VSA: Maine Democraten willen geen wet tegen genitale verminking

Afbeeldingsresultaat voor fgm religionIn de VSA is de strijd tegen genitale verminking ontbrand. In Maine is een wetsvoorstel, die deze vrouwenverminking (female genital mutilation, kort: FGM) wil strafbaar maken, in de senaat geweigerd door de partijgenoten van de lieftallige Hillary, de alom geprezen liberale en progressieve Democraten.

De Democraten doen hun uiterste best om deze – eigenlijk vanzelfsprekende – wet tegen te houden. Ze argumenteren – ook onder druk van de American Civil Liberties Union (ACLU) – tegen de ‘criminalisering’ van vrouwenverminking die ze schokschouderend een milde ‘besnijdenis’ noemen.

Het probleem steeg ten top toen in april twee moslim artsen Fakhruddin Attar en Jumana Nagarwala in Detroit gearresteerd werden omdat ze twee zevenjarige Somalische meisjes uit Minnesota volgens de wens van de ouders in een ziekenhuis genitaal verminkt zouden hebben.
De advocaten van de moslim geneesvrouw, Dr. Jumana Nagarwala, beroepen zich op de godsdienstvrijheid, waardoor hun klant het recht zou hebben deze ‘ingreep’ uit te voeren. Het zou deel uitmaken van het geloof en wordt “bijgevolg door de Amerikaanse grondwet gedekt”.

Onderzoekers gaan ervan uit dat de twee betroffen meisjes slechts het topje van de ijsberg zijn en rekenen met minstens 100 slachtoffertjes.

In de VSA is genitale verminking bij vrouwen onder 18 sinds 1997 verboden (federale wet).

Als het wetsvoorstel in Maine goedgekeurd wordt dan is deze staat de volgende in een rijtje van 24 met een speciale wetgeving rond FGM. Maine geldt als één der acht risico-staten, zoals Minnesota en Ohio, omdat daar veel Somalische ‘vluchtelingen’ leven. 99% van alle Somalische vrouwen en meisjes worden de barbaarse snij- en knipprocedure opgedrongen vooraleer ze in het huwelijk treden.
Het geval van de beide Somalische meisjes in Detroit is het eerste dat strafrechtelijk vervolgd wordt. Meer dan een half miljoen meisjes leven in de VSA met het risico genitale verminking te moeten ondergaan. Hun families zijn meestal afkomstig uit de Prachtlanden Soedan, Somalië en Afghanistan. (video’s onderaan)  Somalië leidt met 98% ‘s werelds hoogste percentage vrouwenverminkingen.  Uitgeweken Somali’s staan onder druk om de ‘gewoontes’ van hun vaderland niet te vergeten.

Maar ook Europa blijft niet van deze uiting van godsdienstvrijheid gespaard. In Groot Brittanië werden in 2016 5000 gevallen voor de rechtbank aangeklaagd. De meeste knip-en snijpraktijken beroepen zich op de sharia – een aantal hadithen verwijzen naar Mohammed, die de verminking aanprijst omdat het “de vrouwen minder losbandig zou maken”.

De nieuwe wet in Maine zou van FGM bij meisjes onder 18 een zwaar misdrijf maken, met lange gevangenisstraffen of boetes. De ouders zullen bovendien wegens mishandeling van hun dochters veroordeeld kunnen worden.

Vertrouwen is goed, wantrouwen is beter

Afbeeldingsresultaat voor white doctorDit speelt zich af in Mississauga, Ont, Canada, waar Trudeau de lakens met graagte  uitdeelt aan vreemdelingen.
Een vrouw gaat met haar zoon naar een medisch diagnosecentrum wegens pijn in zijn borststreek. Als de medische hulp verstrekt moet worden door een donker getinte is de vrouw het er niet mee eens. Waarop ze doorverwezen wordt naar een ziekenhuis. Zij reageert: “Als blanke vrouw in dit land, kan ik mij beter een kogel door het hoofd schieten.”

Moet je zeker nooit naar de Spoed in Herentals gaan.

 

Hoe lang mogen kinderen nog kinderen zijn?

Afbeeldingsresultaat voor gender waanzinHet oude normaal werd abnormaal.  Het nieuwe normaal werd de norm.  Tegennatuurlijke seksuele voorkeuren en belevenissen moeten per se zo vroeg mogelijk aan de kindjes aangereikt worden.  Zelfs in de kleutertuin.  Kwestie van vooroordelen te vermijden.

Wanneer werd seksuele opvoeding in de lessen biologie vervangen door soft porno met daarin – vanzelfsprekend – alle mogelijke seksuele voorkeuren / geslachten / rassen/ multi-patronen….?

De Russen vragen zich af of het westen krankzinnig geworden is:

 

 

VNZ – persmededeling

Afbeeldingsresultaat voor VNZ

“Ondanks miljardentransferten uit Vlaanderen: meer dan één vijfde van de Waalse bevolking in armoede; in Brussel bijna 1 op 3!”

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Het VNZ stelt vast dat de consumptieverschillen – niettegenstaande de toenemende vergrijzing in Vlaanderen – voor 2016 nog steeds significant zijn, maar wel afnemen ten opzichte van de laatste 5 jaren.

Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.188,49) en een Waal (€ 2.272,75) bedroeg in 2016 nog 84,26 euro per persoon.

Uitgaven gezondheidszorgen 2016:
  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 224.859 395.151.160 2.188,49
Wallonië 253.827 467.445.243 2.272,75
Brussel 48.416 80.833.175 2.100,71
(niet toewijsbaar) 227.263.431
Totaal 527.102 1.170.693.009 2.221,00
 

 

Lees verder

Alcohol schenken om dronkenschap te vermijden?

Gerelateerde afbeeldingEuh… een ietwat rare redenering, vindt u?

Psychologe Ariane Bazan: ‘Euthanasie toestaan om zelfmoord te voorkomen? Dat is toch een bizarre redenering’

…Psychische aandoeningen kunnen veranderen, soms zelfs heel plots. Depressie gaat over. Ook bij psychiatrische patiënten met ingewikkelde klachten wordt soms resultaat geboekt. Waarom zeggen we dan niet gewoon rechtuit dat het hier niet gaat over euthanasie maar over hulp bij zelfdoding?…

Lees meer…

 

Een vakkracht mag iets kosten

Gerelateerde afbeeldingEen jonge man uit Somalië strijkt neer in Merkelland.  Spreekt geen woord Duits of een andere gangbare taal.  Zijn vakkennis is een mysterie.  Zijn gezondheid niet.  Men stelt vast dat hij lijdt aan een “zware multiresistente vorm van TBC”.  Kostenplaatje per TBC-toerist: minimum 200.000 euro.   En hun ziekte belet niet dat moslims ambras maken met ‘ongelovigen’.

Deze video hebben we in een vorige bijdrage al vermeld, maar konden we omwille van technische problemen niet plaatsen:

 

De terugkeer van “uitgedoofde” ziektes

 

Krijgt het beroep van vroedvrouw een uitgebreide invulling?

Afbeeldingsresultaat voor engeltjesmaakster cartoonVroedvrouwen, een beroep met ‘mogelijkheden’
Door middel van een door de belastingbetaler gefinancierde studie wil de Britse advocate, Sally Sheldon, aantonen dat het goedkoper zou zijn mochten vroedvrouwen hun beroepsomschrijving mogen uitbreiden met abortussen.  De artsen zouden hierdoor ontlast worden.  Zij wordt in haar streven ondersteund door het Royal College voor geboortehelpers en gynaecologen.

Hoewel vroedvrouwen een opleiding krijgen om baby’s op de wereld te brengen en nieuw leven te ondersteunen, zouden ze dus nu zonder de aanwezigheid van een arts ongewenst kinderleven legaal kunnen beëindigen.  Minder moeilijk dan een tandartsbezoek.

De b.g. studie, die £ 500.000 gekost heeft, stelt immers dat op deze wijze de ziekenhuis-verblijven en medisch nodige ingrepen in ziekenhuizen hierdoor versneld worden.    Meer dan de helft der abortussen in Groot-Brittanië wordt sowieso nu al door middel van medicijnen (!) uitgevoerd; vroedvrouwen zouden dan het hele proces van het uitreiken der abortusstimulerende middelen en de nabehandeling (… selectieve huisvuilophaling?) begeleiden.  Bij de 40% ingrepen waar de foetus uit de baarmoeder gezogen wordt, moet een arts aanwezig zijn.

Verpleegsters en vroedvrouwen vrezen dat de beëindiging van het ongeboren leven op deze wijze nóg gemakkelijker wordt en een hogere drempel wegvalt.  Een dilemma bij de beroepsethiek, of gewoon een afwisselde loopbaan: enerzijds een leventje redden… en dan hop  naar de volgende afspraak om een ander leventje uit te schakelen.
Niet toevallig is één der ondertekenaars van de studie een beheerder van één der grootste Britse abortusbedrijven.
En evenmin toevallig is het wetsvoorstel van Diana Johnson, een socialistische volksvertegenwoordigster, om abortus uit het strafboek te halen.

Als voorbeeld van totale smakeloosheid en ontmenselijking was trouwens een actie in 2016 van linkse feministes aan de universiteit van Georgia, die koekjes in foetusvorm verdeelden als promotie voor abortus, begeleid van boodschappen zoals „Abortion should remain legal because ..-  vrij aan te vullen –  my vagina is too pretty to let a fetus crawl out“ (Abortus moet legaal blijven… want mijn vagina is te mooi om er een foetus (…noteer de woordkeuze, van een kindje is geen sprake) eruit te laten kruipen.”

Ziek!

Kekse in Fötusform sollten eine Abtreibung schmackhaft machen. Foto: Gender mich nicht voll / Facebook / zVg