“Geen weg vooruit is zo moeilijk als de weg terug naar het gezonde verstand”

Afbeeldingsresultaat voor *"Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft"

De gewestregering heeft niets geleerd uit haar fouten in het verleden. De AfD van Baden-Wurttemberg vroeg een objectief onderzoek naar de medisch bewezen leeftijd van zgz. minderjarige vluchtelingen omdat men vermoedt dat bij de leeftijdsgegevens nogal dikwijls gelogen werd.   Bleek geen overbodig onderzoek, want minstens de helft bleek officieel volwassen te zijn en bij de andere helft mag men uitgaan van veelvuldig bedrog.  Het meest eclatante voorbeeld: een zgz. minderjarige Hussein K – leeftijd 16, vervolgens 18, 19, 22, die een meisje verkrachtte en vermoordde in Freiburg, die zelfs voorafgaand, en route naar Merkelland, van een soortgelijke misdaad beschuldigd werd op Korfoe, voorlopig vrijgelaten werd in afwachting van zijn proces, bleek uiteindelijk geen tiener maar te zijn, maar wel een dertiger.  Hussein kreeg een kinderarts als voogd, die tot zijn verdediging aanvoerde dat hij zijn beschermeling slechts af en toe te zien kreeg, … “een in zichzelf gekeerde ‘jongen’, die weigerde over zijn afkomst en leeftijd te praten”… vandaar dat het hem niet opgevallen was dat de tienerjaren van de ‘jongere’ al een hele tijd verstreken waren…

Niet meer of minder dan bewuste misleiding, stelt Dr. Christina Baum.  Misleiding die leidt tot een enorme meerkost voor de overheid.

Ter illustratie: In Mannheim zitten ze met hun handen in het haar: een bende onbegeleide minderjarige vluchtelingen uit Prachtlanden zoals Marokko en Algerije stelen gewoon op straat, bedreigen voorbijgangers en vernielen hun opvangplaatsen.  Velen zijn recidivisten, maar de politie is machteloos.  Onder de 14 kan justitie sowieso niet ingrijpen. En de lieverdjes weten dat maar al te goed. De socialistische burgemeester schreef een klaagbrief aan de CDU-binnenminister “De jonge vluchtelingen zouden elke integratie weigeren.  Mannheims burgers zouden het probleem zien als een tekortkoming van de staat, de sfeer zou zich bedreigend ontwikkelen.  En ze kunnen niet ingrijpen gezien hun ‘speciale nood aan bescherming’ (… van de ‘jongeren’, niet van de bio-Mannheimers).  En daarom wil de burgemeester hen in een gesloten opvangplaats laten opnemen…”

“Wir schaffen das,” zei Merkel.  En het met de erfzonde beladen Duitsland volgde tot op de grens van de zelfvernietiging.

 

 

 

 

“Begrijpend lezen”…

Afbeeldingsresultaat voor de olifant in de kamerNaar verluidt hebben onze kindjes een grensoverschrijdend leesprobleem.  Niet alleen neemt de bijziendheid toe, wat geen verklaring is voor de leesproblemen, integendeel.  Vlaanderen sloeg mea culpa: het was de fout van de lesgevers, van het systeem, van  ‘beperkte middelen’… maar niemand zag de olifant in de kamer.

Blijkt dat het fenomeen niet uitsluitend in ons land optreedt, het slaat toe in andere westerse landen zoals een griepepidemie.  In Duitsland stelt men voorzichtig dat in ‘sociaal-zwakke’ gezinnen het begrijpend leesvermogen sinds 2001 afgenomen is.  Bijna 20% der leerlingen heeft na het L.O. leesproblemen – meisjes hebben betere cijfers dan jongens.  Er wordt nagedacht of het schoolsysteem niet moet aangepast worden… of men niet beter langer een eenheidsbrij  – iedereen even dom – op de schoolbanken aanbiedt…

In Oostenrijk kwam men tot de vaststelling dat wat betreft het ‘begrijpend lezen’ het L.O. 16% ‘risicoleerlingen’ telt.  Erger: elke zesde leerling kan zelfs helemaal niet lezen en – voor alle duidelijkheid – we hebben het hier niet over het eerste leerjaar.

Een directrice van wat “brandpuntschool” – een verrijkte school met een hoog aantal anderstaligen – gaf haar ongezouten mening: “Wij hebben op het einde van het L.O. traject talrijke kinderen die niet kunnen lezen en in het M.O. wordt die lijn doorgetrokken.  Dit jaar was erger dan ooit.  Van de 68 nieuwe 10-jarige kinderen konden slechts 4 gemiddeld goed begrijpend lezen.  Enkele kinderen konden helemaal geen Duits.”

Er werden intussen leerboeken met plaatjes voor het L.O. besteld…

“Begrijpend lezen”…

 

 

Van “bijgeloof” tot “culturele verrijking”

Afbeeldingsresultaat voor uganda child sacrificeIn Oeganda is bijgeloof heel gewoon.  Om de goden gunstig te stemmen zijn offers vereist.  Heksenmeesters voeren het ritueel uit.  Kinderen worden ontvoerd en afgeslacht. Testikels en hoofden i.p.v. enkele munten in de offerblok.

Ze hoeven niet marginaal te zijn, zoals een zakenman die een nieuw hotelproject plande en daarvoor een kleuter liet ontvoeren en doden.  Een gehakselde tong, gemengd met kruiden, moet wonderen doen en de vijanden het zwijgen opleggen.    Het geloof dat men snel rijk kan worden als men mensenbloed doet vloeien wordt door heksenmeesters verspreid. …  en neen, we  hebben het hier niet over politieke heksenmeesters…

The Country Where Sacrificing Children Is a Thriving Business

In this nation, children’s body parts are sacrificed for witchcraft

 

“Begrijpend lezen”…

Afbeeldingsresultaat voor begrijpend lezenGrote paniek.  “Onze” kinderen in het lager onderwijs hebben problemen met “begrijpend lezen”.  Tja… wij hebben geleerd “tussen de lijntjes te lezen”.  Trouwens het fenomeen treedt niet uitsluitend in Vlaanderen op: ook in Merkelland hebben de ‘Duitse’ kindjes leesproblemen.  Begrijp jij het?

Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen, niveau in 10 jaar fors gedaald

‘Zorgwekkende toename van aantal laagpresteerders in Vlaams onderwijs’

Crevits: “Allochtone ouders moeten zich veel meer engageren”

Zeven op tien allochtone scholieren hebben leerachterstand

Begrijpend lezen

Hoe lang mogen kinderen kinderen zijn?

Afbeeldingsresultaat voor petitie stop we willen onze kinderen zelf opvoedenFrankrijk: Een meisje van 11 wordt verkracht, wordt zwanger, de baby wordt afgestaan.  De dader wordt vrijgesproken.
En hoe reageren politici?
De linkse superdemocraten en moslims willen dat de minimum leeftijd voor toestemmende seks naar 13 gebracht wordt. Helemaal zoals de Profeet het voorzien had.

Verneem meer: Man (30) maakt 11-jarig meisje zwanger. Rechter spreekt hem vrij omdat er geen sprake is van dwang

Afbeeldingsresultaat voor petitie stop we willen onze kinderen zelf opvoedenBij ons zijn ze in feite al een stapje verder, want meisjes van die leeftijd krijgen dan al in het 5de of 6de leerjaar van de lagere school volledige informatie in de “Jongerengids” over alle vormen van seksbeleving… zodat ze tenminste weten waarvoor ze hun zogezegde ‘toestemming‘ hebben gegeven bij een verkrachting.

Afbeeldingsresultaat voor pen schrijvenWe lenen even de protesterende stemmen van “Bezorgde Ouders” en vragen uw steun voor de petitie “Stop: we willen onze kinderen zelf opvoeden”.

“Enkele punten eruit niet vergetende dat dit voor 10-12 jarigen is:

  • P27: verliefd op een jongen, er is niets mis met homo zijn
  • P28: je rechten: Je mag naar de huisarts zonder dat iemand dat weet(incl. ouders?)
    • Je mag verliefd worden op jongens, meisjes of allebei(nogmaals)
    • Je kiest zelf wanneer je begint met seks ook al mag het van de wet maar vanaf 16
  • P29: hoe geef ik een tongkus, niet als een mixer, maar vooral geniet ervan
  • P30: sexting, ik zou je graag eens zonder t-shirt willen zien, ok, antwoord is wel nee hier
  • P31: over zwanger worden, de eerste keer, masturbatie
  • P36: verwijzing voor info en verhalen naar de site allesoverseks.be

Als we dan kijken naar de https://jongerengids.be/tieners/relaties-en-seks zien we ook allerlei thema’s over de eerste keer bij de info voor 11-15 jarigen. Ook daar wordt voor verdere info verwezen naar de allesoverseks site.

ALLES OVER SEKS

O.a. hier wordt nogmaals op de onwettigheid gewezen maar heb je er zin in, doe maar: https://jongerengids.be/vraag/mag-je-vrijen-op-je-13-jaar
Seks op 12 is ook OK als het veilig gebeurde en je het echt wou maar doe nu ook aan masturberen beffen, pijpen en allerhande, zie de link.https://www.allesoverseks.be/themas/seks-in-de-praktijk/eerste-keer/ik-ben-12-en-heb-al-seks-gehad-ben-ik-normaal 12 jaar

Enkele pagina’s op de allesoverseks site van Sensoa, ook in het achterhoofd houdende dat dit voor jongeren is:

Er zijn ook nog andere verhalen, die verhalen waarnaar verwezen werd in de jongerengids voor 11 jarigen:

Afbeeldingsresultaat voor petitie stop we willen onze kinderen zelf opvoedenDaarbij zie je op de sites van oa Sensoa een uiltje wat moet betekenen dat ze Trusty zijn ofte empowerend voor en op maat van de jeugd. Meer info vind je hoe kan het anders op de site de-juiste-jeugd-info be. http://juistejeugdinfo.be/  waar ook een link naar de Ambrassade staat die dan weer een samenwerking van 60 experten organisaties zou zijn, uiteraard niet enkel over seks en relaties.

En dit allemaal gesteund door de Vlaamse overheid.

De Dr Bea show die nu op Ketnet loopt is ook seksuele voorlichting in samenwerking met Sensoa. Het resultaat laat zich raden.

WAT ZEGT DE WET: Uiteindelijk moeten we vaststellen dat in tegenstelling wat ze beweren de info helemaal niet neutraal is. Die pornografisch voorstelling van wat seks is wordt de jeugd aangeprezen mede door de fantastische verhalen en getuigenissen en is eveneens onwettig.

In https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf staat in artikel 34 dat kinderen niet mogen aangespoord worden tot illegale seksuele activiteiten. Uiteindelijk is elke penetratie onder de 14 jaar verkrachting, al is het maar die tongkus als we het heel strikt willen zien.

Ook staat in de grondwet artikel 24 het volgende: http://www.senate.be/doc/const_nl.html  “De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.”

Er is nog zoveel fout in ons ogen maar goed, we hebben dus een facebook groep Comité Bezorgde Ouders opgericht met een bijhorende pagina
https://www.facebook.com/groups/1447892405279010/

https://www.facebook.com/Comité-Bezorgde-Ouders-1036161159786569/

Dit is onze website nog in opbouw: www.bezorgdeouders.be

Dit is de petitie die we gestart hebben: http://www.citizengo.org/nl/ed/102244-actie-stop-onze-kinderen-willen-we-zelf-opvoeden

De actie heeft meteen ook een boost gekregen door mijn bescheiden en onverwachts optreden op het VTM nieuws die het op hun beurt opgevangen hadden nadat er verontwaardigd in de Franstalige kranten geschreven werd over de Vlaamse opvoeding.

https://nieuws.vtm.be/binnenland/heisa-over-te-expliciete-voorlichtingswebsite

De actie reikt al tot in Australië

We hopen dus dat meer mensen gaan protesteren en de schooldirectie gaan aanspreken over het verspreiden van de jongerengids en aanverwanten. Ik zelf geloof dat we de sites voor zich kunnen laten werken maar mensen moeten wel op de hoogte zijn van wat hun kinderen aangeleerd krijgen en zodoende geïnformeerd worden van wat erin staat, de ouders en grootouders dan welteverstaan.

Mochten de ministers tot het juiste inzicht komen zou het wel makkelijker zijn.”