Multicul puur

De bronafbeelding bekijken

Als een compleet verzonnen sage staat de ‘culturele inbezitneming’ helemaal vooraan bij bepaalde linkse creativisten. Eerst moesten we de multicul liefhebbend omarmen; nadien klonk de boodschap iets drastischer: hun eigenheid bewaren, niet dooddrukken.  Alsof we de toegevoegde waarde wilde inpalmen.  Niemand had er tot een paar jaar geleden ooit over gehoord. Nu krijgt het regelmatig verontwaardigde reacties vanuit een bepaalde hoek.

Mansfield College (Oxford Universiteit) plande een feestje met als thema ‘cannabis’ en moest het annuleren. Niet vanwege het veronderstelde gebruik van cannabis maar wel omdat sommige studenten vreesden dat het het tot een culturele inbezitneming zou leiden, met een onrechtmatige adoptie van Caraïbische cultuur en muziek.

Verleden week bracht een student uit Bristol zichzelf in de problemen met zijn 21ste verjaardagsfeestje: hij had nl. voor een Raj thema gekozen. Hij verscheen op het feestje met een gouden tulband en een bindi op zijn voorhoofd.
Hoewel het om een privé feestje ging, in een locatie buiten de universiteitscampus, kreeg het “Bristol Universiteits zwarte- en minderheden etnisch comité” last van hun bezeerde tenen en dito ziel; zij voelden zich “diep droevig en ontgoocheld”.

Andere Oxford colleges kregen in het verleden al kritiek te verwerken omdat ze een feestje georganiseerd hadden in de jaren 1920-stijl. Reden: het zou wel eens kunnen, dat een dergelijke festiviteit misschien, eventueel, waarschijnlijk de etnische minderheden en al dan niet tot de etnische minderheden behorende vrouwen zou kunnen kwetsen… want deze kregen in die tijd (nog) geen toegang tot studies in de universiteit.

Een New Orleansfeestje kreeg soortgelijke kritiek, want dit zou “nostalgische gevoelens voor een van racisme doordrenkt tijdperk” aanmoedigen.

Verleden jaar werd dan uiteindelijk aangekondigd dat een ‘workshop’, een te ondergane lessenreeks, over culturele inbezitneming verplicht zou worden ingevoerd op Magdalen College (Oxford).

Blanke bekendheden, die hun kapsel in een vlechtjescreatie dragen, worden regelmatig beschuldigd van het zich onterecht toeëigenen van een zwarte kapseldracht. Zelfs het zingen van zgn. zwarte muziek is een geliefde stok om te slaan. Zoals ene, ons onbekende – maar dat ligt aan ons tunnelzicht op de moderne muziekbeleving – Bruno Mars kwam onder vuur te liggen. De man heeft zowel Puerto-Ricaanse, Ashkenazi-joodse en Filippijnse wortels. Tot welke muziek moet hij zich beperken wil hij niet beticht worden van onterechte culturele adoptie?

Men kan zich de vraag stellen of het zelfs het luisteren naar multicultureel-beïnvloede muziek moet aan banden gelegd worden. Zowel de moderne als de klassieke werken worden door elkaar bestuifd.  In welk hokje zit welke componist?
Hoewel de linkse medemens de multicul omarmt, moet men toch oppassen bij het adopteren van andere culturen. Kwestie van hun cultuur puur te houden. Niet uit bezorgdheid over onze cultuur.  Die mag gerust uitgewist worden.

Spiked

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Uitbuiting

De bronafbeelding bekijken

De Turken zouden de Bundesrepublik heropgebouwd hebben na de oorlog.

De Marokkanen zouden het land b tot een ongekende welvaart gebracht hebben.

De talentrijke vakkrachten uit de Caraïben werden na hun belangeloze inzet in het totaal verwoeste Albion schaamteloos uitgebuit door het British Empire.  En nu zouden ze, in navolging van de ‘sleepers’ in de VSA, – in Brexitland worden ze de ‘Windrush Generation‘ genoemd – uitgewezen worden?  57.000 onmisbare vakkrachten?   Nochtans kreeg een tweederangs afro-amerikaans filmsterretje een ‘koninklijk huwelijk’ en een hertoginnenstatus dankzij een nazaat van de Coburgers.

 

 

Twee steden-oplossing in de VSA

Ongeveer een uur rijden ten noorden van New York City leeft er een grote ultra-orthodoxe joodse gemeenschap, de Haredi.

Met 23.000 zijn ze.  Na voortdurende spanningen tussen hen en de inwoners van Monroe, werd tijdens een referendum beslist hen een “eigen” gemeente te geven, het zgn. Palm Tree.  Een twee-steden-oplossing.

Afbeeldingsresultaten voor palm tree orhodox jew

Voorbereiding voor Loofhuttendag

In de VSA wonen ca. 300.000 Haredi en hun aantal verdubbelt alle twintig jaar.  Oorspronkelijk vond je hen in steden als New York maar intussen verrijken ze ook kleinere gemeenten, waar ze niet willen integreren en zich liefst onder geloofsgenoten terugtrekken.  Zoals in Monroe het geval was, dat zich opgesplitst heeft in enerzijds Monroe voor de andersgelovigen, en anderzijds Palm Tree voor het uitverkoren volk.

Het referendum kwam na wrijvingen wegens de joodse “uitbreiding” door de grote groei der joodse gemeenschap, de daaraan verbonden aankoop van onroerend goed in omliggende regio, en de financiële draagkracht van de stad Monroe voor de joodse grote gezinnen met behoorlijk veel sociale lasten.

 

 

 

Dubbele nationaliteit? Welke loyaliteit in Amerikaans Congress?

Afbeeldingsresultaat voor american flag with jewish starsDe Schweizer Morgenpost schrijft dat een behoorlijk aantal Amerikaanse senatoren en volksvertegenwoordigers een dubbele nationaliteit heeft, nl. een Israëlische bovenop de Amerikaanse.    Omgekeerd is het onmogelijk met een dubbele nationaliteit in de Knesset te zetelen.

Afbeeldingsresultaat voor double citizenship us congress

Bron: https://govbanknotes.wordpress.com/2017/06/07/us-senators-and-us-representatives-that-are-israel-dual-citizens/

Het artikel van 9.5.18 draagt de veelzeggende titel – zonder vraagteken: “Trump eine Marionette Israels”:

Ned vert.: “De politiek van de VSA staat onder de Israëlische voogdij en de Amerikanen worden geregeerd volgens de realiteit van Tel Aviv, wat opnieuw bewezen wordt door het opblazen van het nucleair akkoord met Iran.  Wat vele Amerikanen echter niet weten is dat de VSA door Israël geregeerd worden, want bijna alle belangrijke politieke beslissings-dragers bezitten een Israëlisch paspoort en zijn derhalve Israëlische staatsburgers.

89% van alle senatoren en volksvertegenwoordigers in de VSA bezitten een dubbele nationaliteit van Israël en hebben een Israëlisch paspoort, zoals aangetoond wordt in de lijst.  Eigenlijk zit de regeringszetel der VSA niet in Washington, maar wel in Tel Aviv, in de Knesset, en is de president der Amerikanen slechts een marionet der Israëliers.”

 

 

Nikki Haley, volgende president(e) van de VSA?

Gerelateerde afbeeldingEen enquête, een poll, noem het zoals u het wilt, is een momentopname bij een klein gedeelte van de bevolking.  De universiteit van Quinnipiac wilde weten wat de Amerikaanse kiezer zou denken van Nikki Haley als leidster van het Groots Land der Onbeperkte Mogelijkheden.

Bleek dat ze door haar assertieve toon in de VN een schitterende reclamecampagne voor haar eigen persoontje bereikt heeft.  Zo zouden de meeste Amerikanen haar charmante tussenkomsten wel kunnen waarderen.  63% is het ermee eens, mannen en vrouwen, Democraten en Republikeinen, zien haar als een Amerikaanse Marianne.  Slechts 17% is het niet met haar eens.   Ze doet het beter dan haar grote baas, met slechts 39% goedkeuring.  Amerikanen zouden haar vechtlustige, “diplomatieke” houding t.o.v. het buitenland een verademing vinden.  Bij het ontbijt legt ze elke ochtend een Rus tussen haar boterham.  National Review geeft haar zowaar een waarheidsstatus***** zonder weerga, vooral dan als het om de vijand Rusland, Iran, Syrië… en de martelaarsstaat Israël gaat.  Volgens Fox News is Nikki Haley’s toekomst als de eerste presidente van de VSA in 2020 helemaal niet zo’n ondenkbaar vooruitzicht.

Gerelateerde afbeelding

Iets zegt ons dat ze zonder omkijken haar “baas” een politiek mes in de rug zou steken.

Is Nikki Haley the most popular politician in America?

Afbeeldingsresultaten voor smiley apology

P.S. Nogmaals onze diepe verontschuldigingen voor de niet Nederlands-talige video. Noch de universiteit van Quinnipiac, Connecticut, VSA, noch Amerikaanse politieke spottekenaars, handhaven –  tot onze spijt het Nederlands als voer- of tweede taal.  Wij hebben minister Reynders verzocht in te grijpen.  Indien deze video of tekeningen uw taalgevoelens kwetsen, bekijkt u hen gewoon niet.

 

Van deze “hulp”, verlos ons Heer (2)

Afbeeldingsresultaten voor white helmets fake

Ondank is ‘s werelds loon. Nadat ze van alle poco kanten bewierookt werden voor hun onzelfzuchtige inzet zouden de Witte Helmen stilaan op droog zaad gezet worden.
Logisch eigenlijk. Want hoe minder gebied de “gematigde rebellen” onder hun oppositiehoede hebben, hoe minder nood er is aan de filmploeg die wereldwijd een heldenstatus veroverde tijdens levensgevaarlijke reddingsoperaties. De Witte Helmen, nepredders met Hollywoodaureolen. We hebben hun doopceel al herhaaldelijk gelicht.  “Gered” werd er uitsluitend in rebellengebied; de rest moest zijn plan maar trekken.  En altijd stond er toevallig een filmploeg bij. Onderaan vindt u hun c.v. in een video van de Syrische humorist Treka.

En nu zou naar verluidt de grote baas aller Amerikanen en de rest van de Vrije Wereld beslist hebben dat de financiële infuus zou afgesloten worden. Raed Saleh, het opperhoofd der Witte Helmen, is er het hart van in: “In maart hadden we nog heel positieve vergaderingen. Er werd zelfs gesuggereerd dat we zelfs tot in 2020 op steun zouden kunnen rekenen. Op geen enkele manier werd een drooglegging aangekondigd.”

Volgens het Amerikaanse binnenministerie zouden ze momenteel geen Amerikaanse steun meer krijgen omdat deze herbekeken wordt. De VSA tekenden in het verleden voor een derde van de propagandafactuur der Syrische “gematigde rebellen”.
“We zijn zeer bezorgd,” stelde een Witte Helmen-woordvoerder, “dit zal uiteindelijk een negatief effect hebben op onze humanitaire inzet… levens te redden. We zullen de kwaliteit van onze diensten niet meer kunnen garanderen.”

  … Oef!… Een lichtpunt. Naar eigen zeggen zou de vijfde colonne van de “gematigde rebellen” meer dan 70.000 levens gered hebben. En die staan allemaal netjes op film….  Als je ziet wie er tegenwoordig allemaal in aanmerking komt voor de Nobelprijs van de Vrede, zou het Nobelcomité van Stockholm beter verhuizen naar de filmstudio’s van Disney.  Trump als vredesapostel?  Hoe lang is het geleden dat hij nog met een mooiere, grotere, dikkere, krachtigere knop voor de lancering van atoomraketten dreigde?  En wat met de rakettenaanval in Syrië na een opgezet scenario van gifgasaanval?  Of het mes in de rug van de Koerden in Noord-Syrië?  Schrijft men “vrede” met een “w”?

Een intern document van het Amerikaanse binnenministerie vermeldde dat hun M.O.-Bureau bevestiging moest hebben voor de financiering van de Witte Helmen tegen 15 april ll – bij gebreke zou een sluitingsprogramma in werking treden. Ook wachtte het M.O.-Bureau nog op bevestiging dat een ander programma zou voortgezet worden: m.n. het verwijderen van landmijnen, noodzakelijke dienstverlening herstellen en voeding voorzien voor “gematigde rebellen” en hun gezinnen. Officieel werd er nog niets medegedeeld maar de data zijn verstreken. President Trump heeft de Amerikaanse steun t.b.v. 200 miljoen dollar in maart bevroren. Men bekijkt nu of er uit andere fondsen kan geput worden of – bij voorkeur – of andere landen de kosten (al dan niet gedeeltelijk) willen overnemen. Abdullah al-Arian, een advocaat uit Raqqa: “De passie en de kracht die de VSA in Raqqa inzetten om de stad te bevrijden is niet te vergelijken met de passie om Raqqa herop te bouwen. Helemaal anders, veel minder, veel trager. Zij geven ons mooie woorden en beloftes, maar daar blijft het bij.”

Een opvallend rare kronkel in de berichtgeving van CBS, die tegelijkertijd – allicht onbewust –  zeer verhelderend is. Let wel, het gaat hier uitsluitend om de regio’s met en van de “gematigde rebellen”: we citeren: “duizenden scholen werden vernietigd, slechts een klein aantal konden heropend worden, dikwijls zelfs zonder stoelen, kinderen zitten op de grond…  en leraren zijn moeilijk te vinden. Zonder onderwijs hebben de mensen slechts ISIS ideeën.”

Juist.  Men zou bezorgd zijn om de Syrische jongeren, “die wel eens zouden kunnen radicaliseren als ze niet de veiligheid en steun krijgen die ze nodig hebben.”   En dat in een gebied dat door de Syrische oppositie, de in de hemel geprezen “gematigde rebellen” gecontroleerd wordt.  Zou het dan toch onder Assads dictatuur beter gaan?

CBS: U.S. freezes funding for Syria’s “White Helmets”

 

Van deze “hulp”, verlos ons Heer

 

Van je vrienden moet je het hebben…

Afbeeldingsresultaten voor palestine flag torn

Dat de ‘Palestijnse Zaak’ al langer de strot uitkomt van bevriende Arabische landen wordt stilaan meer dan duidelijk.  Het nieuwste beste vriendje der VSA en Israël was in maart eregast op een conferentie met Amerikaanse Joodse organisaties in New York, waarbij hij president Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, de levieten las.

“Tijdens de laatste decennia hebben de Palestijnse leiders elke gelegenheid tot een vredesakkoord gemist en elk -voorstel van de tafel geveegd”, verraste de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman zijn publiek. “Het wordt tijd dat de Palestijnen de voorstellen ernstig overwegen en aan tafel komen voor overleg of anders hun mond houden en ophouden met klagen.”

Naar verluidt vielen de toehoorders bijna van hun stoel.  De Saoedische prins zou ook medegedeeld hebben dat de “Palestijnse Zaak” geen prioriteit had voor de Saoedische regering, die “zich moet bezig houden met meer dringende en belangrijkere zaken” zoals Iran.

Voor de achterban voegde hij eraan toe dat Israël en de Palestijnen vooruitgang bij de vredesonderhandelingen zouden moeten boeken vooraleer Saoedi-Arabië en andere Golfstaten hun relatie met Israël kunnen normaliseren.

Tijdens de Amerikatour van de kroonprins verklaarde hij o.a. dat de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei “een heel grote gelijkenis met Hitler heeft” en dat de Israëli’s “het recht hebben op hun eigen land”.

Haaretz