Een vakkracht mag iets kosten

Gerelateerde afbeeldingEen jonge man uit Somalië strijkt neer in Merkelland.  Spreekt geen woord Duits of een andere gangbare taal.  Zijn vakkennis is een mysterie.  Zijn gezondheid niet.  Men stelt vast dat hij lijdt aan een “zware multiresistente vorm van TBC”.  Kostenplaatje per TBC-toerist: minimum 200.000 euro.   En hun ziekte belet niet dat moslims ambras maken met ‘ongelovigen’.

Deze video hebben we in een vorige bijdrage al vermeld, maar konden we omwille van technische problemen niet plaatsen:

 

De terugkeer van “uitgedoofde” ziektes

 

Krijgt het beroep van vroedvrouw een uitgebreide invulling?

Afbeeldingsresultaat voor engeltjesmaakster cartoonVroedvrouwen, een beroep met ‘mogelijkheden’
Door middel van een door de belastingbetaler gefinancierde studie wil de Britse advocate, Sally Sheldon, aantonen dat het goedkoper zou zijn mochten vroedvrouwen hun beroepsomschrijving mogen uitbreiden met abortussen.  De artsen zouden hierdoor ontlast worden.  Zij wordt in haar streven ondersteund door het Royal College voor geboortehelpers en gynaecologen.

Hoewel vroedvrouwen een opleiding krijgen om baby’s op de wereld te brengen en nieuw leven te ondersteunen, zouden ze dus nu zonder de aanwezigheid van een arts ongewenst kinderleven legaal kunnen beëindigen.  Minder moeilijk dan een tandartsbezoek.

De b.g. studie, die £ 500.000 gekost heeft, stelt immers dat op deze wijze de ziekenhuis-verblijven en medisch nodige ingrepen in ziekenhuizen hierdoor versneld worden.    Meer dan de helft der abortussen in Groot-Brittanië wordt sowieso nu al door middel van medicijnen (!) uitgevoerd; vroedvrouwen zouden dan het hele proces van het uitreiken der abortusstimulerende middelen en de nabehandeling (… selectieve huisvuilophaling?) begeleiden.  Bij de 40% ingrepen waar de foetus uit de baarmoeder gezogen wordt, moet een arts aanwezig zijn.

Verpleegsters en vroedvrouwen vrezen dat de beëindiging van het ongeboren leven op deze wijze nóg gemakkelijker wordt en een hogere drempel wegvalt.  Een dilemma bij de beroepsethiek, of gewoon een afwisselde loopbaan: enerzijds een leventje redden… en dan hop  naar de volgende afspraak om een ander leventje uit te schakelen.
Niet toevallig is één der ondertekenaars van de studie een beheerder van één der grootste Britse abortusbedrijven.
En evenmin toevallig is het wetsvoorstel van Diana Johnson, een socialistische volksvertegenwoordigster, om abortus uit het strafboek te halen.

Als voorbeeld van totale smakeloosheid en ontmenselijking was trouwens een actie in 2016 van linkse feministes aan de universiteit van Georgia, die koekjes in foetusvorm verdeelden als promotie voor abortus, begeleid van boodschappen zoals „Abortion should remain legal because ..-  vrij aan te vullen –  my vagina is too pretty to let a fetus crawl out“ (Abortus moet legaal blijven… want mijn vagina is te mooi om er een foetus (…noteer de woordkeuze, van een kindje is geen sprake) eruit te laten kruipen.”

Ziek!

Kekse in Fötusform sollten eine Abtreibung schmackhaft machen. Foto: Gender mich nicht voll / Facebook / zVg

Caritas organiseert interactieve sekstentoonstelling in Beieren

Afbeeldingsresultaat voor Only Human. Leben. Lieben. Mensch seinMet een mobiele interactieve tentoonstelling wil Caritas “vluchtelingen” over het thema “gezonde seks” informeren.  Met info over “vrouwen- en mannengezondheid, HIV en andere SOA’s, relationele banden en geslachtsrollen”.

Dit alles onder de omvattende titel „Only Human. Leben. Lieben. Mensch sein.“  Vrij vertaald: “mens-zijn in alle vormen”.  Een idee van de psychosociale aids-raad van Caritas met een “cultuurgevoelige benadering van taboe thema’s”.

Volgens het devies “weten beschermt” worden in de tentoonstelling zo voorzichtig en concreet mogelijk taboe thema’s op afbeeldingen, op video’s en apps getoond.  Volgens Caritas is het niet voldoende gewoon condooms uit te delen.  Daar bovenop worden afbeeldingen en interactieve lessen aangeboden waarin uitgelegd wordt hoe ze zich tegen aids en andere soa’s kunnen beschermen.  De belangrijkste begrippen en gecomprimeerde zinnen worden in tien talen – ja hoor, ook in het Duits – kenbaar gemaakt.  Bijzonder voor de verschillende condoommaten bestaat naar verluidt een ‘grote’ belangstelling.   Volgens de “vluchtelingen” hadden ze problemen met de standaard condoommaten.

Verrassing.  Het aartsbisdom München en Freising ondersteunt de tentoonstelling.  Tenslotte zijn niet alle “vluchtelingen” katholiek en komen ze hier in contact met een grote seksuele vrijheid.  “Vluchtelingen” moeten beschermd worden tegen westerse vrouwen.   Ze zijn immers niet gewend aan nymfomanen die zelf het initiatief nemen om lastig gevallen, bepoteld, geslagen of verkracht worden.  Geen condoom bij de hand, hou een armlengte afstand.

Caritas gibt Asylanten jetzt Sex-Tipps

 

Syrische kinderen in Turkije als organenreservoir?

Afbeeldingsresultaat voor organ harvestingVoor het geval u dit in de kwaliteitsmedia gemist heeft:

2014 – Vraag uit het publiek bij een pers- conferentie der VN. 

“Een Syrische arts bracht aan het licht dat zo’n 18.000 Syrische kinderen in de menslievende Turkse opvangkampen voor Syrische vluchtelingen van overbodige lichaamsdelen ontlast werden toen ze voor een kleine ingreep naar een ziekenhuis moeten gaan.   Vele kinderen zouden daarbij overleden zijn en hun lichamen werden leeggeroofd..  Wat doen de VN eraan?” 

Opvallend: de woordvoerder van de VN ontkent noch erkent de feiten.  Hij heeft dit blijkbaar meer gehoord.   Maar… hij draait rond de pot en bevestigt dat ze inbreuken op de mensenrechten in Syrië onderzoeken.  In Syrië??? Geen woord over de toestand in Turkse opvangkampen of over de organendiefstal bij Syrische kinderen.

Mogen we even in herinnering brengen dat wij met z’n allen 6 miljard euro aan Turkije  betalen voor de opvang van Syrische vluchtelingen?  Dan mag je er toch van uitgaan dat die hun organen mogen behouden.

Volgende vraag ging over de Armeniërs als doelwit van de ‘rebellen’ – u weet wel, de ‘gematigde’ lieverdjes die door de VSA en co. bewapend en gesteund worden.  Geen antwoord.  Conclusie: “de VN zijn bezorgd en het vechten moet stoppen”.

 

 

 

Moeten mannelijke studenten bij de studies Geneeskunde positief gediscrimineerd worden?

Afbeeldingsresultaat voor feminismeIn Duitsland waarschuwt een professor Geneeskunde voor de “vervrouwelijking” van het artsenberoep.  Hij eist drastische aanpassingen van de studierichting Geneeskunde.

In Duitsland is er naar verluidt een merkbare achteruitgang bij de verzorging van zieken wegens een toenemend artsentekort.  Deze situatie zal in de volgende tien jaar merkbaar verslechteren omdat er in landelijke gebieden, maar ook in ziekenhuizen, meer artsen op pensioen gaan dan er nieuwe bijkomen door gebrek aan opvolging.

Deze wordt nog versterkt door de toenemende wens naar een uitgebalanceerde werk-vrije tijd invulling.  De eis vanuit talrijke medische instellingen om het aantal studieplaatsen terug op het vroegere niveau te brengen kan bij de politieke verantwoordelijken op geen begrip rekenen.  Dit telt ook voor de compenserende financiering voor vervangers van de door zwangerschap of kinderopvoeding veroorzaakte uitval.

Niemand legt daarbij de vinger op de wonde – angst om ‘verkeerd’ begrepen te worden –  waarbij de ongelijke verhouding mannelijke en vrouwelijke artsen aan de basis ligt van het probleem.  Iedereen ziet het, maar slechts weinigen durven de toenemende vervrouwe- lijking van het artsenberoep als eigenlijke oorzaak erkennen.  Ca.  65% der toegelaten studieplaatsen worden aan vrouwelijke studentes toegekend.  Daarvan onderbreken vele hun studie, schakelen over, of oefenen hun beroep niet uit, om vervolgens aan de slag te gaan in een andere werkkring of blijven thuis na de geboorte der kinderen.  Degenen die toch als arts werkzaam blijven, kiezen dikwijls voor een halftijdse loopbaan, wat vooral in de ziekenhuizen merkbaar is.

Het probleem (k)erkennen betekent nog niet dat er aan een oplossing gewerkt wordt.  Feit is gewoon dat 70% der studentes een beter Abiturcijfer heeft dan mannelijke studenten.   Waarbij de vraag kan gesteld worden of een schitterend Abiturrapport garant staat voor een geschiktere toekomstige arts.  Tenslotte bevestigt het cijfer slechts dat de kandidaat student(e) waarschijnlijk de studies Geneeskunde gemakkelijker zal aan kunnen; niet dat de student(e) een geëngageerde, gepassioneerde arts zal worden.

De cijfers van het Abiturrapport en het hoog vrouwenaantal bepalen wie mag voortstuderen, wie een studieplaats kan krijgen, aan welke universiteit,  en verhinderen dat het tekort aan artsen kan opgevuld worden.  Er worden weliswaar slechts ca. 20% van de studieplaatsen aan studenten met de beste Abiturresultaten gegeven, 20% aan studenten op een wachtlijst, maar 60% komen er via een selectielijst bij dewelke ook het Abiturcijfer meetelt.  Men kan ervan uitgaan dat het overgrote gedeelte der studieplaatsen (70 à 80%) aan vrouwen gegeven wordt.

Volgende oplossingen zouden in overweging kunnen genomen worden:
1. Wellicht is het nuttig om een psychologisch geschiktheidstest voor het artsenberoep in te voeren waarbij rekening gehouden kan worden met empathie, leerbereidheid (bv. anatomie), samenhang en verbanden te zien.  Daarbij een verpleegpraktijk van ca. 8 maanden met een beoordeling door een arts, een verpleger en een patiënt (m/v).
2. Een vastgelegd quotum van 50% mannelijke en 50% vrouwelijke studenten.  In plaats van de Abiturcijfers een soort loterijsysteem invoeren.  Wie een gunstig lootje trekt, zou aan de studies kunnen beginnen.
3.  Eventueel een strafsysteem inbouwen voor wie door eigen beslissing / schuld de studies afbreekt / opgeeft.  De studies Geneeskunde kosten ca.  100.000 euro en worden door de belastingbetaler bekostigd.  Bij 10.000 studieplaatsen tellen we ca. 1 miljard euro voor een gemiddelde studeertijd van 6 jaar.   Is het dan nog te verrechtvaardigen dat men bv.  verschillende semesters een studieplaats bezet gehouden heeft, die een andere kandidaat daardoor mist?  Als er een terugbetaling van een deel van het gedane studiekosten eist, zal de uitval automatisch verkleinen en men bovendien minder onbezonnen eraan zal beginnen.

Frankfurter Allgemeine

HAARP, de doos van Pandora?

Gerelateerde afbeeldingEr doen nogal wat samenzweringstheorieën de ronde over HAARP.

Zo zou het ‘onderzoekscentrum’ niet alleen het weder kunnen beïnvloeden, maar ook aardbevingen en overstromingen veroorzaken en zelfs ons denken in de gewenste richting kunnen leiden.

Afbeeldingsresultaat voor haarpOfficieel is HAARP een onderzoeksstation in Alaska opgericht door de Amerikaanse marine en de luchtmacht in samenwerking met de Universiteit van Alaska in Fairbanks om de ionosfeer te bestuderen.  Een prototype van een ‘ander’ soort wapen dat eventueel  ingezet kan worden om vijandige of concurrerende landen uit te schakelen.

De aarde is verpakt in een magnetisch veld.  De ionosfeer, een elektromagnetische geleider 100 km boven de aarde-oppervlakte, bestaat uit een laag elektrisch geladen deeltjes dat als een beschermingsschild tegen zonnewinden moet dienen.  Natuurlijke golven zouden naar verluidt de talrijke bliksemstormen veroorzaken.  Deze golven worden de ‘Schumann Resonance’ genoemd, golven met een lage frequentie ‘ELF’ die van nature uit aanwezig zijn in de elektromagnetische holte, de ruimte tussen de grond en de ionosfeer.  Deze ‘aarde hersengolven’ zijn identiek aan het spectrum van onze hersengolven.

De ionosfeer wordt gemanipuleerd door wetenschappers in dienst van de Amerikaanse overheid door middel van HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) dat bepaalde delen van de ionosfeer kan verhitten opdat het vermogen neergeslagen wordt op aarde.  Men stelt dat ‘ELF’ golven door HAARP naar bepaalde gebieden op aarde gestuurd worden om het weer te beïnvloeden.  Waarbij het vermoeden rees dat de gemoeds-gesteldheid en/of geestelijke / fysische gezondheid van miljoenen mensen hiermee bepaald kan worden.  Men kan zich afvragen of de zgn. ‘opwarming van de aarde’, de regenval, de orkanenintensiteit ook door dit ‘onderzoek’ veroorzaakt wordt.

Wie er meer wil over weten, kunnen wij Wanttoknow aanraden.  U vindt er buiten technische uitleg ook verhelderende video’s.  Het spijt ons, maar dit vertalen is onbegonnen werk.

Wat gebeurt er boven onze hoofden?  Wie trekt aan welke touwtjes?  Is onze bezorgdheid gerechtvaardigd of – God beware – valt dit ook onder de categorie ‘vals nieuws’?

Schoonheid heeft een prijs

Afbeeldingsresultaat voor arsenical lotion

Doorheen alle tijdens was de mens een ijdel diersoort.  Al had de betrachting soms wel nefaste gevolgen, iets wat deze tekening wou aantonen.

Afbeeldingsresultaat voor arsenical lotionArsenicum heeft een lange geschiedenis doorheen alle tijden.  Echter niet als rattenvergift, maar wel als schoonheidsmiddeltje in een groot gamma cosmetische behandelingen.   In de 19de eeuw zou het smeermiddel “Arsenical Lotion” voor een stralende teint zorgen – andere, gevaarlijker,  behandelingsmethodes moesten ingeslikt worden.

Afbeeldingsresultaat voor arsenical lotionZoals arsenicumwafeltjes die ‘de grofste en weerzinwekkendste huid en teint’ moesten om- toveren in een zacht babyhuidje.    Maar geen rozen zonder doornen, arsenicum leidde tot hoofdpijn, verwardheid, diarree en slaperigheid… tot men uit- eindelijk niets meer voelde…

Afbeeldingsresultaat voor queen elizabeth 1Loodwit was eeuwen lang het populairste ingrediënt in gezichtspoeders.  Een blank, wit gezicht stond gelijk met een symbool van een goede afkomst, van weelde, van fijne manieren.  In de vroege 1600 jaren drong stilaan het effect van loodwitgebruik door.  Koningin Elisabeth I stierf eraan in 1603.  Het loodwit zorgde niet alleen voor een spookachtig uiterlijk, het vrat letterlijk de opperhuid weg.  Bijgevolg moesten steeds dikkere lagen aangebracht worden om de schade onzichtbaar te maken.

Vooraleer haarspray of gel de m/v/o-kapsels in toom hield, hadden hun voorgangers het behoorlijk moeilijk.  Zij gebruikten reuzel als een soort pleisterlaag die wel een week bleef zitten op hun ingewikkelde, torenhoge kapsels.  Niet echt gevaarlijk, maar wel onsmakelijk.  Insecten en kleine diertjes vonden er onderdak.  Bij een gavot danste een keverbende vrolijk mee op de schouders en in het décolleté; kakkerlakken schoven mee aan tafel.

Allday

 

 

 

 

Bellen naar Rutten kan uw gezondheid schaden

verkiezing2014 OVLD Rutten KeelerstoelIn gesprek met De Zondag neemt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vandaag de handschoen op tegen de bemoeizucht van de overheid.

“Ik ben die drang om mensen te betuttelen echt beu”

“Nu onze reporter hersendood is, krijgt hij een stekje op de onderbemande showbizzredactie.”

“Onze reporter laat een vrouwmens en twee kinderen na. Ibrahim (3) en Marilyn (acht maanden) hopen dat hun vader wat vaker thuis zal zijn nu hij hersendood is.

Zijn echtgenote hoopt dat de Kamer een wet zal goedkeuren die bellen naar mevrouw Rutten verbiedt.”

Lees er hier meer over.