Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een goede vriend zou mij graag eens tekenen als een ridder die te paard ten strijde trekt. Inderdaad, valse overtuigingen in de openbare opinie, die een grote negatieve invloed hebben, wil ik bestrijden. Zo begon het met de strijd tegen de leugens over Syrië om het volk en het land te beschermen. Maar er zijn nog veel ander bedrog.  Sigmund Freud (+ 1939) wordt beschouwd als een van de grote wetenschappers van de 20e eeuw. Met de verering van Freud werd het christelijk geloof in feite uitgeschakeld. “De Weense kwakzalver”, zo noemt de Amsterdamse psychologiehistoricus Han Israëls hem in zijn minutieuze studie over honderd jaar Freud en de freudianen (Prometheus Uitgeverij 1999), omwille zijn vele vervalsingen. De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Victor Frankl (+ 1997) stichtte de “logotherapie”, de therapie van de zin van het leven en heeft aangetoond dat Freud in zijn zoektocht naar de diepe menselijke strevingen halverwege is blijven steken. Dank zij deze “Weense kwakzalver”  zitten wij nu met een menigte psychologen, psychiaters, -peuten en –logen, die geen flauw benul hebben van de diepste geestelijke dimensie van de mens, nl. zijn onuitroeibaar verlangen naar algeheel geluk en liefde, welke hier op aarde nooit geheel vervuld kunnen worden, doch alleen maar in vereniging met God.  Laat dit maar een inleiding zijn, waarover we nu niet verder uitweiden. Al jaren ligt het me zwaar op de maag dat wij vooral omwille van het christelijk geloof moeten spreken over “de duistere middeleeuwen”, die dan opgevolgd worden door de schitterende periode van “de Verlichting” (de rede) met als hoogtepunt de Franse Revolutie die ons de grote waarden van de westerse beschaving zou geleverd hebben. Als hier onze identiteit ligt, moeten we niet verwonderd zijn over de ontwrichtingen van onze tijd, de ontwortelde mensen en samenlevingen.

De “Verlichting” heeft ons helemaal geen licht gebracht maar een dikke mist, waar we nog lang niet van verlost zijn. Toch wil ik eerst iets vertellen over het leven in de gemeenschap en  vervolgens ook nog enkele beschouwingen geven over de toestand in Syrië met de nodige bijgevoegde documentatie.

Van harte

P.  Daniel

P.S. Het onweer van vrijdagmorgen kwam ’s namiddags  en ‘s avonds terug. Daarom (of om een andere reden?) was er geen internet en ook zaterdag tot in de namiddag  tot nu  toe, zodat ik mijn bericht niet eerder kon versturen.

Vrijdag 12 oktober 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Sergius en Bacchus

Zaterdag was het groot feest in het oude Grieks-orthodox kerkje van Qâra ter ere van de heilige martelaren Sergius en Bacchus. Deze hoge Syrische officieren in het Romeinse leger weigerden hun geloof in Jezus Christus af te zweren en werden daarom zwaar gemarteld en uiteindelijk gedood (eind 3e en begin 4e eeuw). Ze worden in heel het Midden Oosten vereerd.

Voor deze gelegenheid ging abouna Paisios van Deir Atieh voor in de heilige liturgie. Het uitstekende koor van 20 jonge mannen en vrouwen van de Grieks-orthodoxe kathedraal van Damascus verzorgde de zang. En dit was inderdaad bijzonder. De dienst is ongeveer dezelfde als onze Grieks-katholieke eucharistie maar de gezangen worden ietwat anders uitgevoerd. Het koor zong uit volle borst, zeer gearticuleerd, bijna staccato. Het was afgewerkt. Indrukwekkend. De dienst duurde meer  dan 2  uur. Er is altijd een bijzondere vreugde  wanneer  orthodoxen en katholieken van Qâra, samen met onze gemeenschap hier de liturgie vieren. Abouna Paisios drukte hiervoor ook zijn oprechte dankbaarheid uit.

Lees verder

“Voor hun eigen bestwil”

“Als we proberen de verkiezingen van andere landen te manipuleren of beïnvloeden, of zelfs als we willen hun regeringen omver te werpen, dan hebben we dat gedaan in het belang van de bevolking van die landen.”

Een citaat van James Robert Clapper Jr, voormalig hoofd van de NSA, het National Security Agency, op 8 mei 2018 bij een commissie van het Congress in Washington… zonder verpinken, zonder een greintje schaamte, toen hij probeerde de Amerikaanse electorale tussenkomsten in meer dan 80 landen te verrechtvaardigen.

Facts and Fears by James R. Clapper and Trey BrownHij ging voort op hetzelfde elan toen hij reclame maakte voor zijn boek “Facts and Fears” (feiten en bezorgdheden) over de zgn. Russische tussenkomsten tijdens de 2016 VSA presidentiële verkiezingen en bij het Syrische conflict. De VSA boden de grootste steun aan de terroristen die de rechtmatig-verkozen Syrische regering omver wilden gooien. De Amerikaanse bemoeienissen tijdens verkiezingen in meer dan 80 landen werden gemotiveerd “voor de beste belangen van het volk” van deze naties, bevestigde Clapper tijdens een vraaggesprek met Bloomberg.

Clapper zal de geschiedenis ingaan voor het verbergen van de waarheid omtrent het massale spionageprogramma, ontwikkeld door de NSA, dat door Edward Snowden aan het licht werd gebracht.
Het beïnvloeden van verkiezingen van buitenlandse naties is een constante in de loop der jaren bij Washingtons buitenlandpolitiek. Zoals in Latijns- Amerika, de verdrijving van wettelijk verkozen presidenten: Jacobo Arbenz, in Guatemala; Salvador Allende, in Chile, of Joao Goulart in Brazilië,  gevolgd door Manuel Zelaya in Honduras, Fernando Lugo in Paraguay en Dilma Rousseff in Brazilië.

Globaal gezien is het niet onbekend dat de VSA de Italiaanse regering in 1947 ertoe dwong alle communisten en socialisten in de eerste na-oorlogse regering te weren in ruil voor economische hulp bij de heropbouw na de WO. Nadien ondernam de CIA ((U.S. Central Intelligence Agency) alles wat in haar macht lag om legaal of illegaal de deelname van communisten in de Italiaanse regering te verhinderen, en tegelijk de kandidaten der christen-democraten (daar en elders in West-Europa) financieel te steunen.
De Italiaanse verkiezingen van april 1948 waren de eerste in dewelke de CIA’s tussenkomst in de zaken van andere landen voelbaar was. Zonder de CIA zou de Italiaanse communistische partij gemakkelijk gewonnen hebben. Vanaf toen hebben de VSA telkens gedreigd met uitsluiting van het Marshall Plan, als de communisten, resp. in alliantie met de socialisten, een electorale zege in het vooruitzicht hadden.

De nu gepensioneerde Clapper legt uit dat hij het boek schreef om de bevolking in te lichten over de “interne en externe” bedreigingen die de VSA moeten weerstaan en om uit te leggen dat president Trump niet het probleem is van het land maar slechts het symbool van een breder probleem want “de waarheid is relatief”. (…)

…  alsof we dat nog niet wisten…

De Wehrmacht weert zich niet meer

De bronafbeelding bekijkenHet Duitse leger, onder leiding van de zgn. “Flintenuschi”, ook gekend als Ursula von der Leyen, heeft dringend nieuwe rekruten nodig.  Vermits er in Merkelland honderdduizenden vakkrachten zich dood vervelen tot ze een job vinden die voldoet aan hun qualificaties, wil ze haar speeltuin open stellen voor nieuwe avontuurlijke dienstwilligen, die liefst hun eigen – functionerende – wapens meebrengen.

 

Quo vadis, Syria?

Rusland heeft opnieuw gewaarschuwd voor het gebruik van chemische wapens door de terroristen in Idlib.  De Russische buitenminister beschuldigde het Westen: de westerse landen zijn verantwoordelijk voor de levering (en gebruik) van chemische substanties, waarop het Westen dan uit pure menselijkheid opnieuw kan aanvallen.  Gen. Vladimir Savchenko, bevoegd voor het ministerie van verzoening,  verklaarde woensdag dat de westerse staten van plan zijn hun “gematigde rebellen” in Idlib in te schakelen bij een opgezette chemische aanval, opdat ze zich dan opnieuw volledig kunnen laten gaan nadat ze hun afschuw geuit hebben over de beestachtige praktijken van het Syrische leger…  Hij beschuldigde hen er bovendien van deze giftige stoffen aan ISIS bezorgd te hebben.  Zijn verklaring kwam niet toevallig.  Woensdag avond viel een “rebellengroep” Jabhat al-Nusra aan in de buurt van al-Latamina, ten noorden van Hama, en kwam in het bezit van een bepaalde hoeveel giftige stoffen.  Bovendien stelde hij vast dat een aantal WH deel uitmaakten van de terroristen; ontkennen had geen zin nadat hun lijken ter plaatse gevonden werden.  Twee cilinders chloorgas zouden door de aanvallende terroristen gepikt zijn.   Vervolgens werden deze naar het platteland ten zuiden van Aleppo gebracht en overhandigd aan een andere “rebellen”groep Hurras al-Din (De bewakers van het geloof), een filiaal van ISIS. (…)

Waarmee duidelijk gemaakt werd dat Jabhat al-Nusra wel degelijk in het bezit was van chloor gas… was… is… we hebben het raden naar andere opslagplaatsen en hoeveelheden. (…)

Waar hier niemand van wakker ligt, is wel het feit dat Russische militairen ook hun leven wagen bij de bevrijding van Syrië.  En zelfs niet alleen op het Syrische grondgebied lopen ze gevaar, maar zelfs in het verre Siberië.  De federale Russische veiligheidsdienst maakte woensdag bekend dat een slaapcel van de moslim terroristen In de Tomsk regio (Siberië) opgerold kon worden, die van plan was de familieleden van Russische piloten, die momenteel in Syrië ingezet zijn, te schaken. (…)

De VSA hebben een reusachtig konvooi met meer dan 300 vrachtwagens, bewapende voertuigen, munitie en logistieke steun aan de YPG (Koerden) in het NO van Syrië bezorgd.  Officiële uitleg: om hen te steunen in hun strijd tegen I.S.  Erdogan zal weer niet blij zijn. (…)

En hiermee zal Erdogan ook niet kunnen lachen: De YPG voerde een aanval uit tegen de door Turkije gesteunde “rebellen” in de Afrin regio, ten NW van Aleppo.  Een YPG slaapcel liet een bermbom ontploffen waardoor een militair voertuig van Erdogans geadopteerde rebellen de lucht in gejaagd werd.  -2 terroristen, rebellen. (…)

Dit werd vooraf gegaan door een hinderlaag die de YPG-deugnieten opgesteld hadden,  waarbij de stand -4 terroristen rebellen naar beneden dook.  (…)

Netanyahu daarentegen mag in zijn handen wrijven.  Zijn buitenminister Yval Rotem dankte Mike Pompeo voor diens openbare erkenning van Israëls “recht” pro-Iran krachten, de Hezbollah,  in Syrië aan te vallen.  M.a.w.  Israël kreeg carte blanche het buurland te bombarderen… want daar zit het vol met Iraanse heksenmeesters die zoals algemeen bekend via telepathische lijnen dood en verderf zaaien in Israël.  (…)
De relatie VSA-Israël zit goed, meer dan goed.  De USS Ross, een destroyer met lange afstandsraketten, legde aan in Ashdod als teken van vriendschap en diepe verbondenheid.  Het was het eerste Amerikaanse oorlogsschip dat Israël bezocht in 20 jaar.
En opnieuw hebben “gematigde rebellen” vanuit Idlibistan raketten afgevuurd op de burgerbevolking van Aleppo.  Waarschijnlijk is het bij hen nog niet doorgedrongen dat dit echt niet kàn vanuit een “demilitariseerde zone”.  Naar verluidt viel er één slachtoffer en is er melding van materiële schade aan huizen en andere eigendommen.  (…)

Een duizendtal terroristen zou de demilitariseerde zone in Idib intussen verlaten hebben; ze hebben van hun zwaar materiaal afstand moeten doen.   Al-Nusra zou de zone helemaal moeten verlaten.  Waarmee het probleem verplaatst en uitgesteld wordt.  Waar ze ook heen trekken, ze zullen niet als bij wonder gederadiciliseerd zijn tot koorjongens en gewillig tot een vreedzaam burgerleven terugkeren.  Er gaan stemmen op hen te verplaatsen naar Irak, waar er een juichend ontvangstcomité hen zal staan opwachten…

De Oeigoeren denken er zelfs niet aan hun zware wapens op te geven en zich uit de gedemilitariseerde zone te verwijderen.  Of toch… ze deden een poging om uit te breken in regeringsgebied, wat niet de bedoeling van het akkoord was.  (…)

Deze Syrische christen legt uit waarom hij met een aantal vrijwilligers het Syrische leger een handje toesteekt.  “Zodra ze zich tot mensen hervormd hebben, zodra Europa en de VSA stoppen met hun steun, zodra de Golfstaten hen niet meer financieren en het jihadisme in hun hoofden steken, zullen we met hen een akkoord sluiten.”.  Hij is duidelijk: het westen maakt deel uit van een samenzwering om Syrië te vernietigen. En waarschuwt dat de terroristen ook in onze landen het kwaad zullen verspreiden…. alsof we dat nog niet ondervonden hebben!

En dan is er nog de slechte graanoogst: de kleinste in 30 jaar, slechts 1.2 miljoen ton.  Ter vergelijking 4.1 ton gemiddeld in gelukkiger jaren met een export van 1.5 miljoen ton.  Niet alleen bij ons was het erg droog, ook in Syrië, waar er op vele landbouwgronden door de oorlog niets kon gewonnen worden.

Een probleem voor de regering, want brood is een hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding.  Bovendien vreest men dat graanhandelaars zullen verkopen aan de hoogstbiedende, zelfs in Turkije of Irak.  Een situatie die ook in Tunesië voor problemen zorgde.  De rijke Libiërs kochten alles op aan woekerprijzen.  De modale Tunesiër had het nakijken.

De Syrische regering zal zich verplicht zien graan in te voeren; men plant de import van 1.5 miljoen ton vooral uit Rusland.  Voorlopig zijn de beste landbouwgronden in het noorden bezet door de “gematigde rebellen” en Turkije.  En dan is er nog een groot tekort aan landbouwmachines, die ofwel slecht onderhouden, verouderd of verwoest zijn door de oorlog. (…)

Afsluitend een optimistische noot:

Intussen werd er hard gewerkt aan de Syrisch-Jordaanse grensovergang Jaber Nasib.  Doel: de handel tussen beide landen te reactiveren.  Als alles volgens plan gelopen is, dan ging de grensovergang eergisteren terug open.  De gebouwen voor de grensformaliteiten zijn terug in orde, 5000 Jordaanse vrachtwagens staan te wachten op lading.  Jordanië kijkt ernaar uit de handel met Syrië en andere landen te hernemen.  Hun handelsbalans kan een heropleving dringend gebruiken.

Voor het eerst in jaren werd er ondanks de zichtbare beschadigingen een mis gevierd in de kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart in het van terrorisme bevrijde Zabadani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quo vadis, Syria?

Er is nogal wat opschudding ontstaan (vooral in het buiten-land) over een nieuw wetsvoorstel, voorgelegd door het Syrische ministerie dat zich met geloofsgerelateerde zaken en hiervan afhangende financiële middelen bezig houdt. Bedoeling is extremistische ideeën met alle daarmee verwante ideologieën aan banden te leggen om zo de nationale solidariteit tegen het gevaar van bv. wahabisme, ikhwanisme en andere extreme groeperingen te beschermen.

In par. 4 staat dat de dd. minister verantwoordelijk is, het uiteindelijk zeggen heeft, over de practica en het budget. Kortom: de minister is de eindverantwoordelijke voor islamitische geloofsbeleving en de financiering ervan in Syrië.

In par. 6 wordt gestipuleerd dat er een wetenschappelijke en wetgevende commissie zal opgericht worden onder voorzitterschap van de minister, met de moefti, experts en religieuze afgevaardigden uit alle geloofsgemeenschappen als commissieleden. Ook uit alle christelijke gemeenschappen, die zullen aangeduid worden door hun geestelijke leider.

Het meest opvallende in het wetsvoorstel is wel de verminderde macht van de Syrische groot-moefti. Par. 37-A vermeldt dat de benoeming van de groot-moefti, zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegekend worden door de minister voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen met nog eens drie jaar.

In het verleden werd de moefti’s benoeming door een presidentieel decreet beslist, niet voor een beperkte periode, maar voor het leven, zonder dat een minister hierbij iets te zeggen had. De nieuwe wet geeft in par. 51-A nieuwe macht aan de minister en vermindert de rol van de moefti. In de oude wet waren zakat en goede doelfondsen inbegrepen; in de nieuwe wet echter zal een financieel onafhankelijke expert, benoemd door de minister, zich hierover buigen. (…)

Minister Mohammad Zuheir Kharboutli (energie) ontving woensdag een delegatie uit Iran om de elektriciteitsvoorziening uit te bouwen, resp. te herstellen. Iraanse bedrijven krijgen prioriteit bij de toekenning van de contracten.  (…)

De levering van de 49 Russische S-300 systemen werd voltooid.  De training van de bevoegde militairen zal ongeveer 3 maanden duren.  Voor de VSA en Israël verandert er naar verluidt niets, Israël blijft bij zijn belofte Syrië te blijven beschieten, en  – wat een toeval! – door de VSA (bij monde van hun afgevaardigde bij de NAVO) werd ermee gedreigd eventueel tot een preventieve aanval tegen Rusland te kunnen overgaan.  Dit heeft uiteraard niets met de toestand in Syrië, in Oekraïne, in Iran, in Macedonië, in China … te maken. (…)  

Er verandert inderdaad niets.  De  Amerikaanse luchtmacht overweegt de inzet van de F-22 stealth en de F-16CJ Vipers te gebruiken….euh… te blijven gebruiken…  (…)

Onrustwekkend is de opbouw van het SNA, het “rebellen”amalgaam onder Turkse bescherming in het noorden van Syrië en het akkoord dat de Syrische tak van Al Qaeda met Turkije zou gesloten hebben.  De VSA zouden het Turkse leger trainingslessen gegeven hebben om rond Manbij te patrouilleren.  Erdogan is echter niet zo gelukkig, want volgens hem zouden de VSA hun beloftes i.v.m. de Koerdische aanwezigheid, lees verwijdering, niet waar gemaakt hebben.

De Jordaanse regering is gesprekken begonnen met Rusland over de ontmanteling van het Al-Rukban vluchtelingenkamp in de door de VSA bezette Al-Tanf regio op de Jordaans-Syrische grens opdat de Syriërs terug naar huis kunnen keren.  Er zouden zich daar ca. 70.000 mensen in zeer slechte omstandigheden bevinden.  Er is een tekort aan voedsel en medicijnen. (…)

De dag nadat de christelijke stad, Al Skeilbiyyeh in de nabije regio Idlibistan, door “gematigde rebellen”, gesteund door het Westen,  beschoten werd met internationaal verboden clusterbommen, werd deze boodschap opgenomen.  Een kreet voor hulp…

De gewone burgers willen dat het stopt, dat het westen ophoudt het “kwaad” te ondersteunen.

Zij willen vrede.  De heropbouw van hun land.  Beelden van een tentoonstelling over de heropbouw met de deelname van 270 bedrijven uit 29 landen.  De westerse politieke wereld laat verstek gaan…

Ook dit is Syrië:

Geen idee waarover de burgers een onderonsje met president Assad hadden.  Hij lijkt in elk geval een pak toegankelijker dan Macron die op zijn strepen stond tegenover een jonge sympathisant “Je suis Le Président!…”

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Het ziet er niet naar uit dat de geplande militaire escalatie van westerse mogendheden tegen Syrië zal doorgaan om de terroristen in Idlib te beschermen en een laatste kans te wagen om Syrië te ontwrichten. De veilige zone van Abou al-Dohour zorgt er in principe voor dat burgers het door terroristen beheerste Idlib kunnen ontvluchten. Daarvoor zorgde grotendeels de overeenkomst tussen Rusland en Turkije. En Poetin schijnt van heel Syrië een no-fly zone te maken!

Goed zo. Inmiddels blijven de Syriërs bijzonder ijverig werken aan het herstel van hun land en samenleving.

Nvdr: De eerste S-300 werd eergisteren geleverd in Latakia aan boord van een Russisch An-124-100 vrachtvliegtuig.  Ter bescherming tegen Israëlische luchtaanvallen patrouilleerden 10 Russische Su-30/35s over het Syrische luchtruim.

 

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten

Niet alleen Trump, maar ook Netanyahu kreeg de lachers op zijn hand tijdens zijn toespraak in de VN: naar verluidt zou de getoonde afbeelding van een opslagplaats van kernwapens een bedrijf voor de reiniging van tapijten voorstellen… Iraniërs plaatsen nu foto’s, afbeeldingen, memes, cartoons van zichzelf, met kernraketten gestuurde vliegende tapijten op het internet…

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lopende mensen en buiten

Midhat Pasha Souk is een historische souk die de westelijke helft van de zgn. Rechte Straat vormt binnen de oude ommuurde stad Damascus.

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Tentoonstelling in het Kunstforum Centrum in Sweida: van Naser Obeid, de Syrische schilder die Fairuz’ beroemde liedjes omvormde in mooie schilderijen

Na het fantastische verloop van de 60e jaarbeurs, werd vorige vrijdag een “marathon van de  vrede” georganiseerd om hen die werken voor het einde van de oorlog en het herstel van de  vrede te steunen. Deze marathon werd gelopen in Hama, Homs, Latakia, Tartous en Sweida.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht en buiten

Gisteren in Aleppo met de “Jongeren Vrijwilligersploeg”

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, menigte en buiten

Tegelijk was er in Damascus een beperkte wielerwedstrijd georganiseerd voor 200 renners die vanaf de Ommayade moskee doorheen de stad reden.

In Qara lag al jaren één kruispunt vol puin. Het was de plaats waar in 2013 het hardst gevochten werd. Welnu, het puin is nu eindelijk opgeruimd. En tussen het klooster en het Anti-Libanon gebergte is de laatste tijd hard gewerkt. De zogenaamde Qara 4 gasbron is nu operationeel. Ze levert iedere dag 120.000 kubieke meter gas en 100 barrels geconden-seerd. We bidden en hopen dat er ooit een definitief einde komt aan deze oorlog en het Syrische volk zijn identiteit ten volle kan ontplooien.

Je krijgt nu enig nieuws over de gemeenschap, een bedenking over de diepere oorzaken van het vluchtelingenprobleem en een waarschuwing in verband met het “officiële nep-nieuws”. Zelf gaan we als gemeenschap een ernstige retraite  houden. Daarover hoop ik volgende keer iets te vertellen. Voor de rest wil ik me deze keer met het oorlogsgebeuren rondom ons niet bemoeien, om tijd en energie te besteden aan de “innerlijke strijd”. Dus volgende week geen oorlogsbericht over Syrië maar over de strijd van woestijnmonniken tegen… zichzelf.

P. Daniel

Vrijdag 28 september 2018

Flitsen

Voorbereiding

We willen in de gemeenschap een stille retraite houden en daarvoor is enige voorbereiding getroffen. Maandag zijn we nog met enkele zusters en een gast op bezoek geweest in Sadad en de Syrisch orthodoxe gemeenschap waarmee we inmiddels nauwe contacten onderhouden. We bezochten nogmaals de “martelares” van het dorp, het oude vrouwtje dat moederziel alleen is, door terroristen voor dood werd achtergelaten maar herstelde. Ze kreeg een schuurtje dat nu tot een woning met twee kamers wordt omgebouwd, wat ze ons fier toonde. We baden samen in de kerk en bezochten nog een aantal dorpelingen. De pastoor, abou Michaiel en de christenen rekenen er op dat we hen ook financieel blijven helpen. Het gaat vooral om de aanschaf van materiaal voor de heropbouw, het werk zullen ze zelf wel doen. Dinsdag en woensdag waren nog voorbereidingsdagen om op donderdag met een echte stille retraite voor heel de gemeenschap te kunnen beginnen. Daarover hopelijk volgende keer meer. En dan krijg je geen bericht over de oorlog buiten ons, we leggen ons toe op de strijd in onszelf.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Wil men weten wat er zich in Syrië écht afspeelt, dan zijn onze westerse media niet de meest geschikte bronnen.  Onze redactie beroept zich op informatie die verstrekt wordt door contacten ter plaatse en o.a. op  Al Masdar, dat meestal goed geïnformeerd is.  Vandaag vernamen we het volgende:

In Noord-Syrië, waar de zgn. rebellen zich noodgedwongen neergelaten hebben, vechten de verschillende clans hun geschillen uit.  Op het platteland in west Aleppo, dichtbij Kafr Naseh,  werd een zgn. commandant van de beruchte Nour al-Din al-Zenki groep, lid van het door Erdogan opgerichte amalgaam, het NLF, het Nationaal Bevrijdingsfront, waarin ook Free Syrian Army (FSA) en Harakat Ahrar Al-Sham opgenomen werden, samen met zijn bodyguard vermoord door onbekende onverlaten.  Hij was niet de eerste en hij zal niet de laatste zijn.  Zijn groep houdt zich momenteel bezig met het arresteren (… of elimineren, wie zal het zeggen?) van tientallen Hay’at Tahrir al-Sham terroristen (… nogmaals, voor wie het nog niet weet, voormalig al Qaeda, voormalig al Nusra…) Die waren nl. betrapt toen ze in een door Nour al-Din al-Zenki gecontroleerde regio een bermbom plaatsten.  En in ruil moesten hun belagers het ontgelden. (…)

Map of Syria with Latakia highlightedIn het noorden van de Latakia provincie, dichtbij de stad Kabbani in de Koerdische bergen,  werd het Syrische leger verrast door een aanval door de Hay’at Tahrir Al-Sham terroristen.  Vier Syrische militairen zouden gedood zijn, vijf gewond.  De terroristen trokken zich snel terug in hun arendsnest Kabbani, waar hen nadien als antwoord een groot aantal raketten ten deel viel.  (…)

Voor degenen die stilaan niet meer weten hoe de vork aan de steel zit: Hay’at Tahrir Al-Sham wordt door iedereen, ook door het door Erdogan beschermde NLF, als vijand beschouwd.  Het NLF is niets anders dan verlengde arm van Erdogan, die de noordelijke grensstreek helemaal wil inpalmen.  Volgens het NLF zijn de drie te overwinnen tegenstanders: de Koerden, het Syrische Leger en ISIS; de lieverdjes van Hay’at Tahrir Al-Sham zijn een toemaatje…  Voor zover de Russen het toestaan dat Erdogan het niet al te gortig maakt.

Woensdag konden uiteindelijk – ze werden met mortieren beschoten – meer dan 400 personen Idlibistan verlaten via een humanitaire corridor van Abu Duhur.  Onrustwekkend is wel dat naar schatting slechts de helft vluchtelingen waren die de veiligheid opzochten.  De rest zou eigenlijk uit zelfstandige ondernemers dieven bestaan, die in het regeringsgebied hun buit willen verkopen.  De door Erdogan gesponsorde tv-zenders ontraden de vlucht naar regeringsgebied omdat de vluchtelingen aan de grensovergang “zouden beroofd worden”.

Van het YPG hoort u niet veel meer.  Sinds ze door hun grote beschermheer, de VSA, in de steek gelaten werden (… hoe kan men het anders noemen nadat de Turken Noord-Syrië ongehinderd mochten binnentrekken en de Koerden verdrijven?) zien ze zich genoodzaakt met kat-en-muis aanvallen de bezetters het leven zuur te maken.  (…)

Dat de Turken niet van plan zijn zich eerstdaags terug te trekken is overdudelijk:

De VSA doen hun uiterste best om de onderhandelingen over een gedeeltelijke autonomie binnen de republiek Syrië tussen de Koerden en de Syrische overheid te boycotten.

Dat de Koerden geen lieverdjes zijn (… we hebben al bericht over huisuitzettingen van christenen in door Koerden bezet gebied; mag blijken uit dit verslag over de christenen in Qamishli, oorspronkelijk gevlucht voor de Ottomanen, veiligheid gevonden in Syrië, nu opnieuw het doelwit van de Koerden, omdat deze in grote mate de Syrische regering ondersteunen.  De Koerden willen de regio “koerdiseren”, de christenen verdrijven of verplicht assimileren door hun christelijke scholen en gebedshuizen te boycotten.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Intussen maken Israël en grote broer VSA zich zorgen om de beloofde Russische levering van het anti-rakettensysteem S-300 aan Syrië.  Het zou naar verluidt de veiligheid in de regio in het gedrang brengen.  Met een gemeenschappelijke bizarre zin voor humor verklaarden beide landen dat de streek alleen maar instabieler zou worden mocht de Syrische overheid in staat zijn de Israëlische en westerse raketten te beletten op Syrische grondgebied te belanden.  Netanyahu heeft zijn leger al opdracht gegeven Syrië te blijven beschieten (…)   en Iran heeft gedreigd met tegenmaatregelen indien Syrië opnieuw aangevallen wordt.  (…)

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

De aanleiding was het onvrijwillig neerhalen door het oude S-200 systeem van een Russisch IL-20 vliegtuig:

Eergisteren, zo meldde ons één van onze contacten, was het weer bijna prijs.  Twee Israëlische jets probeerden nog maar eens opnieuw via het Libanese luchtruim, gedekt door het Anti-Libanongebergte, in het Syrische luchtruim binnen te dringen.  Twee Russische jets SU-34 hebben hen boven Libanon onderschept en tot terugkeer gedwongen zonder één schot te lossen.  Libanon zou naar verluidt drie maanden geleden een economisch samenwerkingsakkoord met Rusland gesloten hebben, o.a. over de gasleiding uit het Leviathianveld, de opening en gebruik van de Libanese havens en luchtruim.  Zo ziet u maar dat het weer om grondstoffen, macht en geld draait.  De capaciteit der Syrische havens Tartous en Latakia zijn overbelast.  Tripoli en Beiroet idem dito, zodat een gemeenschappelijke coördinatie en de bouw van nieuwe installaties door Rusland afgesproken werden.  Daar bovenop zou er een Russische militaire basis in Libanon opgericht worden.  Met de levering en plaatsing van het afweersysteem S-300 is ook het Libanese luchtruim tot in het zuiden gedekt.

De Libanese president Michel Aoun verwijt Israël het M.O. te willen opsplitsen in een  lappendeken van seculiere en religieus-geïnspireerde entiteiten als quasi zelfstandige staten volgens het motto “verdeel en heers”. (…)

Map of Syria with al-Suwayda Governorate highlightedIn het zuiden wordt de strijd tegen de laatste I.S. terroristen in de vulkanische Al Safa (Oost-Sweida) regio voortgezet.  De Russen bombarderen, roken hen uit de talrijke schuilplaatsen in de grotten, waarop dan het Syrische leger hen door hun overmacht wil overtuigen zich over te geven of eventueel een gratis ritje naar Idlibistan te overwegen.  De regio is onherbergzaam, een woestijn, in het verleden dikwijls door Druzen gebruikt als men hen naar het leven stond.  (…)

De buitenministers van Rusland, Iran en Turkije ontmoetten elkaar opnieuw om de actuele toestand in Syrië te bespreken:

Ter vergelijking met bovenstaande info, een artikel van 6 maanden geleden. Noteer tevens dat er opnieuw video’s niet meer beschikbaar zijn omdat de abonnee niet meer voldoet aan de YT-richtlijnen:

Quo vadis, Syria?

 

Aleppo herleeft (11)

De bronafbeelding bekijkenIn onze reeks “Aleppo herleeft” moeten we beginnen met een actueel bericht dat u vast niet in de poco media zal vernemen.  Aleppo, dat zoveel geleden heeft, dat stilaan maar zeker in oude glorie herrijst, waar de bevolking gewoon zoals u en ik wil wonen, werken, studeren, plezier maken en … de geleden schade herstellen… als men het toelaat!  Aleppo ligt opnieuw – of moet ik zeggen, nog altijd onder vuur.  Wie er nog aan twijfelt dat de terroristen, die hun heil in Idlibistan gezocht hebben, moeten uitgeroeid worden (… u kent het spreekwoord over zachte heelmeesters…) moet weten dat de stad nog steeds – vanuit Idlibistan – raket- en granaataanvallen op de burgerbevolking  – zoals trouwens jarenlang het geval was met de Syrische hoofdstad Damascus – moet incasseren.

Maakt er zich hier iemand druk over?  Hoort u verontwaardigde stemmen?  Wie wil de burgerbevolking beschermen?  Voor het Westen zijn de terroristen “rebellen”, al wordt de beschrijving “gematigd’ stilaan minder gebruikt.  “Rebellen”… alsof het moeilijke kinderen zijn die wel tot inkeer zullen komen met een maatgerichte opvoeding in het bijzonder onderwijs.  “Rebellen”, van het zelfde allooi dat de Twin Towers liet ineenstorten.

Ook nu weer, enkele uren geleden, werden er raketten en granaten gelanceerd op het dicht bevolkte Nieuw Aleppo district.  Voorlopig zijn er nog geen gegevens over slachtoffers en de geleden schade bekend.  Het Syrische leger beantwoordde het vuur… waarvoor het hoogstwaarschijnlijk weer zal verketterd worden want… het staakt het vuren “werd geschonden”.  (Al Masdar)

En toch… Aleppo herleeft!

Opvallend: beeldmateriaal wordt buiten de regionale kanalen slechts door Chinese, Indische en Russische media verspreid. In het Westen komen er slechts berichten door die de Syrische regering in een slecht daglicht kunnen stellen.

Er wordt druk gebouwd, hersteld, gerestaureerd:

Een vluchteling keerde terug naar huis en heropende zijn winkel:

Tekenles in Armeens-christelijke school:

Al Telal marktkraampjes:

 

 

Zogezegd

   “De Verenigde Staten zullen altijd kiezen voor onafhankelijkheid boven supranationale organisaties, controle en dominantie.

   Ik eerbiedig het recht van elke natie om zijn eigen gebruiken, geloofsovertuigingen en tradities na te streven.

   De Verenigde Staten zullen u niet vertellen hoe te leven en te werken, of wie te aanbidden. We vragen wel dat u in ruil ook onze soevereiniteit eerbiedigt.”

Donald Trump, president VSA, gisteren bij de VN, kreeg de lachers op zijn hand.

De bronafbeelding bekijken

Meer info bij: American Involvement in Wars from Colonial Times (1675) to the Present 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds de oorlog tegen Syrië, werden zondag voor het eerst regionale verkiezingen gehouden voor de vorming van lokale administratieve raden die moeten zorgen voor de sociale en culturele ontwikkelingen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Er waren 40.000 kandidaten voor 18.478 zetels. (video 1) En van 6 tot 15 september werd in Damascus onder massale belangstelling de 60e jaarbeurs gehouden voor economische en culturele vernieuwing. Het was de grootste sinds 50 jaar. De paviljoenen waren gewijd aan informatica, cultuur, toerisme, economie, binnenlandse en buitenlandse handel en administratie. Er waren 1.700 ondernemingen aanwezig uit 48 landen die hier een ambassade hebben en uit 25 landen die door een economische onderneming vertegenwoordigd waren.(video 2)

Ondertussen blijft Syrië zijn grondgebied van terroristen zuiveren totdat het de territoriale integriteit tot de laatste vierkante centimeter hersteld heeft. En voortdurend worden wapens en medisch materiaal ontdekt in schuilplaatsen van voormalige terroristen. Nu is het weer een volledig door Israël uitgebouwd veldhospitaal voor terroristen in Quneitra. (In dit verband, video’s 3, 4 en 5)  En terwijl de internationale gemeenschap  een “politiek proces” eist om het eigenbelang van buitenlandse mogendheden te laten gelden, blijft Syrië vastberaden zijn onvervreemdbaar recht opeisen: een politiek proces in Syrië wordt door Syrië zelf bepaald, zonder buitenlandse inmenging.

Zolang de internationale instellingen gepolitiseerd blijven en geen internationale rechtvaardigheid en vrede kunnen/willen garanderen, blijft de dreiging van een grote oorlog tegen Syrië bestaan, hoewel de internationale gemeenschap hiertoe geen enkel recht heeft. Gelukkig wordt het tegenwicht van Rusland-China en hen die zich hierbij aansluiten, steeds groter. Zo hopen wij dat eens het Angelsaksisch imperialisme zal eindigen en dat Israël en de wereld bevrijd worden van het terroristische zionisme, dat al decennia straffeloos internationale regels schendt en de soevereiniteit van volken en landen vernietigt. En ondertussen heeft het zionistisch regime massa’s chemische, biologische én atoomwapens opgestapeld.

P. Daniel

Video 1:

Video 2:

Video 3: The Jerusalem Post berichtte over de Israëlische wapenleveringen aan “rebellen” als deel van de actie “Good Neighbour” – goede buur – een actie uit “mededogen” voor hun buren die in vrede willen leven – het bericht moest op bevel van het IDF, het Israëlische leger – verwijderd worden omwille van “veiligheidsredenen”.

Video 4: Ter illustratie hoe ‘bei Nacht und Nebel” hulpgoederen vanuit Israël binnengesluisd werden in Syrië.  Wie controleert wat er geleverd wordt: melkpoeder, voeding, drank, tenten, dekens, medicijnen of… wapens?  Of, zoals mocht blijken na de zgn. “humanitaire redding” van 800 WH, wie geraakt er zonder problemen, visa of andere “papieren”, vlotjes over de grens naar Israël?

Video 5: De berichten over vondsten van Israëlische wapens bij de “terroristen” zijn niet nieuw.  Telkens een gebied heroverd wordt door de Syrische overheid worden zulke wapens buit gemaakt.  Wie geïnteresseerd is hoeft slechts naar YouTube te surfen en “Israeli weapons found in Syria” te typen; u zal merken dat tijdens heel de oorlogsperiode regelmatig Israëlische en Amerikaanse wapens bij de terroristen gevonden werden.

Vrijdag 21 september 2018

Dubbel feest

Vorige vrijdag werd niet alleen het feest van de Kruisverheffing gevierd maar ook het feit dat onze gemeenschap “Orde van de eenheid van Antiochië” op die dag in 2000 werd opgericht. In de voormiddag namen we nog deel aan een eucharistieviering in de parochiekerk van Qâra ter gedachtenis (6 maanden na de begrafenis) van de gekidnapte en vermoorde soldaat Samer, de zoon van een van onze meest bevriende families. Een andere zoon soldaat is nog altijd “vermist”. Na de dienst bleven we een tijd bij de familie.

Wij begonnen onze feestviering met de plechtige vespers in onze kerk. Er waren een 150 aanwezigen, waarvoor ons kerkje eigenlijk te klein is. De jonge Syrisch-orthodoxe priester Michaiel was met een 100-tal gelovigen uit Sadad aanwezig. Sinds we recent Sadad bezochten en er zo gastvrij werden verwelkomd, is er tussen ons een hechte vriendschapsband ontstaan. Abouna Michaiel ging ook mee voor in deze dienst, samen met abouna Georges, de  Grieks-katholieke priester uit ons dorp.  Daarna zorgden de gelovigen van Sadad voor een aantal gezangen in het Syrisch (Syriac), terwijl alle aanwezigen op het voorhoofd met olie werden gezalfd en het heilig Kruis vereerden. Daarna gingen we naar de grote binnenkoer. Het verhoog aan de nieuwbouw diende als podium en op de koer zelf waren de nodige stoelen voorzien.  Hier gaven de drie priesters, abouna Georges, abouna Michaiel en ik, elk een korte overweging over de betekenis van het kruis.

Hierop hadden de kinderen een sketch voorbereid. Een sketch is altijd een leerrijke en amusante vertoning. Nu werd uitgebeeld hoe de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn, volgens de traditie, in de vierde eeuw het Kruis van Jezus gevonden heeft op Golgota. (Nvdr: Lees “De legende van het Ware Kruis”)  Daarna wilde abouna Michaiel nog zijn dankbaarheid uiten jegens de gemeenschap en hij overhandigde aan moeder Agnes-Mariam een herdenkingsmedaille vanwege de parochie. Hierna gaf zij een korte uitleg over de stichting van de orde van de eenheid van Antiochië. En zo was het tijd voor het traditionele vuur. Achter het Mariabeeld was een stapel hout met een groot kruis voorbereid. Zoals bij de vinding van het kruis alom vreugdevuren werden ontstoken, werd er nu vuur gemaakt. Daarbij was ook echt vuurwerk voorzien. Ondertussen werden liederen gezongen en natuurlijk ook het Onze Vader en Wees Gegroet in het Aramees, de taal van Jezus. En zo was het tijd voor de maaltijd in open lucht. Er was een kraampje dat warme broodjes maakte en een kraampje dat popcorn aanbood. Op tafels stonden plastieken bordjes met verschillende groenten gevuld. Verder werd frisdrank geschonken. De mensen gingen in groepjes bij elkaar zitten of aten al staande.

Terwijl  de meesten afscheid namen bleef de gemeenschap met enkelen over voor een afsluitende bijbelquiz.

Onverwachte lichtpunten

Zoals reeds gemeld, werken onze megakeukens samen met Preemptive love coalition. Deze organisatie is gesticht door een Amerikaans echtpaar uit Texas, waarvan de vrouw voor enkele dagen nu bij ons verblijft. Dit evangelisch echtpaar met twee kinderen wil hun leven werkelijk in dienst stellen van slachtoffers. Zij hebben de VS verlaten en wonen nu in Irak, van waaruit zij slachtoffers van de onrechtvaardige Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten willen helpen. Zij worden door verschillende kerkgenootschappen gesteund.

Lees verder