Om te koesteren

Anke van Tharaw (Nederduits) of Ännchen von Tharau (Hoogduits) is een Duits lied. De oudste versie van het lied is geschreven in het dialect dat gesproken werd in het Samland en is voor het eerst gedrukt in 1642 in een liederenbundel van de Königsbergse componist Heinrich Albert. De vermoedelijke dichter is Simon Dach.

Johann Gottfried von Herder publiceerde in 1778 een Hoogduitse vertaling. Friedrich Silcher schreef in 1827 nieuwe muziek voor de versie van Herder. In deze vorm is het lied in Duitsland nog altijd populair; vele koren hebben het op hun repertoire staan. (…)

File:Ännchen von Tharau - panoramio.jpg

I.M.

gif lights animation candle monhelen •

Dat Vera Lynn overleden is, zal u wellicht al vernomen hebben. Haar naam blijft voor altijd verbonden met mijn overleden vader, die een speciaal boontje had voor haar vertolking van “The Holy City”. Even, heel even, ben je weer dicht bij mij, papa.