Vrouwendiscriminatie in Ceylon

Afbeeldingsresultaat voor alcohol banDe Ceylonese regering besloot het verkoopverbod van alcohol aan vrouwen na 38 jaar seksistische drooglegging op te heffen.  Maar dat was buiten de waard, resp. president Sirisena, gerekend; hij beval de regering terug te komen op de nieuwe alcoholwet.

Naar verluidt zou Sirisena door de Boedhistische godsdienstpolitie tot de orde geroepen zijn.

Oef!

Sri Lanka lifts ban on women buying alcohol

Sri Lanka’s president rejects move to allow women to buy alcohol

 

In de brievenbus

Het verschil van de differentie…

Een frietje gaan eten in het Antwerpse  ‘Fornuis’…

of gans het jaar gratis(sic) over een loge te beschikken in de Gentse Ghelamco-arena, alsook een som van minstens 5.000 Euro in de stadsbegroting op te nemen zodat alle schepenen en co met volle smaak kunnen schransen bij elke thuismatch.

Je kan rustig zeggen dat de Gentse burgemeester Termont (SP-a) alles ‘Optima’al geregeld heeft, ‘Samen’ met Groen en de Open-VLD.

Groetjes,

Wim

Deze middag op de nullenzender: Is de Ghelamco Arena in Gent illegaal gebouwd?

Zijn er onregelmatigheden gebeurd bij de bouw van de Ghelamco Arena in Gent? Dat is de vraag die Het Laatste Nieuws vandaag stelt, naar aanleiding van een boek van auteur Ignace Vandewalle dat volgende week in de winkelrekken ligt. Vandewalle oppert daarin dat er bij de aanbesteding van het project geen concurrentie was toegestaan, terwijl de wet dat wel voorschrijft. De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) benadrukt dat alles volgens de regels is verlopen.  (…)

Koud en warm geblazen

Het is wachten op een persmededeling van Al Gore, waarbij hij Poetin ervan beschuldigt vuile spelletjes te spelen om de afzetmarkt van het Russisch gas naar de EU een duwtje in de rug te geven. # Nord Stream 2

 

Wetenschappers waarschuwen voor een mini-ijstijd: “We moeten voorbereid zijn”, liet de Frut gisteren optekenen.  Onze redactie bracht u op 2 mei 2013 al op de hoogte:

Tijdens de opwarming komt er een nieuwe ijstijd

Hoe moet het dan met de klimaatvluchtelingen?  Zijn ze voor het ongeluk geboren?  Keren ze massaal terug naar hun zonnige Prachtlanden? Je kan tenslotte van een woestijnplant geen moerasriet maken.  Of misschien toch mits een uitgekiend kweekprogramma…

 

Afghaanse geboortepiek op 1 januari

Afbeeldingsresultaat voor born 1 januaryDe Afghaan Samad Alawi’s (fictieve naam) geboortedatum is naar verluidt 1 januari – die van zijn vrouw, van zijn twee zonen en van duizenden andere Afghanen ook.

Ze werden weliswaar niet op die dag geboren, maar ze gebruiken die geboortedatum omdat het gemakkelijker is. Er waren immers gedurende heel lange tijd geen geboorte-oorkonden of andere officiële papieren ter beschikking – een overbodige luxe – maar nu worden Afghanen steeds frequenter naar hun geboortedatum gevraagd. Vooral als ze in het Westen de cultuur komen verrijken.

Bovendien heeft de beschaving daar ook toegeslagen; wie mee wil zijn met de tijd is op zijn minst aangesloten op Facebook, en daar wordt de opgave van een geboortedatum verlangd bij de inschrijving. Ook nuttig als reislustige Afghanen bv. een paspoort of een visum aanvragen… Euh…  Raar fenomeen: ‘geen papieren’… is veel voor de hand liggender om toegang te krijgen tot een of ander Luilekkerland. Voorheen – toen de westerse bureaucratie nog niet toegeslagen had – oriënteerden de Afghanen zich naar de seizoenen of naar belangrijke gebeurtenissen.

Maar zelfs zij die hun geboortedatum kennen, kiezen dikwijls 1 januari om de datum van hun islamitische kalender niet te moeten wijzigen. Reden: bij de inschrijving bij Facebook is het gemakkelijker de 1ste dag van de 1ste maand te kiezen uit de lijst met dagtekening en maand… omdat het internet in hun Prachtland zo ellendig traag is.

Zelfs op de officiële identiteitskaart der Afghanen staat de leeftijd “volgens hun uitzicht” vermeld. Tja… zo ver zijn ze in Merkelland nog niet geëvolueerd. Als een dertigjarige beweert dat hij net 15 geworden is, dan geloven ze de brave jongen op zijn woord.
Dat pakt binnenkort niet meer in Afghanistan: in de ziekenhuizen in de grotere steden worden steeds meer geboorteoorkonden uitgereikt, de regering wil elektronische identiteitskaarten mét de geboortedatum – voor zover die bekend is – invoeren. En er zijn voorwaar zelfs gezinnen die helemaal mee zijn met de moderne tijd: zij schrijven de geboortedatum op een papiertje en bewaren dat in de koran.  Veilig opgeborgen onder Mo’s hoede.

Perzische Lente of net iets te veel toeval?

Opdat er geen misverstand ontstaat: wij zijn geen fan van al dan niet religieus geïnspireerde dictatoriale regimes, maar iets zegt ons dat de zgz. opstand in Iran nét iets te toevallig nu opduikt.  Toeval bestaat niet, niet op het geopolitieke schaakbord.  Oekraïne, Libië, Syrië, Turks EU-lidmaatschap… om er maar enkele te noemen.

# Trump Iran nuclear deal ‘Oppressive regimes cannot endure forever’

# Israel Iran proxy war ‘Israeli ministers applaud Iranians ‘courageously risking their lives for freedom’  

# Israel, Iran duel on Syrian soil

# Israel – Saoudi Arabia “There are shared interests and as far as the Iranian axis is concerned we are in full accord with the Saudis”

En dan heb je nog de beruchte oliepijpleiding,  die Israël (en andere importerende landen) vanaf 1968 van Iraans olie voorzag.  Het best bewaarde geheim – de Arabische buurlanden mochten niet gebruskeerd worden –  dat voor oliebevoorrading zorgde vanuit  Iran – via de Rode Zee – naar de haven van Eilat (Israël), om vervolgens via een pijpleiding en de haven van Ashkelon naar de Middellandse Zee te geraken.  Men wou op deze wijze het Suez kanaal vermijden. Toen Iran nog Perzië heette erkende het als het tweede voornamelijk moslimland na Turkije de staat Israël.  Na de Islamitische Revolutie van 1979 werd de erkenning ingetrokken en hield het olie-akkoord op te bestaan.

Een Knesset commissie “Buitenlandse Zaken en Defensie” besliste dat de opvolger van de Eilat-Ashkelon Pipeline Co (EAPC) , – EAPC2 – die niet onderworpen is aan de meeste belastings- of bouwwetten, onder de hoede blijft van defensie.  EAPC2 moet onder de radar opereren; wie er gegevens over bekend maakt, riskeert een gevangenisstraf die tot 15 jaar kan oplopen.
Na 1979 werd de pijpleiding verder alleen uitgebaat door Israël, die in alle stilte olie naar Europa bleef vervoeren.  Pas toen er in 2014 een groot olielek vastgesteld werd, waarbij 5 miljoen liter ruwe olie de Arava woestijn en het Evrona natuurpark vervuilde, en de toeristische trekpleisters Aqaba bedreigde, gevolgd door petities om de geheimhouding eromtrent te doorbreken, vonniste een rechtbank dat het bedrijf tijdelijk moest stilgelegd worden.

Volgens de EAPC webstek zou het bedrijf op dit moment 750 km pijpleiding in Israël beheren.

 In 2016 vonniste een Zwitserse rechtbank dat Israël aan Iran nog 1.2 miljard dollar + interesten moet betalen als compensatie voor het beëindigen van het gezamenlijk project.  Israël stelde dat het bedrag verkeerd was berekend, maar dat argument werd verworpen.  Israël moest daar bovenop ook nog 208.000 dollar aan Iran betalen voor juridische kosten.  De rechtbank oordeelde ook dat er sinds het opheffen van de internationale sancties tegen Iran, geen enkele wettelijke hinderpaal nog bestond opdat Israël Iran zou kunnen betalen.  Dit als antwoord op het Israëlisch argument dat het zou weigeren geld naar Iran te sturen omdat het “volgens de economische wetten geen fondsen kan overmaken naar een vijandig land”.
Of de uitstaande factuur al betaald werd, hebben we niet kunnen achterhalen.
Waarmee de cirkel rond is en we terugkeren naar de # hashtags bovenaan.  Wat u gelooft, of wil geloven, laten we aan u over.  Schiet echter niet op de pianist.

 

Wie de 3de wereld importeert, wordt de 3de wereld

foto van Filip Dewinter.

Aantal GAS-boetes daalt, maar aantal sluikstorten neemt toe:
Burgemeester Bart de Wever gaf volgende verklaring: Zo zijn er na de reorganisatie binnen de stadsdiensten een aantal medewerkers vertrokken en nieuwe mensen vinden en opleiden kost tijd. Er zouden nu ook minder pv’s geseponeerd worden dan vroeger, een groot deel van de uitgeschreven pv’s zou in het verleden onvoldoende bewijsmateriaal bevatten en het sluikafval wordt zodanig snel weggewerkt door de stadsdiensten dat er geen vaststelling meer van gedaan kan worden. (HLN)

Onze redactie vraagt zich af of een ‘opleiding‘ bij de Antwerpse vuilkar niet te moeilijk is…

Nieuwsblad    –     GVA