Het Aramese volk, slachtoffer van westerse bemoeienissen in het M.O.

Het lot van het Aramese volk in Irak zal bij u een belletje doen rinkelen: … Na Irak kwam Syrië aan de beurt en momenteel wordt Iran in het vizier genomen…

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniërs’) spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden ‘Aram-Nahrin’ werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam ‘Mesopotamië’
Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen “Assyriërs”, dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als “Chaldeeërs”. Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord “Assyriërs” tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”.

Conclusie uit het omvattend artikel “Bevrijding” van Irak en de ondergang, vervolging en marginalisatie van het Aramese volk”. U kan de volledige tekst hier (en veel meer) lezen:

… Irak was een rijk en een welvarend land, met sterke economie, goede onderwijs en gezondheidssysteem waar alle bevolkingsgroepen relatief in vrede met elkaar leefden ongeacht hun geloof. Er was stabiliteit en veiligheid. Saddam Hoessein was de garantie voor de bescherming van minderheden van Irak zodat ze niet onder voeten werden gelopen door de meerderheid. De fanatieke Islamitische krachten in Irak maakten geen enkel kans onder Saddam Hoessein, ze werden effectief en krachtig bestreden.

De Arameeërs van Irak hadden het goed onder het bewind van Saddam Hoessein. Ze waren goed opgeleid, bekleedden hoge maatschappelijke functies, konden hun geloof ongestoord en in vrijheid beoefenen, waren veilig en tevreden.

De criminele en illegale invasie door de Amerikanen en hun bondgenoten in 2003 om het bewind van Saddam Hoessein omver te werpen, heeft de ondergang van het Aramese volk in Irak bewerkstelligd. Onder toeziende oog van de Amerikanen en Britten werden de Arameeërs door de Westerse doodseskaders, die in de Westerse nepnieuws media onder diverse exotische namen werden gepresenteerd, vermoord , hun kerken in brand gestoken, hun geestelijken ontvoert en vermoord waardoor overgrote meerderheid van hen noodgedwongen het land heeft verlaten.

Met verdwijning van Saddam Hoessein, begon ook de Aramese aanwezigheid in Irak te verdwijnen. En dat was ook de bedoeling van de criminele koloniale Westerse illuminatie machten, namelijk om Irak te ontdoen van haar inheemse Aramese bewoners.

Ze zijn gemarginaliseerd, worden gediscrimineerd, niet serieus genomen en hun huizen, landerijen en eigendommen worden geconfisqueerd.

De anti-Aramese, antichristelijke, verdeeldheid zaaiende, occulte en onheilige koloniale Westerse product “Assyriërs” hebben een cruciale rol gespeeld in de ondergang van de Arameeërs van Irak. Ze werden door hun koloniale Westerse meesters en scheppers gebruikt om Irak te verwoesten en te vergiftigen en het land etnisch te zuiveren van de oorspronkelijke Aramese inwoners…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Ons verblijf van drie weken in de abdij van Postel is vlug voorbij gegaan. Ik ben dankbaar om de grote vriendschap, het begrip en de steun die ik van velen mocht ontvangen. Sinds de blikseminslag op de abdij, dinsdag van vorige week, hebben we gans de week geen internet meer gehad. Wel ben ik als internetbedelaar in de onmiddellijke omgeving af en toe met open armen ontvangen zodat ik toch enkele mails kon versturen. Woensdag morgen vlogen we van Zaventem naar Beiroet.

Vanuit het klooster was er een goede taxidienst voorzien. De chauffeur met een Nederlands journalisten echtpaar stond ons op te wachten.

Vermits Syrische auto’s niet op de luchthaven van Beiroet mogen komen, had onze chauffeur een Libanese  wagen voorzien tot juist buiten de luchthaven. Hij was blij en fier dat hij een priester met een kruis in zijn wagen had, wat tevens de controles vergemakkelijkte. Nadat we de Syrische grens gepasseerd waren kregen we zelfs van een Syrische soldaat een roos als teken van welkom. ’s Avonds om half elf arriveerden we in Qâra waar de jongens nog een stevig avondmaal voorzien hadden, ijverig en fier door Firaaz (de jongen die we opvangen) opgediend.

Op zaterdagnamiddag vóór Pinksteren was er nog een laatste presentatie geweest in de mooie Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard te Postel.

De tvmol.be heeft er een opname van gemaakt en beloofde ons het resultaat te sturen zodra het klaar is. Het Geopolitiek instituut Vlaanderen en Nederland (GIVN) had vele foto’s van hun recent bezoek aan Syrië en aan ons klooster op tafels uitgestald en Rohalt, de bezieler van het  GIVN, gaf de nodige toelichting met beelden. Verder waren er nog oude en nieuwe foto’s van het leven van de  gemeenschap van Mar Yakub, naast souvenirs en producten. Zelf gaf ik een bondige samenvatting van de inhoud van mijn boekje “De kansen van onze samenleving en het evangelie”, samen met een PowerPoint. De tijd dat we heftige reacties kregen tegen onze visie op de toestand in Syrië is voorbij. Ondertussen gaat onze  aandacht meer naar de grote crisis van onze  westerse beschaving zelf. We hopen ons hiervoor in de nabije toekomst steeds meer te kunnen inzetten om een beweging van actieve en positieve weerstand tegen een morele afbraak te steunen. Morele afbraak maakt mensen ongelukkig en herleidt volkeren tot slaven. We zijn geschapen naar Gods beeld om gelukkig te zijn. Om hieraan bij te dragen willen we graag samenwerken met hen die een gelijkaardige bezieling koesteren.

P. Daniel

Vrijdag 14 juni 2019

Terwijl het westen verder slaapt…

De tijd dat ik tijdens mijn  lezingen heftige reacties kreeg, schijnt voorbij te zijn. De meesten beseffen dat ze door de media ronduit belogen worden over de oorlog in Syrië Toch blijven de monsterleugens van het begin nog ruimschoots leven, over een  “ongewapende volksopstand”, “bloedig onderdrukt” door een “verschrikkelijke dictator”, waaruit een “burgeroorlog” ontstond… nl. de westerse oorlogspropaganda die zo in  de openbare opinie een permanente oorlog wil rechtvaardigen. Al die valse meningen kwamen we terloops weer tegen, ook in eigen midden. Sommigen menen echt dat het hier de godsdiensten zijn die onderling oorlog tegen elkaar voeren en ze beweren dat het beter is alle godsdiensten aan banden te leggen. En onze kranten schreven weer over Idlib precies zoals ze het deden over Aleppo, nl. dat het Syrische leger en de Russen scholen en ziekenhuizen bombarderen en zo onder de bevolking de zoveelste humanitaire crisis veroorzaken. Dat de “internationale gemeenschap” (VS, zionisten, NAVO, golfstaten) op alle mogelijke manieren terroristen steunt om in Syrië gruwelen te  blijven plegen om te beletten dat het leger heel het land zou bevrijden, blijft krampachtig verborgen. Een Vlaamse vriend, gehuwd met een Syrische, vroeg een van onze  topjournalisten of hij stilaan klaar was om Assad in ere te herstellen… maar zijn inzicht bleek nog lang zo ver niet te zijn. De “internationale gemeenschap” is nog steeds ongevoelig voor haar eigen misdaden in de  wereld.

Lees verder

Amerikaans mantra

Afbeeldingsresultaat voor usa warmonger

Oorlog, oorlog, oorlog… Ditmaal tegen Iran. Want Iran zou volgens Pompeo met zekerheid – hij toont de bewijzen – de ontploffingen en de branden op de twee tankers veroorzaakt hebben. Het bewijs? Een filmpje van een beeldkwaliteit de VSA onwaardig waarbij men inderdaad een tanker en een klein bootje met bemanning waarneemt dat een bepaalde handeling uitvoert. Pompeo weet met zekerheid dat Iran daarbij een niet ontplofte mijn – hét bewijs – van de romp verwijderde. Pompeo heeft met zijn havikblik het etiket “made in Iran” gezien. Iran weerlegt: ze hebben hulp geboden, wat sowieso voor de publicatie van de “bewijzen” reeds bekend was. Waarop Pompeo de bal in het open doel kopte met een – zie je wel! – ze waren wel degelijk daar ter plaatse. Je verwacht toch niet dat Iran een hulpbehoevende bemanning gaat helpen? En kwam dan vlot met een meer voor de hand liggende uitleg – met passend beeldmateriaal – op de proppen.

Gemakshalve wordt daarbij “vergeten” dat zo’n brandende tanker op drift – de Japanse tanker drijft af naar Iraans grondgebied of is er zelfs al – een gevaar betekent voor de scheepvaart die door die flessenhals moet passeren.

Merkwaardig is echter dat zelfs bij CNN tijdens een debat gesteld werd “dat is de retoriek maar niemand hecht er geloof aan”. Vooral omdat de Japanse premier Abe daar net op bezoek is en al in een persmededeling bevestigde dat Iran geen enkele intentie heeft nucleaire wapens te gebruiken. Nu is de redactie van CNN geen beste maatje van Trump en zijn entourage maar als het gaat om de Amerikaanse veiligheid en oorlogsbereidheid, dan trekken ze wel aan hetzelfde zeel. Nu dus niet.

Eigenlijk is dit net hetzelfde scenario als toen het Syrische leger flinke vooruitgang bij het heroveren van het Syrische grondgebied boekte en dan – volgens Amerikaanse bewijzen (… Witte Helmen, al-Nusra & co) – uit pure vreugde dan maar besliste de eigen bevolking op chemische gassen te trakteren. Logica?

Paradoxaal verklaarden de VSA , die zich uit het atoomakkoord van 2015 met Iran teruggetrokken hebben, zonder verpinken dat Iran als doel heeft “het conflict met Washington te laten escaleren” omdat Iran “niet geïnteresseerd is in een gesprek met de VSA”.

Rare jongens, die Iraniërs. Onder het oog van de USS Bainbridge, van een Amerikaanse verkennersdrone die zelfs een vlieg op een schedel ziet zitten en een Amerikaans P-8 verkennersvliegtuig, trekken de oorlogszuchtige Iraniërs – volgens Pompeo – in het zicht van heel de wereld met een klein bootje naar een tanker-in-nood om daar een mijn op de romp te verwijderen… Je moet maar durven! Of zijn ze soms levensmoe?

De bemanning van de tanker ontkent de plaatsing van de mijnen, maar bevestigt de impact van een projectiel, boven de waterlijn:

Qui bono? Wie Engels begrijpt moet maar eens de reacties op het artikel in The American Conservative lezen… O.a. “Het enige dat nog gemist wordt is een aantal paspoorten die “toevallig gevonden werden” nabij de schepen met een grote drijvende pijl in hun richting voor het geval we het niet begrepen hebben…” en “Wie moeten er volgens de VSA ten oorlog trekken tegen Iran? Iran?” of “Waarschijnlijk 50/50 kans dat het een VSA-Saoedi “false flag” was” en “Ruikt naar een “false flag” excuus voor oorlog der neo-cons. Ik wed dat de VSA, de Saoedi’s of de Israëli’s er verantwoordelijk voor zijn – of allemaal.” Nog eentje: “Indien ik zou wedden, dan zou ik mijn geld op de “echte” bandieten zetten, nl. Mossad, CIA, MI6 of eender welke combinatie van de drie. De neo-cons en zionisten in Washington zijn verraders aan onze constitutionele republiek! Laat hen ons niet in een andere buitenlandse oorlog ten bate van Israël meeslepen! Denk aan de USS Liberty! Vergeet dit nooit!” Neem hier eens een kijkje voor meer info en commentaar.

We herinneren ons nog het beeldmateriaal dat de VSA ons door de strot duwde om de oorlog in Irak te rechtvaardigen. Bewijzen van massa-vernietingswapens? Noppes. De laatste steen omgedraaid en behalve een weglopende schorpioen niets gevonden van die zgn. bewijzen die we toen ook dagelijks in het nieuws mochten aanschouwen. Kijk even mee naar dit filmpje

… en naar achteraf bekende feiten en gevolgen:

We hebben het al geschreven en herhalen het bij deze: zou Pompeo zich ook zo druk maken mochten er in Iran slechts dadelpalmen staan?

Westerse verdeel-en-heers strategie, ten koste van de christenen in het M.O.

Afbeeldingsresultaat voor verdeel en heers usa

De VSA is bereid Italië te helpen in Libië en op andere fronten. Maar in ruil willen de VSA een Italiaanse inzet in Syrië, dixit senator Lindsey Graham in de Corriere della Sera. Dit werd via diplomatische kanalen officieel bevestigd. Ter herinnering: ook Duitsland werd op het appel geroepen. Van hen wordt verwacht hun Tornado’s in Idlib in te zetten.

Enkele weken geleden overwoog het Pentagon – om vervolgens het idee terug af te voeren – om 120.000 militairen naar het M.O. te sturen. De VSA hebben militaire basis in 13 landen in het M.O. met 54.000 soldaten. Hun aantal werd verhoogd met 30% tijdens de periode 2017/2018. Officiële cijfers tonen een lager aantal.

De VSA trachten hun hegemonie op de hele aardbol in stand te houden. En wel op een zeer radicale wijze: ze gaan in de politieke, economische – en indien nodig militaire – aanval tegen China, Rusland, Europa, Latijn-Amerika, Midden-Amerika. Kortom in alle windrichtingen.

De media en politici blijven het offensief van het Syrische leger in de zgn. de-escalatiezone van Idlib aanklagen en veroordelen. De dood van een ex-voetballer “een symbool van de revolutie tegen Assad” werd breed uitgesmeerd. Zijn pacifistische bedoelingen worden u duidelijk gemaakt in onderstaande video. Maar het probleem van de vervolging, verdrijving, het moorden van christenen krijgt weinig of geen belangstelling. Je zou bijna kunnen stellen dat ze het niet waard zijn omdat zij het riedeltje van de “gematigde rebellen” en de “oppositie” doorprikken. Zij probeerden herhaaldelijk hun visie op de toestand in het Westen bekend te maken – zonder succes – want het verhaal, de verschrikkingen, de noodkreet van de christenen past niet in het poco plaatje dat hier dagelijks herhaald wordt. Zelfs door een intelligent man als Bart De Wever…

De christenen in Syrië probeerden steeds weer kond te maken dat de situatie aangaande de zgn. oproer in Syrië niet was zoals deze hier in het Westen verkocht werd en vroegen telkenmale aandacht van het Westen voor het feit dat christenen dreigen uitgeroeid te worden en dat de bescherming van de christenen in het middelpunt van de belangstelling hoort te staan.

Niemand wil toegeven dat in “bevrijd” Irak de christenen quasi uitgeroeid werden; hun aantal slonk sinds 2003, voor de Anglo-Amerikaanse invasie, tot minder dan 1/5.

De Syrische overheid krijgt ononderbroken kritiek, wordt autoritair genoemd, maar niemand schijnt zich zorgen te maken over de religieuze minderheden in het land. Na 8 jaar oorlog werd het aantal christenen gehalveerd. Wat in onze media compleet genegeerd wordt, want het past niet in de westerse visie van de situatie. Voor de oorlog maakten de christenen 10% van de bevolking uit, in Egypte 10% in Libanon 30%. In sommige landen zijn er minder maar hun aanwezigheid speelt een belangrijke rol: zij zijn niet bewapend maar hebben een wijd-verspreide invloed op de samenleving. Bv.: als christelijke scholen in Israël of Palestina hun deuren zouden sluiten, dan zou dit tot een crisis in het onderwijssysteem leiden. Hetzelfde geldt voor Syrië.

De christelijke aanwezigheid in het M.O. zorgt voor een derde element dat het evenwicht in de maatschappij bevordert. Tussen de meerderheden van soenieten en shiïten zorgt hun christelijke minderheid voor pluralisme.

Het christendom zit in het Syrische DNA. Syrië was de wieg van het christendom. Geboren in Jeruzalem en Palestina, opengebloeid en gegroeid in Syrië. (video onderaan)

Men zou zich de vraag kunnen stellen of de uitroeiing van het christendom in het M.O. zorgvuldig gepland werd. Kwestie van de soennitisch-sjiitische tegenstellingen op de spits te kunnen drijven. Waarbij er een lachende derde ongestoord en ongestraft – met de hulp van Uncle Sam – zijn territorium en invloedssfeer kan uitbreiden.

Hoeveel geld wordt er zoal uitgegeven aan “landverdediging”?

Afbeeldingsresultaat voor sipri world military expenditure 2018

Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – Stockholm Internationaal Vredesonderzoek Instituut – meldt voor 2018 een absoluut topjaar voor ‘s werelds militaire uitgaven: 1.822 miljard US dollar. Goed voor een groei t.o.v. 2017 van 46 miljard dollar, of 2.6%. De groei is even groot als heel het defensiebudget van bv. Japan: 46.6 miljard dollar. De VSA hadden er 27 miljard dollar, zijnde 59% van de groei, voor over; China 12 miljard, zijnde 26%. De mondiale defensie-uitgaven bedroegen 2.1% van ‘s wereld BNP. Per wereldburger bedroegen de kosten voor leger en wapens 239 dollar of 214 euro. Meer details vindt u bij SIPRI, fact sheet april 2019.

De top-15 staten waren goed voor 81% van ‘s werelds militaire uitgaven. De VSA met 4% van de wereldbevolking namen daarvan 36% voor hun rekening. Rusland, niet langer in de top-5, zakte van plaats 4 naar 6 na Frankrijk.

Onderstaande video toont de tijdlijn vanaf het jaar 1914 tot 2018:

Onzichtbare kinderen

Syria War Diary | As Suqaylabiyah

Het lijkt wel alsof het offensief van het Syrische leger in de noordelijke provincie Idlib in de westerse media beantwoord wordt – neen, niet met wapens, alleszins niet met fysische – maar wel met gif – neen, niet met gif dat de longen of de huid verbrandt – maar wel met gif dat de hersenen van een doorsnee kijker, resp. lezer, binnensluipt en zijn beoordeling en mening beïnvloedt.

Enkele dagen geleden nog op de Duitse staatszender: het riedeltje over de “dictator” Assad die zijn volk uit pure bloedlust uitmoordt werd gewoon tijdens het journaal herhaald, begeleid met beelden van ruïnes en wanhopige burgers. Gisteren deed de nullenzender in Terzake er nog een serieuze schep bovenop. Als “duiding” bij de herdenking van 75 jaar landing in Normandië trok de cameraploeg naar een oorlogskerkhof in de Westhoek, naar de Menenpoort, met als hoofdcommentator een Witte Helm-acteur die ook zijn versie over de chemische aanvallen van Assad, begeleid door beelden van hun eigen cameraploeg over dappere reddingsacties, mocht herhalen. Suggestieve vragen van de reporter, hoeveel namen men zou moeten beitelen voor Syrische slachtoffers, over het verschil van gifgas in Syrië en de loopgraven van WOI. Met als afsluitende conclusie dat Assad nog steeds zijn eigen bevolking uitmoordt… in Idlib. Met in de rand de opmerking dat er zich islamitische terroristen in Idlib bevinden, maar dat deze niet mogen verdreven worden als daarbij de burgerbevolking het slachtoffer wordt. Alsof de burgerbevolking nu niet het slachtoffer is van de genoemde terroristen. Zelfs vluchtelingenkampen worden niet ontzien…

Wat ons bij het thema Idlib brengt. Je kan je afvragen of journalisten verplicht oogkleppen moeten dragen. Of ze hun eigen leugens geloven.

Het akkoord tussen Turkije en Rusland, waarbij overeengekomen werd dat er langs heel de grens een de-escalatiezone moest komen, waaruit terroristen zich samen met hun (zware) wapens moesten terugtrekken, met observatieposten bemand door het Turkse leger die verondersteld werden de vrede te verzekeren, werkt niet. Kan niet werken vermits de terroristen weigerden zich terug te trekken en de zone over te laten aan de daar wonende burgerbevolking. Nou én, schijnen de protagonisten te denken. Het tegendeel blijkt, waarom zouden ze? Ze weten perfect dat heel de provincie Idlib hun énige kans nog is om het westen te overtuigen het Syrische regeringsgebied onder een bommentapijt te begraven. En die tactiek ziet u weerspiegeld in de nieuwsuitzendingen in de westerse media, die hun “neutrale” informatie nog steeds halen bij het éénmans zgn. Observatorium in Londen, dat uitsluitend nieuws van de zgn. “rebellen” als waarheid verkondigt. Het heeft totaal geen zin over de hoofden van de belanghebbenden heen akkoorden te sluiten, die toch niet nageleefd zullen worden.

We hebben het bij herhaling aangeklaagd: niemand in de westerse pers heeft het over de raketaanvallen van de terroristen op de burgerbevolking in regeringsgebied, op woonwijken, op het industrieterrein van Aleppo, op doelwitten in de provincies Latakia en Hama. Met een échte de-escalatiezone zouden deze grotendeels onmogelijk zijn. Quod non. Turkije observeert en laat begaan. Stuurt wapens naar hun beschermelingen. Eens moest het er van komen: de Syrische regering kon niet anders dan ingrijpen. Ook omdat er herhaaldelijk berichten over geplande chemische aanvallen gemeld worden, die dan in de schoenen van Assad kunnen geschoven worden.

Maar niemand in de poco westerse media besteedt daar aandacht aan. Ook niet aan de slachtoffers in regeringsgebied. Burgerslachtoffers. Waarmee we bij de titel komen: “Onzichtbare kinderen”, die wij een gezicht gaven.

Kinderen in de oorlog. Niemand is er ongevoelig voor. De zgn. “rebellen” met hun HTS-cameraploeg der Witte Helmen waren lange tijd meester in het bespelen van intuïtieve gevoelens der publieke opinie. Reddingsoperaties met bloedende, bestofte kinderen. Of dramatische scènes in ziekenhuizen waarin kinderen ogenschijnlijk gereanimeerd worden na een chemische aanval. Steeds gevolgd met een beschuldigend “Assad”. Maar geen woord over verdwenen, ontvoerde kinderen: niet door Assad, maar door de moslimterroristen.

De afbeelding bovenaan toont kindslachtoffers, gedood door de terroristen in Idlib, die vanuit de zgn. de-escalatiezone de burgerbevolking van enkele christelijke dorpen en stadjes herhaaldelijk beschieten, terroriseren.

Op 12 mei werd het christelijk stad Hala Mkashkash,, dichtbij de “de-escalatiezone” bezet door HTS & co het doelwit van Jaish Al Izza, een filiaal van HRS. De aanval gebeurde net nadat buurstad Qalaat Al Madiq door het Syrische leger heroverd werd. HTS nam burgerwijken en het klooster in het vizier. Dit klooster bevindt zich bovenop een heuvel; het huisvest bovendien een school en een gemeenschapscentrum. HTS schokschoudert: zij zien het als een militair doelwit. Hun eigen Amjad News persbureau signaleerde “3 inslagen door Grad raketten. 3 Shabiha gedood.” (Shabiha is de beledigende naam voor iedereen die trouw is aan de Syrische overheid, maar wordt in werkelijkheid gebruikt om de moord op iedereen die niet hun extreme islamversie aanhangt goed te praten). Een retoriek die door de westerse media gevolgd wordt; de gedode burgers en kinderen worden vlotjes door de westerse pers verzwegen of geminimaliseerd. Slachtoffers worden zo nummers, ontmenselijkt, uitgegomd voor de westerse bewustvorming, terwijl het omgekeerde, de zgz. “moedwillige aanvallen van Assads leger tegen de burgerbevolking” in Idlib breed uitgesmeerd worden. Een voorbeeld dat hier nauwelijks aandacht kreeg: de slachtpartij (je kan het niet anders noemen) in Rashideen in april 2017 toen de al-Nusra-terroristen, die een vrijgeleide kregen naar Idlib, een zelfmoordcamion lieten ontploffen in Kafarya en Foua in de zuidelijke rand van Aleppo. Meer dan 100 doden, de meerderheid kinderen. Zij werden in de westerse media “regeringssupporters” genoemd. Niet erg dus.

Vier kinderen — Bashar Nemeh, Jessica Karajian, Suhair Adnan and Engi Faisal Razouk — samen met een volwassen vrouw, Hala Mkashkash, stierven tijdens de aanval op As Suqaylabiyah, door de Grad raketten, geleverd door… rebellen-bevriende westerse landen. (foto bovenaan)

Vijf andere kinderen werden gekwetst door scherven (shrapnel), ook Marcel, broer van Bashar Nemeh, één van de gedode kinderen. Marcel had zware hoofdletsels, werd naar het ziekenhuis in Hama gebracht, waar hij zes dagen later overleed.

De vader van de twee Nemeh broertjes werd in 2014 gedood. Hij nam dienst in het Syrische leger om zijn dorp en land te verdedigen tegen moslimterroristen. Yasmeen Zarrouf, weduwe, blijft nu alleen achter.

Onze redactie heeft herhaaldelijk geschreven en beeldmateriaal geplaatst over de belaagde christelijk stad Mhardeh waar de Chrétiens d’Orient hun hemel verdienen door de christenen daadwerkelijk te helpen. Ondanks het gevaar voor eigen leven door raketaanvallen vanuit Idlib. In september 2018 werden zowel Mhardeh en As Suqaylabiyah getroffen door verboden clustermunitie en Grad raketten. In Mhardeh vielen 13 burgerslachtoffers. Was de poco pers toen verontwaardigd? Of… werd dit überhaupt in het nieuws gebracht?

Kindslachtoffers. Ook de niet gedode kinderen zijn slachtoffers in As Suqaylabiyah. Kunnen ze nog naar school? Wat met hun examens? Ouders vrezen dat hun kinderen opnieuw het doelwit zullen worden. Wanhopige burgers steken honderden kaarsen aan in de straten waar hun gedode kinderen speelden.

Syria War Diary | As Suqaylabiyah
Marcel en Bashar, de twee gedode broertjes, rechts een foto van hun gevallen vader. Opvallend is de gelijkenis met hun papa.

Marcel werd zes dagen na zijn broertje begraven. Zonder enige vorm van medeleven in de westerse media, zonder foto, zonder een verontwaardigde journalist, zonder een triest-kijkende nieuwslezeres. In hun stad werd hun foto toegevoegd aan een muur van verdriet, met ca. 106 namen van burgerslachtoffers.

Syria War Diary | As Suqaylabiyah
Syria War Diary | As Suqaylabiyah

Zoals de Chrétiens d’Orient bekend maakten, als er niet voor gezorgd wordt, dat deze christelijke dorpen en steden, beschermd worden, dan zullen zij – de christenen – moeten wegtrekken. Het is niet normaal dat er noodgedwongen een burgerinitiatief opgestart werd om vrouwen een schuttersopleiding te geven zodat ze hun gezin en woonst kunnen verdedigen tegen mogelijke aanvallen van moslim terroristen.

Als u in de toekomst nog eens om de oren geslagen wordt met poco duiding over de militaire toestand in Idlib, over de betichting van wreedheden waaraan de Syrische overheid en diens bondgenoten zich schuldig maken op onschuldige burgers, denk dan ook even aan deze “onschuldige” burgers en kinderen, waaraan geen letter gewijd wordt.

Volgens de laatste berichten gaat HTS nu duidelijk in het offensief, richting zuiden, Hama, waardoor de christelijke dorpen en steden nog meer in hun vizier komen:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Zoals in het verleden, toen pater Daniël even terug in het land was, handhaven we de titel waarmee we wekelijks zijn nieuwsbrief plaatsen en toelichten.

Goede Vrienden,

Jawel, zelfs in de VS zijn  er (erg zeldzame) nuchtere politici met een juiste kijk. Senator Richard Black zei donderdag (interview met Novosti News Agency) dat Syrië snel zijn stabiliteit zal herwinnen zo vlug de VS en geallieerden uit Syrië weg zijn. Overigens, zo voegde hij er aan toe, zijn zij het die de crisis veroorzaakt hebben.

Nvdr: Senator Richard Black ging zich persoonlijk van de situatie in Syrië vergewissen.

De laatste dagen van mijn verblijf in de abdij breken aan. De voordracht van vrijdagavond in Brugge voor een 40-tal vrienden en bekenden was weer zeer aangenaam. Ook tijdens het vragenuurtje bleek een grote eensgezindheid omtrent de morele ontwrichting van onze samenleving en bereidheid om er iets aan te doen. Een “ander geluid”van iemand die ongelovig was en meende dat het beter is omdat nu alles mag, werd degelijk en ruimschoots weerlegd. Met een kleine wandeling in het centrum van Brugge en in het Begijnhof konden we ervaren hoezeer het hier nu toeristische hoogdagen zijn. Zondag was het in de laan voor de abdij “kaasmarkt” van 10.00 u tot 11.00 u . Wij vierden echter eerst de Eucharistie in de  abdijkerk om 10.00 u zodat we ons kraampje pas daarna konden opbouwen aan de overkant van de weg. Het is uiteindelijk erg goed geweest en ook de ontmoeting met verschillende “oude getrouwen” deed veel deugd. Vervolgens heb ik familie van medebroeders mogen bezoeken  wat bijzonder aangenaam was.  

Afbeeldingsresultaat voor gasthof de beiaard postel

Rest ons nog een ontmoeting en lezing in de Rafaelzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij, nu zaterdag  8 juni om 14.00 u. Dit wordt georganiseerd samen met het GIVN (Geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland). Zij zullen een PowerPoint tonen van hun bezoek aan Syrië, wat ik daarna ook zal doen, met de nodige uitleg over ons leven daar. En alle vragen zijn toegelaten.

Dinsdag- en woensdagnacht hebben storm, donder en bliksem lelijk huis gehouden in Postel zodat er nu nog steeds geen internet is. Ik kon dus mijn e-mails niet beantwoorden zoals het hoort. Elders maak ik nu van de gelegenheid gebruik om mijn  berichtje te verzenden. De apostelen werkten met het visnet, wij met het internet.

P. Daniel

Vrijdag 7 juni 2019

Een hoogmis voor uitgelezen  wereldheersers

Van 30 mei tot 2 juni vergaderde het kruim van de wereldelite in Montreux (Zwitserland) met een 130 tal personen uit de politiek, de economie, de media, de geheime diensten en het leger. De vergadering heeft traditioneel plaats in een hermetisch afgesloten luxehotel en met draconische veiligheidsmaatregelen.  Geen journalisten of waarnemers worden geduld en er volgt geen mededeling. Deze groep werd in 1954 opgericht door zogenaamde eminente burgers uit de VS en west Europa. In feite waren het de CIA en de Britse geheime diensten die de strategie van de VS en de NAVO wilden steunen tegen Rusland. De centrale figuren zijn  nu nog de stokoude Henry Kissinger en de bankier David Rockefeller, naast o.m. Mike Pompeo, David Petraeus en Jens Stoltenberg. Vanuit België is Etienne Davignon een vaste waarde. Vanuit Nederland waren o.m. de eerste minister en de koning aanwezig.  Alles wijst er op dat ze het in hun geheime gesprekken gehad hebben over het behoud of herstel van het westers neokapitalisme tegen Rusland en China. Ze beschikken over de machtigste media om de Bilderberggroep in de openbare opinie voor te stellen als een van de  onmisbare redders van de  wereld.

JPEG - 25.2 kb

Het oordeel van de vorig jaar overleden Italiaanse Fernando Imposato, ere voorzitter van het Hof van Cassatie, klinkt evenwel geheel anders: ”de Bilderberggroep is een van de verantwoordelijken van de spanningen en van de massamoorden” van onze tijd, samen met de CIA, Gladio, Loge P2, de neofascisten en de Amerikaanse vrijmetselaarsloges in de NAVO.

Nvdr: leessuggestie in het Engels: The long arm of the Bilderberg Group

En dit nog

P. Daniel

*Nvdr: Deze open brief, die niemand van de poco media wilde publiceren, werd door onze redactie vertaald (foto van de schrijver, Majd Abboud, werd inmiddels door duistere machten verwijderd): https://www.golfbrekers.be/open-brief-van-een-syrische-vluchteling-aan-angela-merkel/

Quo vadis, Syria?

We durven niet voorspellen hoe lang de onhoudbare situatie in de Syrische noordelijke provincie Idlib nog gaat duren. Te lang. Quasi heel het terroristenzooitje zit daar verzameld, geniet de steun van Turkije en – (on)rechtstreeks – van Israël en de VSA-alliantie. Zodra er daar iemand “gifgas” roept, staan alle westerse democratievendelzwaaiers te popelen om een rakettenaanval te lanceren tegen doelwitten in regeringsgebied. De nieuwste vondst, resp. beschuldiging, is fosfor. Laat dat nu net door de VSA & co. in Deir Ezzour, bij de bevrijding van de zgz. laatste I.S.-enclave gebruikt zijn. Voorlopig schijnt niemand in die val te trappen; de filmbeelden, die moeten bewijzen dat het Syrische leger het eigen volk in Idlib aanvalt en die dagelijks door de terroristen verspreid worden, zijn nl. deze van de fosforbommen in Deir Ezzor!

Onderstaande video dateert van 2013. Hij werd verwijderd van YT en recent weer geladen. De woordvoerder van het FSA, met name de Oeigoeren en al-Akrad (Koerdisch Front), dreigt ermee de Alawietische steden en dorpen in de westelijke kuststreek van Latakia – (Nvdr: Assad is Alawiet), mochten zij in de buurt komen van de berg der Koerden, … te zullen aanvallen met chemische bestanddelen. Vervolgens ziet u een test op levende konijnen. En als bewijs dat ze het menen tonen ze u de chemische grondstoffen. Wie zei ook alweer dat ze “Knutselen aan de keukentafel”???

Na een korte mislukte wapenstilstand van 48 uren, die Turkije te baat nam om hun vriendjes naar het zuiden van Idlib te laten oprukken en waarvan HTS profiteerde, gaat de strijd onverminderd voort.

Maandag bestormde het Syrische leger het stadje Al-Qasabiyah, niet lang daarna gevolgd door Hardinah, Hamirat en Qayroutiyah, hiermee oprukkend naar het noorden van Hawash. Momenteel is de artillerie heel actief op de heuveltop van Tal Sakher om de oostelijke flank van Kafr Naboudeh te beveiligen. Na de herovering van Tal Sakher trekt het leger naar Al Hobeit, een belangrijke stad in het Z-W van Idlib.
Intussen stuurt Turkije meer wapens naar de terroristen in een poging het Syrische offensief te doen stoppen.

Israël lanceerde 3 aanvallen in één week op Syrisch grondgebied, waarbij verschillende Syrische militairen het leven lieten. Eentje was nabij de bezette Golan Hoogte waar een Syrische luchtafweerinstallatie buiten bedrijf gesteld werd; een tweede, door Israël zelf bekend gemaakt (zie satellietafbeelding hieronder), raakte een drone-basis in een T4-basis nabij Homs. Dat er daar een drones-basis is, resp. was, zal niemand ontkennen: deze werd immers gebruikt in de strijd tegen I.S.. Volgens de bron, al Masdar – Libanon, werd Rusland op voorhand verwittigd en bleef de T4-basis ongeschonden.

De VSA coalitie vernietigde – voor de zoveelste keer – een olietransport met tankschepen op de Eufraat, die de Koerden verkocht hadden aan de Syrische regering: illegaal, immoreel en wraakzuchtig, stelt de commentator.

Er worden steeds meer wapendepots in de bevrijde gebieden gevonden. Made in USA & Israël.

Blijkbaar kunnen Syrische vluchtelingen in Turkije ongehinderd naar Aleppo reizen om Eid al-Fitr thuis te vieren:

Eid al-Fitr in Damascus:

en in Homs:

Patriarch Irinej van Servië bezoekt de christelijke stadjes Saidnaya en Maaloula:

Recente video van Chrétiens d’Orient, een boodschap die u bij onze poco media niet zult horen:

En afsluitend deze beelden uit het klooster van onze pater Daniël, Mar Yakub. U bent dankzij zijn wekelijkse nieuwsbrief intussen vertrouwd met het reilen en zeilen, met de problemen en met de heropstanding van het Syrische volk.

Quo vadis, Syria?

Idlib blijft de achilleshiel voor quasi alle protagonisten met belangen in Syrië. Turkije wil enerzijds de Koerden weg van hun grens of – als het even kan – de grensstreek op Syrisch grondgebied annexeren; de VSA & bondgenoten willen dat hun beschermelingen, het verzameld amalgaam terroristen met al-Qaeda-kwaliteit daar aan de macht blijven, Israël heeft dezelfde betrachtingen om de Syrische regering te verzwakken en het Syrische leger ver van hun grens te houden, Rusland wil eindelijk van hét probleem vanaf en de Syrische regering heeft de betrachting àlle terroristen van het grondgebied te verdrijven en terug één vreedzaam land te vormen. En dan hebben we het nog niet over Oost-Syrië, over de Eufraat, gehad, waar de Koerden een zelfverklaard autonoom gebied én de oliebronnen beheren onder het goedkeurend oog van de VSA.

Na Trumps aankondiging de VSA troepen te zullen terugtrekken – quod non – ging hij op zoek naar plaatsvervangers-cipiers. Duitsland heeft Tornado’s gestationeerd in Jordanië – hun anti-IS-missie loopt op 31 oktober van dit jaar af. Via verschillende bronnen vernemen we dat er al geruime tijd geheime besprekingen plaatsvinden om Duitsland ervan te overtuigen een vervolg te breien aan hun missie, nl. in Idlib. De Duitse ministeries van buitenlandse zaken en van defensie werden daarvoor benaderd – lees: onder druk gezet. Berlijn wil liefst geen ambras met de VSA… u weet wel… de economische sancties en heffingen, waarmee Trump iedereen op hun knieën wil krijgen. Naar verluidt zou Merkels partij, de CDU, er geen of weinig graten in zien, maar de socialisten zouden eerder afkerig zijn. Maar eigenlijk is iedereen in de Duitse regering het eens dat ze liefst geen ruzie krijgen met de VSA, en al zeker niet over Syrië. Bovendien heeft defensieministerin von der Leyen de smaak te pakken: de afspraak dat de Bundeswehr zich eind april uit Irak terugtrekt – tenzij er een uitdrukkelijke uitnodiging van de Iraakse regering voorligt – gaat voorlopig niet door want zij wil het idee “zich permanent in het M.O. strategisch te vestigen niet uitsluiten”.

Dat de Duitse Tornado’s wel eens “ruzie” kunnen krijgen met de Russische luchtmacht is dan weer iets dat de Duitse regering ook liever niet ziet gebeuren… en al zeker niet over Syrië. Daarom het “voorstel” dat de Tornado’s uitsluitend actief zouden zijn in een “beschermzone voor de Koerden” in het noorden, tegen de Turkse grens, waar ze dan wel eens “ruzie” zouden kunnen krijgen met de Turkse luchtmacht…

Zo werd Duitsland in een moeilijk parket geplaatst. Who cares? Pompeo trekt vandaag naar Berlijn om de Duitsers met doorslaggevende argumenten (…sancties?) te overtuigen. Eender hoe de beslissing valt, het zal in elk geval niet van harte zijn. Intussen trekt Pompeo alle registers open: hij zou graag zien dat Duitsland, in navolging van de VSA en het V.K. Hezbollah in de ban zet. Duitsland onderhoudt, zoals de buurlanden en de EU, contacten met de politieke vleugel van Hezbollah. Federica Mogherini liet na de Britse beslissing weten dat de EU niet van plan was een andere houding aan te nemen.

In Idlib gaat de strijd onverminderd voort. Turkije heeft bij Rusland aangedrongen op te houden met luchtaanvallen op al-Nusrastellingen en het Syrische leger gesommeerd zich terug te trekken uit de heroverde dorpen en steden. De onderhandelingen over een staakt-het-vuren mislukten na deze onrealistische eis; de Russische luchtmacht hervatte de doelgerichte aanvallen op de terroristen. Het Turkse leger zond een groot militair konvooi naar de Idlib-Hama grensstreek om daar hun observatiepost te versterken. Dit gebeurde nadat het Syrische en Russische leger de humanitaire Morek -grensovergang tussen de provincies Idlib en Hama heropend hadden. De Turkse “observatieposten” zijn een obstakel voor het Syrische leger bij de herovering van Idlib. Kafr Naboudeh werd door het Syrische leger heroverd; HTS probeert wel met speldenprikken te provoceren maar werd daarbij grotendeels uitgeschakeld.

Israëls leger gaf een acte de présence in de bezette Golanhoogte met een konvooi militaire voertuigen en met de vernietiging van een Syrisch luchtafweersysteem net over de grens:

Nabij Palmyra kon het Syrisch leger een ISIS-cel opruimen. Het werd tijd, vermits het Syrische leger al verschillende keren in een hinderlaag aangevallen werd en daarbij soldaten het leven lieten.

De vuile oorlog in Syrië wordt niet uitsluitend met militaire “overtuigingselementen” uitgevochten. Ook de media laten zich van hun “beste” poco kant zien. Zo aarzelen gerenommeerde kranten zoals The Guardian en The Financial Times niet om uit de duim gezogen beschuldigingen van de terroristen als waarheid te verkondigen. Volgens de poco media bombarderen de Russen opzettelijk ziekenhuizen, scholen en andere burgerdoelwitten in Idlib. Zomaar, uit pure slechtheid. De Russische diplomatieke diensten in Londen protesteerden bij de Britse regering over het opzettelijk verspreiden van “fake news”.

Nog een voorbeeld verspreid door Sky News; u herkent Bilal Abdoul Kareem ‘een activist’, een tot islam bekeerde voormalige Amerikaanse christen en acteur-komediant, die niet schuw is van het verspreiden van “fake news”, bijgenaamd de “al-Qaeda journalist”: De tweede video geeft meer info over dit lieverdje.

Maar over deze praktijken wordt gezwegen al bevond zich een reporter van Sky News zich daar ter plekke (onder de hoge bescherming van HTS). Een gevangen genomen Syrische soldaat krijgt zijn vonnis… de dood:

Bij “fake news” horen ook de beschuldigingen van gifgas- en witte solferaanvallen door de “moordzuchtige” Assad op onschuldige terroristische burgers in Idlib. Niemand herinnerde aan het gebruik van witte solfer door de VSA& co. in Deir Ezzour.

De Witte Helmen bereiden hun Oscarnominatie voor:

Het kan verkeren… De vijand van mijn vijand is… u kent het gezegde. Qatar, dat ooit de grootste financier van de terroristen was, is nu met een regeringsdelegatie, waaraan ook de minister voor economie en handel deel neemt, op bezoek in Syrië om daar de heropbouw te bespreken. Qatar heeft bovendien de Palestijnen noodhulp ten bedrage van meer dan 500 miljoen toebedeeld.

Afsluitend deze beelden uit Aleppo. De heropbouw gaat gestaag verder; de meeste jongeren in wit hemdje zijn vrijwilligers die de boodschap “Ik hou van Aleppo” metterdaad – zij helpen waar zij kunnen – uitdragen.

P.S. Mocht er een video niet verschijnen, dan ligt het niet aan ons maar wel aan de poco politiek van facebook die bepaalt wie wat mag weten, resp. bekijken. Ga dan naar het facebookprofiel van Latif Mohammed.