de vraag waarom Turkije (nog) meer vrijheid krijgt eender wat te doen in Syrië, terwijl het Israël niet toegestaan zou zijn grensoverschrijdende militaire operaties uit te voeren zonder hiervoor veroordeeld te worden?

Turkije is bezorgd om de aanwezigheid van de PYD (grote meerderheid Koerdisch), zoals Israël bezorgd is om de aanwezigheid van Hezbollah, Saoedi-Arabië om de aanwezigheid van Houthi’s in Jemen.
En nu Trump aangekondigd heeft de VSA troepen uit Syrië binnenkort te zullen terugtrekken, schijnen politici en media het gewoon als een vaststaand feit te accepteren dat Erdogan een stuk van het buurland, Syrië, kan bezetten, resp. annexeren om het “aan de echte eigenaars terug te geven”. Israël wordt voortdurend de levieten gelezen terwijl Turkije carte blanche krijgt om te doen waarin het zin heeft.

Hypocriet“, zegt Calimero Seth.

Over de bezetting van de Syrische Golanhoogte, met onrechtmatige diefstal van de oliebronnen, het herschrijven van Israëls grenzen, de olieboorconcessies die door de Israëlische regering aan een VSA consortium toegekend werden in “Noord-Israël”, heeft hij het niet gehad.

Hypocriet?

Eerst mes in de rug, vervolgens een pleister

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'Donald J. Trump @realDonaldTrump Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn't it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! 25/12/18, 03:23 24.7K Retweets 91.2K Likes'

Het is bijzonder ongeloofwaardig en bitter dat de Saoedi’s nu zouden bereid zijn om Syrië bij te staan bij de heropbouw van het land. Eerst financieren en bewapenen ze terroristische groeperingen. De islamretoriek van I.S. en S.A. is immers in grote lijnen gelijk. Als ze het ernstig menen, dan kunnen ze hun hulp overmaken aan plaatselijke NGO’s, zonder achterpoortjes of voorwaarden. Ter herinnering: in oktober nog betaalden ze de 100 miljoen dollar aan de VSA voor hun militaire bemoeienissen in Syrië en uit de tweede video (uit 2013) mag blijken hoe de Saoedische rol in de Syrië-oorlog eruit zag:

De terugtocht – kansen en risico’s

De bronafbeelding bekijken

Donald Trump wil geen nieuwe olie op het vuur van het Syrië-conflict gieten. Deze beslissing is minder door edelmoedigheid dan door binnenlandse politieke redenen gemotiveerd. Zodra een VSA president zich in militaire kwesties gematigd opstelt, is dit voer voor weerstand – zowel in eigen land als in de EU, waar enkele landen de voorkeur geven aan de geliefde interventiepolitiek. Toegeven dat Rusland en Iran in Syrië gewonnen hebben is hoogst ongepast. Of vrede in de zwaar gehavende regio mogelijk is hangt nu af van het gezond verstand en het onderhandelingstalent van de betrokkenen.

De VSA president Trump doet wat hij aangekondigd had: hij trekt de VSA soldaten uit Syrië terug. Volgens regeringsmiddens kan de terugtrekking tot 100 dagen duren. Dan moeten “anderen de zaak” maar regelen. Het is volgens het Witte Huis onduidelijk hoe de “nieuwe fase”, die eraan zit te komen, eruit zal zien.

Al in maart 2018 had Trump aangekondigd dat hij de VSA soldaten uit Syrië “naar huis” wou halen. Bij het min. van buitenlandse zaken, in het Pentagon en bij de geheime dienst had men andere plannen.
De enen wilden een deel van Syrië als onderpand voor de Genève-onderhandelingen om de Syrische president Assad tot ontslag te dwingen. De anderen wilden de nog resterende I..S.-groepen bestrijden, nog anderen wilden gewoon winst maken via de handel in wapens en huurlingen. Als officiële VSA strategie werd door allen drie doeleinden vooropgesteld: ten eerste moest I.S. voor altijd van de kaart geveegd worden, ten tweede moest de invloed van Iran in de regio aan banden gelegd worden en ten derde moest de “burgermaatschappij” (Nvdr:… ter verduidelijking voor de niet-ingewijden: de zgn. oppositie buiten het parlement, m.a.w. de door het Westen geknuffelde terroristen, de zgn. “gematigde rebellen”) ondersteund en aangemoedigd worden eigen structuren uit te bouwen om na de val van Assad het land te kunnen regeren. (Nvdr:… in die zin wil de VN de nieuwe grondwetscommissie gestalte geven, m.a.w. Assad moet 2/3 van zijn macht uit handen geven).

In ca. 20 militaire steunposten ten oosten van de Eufraat en in de militaire basis Al-Tanf in de drielanden-driehoek Syrië-Irak-Jordanië bevonden zich toen ‘officieel’ 2000 VSA elitesoldaten en ongeveer hetzelfde aantal huurlingen van privé veiligheidsbedrijven gestationeerd. Het VSA buitenministerie stuurde via het VSA agentschap voor hulp en ontwikkeling, de US-AID, een groot aantal experten voor het ruimen van mijnen, het leggen van stroom- en telefoonkabels, straten- en woningenbouw én adequate bestuursleiders in die gebieden. Daarbij ook agenten van de geheime diensten met speciale opdrachten.

Lees verder

Wie wil nog Witte Helmen?

De bronafbeelding bekijken

U zal zich de nachtelijke reddingsactie van de fameuze WH via Israël naar Jordanië herinneren. 377 van de 429 werden met open armen in westerse landen opgevangen. De rest zit daar nog ergens in Jordanië.

Tarek Khoury, christen, volksvertegenwoordiger in het Jordaanse parlement, wil antwoorden: wat is de Jordaanse regering met hen van plan? Waar zitten ze? Wie zijn ze? En hij gaat ver: eens verrader, altijd verrader. Wie zijn eigen land verraadt, zal zonder aarzelen ook het nieuwe gastland verraden. De binnenminister gaf hem de gevraagde informatie. Voor Tarek Khoury volstaat dit niet. Hij pleit voor een uitlevering aan Syrië. Ze moeten weg. Ze hebben de gifgasaanvallen in scène gezet, luchtaanvallen door de VSA & co. uitgelokt. Ze zijn volksverraders en moeten terecht staan. Ze zijn gevaarlijk en een verblijf in Jordanië niet waardig.

Waarschijnlijk is Khoury een Assad-trol. Of op zijn minst een Russische spion. Ach… een beetje leedvermaak is menselijk, moet u maar denken.

Witte Helmen worden beloond voor hun diensten


Waarom besliste Trump Syrië te verlaten?

De bronafbeelding bekijken

Vanuit alle richtingen lezen we gissingen naar de ware reden van Trumps beslissing de VSA strijdkrachten uit Syrië terug te trekken. Enkele – te gek voor woorden – laten we buiten beschouwing. Wat onwaarschijnlijk lijkt, is meestal ook onwaarschijnlijk.

Twee mogelijke pistes geven een plausibele uitleg:

Voorafgaand aan Trumps bekendmaking had hij op vrijdag 14.12.18 een zoveelste telefoongesprek met collega-president der Ottomanen, Erdogan (zie video onder deze paragraaf). John Bolton, minister van nationale veiligheid, de intussen “op pensioen” vertrekkende Mattis, minister van defensie, en Pompeo, minister van buitenlandse zaken, ex-directeur CIA, hadden een vergadering met Trump op maandag, waar ze – al dan niet uni sono, probeerden Trump om te praten. Wat niet lukte. Zowel de speciale afgevaardigde voor de bemoeienissen in Syrië, James Jefferey, en Brett McGurk, de speciale afgevaardigde voor de anti-I.S.-coalitie, werden voor voldongen feiten geplaatst (heeft intussen ook ontslag genomen). Het knarsetanden was tot in Alaska en Hawaï te horen.

Dinsdag gaven alle tegenstanders hun weerstand op: Trump zou niet klein bij geven.

De beloofde steun voor een onafhankelijke Koerdische staat, Rojava, lokte een niet onverwachte reactie uit van de Turken. Voor hen zijn er geen goede Koerden, of ze nu in Turkije, in Syrië in Irak of in de diaspora wonen. Een Koerdische zelfbestuurwens is zoals Allah vervloeken in een Turkse moskee. De vrees van Turkije dat de eigen Turkse Koerden zich geïnspireerd zouden voelen is niet denkbeeldig. De VSA moesten dat project in de steek laten. Zo niet…

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Groot nieuws! Een onverwacht kerstgeschenk? De woordvoerders van het Witte Huis en van het Pentagon, Sarah Sanders en Dana White bevestigen dat Donald Trump vorige woensdag heeft laten weten dat de VS Syrië verlaten. Het staatspersoneel zou al onmiddellijk kunnen vertrekken en de (officieel) 2000 (in feite minstens 4000!) soldaten binnen 100 dagen. Hiermee zouden de VS hun sinds vier jaar volkomen illegale bezetting van het N.O. van Syrië beëindigen. Is dit echt waar? Wat met de nieuwe legerbasis die ze net gebouwd hebben ten O. van Deir Ezzor?

De VS zijn al 18 jaar zogenaamd uit Afghanistan aan het vertrekken en zitten er nog. Heeft Trump hiermee eindelijk zijn verkiezingsbelofte ingelost of is het hun wijs besluit te vertrekken vooraleer ze een fatale nederlaag behalen tegen het Syrische leger dat nu uitgerust is met het beste Russische afweergeschut? Mogen de Britten en Fransen ook naar huis? Wat gaan de Koerden doen nu ze nogmaals verraden werden door de VS? En welke addertjes kweken de Amerikanen onder het gras, die ze tot cobra’s willen laten uitgroeien? Er blijven vele vragen maar we wachten hoopvol af.

Na enkele “flitsen” uit het leven van de gemeenschap geven we beschouwingen over het “ontaarde geslacht” waarin wij leven, om ons meer bewust te maken dat we onze menselijke en morele weerbaarheid moeten versterken. Daarna volgt weer een overvloed aan info en video’s. De laatste serie wil ik extra aanbevelen als opbeurende meditatie met passende kerstvideo’s vanuit Syrië.

De vele vrienden van dicht en van ver wil ik hartelijk danken om hun meeleven, meehelpen, attenties en veelvuldige steun. We willen jullie in onze gebeden aanbevelen en God vragen dat Hij het jullie ruimschoots vergeld. Met het oog op Kerstmis wil ik eindigen met de eerste strofe van het oud Nederlands kerstlied “O Kerstnacht, schoner dan de dagen” van Joost van den Vondel (+1679), uit zijn toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel, dat wellicht met Kerstmis 1637 in première ging voor de opening van de schouwburg van Amsterdam:

“O Kerstnacht, schoner dan de dagen,
Hoe kan Herodes ‘t licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt
En wordt gevierd en aangebeden?”
Zijn hoogmoed luistert geen reden,
Hoe schel die in zijn oren klinkt.”

Aan allen heel hartelijk een Zalige Kerst en een meer vredevol 2019
P. Daniel

Vrijdag 21 december 2018

Flitsen
Zondagnamiddag reden we met gans de gemeenschap naar Qâra om in de parochiekerk van de hl. Michael de eucharistie mee te vieren en zo de kleine geloofsgemeenschap te steunen. De pastoor en de gelovigen zijn steeds heel blij wanneer we komen. Er was deze zondag uitzonderlijk weinig volk in de kerk. Het is een kwalijke gewoonte van de kinderen en hun ouders om tijdens de examenperiode niet naar de kerk te komen. Wanneer wij zaterdag in de refter aankondigden dat we naar Qâra zouden rijden voor de eucharistie, was er ook algemeen protest van de kinderen. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel meegekomen.

Lees verder