Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De informatie die ik toegestuurd krijg en die overeenkomt met de werkelijkheid zoals wij die hier ervaren en begrijpen is stilaan zo omvangrijk dat ik er niet veel meer aan hoef toe te voegen. Hartelijk dank hiervoor. Ik geef wat ruime uitleg over hetgeen er in (of vanuit) de  gemeenschap leeft, onderlijn nogmaals de onvoorstelbare mediamanipulatie die telkens nieuwe leugens uitvindt en wil de blijvende onaanvaardbare houding van het westen tegenover Syrië aantonen. Ja, Syrië  bloedt maar blijft overeind als een fier volk dat zijn soevereiniteit bewaart en trouw blijft aan zijn harmonieuze samenleving. Het westen en zijn bondgenoten, die miljarden hebben geïnvesteerd om het land te ontwrichten en in handen te krijgen, zijn de grote verliezers. Bovendien krijgen ze de terreur die ze hier gezaaid hebben onherroepelijk terug. Ondertussen is Syrië een voorbeeld van eensgezinde, moedige weerstand voor de gehele wereld.

Moge God land en volk zegenen tot heil van gans de mensheid.

P. Daniel

Vrijdag 17 november 2017

Terug in Mar Yakub in de Syrische woestijn

Zaterdagnamiddag ben ik samen met Marc veilig geland in Beiroet. In één trek reden we naar de Libanese en Syrische grens en arriveerden om 23.00 u. in Qara waar we met open armen werden ontvangen. Tijdens ons verlof hebben we, dank zij de edelmoedigheid van velen, ongeveer alles kunnen verzamelen en doen wat nodig was, behalve de hulp aan de Venezolaanse families. Iets opsturen is blijkbaar onmogelijk en iets meegeven met een missionaris is  zeer beperkt omdat die zelf al zoveel moeten meenemen voor hun eigen mensen. Er wordt nu een andere mogelijkheid overwogen.

Echo-team II

De inspirerende cursus die tijdens  de  tweede helft van september hier gegeven werd over management, positieve selfbuilding en  samenwerking, kende een vervolg: echo-team II. Deze tweede  twaalfdaagse vorming liep al ten einde toen wij toekwamen en de deel-nemers waren al aan hun examen bezig.  Het is eigenlijk een bijdrage aan de heropbouw  van Syrië. De bezieler, Mohamad Ghazal heeft een groep van 90 jongeren die gevormd zijn om mensen op te leiden. Ze gaan ook naar arme buurten om kinderen te leren kleine dingen te maken, zoals kettinkjes en die te verkopen zodat ze voor zichzelf leren zorgen. Het zijn eigenlijk hoog ontwikkelde maatschappelijke werkers.

De nieuwe eerste minister

En maandagvoormiddag moesten we ons voorbereiden om de nieuwe Syrische eerste minister Imad Khamis te ontvangen. Hiervoor kwamen ook enkele afgevaardigden van onze centra in Qara. Naast de leiders en de deelnemers van de cursus, waren er de gehandicapten, enkele vrouwen van de breigroep (er zijn nu al 200 vrouwen in Qara en Yabroed die hiermee hun gezin kunnen onderhouden!)  en vertegenwoordigers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, de verantwoordelijken voor deze streek. Uiteindelijk arriveerde een dertigtal wagens, waarvan een aantal geblindeerd. Ze reden eerst in volle vaart het klooster voorbij naar de gasontginning een eindje verder. Kort daarna waren ze al terug. Er werd een indrukwekkende haag gevormd met jongeren die allen een jasje droegen met dezelfde kentekens voor én achter: een groot kruis met vier bollen, het teken van onze gemeenschap en het teken van de UNFPA, United Nations Population Found. Bovendien hadden ze nog eens een tiental grote platen bij met dezelfde tekens, uitleg én foto’s van de verschillende werkingen. (Wanneer die platen later tegen de muur geplaatst werden, blies de wind hen een voor een omver). De ontvangst was heel hartelijk. Er waren bovendien nog vier andere ministers bij. De nodige foto’s werden gemaakt en daarna kreeg de hoge gast een reeks micro’s voor zich met mensen die vragen stelden. Het was een gedrum van jewelste. Een meneer, die keurig Duits sprak nam mij plots bij de hand, alsof hij me niet wilde verliezen in de menigte. Iemand had hem gezegd dat ik Duits sprak. Het was de Syrische minister van financiën die in Duitsland gestudeerd had en blij was zo nog eens hardop te kunnen communiceren. Hij nodigde me uit hem in Damascus te komen bezoeken. De  eerste minister zelf zei dat dit het beste bezoek was van alle bezoeken die hij in landelijke streken had afgelegd. Na de nodige wederzijdse begroetingen vertrokken de hoge gasten weer. Ondertussen zorgden twee “bakkers” voor het nodige eten. Plezierig om zien, hoe ze de platte broden vormen, er kaas en ik weet wat er allemaal nog op doen, op de bolvormige gloeiende plaat gooien, omdraaien en aanbieden. Iedereen kreeg wat hij/zij nodig had. Ondertussen werd ook thee geserveerd. Een hartverwarmende dag voor allen. En ’s avonds kwam dit bezoek op de Syrische tv, zo werd ons verteld  (we zijn nog steeds vrij van tv-, radio- en gazet).

Lees verder

Syrië: Wie bedriegt wie?

Afbeeldingsresultaat voor cheatingNaar verluidt zouden Trump en Poetin afspraken gemaakt hebben over de toekomstige strategie in Syrië. Klonk hoopgevend. Wij hadden echter onze twijfels. Terecht of niet?

Verleden week kon het Syrische leger, gesteund door de Russische luchtmacht Al Boukamal bevrijden. I.S. werd opgejaagd en verdreven richting Wadi al-Sabha op de Syrisch-Iraakse grens.

De Russische commandostaf zond twee boodschappen naar het hoofdkwartier van de zgn. US coalitie met het verzoek een gezamenlijke operatie uit te voeren om vluchtende I.S. konvooien uit te schakelen op de oostelijke oever van de Eufraat.
De Amerikanen weigerden omdat “I.S.-strijders zich vrijwillig overgaven” en omdat ze hun statuut als beste leerling in de Conventie-van-Genève-klas (bescherming van oorlogsgevangenen) niet wilden kwijtspelen.

Waarop de Russen vervolgens vroegen waarom de I.S. terroristen Syrië dan mochten verlaten in gevechtsvoertuigen, voorzien van zware wapens, waarop ze de mogelijkheid kregen zich te hergroeperen in de door de US coalitie ‘bevrijde’ regio’s, zodat ze opnieuw het Syrisch leger konden aanvallen in de buurt van Al Boukamal.

De BBC bracht enkele dagen geleden aan het licht dat dit scenario zich ook in Raqqa afgespeeld had. Officieel een humane zet om de strijd in en om Raqqa te doen stoppen en de nog resterende burgerbevolking te sparen. Wat wij toen in de media te zien kregen waren enkele bussen met “een honderdtal” I.S. terroristen met hun gezinnen, die het hazenpad kozen. In werkelijkheid een konvooi met een niet te schatten aantal terroristen, met vrachtwagens vol zware wapens, die met een onbekende bestemming vertrokken uit Raqqa, richting woestijn… Turkije… Europa?  Zelfs Vranckx is er niet gerust in.

Terug naar Al Boukamal: Om de I.S. terroristen te beschermen – probeerde een vliegtuig van de US coalitie tijdens de inzet van Russische vliegtuigen in de regio tussenbeide te komen: het vliegtuig dook op in de 15-km zone rond Al Boukamal om een missie van een Russisch vliegtuig te onderbreken. Dit ondanks het vliegverbod voor de US coalitie, overeengekomen in het Combined Air Operations Center (het gezamenlijk luchtoperaties hoofdkwartier) in al-Udeid, Qatar.

Combined Air Operations Center (CAOC) at Al Udeid Air Base, Qatar, provides command and control of air power throughout Iraq, Syria, Afghanistan, and other nations in the U.S. Air Forces Central Command region. The CAOC comprises joint and Coalition teams that execute day-to-day combined air and space operations and provide rapid reaction, positive control, coordination, and de-confliction of weapon systems. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Alexander W. Riedel)

Het is duidelijk dat de US coalitie de regio ten oosten van de Eufraat als Amerikaans speelveld beschouwt. Bovendien bleek bij de inname van Al Boukamal dat I.S. zich tevoren als SDF (de door de VSA gesteunde ‘rebellen’) had vermomd.

Eigenlijk hebben wij geen idee hoever de protagonisten gaan om hun gelijk te bewijzen.  Deze video die nepfoto’s, verspreid door het Russisch defensieministerie,  aan het licht brengt, toont aan dat men tegenwoordig zowat alles kan bewijzen.

Terwijl wij ons afvragen wie wie bedriegt, zijn er toch nog zekerheden in het leven:

Syria 360°

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ons kort verblijf in België, dat nu ten einde loopt, heeft ons geleerd dat er in de openbare opinie toch wel een en ander aan het veranderen is.  Voorheen werd met groot misprijzen neergekeken op iemand die de soevereiniteit van Syrië en zijn wettige regering steunde en misprijzend te schande gezet als een “fan van Assad”, “een apologeet van het Syrische regime”…Nu zien velen in dat onze journalisten zelf, door niets anders dan deze ene man geobsedeerd, geïndoctrineerd zijn door een mediamanipulatie om de oorlogsindustrie te steunen.

Ideologieën storten in, de werkelijkheid blijft. Vooral bij de jeugd zagen we een oprecht verlangen naar waarheid en werkelijkheid. Syrië als schande is overgegaan naar Syrië als eer. En terecht. Het wordt een voorbeeld van weerstand tegen een vernietigende westerse overheersing. Dank zij de eenheid van het volk met het leger en de regering (en de steun van geallieerden) zal Syrië uiteindelijk over het buitenlands terrorisme zegevieren en geen slaaf worden van de westerse belangen.

Deze fierheid en eenheid van het volk werd tot heden door westerse politici danig onderschat. Vandaar hun nachtmerrie: Syrië, weliswaar flink uitgemoord en grotendeels verwoest, blijft toch onafhankelijk, bouwt zichzelf weer op, werkt aan onderlinge verzoening en dit alles onder leiding van zijn president, die de monsterleugens én zijn aanklagers glorierijk overleeft.

Met goede moed keren we terug naar Syrië, de bakermat van de mensheid en de wieg van het joods-christelijk geloof. We zullen trachten vanuit de gemeenschap Mar Yakub mee te helpen aan de materiële en geestelijke heropbouw van dit land, tot heil van het volk en tot eer van God. We zijn zeer dankbaar om de vele weldoeners die ons hierbij steunen. Moge de Heer Jezus jullie hierbij overvloedig zegenen.

P. Daniel

Vrijdag 10 november 2017

Boeiende vakantieweek

Naast aangename contacten met familie en vrienden hadden we al enkele interessante gesprekken en interviews. Zo was er in Antwerpen een bezielde ontmoeting met VOS, de vereniging van oud-strijders die inmiddels VOS – Vlaamse Vredesvereniging geworden is met jong en oud. Ze is in principe apolitiek maar ijvert wel voor een “ministerie van vrede”  in de Vlaamse en uiteindelijk ook in de nationale regering. Moge hun inzet voor vrede en  Vlaanderen vele goede vruchten dragen. Vervolgens heeft een man een uitgebreid interview met mij gerealiseerd. Zodra ik de link krijg geef ik deze door.  Hij wil zelf onbekend blijven, er geen naam of geld mee verwerven. Hij wil enkel de waarheid, de rechtvaardigheid en de vrede dienen. Moslim van Afghaanse oorsprong,  is hij in Nederland opgegroeid, en nu wonend in Londen. Vandaar kwam hij over om in de abdij een opname te realiseren. Uit een onverwachte hoek komt soms een verrassend idealisme. Verder had ik een gesprek met een voormalige medewerkster van een Nederlandse openbare omroep, die nu het ware nieuws wil vertellen dat verborgen bleef. Het worden drie boeken.

Het eerste is een kanjer van meer dan 600 blz. met zeer vele foto’s , die ik graag aanprijs: Janneke Monshouwer (zie kenningsmakingsvideo), Ander nieuws. Wat het Journaal niet uitzond. Deel I, 2016 (ISBN/EAN: 978-90-822571-0-6). (Meer info bij: Oud NOS medewerker doet boekje open over de mainstream media in Nederland) En precies deze Nederlandse omroep wilde de volgende avond een interview realiseren. Ik had de indruk dat ook deze omroep stilaan afstand neemt van de medialeugens omtrent Syrië. In elk geval kon ik vrij mijn bevindingen uitspreken in een aangenaam interview. Je vindt de link hier onder. Tenslotte was er nog een aangenaam interview met de oprichter van “Doorbraak”, gegroeid uit de Vlaamse beweging. Wanneer ik de link krijg zal ik ook deze doorgeven. En van de uitgever van De Blauwe Tijger vernam ik dat het boek “Poetin en Assad hebben ons leven gered” op de boekenbeurs zijn best verkochte boek is (hoewel ons boek “Hoe een paus gelijk kreeg”, een stuk levenswerk, mij veel meer ter harte gaat!).

En dit nog:

P. Daniel

Nvdr: Frontnieuws en meer achtergrondinfo bijgevoegd door onze redactie met beeldmateriaal:

Irakees en Syrisch leger – verenigd tegen I.S. – bevrijden grensplaats Bukamal:

De ‘bevrijding’ heeft vele vaders:

Russische soldaten en journalisten werden gewond door een bermbom bij Deir Ezzor:

Een replica van de kerk ter ere van H. Elias werd in Novara, Italië gebouwd

Palmyra werd gedeeltelijk gesloopt en leeggeroofd:

Terugblik: Sjeik Hamad bin Jassim, voormalig premier en buitenlandminister van Qatar, geeft toe dat zijn land samen met de VSA, S.A. en Turkije Al Qaeda in Syrië gesteund heeft.  Wat hem betreft mag Assad op zijn presidentstroon blijven zitten.  Hij heeft geen enkel probleem met Assad; ze waren ‘vrienden’, maar ja, toen S.A. van kamp veranderde, moest Qatar wel volgen…

En dan is er nog het interessant ‘gelekt’ telefoontje met Gadaffi:” …als de druk van S.A. op de VSA toeneemt, dan vermindert de druk op ons door Israël…  De VSA willen dat S.A. opgedeeld wordt…”

 

 

De oorlog in Syrië: een overzicht

Afbeeldingsresultaat voor syria war crime cartoonDe documentaire is weliswaar in het Duits en bovendien een uur lang, maar geeft een beeld van  gebeurtenissen en getuigenissen, die in onze poco media niet aan bod (mogen) komen.  Met onderaan een uitgebreid overzicht van bronnen en volledige video’s.

Over de leugenpers, de karaktermoord op Assad, de bewieroking van de zgn. ‘rebellen’, de poco woord-keuze bij de media, het bespelen van de publieke opinie, de zoektocht naar ondergedoken terroristen,  enz.  Verschillende video-uittreksels werden bij ons in het verleden al gepubliceerd.

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan.

Of u kan de situatie ook humoristisch bekijken –  “wat niet lachend kan gezegd worden”  –  waardoor de gebeurtenissen in het M.O. echter niet minder dramatisch worden.  Bij 13′ komt het ‘grote plan’ aan bod, dat nog steeds te weinig bekend is bij de goegemeente, nl. gen. Wesley Clark, opperbevelhebber van de NAVO, tijdens de Kosovo-oorlog, over het Amerikaans plan in 7 landen in N. Afrika en het M.O. de democratie te gaan verspreiden…

De gevolgen kennen we.

Die Anstalt

 

 

 

Syrisch oorlogsfront

Ook de herdenkingsplaats van de Armeense genocide werd in Deir Ezzor ‘bevrijd’.   Het werd zwaar beschadigd door o.a. het FSA, Al Nusra en ISIS. (…)

Hieronder beeldmateriaal uit het vooroorlogse tijdperk.

Het Syrische Leger en hun geallieerden rukken snel op naar de Syrisch-Iraakse grensplaats Al Bukamal.  De Russische en Iraakse luchtmacht bombarderen.

Het Syrische leger ontdekte een reusachtige wapenopslagplaats / -fabriek van ISIS in de recent bevrijde stad Deir Ezzor.

Met o.a. booby-traps, drones, bommen, landmijnen, explosievengordels en chemicaliën.

I.S. is ondergedoken en slaat wild om zich heen.  In Deir Ezzor ontplofte een bomauto.  Tientallen doden bij de burgerbevolking.

In Hadar, dichtbij de Israëlische grens, jaagde een Al Nusra zelfmoordterrorist zichzelf en tientallen slachtoffers de lucht in.  In Hadar wonen Druzen, die de Assadregering goed gezind zijn.  Het stadje werd regelmatig het doelwit van de terroristen.  Israël zou ermee gedreigd hebben het dorp militair te zullen verdedigen.  Een eerder ongewone intentie.

Het einde van het I.S. tijdperk nadert.  Hopelijk wordt het niet opgevolgd door een oorlog tussen de ‘bevrijdende’ protagonisten ter plaatse.

Via dit bruggetje kan u dag na dag, uur na uur, de situatie in Syrië volgen.  Met een  interactieve kaart én korte frontberichten in de rechterkolom.  Klik op de icoontjes.

 

 

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ditmaal slechts een klein berichtje van de  twee dagen dat ik nog in Qâra was. Nu ben ik tot eind volgende week in België. Vrienden blijven me wel trouw hun informatie sturen en  ik geef die ook graag door, zodat je  nog ruimschoots  informatie krijgt over de situatie in Syrië. We mochten inmiddels ons oorlogsdagboek over Syrië voorstellen op de boekenbeurs en voor het nationalistisch studentenverbond (NSV) te Antwerpen, waar we met een open geest ontvangen werden. Afbeeldingsresultaat voor pater daniel maes boekenbeursDe avond met de studenten was erg aangenaam en boeiend. Er zijn de volgende dagen nog enkele interviews en voorstellingen voorzien. Van schrijven wordt het dus praten. Hierbij denk ik aan de wijze woorden van de grote Engelse econoom E.F. Schumacher: Als God zulke praatzieke wezens geschapen heeft als u en mij, zou Hij dan zelf ook niet iets te zeggen hebben?

P. Daniel

Opmerkelijk standpunt in Veterans Today van Mark Dankof, voormalig kandidaat voor de Amerikaanse Senaat; citaat:

The CIA needs to spend more time investigating terrorists and a lot less time recruiting them and financing them. The United States and Israel, and secondarily Saudi Arabia, have created the very monsters that they are decrying.”

Juni 2017: ‘gehate’ president Assad loopt gewoon te voet door Damascus naar de tentoonstelling “Made in Syria”, om de verkoop van eigen producten aan te moedigen.

De Italiaanse douane onderschepte een drugslading uit Indië van 24 miljoen tabletten met een verkoopwaarde van 50 miljoen euro, die I.S. via Calabrië naar Libië zou willen smokkelen hebben.  Eén pil kost op de zwarte markt in Noord-Afrika omgerekend 2 euro.  Men gaat ervan uit dat I.S. met de drugshandel haar terrorismeactiviteiten financiert.  Het gaat om Tramadol, een morfine-achtige pijnbestrijder, die zowel in het M.O. als in Noord-Afrika als roesmiddel geconsumeerd wordt. Ook gebruikt door de I.S.-terroristen om hun pijndrempel te verhogen.

Vrijdag 3 november 2017

’t Is gelukt

De organisatie van het huwelijksfeest vorige zaterdag was voor ons tevens bedoeld als oefening. We willen ons klaar maken om groepen te ontvangen. En we hebben gemerkt dat het mogelijk is. Het is allemaal wel anders verlopen dan we voorzien hadden. Vooreerst was de groep groter dan verwacht zodat we bij hun aankomst nog een aantal bedden moesten voorzien. Vervolgens kwam de groep vrijdagavond vanuit Libanon ook veel later toe dan voorzien, zodat na het eten en de kamers toewijzen er geen tijd meer was voor een geestelijke bezinning. Zaterdagmorgen bij het ontbijt werden vrijwilligers gevraagd: een groep om de kerk te versieren, een groep om de zalen te versieren, een groep om in de keuken te helpen. En zo gebeurde het. Omdat een byzantijnse huwelijksviering zonder eucharistie verloopt, heb ik ’s avonds eerst de eucharistie gevierd – voorafgegaan door biechtgelegenheid – en daarna volgde de byzantijnse huwelijksinzegening. De kerk was rijkelijk versierd en de kinderen strooiden overvloedig   bloemen. Ook de feestzaal was prachtig met opzij een groot tapijt voor de kleine kinderen, die zich met elkaar wel amuseerden. De grotere kinderen hadden meer zin in voetbal op de grote koer. Kortom, we hebben voor het eerst weer een grote groep opgevangen en ervaren dat het mogelijk is, nog met de nodige aanpassingen.

Omdat ik zondagmorgen met deze groep mee naar Beiroet rijd om naar België te komen voor een twaalftal dagen, wil ik nog een grondig onderzoek van mijn ogen. Ik heb een nieuwe bril nodig. Daarvoor moest deze keer in het ziekenhuis betaald worden: om-gerekend één euro! Toen mijn medebroeder aan de doctores zei dat ik naar België vertrek, vroeg ze spontaan: “Kun je me niet meenemen?” Mijn medebroeder hielp me door te antwoorden dat ik wel chocolade kan meebrengen. Dit bevestigde ik en zei dat ik voor haar chocolade zal meebrengen, waarop zij weer: “ik vraag het niet, hij zegt het”. Bij welzijn en leven zal zij Belgische chocolade krijgen.

Aanbevolen

Van harte willen we de voordracht aanbevelen van dr. L. Kiebooms op vrijdag 10 november in Brugge over de seksualisering in een pornografische wereld en van Kathy Lamoral over het Sensiplan, het nieuwe denken over anticonceptie, op 1 december in Brugge: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Kiebooms-Lamoral.pdf

En dit nog:

Ze maakten er nochtans geen geheim van: bloem werd in beslag genomen en zelfs vernietigd:

P. Daniel

 

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In onze wekelijkse schrijfsels hebben we meestal drie rubrieken. Eerst iets over het leven in de gemeenschap Mar Yakub en vervolgens iets over de evolutie van de oorlog en de  geopolitiek zoals wij die hier beleven. Er is een derde luik met wisselende thema’s, zoals de strijd tegen de afbraak van de menselijke en christelijke waarden wereldwijd; boeiende getuigenissen, zoals van een voormalige vrijmetselaar die zich niet meer wil laten inmetselen in een vernietigende ideologie; de pro vita strijd; interessante personen of gebeurtenissen, zoals het jubileum van 500 jaar protestantse hervorming, waarover we later iets hopen te schrijven. We zijn het roerend eens met  Metropoliet Hilarion van Moskou, die beweert dat Europa gewoon verdwijnt als het Jezus Christus afwijst. Hij zei dit op de conferentie over de christenvervolging midden deze maand te Boedapest, georganiseerd door de Hongaarse regering onder leiding van de moedige eerste minister Viktor Orban. Tenslotte zijn er sinds een viertal maanden een aantal websites die mijn berichten met video’s illustreren. Zij bezorgen steeds meer goede informatie.

Volgende week krijg je geen bericht vanuit Syrië omdat ik dan in België hoop te zijn.  Op de boekenbeurs in Antwerpen (maandag 31 oktober 13.00 u)* wil ik mijn boeken voorstellen: het oorlogsdagboek “Poetin en Assad hebben ons leven gered” en “Hoe een paus gelijk kreeg”. We blijven een twaalftal dagen in het land. We hopen een en ander te kunnen doen voor het Syrische  én voor het Venezolaanse volk (zie uitleg in dit bericht).

P. Daniel

*Correctie: volgens mail van deze ochtend (zie onderaan): zal pater Daniel op maandag 30 oktober 13.00 u op de Boekenbeurs in Antwerpen aanwezig zijn.

Nvdr: Tillerson herhaalde dat er geen plaats is voor Assad in een toekomstig Syrië.  Hij verwijst naar de beschuldigingen van gifaanvallen door de Syrische regering en negeert compleet de bevestiging dat de bevriende rebellen wel degelijk chemische aanvallen uitgevoerd hebben. (Meer hierover in een apart artikel)

Lees verder

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor terugblikBij de quasi dagelijkse dreigende taal tussen de VSA en Noord-Korea zou men haast vergeten wat er tijdens de Koreaanse oorlog, waaraan de Amerikanen liefst niet herinnerd worden, gebeurd is.   600.000 ton Amerikaanse bommen werden op Noord-Korea gedropt. Elke stad werd vernietigd.
De meerderheid der burgerslachtoffers viel in Noord-Korea door luchtbombardementen. Dit gedeelte van de video werd in de Amerikaanse versie van de documentaire gecensureerd.

Elke vergelijking met Raqqa in Syrië is puur toeval.

Deze video keert even terug in het verleden:

Lees ook een reactie onderaan de video.

Afbeeldingsresultaat voor mashBij Jan-met-de-Pet blijft de herinnering aan de televisiereeks M.A.S.H., met een humoristische blik achter de schermen van een mobiel veldhospitaal in Korea.  Hoofdfiguren: Hawkeye, Hotlips, Frank Burns…

Een prachtige reeks met zelfspot, die nu zo zeldzaam geworden is.  Wat ons betreft mogen ze die gerust heruitzenden. Enkele fragmenten:

 

Cynisme puur

Afbeeldingsresultaat voor syria chessboardVolgens Servische media hebben de VSA van de Servische regering bevestiging gevraagd en gekregen dat de Servische ontmijningsdienst niet naar Syrië zal afreizen om daar de ontelbare landmijnen en andere explosieven onschadelijk te helpen maken die door ISIS als ultieme afrekening achter gelaten werden.

Volgens de VN zouden zo’n 600.000 Syriërs naar huis in bevrijde gebieden teruggekeerd zijn. En daar nijpt het schoentje. De vreugde om de terugkeer kan snel keren als men door een achtergelaten dodelijk explosief geraakt wordt. De ironie van de bevrijding: het overleven van de I.S.-terreur om nadien in stukjes gereten te worden door een laat cadeautje van I.S. en terreurgenoten.

En dan zou je toch denken dat alle hens aan dek geroepen wordt om die explosieven onschadelijk te maken opdat de burgerbevolking veilig het leven kan hervatten? En dat de  VSA, wereldwijd bekend voor hun roemrijke vredesinitiatieven, zich niet zouden laten kennen?
Niet dus. Het meningsverschil tussen de Amerikaanse ambassadeur Kyle Scott in Belgrado en de defensieminister Aleksandar Vulin begon toen de Servische regering haar deelname aankondigde bij de ontmijningsactie in Syrië… in samenwerking met de Russen. En daar wringt het schoentje.  De VSA herinnerden fijntjes aan:

“…the US government provided significant donations in money, equipment and training to help the Serbian Army get rid of the mines left over from the war, and thus make Serbia a safer place. That is why, over the past 15 years, we have provided more that USD 20 million in aid for mine clearing operations in Serbia. During our last major joint exercise, in April 2017, the US government donated some USD 450,000 in medical and demining equipment to the Serbian Army to improve its capacities…”

… De VS regering heeft belangrijke giften in geld, materiaal en training voorzien aan het Servische leger om de mijnen van de vorige oorlog te verwijderen en Servië een veiliger plaats te maken. Dat is de reden waarom wij tijdens de afgelopen 15 jaar meer dan 20 miljoen dollar hulp bij de ontmijning in Syrië bijgedragen hebben. Tijdens onze laatste gemeenschappelijke oefeningen, in april 2017, gaf de VS regering ca. 450.000 dollars in de vorm van medisch en ontmijningsmateriaal aan het Servische leger om hun capaciteit te verbeteren…”

Met andere woorden: “Voor wat, hoort wat.  Wij betaalden voor jullie training bij het ontmijningsproces en als jullie nog geld willen blijven krijgen van de VSA, dan zouden jullie beter jullie ontmijningsplannen in Syrië opbergen…”

Van chantage is echter absoluut geen sprake.  Realpolitik.

Nadat verzekerd werd dat de Amerikaanse zorgen overbodig waren kondigden de VSA aan dat “er plannen waren voor volgend jaar om het Servische leger te blijven helpen bij de ontplooiing van hun capaciteit bij de realisatie van hun project met het doel de militaire luchthaven in Sjenica te heropenen…”

Drie vliegen in één klap.  Wat niet gezegd werd, maar wat onze redactie meent begrepen te hebben: 1) de beschikking van een militair vliegveld in Servië, 2) Poetin nog maar eens tegen  zijn schenen stampen, en 3) het Russisch leger zo lang mogelijk bezig houden ver van andere conflicthaarden / belangenregio’s.Tot zover de goedertierendheid van de VSA. Syrische slachtoffers zijn slechts pionnen op het geopolitiek schaakveld.

Washington Forbids Serbia from De-Mining Syria