Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In Damascus wordt nu een expo gehouden onder het motto Rebuild Syria (19-23 september). Hieraan nemen 164 bedrijven deel (zowel staats- als privébedrijven) uit 23 landen (Azië, Afrika, Europa). Ze zijn gericht op constructie, energie, gezondheid, opvoeding, toerisme, watervoorziening, communicatie…

Ondertussen rijden grote vrachtwagens voor ons klooster af en aan met materiaal om verder op de voorbereidingen te treffen voor de gasuitbating. En op zondag ontving Bachar al-Assad de Syriac orthodoxe jeugd met hun patriarch Mor Ignatius Aphrem II. Hij prees de jeugd en de christenen bij de heropbouw van het land en zei dat de christenen hier geen gasten of trekvogels zijn maar de basis van dit land. Zonder hen is er geen Syrië zoals wij het kennen en de christenen hebben buiten dit land geen thuis. Ziedaar de  echte geest van de Syrische harmonieuze samenleving. Hij voegde er tenslotte aan toe dat een verdeling in sektarische staten om de zuiver joodse staat en de bezetting van Palestina te rechtvaardigen, door de Syriërs nooit zal aanvaard worden.

Tenslotte beleven we deze dagen een voor ons  tot heden ongekende ervaring, wat voor jullie het meest alledaagse is: we hebben nu dag en nacht elektriciteit zonder onderbreking omdat een centrale voor goed hersteld blijkt te zijn.  Terwijl we met de  beperking van elektriciteit goed hebben leren leven, geeft dit ons een vreemd gevoel van luxe.

P. Daniel

Vrijdag 22 september 2017

Druivenoogst

Helemaal aan het einde van het terrein, aan de kant van het dorp is er een wijngaard. Het zijn onooglijk kleine plantjes tegen de grond, omgeven door distels, doornen en allerlei onkruid dat weelderig opschiet tussen de stenen. En ik heb me laten vertellen dat deze plantjes slechts tweemaal per jaar water nodig hebben, nl. in december en in januari.* Maar wat een prachtige trossen! Om de verspieders van het beloofde land jaloers te maken. Er zijn witte, gele, rode en donker blauwe druiven. Soms hangen ze met verschillende kleuren aan eenzelfde tros. Achteraf wordt de oogst nog nagekeken om de grote en mooie trossen op de markt te verkopen want de handel begint weer op gang te komen. Dikwijls hangen er tussen de goede druiven ook verdroogde, als zwarte bolletjes en die moeten verwijderd worden. Niet alleen de wijn, “het bloed van de druiven”, verheugt het hart van de mens, ook de oogst van de druiven zelf stemt tot vreugde. God, Schepper en Vader, ik dank U om het wonder van uw schepping en om de creatieve vondst van de  vruchtbaarheid van de aarde.

Lees verder

Blijf maar daar.

Afbeeldingsresultaat voor borjaniEen Nederlandse jonge dame die meende groenere weiden te vinden in het land van Eufraat en Tigris kon een solo optreden versieren op televisie.  Zij wil wel terug komen naar het Nederlandse kikkerlandje, maar niet van harte.  Een rationele wens, die niet vanzelfsprekend is, want Nederland moet haar daartoe uitnodigen.

Video klik hier.

Nederland zou wel gek zijn.  Waarschijnlijk zijn onze noorderburen evenals het land b (Geens) wel zo gek om de zgz. ‘landgenoten’, die duidelijk geen boodschap hebben aan onze manier van leven, te laten terugkomen om hen hier te ‘her’integreren.  Tikkende tijdbommen die hier Allahs opdracht kunnen voortzetten.

Volgens ons mag ze gerust blijven waar ze vrijwillig heen getrokken is.  Daar is ze immers vrij.  Vrij om een niqab te dragen.  Vrij om uit te slapen en niet meer wakker te worden.

“Borjani lijkt haar reis naar Syrië niet te betreuren. Dat het ‘kalifaat’ nu op instorten staat, is volgens haar te wijten aan het niet volgen van religieuze regels. ‘Al dat onrecht was er vroeger niet in Raqqa. Het was er aanvankelijk heel goed. Ik was er vrij om een niqab te dragen, terwijl ik er in Nederland voor zou worden aangestaard. En in Nederland leef je als een robot: je staat vroeg op, gaat naar school of werkt, komt thuis en gaat weer slapen. Daar hou ik niet zo van.’”

Uit Elsevier:

IS-bruid met heimwee naar Nederland ronselde actief jihadisten

Zogezegd

Geen satire:

“…Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah and other terrorists that kill innocent Muslims and attack their peaceful Arab and Israeli neighbors. This wealth, which rightly belongs to Iran’s people, also goes to shore up Bashar al-Assad’s dictator-ship, fuel Yemen’s civil war and undermine peace throughout the entire Middle East.

 

We cannot let a murderous regime continue these destabilizing activities while building dangerous missiles, and we cannot abide by an agreement if it provides cover for the eventual construction of a nuclear program….”

Vert. NL:“… In plaats van de middelen te gebruiken om Iraanse levens te verbeteren, gaat de oliewinst naar de financiering van Hezbollah en andere terroristen die onschuldige moslims zullen vermoorden en hun vreedzame Arabische en Israëlische buren aanvallen.  Deze rijkdom, die terecht toebehoort aan het Iraanse volk, gaat dus ook naar de steun van Bashar al-Assads dictatuur, wakkert de Jemenitische oorlog aan en ondermijnt de vrede in heel het M.O. .”

 “Wij (pluralis majestatis?) kunnen niet toelaten dat een moordzuchtig regime deze destabiliserende activiteiten laat voortduren en wij kunnen ons niet houden aan een akkoord als dit de dekmantel betekent voor de eventuele opbouw van een nucleair programma.”

Uit: pres. Trumps toespraak bij de VN

Volledige tekst toespraak

Doorzichtig manoeuvre?

VSA op zoek naar ‘democratie’ in Iran?

Zogezegd

Afbeeldingsresultaat voor boris johnson says“Wij steunen oorlog.  Geen vrede met Assad.” 

“Aan een heropbouw van Syrië willen wij  niet meewerken.” 

Stel je voor!  Want dan moeten we toegeven dat we het verkeerd voorhadden.

Quod non.

““We believe that the only way forward is to get a political process going and to make it clear to the Iranians, Russians and Assad regime that we, the like-minded group, will not support the reconstruction of Syria until there is such a political process and that means, as Resolution 2254 says, to a transition away from Assad,” Johnson said.

Boris Johnson, voormalig burgemeester van Londen

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De verwoestende oorlog onder leiding van de  VS tegen Syrië heeft o.m. 5 miljoen mensen uit het land verjaagd. Een verwoestende orkaan heeft deze week in de VS op één dag 5 miljoen mensen tot vluchtelingen gemaakt. De tragedie in Syrië heeft het volk nog meer één gemaakt en vastberaden om het land en de  samenleving weer op te bouwen. De orkaan in de  VS heeft een grote solidariteit onder de mensen bewerkt.

Ieder onheil is een oproep tot bekering, opdat we betere mensen zouden worden in het licht van God die ons geschapen heeft naar Zijn Beeld.

En zoals Mikhaïl Gorbatchev, een man van het Sovjetsysteem, met zijn perestroika de fundamentele vernieuwing heeft bewerkt waardoor Rusland nu beter is dan ooit, zo kan D. Trump, de man die door het Amerikaans imperialisme wordt geleid, met zijn dwaze uitspraken en daden het einde inluiden van een decennia lange vernietigende wereldoverheersing, tot heil van het Amerikaanse volk en van heel de wereld.

Inmiddels zijn de laatste Astana-gesprekken (14-15 september 2017) weer afgelopen met een sterke verklaring vanwege Rusland, Iran, Turkije omtrent de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Syrië en de bevestiging van de vierde erkende veilige zone, nl. Idlib.

Syrië zal het eerste en enige land worden dat in onze tijd op zulk een vastberaden en heldhaftige wijze weerstand heeft geboden aan de westerse waanzin. De oorlog tegen Syrië is nog niet voorbij, maar alles wijst er op dat weldra het volk, het leger, de regering en zijn president als de overwinnaars zullen beschouwd worden, weliswaar dank zij de zwaarste offers en zijn honderdduizenden martelaren.

P. Daniel

Vrijdag 15 september 2017

Hoog in het massieve rotsgebergte

Van zondagavond tot dinsdag voormiddag waren we met vijf fraters te gast in het Syrisch katholiek klooster Mar Moussa el Habashi, de heilige Mozes, de Ethiopiër. Bij gelegenheid van ons kort bezoek enkele weken geleden had de kleine gemeenschap er op aangedrongen dat we eens langer zouden blijven. Deze Mozes was eens een monnik in Mar Yakub die in de 6e eeuw als kluizenaar in deze voormalige Romeinse toren ging leven. Geleidelijk werd het klooster uitgebouwd en nu zijn er enerzijds het mannenklooster en hoger op, het vrouwenklooster, dat op dit ogenblik evenwel onbewoond is.

Lees verder

Woestijnvos heeft een museum

Gerelateerde afbeeldingOndenkbaar in onze contreien: een museum gewijd aan een Duitse officier.  Niet zomaar een officier, maar wel een veldmaarschalk, Erwin Rommel.

Plaats: Marsa Matruh, nabij Alexandria in Egypte.  Een grot, die hij als hoofdkwartier gebruikte tijdens WOII.   De grot dateert van het Romeinse tijdperk.  Ze werd gebruikt als opslagplaats voor graan, een ideale plaats dichtbij de haven van Paraetonium.  Nu dus een museum, gewijd aan Erwin Rommel.  In de buurt liggen talrijke begraafplaatsen met Britse, Italiaanse en Duitse gevallen soldaten.

Afbeeldingsresultaat voor rommel museum egyptRommels zoon gaf persoonlijke bezittingen; na een sluiting van zes jaar, – de Egyptische minister van cultuur, Farouk Hosni, investeerde $ 5 miljoen aan renovatiewerken –  ging het museum dit jaar weer open.   Het Rommel museum maakt samen met het Rommel eiland, de Rommel brug, Het Rommel strand, het Rommel hotel en dito café…. deel uit van een lijst toeristische attracties in de regio.   Wat betreft de openingsuren zal het museum ook ‘s avonds open blijven opdat toeristen overdag van de zon en zee kunnen genieten.  (MemphisTours)

Een portret van Erwin Rommel bij Historisch Nieuwsblad.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië herleeft. Op mijn vorig bericht kreeg ik van velen blijde en dankbare reacties. In de  voorbije jaren werd een hoopvol uitzicht steeds meteen overschaduwd door een nieuwe nog verwoestender wending van de oorlog. Nu lijken de mogelijkheden van de vijanden stilaan uitgeput. De islamitische staat wordt opgedoekt, al trachten de VS enkelen van hun leiders krampachtig te redden. Nadat IS in Irak zijn centra (Mossoul, Tal Afar) verloor, worden ze nu verpletterend verslagen in Deir Ezzor  door Syrië en zijn  bondgenoten. De honderdduizend burgers en de omsingelde soldaten vieren uitbundig feest. En niet alleen zij. Deir Ezzor is de streek die rijk is aan olie en gas, waardoor eindelijk aan de energiecrisis voor heel het land  verholpen kan worden. Met vreugde feliciteert Poetin  Assad om deze “belangrijke stap naar de uitroeiing van het terrorisme op het Syrisch grondgebied”.

Ondertussen hebben wij met heel de gemeenschap deze week het feest mee gevierd van de hl. Michaël, patroon van de kerk en de parochie in Qâra. Eentje van ons kon in alle veiligheid alleen te voet terugkeren naar ons klooster, tot hij door een motorrijder werd meegenomen. Wat een zaligheid. En zondag beginnen de kinderen een nieuw schooljaar met een frisse moed als nooit voorheen.

P. Daniel

Vrijdag 8 september 2017

Vreemd gevoel van veiligheid

De bergketen van het Anti-Libanongebergte, onze onwrikbare en indrukwekkende gebuur, was steeds de stille getuige van ons dagelijks leven. Aan de voet van het gebergte hadden onze dorpsgenoten hun vruchtbomen. De kersen van Qâra werden in heel het Midden-Oosten gegeerd als topkwaliteit. Vanaf het begin van de oorlog tegen Syrië werd dit meteen al een verloren paradijs, het hol van de terroristen. Alles werd verwoest en vandaar kwam het gevaar dat ons dagelijks leven mee bepaalde. “Vandaag niet op het groot terrein komen”, “vandaag niet in de tuin werken”, “vandaag voor de veiligheid niet buiten eten”…Het werden de gekende refreintjes. Sinds vorige week werden de terroristen en IS uit de grensstreek en in heel Qalamoun deskundig verdreven. Er zijn nog enkele soldaten die mijnen opruimen en de grens controleren. Geen schoten meer, geen kanongebulder, van dicht of ver af, geen troepenbewegingen meer. Een vreemde stilte. Het is alsof we iets missen. Neen, we zullen ons terug moeten aanpassen aan die  heerlijke Syrische vrede en harmonie die we kenden voor de oorlog.

En plots is het weer zoals voor de oorlog. Twee groepen willen donderdag-vrijdag-zaterdag komen logeren, samen 70 personen, mannen en vrouwen. En er zijn geen kamers vrij in de nieuwbouw, alles zit vol met hulpgoederen die komen en gaan. Er zijn wel  grote ruimtes, er zijn matrassen en hier en daar kan eventueel een kamer vrij gemaakt worden. Wel, laten we het proberen, ze zijn welkom als ze de beperkingen er  bij nemen. Alles wordt zo goed mogelijk in gereedheid gebracht. Op het allerlaatste moment beslissen de 2 groepen toch nog even te wachten en hun bezoek uit te stellen. Oef.

Ondertussen is  Deir Ezzor  al in feeststemming om de nakende bevrijding maar tegelijk is er dringende hulp nodig. Een vrachtwagen met hulpgoederen wordt geladen en onze twee fraters, de Vlaming en de Amerikaan, vertrekken  woensdagmorgen mee  naar Deir Ezzor om ter plaatse enkele dagen te helpen.

Lees verder

Als de vos de passie preekt…

Afbeeldingsresultaat voor als de vos de passie preektZoals algemeen bekend zijn de VS ware vredesapostelen.  Niet te verwarren met Jehova’s Getuigen.  Die hebben weliswaar dezelfde zendelingendrang, maar ze komen tenminste niet onuitgenodigd binnen in uw woning.  Zo wil de Amerikaanse president nu de heisa rond Qatar gaan ontwarren.

Donald Trump verklaarde donderdag dat hij bereid is zijn nek uit te steken om te bemiddelen in het dispuut tussen Amerika’s beste vriendjes in het M.O. en Qatar.  Gezien zijn diplomatische talenten, heeft hij er alle vertrouwen in dat er snel een akkoord op tafel zal liggen.  Na een onderonsje met de Koeweitse emir sjeik Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah mocht Trump het woord voeren.  De emir voegde eraan toe dat het belangrijkste bereikt werd: geen militaire ‘vredes’missie.  Aanleiding van het gesprek was een schrijven uit Qatar dat de emir ontvangen had waarin de afzender duidelijk maakte dat Qatar over een 13-punten eisenlijst van gedachten wilde wisselen.  Niet dat al deze punten aanvaardbaar zijn, vèr van, stelde de emir, maar een groot aantal zou ‘opgelost’ geraken.   Trump bevestigde dat de crisis begon over de financiering van terrorisme door ‘bepaalde’ landen gedurende een aantal jaren.

Hij heeft het over de vredeswens van Palestijnen en Israël.  Over het laatste nieuws betreffende Assad en chemische wapens: “moeilijk te geloven”.  sinds Trump aan het VS-roer staat, doen de VS het beter in Syrië dan tijdens de acht jaar van het Obama-regime – ISIS wordt dankzij het ‘groots’ Amerikaanse leger mores geleerd. Over een mogelijke vredesmissie militaire tussenkomst in Noord-Korea, maar – wees gerust – de VSA hebben ongelooflijk veel talent om de situatie vreedzaam te ontmijnen.  Over – maar dan moet u wel even tussen de lijntjes lezen – een gezamenlijk front tegen Iran.

Onze redactie vraagt zich wie er gaat bemiddelen over de – laten we het vriendelijk houden – de jarenlange Amerikaanse bemoeizucht in onafhankelijke buitenlandse staten…

Al Arabiya

Voorspelbaar scenario

De Syrische regering heeft bij de Veiligheidsraad van de VN erop aangedrongen Israël op het matje te roepen want “Israël steunt I.S. en ondermijnt de vrede”. Via het luchtruim van Libanon werden er raketten afgevuurd op een Syrische militaire basis in de Hama regio wegens de vermoedelijke, veronderstelde mogelijkheid dat daar wapens allerhande ontwikkeld worden die Israël liever niet geproduceerd wil zien.  Vanzelfsprekend heeft het éénmans Londener Syrisch Observatorium voor de rechten van alle Assadhaters bevestigd dat zich daar chemische wapens bevinden.

Een bloemlezing uit de media:

De Standaard: ‘Israël bombardeert Syrische militaire basis’
“Het Syrische leger meldt dat Israël een militaire basis in de provincie Hama onder vuur heeft genoemen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) bevinden zich daar chemische wapens. Het Israëlische leger weigert alle commentaar.” Meer…

The Independent heeft het over een ‘mogelijkheid’ van een lab: “possiblyMeer…

The New York times heeft het “who are said”, ofte “naar verluidt”:
“Airstrikes on Syrian Military Sites Renew Focus on Chemical Weapons
Overnight strikes Thursday on Syrian military sites — which are said to produce chemical weapons and advanced missiles — brought renewed attention to Syria’s chemical weapons, and appear to have been an escalation of Israel’s efforts to prevent its enemies from gaining access to sophisticated weapons.”  Meer…

De Al Jazeera redactie schrijft ‘alledged use’ – het beweerd gebruik van chemische wapens en komt tot de conclusie dat Israël eerder Iran en Hezbollah in het vizier had.  Kortom: een nepexcuus voor een hoger doel:

“Israeli perspective:  An Israeli army spokesperson declined to discuss reports of the air raid, saying the army did not comment on operational matters.
However, Yaakov Amidror, a former head of the country’s National Security Council, told Israel’s Army Radio on Thursday that the air raid would be an effort to weaken Iran and Hezbollah, the Lebanese armed group, which operates in Syria.
“We do not interfere in the question of who will rule in Damascus; we interfere with the question of how strong Iran and Hezbollah will be in the region,” Amidror said.  Meer…

Afbeeldingsresultaat voor israel vredesduifVoor United with Israel staat het vast: Israël heeft de arme Syrische bevolking behoed van een laffe gifaanval door Assad.
“IDF Attacks Syrian Chemical Weapons Base, Syria Threatens Israel with ‘Repercussions’Meer

 

Intussen gonst het van de berichten over een ‘zogezegd’ konvooi dat ‘naar verluidt’ ‘vermoedelijk’ chemische wapens naar Deir Ezzor brengt.  Kijk even mee:

En voor het geval dat de gps van het vermoedelijk gifkonvooi kapot is, is Israël begonnen aan zelfverdedigingsoefeningen aan de Libanese grens:

Als de leugen regeert