Medische hulpverleners: de nieuwe melaatsen

leprozerie – Tom's kijk op Brugge doorheen de tijd in groot en klein

Moeten ze binnenkort met een ratel of een bel hun aanwezigheid aankondigen? (…)

In Parijs moet het medisch personeel op straat door veiligheidsagenten beschermd worden:

Een verpleegster wordt door de buren verplicht haar woning te verlaten. Solidariteit, prima, maar niet bij ons in de buurt. Coronavirus – Paris : une infirmière obligée de quitter un appartement sous la pression des voisins

Cyclus

Zwarte Seagulls

5.4.2020

VRIJHEID  IS EEN BROOS  GOED.

De nieuwe plaag van Bijbelse proporties. Op enkele weken tijd belandt de bevolking van een relatieve vrijheid in een bewakings-samenleving.
a) er worden wegblokkades opgericht om de verplaatsingen te controleren;
b) men zet drones in om te kijken of mensen in hun eigen (vakantie)woningen zijn;
c) men sluit de Nederlandse en Frans-Vlaamse grenzen af en deelt boetes uit voor wie er voorbij wil;
d) men verbiedt een groot deel van de handel van de echte middenstand (e-verkoop met talloze wagens mag nog wel);
e) men schakelt elk argument van oppositie uit;
f) toegang tot openbare ruimtes wordt verboden of bemoeilijkt, bvb. een park of het strand.

Met de vorming van een regering met volmachten is een regeren ontstaan, waarbij de grondwet kan overtreden worden. En de oppositie gezien de noodtoestand eigenlijk niet protesteert tegen deze vorm van politiestaat.

DE BELGISCHE GRONDWET

Volgende artikelen van de grondwet zijn aan de orde :

Art. 15: de woning is onschendbaar.   Bepaalde regeringsleden willen dat huisbetredingen kunnen gebeuren bij vermoeden van quarantaine vergrijpen, zonder huiszoekingsbevel.

Art. 25: de drukpers is vrij : de censuur kan nooit worden ingevoerd.  Men stelt sedert jaren vast dat de geschreven en de radio/televisie pers eensluidende informatie geven over politiek-correcte punten.  De vorige en huidige toestand kan men een zelf-censuur noemen.  Door deze “nieuwe plaag” hoort men bovendien geen enkel standpunt, dat de genomen politiek in vraag stelt of een diepgaandere analyse toelaat.   Dit is even erg als het communisme.

Art. 36: de Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen.  Het samenzijn, zelfs zonder vergaderen, van meer dan 2 personen wordt als een vergrijp aanzien en evtl. bestraft.

Art. 19: de vrijheid van eredienst : de vrije, openbare uitvoering ervan.  Dit  verbod hebben vnl. de leiders van de onderscheiden godsdiensten beslist, zonder raadpleging van hun gelovigen.

Vandaag is het Palmzondag, het begin van de “metafoor” van het menselijk zijn.  De gelovigen stellen vast hoe God zich door zijn Zoon offert voor de vrijmaking van de mensheid.  We zijn getuigen van de terechtstelling van Jezus, maar ook van de Verrijzenis met Pasen.  Zonder dit geloof in het voortbestaan over de dood heen, is elk christelijk geloof zonder voorwerp.  Het is het “statement” dat we met God eeuwig leven, over de fysieke dood heen.

Het opschorten van de eredienst kwam zelfs in de meest barre tijden niet voor.  Bij de Franse Revolutie werden de priesters buiten de wet gesteld; toch vonden er bedekt vieringen plaats.  Bij de vervolging door Spanje van de lutheranen en calvinisten werd, met gevaar van eigen leven toch diensten gehouden, soms in het open veld.  In vrijwel alle communistische landen waren er ondergrondse kerken actief (met alle gevaren van dien).  Jaarlijks worden tienduizenden christenen vermoord of gevangen gezet, omdat ze ondanks gevaar toch hun geloof willen uitdragen..   Over deze massa-slachtingen hoort men overigens niets in de serieuze pers, zelfs niet in de officiële kerken.

De grootste gevaren nu, als gevolg van deze plaag, zijn de toenemende paniek, die voor velen in paranoia dreigt te veranderen.

Het tweede gevaar is het bestendigen van de opschorting van de burgerlijke vrijheden.

Het derde gevaar is het op grote schaal invoeren van de “bewaking” van de bevolking.  Dit gebeurt d.m.v. drones (met o.a. warmte-detectie), track-systeem op de mobiele apparaten, om steeds de positie van het individu vast te stellen en de afschaffing van het baar geld.

Het vierde gevaar is het monddood maken van een groot spectrum aan politieke thema’s, onder het mom van de volksgezondheid.

Het vijfde en grootste gevaar is de grootste inzinking en malaise van onze economie, indien men niet met de nodige middelen de continuïteit verzekert van ons maatschappelijk weefsel.

Als men deze door-een-door Belgische pers volgt, als observator, dan stelt men nu al dat de N-VA  is veroordeeld tot nutteloosheid.  Gedurende de vele jaren van hun regeringsdeelname heb ik mezelf als de meest duidelijke criticus opgesteld.  Heden moet men objectief vaststellen dat ze in een niet-uitgesproken “cordon sanitaire” zijn geplaatst.  De tactiek van de franstaligen en belgicisten is duidelijk: door de N-VA tot onbetekenende proporties terug te brengen, wil men met het succesrijke Vlaams Belang, dat toch niet meetelt,  Vlaanderen een ranzig profiel geven, waarmee niet moet onderhandeld worden.  België voor lange tijd weer gered!

Door deze crisis van de plaag dreigt de publieke opinie volledig weg te evolueren van de standpunten van voorheen.  Het moment dus om dan wel verkiezingen te houden!!!

Het is aan wakker en tegendraads Vlaanderen om een taktiek te ontwikkelen tegen deze evolutie: ook Bart Maddens zegt nu (in Doorbraak) dat de Vlaams-nationalisten nooit als volwaardige partners zullen aanzien worden in dit land.

De Vlaamse voormannen in de politiek hebben nog de tijd, om daaruit een strategie te ontwikkelen.  Nieuwe omstandigheden vergen een andere aanpak!

Opmerking : bij het minste dat er verkeerd loopt in de samenleving, zoekt men een schuldige: bvb. een verkeerde medische ingreep, een onjuiste houding in het onderwijs, een onnadenkend woord uitgesproken dat niet poco is.   Cruciaal is dat in deze crisis de vraag naar het ontstaan van dit virus niet (mag) gesteld worden. 

Bill Gates sprak op een conferentie in 2015 reeds over een (corona)-pandemie.  Vanwaar komt trouwens de naam corona?  Men wil ons doen geloven dat de vleermuizen de schuld zijn; en China?  Het typische Dracula-verhaal. De vleermuizen zijn uit het kasteel ontsnapt…..

Opmerkelijk is dat deze plaag uitbreekt in landen, waarmee de wereldleiders problemen hebben.  China, Iran.  Mijn inziens is het geen straf van God.  Waarom beheert men laboratoria voor bacteriologische oorlogsvoering?  Zelfs als het een accidenteel gegeven is; een soort Tsjernobyl,; dan zijn toch de Deep State, de geheime wereldmachten verantwoordelijk voor dit leed in de wereld.  En, ook niet toevallig (?) voor het afschaffen van veel burgerlijke vrijheden.

 De verantwoordelijken dienen dan ook opgespeurd te worden.

J. Wouters,  Boom

De 10 Geboden in coronatijden

How Did Moses "Write" God's Law (and the Pentateuch) at and around ...

Filosoof Damiaan Denys geeft zijn geactualiseerde versie van de 10 Geboden:

‘Het coronavirus is een gezonde correctie op onze megalomane levensstijl’

Eén citaat uit deze filosofische moraalvisie of omgekeerd, moralistische filosofiebeschouwingen, verwoord in een aangepaste versie van de 10 Geboden:

“Het coronavirus is óók zo’n waarheid. Het is een gezonde correctie op onze megalomane levensstijl, een tik van de Schepper, de natuurwet, een homeostase – of welke begrippen je daar ook voor zou willen gebruiken. Het is niet toevallig dat het nu komt. Als je kijkt naar de globalisering, hoe we eindeloos de wereld overvliegen, hoe we ons verhouden tot het eten van dieren, hoe alles vermarkt wordt, dan is de logische consequentie dat er een keer gecorrigeerd moet worden. Als je eindeloos water in een glas blijft schenken, stroomt het ook een keer over. Simpelweg omdat al dat water niet in één glas past.”

Omwille van de auteursrechten mogen we slechts één klein gedeelte copiëren, klik door naar Trouw. Een aanrader!

Deze video geeft u alvast meer duiding over de auteur, Damiaan Denys: een opmerkelijke uiteenzetting, vooral op het einde…

Muziek, troost voor de ziel

Note Clipart Singing - Transparent Background Music Notes Png, Png ...

Een tip voor deze quarantaineweken. Zonder gezever of reclame: https://songs-tube.net/ Klik vervolgens op je keuze zanger/es en verder naar een lied van diens repertorium.

Onze lieftallige Lolita koos vanuit haar thuisbasis dit liedje van Julio Iglesias met een toepasselijke titel “Me esqueci de viver”Ik vergat te leven

Het gaat over de mallemolen van het leven… werken, carrière, verplichtingen, te weinig aandacht voor het gezin, voor familie, voor vrienden, voor kleine details, voor de liefde…

Misschien trekken we lessen uit de huidige situatie, leren we elkaar weer waarderen, méér waarderen, tonen we opnieuw dat we elkaar graag zien én nodig hebben.

De tanto correr pela vida sem freio
me esqueci que a vida se vive num momento.
De tanto querer ser em tudo o primeiro
me esqueci de viver os detalhes pequenos.
De tanto brincar com os sentimentos
vivendo de aplausos envoltos em sonhos,
de tanto gritar as canções ao vento,
já não sou o que fui; hoje eu vivo e não sinto.

Me esqueci de viver. Me esqueci de viver.
Me esqueci de viver. Me esqueci de viver.

De tanto cantar ao amor e à vida
eu fiquei sem amor uma noite e um dia.
De tanto brincar com que eu mais queria
eu perdi sem querer o melhor que eu tinha.

Comical Pompeo

the new missionary... | Your Democracy

Pompeuze Pompeo blijft maar herhalen “de VSA waren en zijn nog steeds de grootste humanitaire hulpverlener: eender hoe, als directe hulp aan landen, of via de rol binnen de WHO en EU: … het zijn de VSA die de (juiste) weg wijzen…” (2 april op twitter)

Sta ons toe dat we even, heel even, hierbij grijnzen… De VSA pikken de mondmaskers van de Canadezen en de Duitsers (verontwaardigde Duitse media hebben het over “moderne piraterij”) en staan – grootmoedig – toe dat Rusland noodhulp stuurt… En ja, de wonderen zijn de wereld niet uit, dat China beademingstoestellen schenkt. Gratis. Benieuwd hoe lang het gaat duren eer er een “vermoeden” van spionage, politieke inmenging, beïnvloeding en omkoping van Trump, geuit wordt. Besmetting heeft vele gezichten.

Humanitaire hulp? Bij de “bewaking” van de Syrische olie bv? In ruil voor “humanitaire” hulp een wederdienst…. is toch niet mis mee? America First!

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

We hebben nog geen duidelijk overzicht van wat de mensenfamilie nu eigenlijk doormaakt. Af en toe krijgen we wel goede puzzelstukjes, die een beeld geven van een bepaald gebied. Ziehier drie straffe analyses die elkaar aanvullen:

1) sluw bedacht wereldbedrog,
2) hysterie van een kunstmatige pandemie,
3) Poetin en Trump geven de Nieuwe Wereldorde de doodsteek*

Na enig nieuws uit onze gemeenschap geven we persoonlijke beschouwingen over “hoe we ziekten overwinnen en weer gezond worden”.

En omdat het vandaag dertig jaar geleden is dat in België de abortuswet werd ingevoerd, stellen we vervolgens de vraag of ze de levenskwaliteit heeft verbeterd en of we er gelukkiger door geworden zijn.  Tenslotte krijg je weer een ruime keuze aan info en video’s, die me werden toegestuurd.

Volgende keer, op Goede Vrijdag, stuur ik geen bericht. Zoals ieder jaar wil ik deze Goede Week al mijn aandacht schenken aan gebed en liturgie, samen met de gemeenschap.  Het zal ook voor ons een bijzondere tijd zijn, omdat we afgesloten blijven. Niettemin zullen we  in gebed,  geloof en dankbaarheid intens verbonden blijven met jullie. Moge de crisis waarin onze wereld zich nu bevindt voor gans de mensheid en ieder afzonderlijk een gelegenheid zijn om terug te keren naar het plan van liefde van God, Vader en Schepper, door Jezus Christus, die geleden heeft en de Kruisdood voor ons gestorven is, met de kracht van de hl. Geest. Mogen allen doorheen lijden  en sterven uiteindelijk delen in de onpeilbare Vreugde van de Verrijzenis.

Aan allen van harte een Zalig Paasfeest

P. Daniel

Vrijdag 3 april 2020
*(Vervolg van de inleiding)


Een ongelooflijk sluw bedacht wereldwijd bedrog, een kunstmatige crisis, een collectieve hysterie om het volk zijn elementaire vrijheid én zijn middelen van bestaan te ontnemen en het geld nog meer naar de grote banken te laten stromen. Dat zegt Boris Le Lay in een video van 44’. De Brit Neil Ferguson begon paniek te zaaien met zijn (onwetenschappelijke) voorspellingen. Zijn “analyses” werden door regeringen, wereldinstanties en media overgenomen. Gemanipuleerde cijfers werden nog aangedikt en vlogen de wereld rond. Er ontstond paniek. Regeringen konden moeiteloos ongehoorde vrijheidsbeperkingen opleggen, waarvan ’n Stalin of ‘n Hitler slechts konden dromen. De olieprijzen kelderen, de economie stort in elkaar en er heerst een werkeloosheid zoals nooit voorheen. En een groep van machtige bankiers grijpt de kans om de bijna failliete industrie op te kopen. Ze krijgen alles in handen. Het nu al opgezwollen militaire apparaat echter wordt nog versterkt, want we moeten klaar staan, nietwaar? Voor de gewone werkman is er natuurlijk geen vakantiegeld meer, geen extra toelage en een kleinere wedde. Het zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden, toch? Deze situatie kan bovendien onbeperkt verlengd worden, want een tweede en derde golf van besmetting worden al aangekondigd. Alles stort in maar de Down Jones (oudste aandelenindex van de VS) stijgt met liefst 21 %! Kortom deze “pandemie” is een griep, die bijzonder sluw wordt uitgebuit voor een nieuwe wereld(wan)orde. Wanneer de werkelijkheid doordringt, zal een elite van wereldleiders alles al lang in handen hebben. (http://blog.catholicapedia.net/2020/03/29/analyse-exceptionnelle-sur-lepidemie/).

De Britse pionier van de biologische landbouw, Sir Julian Rose, is nog scherper. Een hysterie van pandemie wordt kunstmatig gecreëerd door een kleine groep van psychopathische despoten, geobsedeerd door macht en controle, om de bevolking te terroriseren en te verlammen en een nieuwe totalitaire wereldorde op te leggen, eensgezindheid gesteund door groepen als die van Davos en Bilderberg. Hij roept op om samen weerstand te bieden aan deze duivelse dynastie van chaos en geweld en om een ware nieuwe wereldorde op te richten (https://www.mondialisation.ca/pandemie-linvention-dune-maladie-appelee-la-peur-perturber-leconomie-mondiale/5643602).

Volgens Sylvain Laforest zijn het Vl. Poetin en D. Trump die deze nieuwe wereldorde nu de doodsteek kunnen toebrengen. Een handjevol bankiers plunderen de planeet met oorlogen door een aantal landen in het M.O. te vernietigen en een uitgebreid Israël te creëren om alle olie en bodemrijkdommen te controleren. Om een aankomende hyperinflatie te vermijden, hebben ze een virale aanval ingezet tegen China, Iran, Italië en Amerika. Met een gewone griep wordt een wereldwijde paniek veroorzaakt. Inmiddels heeft Poetin de Russische politieke en economische onafhankelijkheid echter hersteld en met een minimum aan uitgaven een hypersonisch defensiesysteem uitgebouwd, dat niemand anders heeft. Een derde wereldoorlog vanwege de wapenbazen is hierdoor al verloren vooraleer hij begonnen is. Poetin beheerst nu ook de markt van de olie. Het clubje almachtige bankiers kan slechts toekijken. Tevens wordt de witteboordencriminaliteit van de farmaceutische industrie aangepakt. Het eenvoudige middel van chloroquine en anderen tegen malaria, wordt ondanks verwoede officiële tegenstand toch verspreid. Nadat een Chinees vliegtuig met hulp voor Italië door de Tsjechische Republiek geblokkeerd werd, stuurde Poetin prompt 15 militaire vrachtvliegtuigen vol! Wereldleiders zijn bang dat Rusland of China zullen ontdekken dat de vele doden in Lombardije niet stierven van het coronavirus maar van een dodelijk cocktail in vaccins, vooraf toegediend. Na deze crisis zal Italië wellicht de anti-solidaire EU verlaten, waaruit een domino effect kan ontstaan. En nu de kers op de taart! Trump heeft de controle overgenomen van de almachtige (private!) Federal Reserve (die al decennia aan iedere controle ontsnapt) door zijn kandidaat Jerome Powell tot voorzitter te maken. De huidige valse epidemie is een gelegenheid om alles te veranderen. Poetin en Trump zijn klaar om een einde te maken aan de wereldheerschappij van een almachtige club van bankiers. Ja, er moet een einde komen aan het Bureau voor Industrie en Veiligheid, de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en de NAVO. Poetin en Trump: de beslissende strijd tegen de Nieuwe Wereldorde. De verrijzenis van Pasen nadert (http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2020/04/Poutine-et-Trump-contre-le-Nouvel-Ordre-Mondial.pdf).

Naar het hoogtepunt van de vasten: de Passie .

De zaterdag was bijzonder gewijd aan O.L. Vrouw, waarvoor de grote “akathist” (Grieks: niet-zitten) staande gezongen werd. Dit feest is tevens een herdenking van de  bevrijding in 626 van Constantinopel, dat door de Perzen omsingeld werd. Terwijl priesters en volk gans de nacht deze hymne zongen, dropen de Persen af.

De vijfde zondag werd de grote Egyptische kluizenares, de heilige Maria herdacht (5e  eeuw). Als fameuze prostituée komt ze tot inkeer in de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem en trok zich dan voor 45 jaar terug in de woestijn van Palestina, waar ze een wonderbaar leven leidde van gebed en boete.

Zondagavond zagen we de ontroerende film over haar leven. In de Latijnse liturgie is het de eerste passiezondag. Steeds meer zal in de liturgie Jezus in zijn lijden en sterven vereerd en aanbeden worden. In Hem herdenken we alle onschuldige slachtoffers van de gehele mensengeschiedenis alsook degenen die nu  sterven wegens besmetting van corona. Het lange evangelie van de opwekking van Lazarus (Johannes 11) kondigt reeds Jezus’ verrijzenis aan, de  bron van onze verrijzen: “En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken, door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft” (Romeinen 8, 11).

Lees verder