Wie heeft dé Bom?

Afbeeldingsresultaat voor atoombom explosie animated gifZoals iedereen weet zijn de VSA uit het nucleair akkoord met Iran gestapt, een akkoord dat in 2015 ondertekend werd door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad der VN + Duitsland. Of Trump onder druk gehandeld heeft? In elk geval heeft Israël nooit een geheim van hun misnoegen gemaakt, citaat: “de overgave van het westen aan de as van het kwaad geleid door Iran”.
Terwijl we de vraag moeten stellen, wie er nu eigenlijk over dé Bom beschikt.
Reeds meer dan 50 jaar heeft Israël nucleaire wapens ontworpen in het Nucleair Onderzoekscentrum van de Negev in Dimona, daarbij terzijde gestaan door Frankrijk en de VSA. Zonder inspecties, want Israël, de enige nucleaire macht in het M.O., is niet gebonden door het Non-Proliferatieverdrag,  dat Iran 50 jaar geleden wel ondertekende.

Mordechai Vanunu, die in het nucleair centrum in Dimona had gewerkt, bracht in de Sunday Times op 5.10.1986 aan het licht dat Israël nucleaire wapens ontwikkelt .  Hij werd door de Mossad ontvoerd in Rome en naar Israël gebracht waar hij terecht stond en veroordeeld voor 18 jaar zwaar gevangenisregime, waarvan 10.5 jaar in een isolatiecel, werd vrijgelaten in 2004 onder strenge voorwaarden.  Sindsdien werd hij herhaaldelijk opnieuw in hechtenis genomen.

Israël zou vandaag (werd echter nooit door Israël bevestigd) over een behoorlijk arsenaal van nucleaire wapens beschikken, waaronder de nieuwe generatie mini-kernraketten en neutronenbommen; het land produceert plutonium en tritium, genoeg om het arsenaal met honderden aan te vullen.  De nucleaire koppen zijn geschikt voor ballistische raketten, zoals de Jericho 3 op de F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen, geleverd door de VSA, en de F-35 opvolgers.

De IAEA inspecties in Iran brachten tot op heden geen nucleaire wapens aan het licht.  Iran beloofde met de ondertekening van het akkoord er geen te zullen produceren.

Daarentegen schreef voormalig Amerikaanse Secretary of State Colin Powell op 3 maart 2015 in een e-mail: “De jongens in Teheran weten dat Israël 200 nucleaire wapens heeft, allemaal gericht op Teheran, en wij hebben er 1000…”

De EUropese geallieerden, die formeel bevestigden het Iranakkoord te blijven onder-steunen, willen de geit en de kool sparen.  Duitsland leverde 6 Dolphin onderzeeërs; geschikt voor de lancering van nucleaire kruisraketten en keurde een bijkomende levering van 3 goed.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland en Polen namen samen met de VSA deel aan de Blue Flag 2017, de grootste internationale militaire luchtmachtoefening in Israëls geschiedenis.  Italië, verbonden met Israël door een militair samenwerkingsakkoord (Wet  94, 2005), nam deel met de Tornado’s van de 6de vleugel van Ghedi, geschikt voor Amerikaanse B-61 nucleaire bommen  (die binnenkort zullen vervangen worden door de  B61-12). De VSA waren erbij met de F-16’s van de 31ste gevechtsvleugel van Aviano, met dezelfde functie.

De Israëlische nucleaire strijdkrachten zijn geïntegreerd in het NAVO elektronisch systeem, binnen het netwerk van het “Individueel Samenwerkingsprogramma” met Israël, een land, dat hoewel het geen lid is van de Alliantie, toch een permanente missie in het NAVO hoofdkwartier in Brussel heeft.

Volgens het plan – getest in de VSA-Israël Juniper Cobra oefening, zouden Amerikaanse en NAVO strijdkrachten vanuit Europa (vooral vanuit luchtmachtbases in Italië) Israël ondersteunen tijdens een oorlog met Iran.  Het zou kunnen van start gaan met een Israëlische aanval op Iraanse nucleaire instellingen, zoals die van 1981, de Operation Opera,  op de Osiraq nucleaire reactor in Irak.  En voor het geval Iran zou reageren, zou Israël een nucleaire wapen gebruiken met onvoorspelbare catastrofale gevolgen.

Video’s ter illustraties van de tekst.  Individuele ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Global Research

 

Wie kan/wil de gordiaanse knoop ontwarren?

De bronafbeelding bekijken

…Weergekeerde rust in JERUSALEM

Waarom steunen de VSA Israël?  Initieel betekende die steun niet zo veel. Na WOII zonden de VSA humanitaire hulp maar dat werd toen niet als een bevoorrechte behandeling of ongewoon gezien want na WOII was de positie van de twee wereldmachten nog niet helemaal duidelijk. De VSA wilden toen nog dat het M.O. hen als fair en onpartijdig beschouwde tot de Arabische landen een nationalistisch sentiment kregen en de Sovjet Unie wereldwijd probeerde aan invloed te winnen. Het lag dus voor de hand dat de VSA met Israël – als buitenbeentje tussen de Arabische islamitische landen – nauwere banden zou aanknopen – ook omdat daar de communistische loreleizang geen succes had. Nochtans was de Sovjet Unie vanaf het begin een grote supporter van een joodse staat.  Stalin verwachtte dat het jonge land socialistisch (lees communistisch) zou worden.  De Sovjet Unie erkende als tweede, na de VSA, de onafhankelijkheid van Israël.

Israël moest echter de Amerikaanse voorhoede worden tégen de communistische invloedssfeer en een welgekomen militaire en veiligheidspartner. Bijgevolg moest Israël zo sterk en stabiel mogelijk worden. Sedert die dagen is de (be)dreiging – van communisme naar moslim extremisme – overgeheveld, maar niet de betrokkenheid van de VSA. In de VSA leeft de gedachte dat Israël moet beschermd worden tegen de islamitische buurlanden. Uit een Gallup opinieonderzoek (2014) bleek dat 62% der Amerikaanse bevolking pro-Israël is, tegenover 18% pro-Palestijnen. 9/11 en ISIS is daar niet vreemd aan.

Sinds 2014 is er een en ander veranderd: Rusland en nieuwe mogelijke wereldmachten moeten volgens de VSA de wacht aangezegd worden.  Zelfs EUropa deelt in de sanctie-brokken.  Syrië en Oekraïne zijn de stootblokken waarop deze protagonisten botsen.  Rusland en Israël kunnen echter nog altijd door één deur, wat gezien de omstandigheden eerder onlogisch lijkt.  Bij de bevrijding van Oost-Ghouta was het duidelijk dat Moskou Israël gewaarschuwd had zich hiermee niet te bemoeien.  De omgang met Iran maakt alles nog wat ingewikkelder.  Initieel verwierp Iran in 1947 de opdelingsplannen van het vroegere Palestina maar was uiteindelijk één der eerste moslim landen die in 1950 Israël erkende en beide staten onderhielden sterke economische banden – tijdens de Perzische seculiere regeringsperiode – tussen 1925 en 1979.  Na de verdrijving van de sjah en de opgang van ayatollahs kwam daar een einde aan.  Israël werd door de Iraanse religieuze leiders een illegale parasitaire staat en anderzijds werd Iran door Israël en de VSA een atoombedreiging genoemd.

Om het verhaal compleet te maken, hebben we ook nog de versterkte aanwezigheid van Hezbollah in buurland Libanon, die volgens het motto “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” samen met Iran de Syrische regering steunt tegen de westerse coalitie die Assad wil van de presidentiële troon stoten en vervangen door een VSA-gunstig gezinde regering (lees: die de Amerikaanse gas- en oliewinningsplannen volgens een uitgestippeld draaiboek wil uitvoeren).  En de invasie der Ottomanen van Noord-Syrië, onder goedkeurend oog van de VSA, die daarmee de Koerdische bondgenoten in de steek lieten.

Dat West-Europa als gevolg van b.g. streven, conform het Soros-draaiboek, multicultureel verrijkt werd is mooi meegenomen.

Dubbele nationaliteit? Welke loyaliteit in Amerikaans Congress?

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Woensdagmorgen zijn we vanuit Zaventem weer teruggekeerd naar Beiroet.

Omdat we met Middle East naar Beiroet vlogen, hadden we van de pilotenstaking van Brussels Airlines geen last. En dat het minder druk zou zijn, bleek helemaal niet. Een parkeertoren moet je van onder naar boven rijden totdat je uiteindelijk na de 7e verdieping op het dak nog een vrij plaatsje vindt. Uiteindelijk arriveerden we op de gestelde plaats en tijd, met een zon van ruim 30° en logeerden in ons huis in Zikrit. Vandaar hebben we nog twee dagen rond gereden om materiële en financiële regelingen te treffen in Libanon, die we vanuit Syrië niet kunnen realiseren. En de meeste  Libanezen schijnen tevreden te zijn met de recente  uitslag van de  verkiezingen waardoor Hezbollah fors gewonnen heeft en de invloed van Saoedi-Arabië wat is verminderd. Het westen blijft helaas verhinderen dat Libanezen hun eigen land besturen.

Tijdens ons verblijf in België konden we helaas niet op alle uitnodigingen ingaan, maar we zijn toch meer dan tevreden om wat we mochten doen en vooral om zoveel goede wil, steun en meeleven. Heel hartelijk dank. De verschillende groepen van weduwen die me overvloedig van hun breigoed hadden voorzien en anderen, zullen niet alleen de hun verschuldigde vergoeding krijgen, maar veel meer.

Ik geef nog enkele indrukken van onze laatste dagen in België.

Ondertussen bezorgde br Jean me nog een verslag over Oost-Ghouta. Dat er tussen de hulpverleners een bijzonder goede geest heerst, heb ik zelf kunnen vaststellen (zie ons fotoverslag van XIII/15, 13 april 2018). Ondertussen zijn er belangrijke groepen “vluchtelingen” naar Oost-Ghouta teruggekeerd en we hopen dat de heropbouw van Syrië gestaag blijft verder gaan. Bovendien blijft het aantal ”toeristen” die Syrië komen bezoeken ook stijgen. Welkom. (Nvdr: zie bijhorende video’s).

Ondertussen gaan helaas de zelfverklaarde vrienden van Syrië ook verder met hun plannen om het land onder voorwendsels te ontwrichten. Als zij hun zin krijgen, zullen ze niet alleen Syrië maar de hele mensheid in hun zelfvernietigende Apocalyps meesleuren. Dat Syrië moge stand houden!

Daarvoor willen we blijven bidden, werken, strijden en lijden.

P. Daniel

Vrijdag 18 mei 2018

Katholiek – wereldomvattend

De laatste uitnodiging voor een conferentie kregen we vanuit Brugge. Eerst in de kring van een aantal sterk geëngageerde katholieken die hun mogelijkheden willen aanwenden om zowel in eigen midden als in de wereld het goede te bevorderen vanuit de dynamiek van ons christelijk geloof. Ondertussen zagen we dat Brugge al overspoeld wordt door toeristen, uit de hele wereld. In Sint Michiels mochten we vervolgens spreken voor goede bekenden en vrienden van “Tegenstroom”, “Comité Bezorgde Ouders”, “Stem en Tegenstem”. We hebben elkaar wederzijds kunnen aanmoedigen om verder te ijveren voor waarheid, waarachtigheid en waardigheid. Tijdens de laatste zondagsviering mocht ik op uitnodiging van onze confraters pastoors de preek houden in de kerk van Retie en de gulle omhaling in ontvangst nemen. We hebben vele mensen, organisaties en gemeenschappen mogen ontmoeten. Dikwijls ervaren we bij velen een diep verlangen om trouw te blijven aan onze christelijke wortels en de katholieke identiteit van ons land. Anderzijds is er het verlangen om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de nood van mensen wereldwijd. Bij velen menen we een verlangen te merken  naar een meer radicale inzet zowel op gebied van ons katholiek geloof als op gebied van de inzet voor een meer  menswaardige wereld. Ziehier, wat ons kan inspireren:

Ons antwoord en het antwoord van de Hongaren op de verandering van de  wereld is dat wij in de plaats van een gekapseisde liberale democratie, de  bedoeling hebben te bouwen aan een christelijke democratie van de XXIe  eeuw, die garant staat voor de waardigheid, vrijheid, veiligheid van het individu, die de gelijkheid van man en vrouw beschermt, die het traditioneel gezinsmodel waardeert, een rem zet op het antisemitisme, onze christelijke cultuur beschermt en de bestendiging ervan verzekert en de ontwikkeling van het volk bevordert. Wij zijn christendemocraten en willen een  christelijke democratie” (Viktor Orban, herkozen als eerste minister in Hongarije, na de eedaflegging, 10 mei 2018).

Wie zoekt mee naar een  Vlaams (of Waals) christelijk dorp en een dito  burgemeester die de moed en originaliteit bezitten om te bepalen dat alle openbare gebouwen bij de inkom een kruisbeeld moeten hebben als uitdrukking van de waarden waarop onze samenleving gebouwd is?

Humanitaire hulp in Oost-Ghouta – Klooster Mar Yakub

Oost-Ghouta is een grote streek rond Damascus – de belangrijkste stad is Douma. Gedurende jaren was het een verstrekte basis waar duizenden terroristen de sharia wet met geweld oplegden aan de gegijzelde bevolking. Het wemelt er van de onderaardse gangen die vaak door onschuldige burgers onder dwang werden gegraven. In het klooster van Mar Yakub hebben we gedurende enkele weken een moeder met kind opgevangen die gedurende twee jaar in een ondergrondse gevangenis in Oost-Goutha waren opgesloten. Gedurende de oorlog schoten de terroristen vanuit die streek bijna dagelijks blinde bommen af op het bewoonde en vrije gedeelte van Damascus. In het begin van 2018 werd die activiteit gruwelijk uitgebreid zodat het bijna constant bommen regende op de Syrische hoofdstad. Op dat moment heeft het Syrische leger een beslissing genomen die het einde inluidde van het terroristengeweld. Op een kleine maand tijd hebben ze Oost-Ghouta bevrijd. De terroristen werden gedood of in escorte-bussen afgevoerd naar Idlib en Jarablous aan de Turkse grens. Onmiddellijk na de bevrijding op 13 maart 2018 is het klooster van Mar Yakub begonnen met de hulpverlening in Oost-Ghouta. Het volgende is een beknopt overzicht van de humanitaire hulp die het klooster van Mar Yakub  levert aan de bevolking daar.

Ons klooster, in samenwerking met Preemptive Love Coalition[1], levert hulp aan tien vluchtelingenkampen rond Damascus waar vandaag zowat 52000 vluchtelingen uit Oost-Ghouta worden opgevangen (in begin maart 2018 waren dat ongeveer 90000 mensen). Oost-Ghouta zelf is bijna volledig kapotgeschoten na 7 jaar terreur en na de bevrijding van het Syrische leger die genoodzaakt was met luchtaanvallen de situatie op te lossen (ongeveer 95% van de gebouwen ligt op de grond). Er zijn geen ISIS-terroristen meer. Toch zijn er nog huizen of appartementen die min of meer bewoonbaar zijn. Er zijn mensen die gekozen hebben om daar te blijven wonen in plaats van naar de vluchtelingenkampen te gaan.  Ons klooster helpt hen ook. De hulpverlening kent verschillende niveaus:

  1. Medisch: We hebben twee hospitainers[2] en drie ambulances die van kamp naar kamp gaan om de mensen te helpen. We hebben dokters gespecialiseerd in algemene geneeskunde, genologie en operaties. Nu is er vraag naar tandartsen en kinderartsen. De dokters worden bijgestaan door verplegers. Per maand verzorgen ze een slordige 40 000 mensen. Een dokter werd in het begin van de bevrijding van Oost-Ghouta soms genoodzaakt om tot 700 patiënten per dag te verzorgen (een dag die kon oplopen tot 16 werkuren)! Vandaag, nu dat de organisatie wat meer op poten staat verzorgen de dokters 200 tot 300 patiënten per dag. Het merendeel van de dokters is gedurende de oorlog naar het buitenland gevlucht. We zijn dus genoodzaakt om de nog beschikbare Syrische dokters een hoog maandloon te geven om zich dagelijks, onder het nog steeds reëel gevaar, naar Oost-Ghouta te verplaatsen. Het dient gezegd te worden dat ons klooster de enige organisatie is die dokters heeft ter plaatse. De Rode Halve Maan en andere organisaties hebben verplegers en medicatie voor handen maar geen dokters. Mar Yakub geeft eveneens medicatie aan de vluchtelingen, vooral tegen diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen (het gaat hier vooral om medicatie die elke dag moet genomen worden). (Nvdr: ter illustratie video onderaan)
  2. Voedsel: In Dweir (een vluchtelingenkamp) geven we dagelijks eten aan 10500 mensen. In Douma (de hoofdstad van Oost-Ghuta) krijgen 4000 personen elke dag een warme maaltijd. In ons klooster hebben we een kaasfabriek waar elke dag honderden kilo’s yoghurt (600 kg) wordt bereid voor de keukens in Damascus. Die keukens worden nu uitgebreid en binnenkort zal één ton yoghurt per dag niet meer voldoende zijn (Syriërs eten bijna bij elke maaltijd yoghurt zonder suiker).
  3. Dispatching: We hebben voor 3000 babies pampers en baby-melk uitgedeeld. Daarnaast hebben 10000 mensen een health-kit[3] We hebben kleren uitgedeeld voor vrouwen, mannen en kinderen, en ook matrassen en kussens.
  4. Accomodatie: In het Feiha vluchtelingenkamp heeft het klooster gezorgd voor mobiele toiletten, lavabo’s en douches. We hebben daar ook een hekken geplaatst om het vluchtelingenkamp te ommuren.
  5. Psychologische hulp: Onder leiding van een psychiater met twee medewerkers geeft het klooster eveneens psychologische hulp aan de getraumatiseerde vluchtelingen.

Dit is enkel een beeld voor de situatie in Damascus. Over heel Syrië werken nu ongeveer 700 mensen als betaalde arbeiders in naam van het klooster. Elke dag krijgen 100 000 Syriërs dankzij het klooster een warme maaltijd. Enkele dagen geleden zei de gouverneur van de Damascus-provincie in een vergadering: “In Oost-Ghouta heeft de Rode Halve Maan (de tegenhanger van het Rode Kruis) gefaald, maar het team van Mar Yakub heeft de beste resultaten geboekt”. Anderen hebben getuigd: “De mensen van Mar Yakub hebben een hart, je kunt zien dat ze met heel hun ziel werken”. Dat is het mooie van ons team. Al hebben we minder middelen dan grote organisaties, je kan zien dat ze zich allemaal zonder reserve inzetten. Christus zegt: “Geven is beter dan krijgen”. De overgrote meerderheid van ons team zijn moslims. Toch zijn de vestjes die ze dragen uitgedost met een groot kruis. Het is die vreugde van Christus die ze uitdragen naar de mensen in nood. Wij zijn Moeder Agnès Mariam van het Kruis eeuwig dankbaar voor haar onophoudelijk werk voor de Syrische bevolking. Het is zij die heel dit team heeft uitgezet. Internationale humanitaire organisaties zoals UNFPA, Partners, LDS-Charties, Preemtive Love Coalition en anderen hebben in haar een betrouwbare persoon gevonden om de Syriërs te helpen. Voor westerse organisaties is het erg belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben ter plaatse die de cultuur en de noden van de plaatselijke bevolking kent en die inzicht heeft om grote projecten op te zetten. Deze grote organisaties vertrouwen haar werk en daardoor heeft het klooster nu zo’n grote mogelijkheden om de Syriërs te helpen.

Voor de nabije toekomst hopen we een centrum te openen om de gehandicapten (mensen die ledematen verloren hebben onder het bommengeweld) te verzorgen. We willen eveneens scholing organiseren voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Ten laatste hebben we nood aan tandartsen, een X-ray kamer en een laboratorium voor het verrichten van urine-en bloedtesten.

Fr. Jean

Russische artsen nemen Syrische medicijnen-studenten onder hun vleugels:

En dit nog

P. Daniel

[1] Preemtive Love Coalition is een Amerikaanse hulporganisatie die vooral in Irak en Syrië hulp biedt.

[2] Dat is een container omgebouwd tot klein hospitaal met een wachtkamer en een kamer waar operaties uitgevoerd kunnen worden.

[3] Een health-kit bevat  dagelijkse benodigdheden zoals zeep, shampoo, tandenborstel, handdoekje, …

 

Aleppo herleeft (9)

Afbeeldingsresultaat voor love aleppoMet een bang hartje over de toekomst van Aleppo – het gevaar van een aanval der “gematigde rebellen” die in ruil voor het neerleggen van de (zware) wapens naar Noord-Syrië gebracht werden – willen wij toch deze beelden van een hoopvol en heroplevend Aleppo blijven publiceren:

Oud-Aleppo, aan de voet van de historische citadel:

In de souks is het een en al bedrijvigheid: boodschappen doen voor de Ramadan-maaltijden:

Twee Syrische families, die de laatste drie jaar in Istanboel woonden, keerden terug naar huis:

Voetbal: blijkbaar heeft Aleppo ook “Rode Duivels”:

Snoepfabriek op het industrieterrein terug in productie :

Herdenkingsmars voor de gevallen soldaten:

Dat onze vrees voor een nieuwe aanval op Aleppo niet denkbeeldig is, wordt door deze getuigenissen bewezen (u herkent Pierre le Corf).  Mortieren en raketten worden op de burgerbevolking van Aleppo afgevuurd, zoals Damascus ook het doelwit was van de “gematigde rebellen” die uiteindelijk door het Syrische leger verdreven en naar Oost-Syrië vervoerd werden.  Daar wordt hetzelfde scenario opgevoerd: de burgerbevolking terroriseren…  Wie maalt erom?   Slachtoffers “aan de verkeerde kant” van het poco wereldbeeld tellen niet mee.   Men vergelijke met de opgeklopte hysterie n.a.v. een nepgifgasaanval in Douma.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

 

 

Papier is geduldig. Geschiedenis ook.

De vorige anekdote leidde ons tot de volgende situatie, waarvan wij totaal geen weet hadden. Geen sprake van humor, eerder het tegenovergestelde. Geschiedenis wordt nu geherschreven.

Grant Smith en het Institute for Research: Middle Eastern Policy (IRmep) (Onderzoeksinstituut Politiek Midden-Oosten) hebben een rapport opgesteld over de pogingen van een Israëlische lobbygroep, “Institute for Curriculum Services”, bij het  onderwijsdepartement, om de teksten in lesboeken, gebruikt in publieke scholen in Virginia (VSA), aan te passen.

Volgens IRmep staan er o.a. volgende wijzigingen op de wenslijst:

– schrappen van door Israël “bezette” gebieden, vervangen door “gecontroleerde”.      Reden: Internationale conventies bepalen duidelijk de verantwoordelijkheden van bezettende machten en de onwettelijkheid van collectieve bestraffing en volksverdrijving.
– geografische kaarten moeten aangepast worden opdat de Israëlische “annexatie” van Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogte officieel erkend wordt.                                    Reden: De VN en de meeste landen erkennen (nog steeds) niet officieel de annexaties.
– vervanging van “bezet grondgebied” door “veroverde gebieden”
– vervanging van “Joodse nederzettingen” door “de bouw van woningen en gemeenschapslocaties”
– verbod op het tonen van een video door de Iraans-Amerikaanse leraar, auteur, producer en tv-anker Reza Aslan.
– verbod op boekbespreking van de biografie en werk van een Palestijnse wetgever Hanan Ashrawi.
– vervanging van spottekening “The Mideast Peace Game Rules” door een Arabische zelfmoordterrorist met “Road Map to Peace Game” gijzelaar.
– verwijdering of vervanging van historische kunstwerken vooral bestemd voor christelijke belangstellenden
– schrapping van alle verwijzingen naar “Palestijnse gebieden” enz… enz…

Naar verluidt is Virginia geen alleenstaand geval. IRmep verwijst naar een woordvoerder van het “Institute for Curriculum Services” die bevestigde “achter de schermen” erin geslaagd te zijn meer dan 11.000 wijzigingen in lesboeken van Amerikaanse publieke scholen te laten uitvoeren “(zie video onderaan).

Er zijn in de loop der eeuwen genoeg voorbeelden van geschiedenisherschrijving. Nu dus ook in de VSA. Of hoe de schoolgaande jeugd in de VSA gepreconditioneerd wordt op de toekomst.

Israel advocacy groups demand questionable changes to Virginia textbooks, reports IRmep

VN: Parole, parole, parole

Geopolitiek op hoog niveau

“Heil Hitler” werd “Allahu Akbar”

Turkse politiemacht in het veroverde Afrin, bestaande uit ex-IS en al-Qaida-leden, brengen de “fascistische” groet en schreeuwen de Takbir-kreet. Ze werden opgericht om de Koerden, christenen en Yezidi van de Afrin-regio te “beschermen”, of beter gezegd uit te moorden of te verjagen. Etnische zuivering wordt door NAVO-lidstaat Turkije hier in praktijk gebracht.  Voor de Ottomanen en hun bevriende “gematigde rebellen” zijn ze immers “Untermenschen”.

Vrouwen moeten zich weer – zoals bij I.S. – volledig bedekken.  Vrouwenrechten? Als ze geluk hebben worden ze ‘slechts’ verkracht, want Koerdische, christen en Yezidi-vrouwen en meisjes worden als vrij wild beschouwd.  De sharia wordt heringevoerd.

Het Westen zwijgt…

 

Yezidi’s – opnieuw op de vlucht

 

Uitbreiding van het Ottomaanse Rijk?

 

Van deze “hulp”, verlos ons Heer (3)

Afbeeldingsresultaten voor theresa may angry

May wil mogelijke toekomstige gifgasaanvallen in Syrië be-strijden…Nadat er nog steeds geen absolute duidelijkheid heerst over de mogelijke, waarschijnlijke stopzetting van toekomstige Amerikaanse financiële steun aan de Witte Helmenacteurs, wil de Great-Britse premier May wel degelijk haar steuntje in naam van de Britse bevolking geven aan de zgn. Witte Helmendivisie der “gematigde rebellen” om… gifgasaanvallen in de toekomst te voorkomen!

Dramatische tussenkomsten in het Britse parlement met woorden als “heroïsch”, “redders”, “voortzetten van hun werk”…  Snik!

May laat er geen twijfel over bestaan “no maybe”: “Wij erkennen hun belangrijke en gewaardeerde werk.  Zij zijn ongelooflijk dapper.  Wij steunen hen.  Wij zullen hen blijven steunen.”

Mike Raddie, politiek analyst bezocht Syrië, vraagt zich af of de Britten soms onder een luchtbel leven of nog nooit een boek gelezen hebben.  Men moet toch minstens twijfels koesteren over deze groep.  Er werd intussen voldoende bekend gemaakt over hun geënsceneerde ‘reddingen’.  Zouden de Britten niet beter in belastingstaking gaan?

Volledige tekst: ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Van deze “hulp”, verlos ons Heer (2)

Getuigenissen uit Oost-Ghouta over de Witte Helmenacteurs

Als u nu nog altijd de poco media wil geloven…

Assad kreeg Scandinavische steun

ENGLISH UPDATE: Scandinavians fighting against IS

Op 18 april verscheen op de webstek “Skandinavisk frihet” een vraaggesprek met de titel
“Exclusef vraaggesprek: Scandinaviërs vechten tegen ISIS” Volgens de woordvoerder van de vrijwilligers opereerde zijn eenheid “in Syrië gedurende de winter, lente en zomer van 2017”.

“Skandinavisk frihet” maakt deel uit van de rechtse organisatie “Skandinaviska Förbundet” (Scandinavisch verbond of liga) in Zweden, opgericht in februari 2018, een koepel voor verschillende organisaties die op de een of andere manier de Scandinavische cultuur, de westerse beschaving en het christelijk geloof verdedigen of aanmoedigen.  Met sociale initiatieven, culturele activiteiten en politieke betrokkenheid.

De woordvoerder van het vraaggesprek, naar eigen zeggen van Noorse nationaliteit, stelde dat zijn eenheid met de naam “Scandinavian” onder het bevel stond van het Russische leger en opereerde binnen de structuur van de pro-regeringstroepen in Syrië. Hij beschreef zijn eenheid als gemotoriseerde infanterie, die toegang had tot tanks en zware wapens. Hun hoofdzakelijke opdracht bestond uit het verzamelen van informatie, in kaart brengen van de posities en aantallen van de vijand (ISIS). De meeste leden kwamen uit Scan-dinavische landen: Noorwegen, Zweden en IJsland. Tijdens hun inzet kregen zij ook steun van Russische artillerie.
Op 11 mei publiceerde het Noorse mediabureau AldriMer.no een artikel “Noren vochten in Syrië aan de Russische zijde”, met verwijzing naar het vraaggesprek op de webstek van Skandinavisk frihet. Volgens to AldriMer.no zou de Noorse Politie Veiligheidsdienst (PST) hierop gereageerd hebben met de verklaring dat Noorse burgers, die zich met buitenlandse militaire acties inlaten, kunnen vervolgd worden.

Een typisch Zweedse ministerin daarentegen vindt dat ISIS-terroristen in Zweden moeten herïntegreerd worden (video onderaan).

Scandinavian Volunteers Participated In Battles Against ISIS On Side Of Syrian GovernmentAldriMer.no analyseerde de foto’s van Noorse en Scandinavische soldaten gepubliceerd op Skandinavisk frihet, waaruit zou blijken dat sommige van deze in april en mei 2017 genomen werden, meteen een bevestiging van de verklaring der woordvoerder. Op een aantal andere foto’s kon geen datum geplakt worden.

ENGLISH UPDATE: Scandinavians fighting against IS

 

Uitbreiding van het Ottomaanse Rijk?

Afbeeldingsresultaat voor turkish occupation north syriaHet Turkse leger zou zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië, m.n. in de Idlib en Hama provincies uitgebreid hebben. Met de zgz. “nationale veiligheid” – de Koerdische bedreiging – aan de zuidelijke grens heeft het intussen al lang niets meer te maken. Of de bezette regio ooit teruggeven wordt aan de Syrische staat? Het lijkt er eerder op dat Erdogan van plan is het te annexeren. Men kan zich de vraag stellen wanneer de ongeleide projectielen uit diverse terroristische moslim-extremistische groeperingen zoals al-Nusra en ISIS zich tégen de Ottomaanse beschermheren zullen keren.

Hawar News meldde zondag dat het Turkse leger hun bevriende “gematigde rebellen” zou gedwongen hebben Turkse vlaggetjes op hun militaire uniformen aan te brengen.
Het Turkse leger zou alle vlaggen in de bezette gebieden vervangen hebben door  Turkse – de “gematigde rebellen” staan onder het commando van het Turkse leger. In Afrin waait er geen enkele andere vlag meer dan de Turkse. Wie zich in Afrin komt vestigen krijgt van het Turkse leger een nieuwe identiteitskaart, waarmee ze in de toekomst kunnen deelnemen aan de Turkse verkiezingen.
Zaterdag stuurde het Turkse leger, begeleid door de “gematigde rebellen” een nieuwe militaire afvaardiging/konvooi met voertuigen en militaire uitrusting naar Jisr al-Shughour, west-Idlib in N-W-Syrië.

We hebben het al herhaaldelijk geschreven: we zijn absoluut niet gerust in Aleppo (zie plannetje bovenaan).  Nu bijna alle “gematigde rebellen” naar Noord-Syrië gebracht werden, kan daar een nieuwe opstand tégen de regering Assad – en Aleppo – uitbreken.  Met steun van de westerse coalitie en de Ottomanen.  Waarschijnlijk zullen ze nog wat wachten tot ze sterk genoeg zijn om in Aleppo opnieuw de islamitische versie van democratie in te voeren.  De eerste weken van mei kregen opnieuw enkele duizenden “rebellen” een vrije aftocht naar het noorden van Syrië.

Syria in the last 24 hours

President Assad in een vraaggesprek met de Griekse krant Kathemrini.  Hij gaat in op het gebrek aan militaire logica en het amateuristische scenario bij de zgz. gifgasaanval terwijl hij aan de winnende hand is.   Over “het beest Assad”… als de retoriek van Trump de cultuur van de VSA weerspiegelt…  Assad maakt een verschil tussen de Turken en Erdogan, die vriendschapsbanden koestert met de Moslimbroeders.  Hij noemt de Turkse inval wel degelijk een agressie, bezetting van Syrisch grondgebied.    Voegt eraan toe dat Erdogan de wens van zijn baas (VSA) uitvoert.

Meer via: ondertiteling,  geautomatiseerde vertaling of transcript (geschreven tekst) via icoontjes onderaan.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ons  verblijf in de abdij loopt ten einde en volgende week hoop ik weer vanuit Syrië te kunnen berichten. Ik ben heel dankbaar om de overvloedige steun en bemoediging die ik van zeer velen mocht ontvangen, soms vanuit geheel onverwachte hoek. Het verheugt me ook dat het aantal mensen dat weerstand wil bieden tegen de telkens herhaalde leugens sterk groeit. Er is hoop dat er ooit een brede beweging van volkeren ontstaat die weigeren de oorlogspropaganda van hun leiders te steunen en resoluut oproepen tot samenwerking in plaats van telkens opnieuw vernietigend wapengekletter. De VS en Israël zijn toch zo bezorgd dat de atoombom de wereldvrede bedreigt, maar ze zijn niet bereid de voor de hand liggende oplossing aan te bieden, nl. dat ze zelf hun atoomwapens en massa-vernietigingswapens verminderen en opgeven. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

P. Daniel

Nvdr: Ter illustratie deze beelden over de abdij te Postel.

 

Vrijdag 11 mei 2018

Eenheid in verscheidenheid

Enkele dynamische jongeren van het Geopolitiek Instituut Vlaanderen en Nederland organiseerden in een aula van het Leuvens Pedagogisch instituut (Andrea Vesaliusstraat 2) een voordrachtenreeks rond “Wereld in conflict, weg naar stabiliteit” op zaterdag 5 mei 2018. De sprekers waren Tom Zwitser, uitgever van De Blauwe Tijger en schrijver van het monumentale werk Permafrost, Manuel Ochsenreiter, directeur van het Duitse centrum voor “Eurasische Studien”, dr. Marco Jelic, burgemeester van de Kroatische stad Knin en ikzelf die handelde over de sociale en geestelijke heropbouw van Syrië. Een veertigtal bezielde toehoorders, vooral jongeren, bleken vanuit verschillende standpunten toch wel eenzelfde inzicht te delen: het wapengekletter in onze wereld moet ophouden en plaats maken voor samenwerking en wederzijdse opbouw.

foto van Geopolitiek instituut Vlaanderen - Nederland.

Aanwezige bestuursleden en sprekers Geopolitiek Instituut Vlaanderen – Nederland

Een gemiste kans

Een mij onbekende VRT journalist belt me op om te vragen of ik bereid ben een interview te geven voor Canvas. Wij schijnen elkaar niet te kennen. Ik vraag hem nog of hij bereid is zaken te horen die tegen de algemene opinie ingaan en dat was volgens hem geen probleem. De volgende dag kreeg ik telefoon dat hij geen groen licht gekregen had om met mij een interview te maken. Jammer. En ik was nu juist bereid om zonder verwijzingen naar onze journalisten aan te tonen dat onze gewone berichtgeving over Syrië heel dikwijls zo gekleurd en onjuist is.

Vele mensen dragen op hun netvlies nog beelden mee van bomvaten waarmee het Syrische leger zogenaamd zijn volk uitmoordt, van chemische aanvallen door Syrië, van een Syrische president die in gevangenissen mensen martelt tot ze dood zijn…Daar kunnen deze mensen zelf niets aan doen. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor het feit dat ze deze sensationele en valse berichten zo kritiekloos blijven aanvaarden tegen alle redelijkheid in.

En dit nog

P. Daniel