Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vincent Lambert is gisteren morgen (11.7.19) op 42 jarige leeftijd in een ziekenhuis in Reims door uitdroging gestorven. Na een zwaar ongeval in 2008 geraakte hij in een coma, met onherstelbare hersenschade, maar bleef in leven met een minimale bewustwording.  Hierna begon een juridische strijd tussen zijn vrouw die hem wilde laten sterven en zijn ouders die hem wilden laten leven. In heel Europa werd deze strijd passioneel gevolgd. De wanhoop van zijn vrouw heeft het nu gehaald van de  liefde van zijn  ouders, dank zij de hardnekkigheid van de machtigen en de  verblinding van de rechters. Zij spraken het doodsvonnis uit over het leven van deze  weerloze man en oordeelden dat zijn leven niet meer de moeite waard was om geleefd te worden.

Niet zo lang geleden werden van staatswege programma’s opgezet voor eugenisme en euthanasie om gehandicapten te elimineren. Onze steeds meer onmenselijker geworden samenleving voert deze programma’s nu tot haar dieptepunt. Sinds abortus en euthanasie burgerlijk gewettigd werden, is aan de zorg voor de aller zwaksten in onze samenleving een fatale slag toegebracht. De zorg voor het leven wordt steeds meer beheerst door een cultuur van de dood. Grégor Puppinck, directeur van het Europees centrum voor recht en rechtvaardigheid (ECLJ) vraagt dat het Comité voor de rechten van gehandicapte personen van de UNO nu Frankrijk zou veroordelen.

Het geloof in Jezus Christus en een christelijke cultuur zijn de ware bronnen van de Europese beschaving en haar vitaliteit. Hieruit ontstonden  zowel de universiteiten en de kathedralen als de scholen, ziekenhuizen en instellingen voor de allerzwaksten, naast talrijke andere ontwikkelingen die de bijzondere rijkdom van deze beschaving uitmaken. Alleen dit geloof en deze liefde kunnen onze  beschaving en de mensheid van de ondergang redden.

We berichten over onze  contacten met christenen in Syrië en geven een meditatie over schoonheid, goedheid en waarheid, waarna weer een overvloed aan info en video’s.

P. Daniel

Vrijdag 12 juli 2019

Christenen in Syrië

Katholieke en orthodoxe christenen kunnen het in Syrië over het algemeen erg goed met elkaar stellen,  afgezien van enkele strengere groepen. Er komen ook vele orthodoxe christenen bij ons  op bezoek. Vorige vrijdag was het onverwachts druk. Om acht uur ’s morgens eindigen we dan de wekelijkse nachtaanbidding maar ruim voor die tijd was er al een autobus met christelijke vrouwen uit Tartus. Ze kwamen muisstil in de kerk binnen. De meesten gingen eerst de grote iconen van Jezus en Maria vereren door ze te kussen, met de hand of het voorhoofd aan te raken en een kruissteken te maken. Velen gingen daarna knielen op de grond, hoewel aanbidding in oost en west een ander accent heeft en in het oosten eerder heel de liturgie een daad van aanbidding is. Nadat we de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament afgesloten hadden, kwamen vele vrouwen de zegen vragen of gebed voor zieken van hun familie. Deze groep was nauwelijks  weer vertrokken of er arriveerde een autobus met christelijke vrouwen uit Damascus. Toen zij klokkengelui hoorden,  vroegen ze of zij ook mochten deelnemen aan de Eucharistie. Het was voor ons een uitnodiging om extra aandacht aan hen te besteden en hen een aangepast sermoen te geven.

Lees verder

Zogezegd

“… De Wever is een ongelooflijk intelligent en strategisch iemand. Ik zit drie keer per maand samen met hem op het fractieoverleg van de gemeenteraad en ik leer enorm bij van zijn manier van denken. Volgens mij is hij een van de gevaarlijkste figuren in Europa. Ik ben heel blij dat hij niet in Duitsland leeft, dat had pas echt problematisch kunnen worden…

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Peter Mertens, PVDA voorzitter, in “Zeven politieke dromers”

Achterbakse EU

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

Gerolf Annemans: “Von der Leyen (Nvdr: in Merkelland wordt ze liefkozend ‘Fliintenuschi’ en/of ‘von der Leichen’ genoemd) heeft inmiddels met alle fracties gesproken behalve met onze ID-fractie. Verdere uitbreiding van het nergens zò ver doorgedreven cordon sanitaire. Als ze ons zouden kunnen het recht ontzeggen om de lucht in te ademen in het Parlement, zouden ze dat òòk nog doen.”

Het cordon sanitaire in de EU wordt zoals in het land b met enige vindingrijkheid toe- en aangepast volgens de nood aan de man komt. Zoals toen Jean-Marie Le Pen, als oudste volksvertegenwoordiger, de eer had moeten hebben de eerste zitting van het EU-parlement voor te zitten. Niet dus. Zoals bij ons gebruikelijk werden de procedureregels snel-snel aangepast. Men herinnere zich de Decroo en Dewael-show. Toen kon men het kleine aantal verkozen rechtse volksvertegenwoordigers nog weglachen. Maar nu telt de ID-fractie (Identiteit & Democratie), waartoe ook het Vlaams Belang hoort, 73 koppen, wat hen het recht geeft op twee zetels in de commissies Landbouw en Justitie (volgens het D’Hondt-systeem). Mocht Nigel Farage zijn trots ingeslikt hebben dan had ID 100 volksvertegenwoordigers en het recht op een derde zetel in een commissie.

Het systeem D’Hondt, dat de postjes verdeelt in de EU praatbarak, inbegrepen de zgn. “rapporteurs”, de verslaggevers, wordt meer en meer een probleem. Niet getreurd: of de ID-fractie er nu recht op heeft of niet, ze zullen niet in de resp. commissies mogen zetelen. De poco EU-fracties hebben nl. duidelijk gemaakt dat ze de IDers niet zullen aanvaarden en ze eisen de zetels op voor hun eigen fracties. De EU kan niet met ‘democratie’ – en nog minder met ‘identiteit’ omgaan. Kritische stemmen moeten gesmoord worden. Hun eigen regeltjes primeren. Menig volksvertegenwoordiger erkent het ondemocratisch gehalte van de poco EU-fracties maar houdt zijn/haar mond volgens het motto “het doel heiligt de middelen”.

Men had de kool en de geit kunnen sparen door de ID-fractie de minst belangrijke postjes te laten bezetten, zoals bv. enkele van de 14 vice-voorzitters – een eerder symbolische titel – of van de petities-commissie. Tenslotte heeft daar niemand enige macht. Maar zelfs dat wordt hun niet gegund.

Niks nieuws onder de EU-zon: video uit 2016:

Het vertrek van de Duitse legerbazin zal op een oorverdovend applaus bij haar onderdanen kunnen rekenen. Een portret van Flintenuschi, dat gemarkeerd wordt door bedrog, fraude en vermoeden van corruptie. Bij de EU zijn de mogelijkheden nog veel groter…

En hoe herstellen wij de beschaving in de zwembaden?

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Ook bij ons meent een bepaalde kaste het recht te hebben het zwembadplezier te moeten vergallen. Welke opvoeding krijgen zij van thuis uit mee? Het Vlaams Belang gaat in het verzet: Vlaams Belang roept commissie Binnenlandse Zaken samen over zwembadterreur.

Het ontoelaatbaar gedrag van importjongeren manifesteert zich niet uitsluitend bij ons. Ook over de grenzen bij onze buurlanden. GeenStijl wijdde er onderstaand filmpje aan. Opmerkelijk hoe blind en doof volksvertegenwoordigers zijn bij een perfect geformuleerde verstaanbare vraag. Oplossing voor zwembadterreur? “Zwembandjes, testosteron, warmte-opstoot, gebeurt nooit bij de elfstedentocht, stoerdoenerij van grote jongens”... Rond-de-pot-draaien in het kwadraat.

Dat het niets met de buitentemperatuur te maken heeft, mag blijken uit deze video:

Maar zo’n lijst met badterroristen is dus eigenlijk verboden want “dankzij de onvolprezen EU-wetgeving” is deze lijst in strijd met de privacy rechten van het tuig. Onze rechten? Ondergaan, slikken en zwijgen – zoals het hoort voor racisten die gepigmenteerde medeburgers aanklagen als zij zich amuseren.

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse feestdag

“De Vlaamse Feestdag” 11 juli : dat is die dag,waarop getrouwe Vlaamsgezinden een plaatselijke of overkoepelende 11 viering bijwonen; om zich er eens flink de oren te laten wassen.

Zo een ideale spreker is de heer Patrick Dewael, als overtuigde belg toch ooit minister-president.  Mogelijk is de heer Patrick niet meer zo fier ooit eerste burger van Vlaanderen te zijn geweest;  waar hij wel fier op is dat hij een soort aartsengel Michael is, die met bravoure extreem-flamingantisch Vlaanderen zal gaan temmen.

Afbeeldingsresultaat voor belgie een onmogelijke opdracht vermeire

In 2014 bracht Remi Vermeiren het boek uit : België, een onmogelijke opdracht”Hij kwam daarmee extra uit de kast als moedig voorstander van een ver doorgedreven Vlaamse onafhankelijkheid.  Als gewezen topman bij de bank KBC plaatste hij zich daardoor ook in een soort quarantaine.  Hij schreef: (blz. 101) : “Bij vorige staatshervormingen, zoals bij het Vlinderakkoord, hebben de Vlamingen zich in de hoek laten drukken….. Vlaanderen trekt steeds aan het kortste eind…” Op blz. 156: “”zo zijn de Vlamingen tot op vandaag eerder volgzaam ingesteld……Vlaamse politici: stelden zich meestal ontstellend onderdanig op tegenover de Franse cultuur”.

In 2019 staan we op de splitsing van wegen, waar bewust Vlaanderen verregaande autonomie zou kunnen (willen) doordrukken.  Maar er wordt permanent chantage gepleegd – vooral via de regimepers – opdat de Vlamingen door hun politieke mandatarissen hun eisenbundels of zelfstandige initiatieven zouden opbergen.  Bij het uitroepen van autonomie zullen middels de pers de economische verbonden, de ministers van (vergane) staat, de culturele bobo’s,  dreigen dat Vlaanderen economisch volledig zal instorten doordat  deze staat  geïsoleerd zal worden.

Zoals Johan Vanslambrouck in de 11-juli verklaring van IJzerwake zegt: we moeten nu het scenario van Tsjechië en Slovakije uitvoeren.  We bezaten voormannen, die duidelijk van geen kleintje vervaard waren, zoals Clem de Ridder en Lieven van Gerven.  De commissie, die in 1991 (28 jaren geleden) de uitroeping van de onafhankelijkheid-koers leidde  bij de VVB bestond uit : Jan Arnou, Peter de Roover, (+) Jos de Roover, Guido de Schuyteneer, (+) Leo van Egeraat, Jan Jambon, Dirk Laeremans, Antoon Mertens, Jaak Peeters, Francis Stroobants, Willy van den Bruele en (+) Jaak van Waeg.

De uitslag van der verkiezingen op 26 mei was bemoedigend.   Voornamelijk omdat grote groepen Vlamingen geen taboes of uitsluitingen – vooral van ideeën – meer aanvaarden.  In niet geringe mate waren het de volksmensen die ervoor gekozen hebben dat Vlaanderen zijn eigen weg zou inslaan.

Aan alle coalitie-onderhandelaars – met of zonder hoop – bereid met uw manoeuvres niet uw toekomstige nederlaag voor!   Gedenk dat heden de Vlaamse feestdag slechts feestelijk kan zijn dank zij de onverzettelijkheid en de trouw van die vele Vlaamse “caractériels”.

Een oproep aan diegenen die de motivatie zien wegebben:  herlees en overdenk het Journaal van onze grootse voorman Mark Grammens.  De essentiële sleutel om mee de loop van de geschiedenis om te buigen  heet:  ZELFRESPECT.

Jos Wouters – Boom

Vlaamse Beweging: mea culpa

Afbeeldingsresultaat voor scared lion cartoon

Niets nieuws onder de Vlaamse rustende Beweging. Al jàààren is de tactiek “hou me tegen of ik ga er tegen aan”. Circusleeuwen… zonder tanden of klauwen. Brullen lukt nog nèt op 11 juli. We hebben er talrijke de VVB-revue zien passeren… alsof er in hun genen een automatische rem ingebouwd zit.

Wat in Doorbraak tot een audio vraaggesprek leidde met enkele brave flaminganten wiens grootste zorg is vooral niet als ‘extreem’ betiteld te worden.

“11 juli blijft voor Vlaamse bewegers dé hoogdag. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag praat Pieter Bauwens met Bart Fierens, voorzitter van het ANZ, de organisator van het jaarlijkse Zangfeest, zowat de enige organisatie die erin slaagt de brede Vlaamse Beweging te verzamelen. Ook Hugo Maes, waarnemend voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, de grootste vereniging in die Vlaamse beweging schuift aan…”

“De beide Vlaamse Bewegers kwamen alvast tot de opmerkelijke conclusie dat de Vlaamse Beweging te braaf was voor de vorige regering. Voor het eerst een Federale regering met de N-VA aan de knoppen. Dat zal hen geen twee keer gebeuren, al moet de Vlaamse Beweging wel zoeken naar een evenwicht met de partijpolitieke Vlaamse Beweging nu die laatste zo sterk staat.”

Ga naar “Vlaamse Beweging was te braaf voor regering met N-VA”

Een pijnlijke waarheid

Afbeeldingsresultaat voor merz afd

Als zelfs Merkels partijgenoten kritiek uiten op het beleid, dan reageert de poco kerk uiterst gepikeerd. Friedrich Merz, voormalig fractievoorzitter van de CDU en gebuisde CDU-kandidaat-voorzitter, is een gebeten hond sinds hij voor vriend en vijand verkondigde dat de Duitse veiligheidsdiensten – leger en politie – bij de AfD hun heil zoeken… en dat de regering, met name Merkel, dat zelf veroorzaakt heeft.

Immers ze voelen zich door de politieke leiders in de steek gelaten. Criminelen worden amper vervolgd, zo snel mogelijk vrij gelaten wegens sociale redenen, veiligheids- en medische diensten zijn vrij wild, honderdduizenden “vluchtelingen” krijgen asiel ook al ze er geen recht op hebben en worden niet uitgewezen… het lijkt wel alsof de politie slechts in aanmerking komt voor bezigheidstherapie. De criminelen en fraudeurs lachen hen in hun gezicht uit. (…) Onze redactie is niet van gisteren en sluit niet uit dat hij eventjes op tafel klopt om als strijdvaardige kanselierskandidaat uit de asse te verrrijzen.

Zeer herkenbaar. Het is hier niet anders. Moordenaars en verkrachters laten ze lopen, maar o wee, als je enkele takken opstookt of het afval slecht sorteert.

Vooral herkenbaar voor Hans-Georg Maaßen, de voormalige baas van de Duitse Veiligheidsdienst, die moest opstappen omdat hij niet wou liegen voor Merkel.

Lees ook: “Jeder weiß, dass Merz Recht hat”