Cyclus

Datei:1819 Denker-Club-Restauration.jpg – Wikipedia

EEN ONDERKOELDE ZOMER?

We bevinden ons sinds 13 maart in de Covid-19 tijd.  In mijn eerste artikel daarover zegde ik al dat de markt van Wuhan niet in het spel was.  Nu, bijna drie maanden later, geven specialisten toe dat men nog steeds geen uitspraak kan/durft doen over de oorsprong. Wel is het onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst met het predicaat van geheimhouding bedacht.

In elk geval sponsorde o.a. president Obama het lab in Wuhan, alsook Bill Gates (e.a.?)  President Trump voert er koude oorlog over met China, maar alles wordt toch in de doofpot gestopt.  Het is voor ons, vrijheidslievenden, een opdracht om te ijveren dat de immense lijst aan maatregelen steeds maar teruggeschroefd worden.  Lesgeven, een restaurant uitbaten, uitgebreidere samenkomsten houden…. Het wordt anders bijna onmogelijk te organiseren.

Intussen is het “racisme-virus” ook weer uitgebroken.  Ik geloof heel oprecht dat de meeste (Amerikaanse) zwarten een positieve bijdrage aan de samenleving (willen) geven.  Maar het voorval in Minneapolis heeft tot aanleiding gediend voor extreem-links om de strijd tegen het mannelijke blanke mensbeeld te hervatten.  In eerste linie het doen verdwijnen van Trump.

Bij ons zijn de extreem-linksen, met goodwill vanwege de overheid, ook gaan manifesteren.  De enorme rechtsongelijkheid valt op tussen het ongemoeid laten van hun oproer en de vreedzame protesten van groepjes tegen de Covid-terreur.  Ik haal de repressie tegen Voorpost aan in Mechelen (betoging Grote Markt) en de repressie tegen de groep van Martijn Koops  in Den Haag (interview Koops met Ab Gietelink op Weltschmerz).  In beide gevallen aanhoudingen en hoge boetes.  In Europa wordt het volkse verzet overal aangepakt, door de politie in te zetten tegen ons.  Zoals in Stuttgart, Leipzig en elders, de politie samen met het Antifa-uitschot, tegen weerloze burger-activisten.

In mijn verscheidene “cyclussen”” heb ik aandacht gevraagd voor de christen-onderdrukking.

Dit valt blijkbaar in onze fora op een koude steen.  Pieter Bauwens van Doorbraak verdedigt heel moedig het religie-aspect.  Ongepaste en grove opmerkingen tegen hem zijn niet afwezig.  Ik heb steeds grondig in de Vlaamse strijd gestaan met deelgenoten met diverse opinies.  Dit is de basis van onze Vlaamse strijd; deze kan niet gewonnen worden door de impact van ons, christenen, te verloochenen.

Bij deze Covid crisis heeft de officiële Kerk weer van haar zwakte getuigd.  Daarvoor stel ik een strijder sedert decennia voor,nl. Peter Helmes*, die evengoed de strijd voert voor een identitair Europa met christelijke wortels.  Het voornaamste beeld is er één van buitengewone onverschilligheid t.o.v. de ongemeen rijke christelijke eigenheid, die Europa/Vlaanderen maakte tot wat ze geworden zijn.  Bij de duizenden commentaren op allerhande blogs komt het kenmerk van de huidige debater tot uiting: een geïmpregneerde onverschilligheid en een ver doorgeslagen relativisme t.o.v. het christendom.  Naarmate ons christendom verdwijnt neemt de islam en het anti-racisme de plaats in.

Men vergelijkt de huidige generatie die er-toe-doet met het heidendom.  Maar het bewuste heidendom van noordelijke oorsprong , met al haar symbolen, valt niet te vergelijken met het bodemloze nihilisme van de opgroeiende generaties.  Dit komt door het gebrek aan kennis van de meest elementaire aanknopingspunten van ons christelijk-avondlandse wereld.  In het onderwijs wordt met omgekeerde “zeloten-ijver” alles uitgebannen wat ons verbindt met meer dan duizend jaren christelijk Europa.  Types zoals Herman Van Goethem, Bart Somers en hun aanhang willen in de eerste plaats dat alles toegespitst wordt rond het idee van de holocaust. 

Kindercoaching - De website van praktijkvogelvlucht!

Nu dat ons volk nieuwe muilkorven opgelegd wordt (anti-racisme, Covid) wordt daardoor de geest van weerstand aangetast.  Langs vele zijden komen alarmerende berichten over een depressieve golf (zie Levensgevaarlijke masssahysterie gaat fout volgens het boekje; Michaëla Schippers en Ramon Bril – Weltschmerz).  Het standvastige geloof van de voorvaderen, de christelijke heilsleer, kan niet terzijde gelegd worden.  Enkele elementen zijn zeer wichtig: het idee van de eeuwige onveranderlijke heilsboodschap: “de mens leeft van geslacht tot geslacht in eeuwigheid” en “het antwoord op een centraal thema van het menselijk zijn: de inherente eenzaamheid van ieder mens”.  Ons geloof geeft via de centrale boodschap van het Nieuwe Testament een vooruitzicht op die dingen, die anders tot het absurde en onoplosbare behoren: zin geven aan menselijk leven en strijden in crisisperiodes zoals nu.

Verleden week was ik in mijn “symbolisch vaderland” Nederland.  Bij mijn kleinkinderen kon ik ervaren dat alles veel meer relax en vrijheidslievend dan hier is.  De terrassen, het watertoerisme, de kleinhandel : alles valt weer in de plooi.  Opdat hier bij ons in Vlaanderen de krampachtige toestanden ook vlug verdwijnen…..  Vlaamse Beweging, voer in uw strijd de geest van Uilenspiegel weer mee!!

Jos Wouters, Boom

 • Webstek van Peter Helmes: www.conservo.wordpress.com
 • Die Spaltung Europas ist nicht mehr aufzuhalten – Der Islam und die christlichen Wegducker.
  Peter Helmes. PI-News.net
 • Via Google : doodsbedreigingen voor Sander Slijver, alternatief voor betoging tegen “Black Lives Matter” in Leeuwarden/Ljouwert
 • Aanklacht Jeff Hoeyberghs tegen de Belgische staat (corona-regels)
 • De Zondag 7.6: “Theo Francken wil een historisch huwelijk tussen V.N’s en socio’’s.”

Realistische kijk op non-racisme

Ik ben geen racist, maar…"

Elke normale discussie over de zgn. blanke voorrechten (white privilege in modern Nederlands) is onmogelijk. Van de ochtend tot de avond, heel de dag door, bij alle media wordt ons n.a.v. de fatale afloop van een arrestatie in de VSA hét ultieme verwijt – racisme – als Kaïns vervloeking opgedrongen. En ja hoor, de linkse Gutmenschenindustrie loopt meer dan gewillig – zelfs happig – mee in de zelfkastijdings-koers naar de mea-culpa-eindstreep. Als advocaat van de duivel durven we stellen dat hierdoor juist racisten gemaakt worden!

We zijn het meer dan beu. Je mag je begot niet meer goed voelen in je eigen van oudsher bekende gemeenschap. Je moét en zàl de multicul-, de multicolor-, de multigeslachts-, de multireligie-… samenleving omarmen, verheerlijken. Zo niet, ben je een racist. Het zij zo… We beschouwen die intussen als een geuzennaam.

Kijk even mee naar Brandon Tatum die op 5 minuten tijd duidelijk maakt waarom er géén racisme in de VSA (… en hier nog minder) bestaat:

“White privilege is an attempt by the left to divide Americans by race.”

Dit gezegd zijnde, ging hij enkele dagen geleden in op het zgn. rasgeïnspireerde politiegeweld, de zgn. impulsieve protesten, de vernielingen, de brandstichtingen, de diefstallen. Hij noemt de actie van de politie die tot de dood van Floyd leidde een uitgelokt delirium, ziet er echter geen racistische motivering in. Slechts één agent was trouwens blank. Hij geeft cijfers over politietussenkomsten, het waarom en hoe. Brandon vindt dat er geen sprake is van “gerechtigheid”, maar wel van “wraak”. Hij stelt dat de overheid de plicht heeft een einde aan de vernielingen en rooftochten te maken – en ja – dat die kan en moet afgedwongen worden. Het zijn de linkse relschoppers, in opdracht van de poppenspelers, die het geweld aangewakkerd hebben: de gekleurde militanten zijn de nuttige idioten die hun eigen gemeenschap helpen kapot te maken.

Ondertiteling en vertaling der video’s via icoontjes onderaan.

The Lancet zet het mes in zichzelf en in de WHO

The Lancet:

“Oeps! Het expertiseverslag dat wij als gezaghebbend medisch tijdschrift publiceerden klopt… niet! We werden misleid. We zijn niet helemaal onfeilbaar, al komt het aardig dicht in de buurt. Neem het ons niet kwalijk, aub.”

Image

Retraction—Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis

Van “grote verdachte” tot “vriendelijke reus”

Floyd had been sentenced to five years in prison in 2009 for aggravated assault stemming from a robbery where Floyd entered a woman’s home, pointed a gun at her stomach and searched the home for drugs and money, according to court records
Trends | People-Powered News

Wie wil weten waarom de politie Floyd “eruit pikte”, kan hier (Engels) en hier (Nederlands) meer vernemen, wat uiteindelijk de noodlottige arrestatie als gevolg had. We willen – bij de mediastorm – even ter reflectie meegeven dat de politie dag-in dag-uit – vooral in de Amerikaanse steden – met geweld geconfronteerd wordt en niet altijd kan inschatten waartoe een confrontatie met een verdachte kan leiden. Dit alles te herleiden tot racisme is bijzonder kort door de bocht. Was de voormalige president soms een Ariër? Tenslotte spreken de etnische cijfers van de “gasten” in onze hotels-met-den-houten-lepel boekdelen…. Voor alle duidelijkheid: “etnisch” niet “nationaliteit“… want die laatste is immers bijzonder goedkoop te krijgen in het land b. (…)

Laten we het nog eens over racisme hebben

“Leuvense jeugdbende”

Ondanks het uitgebreid artikel over de kerfstof der “Leuvense jeugdbende” wordt er geen woord verspild aan de mogelijke rassenhaat. Haat tegen blanken. Maar die bestaat niet. Mag niet bestaan. Kan niet bestaat. Nog een wonder dat deze foto in de krant gepubliceerd werd… typische Leuvenaars, toch? Te lang in de zon gelegen?

Leden van een Leuvense jeugdbende riskeren zware celstraffen voor het toetakelen van minderjarige scouts in het Lindenbos in Lubbeek.

Het krantenartikel begint zo: Acht leden van een Leuvense jeugdbende riskeren tot 46 maanden cel voor een spiraal van geweld in Leuven en omstreken. Vorige zomer bereikte dat gratuit geweld een absoluut dieptepunt in Lindenbos in Lubbeek. Toen werden twee minderjarigen buiten westen gelagen en bestolen. De piepjonge daders filmden alles. (Lees hier het vervolg)

“Volgens de burgerlijke partij ging het om een twintigtal jongeren die gemaskerd en gewapend met stokken en messen de scoutsvrienden opnieuw benaderen. De slachtoffers worden geslagen met hout, krijgen verschillende vuistslagen op de neus en stampen in de buik. Twee minderjarigen verliezen het bewustzijn. … Het zijn huiveringwekkende beelden die op het netvlies blijven kleven. In de video is te zien hoe een huilende jongen op zijn knieën in het midden van het bos smeekt om te stoppen.”

“N. deelde via sociale media een gemonteerd filmpje waarop agenten van de Leuvense politie zijn vriend Nathan M. hardhandig aanpakken aan Sint-Maartensdal op 23 mei vorig jaar. M. kreeg een werkstraf voor die weerspannigheid, maar het filmpje werd zo gemonteerd alsof de agenten racistisch geweld gebruikten, terwijl een inspecteur door M. in een wurggreep werd genomen. Het filmpje werd online al snel 22.000 keer bekeken”

Jeugdbende riskeert… De goedpraterij, de “gratuite” verontschuldigingen, de poco uitleg der advocaten en het vonnis dat er daadwerkelijk zal uitgesproken worden, kan u zich wel inbeelden.

Coronakoorts bij Youtube

YouTube censureert massaal inhoud sinds invoering nieuw beleid ...

Wat onze redactie dagelijks ondervindt: ongewenste berichten worden gecensureerd, zowel bij twitter, bij facebook, bij youtube (onderdeel van google) kwestie van geen slapende honden wakker te maken of mogelijk “opruiende” vermoedens te helpen verspreiden. Men noemt dit bestrijding van nepnieuws. Het zal nog zover komen dat we een soort politiek correct bewijs van gedrag en zeden moeten voorleggen vooraleer we van de zgn. sociale media kunnen gebruik maken.

Nu ook vindt de youtube-scherprechter dat àndere invalshoeken over de oorzaak, bestrijding, gevolgen, toekomstperspectief van de coronacrisis best niet gedeeld worden. Herhaaldelijk ondervinden wij dat gepubliceerde YT-video’s plotseling ergens in een andere melkweg spoorloos verdwenen zijn. U ziet dan plotseling een zwart-grijs beeld i.p.v. de geladen beelden.

Je bent – niet – hoe je je voelt

Insanity: Public School Releases "Gender" Flowchart To Figure Out ...

Gender mag dan iets fluïde zijn, sekse is dat niet. Als we het hebben over M/V/X, dan ontstaat de indruk dat er een derde geslacht is. Maar als we dat proportioneel zouden bekijken, dus in verhouding tot het voorkomen in de realiteit, dan wordt de X zo klein dat die enkel met een microscoop kan worden vastgesteld…

…De wetenschappelijkheid van genderstudies is betwistbaar. Hier staat immers een heel subjectief psychologisch gegeven centraal. Daartegenover staat de grotere wetenschappelijke graad van de biologie…

Sommige activisten beschouwen mannelijkheid en vrouwelijkheid zelfs als geheel achterhaald, zodat alleen gender als sociaal construct overblijft. En dat construct kun je naar eigen inzicht inkleuren om “helemaal jezelf te kunnen zijn”, de ultieme maakbaarheidsgedachte’…

... Maar wat te denken van iemand als auteur en filosofe Simon(e) Van Saarloos? Zij is een vrouw, maar schrijft haar naam bewust met de ‘e’ tussen haakjes. Op haar persoonlijke website valt te lezen: ‘Ik hoop te benadrukken dat het eigenlijk een beetje belachelijk is dat er bij de geboorte niet alleen een vakje man of vrouw wordt aangekruist in het medisch dossier, maar er ook nog een naam bij moet worden verzonnen die het geslacht verraadt’. Het is haar individuele recht om geslacht belachelijk te vinden, maar het is mijn recht om deze attitude belachelijk en wereldvreemd te vinden. Het begrip genderneutraal getuigt inderdaad van een onvoorstelbare wereldvreemdheid. Het feit jongen of meisje te zijn, is een essentieel onderdeel van de identiteit van een overgrote meerderheid van de mensen. Dat miskennen is niet alleen wereldvreemd, maar kan zelfs misdadig zijn omdat het de normale ontwikkeling van een jongen of meisje in de weg staat…

Uit: “De bio-aversie van de genderidiologie” dat besluit met: “De spreekwoordelijke slinger is te ver naar het andere uiterste gezwaaid.”, wat een schromelijke onderschatting is van de waanzin die ons door de strot wordt geramd.

We hebben in het verleden al naar deze video verwezen… nogmaals bij deze… voelt iemand zich over het hoofd gezien?

Cyclus

Mythe Ontkracht – We gebruiken 100% van onze Hersenen »

ANDERS  DENKEN

Naarmate de tijd vordert veranderen de regels enigszins.  Maar het bestrijden van “samenzwerings-theoriekers” gaat volop verder.  Daarstraks hoorde ik zowaar een bisschop hen veroordelen.  Het is frappant hoe dat een allergrootst front (vooral in Vlaanderen) alle onderzoeken naar het veroorzaken van de plaag verwerpt.  De (extreem)-linksen, de tsjeven, de ultra-liberalen, de Loge: allen zeggen dat we fout zijn, maar zelf weten ze de oorzaak van het uitbreken van Covid hoegenaamd niet.

Vergis u niet: de opheffing van grondrechten is niet ten einde.  Getuige daarvan het gesteggel dit weekend over de opening van de grenzen.  Frankrijk, dat het meest repressief systeem heeft, vervolgt nog steeds onze landgenoten.  Speciale aandacht ook voor artikel 19 van de Grondwet: de vrijheid van eredienst.  In vele landen van Europa moeten eerst rechtszaken worden aangespannen; in België verwerpt de raad van State zelfs een versoepeling.

Ik geloof niet dat het volledig uitschakelen van de “godsdienst-beoefening” een toevalstreffer is.  De regeringen in Europa – bijna overal bestaande uit vrijmetselaars – nemen de gelegenheid te baat om hun natte droom te verwezenlijken: totale lamlegging.  Het is zelfs niet mogelijk op een fatsoenlijke manier een huwelijk, doop of begrafenis in te richten.  Want vergeet niet: meer dan tien eeuwen lang waren o.a. deze rituelen een uiting van een sociale interactie (het samen de belangrijke dingen des levens vieren).  Dus beschuldig ik nu de regeringen ronduit van christen-vervolging.

Men wil daarbij een systeem invoeren, zoals diensten met mondmaskers op, de communie-reiking met een pincet, het beperken toegankelijkheid van kerken; kortom allemaal machtsovernames door de lekenstaat.  In het eerbiedige ware geloof zijn deze zaken een gebrek aan eerbied voor de Allerhoogste.  Ik citeer 1 Kor 13:12 : “Want nu zien we nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht”…..

Ik ken de opmerking ook dat ik tamelijk uitvoerig ben.  Eerstens gaat het om een vrij uitgebreid onderwerp; met vertakkingen naar o.a. de staatsstructuur en onbehoorlijk bestuur.  Tweedens gebeurt dit ook omdat dissidente stemmen in Vlaanderen zeldzaam zijn.  Ik verwijs ook naar de YT-film van Kees van der Pijl – Karel van Wolferen van 27 mei die meer dan een uur duurt  (Prof. Raoult geeft de resultaten weer van hydroxychloroquin behandeling).  Zij spreken in hun debat over een “technocratische tirannie”. (Nvdr: de video kreeg intussen 1061 reacties!)

Nu we zopas een jaar voleindigd hebben na de verkiezingen, dienen we te zeggen dat een federale regering eigenlijk in dit land niet meer nodig is.  De ononderbroken verbinding met het Elysée is de hele tijd open, en de vrijmetselaars-dictaten worden door PS, MR en hun slaafjes VLD, Groen en PvdA goed beheerd.  Als een nationale regering met volmachten ons onder de knoet moet houden, is het een bezettings-regering.

Ik haal voor het onwettig bestaan van dit land nog eens Prof. A.K. Evrard* aan uit zijn boek over Willem I: “Jarenlang hebben de geschiedenisboeken op school ons voorgehouden dat de Brusselse opstand werd uitgelokt door La Muette de Portici. Van een spontane oproer was evenwel geen sprake….Aan de opstand waren onderhandelingen met de Franse regering voorafgegaan……De Frankrijk-gezinden hadden immers de inlijving bij Frankrijk op het oog….  Frans geld en Franse wapens waren kwistig uitgedeeld….”.    Dat nu, 190 (!) jaren later Frankrijk ons nog steeds in zijn greep wil houden, is klaar en duidelijk.  Het beëindigen van deze “de facto” bezetting is dus geen revolutionaire daad, maar een terugkeer naar een normale toestand.

Daarom, op dit Pinkstermoment, de oproep aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers : Denk anders!  Verwerp het belgicistische offensief; door eindelijk de Vlaamse burgers eens correct voor te lichten!  En om ditmaal te eindigen, een denkwissel met “Lovenaar”: het is inderdaad juist dat de Europese volks-nationale, populistische partijen geïnfiltreerd zijn.  Spijtig genoeg zitten er zo ook in Vlaams Belang en nog meer in de N-VA.   Maar aan de echte volksnationalisten: gooit deze figuren eruit.  Het best merkt men dat in de AfD die in rep en roer staat nadat men Andreas Kalbitz (Thüringen) uit de partij zette, en Björn Höcke “Die Flügel” moest opgeven.  Volksnationale figuren die door een volks-patriotische partij bestreden worden…..  Toch terug de oproep om front te vormen met de volksgezinde krachten in Europa!

Het belangrijkste voor de nabije toekomst is : leiders die opstaan om stoutmoedige wegen te gaan: het resultaat van zelf te denken.  Dit moet o.a. mogelijk zijn in een Vlaanderen, waar nu al decennialang massa’s universitairen afstudeerden en in onze samenleving terechtkwamen.

Jos Wouters, Boom

P.S. :

 • Even een korte hulde aan Koen Meulenaere, die nu bij “De Tijd” op pensioen is gegaan. Algemeen bekend als “Kaaiman”.
  De gezags-kritische journalistiek in Vlaanderen oogt steeds meer als de hooggelegen woestijn in de Andès in Chili : er groeit werkelijk niks op en onder het maaiveld.
 • YT Kees van der Pijl – Karel van Wolferen, 27.5 café Weltschmerz
 • De show van Robert Jensen
 • *Boek A.K. Evrard: Willem I – Een Gentse visie.
 • Artikelen Uncut-news.ch en PI-News.net

Terugblik…

Zichem/Laakdal "Opendeurdag Huize Ernest Claes" (Laakdal) - Het ...

Sinds we het bevel kregen “in ons kot” te blijven, zijn we begonnen de boeken van Ernest Claes te herlezen. Om de zoveel jaar halen we ze uit de boekenkast en genieten – soms weemoedig – van Nests diepmenselijke beschrijving van wat er rondom hem gebeurt. Soms waarheidsgetrouw, soms verzonnen, maar altijd met een zeer herkenbare insteek. Talrijke verhalen geven tevens de tijdssfeer én Nests politieke én persoonlijke bekommernissen weer. Momenteel hebben we “Uit de dagboeken van Ernest Claes” voor ons liggen. Dit fragment willen we met u delen:

24.1.1935: In “De Standaard” kan men tegenwoordig elke dag een ganse reeks klachten lezen over de niet toepassing van de taalwetten door ministers, over de achteruitstelling van het Nederlands bij alle gelegenheden, over benoemingen van Vlaamsonkundige ambtenaren, enz.: de grieventrommel van vóór de Eerste Wereldoorlog. Vlaamse Verenigingen als K. Vl. Landbond, Davidsfonds, e.a. zenden moties aan de ministers en volksvertegenwoordigers. En er is geen minister, die zich daar iets van aan trekt. Ze zijn er heel gerust in. Geen mens zal hen daarvoor doen aftreden. De Vlamingen komen er niet op die manier. Het partijbelang speelt de grote rol. Eerst katholiek, socialist, liberaal. Daarna pas Vlaming. We moeten naar een scheiding, een absolute, radicale scheiding.”

Moest Nest nog leven, wat zou hij dan schrijven? Dat niet alleen ministers de Vlamingen in de steek laten, maar ook de voormalige “Vlaamse Verenigingen”. Het Davidsfonds zou er zelfs niet over peinzen een motie te schrijven of misschien toch over hedendaagse poco “uitdagingen”. Zelfs bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen wordt het “overleg” onder de politiek-correcte loep gehouden… kwestie van niet te streng te zijn voor de belgische onstaat, kwestie van nog op subsidies van de zgz. Vlaamse regering te kunnen rekenen, kwestie van niet te willen opvallen als “te extreem”-Vlaams-patriottisch. Als voorzitter Willy De Waele een tekst aan de alg. vergadering ter goedkeuring voorlegt, dan moet hij op tricolore eieren lopen. Zoals bij deze, die voor enkele OVV-leden, een Vlaamse brug té ver ging: “Een gestrand land dat wegzinkt in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen.”

Verschillende boeken van Ernest Claes werden verfilmd, op tv getoond. Op Youtube kan u er enkele terugvinden. In de reeks “Ten huize van…” bezocht Joos Florquin hem. U kan hier het gesprek met dhr. en mevr. Claes lezen.

In naam van de erfzonde…

… worden leugens als waarheid verkondigd.

Horst Seehofer, in een vroeger politiek leven: rechtlijnig rechts minister-president van de Freistaat Bayern, CSU-voorzitter, verveld tot federaal minister van binnenlandse zaken en CDU-slippendrager, van een leugen niet vervaard*, hield een persconferentie over de politiek-gemotiveerde criminaliteit (PMK) in Merkelland, waarbij hij aandacht vroeg voor de toename van antisemitische misdrijven. In 2019 zouden deze met 13% gestegen zijn. In de vroegere etappe van Seehofers politieke leven, zou hij gewezen hebben op de uitvergroting van de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Heden wijst hij met een beschuldigende poco vinger naar rechts: 93% der antisemitische misdrijven, waarvoor men zelfs geen tijd kan uitzitten in het vagevuur maar rechtstreeks naar de hel gaat, zou voor rekening van rechts-gemotiveerde racisten gaan.

Seehofers beweringen staan echter in opvallend contrast met de feiten en cijfers die o.a. de EU bekend maakte n.a.v. een Europol-onderzoek onder 16.500 joodse burgers in 12 EU-lidstaten. “Europol: Größte Terrorismusgefahr in EU geht vom Islam aus, rechter Terror kaum vorhanden”. Inderdaad, een volledig ander beeld dan dat waarmee Seehofer en de poco media ons steeds weer zand in de ogen strooien met het doel ons af te leiden van het islamitisch antisemitisme – al dan niet geïmporteerd – , dat de moslims zelfs niet proberen onder de mat vegen.

De anti-semitismebedreiging komt volgens de EU-enquête vooral uit de moslimhoek; daarentegen zou slechts 13% van rechtse oorsprong zijn. De EU-cijfers tonen duidelijk aan dat Seehofer er met valse cijfers een dubbele agenda op nahoudt en de bevolking om de tuin wil leiden over de ware antisemitismebron, nl. de toename van moslims in Duitsland.

Bovendien is Seehofers poco conclusie in strijd met een gepubliceerde studie van het BMI “Antisemitismus in Deutschland – aktuelle Entwicklungen” die toen al de antisemitistische bedreiging vanuit de islamitische bevolkingsgroep vaststelde. (…)

Wij voegen de video-persmededeling hieraan toe. De randnota onderaan stelt “dat de cijfers gebaseerd zijn op ingangstatistieken. M.a.w. zonder bewijs, gestaafd door een vermoeden.

En – als uitsmijter – wegens het verhoogde risico op scheldpartijen wordt de reactiemodule gesloten…

*Een krasse uitspraak, resp. politieke belofte, van Seehofer (naar eigen zeggen “de hoop van de Beierse bevolking”) n.a.v. de vluchtelingencrisis van 2015 en eventuele klacht bij justitie tégen Merkels welkompolitiek: