Handleiding voor pedofielen

Afbeeldingsresultaat voor pedofielen handleiding

Verbieden? Ho maar, vrijheid van meningsuiting!

De Stichting Strijd tegen Misbruik eist dat een pedohandboek wordt verboden. In deze 1000 pagina’s tellende handleiding staat onder andere tot in de details beschreven hoe kinderen benaderd moeten worden en hoe misbruik onopgemerkt kan blijven. De stichting is boos en dreigt naar de rechter te stappen.

Al 10 jaar handleiding kindermisbruik online

Misbruik van een gestoorde tiener

Afbeeldingsresultaat voor greta thunberg cartoon

De hysterie rond Greta Thunberg is grenzeloos. Eindeloos. Hersenloos. Gevoelsloos. Als groene heiligverklaring verklaarde Katrin Göring-Eckardt (Grün) vanaf de kansel: “Gretha Thunberg herinnert mij soms aan profeten uit de bijbel. Het is – als men beter kijkt – verbazingwekkend hoeveel parallellen er zijn… Profeten zijn mensen die bijzonder goed in het heden kunnen kijken…”

Greta wordt beladen met ereprijzen allerhande, trekt van de ene wereldvergadering naar de andere om haar boodschap te verkondigen. De aposteles van het milieu. de Zweedse vrouw van het jaar, kandidaat Nobel-Vredesprijs (… vrede?), eredoctoraat van de univ. van Mons, niet slecht voor een tiener die zelfs het middelbaar onderwijs niet afgemaakt en zichzelf een sabbatjaar toegekend heeft… naar school gaan… waarvoor kan dat nu nuttig zijn? Hoe dommer, hoe vatbaarder voor de grootste onzin.

Wat nooit in deze milieucultus vermeld wordt is dat Greta, die onder een zwaar ontwikkelingsstoornis lijdt, misbruikt wordt. In de eerste plaats door haar geldbeluste ouders, door de milieumaffia, door de politiek en door de groene-stroom-lobby.

Greta’s ontwikkelingsprobleem is geen geheim. Zij zelf beschreef hoe zij op 11-jarige leeftijd, enkele jaren nadat ze voor het eerst over de klimaatverandering gehoord had, in een depressie wegzakte en ziek werd. “Ik stopte met praten. Ik stopte met eten.” – verklaarde ze – “Binnen de twee maanden verloor ik 10 kg gewicht. Later werd dan bij mij het Asperger syndroom, OCD (Obsessieve-compulsieve stoornis), dwangstoornis, en selectief mutisme gediagnosticeerd – wat eigenlijk betekent dat ik slechts spreek als ik meen dat het nodig is.”

De veelvuldige Asperger symptomen gaan van motorische coördinatiestoringen, het onbegrip voor tussenmenselijke gevoelens tot het onophoudbare en uitvoerige praten over lievelingsthema’s. OCD kan o.a. een reinheids-, controle- of spreekdwang omvatten. Selectief mutisme is een emotioneel beïnvloede psychische storing met een sterke aantasting van de verbale communicatie, die o.a. in een selectief zwijgen omgezet wordt. Het meest voorkomende verbonden fenomeen der drie storingen is een depressie.

De bekende Ierse psychiater Michael Fitzgerald, die zich in het bijzonder met het Asperger syndroom bezig houdt, schreef in een wetenschappelijk vakblad: “Minder dan 1% van de bevolking heeft autisme en Asperger. Het is een der meest foutief gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen in de volwassenenpsychiatrie. Depressie staat meestal in een direct verband en kan met anti-depressie verholpen worden. Het zelfmoordrisico is veel hoger dan in het algemeen aangenomen wordt.” Samenvattend stelt hij: “Zelfmoordgedachten komen bij mensen met het Asperger syndroom zeer frequent voor. Vooral in de puberteit en als jong-volwassene… Zelfmoordpogingen komen vanaf de puberteit tamelijk dikwijls voor… Een geslaagde zelfmoord kan ook… Gewoonlijk hebben de patiënten een chronisch verleden van depressies, met slechts een beperkte reactie op anti-depressiva…” Waarbij Fitzgerald benadrukt dat deze houding minder met een echte zelfdodingswens te maken heeft, maar wel door het Asperger syndroom gestuurd wordt en zelfs door eenvoudige manipulatie, resp. goedkeuring van deze houding, aangemoedigd kan worden. Zo zouden er gevallen opgetekend zijn van leerlingen met het Asperger syndroom die een zelfmoordpoging deden nadat een medeleerling hen tijdens een ruzie toeriep: “Vooruit, maak jezelf van kant!”

Keren we terug naar Greta. Haar vrijdagse demonstratie voor het Zweedse parlement kan men ook als een door zichzelf voorgeschreven therapie voor haar ontwikkelingsstoornis beschouwen: ‘Fridays for Future’ als één grote therapiesessie voor Greta. Maar wat zal er met haar gebeuren als dit thema ooit weer uit de belangstelling geraakt? Welke gevolgen zal dit hebben op haar zgz. overwonnen depressie?

De bezorgdheid is terecht, vooral als men weet dan Greta als kind reeds een buitensporig zelfvernietigende houding aan de dag legde toen ze weigerde nog te eten. Wat denken zij, die haar nu tot klimaatprofeet verkoren hebben, dat er zal gebeuren als de klimaat’ster’ – Greta – haar schittering verliest?

Greta zegt zelf dat voor mensen zoals zij – met Asperger – “praktisch alles wit of zwart is”. Zij komt voor zichzelf tot de conclusie dat zijzelf “normaal en alle andere mensen eigenaardig zijn”. Volgens haar optiek zal het voor Greta niet kunnen dat er voor haar imaginaire klimaatcrisis geen zwart-of-wit oplossing zal kunnen gevonden worden, maar wel een politieke consensus, een middenweg. Hoe zal zij dan reageren?

Verder stelt zich de vraag of de angst voor een klimaat-apocalyps, gezaaid in het brein van een elfjarig kind, haar tot uithongering drijven, niet moet behandeld worden als het verzaken aan de ouderlijke zorg- en beschermingsplicht en het in gevaar brengen van een kind? Een “emotioneel misbruik”, die bijzonder in de psychische manipulatie (“De wereld gaat ten onder!!!”) en emotionele chantage (“Je moet iets doen!!!” ) aangetoond wordt?

Hebben de klimaatdoemdenkers nog enige zin voor moraal en ethiek als zij zelfs een kind met een ernstige ontwikkelingsstoornis voor hun eigen politieke agenda misbruiken?

Verbod op kinder-sexpoppen

Gerelateerde afbeelding

In de strijd tegen kindermisbruik tekende Florida’s goeverneur Ron DeSanter (Rep) verleden week een wet waarbij sexpoppen die een kind voorstellen verboden worden. Wordt in de toekomst als een misdrijf beschouwd: het bezit, de verkoop, de verspreiding van “sexpoppen die op kinderen lijken”.

Op de verkoop en verspreiding staan straffen van 5 tot 15 jaar hechtenis, te vergelijken met deze voor kinderverwaarlozing, die fysische schade, blijvende invaliditeit of beschadiging.

Voor wie niet mee is: het gaat om levensechte, levensgrote siliconen poppen die zo goed mogelijk moeten lijken op kinderen. Florida volgt hiermee Kentucky dat in maart dezelfde wet voorstelde, maar die nog moet gestemd worden. Het V.K. verbiedt ook deze poppen en heeft er sinds 2016 230 in beslag genomen, zo meldt de Sun.

De wet volgt op de soortgelijke federale “creeper” wet, die nog steeds wacht op goedkeuring in de Senaat. Men wil mogelijke pedofiliewensen in de kiem smoren.

Producenten van de omstreden sexhulpjes zijn het er niet mee eens: zij vinden dat zij juist verhinderen dat pedofielen zich aan echte kinderen vergrijpen. Bepaalde organisaties, zoals Prostasia Foundation, voeren actie tegen het verbod. Deskundigen zijn er nog niet uit wie er gelijk heeft. Je kan het tenslotte niet proefondervindelijk onderzoeken of bewijzen. (…)

Zullen we het aan Goedele vragen?

Bezorgde Ouders schrijven brief aan Goedele Liekens

De bronafbeelding bekijken

“Spelen we niet met vuur en klagen we nadat een brand is uitgebroken? Ik hoop dat door de aanranding en dood van Julie van Espen niet alleen de bestraffing van seksueel geweld meer au serieus genomen wordt, maar dat men ook de oorzaak van seksueel geweld onder de loep neemt en dat de diverse sectoren in de politiek een ander beleid gaan voeren, ook op het vlak van de libertijnse seksualisering, mevrouw Goedele Liekens.

Ook de vrijgeleide naar porno mag een halt worden toegeroepen, mevrouw Goedele Liekens, tijdens de seksuele opvoeding. Dan zal u misschien wat later met uw lessen over seksualiteit kunnen aanvangen en beleven onze kinderen nog eens hun kindertijd.”

Afbeeldingsresultaat voor arrow animated gif right

U kan de volledige brief van het Comité Bezorgde Ouders hier lezen.

Sint Antoniusschool verloor niet alleen “Sint”…

… maar ook elk Vlaams-Europees identiteitsbesef

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Voorpost Antwerpen-Kempen en Vlaams Belang van Zoersel voerden actie aan de Antonius school. Vandaag gingen de leerlingen van het vierde jaar op verplicht moskeebezoek. De ouders kregen een pamflet met daarin onze bezwaren. Wouter Bollansee, voorzitter van het Vlaams Belang Zoersel, hield tot slot een toespraak.

“Beste moedige aanwezigen, actievoerders en toehoorders,

Moedig omdat het anno 2019 zelfs in het semi-landelijke Zoersel nog steeds niet evident is om vrij uit te komen voor onze mening. Zo waren het enkele verontruste ouders die ons het nieuws meldden dat de leerlingen van het vierde jaar van deze school, Antoniusschool in Zoersel, vandaag op moskeebezoek moesten gaan. Mensen die zich wel tot ons durfden te wenden maar niet openlijk hun mening en bezorgdheid tegen de directie wilden uitdrukken. Bang om gestigmatiseerd te worden omwille van hun kritische blik op de islam.

Maar daarom staan wij hier, omdat wij wel uitkomen voor onze mening. Omdat wij ons niet laten bang maken en zeker niet als het gaat over de toekomst van onze kinderen. De moedigen staan hier dus met mij. Door de eeuwen en decennia heen, evolueerden het Christendom gelukkig en laten we ons leven niet meer leiden door een totalitaire geloofsovertuiging. Gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding van kerk en staat, het kunnen verkondigen van een vrije mening ook al gaat die in tegen één of ander heilig boek. We dachten dat deze evidenties verworven waren.

Tot.. tot een andere totalitaire godsdienst langzaam aan in ons Vlaanderen de kop op stak. Tot zelfs in Zoersel één of andere directie het nodig acht om het leerplan dat spreekt over in “dialoog treden met andere godsdiensten” in te vullen als: “Knielen en buigen op een matje voor de islam “

Dit, moedige aanwezigen, is waarom wij hier staan. Niet alleen om duidelijk te maken wat het ware gelaat is van de islam maar al even hard om duidelijk te maken dat onze vaak linkse onderwijsinstellingen maar al te vaak het noorden kwijt zijn. Voor dat ik de pers hoor zeggen dat ik hier maar wat goedkope propaganda lig te verspreiden, werd het beste bewijs gegeven door een leerkracht uit Essen die op de facebookpagina van Vlaams Belang Zoersel naar aanleiding van onze actie vandaag het volgende postte, ik citeer: “Wat is hier het probleem? Is het niet onze taak (in mijn geval) als leerkracht om leerlingen kennis bij te brengen? In dit geval kennis over andere geloven? Mag ik mijn leerlingen ook geen introductieles Engels geven omdat dat niet ‘onze’ taal is…? Heel jammer dit.” Einde citaat.

Beste Darco Driessens, leerkracht uit Essen, weet u wat jammer is. Dat u als onderwijzer in plaats van samen met mij mijn kinderen kritisch leert te denken, dat u het verschil in een debat niet ziet tussen een wereldtaal als Engels of een totalitaire geloofsovertuiging als de islam. Dat is jammer!

Nu we het toch hebben over de kennis van de islam. Een lasser last, een bakker bakt en een onderwijzer onderricht. We gaven de leraar van deze vierdejaars vandaag een brief mee, vlak voor de leerlingen op de bus, hier wat verder, opstapten op weg naar het moskeebezoek. Het kwaad van het moskeebezoek was toch al geschied; dus ik hoop dat de kinderen er nog iets van leren vandaag. Zo heeft de pers al ineens een krantenkop: “Vlaams Belang hoopt dat kinderen iets leren van moskeebezoek.” Constructief zoals we zijn hielpen we de leerkracht dus mee op weg straks de nodige vragen te stellen in de moskee:

1. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waar hier normaal de meisjes en waar hier de jongens moeten zitten?
2. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waarom ze niet samen mogen zitten?
3. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het woord islam letterlijk betekent en wat er met afvalligen moet gebeuren?
4. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat de term Tawhied wil zeggen en hoe dit te rijmen valt met onze wetten? (Centraal staat ook het begrip tawhied, dat letterlijk 'één maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en staat aan de basis van het islamisme, oftewel de politieke islam.)
5. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat er gebeurt met vrouwen die hun man niet trouw zijn, in landen waar de islam is doorgedrongen tot in het rechtssysteem?
6. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen met mensen die kritische vragen durven te stellen over Mohammed en de Koran in islamitische landen?
7. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het verband is tussen de aanslagen van 9/11 in New York, de aanslagen in Zaventem en maalbeek, de aanslagen in de metro van Londen, Madrid,… de aanslagen in Parijs en ga zo maar door…

Ik hoop dus alvast dat de leerkracht van deze vierdejaars, die ik voor alle duidelijkheid niet ken, net zoals jullie de moed heeft deze vragen te stellen. Dat hij in tegenstelling tot de geciteerde leerkracht uit Essen wel kritisch verbanden kan leggen en dat hij in tegenstelling tot de directeur van deze school wel gezond verstand heeft.

Want dat wil ik toch wel even benadrukken. Deze actie is niet even snel snel tot stand gekomen. Alvorens definitief deze actie op poten te zetten, hadden we een gesprek met de directie van de Antoniusschool. Deze directeur verdedigde de beslissing van het bezoek aangezien hij voorstander is leerlingen onderwerpen zoveel mogelijk via uitstappen aanschouwelijk te laten beleven. Zo gaf hij de vergelijking van een bezoek aan een imker. Een directeur die een moskeebezoek verdedigt door te stellen: We gaan toch ook naar een imker. Toen wij probeerden duidelijk te maken dat dit nog wel iets anders is en dat een bezoek bovendien nog iets anders is dan op een matje te moeten gaan zitten en knielen stelde hij: Als we een kerk bezoeken gaan we toch ook op een stoel zitten. Dixit de directeur. Verder stelden we de vraag welke moskee er wordt bezocht en welke strekking van de islam vertegenwoordigt deze moskee? Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ondanks de belofte dit nog te laten weten, hebben we niets meer vernomen.

Beste moedige aanwezigen, deze directeur leidt maar liefst 5 scholen! Wij staan hier dan ook niet alleen om te waarschuwen voor de gevaren van de islam maar ook voor het gevaar van deze linkse indoctrinatie binnen ons onderwijs. Is het linkse naïviteit of domheid? Eigenlijk interesseert het mij niet. Wat ik wel weet dat we steeds maar verder wegzakken met ons onderwijsniveau.

Wij staan hier dan ook samen in Zoersel met één wens. Laat dit het laatste verplichte bezoek zijn van leerlingen aan een moskee in Vlaanderen. Zeker van 9 & 10 jarigen. Laat ons hopen nadat de leerkracht onze vragen heeft gesteld hij samen met ons tot de enige en juiste conclusie komt: Stop met onze jonge kinderen bewust voor de islam te laten buigen. Dit geloof heeft geen enkele toegevoegde waarde in onze westerse samenleving. Niet in het verleden, niet nu, en ook nooit in de toekomst.

Ik sluit af, wij deelden vandaag aan de ouders een oproep tot kritische blik uit. Laat ons samen schouder aan schouder er alles aan doen om onze kinderen te laten opgroeien in een vrije en veilige samenleving zoals wij ze nu nog kennen in Zoersel, maar al lang niet meer in pakweg Molenbeek. Wij staan hier vandaag niet persé tegen de islam, wij staan hier vandaag niet persé tegen deze directie , Maar wij staan hier wel vandaag voor de toekomst van onze kinderen.

Ik dank u.”

Roodkapje wordt verbannen uit Catalonië

Gerelateerde afbeelding

Een Catalaanse school heeft het sprookje van Roodkapje uit de voorschoolse bibliotheek verbannen omdat het schoolbestuur de mening toegedaan is dat dit verhaaltje een seksistisch stereotype verspreidt. Niet alleen Roodkapje trouwens. In totaal zijn na een grondig onderzoek 200 boeken uit het aanbod genomen, schrijft “El Pais”. Het onderzoek, dat door een gemengde commissie van lesgevers en ouders uitgevoerd werd, bracht aan licht dat vanuit het gender-standpunt slechts 10% der aangeboden leenboeken “helemaal gevaarloos” en 30% “bijzonder giftig” is. Ook Doornroosje en de sage van de heilige Joris, de drakendoder, tevens beschermheilige van Catalonië, werden verboden.

Na zoveel onheil wil de commissie nu ook het boekenaanbod voor de lagere school vonnissen. Maar hier zullen ze geen embargo toepassen omdat de oudere kinderen “al kritisch met een problematische inhoud kunnen omgaan en daaruit lessen kunnen trekken”. Lees: voldoende gehersenspoeld zijn. Andere Catalaanse scholen zullen het goede voorbeeld volgen. (

Wie de sprookjes van de gebroeders Grimm nog wil lezen, kan deze terugvinden bij het volwassenenaanbod, afdeling pornografie.

Vetada ‘La Caperucita Roja’ por sexista

Verlicht! Modern! Verdraagzaam!

Afbeeldingsresultaat voor kameleon animated gif

Deze madam is zo zot als een deur. Vroeger – in duistere tijden – werd zo’n mens opgesloten… het kind weggenomen en in een veilige thuis ondergebracht… werd erover gezwegen… schandaal… Vroeger… ach… we krijgen voorwaar nog begrip voor een duiveluitdrijving!

Charlize Theron voedt zoon als een meisje op: “Ze keek me aan en zei: ‘Ik ben geen jongen’”

“Waar ze zichzelf zullen vinden als ze opgroeien en wie ze willen zijn, dat mag ik niet voor hen beslissen.”

Met wat geluk en veel schietgebedjes wil Jackson (7) later niet opgroeien tot een kameleon.

Meer weten? Klik hier.