Grenzenloos EUropa

Een documentaire die wil duidelijk maken dat de vluchtelingenstroom naar EUropa voortduurt. In het Schengen-EUropa zonder grenscontroles lokken de bodemloze kassen van de lidstaten. Wie het beste toekomstbeeld biedt, krijgt de meeste gelukszoekers. Ze komen uit Syrië, uit Irak, uit Afghanistan, uit Iran, uit de meeste landen van zwart Afrika. Oorlog of geen oorlog. Ze laten zich gewillig “redden” als ze dreigen te verdrinken. Ze melden zelfs bij het verlaten van het strand dat ze binnen een afgesproken tijd en op een gepeilde plaats in de zee “gered” zullen moeten worden.

U kan ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via de icoontjes onderaan inschakelen.

Apache (Inhoud heerst) vindt dat we naar de “juiste” berichtgeving moeten kijken

Afbeeldingsresultaat voor apache

De situatie in het Noordstation is geen probleem van “transmigranten”.

Luister naar Samira Atillah die u het échte probleem uitlegt: je mag niet naar beneden schoppen maar naar boven kijken. Noem hen vooral geen “transmigranten”, maar wel “mensen op de vlucht” en laat hen tot rust komen in een open opvangcentrum.

9 mei: Re-migratiemars

ReMigratiemars 9 mei Leuven.

De jaarlijkse betoging van NSV! gaat door heden donderdag 9 mei.

Het thema kan moeilijk actueler zijn zeker wanneer men de toestand in Brussel -noord bekijkt.
Op vraag van NSV! Zal Voorpost de ordedienst verzekeren.
Neem deel aan deze manifestatie en geef daarmee een krachtig signaal aan de politici zo vlak voor de verkiezingen.
De betoging is toegelaten.
Links zal traditioneel een tegenbetoging organiseren.

Praktisch:

Samenkomst betoging Herbert Hooverplein te 20u.
Parking (betalende) Ladeuzeplein.
Alle militanten van Voorpost nemen deel aan de ordedienst en verzamelen te 19u . Of zo snel als praktisch haalbaar is. Hou rekening met spits.

Militanten uit het Antwerpse vertrekken samen aan de Borsbeekbrug te Berchem om 17u30. Dringend verzoek aan iedereen uit het Antwerpse die met de wagen naar Leuven komt eerst naar Borsbeekbrug te komen zodat iedereen mee naar Leuven kan!
Bestuurders en medereizigers gelieve Luc te verwittigen.

Diegenen die geen ordedienst doen stappen mee op in een Voorpostblok.
Kringvlaggen mogen meegebracht worden.

Met nationalistische groeten,

Nick Van Mieghem actieleider. 0496 84 63 71 voorpost.actie@gmail.com
Luc Vermeulen organisatie 0475 295 765 oranje1302@hotmail.com

Terugblik: 6 mei 2002

Afbeeldingsresultaat voor moord pim fortuyn

Volkert van der Graaf heeft gewonnen
De moord op Pim Fortuyn was een strategische meesterzet

Eén van de grote onverwerkte trauma’s van de Nederlandse samenleving is Volkert van der Graaf. De man die op 6 mei 2002 de populaire politicus Pim Fortuyn doodschoot in het mediapark van Hilversum. Sindsdien hebben wij in Nederland naast vier mei (Dodenherdenking) en vijf mei (Bevrijdingsdag) ook de zesde mei. Lees verder…

Onze redactie koos deze video, waarin u zowel Pim Fortuyn als de eveneens vermoorde Theo van Gogh herkent:

Vlaams Belang-infiltratie in gevangenisbeheer?

Afbeeldingsresultaat voor radicalisering humor

In Terzake stelt men zich de vraag of het geen probleem is dat de cipiers niet weten wat er gezegd wordt omdat men de taal van de schaapkes onder hun hoede niet verstaat… Misschien eerst een verplichte taalcursus volgen als voorwaarde om in dit land tot hechtenis gevonnist te worden? Eerder omgekeerd, vrezen we, de cipiers zullen cursussen in ‘s werelds populairste extreem-terroristische talen moeten volgen…

De titel verwijst met een knipoog naar het getuigenis van de gevangenisdirecteur van Hasselt tijdens de uitzending over de “deradicaliseringsafdeling”. (Opnieuw) bekijken kan via dit bruggetje.

“Onze gevangenissen zitten vol met anderstalige gedetineerden”

“Radicale islamitische gedetineerden bestoken personeel met Koranverzen om te rechtvaardigen wat men gedaan heeft”

Luister naar mijn woorden…

Afbeeldingsresultaat voor hypocriet

… maar kijk niet naar mijn daden

Daden…

Het is één jaar geleden dat Theo Francken, Jan Jambon en Didier Reynders naar Marrakesh gingen om er namens de Belgische regering de zogenaamde ‘Verklaring van Marrakesh’ te ondertekenen. In die tekst wordt ervoor gepleit om “de paden naar reguliere migratie aan te moedigen en te versterken”. Francken werkte op dat moment ook in alle stilte mee aan het VN-migratiepact, ook bekend als het Marrakeshpact. De stoere praatjes en verkiezingsbeloften van de N-VA staan in schril contrast met het lakse beleid dat Francken in werkelijkheid heeft gevoerd. Zo kwamen er op nauwelijks vier jaar tijd 500.000 nieuwe vreemdelingen binnen. Afrekenen in het stemhokje op 26 mei!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen

Minister Jambon en staatssecretaris Francken trekken begin mei naar Marokko en tekenen er met minister Reynders en passant de “Verklaring van Marrakesh”, een verklaring waarbij de ondertekenaars zich ertoe engageren om migratie actief te bevorderen. Hoe geloofwaardig is dit nog? Precies alsof ons land nog niet genoeg wordt overspoeld …

Begin mei kon men er in de media echt niet naast kijken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken vertrekken naar Marokko om er bij de Marokkaanse autoriteiten op aan te dringen uitgewezen Marokkaanse ex-gedetineerden op te vangen. Goed zo!

Nu blijkt echter dat ze er, samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ook nog een conferentie over migratie bijwonen: de ‘Euro-Afrikaanse Dialoog voor Migratie en Ontwikkeling’. De conferentie verloopt zelfs onder Belgisch voorzitterschap. De landen van de EU tekenen er samen met Afrikaanse landen de Verklaring van Marrakesh. Niets aan de hand? (…)

Woorden…

Zonder achterpoortjes… u herkent hem wel… humanitaire visa…

Twee handen op één buik…

… maar toch vinden ze elkaar niet binnen dezelfde fractie in de EU-praatbarak. Nochtans wordt Orban daar binnen de christen-democratische fractie – de EPP – voor zijn nationalisme verguisd en uitgespuwd. Tenzij…
Orban riep de EPP op een coalitie aan te gaan met het ENF, de fractie waarin Salvini en geestesgenoten zich verenigd hebben binnen de EU. Hij verklaarde gisteren tijdens een persconferentie in Boedapest dat hij het moeilijk zal vinden voort te werken binnen de EPP fractie, waarvan zijn Fidesz partij deel van uitmaakt, als deze na de EUropese verkiezingen een alliantie met de pro-migratie linkse partijen vormt.

Salvini bezocht Hongarije en de stellingen die Orban tégen de vluchtelingenstormloop op Hongarije en Europa heeft laten bouwen.

De poco media zijn door hun volgzame papegaaienretoriek medeverantwoordelijk voor de teloorgang van EUropa.