Vertrouwen is goed, wantrouwen is beter

Afbeeldingsresultaat voor white doctorDit speelt zich af in Mississauga, Ont, Canada, waar Trudeau de lakens met graagte  uitdeelt aan vreemdelingen.
Een vrouw gaat met haar zoon naar een medisch diagnosecentrum wegens pijn in zijn borststreek. Als de medische hulp verstrekt moet worden door een donker getinte is de vrouw het er niet mee eens. Waarop ze doorverwezen wordt naar een ziekenhuis. Zij reageert: “Als blanke vrouw in dit land, kan ik mij beter een kogel door het hoofd schieten.”

Moet je zeker nooit naar de Spoed in Herentals gaan.

 

Hoe lang mogen kinderen nog kinderen zijn?

Afbeeldingsresultaat voor gender waanzinHet oude normaal werd abnormaal.  Het nieuwe normaal werd de norm.  Tegennatuurlijke seksuele voorkeuren en belevenissen moeten per se zo vroeg mogelijk aan de kindjes aangereikt worden.  Zelfs in de kleutertuin.  Kwestie van vooroordelen te vermijden.

Wanneer werd seksuele opvoeding in de lessen biologie vervangen door soft porno met daarin – vanzelfsprekend – alle mogelijke seksuele voorkeuren / geslachten / rassen/ multi-patronen….?

De Russen vragen zich af of het westen krankzinnig geworden is:

 

 

VNZ – persmededeling

Afbeeldingsresultaat voor VNZ

“Ondanks miljardentransferten uit Vlaanderen: meer dan één vijfde van de Waalse bevolking in armoede; in Brussel bijna 1 op 3!”

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Het VNZ stelt vast dat de consumptieverschillen – niettegenstaande de toenemende vergrijzing in Vlaanderen – voor 2016 nog steeds significant zijn, maar wel afnemen ten opzichte van de laatste 5 jaren.

Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.188,49) en een Waal (€ 2.272,75) bedroeg in 2016 nog 84,26 euro per persoon.

Uitgaven gezondheidszorgen 2016:
  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 224.859 395.151.160 2.188,49
Wallonië 253.827 467.445.243 2.272,75
Brussel 48.416 80.833.175 2.100,71
(niet toewijsbaar) 227.263.431
Totaal 527.102 1.170.693.009 2.221,00
 

 

Lees verder

Alcohol schenken om dronkenschap te vermijden?

Gerelateerde afbeeldingEuh… een ietwat rare redenering, vindt u?

Psychologe Ariane Bazan: ‘Euthanasie toestaan om zelfmoord te voorkomen? Dat is toch een bizarre redenering’

…Psychische aandoeningen kunnen veranderen, soms zelfs heel plots. Depressie gaat over. Ook bij psychiatrische patiënten met ingewikkelde klachten wordt soms resultaat geboekt. Waarom zeggen we dan niet gewoon rechtuit dat het hier niet gaat over euthanasie maar over hulp bij zelfdoding?…

Lees meer…

 

Een vakkracht mag iets kosten

Gerelateerde afbeeldingEen jonge man uit Somalië strijkt neer in Merkelland.  Spreekt geen woord Duits of een andere gangbare taal.  Zijn vakkennis is een mysterie.  Zijn gezondheid niet.  Men stelt vast dat hij lijdt aan een “zware multiresistente vorm van TBC”.  Kostenplaatje per TBC-toerist: minimum 200.000 euro.   En hun ziekte belet niet dat moslims ambras maken met ‘ongelovigen’.

Deze video hebben we in een vorige bijdrage al vermeld, maar konden we omwille van technische problemen niet plaatsen:

 

De terugkeer van “uitgedoofde” ziektes

 

Krijgt het beroep van vroedvrouw een uitgebreide invulling?

Afbeeldingsresultaat voor engeltjesmaakster cartoonVroedvrouwen, een beroep met ‘mogelijkheden’
Door middel van een door de belastingbetaler gefinancierde studie wil de Britse advocate, Sally Sheldon, aantonen dat het goedkoper zou zijn mochten vroedvrouwen hun beroepsomschrijving mogen uitbreiden met abortussen.  De artsen zouden hierdoor ontlast worden.  Zij wordt in haar streven ondersteund door het Royal College voor geboortehelpers en gynaecologen.

Hoewel vroedvrouwen een opleiding krijgen om baby’s op de wereld te brengen en nieuw leven te ondersteunen, zouden ze dus nu zonder de aanwezigheid van een arts ongewenst kinderleven legaal kunnen beëindigen.  Minder moeilijk dan een tandartsbezoek.

De b.g. studie, die £ 500.000 gekost heeft, stelt immers dat op deze wijze de ziekenhuis-verblijven en medisch nodige ingrepen in ziekenhuizen hierdoor versneld worden.    Meer dan de helft der abortussen in Groot-Brittanië wordt sowieso nu al door middel van medicijnen (!) uitgevoerd; vroedvrouwen zouden dan het hele proces van het uitreiken der abortusstimulerende middelen en de nabehandeling (… selectieve huisvuilophaling?) begeleiden.  Bij de 40% ingrepen waar de foetus uit de baarmoeder gezogen wordt, moet een arts aanwezig zijn.

Verpleegsters en vroedvrouwen vrezen dat de beëindiging van het ongeboren leven op deze wijze nóg gemakkelijker wordt en een hogere drempel wegvalt.  Een dilemma bij de beroepsethiek, of gewoon een afwisselde loopbaan: enerzijds een leventje redden… en dan hop  naar de volgende afspraak om een ander leventje uit te schakelen.
Niet toevallig is één der ondertekenaars van de studie een beheerder van één der grootste Britse abortusbedrijven.
En evenmin toevallig is het wetsvoorstel van Diana Johnson, een socialistische volksvertegenwoordigster, om abortus uit het strafboek te halen.

Als voorbeeld van totale smakeloosheid en ontmenselijking was trouwens een actie in 2016 van linkse feministes aan de universiteit van Georgia, die koekjes in foetusvorm verdeelden als promotie voor abortus, begeleid van boodschappen zoals „Abortion should remain legal because ..-  vrij aan te vullen –  my vagina is too pretty to let a fetus crawl out“ (Abortus moet legaal blijven… want mijn vagina is te mooi om er een foetus (…noteer de woordkeuze, van een kindje is geen sprake) eruit te laten kruipen.”

Ziek!

Kekse in Fötusform sollten eine Abtreibung schmackhaft machen. Foto: Gender mich nicht voll / Facebook / zVg

Caritas organiseert interactieve sekstentoonstelling in Beieren

Afbeeldingsresultaat voor Only Human. Leben. Lieben. Mensch seinMet een mobiele interactieve tentoonstelling wil Caritas “vluchtelingen” over het thema “gezonde seks” informeren.  Met info over “vrouwen- en mannengezondheid, HIV en andere SOA’s, relationele banden en geslachtsrollen”.

Dit alles onder de omvattende titel „Only Human. Leben. Lieben. Mensch sein.“  Vrij vertaald: “mens-zijn in alle vormen”.  Een idee van de psychosociale aids-raad van Caritas met een “cultuurgevoelige benadering van taboe thema’s”.

Volgens het devies “weten beschermt” worden in de tentoonstelling zo voorzichtig en concreet mogelijk taboe thema’s op afbeeldingen, op video’s en apps getoond.  Volgens Caritas is het niet voldoende gewoon condooms uit te delen.  Daar bovenop worden afbeeldingen en interactieve lessen aangeboden waarin uitgelegd wordt hoe ze zich tegen aids en andere soa’s kunnen beschermen.  De belangrijkste begrippen en gecomprimeerde zinnen worden in tien talen – ja hoor, ook in het Duits – kenbaar gemaakt.  Bijzonder voor de verschillende condoommaten bestaat naar verluidt een ‘grote’ belangstelling.   Volgens de “vluchtelingen” hadden ze problemen met de standaard condoommaten.

Verrassing.  Het aartsbisdom München en Freising ondersteunt de tentoonstelling.  Tenslotte zijn niet alle “vluchtelingen” katholiek en komen ze hier in contact met een grote seksuele vrijheid.  “Vluchtelingen” moeten beschermd worden tegen westerse vrouwen.   Ze zijn immers niet gewend aan nymfomanen die zelf het initiatief nemen om lastig gevallen, bepoteld, geslagen of verkracht worden.  Geen condoom bij de hand, hou een armlengte afstand.

Caritas gibt Asylanten jetzt Sex-Tipps

 

Syrische kinderen in Turkije als organenreservoir?

Afbeeldingsresultaat voor organ harvestingVoor het geval u dit in de kwaliteitsmedia gemist heeft:

2014 – Vraag uit het publiek bij een pers- conferentie der VN. 

“Een Syrische arts bracht aan het licht dat zo’n 18.000 Syrische kinderen in de menslievende Turkse opvangkampen voor Syrische vluchtelingen van overbodige lichaamsdelen ontlast werden toen ze voor een kleine ingreep naar een ziekenhuis moeten gaan.   Vele kinderen zouden daarbij overleden zijn en hun lichamen werden leeggeroofd..  Wat doen de VN eraan?” 

Opvallend: de woordvoerder van de VN ontkent noch erkent de feiten.  Hij heeft dit blijkbaar meer gehoord.   Maar… hij draait rond de pot en bevestigt dat ze inbreuken op de mensenrechten in Syrië onderzoeken.  In Syrië??? Geen woord over de toestand in Turkse opvangkampen of over de organendiefstal bij Syrische kinderen.

Mogen we even in herinnering brengen dat wij met z’n allen 6 miljard euro aan Turkije  betalen voor de opvang van Syrische vluchtelingen?  Dan mag je er toch van uitgaan dat die hun organen mogen behouden.

Volgende vraag ging over de Armeniërs als doelwit van de ‘rebellen’ – u weet wel, de ‘gematigde’ lieverdjes die door de VSA en co. bewapend en gesteund worden.  Geen antwoord.  Conclusie: “de VN zijn bezorgd en het vechten moet stoppen”.

 

 

 

Moeten mannelijke studenten bij de studies Geneeskunde positief gediscrimineerd worden?

Afbeeldingsresultaat voor feminismeIn Duitsland waarschuwt een professor Geneeskunde voor de “vervrouwelijking” van het artsenberoep.  Hij eist drastische aanpassingen van de studierichting Geneeskunde.

In Duitsland is er naar verluidt een merkbare achteruitgang bij de verzorging van zieken wegens een toenemend artsentekort.  Deze situatie zal in de volgende tien jaar merkbaar verslechteren omdat er in landelijke gebieden, maar ook in ziekenhuizen, meer artsen op pensioen gaan dan er nieuwe bijkomen door gebrek aan opvolging.

Deze wordt nog versterkt door de toenemende wens naar een uitgebalanceerde werk-vrije tijd invulling.  De eis vanuit talrijke medische instellingen om het aantal studieplaatsen terug op het vroegere niveau te brengen kan bij de politieke verantwoordelijken op geen begrip rekenen.  Dit telt ook voor de compenserende financiering voor vervangers van de door zwangerschap of kinderopvoeding veroorzaakte uitval.

Niemand legt daarbij de vinger op de wonde – angst om ‘verkeerd’ begrepen te worden –  waarbij de ongelijke verhouding mannelijke en vrouwelijke artsen aan de basis ligt van het probleem.  Iedereen ziet het, maar slechts weinigen durven de toenemende vervrouwe- lijking van het artsenberoep als eigenlijke oorzaak erkennen.  Ca.  65% der toegelaten studieplaatsen worden aan vrouwelijke studentes toegekend.  Daarvan onderbreken vele hun studie, schakelen over, of oefenen hun beroep niet uit, om vervolgens aan de slag te gaan in een andere werkkring of blijven thuis na de geboorte der kinderen.  Degenen die toch als arts werkzaam blijven, kiezen dikwijls voor een halftijdse loopbaan, wat vooral in de ziekenhuizen merkbaar is.

Het probleem (k)erkennen betekent nog niet dat er aan een oplossing gewerkt wordt.  Feit is gewoon dat 70% der studentes een beter Abiturcijfer heeft dan mannelijke studenten.   Waarbij de vraag kan gesteld worden of een schitterend Abiturrapport garant staat voor een geschiktere toekomstige arts.  Tenslotte bevestigt het cijfer slechts dat de kandidaat student(e) waarschijnlijk de studies Geneeskunde gemakkelijker zal aan kunnen; niet dat de student(e) een geëngageerde, gepassioneerde arts zal worden.

De cijfers van het Abiturrapport en het hoog vrouwenaantal bepalen wie mag voortstuderen, wie een studieplaats kan krijgen, aan welke universiteit,  en verhinderen dat het tekort aan artsen kan opgevuld worden.  Er worden weliswaar slechts ca. 20% van de studieplaatsen aan studenten met de beste Abiturresultaten gegeven, 20% aan studenten op een wachtlijst, maar 60% komen er via een selectielijst bij dewelke ook het Abiturcijfer meetelt.  Men kan ervan uitgaan dat het overgrote gedeelte der studieplaatsen (70 à 80%) aan vrouwen gegeven wordt.

Volgende oplossingen zouden in overweging kunnen genomen worden:
1. Wellicht is het nuttig om een psychologisch geschiktheidstest voor het artsenberoep in te voeren waarbij rekening gehouden kan worden met empathie, leerbereidheid (bv. anatomie), samenhang en verbanden te zien.  Daarbij een verpleegpraktijk van ca. 8 maanden met een beoordeling door een arts, een verpleger en een patiënt (m/v).
2. Een vastgelegd quotum van 50% mannelijke en 50% vrouwelijke studenten.  In plaats van de Abiturcijfers een soort loterijsysteem invoeren.  Wie een gunstig lootje trekt, zou aan de studies kunnen beginnen.
3.  Eventueel een strafsysteem inbouwen voor wie door eigen beslissing / schuld de studies afbreekt / opgeeft.  De studies Geneeskunde kosten ca.  100.000 euro en worden door de belastingbetaler bekostigd.  Bij 10.000 studieplaatsen tellen we ca. 1 miljard euro voor een gemiddelde studeertijd van 6 jaar.   Is het dan nog te verrechtvaardigen dat men bv.  verschillende semesters een studieplaats bezet gehouden heeft, die een andere kandidaat daardoor mist?  Als er een terugbetaling van een deel van het gedane studiekosten eist, zal de uitval automatisch verkleinen en men bovendien minder onbezonnen eraan zal beginnen.

Frankfurter Allgemeine